nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról
2012-09-02
2013-11-18
2
Jogszabály

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában – az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az ingatlan tulajdonosa köteles

a) a felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,

b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.

2. § (1) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti.

(2) A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.

(3) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatról az 1. mellékletben meghatározott tartalommal a felülvizsgálatot végző gázszerelőnek jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát az ingatlan tulajdonosának igazolható módon át kell adni, egy példányát pedig a földgázelosztó vagy a PB-gázszolgáltató részére 8 napon belül megküldeni. A jegyzőkönyvet az ingatlan tulajdonosa köteles a következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni. A földgázelosztó vagy a PB-gázszolgáltató a jegyzőkönyvet köteles nyilvántartani.

(4) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a helyszíni vizsgálat időpontjában fennálló helyzet szakszerű megállapításáért felelős.

(5) Amennyiben a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a felhasználási helyen, az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, akkor köteles a veszélyhelyzetet kiváltó okot megszüntetni és arról az ingatlan tulajdonosát a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a földgázelosztót vagy a vezetékes PB-gázszolgáltatót a jegyzőkönyv megküldése mellett haladéktalanul értesíteni köteles.

3. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

4. § Az e rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével –, vagy csatlakozóvezeték első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:

a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31-ig,

b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31-ig,

c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,

d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)–c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig.

5. §1

1. melléklet a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelethez

Felhasználási hely időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat dokumentálásának tartalmi követelményei

JEGYZŐKÖNYV

Ingatlan tulajdonos neve:

Ingatlan tulajdonos elérhetősége:

 

Telefon:

Fax:

e-mail:

Felhasználó neve és elérhetősége, ha nem azonos az ingatlan tulajdonosával:

 

Név:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Felhasználási hely: POD azonosító

 

Ir. szám:

Település:

Utca:

házszám / hrsz:

em.

ajtó

Felülvizsgálati osztály:

1.    A csatlakozóvezeték és / vagy fogyasztói vezeték a telekhatár és az épületbe belépés helye között

 

Fsz.

Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

 

Nincs

Van

Eltérés leírása*
Megjegyzések

Meg-
felel

Fel-
tétellel meg-
felel*

Nem felel meg*

 

1.

Nyomvonal szabályossága

 

 

 

 

 

 

 

2.

Védőtávolság, biztonsági övezet

 

 

 

 

 

 

 

3.

Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága

 

 

 

 

 

 

 

4.

Nyomásszabályozó (állomás)

 

 

 

 

 

 

 

 

– kialakítás

 

 

 

 

 

 

 

 

– alátámasztás

 

 

 

 

 

 

 

 

– korrózióvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőtávolság

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőzóna

 

 

 

 

 

 

 

 

– tömörség

 

 

 

 

 

 

 

 

– villámvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

– oltókészülékek

 

 

 

 

 

 

 

5.

Gázmérő (állomás – mérőkör – kerülő vezeték)

 

 

 

 

 

 

 

 

– kialakítás

 

 

 

 

 

 

 

 

– tartozékok

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőtávolság

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőzóna

 

 

 

 

 

 

 

 

– tömörség

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tartozékok alkalmassága

 

 

 

 

 

 

 

 

– záró szerelvények

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőcsövezés / szaglócsövek

 

 

 

 

 

 

 

 

– jelzőtáblázás

 

 

 

 

 

 

 

7.

Elpárologtató berendezések

 

 

 

 

 

 

 

8.

Folyadékfázisú szivattyúegység

 

 

 

 

 

 

 

9.

Folyadékfázisú vezeték bezárható szakaszaiba beépített biztonsági lefúvatók és azok zónái

 

 

 

 

 

 

 

10.

Korrózióvédelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Térszint feletti elhelyezésnél a tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége

 

 

 

 

 

 

 

11.

Térszint feletti elhelyezés esetén alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége

 

 

 

 

 

 

 

12.

Fali felállások kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

13.

Épületbe beállás, fali átvezetés kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

14.

Tömörség

 

 

 

 

 

 

2.    A csatlakozóvezeték és / vagy fogyasztói vezeték épületen belül

 

Fsz.

Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

 

Nincs

Van

Eltérés leírása*
Megjegyzések

Meg-
felel

Fel-
tétellel meg-
felel*

Nem felel meg*

 

1.

Nyomvonal szabályossága

 

 

 

 

 

 

 

2.

Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága

 

 

 

 

 

 

 

3.

Korlátozott élettartamú tartozékok (flexibilis kötőelemek)

 

 

 

 

 

 

 

4.

Nyomásszabályozó (állomás)

 

 

 

 

 

 

 

 

– kialakítás

 

 

 

 

 

 

 

 

– alátámasztás

 

 

 

 

 

 

 

 

– korrózióvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőtávolság

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőzóna

 

 

 

 

 

 

 

 

– tömörség

 

 

 

 

 

 

 

 

– villámvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

– oltókészülékek

 

 

 

 

 

 

 

5.

Gázmérő (állomás – mérőkör – kerülő vezeték)

 

 

 

 

 

 

 

 

– kialakítás

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőtávolság

 

 

 

 

 

 

 

 

– védőzóna

 

 

 

 

 

 

 

 

– tömörség

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tartozékok alkalmassága

 

 

 

 

 

 

 

 

– záró szerelvények

 

 

 

 

 

 

 

 

– fali átvezetések

 

 

 

 

 

 

 

7.

Korrózióvédelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

A tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége

 

 

 

 

 

 

 

8.

Az alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége

 

 

 

 

 

 

 

9.

Tömörség

 

 

 

 

 

 

 

10.

EPH bekötés megfelelősége

 

 

 

 

 

 

3.    A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni)

 

Fsz.

Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

 

Nincs

Van

Eltérés leírása*
Megjegyzések

Meg-
felel

Fel-
tétellel meg-
felel*

Nem felel meg*

 

1.

A gázfogyasztó készülékek alkalmassága (vagylagos):

 

 

 

 

 

 

 

 

– Gyártási engedély

 

 

 

 

 

 

 

 

– Biztonságtechnikai behozatali engedély

 

 

 

 

 

 

 

 

– Átalakítási engedély

 

 

 

 

 

 

 

 

– Gázfelhasználási technológia bejelentése, hatósági engedélye

 

 

 

 

 

 

 

 

– CE-jel

 

 

 

 

 

 

 

2.

Gázfogyasztó készülék elhelyezésének szabályossága, hozzáférhetőség

 

 

 

 

 

 

 

3.

Biztonsági tartozékok működőképessége

 

 

 

 

 

 

 

4.

Égéstermék elvezetés szabályossága

 

 

 

 

 

 

 

 

Égéstermék elvezető berendezés

 

 

 

 

 

 

 

 

– Készülék tartozékként készülékkel együtt tanúsítva

 

 

 

 

 

 

 

 

– Készülék tartozékként nem készülékkel együtt tanúsítva

 

 

 

 

 

 

 

 

– Szigetelt elvezetés esetén a szigetelés megfelelősége, épsége

 

 

 

 

 

 

 

 

– Állékonyságának biztosítottsága tető fölé történt kivezetés esetén

 

 

 

 

 

 

 

 

– Rögzítések alkalmassága

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kéményseprő – ipari közszolgáltató által elvégzett vizsgálatokról készült bizonylat(ok) meglétének ellenőrzése. Bizonylat(ok)

 

 

 

 

 

 

 

 

– keltjének időpontja,

 

 

 

 

 

 

 

 

– érvényessége,

 

 

 

 

 

 

 

 

– készülék teljesítmény és kémény terhelhetőségének egybevetése

 

 

 

 

 

 

 

6.

Légellátás biztosítottsága

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeszellőztetés

 

 

 

 

 

 

 

7.

Elszívó berendezés és égéstermék elvezető berendezésbe kötött készülék esetén

 

 

 

 

 

 

 

 

– reteszfeltételek szükségessége,

 

 

 

 

 

 

 

 

– megléte,

 

 

 

 

 

 

 

 

– működőképessége

 

 

 

 

 

 

 

8.

A gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatot megelőző utolsó karbantartásának és beszabályozásának időpontja

 

 

 

 

 

 

4.    Minősítés a műszaki biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján

 

Megnevezés

Az időszakos felülvizsgálat megállapításai
– Megjegyzések –

Az eltérés minősítése

 

Megfelel

Feltétellel megfelel*

Nem felel meg**

 

Csatlakozóvezeték további üzemeltetésre való alkalmassága

 

 

 

 

 

Fogyasztói vezeték további üzemeltetésre való alkalmassága

 

 

 

 

 

Gázfogyasztó készülékek további üzemeltetésre való alkalmassága

 

 

 

 

 

A felhasználói hely további üzemeltetésre való alkalmassága

 

 

 

 

* A feltételeket a Megjegyzések rovatba kell beírni.

** Nem megfelelőség esetén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető indokokat a Megjegyzések rovatba kell beírni.

Az üresen hagyott rovatokat átlósan át kell húzni.

Dátum:…………………… év …. hó …nap

……………………………………………

Időszakos felülvizsgálatot végezte

(Olvasható név /aláírás)

Gázszerelői Igazolvány száma:

Az ingatlan tulajdonosa/felhasználó nyilatkozata

– az alábbi pontok értelemszerű jelölésével –

1.    „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén feltárt hiányosságokat megismertem, azok megszüntetéséről gondoskodom, annak elmulasztásából adódó következményeket vállalom.

2.    „Nem felel meg” megállapítás esetén a csatlakozóvezeték / fogyasztói vezeték / gázfogyasztó berendezés Felülvizsgáló jelenlétében történő üzemen kívül helyezése megtörtént. A szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre – a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a területileg illetékes földgázelosztó, vagy a vezetékes PB-gázszolgáltató engedélyével történhet.

Az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem.

Dátum:…………………… év …. hó …nap

………………………………….

Ingatlan tulajdonos/Felhasználó,

Olvasható név /aláírás

2. melléklet a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelethez2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!