nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Község Képviselőtestületének 12/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-12-20 -tól
Akasztó Község Képviselőtestületének 12/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Akasztó Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosításáról

Akasztó Község Képviselőtestületének 12/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Akasztó Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosításáról


Akasztó Község Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelye, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 10. § (1) bekezdésének a) pontja, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában, valamint 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint Akasztó Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló – többször módosított – 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: „R.”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §


Az R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) Kiadásait                              130.832.000  Forintban,

ezen belül:

aa) Működési kiadásait                                               110.655.000 Forintban,

ab) Felhalmozási kiadásait                                           12.802.000 Forintban,   

ac) Tartalékokat                                                             7.375.000 Forintban,

b) Bevételeit                              297.864.000 Forintban,

ezen belül:

ba) Működési bevételeit                                                284.47.000 Forintban,

bb) Felhalmozási bevételeit                                           13.427.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének

c) Kiadásait                                 78.782.000 Forintban,

ezen belül

ca) Működési kiadásait                                                 78.782.000 Forintban,

d) Bevételeit                                  5.690.000 Forintban.

ezen belül:

da) Működési bevételeit                                                  5.690.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Faluház 2013. évi költségvetésének

f) Kiadásait                                  14.387.000 Forintban,

ezen belül:

fa) Működési kiadásait                                                  14.387.000 Forintban,

g) Bevételeit                                  2.500.000 Forintban,

ezen belül:

ga) Működési bevételeit                                                  2.500.000 Forintban,


A Képviselőtestület az Idősek Napközi Otthona 2013. évi költségvetésének

h) Kiadásait                                 29.286.000 Forintban,

ezen belül:

ha) Működési kiadásait                                                 29.286.000 Forintban,

i) Bevételeit                                   5.478.000 Forintban,

ezen belül:

ia) Működési bevételeit                                                   5.478.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének

j) Kiadásait                                  83.664.000 Forintban,

ezen belül:

ja) Működési kiadásait                                                  83.664.000 Forintban,

k) Bevételeit                                     505.000 Forintban,

ezen belül:

ka) Működési bevételeit                                                      505.000 Forintban

állapítja meg.


(2) Költségvetési egyenleg összege               24.914.000.000 Forint hiány.

Ezen belül

la) Működési hiány:                                                           25.528.000 Forint,

lb) Felhalmozási többlet:                                                        614.000 Forint.


(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló források:

ma) Előző évek költségvetési maradványának összege                            

                                                                                      23.229.000 Forint,

ezen belül:

maa) Működési célra                                                         20.423.000 Forint,

mab) Felhalmozási célra                                                      2.806.000 Forint.

na) Betét visszavonása                                                     1.685.000 Forint,

ezen belül:

naa) Működési célra                                                            1.685.000 Forint.


(4) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti, illetve kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok bontásban, továbbá az engedélyezett létszámkeretét – költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát elkülönítve – az R. 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerint az R. 2. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerint az R. 3. melléklete tartalmazza.”


2. §


Az R. 11. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:


„(5) A köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók jutalmazására, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzésre vagy személyi ösztönzésre a személyi juttatások kiemelt előirányzat maradvány terhére teljesíthető kifizetés, melyről önkormányzat esetében a polgármester, intézmények esetében az adott intézmény vezetője jogosult dönteni előzetesen egyeztetve a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportjának vezetőjével. 


(6) A készpénzben történő teljesítések az alábbi jogcímeken történhetnek:

a) jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,

b) személyi juttatások

ba) rendszeres személyi juttatás közfoglalkoztatottak esetében

bb) nem rendszeres személyi juttatás

bc) külső személyi juttatás

bd) illetmény előleg

c) utólagos elszámolásra előleg

d) eseti kifizetések (pl.: dologi kiadások)

e) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetés

f) jogcímtől függetlenül 200.000 Forint összegű kifizetés

g) esetenként Polgármester külön engedélye alapján 200.000 Forint összegű kifizetés (pl.: kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázatok).”


3. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.      Suhajda Antal                                                                                           Varga Béláné   

      polgármester                                                                                                  jegyzőZáradék:


Kihirdetve: 2013. december 19.

                                                  Varga Béláné

                                                       jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet
18.5 KB
1.számú melléklet
18.5 KB
1.számú melléklet
19 KB
1.számú melléklet
20 KB
1.számú melléklet
19 KB
2.számú melléklet
35 KB
3.számú melléklet
40 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!