nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
20/2013. (V. 28.) BM rendelet
a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
2013-05-31
2013-08-31
2
Jogszabály

20/2013. (V. 28.) BM rendelet

a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § b), d), g)–h), j)–l), n), q) és t)–v) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el.

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciá felsorolását.

(3) A 4. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben [a továbbiakban: 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben [a továbbiakban: 1/2006. (II. 17.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet] és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. § A 2. mellékletben kiadásra kerülő egyes szakmai és vizsgakövetelmények 2.2. pontjában feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni

a) a korábban kiadott azonos megnevezésű állam által elismert szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket, valamint

b) a 2. melléklet 2.2. pontjában rögzített szakmai előképzettségként nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, jogszabály alapján korábban kiadott képesítéseket is.

3. §1

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

5. §2

1. melléklet a 20/2013. (V. 28.) BM rendelethez

A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések rendszere

 

 

A

B

C

1.

Sor-
szám

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés/
részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülés megnevezése

Szakmacsoport
megnevezése

2.

1.

52

861

01

Biztonságszervező

Közszolgálat

3.

2.

52

861

02

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Közszolgálat

4.

3.

31

861

01

Büntetés-végrehajtási őr

Közszolgálat

5.

4.

31

861

02

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

Közszolgálat

6.

5.

53

861

01

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

Közszolgálat

7.

6.

53

861

02

Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

Közszolgálat

8.

7.

53

861

03

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

Közszolgálat

9.

8.

53

861

04

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

Közszolgálat

10.

9.

35

861

01

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

Egyéb szolgáltatások

11.

10.

62

582

01

Építési műszaki ellenőr

Építészet

12.

11.

62

521

01

Felvonóellenőr

Gépészet

13.

12.

52

861

03

Katasztrófavédelmi előadó

Közszolgálat

14.

13.

53

861

06

Katasztrófavédelmi főelőadó

Közszolgálat

15.

14.

52

861

04

Katasztrófavédelmi szakelőadó

Közszolgálat

16.

15.

53

861

07

Katasztrófavédelmi referens

Közszolgálat

17.

16.

32

853

02

Kéményseprő

Gépészet

18.

17.

52

861

05

Közterület-felügyelő

Közszolgálat

19.

18.

52

861

06

Magánnyomozó

Közszolgálat

20.

19.

35

861

02

Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

Egyéb szolgáltatások

21.

20.

52

347

07

Migrációs ügyintéző

Közszolgálat

22.

21.

62

521

02

Mozgólépcső ellenőr

Gépészet

23.

22.

62

861

01

Rendészeti szervező
(a szakmairány megjelölésével)

–    Bűnügyi szervező

–    Közlekedési és közrendvédelmi szervező

–    Határrendészeti szervező

–    Katasztrófavédelmi szervező

–    Tűzvédelmi szervező

–    Iparbiztonsági szervező

–    Büntetés-végrehajtási szervező

Közszolgálat

24.

23.

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes
(a szakmairány megjelölésével)

–    Bűnügyi rendőr

–    Közlekedési rendőr

–    Közrendvédelmi rendőr

–    Határrendészeti rendőr

Közszolgálat

25.

24.

51

861

03

Őr-járőrtárs

Közszolgálat

26.

25.

51

861

01

Csapatszolgálati járőrtárs

Közszolgálat

27.

26.

51

861

02

Járőr

Közszolgálat

28.

27.

55

861

01

Baleseti helyszínelő

Közszolgálat

29.

28.

55

861

02

Bűnügyi technikus

Közszolgálat

30.

29.

55

861

03

Fő határrendész

Közszolgálat

31.

30.

55

861

04

Körzeti megbízott

Közszolgálat

32.

31.

55

861

05

Kutyavezető-rendőr

Közszolgálat

33.

32.

55

861

06

Okmányvizsgáló

Közszolgálat

34.

33.

55

861

07

Rendőr zászlós

Közszolgálat

35.

34.

32

861

01

Személy- és vagyonőr

Közszolgálat

36.

35.

53

861

05

Fegyveres biztonsági őr

Közszolgálat

37.

36.

33

861

01

Kutyavezető-vagyonőr

Közszolgálat

38.

37.

33

861

02

Testőr

Közszolgálat

39.

38.

52

853

01

Temetkezési szolgáltató

Egyéb szolgáltatások

40.

39.

52

861

08

Tűzoltó I.

Közszolgálat

41.

40.

31

861

03

Tűzoltó II.

Közszolgálat

42.

41.

53

861

08

Tűzoltó szerparancsnok

Közszolgálat

43.

42.

53

861

09

Tűzoltósági referens

Közszolgálat

44.

43.

52

861

10

Tűzvédelmi előadó

Közszolgálat

45.

44.

53

861

10

Tűzvédelmi főelőadó

Közszolgálat

2. melléklet a 20/2013. (V. 28.) BM rendelethez

Az 1. sorszámú Biztonságszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A szakképesítés azonosító száma: 52 861 01

1.2.     Szakképesítés megnevezése: Biztonságszervező

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-700

2. EGYÉB ADATOK

2.1.     A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.     Szakmai előképzettség: -

2.3.     Előírt gyakorlat: -

2.4.     Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.     Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.     Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7.     Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8.     Szintvizsga: -

2.9.     Az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

5254

Vagyonőr, testőr

Személy- és vagyonőr, Biztonsági őr,

Munkahelyi biztonsági felügyelő, Repülőtéri

biztonsági őr

3.1.3.

5259

Személy és vagyonvédelmi

foglalkozású

Egyéb személy- és vagyonvédelmi

foglalkozású

3.1.4.

3163

Munkavédelmi és

üzembiztonsági foglalkozású

Munkavédelmi előadó, Munkavédelmi megbízott, Tűzbiztonsági előadó,Tűzvédelmi referens, Tűzvédelmi ügyintéző, Üzembiztonsági megbízott

3.1.5.

9231

Portás, telepőr, egyszerű őr

Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr

3.1.6.

9238

Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások

Parkolóőr

3.2.    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

-     elkészíti a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi tervet

-     elkészíti a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot

-     elkészíti a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait

-     kialakítja a védelmi koncepciót

-     felkészül és végrehajt biztosítási feladatokat

-     intézkedik rendkívüli eseményeknél

-     elkészíti az objektum tűzriadó tervét

-     tűzvédelmi megelőző tevékenységet szervez és végrehajt

-     ellát jogkörében munkavédelmi feladatokat

-     ellát jogkörében környezetvédelmi feladatokat

-     elkészíti szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat

-     ellátja a munkakörébe utalt egyéb feladatokat

-     ellát gazdasági, vezetési feladatokat

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-     elkészíteni a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi tervet

-     elkészíteni a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot

-     elkészíteni a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait

-     kialakítani a védelmi koncepciót

-     felkészülni és végrehajtani a biztosítási feladatokat

-     intézkedni rendkívüli eseményeknél

-     elkészíteni az objektum tűzriadó tervét

-     tűzvédelmi megelőző tevékenységet szervezni és végrehajtani

-     ellátni jogkörében a munkavédelmi feladatokat

-     ellátni jogkörében a környezetvédelmi feladatokat

-     elkészíteni szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat

-     ellátni a munkakörébe utalt egyéb feladatokat

-     ellátni gazdasági, vezetési feladatokat

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

-

-

-

-

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10348-12

Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok

4.4.

10349-12

Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatok

4.5.

10350-12

Biztonságszervező alapfeladatai

4.6.

10351-12

Biztonságszervező szakfeladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.     A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

    Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

    Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek. (A formai követelményektől való eltérés esetén a záró dolgozat „értékelhetetlen” minősítést kap, a jelölt vizsgára nem bocsátható.)

5.2.     A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10348-12

Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok

írásbeli, gyakorlati

5.2.4.

10349-12

Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatok

szóbeli

5.2.5.

10350-12

Biztonságszervező alapfeladatai

szóbeli, gyakorlati

5.2.6.

10351-12

Biztonságszervező szakfeladatai

szóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A.)    A vizsgafeladat megnevezése: Záró dolgozat bemutatása

    A vizsgafeladat ismertetése: A záró dolgozat tárgya a szakmai irányultságnak megfelelő komplex feladat kidolgozása ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül). A záró dolgozatot csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani.

    A záró dolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. Lehetőleg teljes képet kell adnia a választott témáról, de terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat megoldását.

    Formai elvárások: a vizsgázó által fűzött A/4-es oldalak, 2,5 centiméteres margókkal, 12 pontos Times betűtípussal, másfeles sorközzel és szimpla szóközökkel, oldalanként minimum 2500 karakter. A címlap tartalmi elemei: a dolgozat címe, a dolgozat készítőjének a neve, a dátum és a képző intézmény megnevezése.

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc (A komplex szakmai vizsga megkezdése előtt elkészített és értékelt)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

B.)    A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságszervező szakfeladatok

    A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett írásbeli feladatot old meg biztonságszervező szakfeladatok: rendészet-vagyonvédelem, munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem, katasztrófavédelem, illetve üzemeltetés témakörben, az általa megismert szakanyagok felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A.)     A vizsgafeladat megnevezése: A záró dolgozat bemutatása

    A vizsgázó a záró dolgozatát bemutatja

    A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

    A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

B.)     A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságszervező szakfeladatok

    A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.

    A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási 10 perc)

    A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

    Az 5.3.1. A) vizsgafeladat érdemi előkészítéseként a képző intézmény a záró dolgozatot a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 25 nappal a vizsgabizottság elnökének, legalább 10 nappal a vizsgabizottság további tagjainak a rendelkezésére kell bocsátania - az előzetes formai és szakmai bírálattal együtt.

    Az 5.3.1. B.) feladat végrehajtása során saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket (szabályzatokat, nemzeti szabványokat) használhatja a vizsgázó.

    Az 5.3.1. B.) gyakorlati, de írásban teljesítendő vizsgafeladat teljesítését önálló vizsganapon kell megszervezni.

    A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.     A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Támadás - elhárítás eszközei

6.3.

Számítógép szoftverekkel

6.4.

Szkenner

6.5.

Nyomtató

6.6.

CD-jogtár, OTSZ

6.7.

Internet hozzáférés

6.8.

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

6.9.

Iroda felszerelés

6.10.

Telefon, fax

7. EGYEBEK

7.1.     Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

7.1.1.    0701-06 számú Biztonságszervező alapfeladatok követelménymodul sikeres teljesítése beszámítható a 10350-12 számú Biztonságszervező alapfeladatok követelménymodul teljesítéseként.

7.1.2.     0713-06 számú Biztonságszervező szakfeladatok követelménymodul sikeres teljesítése beszámítható a 10351-12 számú Biztonságszervező szakfeladatok követelménymodul teljesítéseként.

7.2.     A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezete:

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

52 861 01

Biztonságszervező

Személy-, Vagyonvédelmi és

Magánnyomozói Szakmai Kamara

7.3.    A képzés megkezdésének feltétele: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

A 2. sorszámú Büntetés-végrehajtási felügyelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés azonosító száma: 52 861 02

1.2.    Szakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási felügyelő

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800 – 1 500

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: -

2.3.    Előírt gyakorlat: -

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

a szakképesítéssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.

5253

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Büntetés-végrehajtási őr

3.2.     A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet felügyelői állományban:

-     büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

-    büntetés-végrehajtási felügyelői alapfeladatokat hajt végre

-     büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-     az eligazításon meghatározott feladatokat végrehajtani

-    ellátni a büntetés-végrehajtási szerv őrzését

-    betartatni a büntetés-végrehajtási szerv házirendjét

-    intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak őrzését

-    intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak kísérését

-    végrehajtani a fogvatartottak előállítását

-    megtartani a fogvatartottak számára szükséges eligazítást

-    ellátni az intézeten belüli programok biztosítását

-    látogatás biztosításában részt venni

-    biztonsági ellenőrzést végrehajtani

-    mozgáskorlátozó eszközt alkalmazni

-    végrehajtani a zárkába helyezést

-    közreműködni a fogvatartottak nevelésében, kapcsolatot tartani a nevelővel

-    végrehajtani a fogvatartottak körletről történő kiadását

-    elrendelni és végrehajtatni a díjazás nélküli munkavégzést

-    fegyveres biztosítási feladatokat ellátni

-    fogvatartottakat munkáltatni

-    szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tenni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

31 861 01

Büntetés-végrehajtási őr

részszakképesítés

3.3.4.

31 861 02

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

részszakképesítés

3.3.5.

53 861 02

Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

szakképesítés-ráépülés

3.3.6.

53 861 01

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

szakképesítés-ráépülés

3.3.7.

53 861 03

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

szakképesítés-ráépülés

3.3.8.

53 861 04

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

szakképesítés-ráépülés

4.    SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.4.

10353-12

Büntetés-végrehajtási őr feladatai

4.5.

10354-12

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai

4.6.

10355-12

Büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga

vizsgatevékenysége

5.2.3.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.4.

10353-12

Büntetés-végrehajtási őr feladatai

írásbeli

5.2.5.

10354-12

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai

írásbeli

5.2.6.

10355-12

Büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A.)     A vizsgafeladat megnevezése: Büntetés-végrehajtási alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B.)     A vizsgafeladat megnevezése: Szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályok

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a vizsgázó a büntetés-végrehajtási felügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A rendvédelmi szervek, ezen belül a büntetés-végrehajtási szervezet feladatai és szabályzói

A vizsgafeladat ismertetése:

A szolgálatteljesítés általános szabályai, a büntetés-végrehajtási őr, büntetés-végrehajtási segédfelügyelő, büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai

Írásbeli számonkérés az 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és az 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai, az 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő és az 10355-12 Büntetés-végrehajtási felügyelő modulok tartalmát átölelő vizsgafeladat-sor összeállításával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási felügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6.     ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Fegyverzet

6.3.

Lövedékálló mellény

6.4.

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

6.5.

Kényszerítő eszközök

6.6.

Mozgást korlátozó eszközök

6.7.

Tömegoszlatás speciális eszközei

6.8.

Szolgálati járművek

6.9.

Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)

6.10.

Híradástechnikai eszközök

6.11.

Világító berendezés

6.12.

Videokamera

6.13.

Fényképezőgép

6.14.

Nyomtató

6.15.

Telefon, fax

6.16.

Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések

6.17.

Okmányminták

7. EGYEBEK

7.1.    Validáció: -

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés megnevezése

A szakképesítés

ágazat/szakmairány szerint

illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

52 861 02

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Büntetés-végrehajtás Országos

Parancsnoksága

A 3. sorszámú Büntetés-végrehajtási őr megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A részszakképesítés azonosító száma: 31 861 01

1.2.    Részszakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási őr

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500 - 700

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2.    Szakmai előképzettség: -

2.3.    Előírt gyakorlat: -

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

5253

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Büntetés-végrehajtási őr

3.2.    A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet felügyelői állományban:

-     büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

-     büntetés-végrehajtási felügyelői alapfeladatokat hajt végre

- büntetés-végrehajtási szakmairányú tevékenységet végez

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

-    az eligazításon meghatározott feladatokat végrehajtani

-    ellátni a büntetés-végrehajtási szerv őrzését

-     intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak őrzését

-     intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak kísérését

-     ellátni az intézeten belüli programok biztosítását

-     látogatás biztosításában részt venni

-    szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tenni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

52 861 02

Büntetés-végrehajtási felügyelő

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.4.

10353-12

Büntetés-végrehajtási őr feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.     A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.     A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga

vizsgatevékenysége

5.2.3.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.4.

10353-12

Büntetés-végrehajtási őr feladatai

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Büntetés-végrehajtási alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A szolgálatteljesítés általános szabályai, büntetés-végrehajtási őr feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Írásbeli számonkérés az 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és az 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai két modul tartalmát átölelő vizsgafeladat-sor összeállításával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Fegyverzet

6.3.

Lövedékálló mellény

6.4.

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

6.5.

Kényszerítő eszközök

6.6.

Mozgást korlátozó eszközök

6.7.

Tömegoszlatás speciális eszközei

6.8.

Szolgálati járművek

6.9.

Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)

6.10.

Híradástechnikai eszközök

6.11.

Világító berendezés

6.12.

Videokamera

6.13.

Fényképezőgép

6.14.

Nyomtató

6.15.

Telefon, fax

6.16.

Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések

6.17.

Okmányminták

7. EGYEBEK

7.1.    Validáció: -

7.2.     A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A részszakképesítés

megnevezése

A szakképesítés ágazat / szakmairány szerint illetékes szakmai

kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

31 861 01

Büntetés-végrehajtási őr

Büntetés-végrehajtás Országos

Parancsnoksága

A 4. sorszámú Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A részszakképesítés azonosító száma: 31 861 02

1.2.    Részszakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200 - 300

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2.    Szakmai előképzettség: -

2.3.    Előírt gyakorlat: -

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.     A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A részszakképesítéssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.

5253

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

3.2.    A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet segédfelügyelői állományban:

-     büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

-     büntetés-végrehajtási segédfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

-     az eligazításon meghatározott feladatokat végrehajtani

-     ellátni a büntetés-végrehajtási szerv őrzését

-     intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak őrzését

-     intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak kísérést

-     ellátni az intézeten belüli programok biztosítását

-     látogatás biztosításában részt venni

-     biztonsági ellenőrzést végrehajtani

-     mozgáskorlátozó eszközt alkalmazni

-     fegyveres biztosítási feladatokat ellátni

-     fogvatartottakat munkáltatni

-     szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tenni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

52 861 02

Büntetés-végrehajtási felügyelő

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.4.

10353-12

Büntetés-végrehajtási őr feladatai

4.5.

10354-12

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.4.

10353-12

Büntetés-végrehajtási őr feladatai

írásbeli

5.2.5.

10354-12

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A.)     A vizsgafeladat megnevezése: Büntetés-végrehajtási alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B.)    A vizsgafeladat megnevezése: szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályok.

A vizsgafeladat ismertetése:

A büntetés-végrehajtási segédfelügyelő szolgálattal összefüggő gyakorlati feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A rendvédelmi szervek, ezen belül a büntetés-végrehajtási szervezet feladatai és szabályzói

A vizsgafeladat ismertetése:

A szolgálatteljesítés általános szabályai, a büntetés-végrehajtási őr, büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli számonkérés az 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és az 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai és a 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő modulok tartalmát átölelő vizsgafeladat-sor összeállításával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Fegyverzet

6.3.

Lövedékálló mellény

6.4.

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

6.5.

Kényszerítő eszközök

6.6.

Mozgást korlátozó eszközök

6.7.

Tömegoszlatás speciális eszközei

6.8.

Szolgálati járművek

6.9.

Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)

6.10.

Híradástechnikai eszközök

6.11.

Világító berendezés

6.12.

Videokamera

6.13.

Fényképezőgép

6.14.

Nyomtató

6.15.

Telefon, fax

6.16.

Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések

6.17.

Okmányminták

7. EGYEBEK

7.1.    Validáció: -

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A részszakképesítés megnevezése

A szakképesítés

ágazat / szakmairány szerint

illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

31 861 02

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

Büntetés-végrehajtás Országos

Parancsnoksága

7.3.    Előképzettségnek tekinthető:

- eredményes modulzáró vizsga a 31 861 01 Büntetés-végrehajtási őr részszakképesítésben, amennyiben megszakítás nélkül folytatja tovább a tanulmányokat a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő képzésben,

- eredményes komplex vizsga a 31 861 01 Büntetés-végrehajtási őr részszakképesítésben

Az 5. sorszámú Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés

szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 01

1.2.    Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500 - 700

2. EGYÉB ADATOK

2.1.     A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

2.3.    Előírt gyakorlat: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szakterületi szolgálati jogviszony

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.        Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

5253

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

3.2.    A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet egészségügyi főfelügyelői állományban:

-    büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

-    büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

-    büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-    a büntetés-végrehajtási szervezeten belül az egészségügyi ellátásban megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban egészségügyi szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező irányítása és felügyelete alatt közreműködni

-    alapszintű elsősegélynyújtást biztosítani

-    a szükséges intézkedéseket meghozni

-    a beteg alapvető szükségleteit feltárni, ápolási diagnózis felállításában közreműködni

-    betartani az etikai normákat és a betegek és ellátottak jogaira vonatkozó rendelkezéseket

- betartani a betegbiztonságra vonatkozó előírásokat

- a beteg és környezetének higiéniáját biztosítani az alapvető szükségletekhez kapcsolódóan

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

52 861 02

Büntetés-végrehajtási felügyelő

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10359-12

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.     A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.     A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga

vizsgatevékenysége

5.2.3.

10359-12

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő feladatai

írásbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.     A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A napi szolgálati feladatok irányítása, ellenőrzése, valamint elsődleges intézkedések, és jelentések megtétele.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt a büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4.. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.     A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Fegyverzet

6.3.

Lövedékálló mellény

6.4.

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

6.5.

Kényszerítő eszközök

6.6.

Mozgást korlátozó eszközök

6.7.

Tömegoszlatás speciális eszközei

6.8.

Szolgálati járművek

6.9.

Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)

6.10.

Híradástechnikai eszközök

6.11.

Világító berendezés

6.12.

Videokamera

6.13.

Fényképezőgép

6.14.

Nyomtató

6.15.

Telefon, fax

6.16.

Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések

6.17.

Okmányminták

6.18.

Betegellátás (Büntetés-végrehajtás szervezetéhez szükséges) eszközei

6.19.

Elsősegélynyújtás (Büntetésvégrehajtás-szervezetéhez szükséges) eszközei

6.20.

AMBU – baba eszköz nélküli újraélesztéshez

7.    EGYEBEK

7.1.     Validáció: A szakképzés megkezdhető a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában, 1996. szeptember 1-jét követően megszerzett alapfokú szaktanfolyami végzettség birtokában.

7.2.     A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés-ráépülés megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint

illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

53 861 01

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

Büntetés-végrehajtás Országos

Parancsnoksága

A 6. sorszámú Büntetés-végrehajtási főfelügyelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés

szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 02

1.2.    Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500 - 1 000

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

2.3.    Előírt gyakorlat: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A

B

C

3.1.1.

FEOR szám

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

5253

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

3.2.     A szakképesítés-ráépüléssel munkaterületének rövid leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet főfelügyelői állományban:

-     büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

-     büntetés-végrehajtási főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

-     büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-    az alárendeltségébe tartozó büntetés-végrehajtási felügyelők eligazítását végrehajtani

-    a házi-, illetve a napirendben meghatározott feladatokat végrehajtatni

-     a büntetés-végrehajtási felügyelők napi szolgálati tevékenységét irányítani, ellenőrizni

-    a fogvatartottak személymotozását a meghatározott módon végrehajtatni, a végrehajtást ellenőrizni

-    a napi biztonsági ellenőrzések végrehajtását irányítani, ellenőrizni

-    a biztonsági vizsgálatban, valamint a biztonsági szemlében közreműködni

-    a fogvatartottak elkülönítését irányítani, valamint a végrehajtását ellenőrizni

-    a fogvatartottak elhelyezési körletén rendszeresített okmányok vezetését ellenőrizni

-    az elhelyezési körlet tisztántartásához szükséges anyagokat megigényelni

-    a rendkívüli események bekövetkezésének megelőzésére, megszakítására intézkedni, a szükséges jelentéseket megtenni

-    a nevelői állománnyal együttműködni

-    a fogvatartottak előállításával, szállításával, mozgatásával kapcsolatos feladatok megszervezésében, végrehajtásában közreműködni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

52 861 02

Büntetés-végrehajtási felügyelő

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10358-12

Büntetés-végrehajtási főfelügyelő feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10358-12

Büntetés-végrehajtási főfelügyelő feladatai

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A napi szolgálati feladatok irányítása, ellenőrzése, valamint elsődleges intézkedések, és jelentések megtétele.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt a büntetés-végrehajtási főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási főfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Fegyverzet

6.3.

Lövedékálló mellény

6.4.

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

6.5.

Kényszerítő eszközök

6.6.

Mozgást korlátozó eszközök

6.7.

Tömegoszlatás speciális eszközei

6.8.

Szolgálati járművek

6.9.

Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)

6.10.

Híradástechnikai eszközök

6.11.

Világító berendezés

6.12.

Videokamera

6.13.

Fényképezőgép

6.14.

Nyomtató

6.15.

Telefon, fax

6.16.

Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések

6.17.

Okmányminták

7. EGYEBEK

7.1.    Validáció: A szakképzés megkezdhető a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában, 1996. szeptember 1-jét követően megszerzett alapfokú szaktanfolyami végzettség birtokában.

7.2.     A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés-ráépülés

megnevezése

A szakképesítés ágazat / szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

53 861 02

Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

Büntetés-végrehajtás Országos

Parancsnoksága

A 7. sorszámú Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés

szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 03

1.2.     Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400 - 700

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

2.3.     Előírt gyakorlat: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony

2.4.     Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5.     Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.     Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7.     Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8.     Szintvizsga: -

2.9.     Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

5253

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

3.2.    A szakképesítés-ráépüléssel munkaterületének rövid leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági szakterületének állományában:

-     büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

-     büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

-    büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-    a költségvetési szervekre vonatkozó számviteli szabályokat alkalmazni

-    a selejtezési és leltározási feladatokban részt venni

-    raktárosi feladatokat ellátni

-    az elemi költségvetés és a költségvetési beszámoló összeállításában részt venni

-    a gépjármű ellátás, forgalmazás, elszámolás rendjének kialakításában közreműködni

-    a személyi és a fogvatartotti állomány ellátásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani

-    a fogvatartottak munkáltatását és az ehhez kapcsolódó feladatokat elvégezni

-    a fogvatartottak kártérítési ügyeit kezelni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítés:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

52 861 02

Büntetés-végrehajtási felügyelő

szakképesítés

4.    SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10357-12

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő feladatai

5.    VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10357-12

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő feladatai

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A napi szolgálati feladatok irányítása, ellenőrzése, valamint elsődleges intézkedések, és jelentések megtétele.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt a büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.     A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Fegyverzet

6.3.

Lövedékálló mellény

6.4.

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

6.5.

Kényszerítő eszközök

6.6.

Mozgást korlátozó eszközök

6.7.

Tömegoszlatás speciális eszközei

6.8.

Szolgálati járművek

6.9.

Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)

6.10.

Híradástechnikai eszközök

6.11.

Világító berendezés

6.12.

Videokamera

6.13.

Fényképezőgép

6.14.

Nyomtató

6.15.

Telefon, fax

6.16.

Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések

6.17.

Okmányminták

7. EGYEBEK

7.1.     Validáció: A szakképzés megkezdhető a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában, 1996. szeptember 1-jét követően megszerzett alapfokú szaktanfolyami végzettség birtokában.

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés-ráépülés

megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

53 861 03

Büntetés-végrehajtási

gazdálkodási főfelügyelő

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

A 8. sorszámú Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés

szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 04

1.2.     Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400 - 700

2. EGYÉB ADATOK

2.1.     A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:-

2.2.     Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

2.3.     Előírt gyakorlat: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony

2.4.     Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5.     Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.     Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7.     Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8.     Szintvizsga: -

2.9.     Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépülésessel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

5253

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

3.2.    A szakképesítés-ráépüléssel munkaterületének rövid leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet igazgatási főfelügyelő szakterületének állományában:

-     büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

-     büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

-     büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-     a fogvatartottak befogadásához kapcsolódó feladatokat végrehajtani

-     a fogvatartottak élő és archív büntetés-végrehajtási iratanyagát kezelni

-     a szabadság-elvonással járó büntetések kezdő és utolsó napját megállapítani

-     a feladatköréhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat végrehajtani

-     jogszabályban előírt adatrögzítéseket, adatkezelést végrehajtani

-     a fogvatartottak büntetés-végrehajtási ügyeinek intézésében közreműködni

-     a fogvatartottak előállítását, szállítását szervezni

-     a fogvatartottak ideiglenes eltávozásával kapcsolatos feladatokat ügyintézni

-     a fogvatartottak szabadítási eljárásában közreműködni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

52 861 02

Büntetés-végrehajtási felügyelő

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10356-12

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő feladatai

5.    VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10356-12

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő feladatai

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A napi szolgálati feladatok irányítása, ellenőrzése, valamint elsődleges intézkedések, és jelentések megtétele.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt a büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Fegyverzet

6.3.

Lövedékálló mellény

6.4.

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

6.5.

Kényszerítő eszközök

6.6.

Mozgást korlátozó eszközök

6.7.

Tömegoszlatás speciális eszközei

6.8.

Szolgálati járművek

6.9.

Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)

6.10.

Híradástechnikai eszközök

6.11.

Világító berendezés

6.12.

Videokamera

6.13.

Fényképezőgép

6.14.

Nyomtató

6.15.

Telefon, fax

6.16.

Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések

6.17.

Okmányminták

7. EGYEBEK

7.1.    Validáció: A szakképzés megkezdhető a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában, 1996. szeptember 1-jét követően megszerzett alapfokú szaktanfolyami végzettség birtokában.

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés-ráépülés megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

53 861 04

Büntetés-végrehajtási igazgatási

főfelügyelő

Büntetés-végrehajtás Országos

Parancsnoksága

A 9. sorszámú Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés

szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 861 01

1.2.     Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250 - 350

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: 34 522 03 Elektronikai műszerész vagy 34 522 01 Elektromechanikai műszerész vagy 33 523 02 000 Távközlési és informatikai hálózatszerelő vagy 34 522 04Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés

2.3.    Előírt gyakorlat: -

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.

5259

Egyéb személy és vagyonvédelmi foglalkozású

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

3.2.    A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

-     felveszi a megrendelést

-     a hatályos jogszabályok, szabványi előírások, ajánlások ismeretében a helyszíni felmérést, kockázatelemzést elvégzi

-     vázlatot, ajánlatot készít

-     terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez

-     erőforrást és időszükségletet meghatároz

-     informatikai,- munkaszervezési,- technológiai munkákat tervez

-     a kiviteli munkafolyamatot előkészíti, a beépítésre tervezett anyagot beszerezi

-     a bel,- és/vagy kültéri védelmi létesítményeket szereli, telepíti és karbantartja

-     beléptető rendszert telepít, karbantart és javít

-     behatolás jelző,- videó és megfigyelő rendszert telepít, karbantart és javít

-     a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatást megadja

-     elektronikus vagyonvédelmi rendszerjavítást, karbantartást végez

-     elektronikus vagyonvédelmi rendszer hibáját feltárja

-     elektromechanikus és elektronikus műszerekkel méréseket végez

-     elektronikai, elektrotechnikai összefüggések ismeretében alapvető számításokat elvégez

-     számítógéppel a rendszert beállítja, internetet használ

-     üzemelteti a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit

-     a kiviteli munkafolyamatot dokumentálja

-     a kezelő személyzetet oktatja

-     munkafolyamatokat lezár

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-     felvenni a megrendelést

-     a hatályos jogszabályok, szabványi előírások, ajánlások ismeretében a helyszíni felmérést, kockázatelemzést elvégezni

-     vázlatot, ajánlatot készíteni

-     terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni

-     erőforrást és időszükségletet meghatározni

-     informatikai,- munkaszervezési,- technológiai munkákat tervezni

-     a kiviteli munkafolyamatot előkészíteni, a beépítésre tervezett anyagot beszerezni

-     a bel,- és/vagy kültéri védelmi létesítményeket szerelni, telepíteni és karbantartani

-     beléptető rendszert telepíteni, karbantartani és javítani

-     behatolás jelző,- videó és megfigyelő rendszert telepíteni, karbantartani és javítani

-     a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatást megadni

-     elektronikus vagyonvédelmi rendszerjavítást, karbantartást végezni

-     elektronikus vagyonvédelmi rendszer hibáját feltárni

-     elektromechanikus és elektronikus műszerekkel méréseket végezni

-     elektronikai, elektrotechnikai összefüggések ismeretében alapvető számításokat elvégezni

-     számítógéppel a rendszert beállítani, internetet használni

-     üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit

-     a kiviteli munkafolyamatot dokumentálni

-     a kezelő személyzetet oktatni

-     munkafolyamatokat lezárni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3

34 522 03

Elektronikai műszerész

szakképesítés

3.3.4.

34 522 01

Elektromechanikai műszerész

szakképesítés

3.3.5.

33 523 02 000

Távközlési és informatikai hálózatszerelő

szakképesítés

3.3.6.

34 522 04

Villanyszerelő megnevezésű

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A

B

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10348-12

Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok

4.4.

10360-12

Elektronikai vagyonvédelmi rendszerszerelői feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10348-12

Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok

írásbeli, gyakorlati

5.2.4.

10360-12

Elektronikai vagyonvédelmi rendszerszerelői feladatok

írásbeli, gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelői és életmentési tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: A megrendelt elektronikai jellegű védelmi eszköz, berendezés telepítési vázlatának és energia szükséglet számításának elkészítése, a munka beindítása, a szükséges eszközök és részegységek kiválasztása, egy részének telepítése, a rendszer beüzemelése, programozása, valamint életmentéssel kapcsolatos részfeladat elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi szabályok, előírások

A vizsgafeladat ismertetése: Az elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő munkavégzésével kapcsolatos szabályok, előírások, tudnivalók.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai A vizsgafeladat ismertetése: Kamarára és a felügyeleti szervére vonatkozó-, illetve a szakmához kapcsolódó előírások, szabályok, valamint ezek érvényesítése.

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Támadáselhárítás eszközei

6.3.

Számítógép, szoftver és intranet hozzáférés (távoli is)

6.4.

Csavarhúzó, fogó és más kéziszerszám

6.5.

Hőlégfúvó

6.6.

Egyéni védőeszközök

6.7.

Mérőműszerek

6.8.

Kábelek, vezetékek, csatlakozóelemek, csatlakoztatás eszközei

6.9.

Különféle biztonságtechnikai eszközök

7. EGYEBEK

7.1.     Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

7.1.1.     A 0714-06 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelési feladatok, a 0716-06 Biztonsági alapfeladatok II., a 0718-06 Biztonságtechnikai szerelési feladatok elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelők részére megnevezésű modulok együttesen megfelelnek a 10360-12 számú Elektronikai vagyonvédelmi rendszerszerelői teendők megnevezésű modulnak.

7.2.     A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezete:

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés-ráépülés megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

35 861 01

Elektronikus vagyonvédelmi

rendszerszerelő

Személy-, Vagyonvédelmi és

Magánnyomozói Szakmai Kamara

7.3.    A képzés megkezdésének feltétele: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

A 10. sorszámú Építési műszaki ellenőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A szakképesítés azonosító száma: 62 582 01

1.2.     Szakképesítés megnevezése: Építési műszaki ellenőr

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250 - 350

2. EGYÉB ADATOK

2.1.     A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.     Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség

2.1.2.     Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: -

2.3.    Előírt gyakorlat: -

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.

3213

Építőipari szakmai irányító, felügyelő felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Építési műszaki ellenőr, Magasépítés szakterület, ME-É-I.

3.1.3.

3213

Építőipari szakmai irányító, felügyelő felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Építési műszaki ellenőr, Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak szakterület, ME-ÉM-I.

3.1.4.

3213

Építőipari szakmai irányító, felügyelő felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Építési műszaki ellenőr, Építmény- és épületgépészet szakterület, ME-ÉG-I.

3.1.5.

3213

Építőipari szakmai irányító, felügyelő felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Építési műszaki ellenőr, Építmény- és épületvillamosság szakterület, ME-ÉV-I.

3.2.     A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az építési műszaki ellenőr az építtető helyszíni képviselőjeként az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó:

-     jogszabályok

-     hatósági előírások

-     szabványok

-     szerződések, és

-     a kivitelezési dokumentáció betartását

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-     az építési műszaki ellenőri tevékenységgel kapcsolatos jogszabályokat, szabvány- és minőségügyi ismereteket, pénzügyi- és gazdasági ismereteket, építésbiztonsági ismereteket önállóan alkalmazni;

-     jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségét ellenőrizni

-     az építmény kitűzése helyességét, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét ellenőrizni

-     a munkák eltakarása előtt azok mennyiségét és minőségét ellenőrizni

-     a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétét ellenőrizni;

-     műszaki kérdésekben az építtető döntéseit előkészíteni

-     a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal és más műszaki kérdésekkel kapcsolatos javaslatokat megtenni

-    az építési naplót ellenőrizni, a hibákat, hiányosságokat, eltéréseket valamint az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzését az építési naplóban feltüntetni, a napló bejegyzéseket és egyéb jegyzőkönyveket ellenjegyezni, észrevételezni

-     az építés technológiával összefüggő biztonsági előírások betartását ellenőrizni

-    az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban részt venni

-     a pénzügyi elszámolásokat, felméréseket ellenőrizni

-     a teljesített kivitelezési munkák elszámolásához illetve számlázásához szükséges adatait tartalmazó teljesítésigazolást kiállítani

-    a kiállított teljesítésigazolást az érintettek részére megküldeni

-    több fővállalkozó által végzett kivitelezési tevékenység esetén a felelős műszaki vezetők tevékenységét összehangolni, és gondoskodni arról, hogy egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

-

-

-

-

4.    SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10347-12

Építési műszaki ellenőri feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Előírt témájú és terjedelmű szakdolgozat elkészítése.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga

vizsgatevékenysége

5.2.3.

10347-12

Építési műszaki ellenőri feladatok

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: 10347-12 Építési műszaki ellenőri feladatok gyakorlati bemutatása szakdolgozat elkészítésével

A vizsgafeladat ismertetése: Az építési műszaki ellenőr jelöltnek a vizsgán a korábban elkészített és értékelt szakdolgozatot kell megvédeni

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Gyakorlati vizsga: A vizsgaszervező által felkért szakmai értékelő által elbírált szakdolgozatot a vizsgázónak a szakvizsgabizottság előtt kell megvédenie. Ennek során - az építési műszaki ellenőrzési szakmai tudása mellett - számot kell adnia arról, hogy képes egy építési műszaki ellenőrzési problémát komplex módon kezelni, más szakemberekkel együttműködni annak megoldásában, elméleti és gyakorlati ismereteit alkotó módon alkalmazni.

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

Válaszadás a 4. Szakmai követelmények fejezet 10347-12 Építési műszaki ellenőri feladatok modul témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre.

Témakörök: Az építési műszaki ellenőri ismeretek gyakorlata és technikája (alkalmazott jogi, szabvány- és minőségügyi, továbbá pénzügyi és gazdasági, valamint építésbiztonsági ismeretek köre)

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

Szóbeli vizsga: A szóbeli vizsga központilag összeállított vizsgakérdéseinek mindegyike négy részkérdést tartalmaz: egyet-egyet az alkalmazott jogi, az alkalmazott szabvány- és minőségügyi, az alkalmazott pénzügyi és gazdasági valamint az alkalmazott építésbiztonsági ismeretek köréből.

5.3.4 A szakdolgozattal kapcsolatos előírások:

A gyakorlati vizsgára a vizsgázó – végzettsége szakirányának megfelelő, a vizsgaszervező intézmény által kiadott témakörök egyikéből – egy legalább egy (negyvenezer leütés), de legfeljebb két szerzői ív terjedelmű szakdolgozatot ír, amit legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 30 nappal be kell adnia. A szakdolgozat készítésének célja, hogy a hallgató – tanulmányai befejező részeként – a képzés szakmai jellegének megfelelő önálló alkotás elkészítésével igazolja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteit alkotó módon alkalmazni tudja. A tanulmány szakmai lényege az építési műszaki ellenőri szemléletű megközelítés. A szakdolgozatot központilag meghatározott tartalmi és formai követelmények alapján kell elkészíteni.

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Oktatóterem, tábla, projekciós felület

6.3.

Oktatás- és számítástechnikai eszközök

6.4.

Telekommunikációs eszközök

6.5.

Építőipari műszaki dokumentációk (engedélyezési és kivitelezési dokumentáció, építési napló, minőségtanúsítási dokumentumok, stb.)

6.6.

A kivitelezés minőségét szabályozó építőipari szabványok, szabványgyűjtemények

7. EGYEBEK

7.1.    Validáció: -

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

62 582 01

Építési műszaki ellenőr

Belügyminisztérium

Építésügyi Főosztály

7.3.    A 2.1.1. pontban az építményfajtának, illetőleg szakmagyakorlási szakiránynak megfelelő következő műszaki képzési területen szerzett felsőfokú végzettségek, illetve szakképzettségek fogadhatóak el:

-    Magasépítés (É-I.) szakterületen: okleveles építészmérnöki, építészmérnöki, illetve okleveles építőmérnöki (magasépítés területen szerkezetépítő szakirány), építőmérnöki (magasépítés területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség;

-     Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (ÉM-I.) szakterületen: okleveles építőmérnöki, illetve építőmérnöki szakképzettség;

-     Építmény- és épületgépészet (ÉG-I.) szakterületen: okleveles gépészmérnöki (épületgépészet szakirány), illetve gépészmérnöki (épületgépészet szakirány) szakképzettség;

-     Építmény- és épületvillamosság (ÉV-I.) szakterületen: okleveles villamosmérnöki (épületvillamosság szakirány), illetve villamosmérnöki (épületvillamosság szakirány) szakképzettség;

-     vagy ezekkel egyenértékűnek elismert végzettség.

7.4.    A modulzáró vizsgával kapcsolatos előírások:

A modulzáró írásbeli vizsga a jogi, a szabvány- és minőségügyi, a pénzügyi-gazdasági valamint az építésbiztonsági ismeretek köréből tartalmaz kérdéseket.

A 11. sorszámú Felvonóellenőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés azonosító száma: 62 521 01

1.2.    Szakképesítés megnevezése: Felvonóellenőr

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250-350

2.    EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: -

2.3.    Előírt gyakorlat: legalább három év szakirányú gyakorlat

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 90%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 10%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.

3213

Építőipari szakmai irányító, felügyelő

Felvonóellenőr

3.2.    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A felvonóellenőr:

-    elvégzi az üzembe helyezés előtti, az ellenőrző (javítás utáni) vizsgálatokat, a periodikus műszaki biztonságtechnikai vizsgálatokat (fővizsgálatot, ellenőrző vizsgálatot és a karbantartás megfelelőségének műszaki felülvizsgálatát)

-    a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a tulajdonost, az üzemeltetőt és saját munkáltatóját

-    hatósági beavatkozás szükségessége esetén értesíti a jogszabályban meghatározott szervezeteket

-    közvetlen baleset- vagy életveszélyt eredményező hiba (hiányosság), továbbá a biztonságos működést veszélyeztető eset észlelésekor intézkedik az üzemeltetés azonnali leállítására és az üzemeltetés szüneteltetésére a veszélyhelyzet megszüntetéséig

-    hat hónapot meghaladó leállítás esetén külön jogszabályban meghatározott módon intézkedik, illetve ellenőrzi a felvonó veszélytelenítését

-    adatot szolgáltat a felvonók és mozgólépcsők országos központi nyilvántartásához

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    elvégezni az üzembe helyezés előtti vizsgálatot (tanúsító vizsgálatot), ellenőrző vizsgálatot (javítás utáni vizsgálatot), a periodikus biztonságtechnikai ellenőrző vizsgálatokat (fővizsgálatot, időszakos vizsgálatot, karbantartás megfelelőségét ellenőrző vizsgálatot), az önálló ellenőr által végezhető periodikus biztonságtechnikai ellenőrző vizsgálatot (karbantartás megfelelőségét ellenőrző vizsgálatot)

-    mechanikai méréseket (hossz, szög, helyzet, sebesség, gyorsulás, rántás, tömeg, erő, alakváltozás, hőmérséklet stb.) és villamos alapméréseket végezni (egyen- és váltakozó áramú áramkörben: feszültség, áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázissorrend), méréssel ellenőrizni a terheletlen fülke tömegét és az ellensúly vagy kiegyenlítő súly tömegét

-    rezgés-, zaj- és fényjellemzőkkel kapcsolatos méréseket végezni, hidraulikus felvonókon méréseket végezni (nyomás, olajhőmérséklet)

-     tanulmányozni és értelmezni az építészeti, a gépészeti és az elektromos dokumentációkat, ellenőrizni a felvonó engedélyezési és kivitelezési terveit, dokumentációit, a tanúsítványok, megfelelőségi nyilatkozatok, kivitelezői nyilatkozat, EMC-nyilatkozat, érintésvédelmi jegyzőkönyv, a kezelési, karbantartási, üzemeltetési, mentési utasítások meglétét, tartalmát

-    ellenőrizni a felvonó létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó követelmények és előírások teljesülését (törvények, rendeletek, szabványok, egyéb előírások)

-    vizsgálni, hogy a felvonó építészeti elhelyezése, környezete megfelel-e a létesítési és tűzvédelmi követelményeknek, ellenőrizni, hogy az alkalmazott épületszerkezetek állékonysága, terhelhetősége és tűzállósági határértéke megfelelő-e

-    vizsgálni, hogy a beépített berendezést az engedélyezett dokumentumok alapján valósították-e meg

-    vizsgálni a géphelyiség, illetve a géptér kialakítását: méreteit, a biztonsági távolságokat, a megközelíthetőségét, anyagát, megvilágítását, hőmérsékletét, a biztonságos anyagmozgatás lehetőségeit, ellenőrizni a felvonóakna és berendezései megfelelőségét, az előírt építészeti méretek és biztonsági távolságok megfelelőségét (aknafej, felső túlfutás, süllyeszték, előírt minimális távolságok), a határoló szerkezetek anyagát, méretét és kialakítását, szilárdságát

-    vizsgálni a felvonó meghajtó gépének kialakítását, állapotát, rögzítését, rezgésszigetelését, a függesztőelemeket, ellenőrizni a kötéltárcsák (hajtótárcsa, terelőtárcsa, függesztőtárcsa, keresztfej) védelmét

-    ellenőrizni a hidraulikus felvonó esetén a hidraulikus teljesítmény, a teljes terhelési nyomás értékét, a motor és a szivattyú főbb adatait, a dugattyú, a munkahenger, hengertám, a fémcsövek szilárdsági méretezését, illetve helyes kiválasztását, megfelelő rögzítését, valamint, hogy a flexibilis tömlő próbanyomás-értéke megfelelő-e, ellenőrzi a hidraulikus rendszer tömörségét, nyomással való terhelhetőségét, a zárószelepek és a fő elzárócsap állapotát, környezeti hőmérsékletű munkafolyadék mellett a fülke süllyedését

-    ellenőrizni a fülke-vázszerkezet megfelelő kialakítását, szilárdságtani számítását, a fülke kialakítását, elemeinek előírt szilárdságát, a fülkének a vázszerkezethez való rögzítését és a rezgésszigetelést

-    ellenőrizni, hogy a fülkére, illetve az ellensúlyra a dokumentációban előírt fogókészüléket szerelték-e fel, és hogy a fogókészülék-párra megállapított össztömeg összhangban van-e a felvonó tömegadataival, ellenőrizni a fogókészülék megfelelő beépítését, rögzítését, működését, megmérni a fogókészülék által a fülkén okozott lassulást, és ellenőrizni, hogy a lassulás szabadesés és névleges terhelés esetén megfelelő-e, ellenőrizni a fogókészülék-működtető mechanizmus kialakítását, működőképességét, megmérni a működtetéséhez szükséges erő nagyságát

-    ellenőrizni a vezetősínek kiválasztását, szilárdsági számítását, rögzítését, gyámjait, a sínprofil és a gyámozás távolságának a kiviteli tervvel való egyezőségét, a fülke és az ellensúly, illetve a kiegyenlítősúly vezetőkészülékeit, önkenő készülékeit

-    ellenőrizni a beépített aknaajtókat, azok biztonsági berendezéseinek megfelelőségét, tűzállóságát és a beépítésük, rögzítésük szakszerűségét

-    ellenőrizni a mechanikus biztonsági berendezéseket: a sebességhatároló(k) helyes kiválasztását, beépítését, működését, megmérni a kioldási sebességet, és a kötélre kifejtett vonóerő nagyságát, ellenőrizni az ütközők kiválasztását, löketét, minimális és maximális tömegadatait a névleges sebesség függvényében, megfelelő rögzítését és működését, ellenőrizni a felfelé mozgó fülke sebességtúllépése ellen védő és a fülke ellenőrizetlen elmozdulása ellen védő berendezés helyes kiválasztását és megfelelő működését

-    próbával ellenőrizni a hidraulikus felvonók csőtörésre záró, illetve fojtó-visszacsapó szelepét, a zuhanásgátló és a süllyedésvédelemi rendszer működését, a nullnyomás-védelmet

-    ellenőrizni a villamos biztonsági berendezéseket, a felvonó fő-, biztonsági és jelző áramköreinek helyes működését, funkcionális próbával ellenőrizni a felvonó vezérlésének helyes működését, ellenőrizni a motor hővédelmét, a motor menetidő ellenőrző berendezését, az elektromos vezetékek kiválasztását, szigetelését, a sorkapocs-kötéseket, a véletlen érintés elleni mechanikai védelmeket, a villámvédelem szakszerű kialakítását, a végálláskapcsolók helyes működését, beállítását

-    üzemi próbák alapján meggyőződni a felvonó rendeltetésszerű működéséről

-    ellenőrizni a tűzoltófelvonók és menekülési felvonók (együtt: biztonsági felvonók) kettős betáplálását, az azok közötti átkapcsolást, a biztonsági felvonó vezérlésének helyes működését épülettűz esetét feltételezve, az épülettűz alatt nem működtethető felvonók vezérlésének helyes működését épülettűz esetét feltételezve

-    ellenőrizni a fülkében rekedt utas biztonságos mentésének megoldását

-    ellenőrizni az üzemügyelet, illetve a diszpécserközpont megfelelő működését, a vészjelzés, illetve a távvészjelzés kialakítását, helyes és jóváhagyott működését

-    ellenőrizni, hogy a berendezést rendszeresen és szakszerűen karbantartják-e, az üzemeltetés biztonságos-e, ellenőrzi a felvonó általános műszaki állapotát, a részegységek és az alkatrészek kopását, meghatározni a szükséges javítások mértékét és javaslatot tenni a szükséges felújításokra

-    biztonságot érintő hiányosság esetén megelőző intézkedést tenni, szükség esetén leállítani a berendezést

-    megállapításait a gépkönyvben és jegyzőkönyvben dokumentálni, illetve azokról tájékoztatni az üzemeltetőt, teljesíteni az országos nyilvántartás felé fennálló adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségét, műszaki, jogi, gazdaságossági célú felhasználásra szakvéleményt készíteni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

-

-

-

-

4.    SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10344-12

Felvonóellenőri és mozgólépcső-ellenőri jogi, pénzügyi feladatok

4.4.

10345-12

Felvonóellenőri szakmai feladatok

5.    VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga

vizsgatevékenysége

5.2.3.

10344-12

Felvonóellenőri és mozgólépcső-ellenőri jogi, pénzügyi feladatok

írásbeli

5.2.4.

10345-12

Felvonóellenőri szakmai feladatok

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: 10345-12 Felvonóellenőri szakmai feladatok gyakorlati bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlat bemutatása szakirányú tanműhelyben, vagy kijelölt berendezésnél történik, ezek hiányában a gyakorlati feladat vázlatát kell bemutatni és ismertetni

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A 4. Szakmai követelmények fejezet 10344-12 Felvonóellenőri és mozgólépcső-ellenőri jogi, pénzügyi feladatok; 10345-12 Felvonóellenőri szakmai feladatok modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.

Témakörök: A Felvonóellenőri szakmához kapcsolódó szakmai, jogi, pénzügyi ismeretek alkalmazása

A vizsgafeladat a felvonó- és mozgólépcső-ellenőri jogi és pénzügyi ismereteket 30 perces időtartamban és 20 %-os arányban, a Felvonóellenőri szakmai ismereteket 150 perces időtartamban és 80 %-os arányban tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

Válaszadás a 4. Szakmai követelmények fejezet 10345-12 Felvonóellenőri szakmai feladatok modul témaköréhez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre.

Témakörök: A Felvonóellenőri szakmai ismeretek gyakorlata és technikája

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6.    ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Gépipari alapmérések eszközei

6.3.

Alap- és helyzetpontossági mérések eszközei (általános, speciális)

6.4.

Erőmérő eszközök és műszerek

6.5.

Villamos alapmérés eszközei

6.6.

Érintésvédelmi mérőeszközök

6.7.

Hidraulikus mérések eszközei

6.8.

Hőmérséklet és hőmennyiség mérés eszközei

6.9.

Sebesség, gyorsulás, rezgés- és zajmérés eszközei

6.10.

Személyi számítógép

6.11.

Elektromos kisgépek

6.12.

Lakatos kéziszerszámok

6.13.

Egyéni védőeszközök

7.    EGYEBEK

7.1.    Validáció: -

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

62 521 01

Felvonóellenőr

Magyar Mérnöki Kamara.

7.3.    A 2.1.1. pontban a szakma gyakorlásának megfelelő következő műszaki képzési területen szerzett felsőfokú végzettségek, illetve szakképzettségek fogadhatóak el:

-     okleveles gépészmérnöki, illetve gépészmérnöki;

-     okleveles közlekedésmérnöki, illetve közlekedésmérnöki;

-     okleveles villamosmérnöki, illetve villamosmérnöki szakképzettség;

-     vagy ezekkel egyenértékűnek elismert végzettség.

A 12. sorszámú Katasztrófavédelmi előadó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés azonosító száma: 52 861 03

1.2.    Szakképesítés megnevezése: Katasztrófavédelmi előadó

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350 - 450

2. EGYÉB ADATOK

2. 1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: -

2.3.    Előírt gyakorlat: -

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.

5259

Egyéb személy- és

vagyonvédelmi foglalkozású

Polgári szervek, szervezetek,

gazdálkodó szervezetek védelmi

ügyintézői

3.2.    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A katasztrófavédelmi előadó feladata:

Szakmai irányítás és felügyelet mellett, a természeti és civilizációs katasztrófák okozta veszélyekkel szemben a szervezet munkavállalóinak, anyagi javainak és a környezet megóvása érdekében, a polgári védelmi feladatokat előkészíti, szervezi, végrehajtja és ellenőrzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    veszélyazonosítást és veszélyelemzést végezni

-    terveket készíteni

-    polgári védelmi szervezeteket létrehozni és alkalmazni

-    részt venni szakmai területének szabályozásában

-    védelemszervezői tevékenységet végezni

-    veszélykezelésben részt venni

-    kapcsolatot tartani és együttműködni más szervezetekkel

-    részt venni a logisztikai biztosítás megszervezésében

-    védelmi létesítményeket kezelni

-    megalakított szervezeteket oktatni, felkészíteni

-    szakmailag tovább képezni magát

-    ellenőrzést végezni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

53 861 06

Katasztrófavédelmi főelőadó

Szakképesítés-ráépülés

4.    SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10385-12

Polgári védelmi feladatok

5.    VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

A képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzési programban rögzített teljes óraszám 15%-át.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító

száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10385-12

Polgári védelmi feladatok

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Lakosság és anyagi javak védelme

A vizsgafeladat ismertetése:

Veszélyhelyzettel kapcsolatos megelőzési feladat végrehajtása (veszélyelemzés, kockázatértékelés, hatásvizsgálat, térképi rögzítés, veszélyhelyzeti tervezés);

veszélyhelyzet kezelési feladat megtervezése (riasztás, tájékoztatás, helyi-, távolsági védelem végrehajtása).

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Védelmi igazgatási, polgári védelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A helyi szintű védelmi igazgatás és a polgári védelem jogi alapjaival, irányításával, feladataival kapcsolatos ismeretek felmérése feleletválasztásos, feleletalkotásos és felelet kiegészítéses kérdések alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Polgári védelmi szervezetek

A vizsgafeladat ismertetése:

A munkahelyi, települési, területi és központi köteles polgári védelmi szervezetek, az önkéntes mentőszervezetek megalakításával, felkészítésével, mozgósításával és alkalmazásával kapcsolatos ismeretek,

a központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi előadó szakmai ismeretek témaköreinek ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő:15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Informatikai eszközök (számítógép és perifériái)

6.3.

Szoftverek

6.4.

Térképészeti szakanyagok, rajzeszközök

6.5.

Egyéni felszerelés, védőeszközök

6.6.

Sugárzásmérő eszközök

6.7.

Vegyi felderítő eszközök

6.8.

Mintavevő felszerelés

6.9.

Meteorológiai felderítő eszközök

6.10.

Mentesítő eszközök és anyagok

6.11.

Építmény és gépészeti makettek

6.12.

Szállítóeszközök

6.13.

Oktató falitáblák, segédeszközök

6.14.

Infokommunikációs eszközök

7. EGYEBEK

7. 1.     Validáció: -

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

52 861 03

Katasztrófavédelmi előadó

Belügyminisztérium Országos

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.3.    A képzésben résztvevők és vizsgázók részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

7.4.    Amennyiben a képzésben résztvevő szakmai tevékenysége során műszaki mentő gépek, eszközök illetve vegyi mentő gépek, eszközök taktikai alkalmazásának igénye merül fel, a képző intézmény a képzés során ezen berendezések bemutatásához együttműködési megállapodás keretében is biztosíthatja a szükséges gépeket, eszközöket.

A 13. sorszámú Katasztrófavédelmi főelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés

szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés-rápülés azonosító száma: 53 861 06

1.2.    Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Katasztrófavédelmi főelőadó

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-340

2. EGYÉB ADATOK

2. 1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: 52 861 03 Katasztrófavédelmi előadó szakképesítés

2.3.    Előírt gyakorlat: -

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel

betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

5259

Egyéb személy és vagyonvédelmi foglalkozású

Polgári szervek, szervezetek, gazdálkodó szervezetek védelmi ügyintézői, védelmi vezetői

3.2.    A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A katasztrófavédelmi főelőadó feladata:

-    a természeti és civilizációs katasztrófák okozta veszélyekkel szemben a szervezet munkavállalóinak, anyagi javainak és a környezet megóvása érdekében a katasztrófavédelmi feladatokat tervezi, szervezi, a végrehajtást irányítja és ellenőrzi

-    a közreműködő szervezetek közötti együttműködést megszervezi, koordinálja

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-    integrált kockázatértékelést végezni

-    terveket készíteni

-    koordinálni a szervezetek katasztrófavédelemmel kapcsolatos tervező, szervező tevékenységét

-    polgári védelmi szervezeteket létrehozni és alkalmazni

-    döntés előkészítést végezni

-    részt venni szakmai területének szabályozásában

-    védelemszervezői tevékenységet végezni

-    veszélykezelésben részt venni

-    kapcsolatot tartani és együttműködni más szervezetekkel

-    részt venni a készletképzésben és a készletgazdálkodásban

-    védelmi létesítményeket kezelni

-    megalakított szervezetek felkészítését irányítani

-    szakmailag továbbképezni magát

-    ellenőrzést végezni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

52 861 03

Katasztrófavédelmi előadó

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10386-12

Katasztrófavédelmi feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

A képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzési programban rögzített teljes óraszám 15%-át.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga

vizsgatevékenysége

5.2.3.

10386-12

Katasztrófavédelmi feladatok

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Lakosság és anyagi javak védelme

A vizsgafeladat ismertetése:

Veszélyhelyzettel kapcsolatos megelőzési feladat (veszélyelemzés, kockázatértékelés, hatásvizsgálat, térképi rögzítés, veszélyhelyzeti tervezés) végrehajtásának koordinálása, irányítása

veszélyhelyzet kezelési feladatterv (riasztás, tájékoztatás, helyi-, távolsági védelem végrehajtása) értékelése, a feladat végrehajtásának irányítása

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

A katasztrófák elleni védekezés megszervezése

A vizsgafeladat ismertetése:

A védelemigazgatás, a polgári védelem jogi alapjaival, irányításával, feladataival, az iparbiztonsági feladatok tervezésével, szervezésével kapcsolatos ismeretek felmérése feleletválasztásos, feleletalkotásos és felelet kiegészítéses kérdések alapján

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Katasztrófák elleni védekezés munkahelyi, települési, területi és központi szinten.

A vizsgafeladat ismertetése:

A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi főelőadó szakmai képzés témaköreinek ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő:15 perc, válaszadásidő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Informatikai eszközök (számítógép és perifériái)

6.3.

Szoftverek

6.4.

Térképészeti szakanyagok, rajz- és íróeszközök

6.5.

Szállítóeszközök

6.6.

Infokommunikációs eszközök

6.7.

Oktatástechnikai eszközök

7. EGYEBEK

7.1.     Validáció: -

7.2.1.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.2.

azonosító szám

A szakképesítés-ráépülés megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai

jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.3.

53 861 06

Katasztrófavédelmi főelőadó

Belügyminisztérium Országos

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A 14. sorszámú Katasztrófavédelmi szakelőadó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés azonosító száma: 52 861 04

1.2.    Szakképesítés megnevezése: Katasztrófavédelmi szakelőadó

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500 - 800

2. EGYÉB ADATOK

2. 1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: -

2.3.    Előírt gyakorlat: -

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.

5259

Egyéb személy és vagyonvédelmi foglalkozású

Hivatásos katasztrófavédelmi szervnél hivatásos jogviszonyban betölthető beosztások

3.2.    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A katasztrófavédelmi szakelőadó feladata:

-    irányítás mellett részfeladatokat lát el a katasztrófák megelőzésében, a katasztrófák elhárítására való felkészülésben, a katasztrófák elleni védekezésben és a következményeik felszámolásában

-    felügyelet mellett ellenőrzésekben vesz részt

-    részt vesz a lakosság polgári védelmi felkészítésében, a polgári védelmi szervezetek létrehozásában, megalakításában, képzésében és továbbképzésében, mozgósításában és alkalmazásában

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    informálódni és kommunikálni

-    veszélyazonosítást és veszélyelemzést végezni

-    terveket készíteni

-    szervezeteket létrehozni és működtetni

-    döntés előkészítést végezni

-    részt venni szakmai területének szabályozásában

-    védelemszervezői tevékenységet végezni

-    veszélykezelésben részt venni

-    kapcsolatot tartani és együttműködni

-    részt venni készletképzésben és a készletgazdálkodásban

-    védőlétesítményeket kezelni

-    oktatni, felkészíteni

-    adatkezelést és adminisztrációs feladatokat végezni

-    ellenőrzést végezni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

53 861 07

Katasztrófavédelmi referens

szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.4.

10389-12

A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

A képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzési programban rögzített teljes óraszám 15%-át.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

írásbeli, gyakorlati

5.2.4.

10389-12

A polgári védelmi tevékenység

megszervezése és működtetése

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó feltételezett szituációról az alaki szabályoknak megfelelő, szóbeli jelentést, majd a kapott utasításnak megfelelően írásbeli jelentést tesz.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B. ) A vizsgafeladat megnevezése:

A lakosság és anyagi javak védelme

A vizsgafeladat ismertetése:

Veszélyhelyzettel kapcsolatos megelőzési feladat végrehajtása (veszélyelemzés, kockázatértékelés, hatásvizsgálat, térképi rögzítés, veszélyhelyzeti tervezés),

veszélyhelyzet kezelés során jelentkező lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló feladat megoldása.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Rendvédelmi alapfeladatok, védelmi igazgatási, polgári védelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Hivatásos katasztrófavédelmi szervek feladatainak rendszere, rendvédelmi alapfeladatok, a szolgálatteljesítésre vonatkozó jogszabályok, előírások ismerete és alkalmazása.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése:

A munkahelyi, települési, területi és központi köteles polgári védelmi szervezetek, az önkéntes mentőszervezetek megalakításával, felkészítésével, mozgósításával és alkalmazásával kapcsolatos ismeretek

A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi szakelőadó szakmai képzés témaköreinek ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő:15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidő-szakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Informatikai eszközök (számítógép és perifériái)

6.3.

Szoftverek

6.4.

Térképészeti szakanyagok, rajzeszközök

6.5.

Egyéni védőfelszerelés, szűrő és szigetelő típusú védőeszközök

6.6.

Sugárzásmérő eszközök

6.7.

Vegyi felderítő eszközök

6.8.

Mintavevő felszerelés

6.9.

Meteorológiai felderítő eszközök

6.10.

Ex-Ox-Tox - mérők

6.11.

Mentesítő eszközök és anyagok

6.12.

Építmény és gépészeti makettek

6.13.

Műszaki mentő gépek, eszközök

6.14.

Vegyi mentő gépek, eszközök

6.15.

Szállítóeszközök

6.16.

Oktató falitáblák, segédeszközök

6.17.

Infokommunikációs eszközök

6.18.

Oktatástechnikai eszközök

7. EGYEBEK

7. 1.     Validáció: -

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

52 861 04

Katasztrófavédelmi szakelőadó

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.3.    A képzésben résztvevők és a vizsgázók részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

A 15. sorszámú Katasztrófavédelmi referens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 07

1.2.    Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Katasztrófavédelmi referens

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200 - 300

2. EGYÉB ADATOK

2. 1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: 52 861 04 Katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés

2.3.    Előírt gyakorlat: -         

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.

5259

Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású

Hivatásos katasztrófavédelmi szervnél zászlósi rendfokozattal rendszeresített beosztások

3.2.    A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A katasztrófavédelmi referens feladata:

-    önállóan vagy elöljárói felügyelet mellett katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági feladatokat lát el

-    közreműködik megelőző tűzvédelmi (oktatási) feladatok megoldásában

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-    tájékozódni és kommunikálni

-    alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait

-    tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi ismereteket alkalmazni

-    kockázatelemzést, bevetéselemzést végezni

-    terveket készíteni

-    szervezeteket létrehozni és működtetni

-    döntés előkészítést végezni

-    részt venni szakmai területének szabályozásában

-    közreműködni hatósági, szakhatósági eljárásban

-    védelemszervezői tevékenységet végezni

-    veszélykezelésben közreműködni

-    kapcsolatot tartani és együttműködni

-    logisztikai támogatást tervezni, szervezni

-    védőlétesítményeket kezelni

-    oktatást, felkészítést tervezni, szervezni és végrehajtani

-    adatkezelést és adminisztrációs feladatokat végezni

-    ellenőrizni, értékelni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

52 861 04

Katasztrófavédelmi szakelőadó

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10387-12

A katasztrófavédelmi referens tevékenysége

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

A képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzési programban rögzített teljes óraszám 15%-át.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga

vizsgatevékenysége

5.2.3.

10387-12

A katasztrófavédelmi referens tevékenysége

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Az állami katasztrófavédelem feladatainak megszervezése

A vizsgafeladat ismertetése:

Feltételezett helyzet alapján a katasztrófavédelmi referens tervezési, szervezési feladatainak megoldása a lakosság és anyagi javak védelme érdekében.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

A polgári védelmi, az iparbiztonsági és a tűzvédelmi feladatok szervezeti és irányítási rendszere, tervezése, szervezése, végrehajtása és ellenőrzése az illetékességi területen belül.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a katasztrófavédelmi referens szakmai képzés témaköreinek ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő:30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Informatikai eszközök (számítógép és perifériái)

6.3.

Szoftverek

6.4.

Térképészeti szakanyagok, rajzeszközök

6.5.

Terület, település, munkahely leírás (gyakorló)

6.6.

Katasztrófavédelmi mobil laboratórium

6.7.

Építmény és gépészeti makettek

6.8.

Műszaki- és vegyimentő szerek, eszközök

6.9.

Infokommunikációs eszközök

6.10

Oktatástechnikai eszközök

6.11.

Szállítóeszközök

7. EGYEBEK

7. 1.    Validáció: -

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés-ráépülés

megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

53 861 07

Katasztrófavédelmi referens

Belügyminisztérium Országos

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.3.    A képzésben résztvevők és a vizsgázók részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

A 16. sorszámú Kéményseprő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés azonosító száma: 32 853 02

1.2.    Szakképesítés megnevezése: Kéményseprő

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800 - 1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2.    Szakmai előképzettség: -

2.3.    Előírt gyakorlat: a képzés megkezdésénél igazolt 3 hónapos, az égéstermék-elvezetők típus szerinti tisztításával eltöltött gyakorlat.

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör

3.1.2.

7915

Kéményseprő, épületszerkezet tisztító

kéményseprő, kéményvizsgáló, tüzelőberendezés tisztító, légcsatorna tisztító

3.2.    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Égéstermék-elvezetők tisztításával, üzembe helyezésével összefüggő feladatokat lát el, tüzelőberendezéseket és légcsatornákat tisztít és tüzelés- és légtechnikai méréseket végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    égéstermék-elvezetőt tisztítani

-    égéstermék-elvezetőt ellenőrizni, vizsgálni

-    égéstermék-elvezetőn hibákat feltárni

-    égéstermék-elvezetővel kapcsolatban szaktanácsot adni

-    égéstermék-elvezetőhöz kapcsolódó méréseket végezni

-    építész és gépész tervet olvasni

-    tüzelőberendezés égéstermék oldalát tisztítani

-    tüzeléstechnikai mérést végezni

-    légcsatornát tisztítani

-    légtechnikai mérést végezni

-    munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

-

-

-

-

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosítója

megnevezése

4.3.

10390-12

Égéstermék elvezetés

4.4.

10391-12

Tüzelés-, és légtechnika

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító

megnevezés

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10390-12

Égéstermék elvezetés

gyakorlati, írásbeli

5.2.4.

10391-12

Tüzelés-, és légtechnika

gyakorlati, írásbeli

A modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt vizsgatevékenység legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A.)     A vizsgafeladat megnevezése: égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása, vizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése:

    Az égéstermék-elvezető megközelítése, átvizsgálása, kitisztítása, égéstermék maradéktalan eltávozásának ellenőrzése, égési levegő utánpótlás ellenőrzése, szén-monoxid mérése, égéstermék-elvezető szivárgási érték vizsgálata, szükséges adminisztráció elkészítése

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 34%

B.)     A vizsgafeladat megnevezése: tüzelőberendezés égéstermék oldali tisztítása, tüzeléstechnikai mérése

A vizsgafeladat ismertetése:

A tüzelőberendezés szemrevételezése, tisztítási munkálatok előkészítése, tisztítás, az üzemkész állapot visszaállítása, tüzeléstechnikai mérés feltételeinek kialakítása, tüzeléstechnikai mérés, mérési eredmények kiértékelése.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%

C.)     A vizsgafeladat megnevezése: légtechnikai berendezés tisztítása, ellenőrzése, vizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése:

A légtechnikai berendezés szemrevételezése, tisztítási munkálatok előkészítése, tisztítás, az üzemkész állapot visszaállítása, az eltávolított szennyeződés kezelése, áramló közeg mennyiségének mérése.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8 %

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Égéstermék-elvezetés, tüzelés-, és légtechnikai berendezések ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése:

Szakrajz, szakmai számítások, mértékegységek átszámítása, anyagismeret, hő- és áramlástechnika, jogszabályok, szabványok, műszaki előírások, munka-, tűz-, és környezetvédelem

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Az égéstermék-elvezetők, tüzelő- és légtechnikai berendezések kialakításai, típusai, fajtái, szerkezetük és működésük, tisztítási-, ellenőrzési- és vizsgálati technológiák, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: a sikeres vizsgához vizsgatevékenységenként 50% feletti teljesítményt kell elérni.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Gumitalpú bakancs

6.3.

Gumicsizma

6.4.

Kéményseprő alsó-, felső munkaruha (formaruha)

6.5.

Saválló munkaruha (alsó, felső)

6.6.

Derékszíj

6.7.

Válltáska

6.8.

Szájkendő

6.9.

Sapka

6.10.

Védősisak

6.11.

Térd és könyökvédő

6.12.

Védőkesztyű

6.13.

Kapin (fejvédő kámzsa)

6.14.

Védőszemüveg

6.15.

Védőálarc

6.16.

Porálarc

6.17.

Friss-levegős készülék

6.18.

Zuhanásgátló

6.19.

Munkaöv

6.20.

Zseblámpa

6.21.

Törpefeszültségű műhelylámpa

6.22.

Kéménykulcs

6.23.

Kézi kefe (partvis)

6.24.

Kaparóvas

6.25.

Koromvonó

6.26.

Ipari porszívó

6.27.

Kéményseprű

6.28.

Égető kanna (gázolajos, vagy PB-s)

6.29.

Csőkefe (többféle hosszúságú és anyagú szárak, különböző anyagú és méretű kefefejekkel)

6.30.

Tolókefe (többféle hosszúságú és anyagú szárak, különböző anyagú és méretű kefefejekkel)

6.31.

Pumkefe (különböző anyagú és méretű)

6.32.

Pumkefeszár (hajlékony, vagy merev)

6.33.

Golyós-kötél kéménycsigával (különböző anyagú és méretű golyókkal)

6.34.

Rugósaparát (különböző méretekben)

6.35.

Égéstermék-visszaáramlást érzékelő műszer

6.36.

Helyiséglevegő CO mérőműszer

6.37.

Helyiséglevegő CH mérőműszer

6.38.

Kéményvizsgáló tükör, páralemez

6.39.

Kéménymérce, mérőszalag

6.40.

Kéményvizsgáló ipari kamera

6.41.

Endoszkóp

6.42.

Digitális fényképezőgép

6.43.

Füstpatron

6.44.

Szivacsdugók füstnyomás próbához (különböző méretben és formában)

6.45.

Szivárgási-érték mérőműszer, tartozékaival

6.46.

Huzatmérő

6.47.

Koromszám mérő

6.48.

Felületi hőmérő

6.49.

Tüzeléstechnikai mérőműszer

6.50.

Kézi elektromos fúrógép, fémfúró szárakkal

6.51.

Elektromos hosszabbító

6.52.

Dugulásjelző műszer

6.53.

Rádió adó-vevő

6.54.

Légnyomásmérő

6.55.

Levegőnedvesség-tartalommérő

6.56.

Kazántisztító kefeszárak (különböző anyagú és hosszúságú)

6.57.

Kazántisztító kefefejek (különböző anyagú, méretű és formájú)

6.58.

Drótkefe

6.59.

Szélsebességmérő

6.60.

Áramlási sebességmérő

6.61.

Áramlóközeg mennyiségmérő

6.62.

Légcsatorna tisztító kefefejek (különböző méretben és anyagból)

6.63.

Légcsatorna tisztító kefefejeket meghajtó szárak (bovdenek)

6.64.

Légcsatorna tisztító kefefejeket meghajtó gépi berendezés

6.65.

Elszívóventilátor

6.66.

Szűrőzsák

6.67.

Csavarhúzókészlet

6.68.

Kulcskészletek (villás-, francia-, imbuszkulcs készlet)

6.69.

Fogók (svéd-, kombinált-, csípő-, laposfogó)

6.70.

Csavarlazító

6.71.

Vasfűrész

6.72.

Sarokcsiszoló

6.73.

Tolómérő

6.74.

Fázisceruza

6.75.

Munkavégzéshez szükséges nyomtatványok

7. EGYEBEK

7.1.    Validáció: -

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

32 853 02

Kéményseprő

Belügyminisztérium

7.3.    Szervezett képzésben való részvétel kötelező. A hiányzás mértéke az órák 20%-át nem haladhatja meg.

A 17. sorszámú Közterület-felügyelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05

1.2.     Szakképesítés megnevezése: Közterület-felügyelő

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.     Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.     Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: -

2.3.    Előírt gyakorlat: -

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör

3.1.2.

5256

Közterület-felügyelő

Közterület-felügyelő

3.2.     A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

-     a felügyelő feladatait az önkormányzat illetékességi területén lévő közterülten, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése során látja el

-     szabálysértési és közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez, helyszíni bírságot szab ki, illetve helyreállítja a közterület eredeti rendjét

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    hatósági intézkedést folytatni

-    védeni a közterület rendjét és tisztaságát

-    alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat

-    ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát;

-    segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait

-     közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat közterületi rendezvényein

-    részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzésében

-    ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás szabályainak betartását

-    közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában

-    ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő szervezetekkel

-    jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítók közigazgatási helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében

-    részt venni a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkobzást kezdeményezni, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajtani

-    részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság védelmében

-    közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében

-    részt venni a térfigyelő rendszerek üzemeltetésében

-    közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedni

-    segítséget nyújtani a hozzá forduló állampolgároknak, szükség esetén részt venni az alapszintű elsősegély ellátásban

-    kezelni a hírösszeköttetést biztosító eszközöket

-    közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében

-    jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás, illetve a törvényben felsorolt veszélyhelyzetek elhárítása érdekében kényszerítő és önvédelmi eszközt alkalmazni

-    a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködni a jármű elszállításában, illetve kerékbilincset alkalmazni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

-

-

-

-

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10392-12

Közterület-felügyelő feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymodulja

5.2.2

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga

vizsgatevékenysége

5.2.3.

10392-12

Közterület-felügyelő feladatai

írásbeli

A szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáróvizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése:

Adott szituációs közterület-felügyelői összetett feladat

A vizsgafeladat ismertetése:

Felvilágosítás adása, intézkedés végrehajtása, (térfelügyeleti) megfigyelés, kapcsolódó mérések elvégzése, szabálytalanságok tényének rögzítése és a szükséges intézkedések megtétele, okmányok kitöltése, konfliktuskezelés, az önvédelmi fogások, rendszeresített támadáselhárító és kényszerítő eszközök alkalmazásának bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 75%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: A közterület-felügyelet szabályozása, az alkalmazási feltételek, a közterület-felügyeleti tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a büntető- és szabálysértési eljárás, a közterület-felügyelői intézkedés elleni panasz kivizsgálása.

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése:

A közterület-felügyelő hatáskörébe tartozó szituációs feladatok értelmezése, és a hozzá kapcsolódó jogszabályi háttér ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

fényképezőgép/videokamera

6.3.

rádiótelefon/mobiltelefon

6.4.

kerékbilincs

6.5.

zseblámpa

6.6.

támadáselhárító eszközök, kényszerítő eszközök (pl. könnygáz spray, kézbilincs, rendőrbot)

6.7.

megkülönböztető formaruha

6.8.

gumikesztyű

6.9.

láthatósági mellény

6.10.

irodatechnikai/számítástechnikai eszközök

7. EGYEBEK

7.1.    Validáció: -

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító

szám

A szakképesítés megnevezése

A szakképesítés ágazat/ szakirány szerint illetékes szakmai kamarai jogkör gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

52 861 05

Közterület-felügyelő

a Települési Önkormányzatok

Országos Szövetsége

A 18. sorszámú Magánnyomozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A szakképesítés azonosító száma: 52 861 06

1.2.     Szakképesítés megnevezése: Magánnyomozó

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 450 - 550

2. EGYÉB ADATOK

2.1.     A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.     Szakmai előképzettség: -

2.3.     Előírt gyakorlat: -

2.4.     Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.     Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.     Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7.     Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8.     Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.

5259

Egyéb személy -és vagyonvédelmi foglalkozású

Magánnyomozó

3.2.    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

-    a megbízó általi megrendelést áttekinti, és elvállalja a megbízást vagy elutasítja

-    a kockázatelemzést elvégzi, ajánlatot készít

-    erőforrást és időszükségletet meghatároz, a megvalósítást előkészít

-    adatokat, információkat begyűjt, elemzi-értékeli, ezekből következtetéseket von le

-    személy,- és tárgykutatás végzésére irányuló megbízatást teljesít

-    nyomozási,- ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végez

-    bűnmegelőzési felkészítőt tart

-    kapcsolatot tart a megbízóval, más magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal

-    munkaköréhez kapcsolódó technikai, számítástechnikai eszközöket használ

-    hang- és képfelvételeket készít, ezeket jogszerűen felhasznál

-    adminisztratív jellegű, adat- és ügykezelési teendőket szabályszerűen ellát

-    elvégzi a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokat

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    a megbízó általi megrendelést áttekinteni, és elvállalni a megbízást vagy elutasítani

-    a kockázatelemzést elvégezni, ajánlatot készíteni

-    erőforrást és időszükségletet meghatározni, a megvalósítást előkészíteni

-    adatokat, információkat begyűjteni, elemezni-értékelni, ezekből következtetéseket levonni

-    személy,- és tárgykutatási végzésére irányuló megbízatást teljesíteni

-    nyomozási,- ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végezni

-    bűnmegelőzési felkészítőt tartani

-    kapcsolatot tartani a megbízóval, más magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal

-    munkaköréhez kapcsolódó technikai,- számítástechnikai eszközöket használni

-    hang- és képfelvételeket készíteni, ezeket jogszerűen felhasználni

-    adminisztratív jellegű, adat- és ügykezelési teendőket szabályszerűen ellátni

-    elvégezni a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokat

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

-

-

-

-

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10348-12

Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok

4.4.

10380-12

Általános magánnyomozói tevékenységek végzése

4.5.

10381-12

Magánnyomozói adminisztrációs feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

    Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

    Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása. Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, magánnyomozással foglalkozó vállalkozásnál.

    Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek

    Záró dolgozatra vonatkozó előírások: A dolgozatnak tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat teljes időszaki munkáját, avagy ennek során tapasztalt egy olyan esetet, mely tanulságos lehet a szakma gyakorlása szempontjából - ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül).

Formai elvárások: a vizsgázó által fűzött A/4-es oldalak, 2,5 centiméteres margókkal, 12 pontos Times New Roman betűtípussal, másfeles sorközzel és szimpla szóközökkel, oldalanként minimum 2500 karakter. A címlap tartalmi elemei: a dolgozat címe, a dolgozat készítőjének a neve, a dátum és a képző intézmény megnevezése. A formai követelményektől való eltérés esetén a záró dolgozat „értékelhetetlen” minősítést kap, a jelölt szakmai vizsgára nem bocsátható.

5.2.     A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga

vizsgatevékenysége

5.2.3.

10348-12

Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok

írásbeli, gyakorlati

5.2.4.

10380-12

Általános magánnyomozói tevékenységek végzése

szóbeli, gyakorlati

5.2.5.

10381-12

Magánnyomozói adminisztrációs feladatok

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Konkrét megbízatási és életmentési feladat. A megbízás teljesítésére vonatkozó elképzelés kialakítása, a kockázatelemzés és az ár-, illetve költségajánlat elkészítése, vagy a megrendelés tartalmára vonatkozó munka beindítása, a szükséges információk és megszerzésük módjai közül egynek a kivitelezése, életmentéssel kapcsolatos részfeladat elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi szabályok, előírások

Magánnyomozói munkavégzésével kapcsolatos legfontosabb jogi normák tartalma, az adatkezelés, valamint adminisztratív jellegű teendők végzésének követelményei, szabályai

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A.)     A vizsgafeladat megnevezése: Magánnyomozói szakmai szabályok, előírások

A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B.)         A vizsgafeladat megnevezése: A záró dolgozat védése

A vizsgázó a záró dolgozatát bemutatja, megvédi

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.     A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6.     ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Támadáselhárítás eszközei

6.3.

Mobil számítógép és szoftver (Word és Excel)

6.4.

Hang és képrögzítő eszközök (fényképezőgép, videó felvevő, diktafon, hordozható kismagnetofon)

6.5.

Mobiltelefon és kézi rádió

6.6.

Adattároló médium és iratmegsemmisítő

6.7.

Intranet hozzáférés (távoli is)

6.8.

Irodatechnikai eszközök, nyomtató,- másoló berendezés

6.9.

CD jogtár vagy Hatályos jogszabálygyűjtemény

6.10.

Támadáselhárító és védő eszközök

6.11.

Speciális egyéni felszerelés

7. EGYEBEK

7.1. Validáció: -

7.2.     A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezete:

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

52 861 06

Magánnyomozó

Személy-, Vagyonvédelmi és

Magánnyomozói Szakmai Kamara

7.3.    A képzés megkezdésének feltétele: a jelölt rendelkezzen a magánnyomozói igazolvány megszerzésének jogszabályban előírt feltételeivel.

A 19. sorszámú Mechanikus vagyonvédelmi szerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés

szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 861 02

1.2.    Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300 - 400

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2.     Szakmai előképzettség: 34 521 10 Szerszámkészítő vagy 34 521 03 Gépi forgácsoló vagy 34 521 06 Hegesztő megnevezésű szakképesítés

2.3.     Előírt gyakorlat: -

2.4.     Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.     Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.     Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7.     Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8.     Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel

betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

5259

Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású

Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

3.2.    A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

-     megrendelést felvesz

-     helyszíni felmérést, kockázatelemzést végez

-     vázlatot, ajánlatot készít

-     kiviteli munkafolyamatot előkészít, a szükséges anyagot beszerzi, különféle - a védelemre hivatott - anyagot megmunkál

-     díszítő munkát, lekezelést, felületkezelést végez, befejező munkálatokat, a beépítést elvégzi

-     fémelemeket hegeszt

-     karbantartást, felújítást végez

-     munkafolyamatokat lezár

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-     megrendelést felvenni

-     helyszíni felmérést, kockázatelemzést végezni

-     vázlatot, ajánlatot készíteni

-     kiviteli munkafolyamatot előkészíteni, a szükséges anyagot beszerezni, különféle - a védelemre hivatott - anyagot megmunkálni

-     díszítő munkát, lekezelést, felületkezelést végezni, befejező munkálatokat, a beépítést elvégezni

-     fémelemeket hegeszteni

-     karbantartást, felújítást végezni

-     munkafolyamatokat lezárni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

szakképesítés köre

3.3.3.

34 521 10

Szerszámkészítő

szakképesítés

3.3.4.

34 521 03

Gépi forgácsoló

szakképesítés

3.3.5.

34 521 06

Hegesztő

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A

B

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10348-12

Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok

4.4.

10382-12

Mechanikai vagyonvédelmi szerelői teendők

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.     A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga

vizsgatevékenysége

5.2.3.

10348-12

Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok

írásbeli, gyakorlati

5.2.4.

10382-12

Mechanikai vagyonvédelmi szerelői teendők

írásbeli, gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

    A vizsgafeladat megnevezése: Mechanikus vagyonvédelmi szerelői szak-, és életmentéssel kapcsolatos feladatok

    A vizsgafeladat ismertetése: A megrendelt mechanikai jellegű védelmi eszköz vázlatának és a költségajánlatnak elkészítése, a munka beindítása, a szükséges szerszámok kiválasztása, a munkatárgy egy részének elkészítése, életmentéssel kapcsolatos részfeladat elvégzése.

    A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

    A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mechanikus vagyonvédelmi szerelői szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A mechanikus védelmi rendszerszerelő munkavégzésével kapcsolatos elméleti tudnivalók, szabályok, előírások

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

    A vizsgafeladat megnevezése: A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarára és a felügyeleti szervére vonatkozó-, illetve a szakmához kapcsolódó előírások, szabályok, valamint ezek érvényesítése.

    A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.

    A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Támadáselhárítás eszközei

6.3.

Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek

6.4.

Fémet megmunkáló kéziszerszámok, gépi meghajtású kéziszerszámok

6.5.

Íróeszköz, rajztábla és rajzlap ceruzával

6.6.

Hegesztő készülék

6.7.

Segédeszközök, nyersanyagok a megmunkáláshoz

6.8.

Mérőeszközök

6.9.

Állvány, létra

6.10.

Műszaki dokumentáció

6.11.

Melegítő égő, szén a melegítéshez

6.12.

Eszközök fém festéséhez

6.13.

Munkaasztal satuval és köszörűvel

6.14.

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések

7. EGYEBEK

7.1.    Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

A 0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő), a 0220-06 Gépészeti kötési feladatok, a 0716-06 Biztonsági alapfeladatok II., a 0719-06 Biztonságtechnikai szerelési feladatok mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelők részére megnevezésű modulok együttesen megfelelnek a 10382-12 számú Mechanikai vagyonvédelmi szerelői teendők megnevezésű modulnak.

7.2.     A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezete:

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés-ráépülés megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai

jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

35 861 02

Mechanikus vagyonvédelmi

szerelő

Személy-, Vagyonvédelmi és

Magánnyomozói Szakmai Kamara

7.3.    A képzés megkezdésének feltétele: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

A 20. sorszámú Migrációs ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A szakképesítés azonosító száma: 52 347 07

1.2.     Szakképesítés megnevezése: Migrációs ügyintéző

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-500

2. EGYÉB ADATOK

2.1.         A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.     Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.     Bemeneti kompetenciák:

2.2.         Szakmai előképzettség: -

2.3.         Előírt gyakorlat: -

2.4.         Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.         Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.         Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7.         Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8.         Szintvizsga: -

2.9.         Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

2910

Egyéb magasan képzett ügyintéző

Állampolgársági ügyintéző

3.1.3.

2910

Egyéb magasan képzett ügyintéző

Engedélyügyi ügyintéző

3.1.4.

2910

Egyéb magasan képzett ügyintéző

Idegenrendészeti ügyintéző

3.1.5.

2910

Egyéb magasan képzett ügyintéző

Menekültügyi ügyintéző

3.1.6.

2910

Egyéb magasan képzett ügyintéző

Migrációs ügyintéző

3.1.7.

4229

Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású

Ügyfélszolgálati ügyintéző

3.2.     A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Idegenrendészeti szabálysértési eljárást, idegenrendészeti büntetőeljárást kezdeményez. Jogkörében idegenrendészeti alap,- jogorvoslati és végrehajtási eljárásokat folytat le.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    idegenrendészeti szabálysértési eljárást, idegenrendészeti büntetőeljárást kezdeményezni

-    jogkörében idegenrendészeti alap,- jogorvoslati és végrehajtási eljárásokat lefolytatni

-    feladatkörébe tartozó alapeljárást lefolytatni

-    feladatkörébe tartozó jogorvoslati eljárást lefolytatni

-    feladatkörébe tartozó végrehajtási eljárást lefolytatni

-    közreműködni más hatósági és bírósági eljárásokban

-    döntés-előkészítést végezni

-    tájékoztatást adni, adatszolgáltatást végezni szóban és írásban

-    iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket ellátni

-    idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat végezni

-    állampolgársági ügyekben döntés-előkészítést támogató feladatokat végezni

-    ellátni a munkakörébe tartozó idegenrendészeti feladatokat

-    önállóan végezni a hatáskörébe tartozó menekültügyi feladatokat

-    okmányokat előkészíteni gyártásra, kezelni az ehhez szükséges eszközöket

-    okmányokat előállítani, illetve visszavonni

-    ügyfélfogadást végezni

-    ellátni a munkakörébe tartozó egyéb feladatokat

3.3.     Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

-

-

-

-

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10393-12

Migrációs közszolgálati ismeretek

4.4.

10394-12

Migrációs szakmai ismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Szakmai záró dolgozat elkészítése, amelyet a szakmai vizsga megkezdése előtt 15 nappal korábban kell leadni a szakmai vizsgaszervező intézménynek, az előzetes szakmai értékeléssel együtt. (A záró dolgozattal kapcsolatos tudnivalókat bővebben a 7. Egyebek fejezet tartalmazza.)

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.2.

10393-12

Migrációs közszolgálati ismeretek

szóbeli, írásbeli

5.2.3.

10394-12

Migrációs szakmai ismeretek

szóbeli, írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A.)     A vizsgafeladat megnevezése:

Záró dolgozat

A vizsgafeladat ismertetése:

A korábban elkészített és előzetesen értékelt záró dolgozat a gyakorlati vizsgafeladatnál kerül beszámításra

    A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

    A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B.)     A vizsgafeladat megnevezése:

Záró dolgozat ismertetése, megvédése

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó (jelölt) a korábban elkészített és előzetesen értékelt záró dolgozatát bemutatja, megvédi a vizsgabizottság előtt, a záró dolgozat témájához kapcsolódó kérdésekre válaszol

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.     Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Migrációs ügyintézői szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörökhöz kapcsolódóan kerülnek kialakítására

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Számítógép

6.3.

Szoftverek

6.4.

Internet hozzáférés

6.5.

Irodaszerek

6.6.

Hivatali nyomtatványok (másolatok)

6.7.

Szakmai okmányok

6.8.

Szakmai felkészítési jegyzetek

7. EGYEBEK

7.1.     Validáció: -

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés megnevezése

A szakképesítés

ágazat/szakmairány szerint

illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

52 347 07

Migrációs ügyintéző

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

7.3.    A képzés megkezdésének feltételei:

7.3.1.    Büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány vagy a munkáltató által kiadott igazolás arról, hogy a jelentkező olyan munkakörben dolgozik, amelynek betöltéséhez elengedhetetlen feltétel az erkölcsi bizonyítvány.

7.3.2.    Ha a jelentkező nem a munkaadó (hivatal) által kötelezett a szakképzettség megszerzésére, akkor igazolás a munkáltatótól, hogy a jelentkezőt a képesítés megszerzését követően a szakképesítéshez kötött munkakörben kívánja foglalkoztatni, továbbá a jelentkező részére a szakmai képzés személyi és tárgyi feltételeit biztosítja.

7.4.    Záró dolgozattal kapcsolatos előírások:

A szakmai záró dolgozat elkészítése a komplex szakmai vizsga integráns része. A szakmai záró dolgozat elkészítése, előírt időben történő beadása majd a szakmai vizsgabizottság előtti megvédése alól felmentés nem adható. A szakmai záró dolgozatokat csak szakmai képző intézmény által javasolt és a szakmai vizsgaszervező intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani, a képzés befejezését követő legkésőbb 1 évig. A záró dolgozati témaköröket a kamarai feladatokat ellátó szakmai szervezetként a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal adja ki. A kiadott szakmai témakörök közül a jelöltek húzással választják ki azt a témakört, amelyet a záró dolgozat elkészítése során fel kell dolgozniuk.

A szakmai záró dolgozatnak tükröznie kell a választott témakör összefüggéseit, kapcsolódásait, a hatályos szakmai és jogszabályi környezetét. Lehetőség szerint törekedni kell a témakör hatályos szakmai és jogszabályi környezetének korrekt bemutatására, továbbá az egyes szakmai tevékenységek munkakörének ellátásához szükséges szakmai ismeretek közlésére.

A szakmai záró dolgozat borítólap és mellékletek nélkül legalább 8, de legfeljebb 15 oldal terjedelmű lehet. A záró dolgozatot MS Office Word szövegszerkesztő programmal kell elkészíteni 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, 1,5-ös sortávolsággal, laponként minden irányban 2,5-2,5 cm-es margóval.

A 21. sorszámú Mozgólépcső ellenőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A szakképesítés azonosító száma: 62 521 02

1.2.     Szakképesítés megnevezése: Mozgólépcső ellenőr

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250 - 350

2. EGYÉB ADATOK

2.1.     A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:-

2.2.     Szakmai előképzettség: -

2.3.     Előírt gyakorlat: legalább három év szakirányú gyakorlat

2.4.     Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5.     Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.     Elméleti képzési idő aránya: 90%

2.7.     Gyakorlati képzési idő aránya: 10%

2.8.     Szintvizsga: -

2.9.     Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.

3213

Építőipari szakmai irányító, felügyelő

Mozgólépcső ellenőr

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

    A mozgólépcső ellenőr:

-    elvégzi az üzembe helyezés előtti, az ellenőrző (javítás utáni) vizsgálatokat, a periodikus műszaki biztonságtechnikai vizsgálatokat (fővizsgálatot, ellenőrző vizsgálatot és a karbantartás megfelelőségének műszaki felülvizsgálatát)

-    a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a tulajdonost, az üzemeltetőt és saját munkáltatóját

-     hatósági beavatkozás szükségessége esetén értesíti a jogszabályban meghatározott szervezeteket

-     közvetlen baleset- vagy életveszélyt eredményező hiba (hiányosság), továbbá a biztonságos működést veszélyeztető eset észlelésekor intézkedik az üzemeltetés azonnali leállítására és az üzemeltetés szüneteltetésére a veszélyhelyzet megszüntetéséig

-     hat hónapot meghaladó leállítás esetén külön jogszabályban meghatározott módon intézkedik, illetve ellenőrzi a mozgólépcső, ill. mozgójárda veszélytelenítését

-    adatot szolgáltat a felvonók és mozgólépcsők országos központi nyilvántartásához

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    elvégezni az üzembe helyezés előtti vizsgálatot (tanúsító vizsgálatot), ellenőrző vizsgálatot (javítás utáni vizsgálatot), a periodikus biztonságtechnikai ellenőrző vizsgálatokat (fővizsgálatot, időszakos vizsgálatot, karbantartás megfelelőségét ellenőrző vizsgálatot), az önálló ellenőr által végezhető periodikus biztonságtechnikai ellenőrző vizsgálatot (karbantartás megfelelőségét ellenőrző vizsgálatot)

-    mechanikai méréseket (hossz, szög, helyzet, sebesség, gyorsulás, rántás, tömeg, erő, alakváltozás, hőmérséklet) és villamos alapméréseket végezni (egyen- és váltakozó áramú áramkörben: feszültség, áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázissorrend)

-    tanulmányozni és értelmezni az építészeti, a gépészeti és az elektromos dokumentációkat, ellenőrizni a mozgólépcső illetve mozgójárda engedélyezési és kivitelezési terveit, dokumentációit, a tanúsítványok, megfelelőségi nyilatkozatok, kivitelezői nyilatkozat, EMC-nyilatkozat, érintésvédelmi jegyzőkönyv, a kezelési, karbantartási, üzemeltetési, mentési utasítások meglétét, tartalmát

-    ellenőrizni a mozgólépcső, mozgójárda, hosszúkarú mozgólépcső, szabadtéri mozgólépcső és mozgójárda létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó követelmények és előírások teljesülését (törvények, rendeletek, szabványok, egyéb előírások), vizsgálni, hogy a mozgólépcső építészeti elhelyezése, környezete megfelel-e a létesítési és tűzvédelmi követelményeknek, ellenőrizni, hogy az alkalmazott épületszerkezetek állékonysága, terhelhetősége és tűzállósági határértéke megfelelő-e

-    ellenőrizni a mozgólépcső, illetve a mozgójárda érintésvédelmi jegyzőkönyvét, a kezelési, karbantartási, üzemeltetési utasítások meglétét, tartalmát

-    vizsgálni, hogy a beépített, laboratóriumi vizsgálatra kötelezett részegységek (lépcsőkocsik, hevederek, mozgókorlátok) egyeznek-e a mozgólépcső, illetve a mozgójárda dokumentációjában előírtakkal, rendelkeznek-e az előírt tanúsítvánnyal és megfelelőségi nyilatkozattal

-    ellenőrizni a mozgólépcsők, illetve a mozgójárdák engedélyezési, illetve kiviteli terveihez tartozó számításokat (forgalmi képességgel kapcsolatos számítások, statikai és szilárdságtani számítások, a vonóláncok szilárdsága, biztonsági tényezője, a tartóváz lehajlása

-    ellenőrizni a mozgólépcső épületszerkezethez való rögzítését és a rezgésszigetelést, ellenőrizni, hogy az alkalmazott épületszerkezetek, feltámasztási pontok, emelési pontok és a szállítási útvonalak állékonysága, terhelhetősége megfelelő-e (statikusi szakvélemény), ellenőrizni a lejtakna megfelelőségét, az előírt építészeti méretek és biztonsági távolságok megfelelőségét, egyeznek-e az engedélyezett tervvel, megfelelnek-e az előírásoknak, ellenőrzi a mozgólépcső, illetve a mozgójárda geometriai méreteit

-    ellenőrizni a mechanikus biztonsági berendezések meglétét és megfelelőségét

-    ellenőrizni a mechanikus részegységek beállítását, a lépcsőkocsik és a mozgókorlátok sebességét, a láncok és egyéb kenési helyek (automatikus) kenését, a mozgókorlát, a mellvédek kialakítását, állapotát, a lépcsőszalag, a járólapok, a heveder, a fésűk kialakítását, állapotát

-    ellenőrizni a vezetőpályák, végálláskapcsolók, láncok, csapágyak megfelelő kialakítását, állapotát

-    ellenőrizni a mozgólépcső, illetve a mozgójárda áramfelvételét különböző terhelési viszonyok és a kétféle menetirány mellett, vizsgálni a hajtómű kialakítását, állapotát, rögzítését, rezgésszigetelését, a lánchajtás, a szíjhajtás, a poligonkerék kialakítását, megmérni a zaj- és rezgési szinteket, ellenőrizni a fordítóállomás biztonsági berendezéseit (láncfeszítés), a lépcsőkocsik, illetve a heveder megvezetését és a görgők kialakítását, állapotát, az alakzáró hajtásokat, szíjhajtásokat, multiplex lánchajtásokat

-    ellenőrizni az üzemi fék és a kiegészítő fék (mechanikus fékszerkezet) kialakítását, működését különböző terhelési viszonyok mellett, kiszámítani a fékterhelést, megmérni a fékutakat, a gyorsulást és a lassulást, felvenni a fékszerkezet(ek) kezdeti jelleggörbéit

-    ellenőrizni a burkolatok mechanikai szilárdságát, a tömegközlekedési mozgólépcsők követelményeinek betartását

-    ellenőrizni a túlsebesség korlátozásának, az akaratlan irányváltás megakadályozásának megoldását, működését, az elektromos berendezések megfelelőségét (dokumentációval való megegyezőség, érintésvédelem, túláramvédelem, biztonságtechnikai földelés, biztonságos áramtalanítás), ellenőrizni a mozgólépcső, illetve a mozgójárda vezérlési dokumentációit, értelmezni és a rajzon ellenőrizni az elektromos áramkörök működését

-    ellenőrizni a mozgólépcső, illetve a mozgójárda fő-, biztonsági és jelző áramköreinek helyes működését, funkcionális próbával ellenőrizni a vezérlés helyes működését, üzemi próbák alapján meggyőződik a mozgólépcső, illetve a mozgójárda rendeltetésszerű működéséről

-    ellenőrizni a motor hővédelmét, az elektromos vezetékek kiválasztását, szigetelését, a sorkapocs-kötéseket, a véletlen érintés elleni mechanikai védelmeket, ellenőrizni a villamos biztonsági berendezések és biztonsági kapcsolók (kapcsolások) meglétét és megfelelőségét, működőképességét, szabványos kialakítását, beállítását, a vezérlés helyes működését karbantartási üzemmód során

-    gyártói segédlet alapján ellenőrizni a berendezés hibadiagnosztikai rendszerének működését

-    ellenőrizni az üzemügyelet, illetve a diszpécserközpont megfelelő működését, a vészjelzés, illetve a távvészjelzés kialakítását, helyes és jóváhagyott működését

-    ellenőrizni, hogy a berendezést rendszeresen és szakszerűen karbantartják-e, az üzemeltetés biztonságos-e, ellenőrizni a mozgólépcső általános műszaki állapotát, a részegységek és az alkatrészek kopását, meghatározza a szükséges javítások mértékét és javaslatot tesz a szükséges felújításokra

-    biztonságot érintő hiányosság esetén megelőző intézkedést tenni, szükség esetén leállítani a berendezést

-    megállapításait a gépkönyvben és jegyzőkönyvben dokumentálni, illetve azokról tájékoztatni az üzemeltetőt, teljesíteni az országos nyilvántartás felé fennálló adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségét, műszaki, jogi, gazdaságossági célú felhasználásra szakvéleményt készíteni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

-

-

-

-

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10344-12

Felvonóellenőri és mozgólépcső-ellenőri jogi, pénzügyi feladatok

4.4.

10346-12

Mozgólépcső-ellenőri szakmai feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10344-12

Felvonóellenőri és mozgólépcső-ellenőri jogi, pénzügyi feladatok

írásbeli

5.2.4..

10346-12

Mozgólépcső-ellenőri szakmai feladatok

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.     A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: 10346-12 Mozgólépcső-ellenőri szakmai feladatok gyakorlati bemutatása.

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlat bemutatása szakirányú tanműhelyben, vagy kijelölt berendezésnél történik, ezek hiányában a gyakorlati feladat vázlatát kell bemutatni és ismertetni

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A 4. Szakmai követelmények fejezet 10344-12 Felvonóellenőri és mozgólépcső-ellenőri jogi, pénzügyi feladatok;10346-12 Mozgólépcső-ellenőri szakmai feladatok modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap (teszt) kitöltése.

Témakörök: A mozgólépcső-ellenőri szakmához kapcsolódó szakmai, jogi, pénzügyi ismeretek alkalmazása

A vizsgafeladat a felvonó- és mozgólépcső-ellenőri jogi és pénzügyi ismereteket 30 perces időtartamban és 10%-os arányban, a mozgólépcső-ellenőri szakmai ismereteket 150 perces időtartamban és 50%-os arányban tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

    A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a 4. Szakmai követelmények fejezet 10346-12 Mozgólépcső-ellenőri szakmai feladatok modul témaköréhez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre.

Témakörök: A mozgólépcső-ellenőri szakmai ismeretek gyakorlata és technikája

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.     A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Gépipari alapmérések eszközei

6.3.

Alap- és helyzetpontossági mérések eszközei (általános, speciális)

6.4.

Erőmérő eszközök és műszerek

6.5.

Villamos alapmérés eszközei

6.6.

Érintésvédelmi mérőeszközök

6.7.

A mozgólépcső emelés eszközei

6.8.

Hőmérséklet és hőmennyiség mérés eszközei

6.9.

Sebesség, gyorsulás, rezgés- és zajmérés eszközei

6.10.

Személyi számítógép

6.11.

Elektromos kisgépek

6.12.

Lakatos kéziszerszámok

6.13.

Egyéni védőeszközök

7. EGYEBEK

7.1.    Validáció: -

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

62 521 02

Mozgólépcső ellenőr

Magyar Mérnöki Kamara

7.3.    A 2.1.1. pontban a szakma gyakorlásának megfelelő következő műszaki képzési területen szerzett felsőfokú végzettségek, illetve szakképzettségek fogadhatóak el:

- okleveles gépészmérnöki, illetve gépészmérnöki;

- okleveles közlekedésmérnöki, illetve közlekedésmérnöki;

- okleveles villamosmérnöki, illetve villamosmérnöki;

- vagy ezekkel egyenértékűnek elismert végzettség.

A 22. sorszámú Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés azonosító száma: 62 861 01

1.2.    Szakképesítés megnevezése: Rendészeti szervező (Bűnügyi szervező, Büntetés-végrehajtási szervező, Határrendészeti szervező, Iparbiztonsági szervező, Katasztrófavédelmi szervező, Közlekedési és közrendvédelmi szervező, Tűzvédelmi szervező)

1.3.        Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.        Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100 - 1600

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: -

2.3.    Előírt gyakorlat: -

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

0110

fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.3.

0110

fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.4.

0110

fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.5.

0110

fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.6.

0120

fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.7.

0110

fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.8.

0110

fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.9.

0110

fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.10.

0120

fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.11.

0110

fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.12.

0110

fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.13.

0110

fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.14.

0110

fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.15.

0110

fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.16.

0110

fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.17.

0110

fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.2.     A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

3.2.1.    Bűnügyi szervező

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

-    bűnüldözési feladatokat lát el

-    megelőzi és felderíti a bűncselekményeket

-    megelőzi és felderíti a szabálysértéseket

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    általános szolgálati feladatokat ellátni

-    eszközöket kezelni, használni

-    adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni

-    kommunikálni szervezeten belül és kívül

-    ügyeleti szolgálatot ellátni

-    nemzetközi együttműködési feladatokat végezni

-    államigazgatási és rendészeti feladatokat végezni

-    különleges jogrend fennállása időszakában feladatokat ellátni

-    vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni

-    adatokat, információkat elemezni, értékelni

-    egyéb szolgálati feladatokat ellátni

3.2.2.     Büntetés-végrehajtási szervező

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatásos állományban:

-    büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

-    büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    a meghatározott büntetés-végrehajtási feladatokat végrehajtani

-    a beosztott állomány részére eligazítást tartani

-    a fogvatartottak nevelési feladatait végrehajtani

-    a büntetés-végrehajtási szerv biztonsági szabályait, előírásait betartani

-    vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni

-    egyéb szolgálati feladatokat ellátni

3.2.3.     Határrendészeti szervező

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

-    határrendészeti feladatok ellátásával védi a közrendet és a közbiztonságot

-    őrzi az államhatárt, ellenőrzi a határforgalmat

-    fenntartja a határrendet

-    megelőzi és felderíti a bűncselekményeket

-    megelőzi és felderíti a szabálysértéseket

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    általános szolgálati feladatokat ellátni

-    eszközöket kezelni, használni

-    adminisztratív, ügykezelési feladatokat elvégezni

-    kommunikálni szervezeten belül és kívül

-    a közrend és közbiztonság megőrzésével összefüggő feladatokat elvégezni

-    határrendészeti és idegenrendészeti feladatokat elvégezni

-    határforgalom és úti okmányokat ellenőrizni

-    a határrendet fenntartani

-    nemzetközi együttműködési feladatokat elvégezni

-    államigazgatási és rendészeti feladatokat elvégezni

-    különleges jogrend fennállása időszakában feladatokat ellátni

-    vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni

-    adatokat, információkat elemezni, értékelni

-    egyéb szolgálati feladatokat ellátni.

3.2.4.     Iparbiztonsági szervező

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

-    hatósági, iparbiztonsági, nukleáris biztonsághoz tartozó tervezési, szervezési, baleset-elhárítási feladatokat végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    hatósági ellenőrzést végezni a veszélyes üzemek és a veszélyes áru szállítás biztonsága, valamint a kritikus infrastruktúra védelem területén

-    hatósági engedélyezési és szankcionálási tevékenységet végezni a veszélyes üzemek, veszélyes áru szállítás és kritikus infrastruktúra védelem területén

-    iparbiztonsági tervezési, szervezési és mentésszervezési feladatokat végezni a veszélyes üzemek, veszélyes áru szállítás és kritikus infrastruktúra védelem területén

-    nukleáris biztonsághoz tartozó tervezési, szervezési, baleset-elhárítási feladatokat végezni

-    iparbiztonsági hatósági felügyeleti ellenőrzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátni

-    iparbiztonsági hatósági és katasztrófavédelmi eljárásokkal kapcsolatos adatokat kezelni

-    továbbképzések, gyakorlatok szervezésében és lebonyolításában a katasztrófavédelmi szervezet képviseletében iparbiztonsági szakértői feladatot ellátni

-    katasztrófavédelmi beavatkozások kockázatelemzési feladataiban részt venni

3.2.5. Katasztrófavédelmi szervező

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

-    az előfordulható veszélyhelyzetek tekintetében informálódik és kommunikál

-    veszélyazonosítást és veszélyelemzést végez

-    terveket készít, döntést előkészít, veszélykezelésben részt vesz

-    szervezeteket létrehoz és működtet

-    részt vesz a katasztrófák elleni védekezés érdekében a szabályozásban

-    védelemszervezői tevékenységet végez

-    életvédelmi létesítményeket kezel

-    oktatáson, felkészítésen, önképzésen vesz részt,

-    adatkezelés és adminisztrációs feladatokat végez

-    ellenőrzést végez

-    katasztrófavédelmi beavatkozások kockázatelemzési feladataiban vesz részt

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    az előfordulható veszélyhelyzetek tekintetében informálódni és kommunikálni

-    veszélyazonosítást és veszélyelemzést végezni

-    terveket készíteni, döntést előkészíteni, veszélykezelésben részt venni

-    szervezeteket létrehozni és működtetni

-    részt venni a katasztrófák elleni védekezés érdekében a szabályozásban

-    védelemszervezői tevékenységet végezni

-    életvédelmi létesítményeket kezelni

-    oktatáson, felkészítésen, önképzésen részt venni

-    adatkezelés és adminisztrációs feladatokat végezni

-    ellenőrzést végezni

-    katasztrófavédelmi beavatkozások kockázatelemzési feladataiban részt venni

-    veszélykezelésben részt venni

3.2.6.     Közlekedési és közrendvédelmi szervező

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

-    közrendvédelmi, közlekedési- és igazgatásrendészeti feladatok ellátásával védi a közrendet és a közbiztonságot

-    megelőzi és felderíti a bűncselekményeket

-    megelőzi és felderíti a szabálysértéseket

-    közlekedési hatósági és rendészeti jogkört gyakorol

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    általános szolgálati feladatokat ellátni

-    eszközöket kezelni, használni

-    adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni

-    kommunikálni szervezeten belül és kívül

-    a közrend és közbiztonság megőrzésével összefüggő feladatokat végezni

-    őr- és ügyeleti szolgálatot ellátni

-    csapatszolgálati feladatokat ellátni

-    közlekedésrendészeti feladatokat ellátni

-    idegenrendészeti feladatokat végezni

-    a határrendet fenntartani

-    nemzetközi együttműködési feladatokat végezni

-    államigazgatási és rendészeti feladatokat végezni

-    személy- és objektumvédelmi feladatokat ellátni

-    különleges jogrend fennállása időszakában feladatokat ellátni

-    vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni

-    adatokat, információkat elemezni, értékelni

-    egyéb szolgálati feladatokat ellátni

3.2.7.     Tűzvédelmi szervező

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

-    a hivatásos tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatát vezeti és szervezi

-    tűzvédelmi hatósági, szakhatósági ügyintézői feladatokat lát el

-    tűzoltás-vezetői, mentésvezetői feladatokat lát el

-    irányítói feladatokat lát el tűzoltás, műszaki mentés szervezetében

-    közreműködik a tűzoltók képzésében, szakmai és fizikai felkészítésében

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    vezetni és szervezni a hivatásos tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatát

-    tűzvédelmi hatósági, szakhatósági ügyintézői feladatokat ellátni

-    ellátni a tűzoltás-vezetői, mentésvezetői feladatokat

-    irányítói feladatokat ellátni a tűzoltás, műszaki mentés szervezetében

-    közreműködni a tűzoltók képzésében, szakmai és fizikai felkészítésében

-    gyakorlatokat, ellenőrzéseket, helyszínbejárásokat tervezni, végrehajtani, értékelni, dokumentálni

-    épületet, építményt, tevékenységet, beépített és egyéb tűzvédelmi berendezéseket, tűzvédelmi szempontból szemlézni, elemezni, értékelni, engedélyezni, ellenőrizni, dokumentálni és eljárni a tűzvédelmi szabályoknak történő megfelelés érdekében

-    tűzjelzést fogadni, értékelni, riasztást elrendelni, vonulást irányítani

-    tervet készíteni a tűzoltás, műszaki mentés tevékenységére

-    közreműködni a tűzvizsgálati eljárásban

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

-

-

-

-

4.    SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A Rendészeti szervező (Bűnügyi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.1.1.

azonosító száma

megnevezése

4.1.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.1.3.

10362-12

Rendőrszervező közös feladatok

4.1.4.

10363-12

Bűnügyi szervező szakfeladatok

 

A

B

4.2.

A Rendészeti szervező (Büntetés-végrehajtási szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.1.

azonosító száma

megnevezése

4.2.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.2.3.

10361-12

Büntetés-végrehajtási szervező szakfeladatok

 

A

B

4.3.

A Rendészeti szervező (Határrendészeti szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.3.1.

azonosító száma

megnevezése

4.3.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.3.3.

10362-12

Rendőrszervező közös feladatok

4.3.4.

10364-12

Határrendészeti szervező szakfeladatok

 

A

B

4.4.

A Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.4.1.

azonosító száma

megnevezése

4.4.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.4.3.

10365-12

Katasztrófavédelmi közös feladatok

4.4.4.

10366-12

Iparbiztonsági szakfeladatok

 

A

B

4.5.

A Rendészeti szervező (Katasztrófavédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.5.1.

azonosító száma

megnevezése

4.5.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.5.3.

10365-12

Katasztrófavédelmi közös feladatok

4.5.4.

10367-12

Polgári védelmi szakfeladatok

 

A

B

4.6.

A Rendészeti szervező (Közlekedési és közrendvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.6.1.

azonosító száma

megnevezése

4.6.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.6.3.

10362-12

Rendőrszervező közös feladatok

4.6.4.

10368-12

Közlekedési és közrendvédelmi szervező szakfeladatok

A

B

4.7.

A Rendészeti szervező (Tűzvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.7.1.

azonosító száma

megnevezése

4.7.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.7.3.

10365-12

Katasztrófavédelmi közös feladatok

4.7.4.

10369-12

Tűzoltó szervező szakfeladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A rendészeti szervező szakképzésnek - a szakképzést végző által kidolgozott - képzési programjában előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá a képzési programban előírt időtartamú és formájú területi szakmai gyakorlatot - a számára meghatározott rendvédelmi szervnél - eredményesen teljesíti.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A Rendészeti szervező (Bűnügyi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.1.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.1.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.1.3.

10362-12

Rendőrszervező közös feladatok

írásbeli

5.2.1.4.

10363-12

Bűnügyi szervező szakfeladatok

írásbeli

 

A

B

C

5.2.2.

A Rendészeti szervező (Büntetés-végrehajtási szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.2.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.2.3.

10361-12

Büntetés-végrehajtási szervező szakfeladatok

szóbeli

 

A

B

C

5.2.3.

A Rendészeti szervező (Határrendészeti szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.3.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.3.3.

10362-12

Rendőrszervező közös feladatok

írásbeli

5.2.3.4.

10364-12

Határrendészeti szervező szakfeladatok

írásbeli

 

A

B

C

5.2.4.

A Rendészeti szervező

(Iparbiztonsági szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.4.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.4.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.4.3.

10365-12

Katasztrófavédelmi közös feladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.4.4.

10366-12

Iparbiztonsági szakfeladatok

gyakorlati, írásbeli

 

A

B

C

5.2.5.

A Rendészeti szervező (Katasztrófavédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.5.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.5.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.5.3.

10365-12

Katasztrófavédelmi közös feladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.5.4.

10367-12

Polgári védelmi szakfeladatok

gyakorlati, írásbeli

 

A

B

C

5.2.6.

A Rendészeti szervező (Közlekedési és közrendvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.6.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.6.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.6.3.

10362-12

Rendőrszervező közös feladatok

írásbeli

5.2.6.4.

10368-12

Közlekedési és közrendvédelmi szervező szakfeladatok

írásbeli

A

B

C

5.2.7.

A Rendészeti szervező (Tűzvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.7.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.7.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.7.3.

10365-12

Katasztrófavédelmi közös feladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.7.4.

10369-12

Tűzoltó szervező szakfeladatok

gyakorlati, írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    A Rendészeti szervező (Bűnügyi szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A.)    A vizsgafeladat megnevezése: Általános rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat az 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és az 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok követelménymodulok ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

B.)    A vizsgafeladat megnevezése: Bűnügyi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat az 10363-12 Bűnügyi szervező szakfeladatok követelménymodul ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység –

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.1.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok, a 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok és a 10363-12 Bűnügyi szervező szakfeladatok követelménymodulok ismeretanyagát tartalmazó közös kibővített kérdéssor.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.2.    A Rendészeti szervező (Büntetés-végrehajtási szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.2.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Büntetés-végrehajtási alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A szolgálatteljesítés általános szabályai, Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szakmairány) feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Írásbeli számonkérés a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és a 10361-12 Büntetés-végrehajtási szervező szakfeladatok modul tartalmát átölelő vizsgafeladat-sor összeállításával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a rendészeti szervező (Büntetés-végrehajtási szervező szakmairány) részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.    A Rendészeti szervező (Határrendészeti szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A.)    A vizsgafeladat megnevezése: Általános rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és a 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok követelménymodulok ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

B.)    A vizsgafeladat megnevezése: Határrendészeti ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat a 10364-12 Határrendészeti szervező szakfeladatok követelménymodul ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység –

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok, a 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok és a 10364-12 Határrendészeti szervező szakfeladatok követelménymodulok ismeretanyagát tartalmazó közös kibővített kérdéssor.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.4.    A Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.4.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó feltételezett szituációról az alaki szabályoknak megfelelő, szóbeli jelentést, majd a kapott utasításnak megfelelően írásbeli jelentést tesz.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: iparbiztonsági tervezési és mentésszervezési tevékenység és rendészeti alapfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó berendezett helyszínen feltételezett káresetnél, veszélyes anyag jelenlétében ellátja a káresemény felszámolásához szükséges iparbiztonsági (támogatói) szakértői feladatot, a szükséges védőöltözetben, a tűzoltó felszerelések és a hírforgalmazási eszközök tényleges alkalmazásával, majd elvégzi a hatósági eljáráshoz kapcsolódó, kötelező adatgyűjtési feladatokat, soron kívüli ellenőrzést tart.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.4.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi közös és iparbiztonsági szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi és iparbiztonsági szakismeretek, szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.4.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Iparbiztonsági szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi közös feladatok és az iparbiztonsági szervező szakmai ismeretek témakörök ismeretanyagát tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (ebből felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.5.    A Rendészeti szervező (Katasztrófavédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.5.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:    

A vizsgázó feltételezett szituációról az alaki szabályoknak megfelelő, szóbeli jelentést, majd a kapott utasításnak megfelelően írásbeli jelentést tesz.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: A katasztrófák elleni védekezés során végrehajtandó feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a katasztrófák elleni védekezés megszervezésével, illetve megelőzési feladataival kapcsolatos gyakorlati feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.5.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi közös és polgári védelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szakismeretek, szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.5.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Katasztrófa- és polgári védelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi közös feladatok és a katasztrófavédelmi szervező szakmai ismeretek témakörök ismeretanyagát tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.6.    A Rendészeti szervező (Közlekedési és közrendvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.6.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A.)    A vizsgafeladat megnevezése: Általános rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és a 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok követelménymodulok ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

B.)    A vizsgafeladat megnevezése: Közrendvédelmi és közlekedési rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat az 10368-12 Közlekedési és közrendvédelmi szervező szakfeladatok követelménymodul ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.6.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység –

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.6.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok, a 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok és a 10368-12 Közlekedési és közrendvédelmi szervező szakfeladatok követelménymodulok ismeretanyagát tartalmazó közös kibővített kérdéssor.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.7.    A Rendészeti szervező (Tűzvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.7.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó feltételezett szituációról az alaki szabályoknak megfelelő, szóbeli jelentést, majd a kapott utasításnak megfelelően írásbeli jelentést tesz.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Tűzoltás-vezetői feladat végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó berendezett helyszínen, feltételezett tűzesetnél ellátja a tűzoltás-vezető feladatait, a szükséges védőöltözetben, a tűzoltó felszerelések és a hírforgalmazási eszközök tényleges alkalmazásával, majd elvégzi a tűzvizsgálathoz kapcsolódó, kötelező adatgyűjtési feladatokat.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.7.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi közös és tűzoltó szakismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi és tűzoltó szakismeretek, szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.7.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Tűzoltó szervezői szakismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi közös feladatok és a tűzoltó szervező szakmai ismeretek témakörök ismeretanyagát tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Fegyverzet

6.3.

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

6.4.

Kényszerítő eszközök

6.5.

Szolgálati járművek

6.6.

Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)

6.7.

Híradástechnikai eszközök

6.8.

Mérőeszközök (valamely meghatározott fizikai illetve kémiai jellemzőt mér)

6.9.

Világító berendezés

6.10.

Videokamera

6.11.

Fényképezőgép

6.12.

Nyomtató

6.13.

Telefon, fax, szkenner

6.14.

Járőr,- őr felszerelés.

6.15.

Figyelést,- látást,- tájékozódást segítő eszközök, berendezések

6.16.

Okmányminták

6.17.

Lövedékálló mellény

6.18.

Mozgást korlátozó eszközök

6.19.

Tömegoszlatás speciális eszközei

6.20.

Forgalom elterelő eszközök

6.21.

Forgalomellenőrző berendezések

6.22.

Védőeszközök (védőruhák, légzés-védők)

6.23.

Műszaki mentés eszközei

6.24.

Munkaokmányok, nyilvántartások

6.25.

Külső valós gyakorlati helyszínek

6.26.

Szakmai jegyzetek, tankönyvek

6.27.

Sugárfelderítő műszerek

6.28.

Vegyi felderítő műszerek

6.29.

Biológiai mintavevők

6.30.

Meteorológiai felderítő műszerek

6.31.

Mentesítő eszközök és anyagok

6.32.

Térképek, rajzeszközök

6.33.

Jogszabálygyűjtemény

6.34.

Tantermek

6.35.

Oktatás-technikai eszközök

6.36.

Tornaterem, sporteszközök

6.37.

Könyvtár

6.38.

Tűzoltó egyéni védőfelszerelések, légzőkészülék

6.39.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített gépjárművek, málházva

6.40.

Tűzoltó szakfelszerelések, kisgépek, felszerelések

6.41.

Tűz-szimulációs eszközök

6.42.

Sugárvédelmi, biológiai és vegyi védelmi eszközök, védőruhák, mentesítő eszközök és anyagok

6.43.

Tűzoltó gyakorlóházak, gyakorlópályák

6.44.

Életmentés, elsősegélynyújtás oktatási eszközei

6.45.

Iratminták, rendszeresített nyomtatványok

6.46.

Tűzoltósport-felszerelések

6.47.

Veszélyes áru szállítás ellenőrzési eszközei, felszerelései és okmánymintái

6.48.

Veszélyes anyag, veszélyes üzem, veszélyes szállítmány, kritikus infrastruktúra hatósági adatbázisok, ellenőrzési kézikönyvek és eljárási rendek

6.49.

Veszélyes anyag terjedési modellezés szoftvereszközei

6.50.

Műszaki gyakorlópálya

6.51.

RBV gyakorlópálya

6.52.

Vegyi mentés eszközei

6.53.

Munkaokmányok, nyilvántartások

7. EGYEBEK

7. 1.    Validáció: -

7. 2.    A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatainak ellátása:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés megnevezése a szakmairány megjelölésével

A szakképesítés ágazat /

szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

62 861 01

Bűnügyi szervező

Határrendészeti szervező

Közlekedési és közrendvédelmi szervező

Országos Rendőr-főkapitányság

7.2.3.

62 861 01

Iparbiztonsági szervező

Katasztrófavédelmi szervező

Tűzvédelmi szervező

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.2.4.

62 861 01

Büntetés-végrehajtási szervező

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

7.3.    A szakképző intézménybe – a munkáltató által támogatott szakképesítésre – történő jelentkezést a Belügyminisztériumban és a rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá munkaviszonyban lévő, az állam által elismert felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező nyújthat be.

7.4.    A Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező, Katasztrófavédelmi szervező és Tűzvédelmi szervező) szakmairányok esetén a képzésben részt vevők és a vizsgázók részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

A 23. sorszámú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01

1.2.    Szakképesítés megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr)

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1800-2500

2. EGYÉB ADATOK

2.1.     A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.     Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.     Bemeneti kompetenciák: -

2.2.     Szakmai előképzettség: -

2.3.     Előírt gyakorlat: -

2.4.     Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.     Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.     Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7.     Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8.     Szintvizsga: -

2.9.     Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolai rendszerű szakképzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.     A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakörök

3.1.2.

5251

Rendőr

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.3.

5251

Rendőr

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.4.

5251

Rendőr

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.5.

5251

Rendőr

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.6.

5251

Rendőr

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.7.

5251

Rendőr

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.8.

5251

Rendőr

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.9.

5251

Rendőr

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.10.

5251

Rendőr

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.1.11.

3655

Nyomozó

Jogszabályban meghatározottak szerint

3.2.     A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

-    a rendőr a törvényben és más jogszabályokban meghatározott, rendészeti feladatokat lát el

-    tevékenységét önállóan vagy utasításra hajtja végre

-    tájékoztatást ad és segítséget nyújt

-    személy és objektumvédelmi feladatokat lát el

-    jelenlétével támogatja a bűnügyi megelőző tevékenységet

-    segíti a közrend fenntartását, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtését, s a közlekedési balesetek megelőzését

-    végrehajtja a szükséges intézkedéseket rendőri feladatai ellátása során

-    csapatszolgálati tevékenységet végez

-    őrzi az államhatárt, idegenrendészeti-ellenőrzési feladatokat hajt végre

-    a közterület rendjének fenntartása érdekében, igazgatás-rendészeti feladatokat lát el

-    intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását

-    megfelelő szintű kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    általános szolgálati feladatokat teljesíteni

-    adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni

-    jogsértő cselekményeket felismerni, megelőzni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmazni, feljelenteni, jegyzőkönyvet készíteni)

-    államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekményeket megelőzni, megakadályozni

-    biztonsági intézkedést foganatosítani, elővezetést, előállítást, elfogást végrehajtani

-    elvégezni a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat

-    felvilágosítani, felvilágosítást kérni, segítséget nyújtani a rászorulóknak

-    idegen nyelven kommunikálni

-    idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni, mélységi ellenőrzést végezni

-    járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani és határforgalmat ellenőrizni

-    jogszerűen és szabályszerűen intézkedni

-    közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti, őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni

-    csapatszolgálati feladatokat teljesíteni

-    szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni

-    személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni

-    szolgálata ellátása során kényszerítő eszközt, lőfegyvert használni

-    tanúkutatást, meghallgatást végezni, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt ellátni

-    tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni

3.3.     Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

51 861 01

Csapatszolgálati járőrtárs

részszakképesítés

3.3.4.

51 861 02

Járőr

részszakképesítés

3.3.5.

51 861 03

Őr-járőrtás

részszakképesítés

3.3.6.

55 861 01

Baleseti helyszínelő

szakképesítés-ráépülés

3.3.7.

55 861 02

Bűnügyi technikus

szakképesítés-ráépülés

3.3.8.

55 861 03

Fő határrendész

szakképesítés-ráépülés

3.3.9.

55 861 04

Körzeti megbízott

szakképesítés-ráépülés

3.3.10.

55 861 05

Kutyavezető-rendőr

szakképesítés-ráépülés

3.3.11.

55 861 06

Okmányvizsgáló

szakképesítés-ráépülés

3.3.12.

55 861 07

Rendőr zászlós

szakképesítés-ráépülés

4.    SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

4.1.1.

azonosítója

megnevezése

4.1.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.1.3.

10370-12

Őr-járőrtársi feladatok

4.1.4.

10371-12

Csapatszolgálati feladatok

4.1.5.

10372-12

Járőri feladatok

4.1.6.

10376-12

Bűnügyi rendőr feladatok

 

A

B

4.2.

A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

4.2.1.

azonosítója

megnevezése

4.2.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.2.3.

10370-12

Őr-járőrtársi feladatok

4.2.4.

10371-12

Csapatszolgálati feladatok

4.2.5.

10372-12

Járőri feladatok

4.2.6.

10373-12

Határrendészeti rendőri feladatok

 

A

B

4.3.

A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

4.3.1.

azonosítója

megnevezése

4.3.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.3.3.

10370-12

Őr-járőrtársi feladatok

4.3.4.

10371-12

Csapatszolgálati feladatok

4.3.5.

10372-12

Járőri feladatok

4.3.6.

10375-12

Közlekedési rendőri feladatok

 

A

B

4.4.

A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

4.4.1.

azonosítója

megnevezése

4.4.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.4.3.

10370-12

Őr-járőrtársi feladatok

4.4.4.

10371-12

Csapatszolgálati feladatok

4.4.5.

10372-12

Járőri feladatok

4.4.6.

10374-12

Közrendvédelmi rendőri feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.     A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

    Iskolarendszerű szakképzés esetén:

A második szakképző évfolyam eredményes elvégzése.

A kerettantervben előírt csapatszolgálati gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.

„B” kategóriás vezetői engedély megléte.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymodulja

5.2.1.1.

azonosító

megnevezés

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.1.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.1.3.

10370-12

Őr-járőrtársi feladatok

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.1.4.

10371-12

Csapatszolgálati feladatok

írásbeli

5.2.1.5.

10372-12

Járőri feladatok

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.1.6.

10376-12

Bűnügyi rendőr feladatok

gyakorlati, írásbeli

 

A

B

C

5.2.2.

A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés szakmai követelménymodulja

5.2.2.1.

azonosító

megnevezés

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.2.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.2.3.

10370-12

Őr-járőrtársi feladatok

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.2.4.

10371-12

Csapatszolgálati feladatok

írásbeli

5.2.2.5.

10372-12

Járőri feladatok

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.2.6.

10373-12

Határrendészeti rendőri feladatok

gyakorlati, írásbeli

 

A

B

C

5.2.3.

A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) szakképesítés szakmai követelménymodulja

5.2.3.1.

azonosító

megnevezés

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.3.3.

10370-12

Őr-járőrtársi feladatok

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.3.4.

10371-12

Csapatszolgálati feladatok

írásbeli

5.2.3.5.

10372-12

Járőri feladatok

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.3.6.

10375-12

Közlekedési rendőri feladatok

gyakorlati, szóbeli

 

A

B

C

5.2.4.

A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymodulja

5.2.4.1.

azonosító

megnevezés

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.4.2.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.4.3.

10370-12

Őr-járőrtársi feladatok

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.4.4.

10371-12

Csapatszolgálati feladatok

írásbeli

5.2.4.5.

10372-12

Járőri feladatok

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.4.6.

10374-12

Közrendvédelmi rendőri feladatok

gyakorlati, írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.     A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.     A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A.)     A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B.)     A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri önvédelem és kényszerítő eszközök alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése:

Önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazása vizsgázók között

Az értékelés kitér a végrehajtás szabályszerűségére, dinamikájára, célszerűségére, hatékonyságára, és a vizsgázó kommunikációjára is

A vizsgafeladat időtartama: 5 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C.)    A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri intézkedés a gyakorlatban

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplex rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

D.)    A vizsgafeladat megnevezése: Intézkedések, eljárási cselekmények végrehajtása büntetőeljárásban

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplex bűnügyi rendőri intézkedések, büntetőeljárási kényszerintézkedések, nyomozási cselekmények, bizonyítási eljárások végrehajtása vizsgahelyszínen, amely során lemérhető vizsgázó büntetőjogi és büntetőeljárás jogi ismereteinek gyakorlatban történő alkalmazásának készsége, kommunikációja, kriminalisztikai ajánlások alapján a szakmai, taktikai fogásokból való felkészültsége. Az intézkedéseket, eljárási cselekményeket szimuláló feladatban jelzők és nyomozó kolléga által együttes feladat végrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.1.2.        Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bűnügyi rendőri szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Bűnügyi, közbiztonsági, rendészeti, csapatszolgálati, szolgálatteljesítési és általános őr- és járőrtársi feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.1.3.     Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.2.     A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.2.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A.)    A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B.)    A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri önvédelem és kényszerítő eszközök alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése:

Önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazása vizsgázók között

Az értékelés kitér a végrehajtás szabályszerűségére, dinamikájára, célszerűségére, hatékonyságára, és a vizsgázó kommunikációjára is

A vizsgafeladat időtartama: 5 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C.)    A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri intézkedés a gyakorlatban

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplex rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

D.)    A vizsgafeladat megnevezése: Határrendészeti rendőri feladatok szituációban

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplex határrendészeti rendőri (határforgalom-ellenőrzési, mélységi- és idegenrendészeti ellenőri, határrendészeti járőr) intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A határrendészeti intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2.2.     Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Határrendészeti szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Határrendészeti, közbiztonsági, rendészeti, csapatszolgálati, szolgálatteljesítési és általános őr- és járőrtársi feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3.     A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.3.1.     Gyakorlati vizsgatevékenység

A.)    A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B.)    A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri önvédelem és kényszerítő eszközök alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése:

Önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazása vizsgázók között

Az értékelés kitér a végrehajtás szabályszerűségére, dinamikájára, célszerűségére, hatékonyságára, és a vizsgázó kommunikációjára is

A vizsgafeladat időtartama: 5 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C.)    A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri intézkedés a gyakorlatban

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplex rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

D.)    A vizsgafeladat megnevezése: Intézkedés, közlekedési szituációban.

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplex közlekedési rendőri (forgalomellenőrzési, forgalomirányítási, baleseti) intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi közlekedési intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.3.2.     Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedési szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Közlekedési, közbiztonsági, rendészeti, csapatszolgálati, szolgálatteljesítési és általános őr- és járőrtársi feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.3.     Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.4.     A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.4.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A.)    A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B.)    A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri önvédelem és kényszerítő eszközök alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése:

Önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazása vizsgázók között

Az értékelés kitér a végrehajtás szabályszerűségére, dinamikájára, célszerűségére, hatékonyságára, és a vizsgázó kommunikációjára is

A vizsgafeladat időtartama: 5 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C.)    A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri intézkedés a gyakorlatban

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplex rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

D.)    A vizsgafeladat megnevezése: Közterületen, nyilvános helyen, magánlakásban történő intézkedés

A vizsgafeladat ismertetése:

A szituációs feladat önálló - járőrtárs biztosítása mellett - történő végrehajtása. A rögzített szituációnak megfelelően, jog- és szakszerű intézkedés lefolytatása, szükség esetén – az elkövetett jogsértés miatti szankció, kényszerítő eszköz alkalmazása, személyi szabadságot korlátozó intézkedés foganatosítása. Az intézkedéshez szükséges írásos tevékenység (jelentés, feljelentés) elkészítése

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.4.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közrendvédelmi szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Közrendvédelmi, közbiztonsági, rendészeti, csapatszolgálati, szolgálatteljesítési és általános őr- és járőrtársi feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.4.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.     A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati, írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Fegyverzet

6.3.

Lövedékálló mellény

6.4.

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

6.5.

Kényszerítő eszközök

6.6.

Tömegoszlatás speciális eszközei

6.7.

Szolgálati járművek

6.8.

Számítógép és perifériái

(informatikai eszközök)

6.9.

Híradástechnikai eszközök

6.10.

Világító berendezés

6.11.

Forgalom elterelő eszközök

6.12.

Nyomtató

6.13.

Telefon, fax

6.14.

Járőr-, őr felszerelés

6.15.

Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések

6.16.

Okmányminták

6.17.

Videokamera

6.18.

Fényképezőgép

6.19.

Forgalomellenőrző berendezések

6.20.

Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések

7. EGYEBEK

7.1.     Validáció: -

7.2.     A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés és részszakképesítései tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés megnevezése

A szakképesítés

ágazat/szakmairány szerint

illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes

Országos Rendőr-főkapitányság

7.3.    Részszakképesítés megszerzése:

7.3.1.    Amennyiben a Rendőr tiszthelyettes komplex szakmai vizsga sikertelen, de az 5.3.3.1. A), B), C), 5.3.3.2., 5.3.3.3 feladatok mindegyike eredményes (eléri az 51%-ot), akkor a Járőr részszakképesítést igazoló bizonyítvány kiadható a Járőr részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozási rend figyelembe vételével. A gyakorlati vizsgatevékenység %-os eredménye az 5.3.3.1. A), B), C) feladataira kapott %-os értékek matematikai álaga, felfelé kerekítve egész értékre. Ebben az esetben további részszakképesítést igazoló bizonyítvány kiadása nem történhet meg.

7.3.2.     Amennyiben a Rendőr tiszthelyettes komplex szakmai vizsga sikertelen, és nem adható ki a Járőr részszakképesítést igazoló bizonyítvány sem, de az 5.3.3.1. A), B), 5.3.3.2., 5.3.3.3 feladatok mindegyike eredményes (eléri az 51%-ot), akkor a Csapatszolgálati járőrtárs részszakképesítést igazoló bizonyítvány kiadható a Csapatszolgálati járőrtárs részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozási rend figyelembe vételével. A gyakorlati vizsgatevékenység %-os eredménye az 5.3.3.1. A), B) feladataira kapott %-os értékek matematikai álaga, felfelé kerekítve egész értékre. Ebben az esetben további részszakképesítést igazoló bizonyítvány kiadása nem történhet meg.

7.4.    Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

7.4.1.     A 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti Határrendészeti-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 0725-06 Rendészeti alapfeladatok, 0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok, 0732-06 Határrendészeti rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3695-11 Határrendészeti rendőri feladatok szakmai követelménymodulokat tartalmazó Határrendészeti-rendőr szakképesítés-elágazással, és a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (határrendészeti rendőr) végzettséggel.

7.4.2.    A 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti Közrendvédelmi-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 0725-06 Rendészeti alapfeladatok, 0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok, 0738-06 Közrendvédelmi rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3694-11 Közrendvédelmi rendőri feladatok szakmai követelménymodulokat tartalmazó Közrendvédelmi-rendőr szakképesítés-elágazással és a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (közrendvédelmi rendőr) végzettséggel.

7.4.3.     A 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti (2011 évben indított) Bűnügyi-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3697-11 Bűnügyi rendőri feladatok ) végzettség tekintetében megegyezik a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr) végzettséggel.

7.4.4.     A 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti (2011 évben indított) Közlekedési-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3696-11 Közlekedési rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (közlekedési rendőr) végzettséggel.

7.4.5.     Beszámíthatósági (szakmai követelménymodul megfeleltethetőségi) táblázat

 

A

B

C

D

E

F

7.4.5.1.

Korábbi eredményes szakmai követelménymodulok

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint megfeleltetett szakmai követelménymodulok

7.4.5.2.

0725-06

Rendészeti alapfeladatok

3690-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

10352-12

Rendvédelmi

alapfeladatok

7.4.5.3.

0734-06, 0735-06 és

0736-06

Objektumőr-kísérő rendészeti alapfeladatai, Objektumőr-kísérő általános őr- és járőrszolgálati feladatai és Objektumőr-kísérői feladatok

3690-11

és

3691-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

és

Őr-járőrtársi feladatok

10352-12

és

10370-12

Rendvédelmi alap-feladatok

és

Őr-járőrtársi feladatok

7.4.5.4.

0739-06, 0740-06 és

0741-06

Kormányőr rendészeti alapfeladatai, Kormányőr általános őr- és járőrszolgálati feladatai és Kormányőri feladatok

3690-11

és

3691-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

és Őr-járőrtársi feladatok

10352-12

és

10370-12

Rendvédelmi

alapfeladatok

és

Őr-járőrtársi feladatok

7.4.5.5.

0725-06 és

0731-06

Rendészeti alapfeladatok

és

Általános őr- és járőrszolgálati feladatok

3690-11

és

3691-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

és Őr-járőrtársi feladatok

10352-12

és

10370-12

Rendvédelmi

alapfeladatok

és

Őr-járőrtársi feladatok

7.4.5.6.

0725-06,

0731-06

és

0732-06

Rendészeti alapfeladatok,

Általános őr- és járőrszolgálati feladatok és

Határrendészeti rendőri feladatok

3690-11,

3691-11, 3692-11,

3693-11

és

3695-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, Őr-járőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok és Határrendészeti rendőri feladatok

10352-12,

10370-12,

10371-12,

10372-12,

10373-12,

Rendvédelmi alap-feladatok, Őr-járőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok, Határrendészeti rendőri feladatok

7.4.5.7.

0725-06, 0731-06

és

0738-06

Rendészeti alapfeladatok,

Általános őr- és járőrszolgálati feladatok és

Közrendvédelmi rendőri feladatok

3690-11,

3691-11, 3692-11,

3693-11

és

3694-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, Őr-járőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok és Közrendvédelmi rendőri feladatok

10352-12,

10370-12,

10371-12,

10372-12,

10374-12,

Rendvédelmi alap-feladatok, Őr-járőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok, Közrendvédelmi rendőri feladatok

7.4.5.8.

-

-

3690-11,

3691-11

és

3692-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, Őr-járőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok

10352-12,

10370-12

és

10371-12

Rendvédelmi alap-feladatok, Őr-járőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok

7.4.5.9.

-

-

3690-11,

3691-11, 3692-11

és

3693-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, Őr-járőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok

10352-12,

10370-12,

10371-12

és

10372-12

Rendvédelmi alap-feladatok, Őr-járőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok

7.4.6.     Aki a 2006-ban vagy 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen teljesítette, az mentesül a 2012-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai követelménymodulok teljesítése alól.

7.4.7.    Aki a 2006-ban vagy 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket folytathatja.

7.4.8.     A rendőr tiszthelyettes alap-szakképesítés szakirányi moduljában folytathatja tanulmányait az 52 861 06 azonosító számú Rendőr szakképesítéssel, az 52 8912 02 számú Rendőr szakképesítéssel, vagy az 52 8912 01 számú Határrendész szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú személy.

A 24. sorszámú Őr-járőrtárs megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A részszakképesítés azonosító száma: 51 861 03

1.2.     Részszakképesítés megnevezése: Őr-járőrtárs

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800

2. EGYÉB ADATOK

2.1.     A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.     Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.     Bemeneti kompetenciák: -

2.2.         Szakmai előképzettség: -

2.3.         Előírt gyakorlat: -

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.     Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.     Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7.     Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8.     Szintvizsga: -

2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.     A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A részszakképesítéssel betölthető munkakörök

3.1.2.

5251

Rendőr

Rendőr járőr

3.1.3.

5251

Rendőr

Objektumőr és kísérő

3.1.4.

5251

Rendőr

Fogdaőr

3.2.     A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

    Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

-    általános szolgálati feladatokat teljesíteni

-    szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni

-    őrzési, objektum-, létesítményvédelmi feladatokat ellátni

-    személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedésekben részt venni

-    kényszerítő eszközöket használni

-    közrendvédelmi feladatokat ellátni

3.3.     Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes

(Bűnügyi-rendőr)

szakképesítés

3.3.4.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)

szakképesítés

3.3.5.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes

(Közlekedési-rendőr)

szakképesítés

3.3.6.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr)

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosítója

megnevezése

4.3.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.4.

10370-12

Őr-járőrtársi feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.     A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

E szakmát gyakorlókra vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott - fizikai, erőnléti követelmények norma szerinti legalább megfelelt szintű teljesítése.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainek

5.2.2.

azonosító

megnevezés

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.4.

10370-12

Őr-járőrtársi feladatok

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.     A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri intézkedés a gyakorlatban.

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikai felkészültsége,a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtása történik.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.     Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járőri szolgálati szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Közbiztonsági és rendészeti jellegű feladatok számonkérése írásban

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.     A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Fegyverzet

6.3.

Lövedékálló mellény

6.4.

Speciális egyéni felszerelés és

kiegészítői

6.5.

Kényszerítő eszközök

6.6.

Szolgálati járművek

6.7.

Számítógép és perifériái

(informatikai eszközök)

6.8.

Híradástechnikai eszközök

6.9.

Világító berendezés

6.10.

Forgalom elterelő eszközök

6.11.

Nyomtató

6.12.

Telefon, fax

6.13.

Járőr-, őr felszerelés

6.14.

Figyelést-, látást-, tájékozódást

segítő eszközök, berendezések

6.15.

Okmányminták

7. EGYEBEK

7.1.     Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

Jelen részszakképesítés egyenértékűnek tekinthető a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0100 52 02 számú Objektumőr-kísérő részszakképesítéssel és az 52 861 06 0100 52 05 számú Őr-járőrtárs részszakképesítéssel.

7.2.     A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés és részszakképesítései tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A részszakképesítés megnevezése

A szakképesítés

ágazat/szakmairány szerint

illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

51 861 03

Őr - járőrtárs

Országos Rendőr-főkapitányság

A 25. sorszámú Csapatszolgálati járőrtárs megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A részszakképesítés azonosító száma: 51 861 01

1.2.     Részszakképesítés megnevezése: Csapatszolgálati járőrtárs

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1000-1500

2. EGYÉB ADATOK

2.1.     A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.     Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.     Bemeneti kompetenciák: -

2.2.     Szakmai előképzettség: -

2.3.     Előírt gyakorlat: -

2.4.     Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.     Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.     Elméleti képzési idő aránya: 45%

2.7.     Gyakorlati képzési idő aránya: 55%

2.8.     Szintvizsga: -

2.9.     Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A részszakképesítéssel betölthető munkakörök

3.1.2.

5251

Rendőr

Rendőr járőr

3.1.3.

5251

Rendőr

Objektumőr és kísérő

3.1.4.

5251

Rendőr

Fogdaőr

3.2.     A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

-    általános szolgálati feladatokat teljesíteni

-    szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni

-    őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni

-    személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedésekben részt venni, kényszerítő eszközöket használni

-    csapatszolgálati feladatokat teljesíteni

-    tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni

-    közrendvédelmi feladatokat ellátni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes

(Bűnügyi-rendőr)

szakképesítés

3.3.4.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)

szakképesítés

3.3.5.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr)

szakképesítés

3.3.6.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr)

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosítója

megnevezése

4.3.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.4.

10370-12

Őr-járőrtársi feladatok

4.5.

10371-12

Csapatszolgálati feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.     A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az előírt területi szakmai gyakorlatok értékelt, eredményes teljesítése.

E szakmát gyakorlókra vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott - fizikai, erőnléti követelmények norma szerinti legalább megfelelt szintű teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelés

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító

megnevezés

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.4.

10370-12

Őr-járőrtársi feladatok

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.5.

10371-12

Csapatszolgálati feladatok

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.     A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri intézkedés a gyakorlatban

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikai felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültség, kommunikációja és eszközhasználati készség. A közterületi intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.     Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Csapatszolgálati járőrtárs szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szolgálatteljesítés általános szabályai, csapatszolgálati feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3.     Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.     A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Fegyverzet

6.3.

Lövedékálló mellény

6.4.

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

6.5.

Kényszerítő eszközök

6.6.

Tömegoszlatás speciális eszközei

6.7.

Szolgálati járművek

6.8.

Számítógép és perifériái

(informatikai eszközök)

6.9.

Híradástechnikai eszközök

6.10.

Világító berendezés

6.11.

Forgalom elterelő eszközök

6.12.

Nyomtató

6.13.

Telefon, fax

6.14.

Járőr-, őr felszerelés

6.15.

Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő

eszközök, berendezések

6.16.

Okmányminták

7. EGYEBEK

7.1.         Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

Jelen részszakképesítés egyenértékűnek tekintendő a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0100 52 03 azonosítószámú Csapatszolgálati járőrtárs részszakképesítéssel.

A 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0100 52 02 számú Objektumőr- kísérő részszakképesítés akkor tekinthető egyenértékűnek jelen részszakképesítéssel, ha az Objektumőr-kísérő részszakképesítés megszerzését követően öt éven belül a Készenléti rendőrség vagy az Országos-rendőrfőkapitányság által kiállított Tanúsítvány igazolja, hogy a személy 160 órás Csapatszolgálati felkészítésben eredményesen részt vett.

7.2.     A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés és részszakképesítései tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A részszakképesítés megnevezése

A részszakképesítés

ágazat/szakmairány szerint

illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

51 861 01

Csapatszolgálati járőrtárs

Országos Rendőr-főkapitányság

A 26. sorszámú Járőr megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A részszakképesítés azonosító száma: 51 861 02

1.2.     Részszakképesítés megnevezése: Járőr

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1 800 – 2 300

2. EGYÉB ADATOK

2.1.     A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.     Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.     Bemeneti kompetenciák: -

2.2.     Szakmai előképzettség: -

2.3.     Előírt gyakorlat: -

2.4.     Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.     Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.     Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7.     Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8.     Szintvizsga: -

2.9.     Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.     A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A részszakképesítéssel betölthető munkakörök

3.1.2.

5251

Rendőr

Rendőr járőr

3.1.3.

5251

Rendőr

Objektumőr és kísérő

3.1.4.

5251

Rendőr

Fogdaőr

3.2.     A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

    Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

-    általános szolgálati feladatokat teljesíteni

-    szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni

-    őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni

-    járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani

-    személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni

-    csapatszolgálati feladatokat teljesíteni

-    tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni

-    közrendvédelmi feladatokat ellátni

-    idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni

-    idegen nyelven kommunikálni

-    jogszerűen és szabályszerűen intézkedni

3.3.     Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes

(Bűnügyi-rendőr)

szakképesítés

3.3.4.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)

szakképesítés

3.3.5.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes

(Közlekedési-rendőr)

szakképesítés

3.3.6.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr)

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosítója

megnevezése

4.3.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

4.4.

10370-12

Őr-járőrtársi feladatok

4.5.

10371-12

Csapatszolgálati feladatok

4.6.

10372-12

Járőri feladatok

5.     VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.     A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelés.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymodulja

5.2.2.

azonosító

megnevezés

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10352-12

Rendvédelmi alapfeladatok

gyakorlati, írásbeli

5.2.4.

10370-12

Őr-járőrtársi feladatok

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.5.

10371-12

Csapatszolgálati feladatok

írásbeli

5.2.6.

10372-12

Járőri feladatok

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.     A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri intézkedés a gyakorlatban

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikai felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.     Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járőri szolgálati szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Csapatszolgálati, közbiztonsági és rendészeti jellegű feladatok számonkérése írásban

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3.     Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.     A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Fegyverzet

6.3.

Lövedékálló mellény

6.4.

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

6.5.

Kényszerítő eszközök

6.6.

Tömegoszlatás speciális eszközei

6.7.

Szolgálati járművek

6.8.

Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)

6.9.

Híradástechnikai eszközök

6.10.

Világító berendezés

6.11.

Forgalom elterelő eszközök

6.12.

Nyomtató

6.13.

Telefon, fax

6.14.

Járőr-, őr felszerelés

6.15.

Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések

6.16.

Okmányminták

7. EGYEBEK

7.1.     Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

Jelen részszakképesítés egyenértékűnek tekintendő a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0100 52 04 azonosítószámú Járőr részszakképesítéssel.

7.2. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés és részszakképesítései tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A részszakképesítés megnevezése

A szakképesítés

ágazat/szakmairány szerint

illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

51 861 02

Járőr

Országos Rendőr-főkapitányság

A 27. sorszámú Baleseti helyszínelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 01

1.2.    Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Baleseti helyszínelő

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés

2.3.    Előírt gyakorlat: -

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények:-

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.     Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

a szakképesítés-ráépüléssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.

5251

Rendőr

Baleseti helyszínelő

3.2.    A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Baleseteket kivizsgál, helyszínt és nyomokat biztosít, szemtanúkat kihallgat, feljegyzéseket és jegyzeteket összeállít, bizonyítékokat szolgáltat.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-    elsődleges hatáskör alapján elvégezni a személyi sérüléssel nem járó közlekedési balesetekkel kapcsolatos intézkedést

-    közlekedés körében elkövetett bűncselekmény, személyi sérüléssel járó és rendkívüli halált okozó baleset esetén helyszíni eljárást végrehajtani

-    alkalmazni a balesethelyszínelés végrehajtásához szükséges technikai-, és egyéb eszközöket

-    intézkedni meghatározott személyeket, külföldieket és egyéb speciális személyi kört érintő közlekedési baleseteknél

-    végrehajtani a veszélyes árut szállító járművek, valamint a közlekedés egyes ágazataiban bekövetkezett balesetek helyszínén szükségessé váló intézkedéseket

-    közúti közlekedési balesetek esetén járművekkel, személyekkel, úttal kapcsolatos, a baleset jellegéhez kapcsolódó helyszíni sajátosságokat, a baleset érintettjeire vonatkozó speciális jellemzőket

-    egyéb speciális adatokat rögzíteni

-    dokumentálni a baleset helyszínén végrehajtott eljárási cselekményeket, intézkedéseket, amennyiben szükséges szemlebizottságot összehívni

-    végrehajtani az elsődleges intézkedési feladatokat, speciális kötelezettségeket vízi, légi vasúti balesetek esetén, és szükség esetén értesíteni a társhatóságokat

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr)

szakképesítés

3.3.4.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes

(Határrendészeti-rendőr)

szakképesítés

3.3.5.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr)

szakképesítés

3.3.6.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes

(Közrendvédelmi rendőr)

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosítója

megnevezése

4.3.

10405-12

Baleseti helyszínelő feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító

megnevezés

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10405-12

Baleseti helyszínelő feladatai

írásbeli, szóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Baleseti helyszínelő gyakorlati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Egy beállított helyszín komplett dokumentációjának részfeladatát végzi el

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Baleseti helyszínelő írásbeli vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Egy vizsgafeladat lap kitöltésének elvégzése

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Baleseti helyszínelő szóbeli vizsgafeladatok (jogi és kriminalisztikai ismeretek)

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (ebből felkészülési idő: 5 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.     A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Tanterem (oktatástechnikai eszközökkel)

6.3.

Számítástechnikai szakkabinet

6.4.

Szolgálati járművek

6.5.

Digitális tükörreflexes fényképezőgépek

6.6.

Videokamerák

6.7.

Mérőeszközök

6.8.

Forgalom (el)terelő eszközök

6.9.

Speciális világító eszközök

6.10.

Speciális csomagoló- és hitelesítő-anyagok

6.11.

Speciális nyomtatványok

6.12.

Eszközök számára táskák

7. EGYEBEK

7.1.    Validáció: -

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés-ráépülés

megnevezése

A szakképesítés

ágazat/szakmairány szerint

illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

55 861 01

Baleseti helyszínelő

Országos Rendőr-főkapitányság

A 28. sorszámú Bűnügyi technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 02

1.2.    Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Bűnügyi technikus

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés

2.3.    Előírt gyakorlat: -

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.     Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

a szakképesítés-ráépüléssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.

5321

Rendőr

Bűnügyi technikus

3.2.    A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Bűnügyi technikusi feladatokat lát el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-    bűncselekmények, vagy egyéb esemény helyszínén, eljárási cselekményeknél bűnügyi technikai tevékenységet végezni, dokumentációs tevékenységet végrehajtani

-    speciális büntetőeljárás-jogi és közigazgatás-jogi szabályokat alkalmazni

-    védőfelszereléseket használni

-    fotó- és videotechnikai eszközöket alkalmazni

-    fotó- és videotechnikai dokumentációt készítni

-    fotó- és videotechnikai programokat felhasználni az informatikai archiválás során

-    helyszínvázlatot, helyszínrajzot készíteni szoftveres támogatással

-    nyomokat, anyagmaradványokat biztosítani, rögzíteni

-    speciális technikai eszközöket és módszereket alkalmazni

-    fizikai, fizikai-kémiai és vegyszeres nyomkutatást végrehajtani

-    tárgyi bizonyítási eszközöket szakszerűen kezelni

-    a helyszíni nyomokat és anyagmaradványokat értékeli, ezekből következtetéseket levonni

-    a rögzített nyomokat, anyagmaradványokat szakértői vizsgálatra biztosítani

-    nyilvántartásba vételi tevékenységet végrehajtani

-    szolgálata ellátása során szükség esetén lőfegyvert használni

-    eljárása során betartani a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr)

szakképesítés

4.SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosítója

megnevezése

4.3.

10406-12

Bűnügyi technikusi feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a képzés során készített fényképmellékletek, munkadossziék legalább megfelelő minősítése

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító

megnevezés

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10406-12

Bűnügyi technikusi feladatok

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bűnügyi technikusi gyakorlati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Egy beállított gyakorló helyszínről a fotódokumentáció, helyszínvázlat, helyszínrajz elkészítése, a helyszínen telepített nyomok, anyagmaradványok felkutatása, rögzítése, csomagolása

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:60%

5.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bűnügyi technikusi feladatok, jogi és kriminalisztikai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.     A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Tanterem

6.3.

Vegyi labor

6.4.

Számítástechnikai szakkabinet

6.5.

Szituációs helyiségek berendezési tárgyakkal

6.6.

Szolgálati járművek

6.7.

Digitális fényképezőgépek

6.8.

Videokamerák

6.9.

Mérőeszközök

6.10.

Forgalom elterelő eszközök

6.11.

Speciális világító eszközök

6.12.

Speciális nyomkutató, előhívó anyagok, eszközök, csomagolóanyagok

6.13.

Speciális nyomtatványok

6.14.

Hitelesítő anyagok

6.15.

Eszközök számára táskák

7. EGYEBEK

7.1.    Validáció: -

7.2.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés-ráépülés megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.2.2.

55 861 02

Bűnügyi technikus

Országos Rendőr-főkapitányság

A 29. sorszámú Fő határrendész megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.    A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 03

1.2.    Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fő határrendész

1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500

2. EGYÉB ADATOK

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.    Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.    Bemeneti kompetenciák: -

2.2.    Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés

2.3.    Előírt gyakorlat: 1 év szakterületi gyakorlat

2.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.    Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 70%

2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

2.8.    Szintvizsga: -

2.9.     Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1.    A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.

5251

Rendőr

Határrendészeti járőr

3.1.3.

5251

Rendőr

Útlevélkezelő

3.1.4.

5251

Rendőr

HRK ügyeletes

3.2.    A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Határrendészeti, ügyeleti, idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat szakszerűen lát el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-    határrendészeti jellegű feladatokat teljes körűen önállóan végezni

-    ügyeleti, idegenrendészeti- és menekültügyi feladatokat ellátni

-    helyi szintű szervező, irányító és ellenőrző szolgálatot ellátni

-    nemzeti és nemzetközi együttműködésben részt venni

-    kockázatelemzést végezni

3.3.    Kapcsolódó szakképesítések

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

54 861 01

Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)

szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosítója

megnevezése<