nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet
a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
2012-09-12
2013-12-31
1

28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet

a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről1

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

2. § A 2013. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a)

2012. december 1. szombat

munkanap

 

2012. december 31., hétfő

pihenőnap

 

 

 

b)

2013. augusztus 24., szombat

munkanap

 

2013. augusztus 19., hétfő

pihenőnap

 

 

 

c)

2013. december 7., szombat

munkanap

 

2013. december 24., kedd

pihenőnap

 

 

 

d)

2013. december 21., szombat

munkanap

 

2013. december 27., péntek

pihenőnap

3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát veszti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!