nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-25 -tól
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete Vérteskethely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításárólVérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete Vérteskethely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §  A 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet)  1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§ (1) Vérteskethely Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetésének:


 a) tárgyévi  bevételi főösszegét:                                            56.437.617,-Ft-ban

             b) tárgyévi  kiadási főösszegét:                                             56.437.617,-Ft-ban állapítja meg.


            (2) A költségvetési bevételi főösszegen belül a működési célú

            költségvetési bevételeket                                                      43.212.974,-Ft-ban

                        ezen belül:

a)      az államháztartáson belülről származó működési

célú támogatások összegét                      29.617.958,-Ft-ban

b)      közhatalmi bevételeket                              9.747.100,-Ft-ban

c)      működési bevételeket                                3.847.916,-Ft-ban

d)     működési célú átvett pénzeszközöket                      0,-Ft-ban

állapítja meg.


            (3) A költségvetési bevételi főösszegen belül a felhalmozási

            célú költségvetési bevételeket                                                 9.997.643,-Ft-ban


            (4) A költségvetési kiadási főösszegen belül a működési jellegű

            költségvetési kiadások összegét                                            39.295.514,-Ft-ban

                        ezen belül:

a)      személyi juttatások összegét                   12.752.213,-Ft-ban

b)      járulékok összegét                                      2.423.377,-Ft-ban

c)      dologi kiadások összegét                        15.917.759,-Ft-ban

d)     ellátottak pénzbeli juttatásait                     3.948.000,-Ft-ban

e)      egyéb működési célú kiadások összegét                4.254.165,-Ft-ban

ebből: működési tartalék                               153.565,-Ft

            állapítja meg.


            (5) A költségvetési kiadási főösszegen belül a felhalmozási

            jellegű költségvetési kiadások összegét                                16.489.345,-Ft-ban

                        ezen belül:

a)      beruházások összegét                                    4.137.000,-Ft-ban

b)      felújítások összegét                                     12.052.345,-Ft-ban

c)      egyéb felhalmozási célú kiadások összegét      300.000,-Ft-ban

ebből: felhalmozási célú tartalék                   300.000,-Ft

            állapítja meg.
            (6)  A költségvetési bevételi főösszegen belül a

            finanszírozási bevételek összegét                                            3.227.000,-Ft-ban

            ezen belül a belföldi finanszírozás bevételeit              3.227.000,-Ft-ban

                        ebből: hitel, kölcsön törlesztés                       0

                                   maradvány igénybevétele                  3.227.000,-Ft

                                   irányítószervi támogatás                    0


            (7) A költségvetési kiadási főösszegen belül a

            finanszírozási kiadások összegét                                           652.758,-Ft-ban

            ezen belül a belföldi finanszírozás kiadásait                   652.758-Ft-ban

                        ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések

                                   visszafizetése                                           652.758,-Ft

                                    irányítószervi támogatás                         0


hagyja jóvá.”


2. § A rendelet:

(1)   1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép

(2)   2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép

(3)   3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép

(4)   4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép

(5)   7. melléklet helyébe az 5. melléklet lép

(6)   8. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.


3.§  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.     Tóth János                                                                                 Dr. Cserhalmi Antal

      polgármester                                                                                            jegyző    
Rendelet kihirdetve:


Vérteskethely, 2017. május 25.                                                                   Dr. Cserhalmi Antal

                                                                           jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
140 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!