nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat 23/2013. (XII. 19.) Ör. sz. rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2014-02-25
Ebes Községi Önkormányzat 23/2013. (XII. 19.) Ör. sz. rendelete
az átmeneti gazdálkodásról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 25. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. §.


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit, hogy Ebes Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételeit folytatólagosan beszedjék, illetve kiadásaikat teljesítsék és a gazdálkodás folyamatosságához a szükséges intézkedéseket megtegyék.


2. §.


Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napjáig marad hatályban.E b e s ,  2013. november 28.
               Szabóné Karsai Mária s. k.                                          Dr. Hajdu Miklós s. k.

                          polgármester                                                                  jegyző

                                                                                   


A rendelet kihirdetve:

Ebes, 2013. december 19.
                                                                                     Dr. Hajdu Miklós

                                                                                              jegyző

                          Szerkesztés...


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!