nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-27 -tól
Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Akasztó Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosításáról

Akasztó Község Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelye, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 10. § (1) bekezdésének a) pontja, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában, valamint 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint Akasztó Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló – az 7/2013.(VI.24.) önkormányzati rendeletével módosított – 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: „R.”) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


Az R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) Kiadásait                              126.712.000  Forintban,

ezen belül:

aa) Működési kiadásait                                               108.714.000 Forintban,

ab) Felhalmozási kiadásait                                           12.802.000 Forintban,   

ac) Tartalékokat                                                             5.196.000 Forintban,

b) Bevételeit                              285.204.000 Forintban,

ezen belül:

ba) Működési bevételeit                                              271.788.000 Forintban,

bb) Felhalmozási bevételeit                                           13.416.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének

c) Kiadásait                                 75.376.000 Forintban,

ezen belül

ca) Működési kiadásait                                                 75.376.000 Forintban,

d) Bevételeit                                  5.690.000 Forintban.

ezen belül:

da) Működési bevételeit                                                  5.690.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Faluház 2013. évi költségvetésének

f) Kiadásait                                  14.311.000 Forintban,

ezen belül:

fa) Működési kiadásait                                                  14.311.000 Forintban,

g) Bevételeit                                  2.500.000 Forintban,

ezen belül:

ga) Működési bevételeit                                                  2.500.000 Forintban,


A Képviselőtestület az Idősek Napközi Otthona 2013. évi költségvetésének

h) Kiadásait                                 28.983.000 Forintban,

ezen belül:

ha) Működési kiadásait                                                 28.983.000 Forintban,

i) Bevételeit                                   5.478.000 Forintban,

ezen belül:

ia) Működési bevételeit                                                   5.478.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének

j) Kiadásait                                  78.909.000 Forintban,

ezen belül:

ja) Működési kiadásait                                                  78.909.000 Forintban,

k) Bevételeit                                     505.000 Forintban,

ezen belül:

ka) Működési bevételeit                                                      505.000 Forintban

állapítja meg.


(2) Költségvetési egyenleg összege               24.914.000.000 Forint hiány.

Ezen belül

la) Működési hiány:                                                           25.528.000 Forint,

lb) Felhalmozási többlet:                                                        614.000 Forint.


(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló források:

ma) Előző évek költségvetési maradványának összege                            

                                                                                      23.229.000 Forint,

ezen belül:

maa) Működési célra                                                         20.423.000 Forint,

mab) Felhalmozási célra                                                      2.806.000 Forint.

na) Betét visszavonása                                                     1.685.000 Forint,

ezen belül:

naa) Működési célra                                                            1.685.000 Forint.


(4) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti, illetve kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok bontásban, továbbá az engedélyezett létszámkeretét – költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát elkülönítve – az R. 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerint az R. 2. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerint az R. 3. melléklete tartalmazza.”


2. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.      Suhajda Antal                                                                                           Varga Béláné   

      polgármester                                                                                                   jegyző

Záradék:


Kihirdetve: 2013. szeptember 26.


                                                          Varga Béláné

                                                              jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet
20 KB
1.számú melléklet
18.5 KB
1.számú melléklet
18.5 KB
1.számú melléklet
18.5 KB
1.számú melléklet
19 KB
2.számú melléklet
35 KB
3.számú melléklet
40 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!