nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-30 -tól
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2015. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Egyházaskesző Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


(1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2015. évi bevétele 84.290 e.

forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1., 1/1, 1/1)a, 1/1)b, számú melléklet tartalmazza.2.§


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi kiadásait 75.472 e. forintban állapítja

meg.

(2) A kiadások részletezését a 2. , 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 3. 4. számú melléklet tartalmazza.3.§


(1) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza


(2) A 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege a 6. számú

mellékletben található.


4.§


(1) A Képviselőtestület a 2015.évi pénzmaradványt 7.847 e. forintban határozza meg,

az 7.sz melléklet szerinti részletezésben.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2015. évi pénzmaradvány a 2016. évi

bevételek között szerepel.


5.§


Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, az egyéb állami pénzalapokkal, valamint a helyi önkormányzatok általános és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásokkal való elszámolást a 8. számú melléklet jeleníti meg.

6.§


Az önkormányzat Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközei, forgóeszközei és pénzeszközei összesen 98.307 e Ft volt 2015. december 31-én. Ezek részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.


7.§


Az önkormányzat 2015. év végi adósságállománya a 10. számú, 2015. évi pénzeszközeinek változása pedig a 11. számú mellékletben szerepel.


8.§


A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása a

jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével

történt.9.§.(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Egyházaskesző Község Önkormányzati Képviselő-testületének az

Egyházaskesző község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 24.)

önkormányzati rendelete, valamint Egyházaskesző község Önkormányzat 2014 évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete.Hegyiné Böröcz Adél Lendvai Jánosné

jegyző polgármester


Kihirdetve: Egyházaskesző, 2016. május 30.Hegyiné Böröcz Adél

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
EK 2015.évi zárszámadási rendelet mellékletei
212.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!