nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 22/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-01-01
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 22/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló 19/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az építményadóról szóló 19/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 


„6. § (1) Az építményadó alapja: 

              a) az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete,

              b) a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy

                  pontossággal – számított felülete.”


2. § A Rendeletben az adó mértékére vonatkozó 6. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

 „6.§ (3) c) a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adóalap esetén 0 Ft/m2.”


3. § Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.


                                     


              Győriné dr. Czeglédi Márta                                                            dr. Voller Erika

                            polgármester                                                                            jegyző
A helyben szokásos módon közzétéve 2017. november 30 napján.
                                                                                                                  dr.Voller Erika

                                                                                                                         jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!