nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 28/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 28/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. § cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§-ában és 39/C. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:


1. § A helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet a következő 3/A. §-al egészül ki:


„3/A. § (1) A Htv. 11/A. § -a szerinti esetben az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben számított felülete.

(2) Az adóalap évi mértéke az (1) szerinti adóalap esetén 0 Ft/m2.”


2. § A rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Tiszacsege, 2017. november 30.

                                   Szilágyi Sándor                                             dr. Bóné Mónika

                                     polgármester                                                         jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!