nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet
a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról
2012-11-04
2016-12-31
2
Jogszabály

307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 1. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés f) pontjában, a 3. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fogyasztóvédelmi hatóság által a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontja alapján és a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdés h) pontja alapján kiszabott bírságot a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) Magyar Államkincstárnál – a 10032000-01494879-00000000 számlaszámon – vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni, amelyet az NFH havonta a Magyar Államkincstárnál a 10032000-00510004-60000006 számlaszámon vezetett fejezeti befizetési számlára utal.

2. § (1) Az NFH az 1. §-ban foglaltak alapján befolyt bírság összegéről negyedévente tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelős minisztert.

(2) Az NFH a fogyasztóvédelmi bírság behajtásában jelentkező hátralék összegéről a rendelkezésére álló adatok, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erre vonatkozó adatszolgáltatása alapján negyedévente tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelős minisztert.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2)1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!