nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.30.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-01-31 - 2017-02-01
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.30.) Ör. számú rendelete
a 2015. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló 9/2016. (V. 09.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló 9/2016. (V. 09.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1. §

A R. kiegészül az 1. és 2. számú melléklet szerint.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1-2. sz. melléklet
1.21 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!