nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-02 -tól
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

 485 612 E Ft

Költségvetési bevétellel

429 105 E Ft

Költségvetési kiadással

56 507 E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A képviselő-testület a Kiskópé Óvoda mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

 (5) A  képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4.1. és a 4.2. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerin évenként bontását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról készített kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről-forrásokról a 11. melléklet szerint fogadja el.


4. §


Jelen rendelet a kihirdetést követő második napon lép hatályba.

             Tóth Edina Kitti sk.                                          dr. Szivák Péter sk.

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve:


Dudar, 2015. április 30.dr. Szivák Péter sk.

       jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
7.63 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!