nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-01 -tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. § E rendelet alkalmazásában:


1. Hivatali helyiség: a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme, amely a Sárkeresztúr, Fő utca 34. szám alatt található,


2. Hivatali munkaidő: a hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra között, pénteken 7.30 és 13.00 óra között tartó időtartam, kivéve, ha jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérő munkarendet állapít meg.


2. § (1) A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításának engedélyezését a házasulók a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványnak a házassági szándék bejelentésével egyidőben történő benyújtásával kérelmezhetik.


(2) Házasságkötés munkanapokon, hivatali munkaidőn kívül 16.00 és 18.00 óra közötti kezdetig, szombati napokon 10.00 óra és 18.00 óra közötti kezdetig engedélyezhető.


3. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés során a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértéke 15.000 Ft.

(2) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés során a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértéke 18.000 Ft.

(3) Amennyiben ugyanazon házasságkötés kapcsán az (1) és (2) bekezdés szerinti feltétel egyaránt fennáll, úgy a fizetendő díjat egyszer, a magasabb tételű díjnak megfelelő összegben kell megfizetni.

(4) A díjfizetési kötelezettséget legkésőbb a házasságkötést megelőző ötödik munkanapon a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal pénztárába történő befizetés útján kell teljesíteni.

(5) Amennyiben a házasságkötés elmarad, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal az erről a tényről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül gondoskodik a befizetett összeg visszaterítéséről.

(6) A házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke az (1) bekezdés szerinti esetben bruttó 15.000 Ft, a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben bruttó 18.000 Ft.


4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 21/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete.                   Csutiné Turi Ibolya                                              dr. Ambrózi Sándor

                        polgármester                                                             jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2017. június hó 30. nap                                                                                              dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.47 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!