nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-17 - 2018-05-29
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
Magyargéc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervére.


Az Önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai.

2.§.


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését

                        136.855 ezer forint bevétellel

                        136.855 ezer forint kiadással

Ezen belül működési célú kiadást összesen:                     132.455eFt

 1. a személyi juttatásokat                                                  53.042eFt
 2.  munkaadókat terhelő járulékokat                                     9.865eFt
 3. a dologi kiadásokat                                                        65.469eFt
 4. működésre átadott pénzeszközöket                                 4.079eFt


a felhalmozási kiadásokat összesen:                                      4.400eFt

 1. beruházási kiadások                                                                0eFt
 2. felújítási kiadások                                                              4.400eFt


Működési bevételeket:                                                      114.890eFt                   

Rendkívüli önkormányzati támogatás:                                21.963eFt

összegben állapítja meg.


(2) A Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha 2017. évi költségvetését a 9. melléklet szerint fogadja el.

                                          50.918eFt bevétellel

                                          50.918eFt kiadással

A kiadási előirányzaton belül

a) A személyi juttatásokat                                                   22.717eFt

b) A munkaadókat terhelő járulékokat                                     4.968eFt

c) A dologi kiadásokat                                                         23.233eFtAz önkormányzat bevételei

3.§.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai

4.§.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.


Tartalék

5.§.

Az Önkormányzat 2017. évre - a rendkívül takarékos gazdálkodást szem előtt tartva készített költségvetésre való tekintettel - megállapított általános tartaléka: 0Ft, a 2017. évre megállapított céltartalék 0Ft.


Többéves kihatással járó feladatok

6.§.

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.


Létszámkeret

7.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg.

(2)  A Képviselő-testület a Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha esetében a létszámkeretet 9 főben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát (időarányosan két hónapra) 19 főben állapítja meg. A létszám tartalmazza a jelenleg érvényben lévő hatósági szerződések által foglalkoztatottak számot.


Közvetett támogatások

8.§.

A Képviselő-testület a közvetett támogatások, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


Előirányzat felhasználási ütemterv

9.§.

A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§.

(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) A polgármester az előirányzat-változtatást a képviselő-testület elé terjeszti negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően.

(4) Az Önkormányzat a részére biztosított költségvetési előirányzaton belül – szigorú, takarékos gazdálkodást kötelesek folytatni. Ennek érdekében a beszerzések, kifizetések és megrendelések előtt a polgármesterrel minden esetben egyeztetni szükséges.

(5) A finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:

 1. hitelek és kamatainak visszafizetése
 2. munkabérek biztosítása
 3. szociális törvényből eredő rendszeres fizetési kötelezettségek teljesítése
 4. intézmények működtetéséhez az energiaellátás, közműdíj, telefondíj kifizetése
 5. egyéb működési kiadások.

(6) Újabb feladat vállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor a testület külön döntése alapján a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.

(7) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban határozza meg.

(8) Magyargéc Község Polgármesterének a 2017. évi cafetéria juttatás bruttó összege: 200.000Ft

(9) A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adója bevételt 2017. évben az önkormányzat működési bevételeként hagyja jóvá.


11. §

Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:

 1. melléklet Az Önkormányzat pénzalapjának mérlege
 2. melléklet Az Önkormányzat bevételi előirányzata
 3. melléklet Pénzforgalom kiemelt előirányzatonként
 4. melléklet Fejlesztési kiadások
 5. melléklet Fejlesztési kiadások és bevételek
 6. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról
 7. melléklet Több éves kihatással járó feladatok
 8. melléklet Önkormányzati Igazgatás kiadása
 9. melléklet A  Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha költségvetése
 10. melléklet Az Önkormányzat 2018. és 2019. évre várható bevételi és kiadási előirányzatai
 11. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
 12. melléklet Közvetett támogatások
 13. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek.


12. §

 1. A Képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg.
 2. 2018. évi kiadás előirányzata                                   125.478 ezer Ft       
 3. Bevételi főösszeg                                                    125.478 ezer Ft
 4. 2019. évi kiadások várható előirányzata                     125.903 ezer Ft

Bevételi főösszeg                                               125.903 ezer Ft


Záró rendelkezések

13. §

E rendelet a 2017. február 17. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

         
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
187.67 KB
2. melléklet
173.6 KB
3. melléklet
186.53 KB
4. melléklet
152.93 KB
5. melléklet
147.83 KB
6. melléklet
156.62 KB
7. melléklet
128.97 KB
8. melléklet
169.21 KB
9. melléklet
174.74 KB
10. melléklet
190.8 KB
11. melléklet
190.81 KB
12. melléklet
142.06 KB
13. melléklet
133.89 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!