nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 2/2020 (IV.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2020-04-11 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 2/2020 (IV.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Húsvéti ünnepekre vonatkozó kijárási korlátozásokról

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, valamint a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Kormányrendelet 3. §-ában meghatározott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a következőket rendelem el:  1. § Gyöngyösoroszi lakosai egészségének védelme érdekében Gyöngyösoroszi község közigazgatási területén 2020. április 11. napján 00.00 órától szombattól, 2020. április 13. napjának, azaz húsvét hétfőn 24.00 óráig terjedő időtartam alatt a Húsvéti ünnepekre jellemző népszokásokat minden állampolgár csak kizárólag lakóingatlanán belül, családi körben gyakorolhatja.


  1. § A járvány terjedésének megakadályozása érdekében tilos - a családtagok és közeli hozzátartozók kivételével-, házról-házra járva a locsolkodási népszokások gyakorlása, a közterületen történő csoportos tartózkodás.


  1. § Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a rendeletben meghatározott időtartam alatt csak elengedhetetlenül fontos esetben hagyják el otthonukat, - úgy, mint élelmiszer beszerzés, idős hozzátartozó ápolása, gondozása, egészségügyi ellátás igénybevétele, munkavégzés - és csak a lehető legrövidebb ideig tartózkodjanak a település közterületein. Fokozottan felhívom a szülők figyelmét, hogy kiskorú gyermekeiket ne engedjék a közterületre, tartózkodjanak otthon.


  1. § A rendeletben foglaltak betartatása érdekében az illetékes Rendőrkapitányságot tájékoztatom.


  1. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. április 14-én hatályát veszti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!