nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete
az intézményi ellátásban alkalmazandó élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrás Bizottság és Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. §

A gyermek- és szociális étkeztetést végző önkormányzati intézményekben alkalmazható nyersanyagnormákat – intézményenként – e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


  1. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

  1. §

[1]


  1. §

Ezt a rendeletet a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (9)- (10) bekezdéseiben foglaltak szerint kell kihirdetni és közzétenni.[1]

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. január 2-án hatályát vesztette.


Csatolmányok

Megnevezés méret
40_2011_1_melléklet
17.72 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!