nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018 (XII.21.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-12-22 - 2018-12-23
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018 (XII.21.) Ör. számú rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2018 (VIII. 23.) Ör. számú rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2018 (VIII. 23.) Ör. számú rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §


Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2018. (VIII. 23.) Ör. számú rendelete (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


5. § A támogatás forrása

a) a Belügyminisztérium pályázata keretében az Önkormányzat számára megállapított támogatás,

b) a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozatban foglalt támogatás,

c) az Önkormányzat által biztosított saját forrás.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2018. december 19.
Szabóné Karsai Mária

polgármester


Dr. Morvai Gábor

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!