nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2014-05-14
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §     


2.§       (1) 


             (2) A fizetendő közszolgáltatási díj az alapdíj és az ürítési díj összege.


(3) Alapdíjat köteles fizetni Nagykőrös Város Önkormányzatának a köztisztaságról szóló 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi köztisztasági rendelet) 14. § (3) bekezdésében kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint ingatlantulajdonos, kivéve ha az ingatlan beépítetlen és azon települési szilárd hulladék nem keletkezik.


            3. §     


4. §      (1) Alapdíj kedvezményben részesül az alapdíj összegének 40 %-a mértékéig az a legalább ötlakásos társasház közössége, ahol a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállításra vonatkozó közszolgáltatási díj számlázása a társasház közössége részére történik.


(2) Az alapdíj kedvezményt a helyi köztisztasági rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltató biztosítja.


            5. §      (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén 0 órakor lép hatályba.


(2) 2010. december 31-én 24 órakor hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2008. (XI. 28.) ÖT. sz. rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról, valamint annak módosításáról szóló 9/2009. (III. 27.) és 38/2009. (XII. 18.) Öt. sz. rendeletek.


6. §      E rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelel.


Nagykőrös, 2010. november 25.


                        Dr. Czira Szabolcs sk.                                  Dr. Nyíkos Sára sk.

                           polgármester                                                       jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. függelék
105.95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!