nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 17/2018 (IX.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-28 - 2019-12-31
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 17/2018 (IX.27.) önkormányzati rendelete
az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: OTP rendelet) 2. § 4. pontja a hatályos szöveget követően az alábbi mondattal egészül ki:

„Azon személy esetén, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű a heti munkaidőre és az elvárt jövedelemre vonatkozó szabályok vizsgálatától el lehet tekinteni.”


2. §


Az OTP rendelet 23. § (2) bekezdése a következőekre módosul:

„(2) Új lakás építéséhez további támogatás nyújtható, ha az építésre szánt telek visszterhes, nem közeli hozzátartozótól történő szerzése a kérelem benyújtását követően történik, vagy az azt megelőző egy évben történt.”

3:§


(1) Ez a rendelet 2018. szeptember 28. napján lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti, rendelkezéseit a folyamtban lévő ügyekre is alalmazni kell.
                      Győriné dr. Czeglédi Márta                                                      Dr. Voller Erika 

                             polgármester                                                                              jegyző
Záradék:

Kihirdetve: Jászfényszaru, 2018. szeptember 27.

                                                                                                                                Dr. Voller Erika

                                                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!