nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-25 - 2019-05-26
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2018 (XII.3.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ (4) bekezdésében meghatározott


állami főépítészi, népegészségügyi és ingatlanügyi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,

örökségvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi, közlekedési, erdészeti hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala,

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

közlekedési, népegészségügyi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár Vasúti Hatósági Főosztály,

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály,

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály,

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály,

Országos Vízügyi Főigazgatóság,

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság,

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,


véleményének kikérésével, valamint Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


Az Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2018. (XII.3.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 44.§-a kiegészül a következő (6) bekezdéssel:

(6) Az Ev-1 jelű övezet magasabb rendű jogszabályi előírás miatt került szabályozásra. Az övezet által érintett területet a véderdő funkciótól eltérően, más célra használni nem lehet.


2.§


A HÉSZ 2. mellékletét képező „SZ-1” jelű „Szabályozási terv – külterület” elnevezésű tervlapja jelen rendelet 1. mellékletét képező „Tm-1SZ” jelű „Szabályozási tervlap – 1. módosítási pont” elnevezésű tervlapon „érvényes szabályozási terv határa”-val jelölt terület tekintetében a „Tm-1SZ” jelű tervlapon ábrázolt részletekre módosul.


3.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. május 22.Szabóné Karsai Mária

polgármesterDr. Morvai Gábor

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
5.76 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!