nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-13 -tól
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelete
közterületi térfigyelő kamerarendszerről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.


(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat térfigyelő rendszerrel érintett közterületeire terjed ki.  


2. §


A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének célja:


a) a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése;

b) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;

c) a megfigyelt közterületen található vagyon, megóvása, felügyelete,

d) a közterület-felügyelet tevékenységének és a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése,

e) a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása;

f) a lakosság magánvagyonának és az önkormányzat vagyonának védelme;


3. §


Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátására – a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (3) bekezdésének és (6) bekezdésének figyelembevételével – a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda közterület felügyeletét jelöli ki.


4. §


A közterületi térfigyelő kamerarendszer keretén belül kihelyezett kamerák helyét, valamint a megfigyelt közterületeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.


5. §


(1) A közterületi térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos kiadások az Önkormányzatot terhelik. Az Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésében tervezi a rendszer üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.


(2) Az Önkormányzat biztosítja a közterület-felügyelet számára azokat a tárgyi feltételeket, melyek szükségesek a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez és az adatkezeléshez kapcsolódó előírások betartásához.


6. §


(1) A közterület-felügyelet a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő kamerarendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közterület-felügyeletről szóló LXIII. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni.


(2) A közterületi térfigyelő rendszer működésének részletes szabályait a Jászberényi Polgármesteri Hivatal, a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és kezelési szabályairól szóló PH/9223-2/2015. számú szabályzata, valamint a PH/5025-9/2017. számú közterületi térfigyelő rendszerének adatkezelési és adatvédelmi szabályzata tartalmazza.


7. §


Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy az Önkormányzat honlapján a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésének ténye, illetve a kamerákkal megfigyelt közterületek közzétételre kerüljenek.


8. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
14_2019_1_sz_melléklet
15.49 KB
14_2019_2_sz_melléklet
13.6 KB
Indokolás_14_r
13.57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!