nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1264/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat
az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott kormánytisztviselők feladatainak és foglalkoztatási feltételeinek felülvizsgálatáról
2011-08-04
2015-02-12
1
Jogszabály

1264/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott kormánytisztviselők feladatainak és foglalkoztatási feltételeinek felülvizsgálatáról1

A Kormány a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás kormányzati költségvetésre gyakorolt hatásának csökkentése, illetve a magyar kormányzati, szakpolitikai érdekek erőteljesebb figyelembe vétele érdekében a következőket határozza:

1. Felül kell vizsgálni – különösen a kormányzati költségvetési kiadások csökkentése érdekében – az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről szóló 209/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet és az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai utáni támogatások igénylési rendjéről szóló 146/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

külügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

honvédelmi miniszter

Határidő: azonnal

2. A miniszterek bekérik az általuk kiküldött nemzeti szakértők aktualizált önéletrajzát, továbbá felhívják az irányításuk, illetve felügyeletük alá tartozó szerveket az általuk kiküldött nemzeti szakértők önéletrajzának bekérésére.

Felelős: valamennyi miniszter

Határidő: 2011. augusztus 30.

3. A miniszterek az általuk kiküldött nemzeti szakértőiket konzultációra – 2 napra – hazarendelik. A szakmai konzultáció célja az eddigi tevékenységről szóló beszámolás, illetve a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás indokoltságának felülvizsgálata. A szakmai konzultációt háromtagú bizottság előtt kell lefolytatni. A bizottság tagjai: a tárca nemzeti szakértőjének tevékenységi területéért felelős államtitkára, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára és a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkára. A szakmai konzultáció eredményeként a nemzeti szakértőt a miniszter továbbra is a korábbiaknak megfelelően foglalkoztatja, vagy hazarendeli, vagy a foglalkoztatását módosítja.

Felelős: valamennyi miniszter a közigazgatási és igazságügyi minisztérium közigazgatási államtitkárának és a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának bevonásával

Határidő: 2011. szeptember 15.

4. A miniszterek felhívják az irányításuk, illetve felügyeletük alatt álló szerveket (kiküldő szerv), hogy az általuk kiküldött nemzeti szakértőket konzultációra – 2 napra – rendeljék haza. A szakmai konzultációt négytagú bizottság előtt kell lefolytatni. A bizottság tagjai: a kiküldő szerv vezetője, az irányító, felügyelő minisztérium terület irányításáért, felügyeletéért felelős állami vezetője, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára és a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkára. A szakmai konzultáció eredményeként a nemzeti szakértőt a küldő szerv továbbra is a korábbiaknak megfelelően foglalkoztatja, vagy hazarendeli, vagy a foglalkoztatását módosítja.

Felelős: valamennyi miniszter a közigazgatási és igazságügyi minisztérium közigazgatási államtitkárának és a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának bevonásával, továbbá az irányított, felügyelt szervek vezetői

Határidő: 2011. szeptember 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!