nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 18/2017 (VI.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-28 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 18/2017 (VI.13.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 9/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. § Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 9/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a szálláshely-szolgáltatás részeként üzemeltett, kizárólag szállóvendégeket

     kiszolgáló vendéglátó üzletre,

b)  közoktatási intézményekben tartott rendezvényre,

c) lakodalmak, esküvők, családi események helyszíneire,

d)  az Önkormányzat és a település bejegyzett társadalmi szervezetei, egyesületei által megtartott rendezvények helyszíneire,

e) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényre,

f)   munkaszüneti napokra.”


2. §. A Rendelet 4. § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 


„4. § (3) Nem kérhető eltérő éjszakai nyitva tartási engedély a „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál”, a „Csege Napok”, valamint a „Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál” rendezvények időpontjára.”


3. §. A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:  


„5.§ (1) c) A vendéglátó üzlettől számított 100 méteres körzetben elhelyezkedő ingatlanok tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosainak írásbeli egyhangú hozzájáruló nyilatkozatát a kérelmezőnek kell beszereznie, mely az eltérő nyitvatartási engedély iránti kérelem kötelező mellékletét képezi.”


4. §. A Rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


5. §. (2) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó kérelmet az üzemeltetőnek határozatlan időre vonatkozó kérelem esetén az eltérő nyitva tartás kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban, meghatározott időpontra vonatkozó kérelmet a rendezvény időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban kell benyújtani a rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban. Az eltérő nyitva tartás iránti kérelmet a Képviselő-testület a következő  ülésen, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül bírálja el.


(3)   A bejelentés tartalmazza:

a)    az üzemeltető nevét, székhelyének címét;

b)    a vendéglátóhely elnevezését, címét;

c)    a nyitva tartás meghosszabbításának naptári napját, idejét (év, hónap, nap, óra, perc formátumban meghatározva);

d)    a rendezvény jellegét, megnevezését;

e)    a rendelet 2. mellékletét képező formanyomtatványon benyújtott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat.”


5.§ A Rendelet „melléklet” szövegrész „1. melléklet” szövegrészre módosul.


6. § A Rendelet a 2. melléklettel egészül ki.


7. § Ez a rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.  


Tiszacsege, 2017. június 13.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet_18_2017
243.98 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!