nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
401/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
a szakértői nyilvántartó szerv, valamint a büntetőeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szerv kijelöléséről
2013-01-02
2017-01-01
2

401/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

a szakértői nyilvántartó szerv, valamint a büntetőeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szerv kijelöléséről1

A Kormány a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány

a) szakértői nyilvántartó szervként a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetet,

b) büntetőeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szervként az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézeteket

jelöli ki.

2. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

3. §2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!