nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat
az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
2011-08-11
2015-02-12
2
Jogszabály

1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat

az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről1

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–3.2

4. A teljes mértékben saját bevételből gazdálkodó, a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben előírt összegeken felül az 1. számú mellékletben előírt mértékű további összegeket kötelesek a központi költségvetésbe befizetni. A befizetések ütemezését – a központi hivatal irányítását ellátó szerv vezetőjével történt egyeztetést követően – a nemzetgazdasági miniszter határozza meg.

Felelős: a fejezetet irányító szervek vezetői

a költségvetési szervek vezetői

Határidő: 2011. február 18.

5–12.3

13.4 A Kormány maradványtartási kötelezettséget rendel el és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a fejezetenkénti kötelezettség meghatározására 2011. október 15-ig készítsen előterjesztést.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2011. október 15.

1. számú melléklet az 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozathoz5

Befizetési kötelezettség előírása

 

Millió forintban

Fővárosi és megyei kormányhivatalok (földhivatala)

1 905,2

Nemzeti Közlekedési Hatóság

980,2

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

201,0

Összesen

3 086,4

2. számú melléklet az 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozathoz6

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!