nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-01-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2014. (VI.26.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2014. (VI.26.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról azt a következőket rendeli el:


1. §


Az R. 3. § (3)-(4) bekezdései helyébe a helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig a Tranzit-1 Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.-t (4030 Debrecen, Diószegi út. 32.) kell érteni.

(4) A közszolgáltatás ellátása során az összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átadási helye a Debreceni Vízmű Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14) Szennyvíztisztító Üzeme (4002-Debrecen, Vértesi út 1-3.).”


2. §


Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép


3. §


(1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. december 11.Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármesterDr. Morvai Gábor s.k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
18.7 KB
indoklás
19.23 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!