nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 1/2016 (I.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-30 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 1/2016 (I.29.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 23.) önkormányzati 9. § (3) bekezdése.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2016. január 29.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!