nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.28.) rendelete
Hatályos:2014-10-28 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.28.) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról

AKASZTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

11/2014. (X.28.) rendelete

a Szervezeti- és Működési SzabályzatrólAkasztó Község Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelye, továbbá Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011. (IV.5.) rendeletét a következők szerint módosítja és egészíti ki:


1. §.


A Rendelet 3., és 4.  számú függeléke hatályát veszti.


2. §.


A Rendelet e rendelet mellékletét képező 4. számú melléklettel egészül ki.


3.§.


(1) E rendelet 2014. október 28-án lép hatályba.

                         

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Suhajda Antal                                                                        Varga Béláné

polgármester                                                                             jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
4. számú melléklet
38 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!