nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (V.9.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-01-31 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (V.9.) Ör. számú rendelete
a 2015. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:A költségvetés bevételek és kiadások fő összegei

1.§

Az  Önkormányzat a 2015. évi  költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2./Ö számú, valamint a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

                                           1.195.879 e Ft   bevétellel

                                           1.095.987 e Ft   kiadással

                                                99.891 e Ft   helyesbített pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.


A bevételek részletezése

2.§

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a 2. számú mellékletek (önállóan működő, ill. önállóan gazdálkodó intézmények bevétele) szerint fogadja el.


A kiadások részletezése

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletekben (önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai) foglaltak szerint hagyja jóvá.


4.§

A felhalmozási bevételek, kiadások teljesítését, azok célonkénti részletezését a 7.a,7.b. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.


5.§

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a 8. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.


Önkormányzat vagyona

6.§

Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 9./Ö. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 3.744.237 e Ft-ban állapítja meg.


7.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.               Szabóné Karsai Mária s. k.                                           Dr. Hajdu Miklós s. k.

                          polgármester                                                                  jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
15.83 MB
Melléklet
12.19 MB
Melléklet
1.21 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!