nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól
2013-01-02
2013-10-14
2
Jogszabály

396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 6. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kormánytisztviselőnek, illetve pénzügyőrnek az nevezhető ki, aki rendelkezik – a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel – a munkakör ellátásához szükséges, az 1. mellékletben a feladatkörre meghatározott képesítések valamelyikével.

(2) Az 1. melléklet alkalmazásában az abban nevesített valamely szakképzettségnek, szakképesítésnek tartalmilag megfeleltethető szakképzettséggel, szakképesítéssel, végzettséggel rendelkezőket képesítettnek kell tekinteni.

2. § A munkáltató alkalmazási feltételként együttesen, illetve külön-külön további szakképesítést, szakmai vagy közigazgatási gyakorlatot, továbbá idegen nyelv ismeretet is előírhat.

3. § Az 1. melléklet szerinti képesítési előírások alól felmentést kivételesen indokolt esetben, a NAV alapfeladatainak biztosítása érdekében a NAV elnöke adhat.

4. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

5. § A 2012. december 31-én a NAV állományába tartozó kormánytisztviselőt, illetve pénzügyőrt a betöltött munkaköre ellátására képesítettnek kell tekinteni.

6. §1

1. melléklet a 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1.    Az 1. melléklet alkalmazásában

a)    felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség:

aa)    a jogász szakképzettség,

ab)    az igazságügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

ac)    a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség.

b)    felsőoktatásban szerzett rendészeti szakképzettség:

ba)    a bűnügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

bb)    a rendészeti igazgatási alapképzési szakon biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti, vám- és jövedéki igazgatási szakirányon szerzett szakképzettség.

c)    felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség:

ca)    az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

cb)    a gazdaságelemzés alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

cc)    a közszolgálati alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

cd)    a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

ce)    a pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett szakképzettség.

I. Adóügyi munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. adóügyi
szakreferens

I.

a) adóalany nyilvántartó

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

b) adóeljárási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

4.

c) folyószámla kezelési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

5.

d) illetékigazgatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

6.

e) bevallási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

7.

2. adóügyi szakkoordinátor

I.

szakmai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

8.

3. adóügyi koordinátor

II.

szakmai koordináció

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

9.

4. adóügyi
ügyintéző I.

I.

a) adóalany nyilvántartó

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

10.

b) adóeljárási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

11.

c) folyószámla-kezelési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

12.

d) illetékigazgatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

13.

e) illeték kiszabási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, építészmérnöki, építőmérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

14.

f) bevallási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

15.

5. adóügyi
ügyintéző II.

II.

a) adóalany nyilvántartó

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

16.

b) adóeljárási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

17.

c) folyószámla-
kezelési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

18.

d) illetékigazgatási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

19.

e) illeték kiszabási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

20.

f) bevallási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

21.

6. ügyfélszolgálati ügyintéző I.

I.

ügyfélszolgálati

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

22.

7. ügyfélszolgálati ügyintéző II.

II.

ügyfélszolgálati

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

23.

8. tájékoztatási szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

24.

9. tájékoztatási ügyintéző I.

I.

tájékoztatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

25.

10. tájékoztatási ügyintéző II.

II.

tájékoztatási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

II. Bűnügyi munkakörcsoport

 

A.

B.

C.

D.

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. bűnügyi szakreferens

I.

bűnügyi irányításfelügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. bűnügyi főreferens

I.

bűnjelkezelői

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség

4.

3. bűnügyi referens

II.

bűnjelkezelői

középfokú végzettség

5.

4. pénzügyi nyomozó I.

I.

pénzügyi nyomozói

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

6.

5. pénzügyi nyomozó II.

II.

pénzügyi nyomozói

középfokú végzettség

7.

6. civil pénzügyi nyomozó I.

I.

pénzügyi nyomozói

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

8.

7. civil pénzügyi nyomozó II.

II.

pénzügyi nyomozói

középfokú végzettség

III. Ellenőrzési munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. adóellenőr I.

I.

adóhatósági ellenőrzési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. adóellenőr II.

II.

adóhatósági ellenőrzési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

4.

3. belső ellenőr

I.

belső ellenőrzés

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben meghatározott végzettségek

5.

4. ellenőrzési szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

6.

5. ellenőrzési szakkoordinátor

I.

szakmai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

7.

6. ellenőrzési koordinátor

II.

szakmai koordináció

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

8.

7. ellenőrzési ügyintéző I.

I.

a) előkészítő és adatszerző

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

9.

b) kockázatkezelési és kiválasztási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

10.

c) szerencsejáték ellenőrzési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

11.

8. ellenőrzési ügyintéző II.

II.

a) előkészítő és adatszerző

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

12.

b) kockázatkezelési és kiválasztási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

13.

9. kockázatkezelési szakreferens

I.

kockázatkezelési tervezési és szervezési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

14.

10. kockázatkezelési szakkoordinátor

I.

kockázatkezelési koordinációs és tervezési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

15.

11. kockázatkezelési koordinátor

II.

kockázatkezelési koordinációs és tervezési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

IV. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. igazgatási főreferens

I.

igazgatási, koordinációs

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező szakképzettség

3.

2. igazgatási referens

II.

dokumentáció, ügyiratkezelés

középfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás vagy titkársági és irodai munka szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés

4.

3. jogi szakreferens

I.

jogi

jogász szakképzettség

5.

4. hatósági ügyintéző

I.

hatósági

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

6.

5. titkársági ügyintéző

II.

titkársági

középfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás, vagy titkársági és irodai munka szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés

V. Tervezési, elemzési, stratégiai munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. vezető elemző

I.

a) tervező-elemző

felsőoktatásban szerzett jogi, igazgatásszervező, gazdaságtudományi, matematikus, alkalmazott matematikus szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

b) stratégiai tervező

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, gazdaságtudományi, matematikus, alkalmazott matematikus szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

4.

2. elemző

II.

statisztikai szervező-tervező

középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

5.

3. vezető kontroller

I.

kontrolling

felsőoktatásban szerzett jogi, igazgatásszervező, gazdaságtudományi, matematikus, alkalmazott matematikus szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

6.

4. kontroller

II.

kontrolling

középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

VI. Vám- és pénzügyőri munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. analitikai szakreferens

I.

vegyvizsgálat

felsőoktatásban szerzett bio-, környezet-, anyag-, vegyész-, élelmiszer-, kertész-, szőlész-borász, könnyűipari-, villamos-, környezetgazdálkodási mérnöki szakképzettség; felsőoktatásban szerzett fizikus, biológus, vegyész, gyógyszerész szakképzettség

3.

2. analitikai referens

II.

vegyvizsgálat

középfokú vegyész végzettség; középfokú végzettség valamint vegyipari szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

4.

3. járőr I.

I.

vám és egyéb adó ellenőrzési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

5.

4. járőr II.

II.

vám és egyéb adó ellenőrzési

középfokú végzettség

6.

5. vám- és pénzügyőri szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

7.

6. vám- és pénzügyőri
szakkoordinátor

I.

szakmai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

8.

7. vám- és pénzügyőri
koordinátor

II.

szakmai koordináció

középfokú végzettség

9.

8. vám- és pénzügyőri
ügyintéző I.

I.

vám- és pénzügyőri

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

10.

9. vám- és pénzügyőri
ügyintéző II.

II.

vám- és pénzügyőri

középfokú végzettség

11.

10. rendészeti szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, biztonság- és védelempolitikai szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

VII. Végrehajtási munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. végrehajtó I.

I.

végrehajtási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

3.

2. végrehajtó II.

II.

végrehajtási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon értékelő és közvetítő szakképesítés

4.

3. végrehajtási szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

5.

4. végrehajtási szakkoordinátor

I.

szakmai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

6.

5. végrehajtási koordinátor

II.

szakmai koordináció

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképesítés

7.

6. végrehajtási ügyintéző I.

I.

a) csőd, felszámolás és végrehajtási eljárás

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

8.

b) hátralékkezelési

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

9.

c) fizetési könnyítési eljárás

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

10.

7. végrehajtási ügyintéző II.

II.

a) csőd, felszámolás és végrehajtási eljárás

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés

11.

b) hátralékkezelési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint és könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

12.

c) fizetési könnyítési eljárás

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

VIII. Beruházási és ellátási munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. ellátási és üzemeltetési főreferens

I.

ellátás, üzemeltetés

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, informatikai, anyagmérnöki, faipari mérnöki, építőmérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, energetikai mérnöki, műszaki menedzser szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy építési műszaki ellenőr szakképesítés

3.

2. ellátási és üzemeltetési referens

II.

ellátás, üzemeltetés

középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari és elektronikai végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás vagy építőipari szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés

4.

3. közbeszerzési főreferens

I.

közbeszerzés

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint közbeszerzési referensi szakképesítés

IX. Biztonsági munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. biztonsági vezető

I.

minősített adat védelmének irányítása és a minősített adat biztonságára vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete

jogász szakképzettség, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, igazgatásszervező szakképzettség

3.

2. biztonsági főreferens

I.

általános biztonsági

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, rendészeti, nemzetbiztonsági, honvédelmi és katonai, informatikai, had- és biztonságtechnikai mérnöki szakképzettség;

4.

3. biztonsági referens

II.

őrzésbiztonsági

középfokú végzettség valamint biztonságszervezői szakképesítés, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés

5.

4. munka- és tűzvédelmi főreferens

I.

munka- és tűzvédelem

felsőoktatásban szerzett had- és biztonságtechnikai mérnöki szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint tűz- vagy munkavédelmi szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés

6.

5. munka- és tűzvédelmi referens

II.

munka- és tűzvédelem

középfokú végzettség valamint tűz- vagy munkavédelmi szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés

X. Egészségügyi munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. egészségügyi szakasszisztens

I.

egészségügyi szakasszisztensi

felsőoktatásban szerzett egészségtudományi szakképzettség

3.

2. egészségügyi asszisztens

II.

egészségügyi asszisztensi

középfokú egészségügyi végzettség; középfokú végzettség valamint egészségügy szakterületen szerzett szakképesítés

4.

3. szakorvos

I.

szakorvosi

általános orvos, fogorvos szakképzettség valamint az adott szakterületnek megfelelő szakorvosi szakképzettség

5.

4. pszichológus

I.

pszichológus

felsőoktatásban szerzett pszichológia szakképzettség

XI. Humánigazgatási munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. humánigazgatási főreferens

I.

humánigazgatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, emberi erőforrások szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás vagy munkaügyi szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. humánigazgatási referens

II.

humánigazgatási

középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás vagy munkaügyi szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

XII. Informatikai munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. informatikai szakreferens

I.

szakmai irányítás-felügyelet

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser szakképzettség, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. informatikai szakkoordinátor

I.

informatikai koordináció

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

4.

3. informatikai koordinátor

II.

informatikai koordináció

középfokú informatikai, közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

5.

4. informatikai főreferens

I.

informatikai menedzsment

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

6.

5. informatikai referens

II.

informatikai szolgáltatástámogatási

középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

7.

6. rendszerszervező

I.

informatikai rendszerszervezői

felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés

8.

7. rendszergazda

I.

rendszerüzemeltetői

felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés

9.

8. rendszerfejlesztő referens

II.

rendszerfejlesztői

középfokú informatikai, távközlési végzettség; középfokú végzettség valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés

10.

9. rendszer-
üzemeltető

II.

rendszerüzemeltetői

középfokú informatikai, távközlési végzettség; középfokú végzettség valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés

11.

10. szoftverfejlesztő

I.

szoftverfejlesztői

felsőoktatásban szerzett informatikai, matematikus, alkalmazott matematikus, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzser szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint informatikai szakmacsoportban szerzett szakképesítés

XIII. Kulturális, sport, üdültetési munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. étteremvezető

II.

vendéglátási

középfokú közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari végzettség; középfokú végzettség valamint vendéglátó-üzletvezető vagy vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítés

3.

2. kulturális szakügyintéző

I.

kulturális

felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, andragógia, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, turizmus-vendéglátás, kereskedelem és marketing, sportszervező, rekreációszervezés és egészségfejlesztés, levéltár, régészet, történeti muzeológia szakképzettség;

4.

3. kulturális ügyintéző

II.

kulturális

középfokú végzettség valamint segédkönyvtáros, vagy segédlevéltáros és ügykezelő, vagy sportszervező, vagy kiadványszerkesztő, vagy műtárgyvédelmi munkatárs, vagy múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő, vagy műtárgyvédelmi asszisztens szakképesítés

5.

4. üdülővezető

I.

vendéglátási

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, turizmus-vendéglátás szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint vendéglátó-üzletvezető vagy vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítés

6.

5. vezetőzenész

I.

kulturális

felsőoktatásban szerzett zeneművészeti szakképzettség

7.

6. zenész

II.

kulturális

középfokú zeneművészeti végzettség

XIV. Oktatási, képzési munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. képzési főreferens

I.

a) képzésszervezés, -fejlesztés

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, emberi erőforrások, andragógia, pedagógia szakképzettség

3.

 

 

b) oktatástechnológiai

felsőoktatásban szerzett andragógia, pedagógia, informatikai szakképzettség

4.

2. képzési referens

II.

képzésszervezési

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végezettség valamint munkaügyi, vagy oktatásszervezői vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

5.

3. oktató

I.

oktatási

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

XV. Pénzügyi-számviteli munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. bér- és társadalombiztosítási főreferens

I.

bér- és társadalombiztosítási

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint munkaügyi vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

3.

2. bér- és társadalombiztosítási referens

II.

bér- és társadalombiztosítási

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

4.

3. pénzügyi és számviteli főreferens

I.

költségvetési, pénzügyi-számviteli

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség;
felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

5.

4. pénzügyi és számviteli referens

II.

költségvetési, pénzügyi-számviteli

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

XVI. Egyéb munkakörcsoport

 

A

B

C

D

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

feladatkör

képesítési feltétel

2.

1. kommunikációs főreferens

I.

kommunikációs

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, kommunikáció és médiatudomány szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint kommunikációs szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés

3.

2. kommunikációs referens

II.

kommunikációs

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint kommunikációs szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés

4.

3. nemzetközi főreferens

I.

nemzetközi kapcsolatok

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási szakképzettség

5.

4. nemzetközi referens

II.

nemzetközi kapcsolatok

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

6.

5. pénzügyi információs szakreferens

I.

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, megakadályozása

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is) szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

7.

6. pénzügyi információs referens

II.

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, megakadályozása

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés

8.

7. szabálytalansági szakreferens

I.

szabálytalansági ellenőrzés

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

9.

8. személyi titkár

I.

személyi titkári

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

10.

9. szóvivő

I.

kommunikációs

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

11.

10. tanácsadó

I.

tanácsadói

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervező, informatikai, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emeltszintű szakképesítés

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!