nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-01 -tól
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonújlak Község

Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:


  1. §


A rendelet hatálya Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára terjed ki.


  1. §


(1) A Képviselő-testület Balatonújlak Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően


67.773 e Ft bevétel

63.351 e Ft kiadási

összeggel jóváhagyja.

(2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:


Működési kiadások összesen:                                       49.958 e Ft                                                  

melyből:


Felhalmozási kiadások összesen:                                 11.932 e Ft


            melyből: (3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2.,2/A. mellékletek tartalmazzák.


(4) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


3. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 312.516 e Ft-ban állapítja meg.


4. §


(1) A rendelet 4. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza.

(3) A 6. melléklet az önkormányzat összesített mérlegét tartalmazza.

(4) A 8. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza.

(5) A 9. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be.

(6) A 10. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be.

(7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi.

(8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.

(9) Az önkormányzat által 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 2/B. és 2/C. mellékletek mutatják be.


5. §


A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 2 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint.


6. §


A rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
144.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!