nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017 (XII.22.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-01-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017 (XII.22.) Ör. számú rendelete
az építményadóról szóló 20/2013. (XI. 21.) Ör. számú rendelet módosításáról


Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az építményadóról szóló 20/2013. (XI. 21.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról következő rendeletet alkotja:


1. §

A R. 3. § kiegészül az alábbiak szerint:

„d.) az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.


2. §

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!