nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet
a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól
2009-10-19
infinity
3

71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet

a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának
és felhasználásának szabályairól

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1)–(2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a felszolgálási díj mértékének tekintetében – a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A felszolgálási díj a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §-ának 30. pontja szerinti vendéglátás keretében a vendégek felszolgáló közreműködésével történő kiszolgálásáért felszámított külön díj.

(2)2 A fogyasztó részére adott számlán, nyugtán a felszolgálási díjat elkülönítetten kell feltüntetni.

(3)3

(4) Az (1) bekezdés szerint felszámított felszolgálási díjat havonta kell a vendéglátásban közvetlenül – az üzletben – közreműködőknek kifizetni. A kifizetésnek meg kell egyeznie a felszolgálási díj befolyt összegének – külön jogszabályokban meghatározott – adókkal és járulékokkal csökkentett hányadával.

(5) A felszolgálási díj közreműködők közötti felosztásának szabályairól, arányáról az üzemeltetőnek – ha a munkahelyen munkavállalói érdekképviseleti szervezet működik – az érdekképviseleti szervezettel kell írásban megállapodnia. Ha a munkahelyen munkavállalói érdekképviseleti szervezet nem működik a felszolgálási díj felosztásának arányáról az üzemeltetőnek a közreműködőkkel kell írásban megállapodni.

2. §4

3. § Ez a rendelet 2005. október 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!