nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-30 -tól
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő testületének az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Várkesző község 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


Várkesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2017.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§.(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei


a./ bevételi főösszegét : 34.995.009 Ft-ban

b./ kiadási főösszegét : 34.995.009 Ft-ban állapítja meg.”


2.§.


Várkesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2017.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat a kiadások között 3.495.699,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


3.§.


A R. 1.2/1 ,2/2, 4., 6., 7., 8.1.1., 8.1.2,,számú mellékletei, valamint az 1.sz.tájékoztató helyébe e rendelet 1., 2/1., 2/2., 4., 6., 7., 8.1.1, 8.1.2, mellékletek és az 1.sz. tájékoztató lépnek.4.§.


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hegyiné Böröcz Adél Ferencz Dezső

jegyző polgármesterA rendelet kihirdetve:

Várkesző, 2018. május 30.Hegyiné Böröcz Adél

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!