nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
43/1997. (XII. 30.) PM rendelet
a jövedéki termékek veszteségnormáiról
2016-01-01
2017-07-01
17
Jogszabály

43/1997. (XII. 30.) PM rendelet

a jövedéki termékek veszteségnormáiról1

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 89. §-a (2) bekezdésének c), d) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A veszteségnormák alkalmazása

1. § (1) Veszteséget csak a jövedéki termék készletében ténylegesen keletkezett hiány mértékéig lehet elszámolni.

(2)2 A veszteség Jöt. 13. § (3) bekezdés g) és (5) bekezdés f) pontja szerinti elszámolására, illetve a Jöt. 22. és 25. §-a szerinti szállítás esetén a szállítási veszteségre, valamint a Jöt. 40. § (11) bekezdése, 60. § (3) bekezdése és 71. § (2) bekezdése szerinti elszámolásra – a (3)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel – az e rendeletben meghatározott veszteségnormákat kell alkalmazni.

(3)3 A vámhatóság kérelemre, illetve hivatalból előírhatja az e rendeletben meghatározott veszteségnormától eltérő mértékek alkalmazását, amennyiben azt a műszaki-technológiai feltételek indokolják, a helyszíni mérések adatai, valamint szakértői vélemény alátámasztják.

(4)4 A felhasználás során szennyezetté vált adózatlan jövedéki termék regenerálásánál a figyelembe vehető veszteségnorma mértékét a vámhatóság az adómentes felhasználó vagy a felhasználói engedélyes kérelmére, szakértői véleménnyel és próbagyártással alátámasztva, a regeneráláshoz használt berendezés műszaki jellemzőinek és a jövedéki termék szennyezettségének figyelembevételével esetenként határozza meg.

(5)5 Az alkoholos gyümölcs csokoládégyártásban való felhasználása során melléktermékként visszanyert alkoholtermékre elszámolható veszteségnorma mértékét a vámhatóság a csokoládégyártó kérelmére, a technológia módjától függően, próbagyártással állapítja meg.

(6)6 A (4)–(5) bekezdés szerinti próbagyártást a vámhatóság képviselője jelenlétében kell elvégezni.

(7)7 E rendelet alkalmazásában elszámolási időszak az adóraktár-engedélyes tekintetében a naptári év, illetve a Jöt. 40. § (10) bekezdése szerinti időszak, az adómentes felhasználó tekintetében a naptári negyedév, a felhasználói engedélyes tekintetében a naptári év.

Ásványolajtermék veszteségnormája

2. § (1) A raktározás veszteségnormája: a nem kiszerelt ásványolajtermék havonta betárolt mennyiségének az 1. számú mellékletben meghatározott %-a.

(2) Az ásványolajtermék raktározásánál figyelembe vehető veszteségnorma alkalmazásakor

a) nyári időszak május 1-jétől szeptember 30-áig,

b) téli időszak október 1-jétől április 30-áig

tart.

(3) Az adófelfüggesztéssel történő szállításnál figyelembe vehető veszteségnorma: a kiszállított ásványolajtermék mennyiségének a 2. számú mellékletben meghatározott %-a.

(4)8 A Jöt. 52. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerinti egyéb ellenőrzött ásványolaj – kivéve a 2901 10 vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogént – kiszerelésénél figyelembe vehető veszteségnorma a kiszerelt mennyiség 1%-a.

(5)9 A Jöt. 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti és a 2901 10 vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogén lefejtésénél és kiszerelésnél (töltésénél) figyelembe vehető veszteségnorma a lefejtett, illetve kiszerelt (betöltött) menynyiségnek a 3. számú mellékletben meghatározott %-a.

(6)10 A Jöt. 50. § (3) bekezdésének f) pontja szerinti ásványolaj föld feletti tartályban, hordóban és tankban való tárolása esetén raktározási veszteségre a téli időszakban 0,015%, a nyári időszakban 0,04% veszteségnorma, a szállításra közúti tankautós szállítás esetén 0,5%, vasúti tartálykocsis és vízi uszályos szállítás esetén 1% veszteségnorma vehető figyelembe az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával. A termékek kiszerelésénél figyelembe vehető veszteségnorma a kiszerelt mennyiség 1%-a.

Megfigyelt termék veszteségnormája

2/A. §11 (1) A megfigyelt termékek közül

a) a Jöt. 50. §-a (4) bekezdésének a) és d) pontja szerinti megfigyelt termék raktározási, illetve szállítási veszteségére az 1. számú, illetve a 2. számú melléklet 2. sorában meghatározott veszteségnorma,

b) a Jöt. 50. §-a (4) bekezdésének b) és c) pontja szerinti megfigyelt termék föld feletti tartályban, hordóban és tankban való tárolása esetén raktározási veszteségre a téli időszakban 0,015%, a nyári időszakban 0,04% veszteségnorma, a szállításra közúti tankautós szállítás esetén 0,5%, vasúti tartálykocsis és vízi uszályos szállítás esetén 1% veszteségnorma,

c) a Jöt. 50. §-a (4) bekezdésének e) pontja szerinti megfigyelt termék esetében a raktározásra a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti veszteségnorma, a szállításra közúti tankautós, vasúti tartálykocsis és vízi uszályos szállítás esetén 0,4% veszteségnorma

vehető figyelembe a 2. és 3. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.

(2) A megfigyelt termékek kiszerelésénél figyelembe vehető veszteségnorma a kiszerelt mennyiség 1%-a.

Az alkoholtermék veszteségnormája

3. § (1)12 A finomításnál figyelembe vehető veszteségnorma: az elszámolási időszakban finomítás vagy újrafinomítás alá vont alkoholtermék mennyiségének 1%-a.

(2) A víztelenítésnél figyelembe vehető veszteségnorma: a víztelenítésre felhasznált ipari szesz mennyiségének 1%-a.

(3) A nem palackozott alkoholtermék raktározásánál figyelembe vehető veszteségnorma: az elszámolási időszak nyitókészlete és az elszámolási időszakban bevételezett alkoholtermék mennyisége együttes összegének

a)13 a 2207 vámtarifaszámú alkoholtermék – kivéve a 2207 10 00 vámtarifaszámú sósborszeszt – faedényben történő tárolása esetén elszámolási időszakonként 3,0%-a, az egyéb anyagból készült edényben, tartályban való tárolása esetén elszámolási időszakonként 1,2%-a,

b)14 a 2207 10 00 vámtarifaszámú sósborszesz, valamint az egyéb alkoholtermék tárolása esetén elszámolási időszakonként 6%-a.

(4) A palackozásnál figyelembe vehető veszteségnorma: a palackba töltött alkoholtermék mennyiségének 1%-a.

(5)15 Az adófelfüggesztéssel történő szállításnál figyelembe vehető veszteségnorma: a kiszállított nem palackozott alkoholtermék mennyiségének 0,4%-a.

(6)16 A lefejtésnél figyelembe vehető veszteségnorma a lefejtett alkoholtermék mennyiségének 0,4%-a.

(7)17 A teljesen denaturált alkoholtermék szállításánál, tárolásánál, valamint kiszerelésénél az alkoholtermékre vonatkozó veszteségnormákat kell alkalmazni.

A sör veszteségnormája

4. § (1) A fejtésnél (palackozásnál) figyelembe vehető veszteségnorma: az elszámolási időszakban előállított (hordós, tank, palackos, dobozos)

a) szűrt sör mennyiségének 3%-a,

b) szűretlen sör mennyiségének 4%-a.

(2) Az adófelfüggesztéssel történő szállításnál figyelembe vehető veszteségnorma: a tankautóban kiszállított sör mennyiségének 0,2%-a, illetve a palackozott sör mennyiségének 0,25%-a.

A pezsgő veszteségnormája

5. § (1)18 A raktározásnál figyelembe vehető veszteségnorma: a nem palackozott pezsgő esetén az elszámolási időszak nyitókészlete és az elszámolási időszakban bevételezett mennyiség együttes összegének elszámolási időszakonként 1,0%-a.

(2) A palackozásnál figyelembe vehető veszteségnorma: a palackba töltött pezsgő mennyiségének 3%-a.

(3) Az adófelfüggesztéssel történő szállításnál figyelembe vehető veszteségnorma: a kiszállított nem palackozott pezsgő mennyiségének 0,5%-a, illetve a palackozott pezsgő mennyiségének 0,25%-a.

A köztes alkoholtermék veszteségnormája

6. § (1)19 A raktározásnál figyelembe vehető veszteségnorma: a nem palackozott nem habzó köztes alkoholtermék esetén az elszámolási időszak nyitókészlete és az elszámolási időszakban bevételezett mennyiség együttes összegének elszámolási időszakonként 6,0%-a.

(2) A palackozásnál figyelembe vehető veszteségnorma: a palackba töltött mennyiségnek

a) a habzó köztes alkoholtermék esetén a 3%-a,

b) nem habzó köztes alkoholtermék esetén az 1%-a.

(3) Az adófelfüggesztéssel történő szállításnál figyelembe vehető veszteségnorma: a kiszállított mennyiségnek

a) a nem palackozott habzó köztes alkoholtermék esetén a 0,5%-a, a nem palackozott nem habzó köztes alkoholtermék esetén a 0,8%-a,

b) a palackozott köztes alkoholtermék esetén a 0,25%-a.

Az egyéb bor veszteségnormája20

6/A. §21 (1) A raktározásnál figyelembe vehető veszteségnorma: a hordós kiszerelésű egyéb bor esetén az elszámolási időszak nyitókészlete és az elszámolási időszakban bevételezett mennyiség együttes összegének 0,8 %-a.

(2) A kiszerelésnél figyelembe vehető veszteségnorma:

a) a palackba töltött mennyiség 2%-a,

b) a kannába töltött mennyiség 1%-a.

(3) Az adófelfüggesztéssel történő szállításnál figyelembe vehető veszteségnorma: a hordós kiszerelésben kiszállított mennyiség 0,2%-a.

A veszteségek elszámolása

7. §22 (1) Az adóraktár-engedélyes a Jöt. 13. § (3) bekezdés g) pontja, az adómentes felhasználó a Jöt. 13. § (5) bekezdés f) pontja szerinti adó-megállapítási és adófizetési kötelezettség alóli mentesülésénél, illetve a felhasználói engedélyes a Jöt. 60. § (3) bekezdése szerinti adóköteles készlethiánya megállapításánál figyelembe vehető, veszteségként elszámolható mennyiség a jövedéki termékkészletben a Jöt. 40. § (10) bekezdése, 46. § (2) bekezdése, 49. § (4) bekezdése, illetve 60. § (3) bekezdése szerint végzett készletfelvétellel megállapított tényleges hiány, de legfeljebb az e rendelet szerinti veszteségnorma alapján elszámolható mennyiség (a továbbiakban: elszámolható veszteség), valamint – amennyiben a tényleges hiány nagyobb, mint az elszámolható veszteség – a tényleges készletre a készletfelvételnél használt mérőeszköz (tárolótartály) hitelesítési bizonylatában rögzített mérési bizonytalanság alapján számított mennyiség.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint végzett készletfelvétellel megállapított tényleges zárókészlet nagyobb a nyilvántartás szerinti zárókészletnél, a többletet a készletfelvételről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a többlet mennyiségével az elszámolási időszak nyilvántartás szerinti zárókészletét korrigálni kell.

(3) A Jöt. 49. § (3) bekezdés b)–c) pontja szerinti esetekben tartott készletfelvétel során az (1)–(2) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell.

8. §23 (1)24 A jövedéki engedélyes vagy a nem jövedéki engedélyes kereskedő telephelyén vagy üzemanyagtöltő állomásán, kiskereskedelmi tárolótelepén a vámhatóság által az üzemanyagkészlet ellenőrzése során megállapított tényleges készlet és a nyilvántartott készlet mennyiségének pozitív különbségéből (a továbbiakban: többlet) elszámolható többletnek a tényleges többlet, legfeljebb azonban a készletfelvétel során használt mérőeszköz (tárolótartály) hitelesítési bizonylatában rögzített mérési bizonytalanság alapján a tényleges készletre számított mennyiség és a hitelesített kimérő szerkezeten keresztül az előző készletfelvételt követően forgalmazott mennyiség 0,5%-a minősül.

(2) A többlet és az (1) bekezdés szerint elszámolható többlet különbségére a jövedéki adót és a jövedéki bírságot határozattal kell megállapítani.

(3)25 A többlet mennyiségét a vámhatóság által felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a többlet mennyiségével az elszámolási időszak nyilvántartott zárókészletét korrigálni kell.

(4)26 Amennyiben a vámhatóság által megállapított tényleges zárókészlet és a nyilvántartás szerinti zárókészlet mennyiségének különbsége negatív (a továbbiakban: hiány), a hiány mennyiségét a vámhatóság által felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a hiány mennyiségével az elszámolási időszak nyilvántartás szerinti zárókészletét csökkenteni kell.

9. § (1) Ez a rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 14/1995. (VII. 12.) PM rendelet, valamint az azt módosító 30/1995. (XII. 28.) PM rendelet és a 19/1997. (V. 30.) PM rendelet hatályát veszti, rendelkezéseiket azonban az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, jogerősen el nem bírált ügyekben a kávé, illetve a jövedéki termékek esetében továbbra is alkalmazni kell, feltéve, hogy rendelkezéseik kedvezőbb elbírálást eredményeznek.

1. számú melléklet a 43/1997. (XII. 30.) PM rendelethez27

Ásványolajtermék raktározási veszteségnormája

Me.: százalék (%)/hó

 

Ásványolajtermék (Jöt. szerinti)

Föld feletti tartály

Úszótetős tartály

Föld alatti tartály

Hordós tank

téli

nyári

téli

nyári

téli

nyári

téli

nyári

időszak

időszak

időszak

időszak

1.

Cseppfolyósított és sűrítettgáz- halmazállapotú szénhidrogén

0,15

0,40

2.

Ólmozott és ólmozatlan benzin, egyéb ellenőrzött ásványolaj, E85

0,10

0,20

0,05

0,10

0,09

0,18

0,06

0,10

3.

Gázolaj, petróleum, fűtőolaj, biodízel

0,03

0,08

0,015

0,04

0,03

0,06

0,015

0,05

2. számú melléklet a 43/1997. (XII. 30.) PM rendelethez28

Ásványolajtermékek szállítási veszteségnormája

Me.: százalék (%)/hó

 

Ásványolajtermék (Jöt. szerinti)

Csővezetékes szállítás

Közúti tankautós szállítás

Szállítás vasúti tartálykocsiban

Vízi uszályos szállítás

1.

Cseppfolyósított és sűrítettgáz-halmazállapotú szénhidrogén

0,50

1,50

0,50

2.

Ólmozott és ólmozatlan benzin, egyéb ellenőrzött ásványolaj, E85


0,15


0,50


1,00


1,00

3.

Gázolaj, petróleum, fűtőolaj, biodízel

0,10

0,50

1,00

1,00

3. számú melléklet a 43/1997. (XII. 30.) PM rendelethez29

A Jöt 52. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti
és a 290110 vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogének lefejtési, kiszerelési (töltési) veszteségnormája

Me.: százalék (%)/hó

--------------------

Cseppfolyósított szénhidrogén (vámtarifaszámok szerint)

--------------------

1. 2711 12 11-től 2711 12 94-ig 3,00

2. 2711 12 97, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00 2,00

3. 2901 10 1,50

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!