nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 21/2014 (XII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-24 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 21/2014 (XII.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati jelképekről és azok használatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Az önkormányzat jelképei


1. Tiszacsege város címere


1. § Az arannyal szegélyezett zöld alapú, vágott címerpajzsban a címerkép négy részre tagolódik. A címerpajzs felső negyedében kék mezőben „TISZACSEGE” aranybetűs felirat olvasható. A címerpajzs második negyedében heraldikailag jobbra úszó, aranyszínű viza, a harmadik negyedben pedig a Tiszát jelképező kék mező látható. A címerpajzs alsó negyedében stilizált, három szálból álló, arany színű sulyom levélcsokor tölti ki a teret.

2. Tiszacsege város zászlója


2. § A zászló 160 cm hosszú, 80 cm széles, fehér alapszínű, selyem anyagú. Szélén arany zsinórral díszített, végén arany rojtokkal szegélyezett. A zászló mértani közepén, mindkét oldalon Tiszacsege Város címere látható, amely kézi hímzéssel készült.


3. Tiszacsege város pecsétje


       3. § Tiszacsege Város pecsétjének a települési címer hiteles, kicsinyített rajzát kell ábrázolnia, Tiszacsege Város

       önkormányzata és a 2000-es évszámú felirattal.


II. A jelképek használatával kapcsolatos szabályok


1. A címer használatával kapcsolatos szabályok


4 § (1) A település címerét a Képviselő-testület, a Képviselő-testület szervei, valamint a Tiszacsege Város Önkormányzata által alapított intézmények feladataik ellátása során engedély nélkül használhatják, továbbá helyezhetik el épületeiken és helyiségeikben.

(2) A címer az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül használható:

a) állami és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó helyi ünnepségeken, valamint nemzeti múltunkról való megemlékezéseken,

b) az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, ünnepségeken, emléküléseken, tudományos konferenciákon, testvérvárosi kapcsolatokban,

c) a település történetével, fejlődésével, életével foglalkozó kiadványokon,sajtóanyagokon, településre utaló emléktárgyakon,

d) a települést és annak életét bemutató megyei, országos vagy nemzetközi eseményen való részvétel során,

e) a település idegenforgalmi és reklámanyagában,

f) a települési önkormányzati képviselők, a polgármester és a jegyző névjegykártyáján.

(3) A címert kizárólag hiteles alakban a színek és méretarányok betartásával lehet ábrázolni. Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának színében készüljön (különösen fa, fém, bőr, pecsétviasz). Nyomdai úton való előállítással fekete-fehér színben is ábrázolható.


2. A zászló használatával kapcsolatos szabályok


5. § (1) A zászlóból egy eredeti darabot kell előállítani és azt a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban kell őrizni.

(2) A szín és méretarányok megtartásával másolati példány más anyagból és méretben is előállítható.

(3) A Tiszacsege Város Önkormányzata székhelyének homlokzatára a település zászlaját ki kell tűzni.

(4) A települési zászló a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül használható a 4. § (2) bekezdés a)- b) és d) pontokban szabályozott esetekben.


3. A pecsét használatával kapcsolatos szabályok


6. § (1) A pecsétből, valamint a pecsét lenyomatát tartalmazó ezüst medálból egy-egy darabot kell előállítani, amelyeket a polgármesternél kell elhelyezni.

(2) A pecsét lenyomatát tartalmazó ezüst medált a polgármester a Képviselő-testület ülésein viselheti.

(3) A pecsétet kizárólag a Képviselő-testület által alapított okleveleken, emléklapokon, valamint az önkormányzat által kötött nemzetközi megállapodásokon használható.


III. Záró rendelkezések


7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti az önkormányzat jelképeiről szóló 4/1995. (III. 01.) KT. sz. rendelete.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!