nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2019 (III.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-22 - 2019-11-30
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2019 (III.21.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi köztisztviselői illetményalapról

Újkenéz Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2019.(III.21.) számú rendelete


a 2019. évi köztisztviselői illetményalapról


Újkenéz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§


A rendelet hatálya a Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2.§


A Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 46.380 Ft.


3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezései 2019. január 1. napjától 2019.november 30. napjáig érvényesek.


A rendelet kihirdetve: 2019. március 22.Dr. Kósáné Fuder Laura

aljegyző


                                                                                           Vass Attila nevében és megbízásából:Dicső Zoltán                                                                               Dr. Kósáné Fuder Laura

polgármester                                                                                           aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!