nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
53/2011. (XII. 29.) NGM rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos munkakörei és egyes illetmény-pótlékok megállapításáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról szóló 27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet módosításáról
2013-01-01
2015-01-01
3

53/2011. (XII. 29.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos munkakörei és egyes illetmény-pótlékok megállapításáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról szóló 27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet módosításáról1

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 4. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 6. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)2 Azokat a munkaköröket, amelyeket az ellátandó feladatok szolgálati jellegére tekintettel kizárólag pénzügyőr tölthet be, az 1. melléklet tartalmazza.

(2)3

2. §4 (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 17/A. § (1a) bekezdése alkalmazásában az alapfokú szaktanfolyami végzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni

a) a vámigazgatási szakon, illetve szakirányon, vagy a jövedék- és vámigazgatási szakirányon, vagy a vám- és jövedéki szakirányon, vagy

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményei bűnügyi igazgatási szak bármely szakirányán vagy a rendészeti igazgatási szak bármely szakirányán, vagy

c) a pénzügyi nyomozók esetében az a)–b) pontban foglaltakon túl a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó szakirányú továbbképzési tanácsadó szakán

megszerzett szakképzettséget.

(2) A NAV tv. 17/A. § (1a) bekezdése alkalmazásában a középfokú szaktanfolyami végzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni

a) a vámigazgatási szakon, illetve szakirányon, vagy a jövedék- és vámigazgatási szakirányon, vagy a vám- és jövedéki szakirányon, vagy

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményei pénzügynyomozói szakirányán,

c) a pénzügyi nyomozók esetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményei bűnügyi igazgatási szak bármely szakirányán vagy a rendészeti igazgatási szak bármely szakirányán (kivéve biztonsági és katasztrófavédelmi szakirány), vagy a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó szakirányú továbbképzési tanácsadó szakán

megszerzett szakképzettséget.

3. §5

4. §6

5. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

5/A. §7 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 72/B. § szerinti rendészeti alapvizsga, illetve a rendészeti szakvizsga követelményét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya tekintetében 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

6. §8

1. melléklet az 53/2011. (XII. 29.) NGM rendelethez9

 

A

B

C

1.

munkakör megnevezése

besorolási osztály

 

2.

3.

4.

vám- és pénzügyőri ügyintéző II.

II.

 

5.

járőr II.

II.

 

6.

vám- és pénzügyőri koordinátor

II.

 

7.

bűnügyi referens

II.

 

8.

pénzügyi nyomozó II.

II.

 

9.

zenész

II.

 

10.

vám- és pénzügyőri ügyintéző I.

I.

 

11.

járőr I.

I.

 

12.

vám- és pénzügyőri szakkoordinátor

I.

 

13.

rendészeti szakreferens

I.

 

14.

bűnügyi főreferens

I.

 

15.

pénzügyi nyomozó I.

I.

 

16.

vezetőzenész

I.

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!