nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sajólád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014./IV.24./ rendelete
Hatályos:2014-04-25 -tól
Sajólád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014./IV.24./ rendelete
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2013./XII.18./ önkormányzati rendelet módosításáról

SAJÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK


7/2014. /IV.24./ önkormányzati rendelete


A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2013. /XII.18./ önkormányzati rendelet módosításáról


Sajólád községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk /1/ bekezdés a/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 88.§. /4/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. /1/ bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 35.§-ában biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja


1.§.


A Rendelet 6.§. /21/ bekezdésének c/ pontját az alábbiak szerint módosítja:

„120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg.”


2.§.


A rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.
Kissné Klusóczki Katalin                                                       Pozbai Zoltán

          Jegyző                                                                       polgármesterCsatolmányok

Megnevezés méret
Egységes szerkezet
32.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!