nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
39/2011. (X. 14.) NGM rendelet
a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
2012-07-06
2012-12-31
2

39/2011. (X. 14.) NGM rendelet

a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről1

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

2. § A 2012. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a)    március 24., szombat    munkanap

    március 16., péntek    pihenőnap

 

b)    április 21., szombat    munkanap

    április 30., hétfő    pihenőnap

 

c)    október 27., szombat    munkanap

    október 22., hétfő    pihenőnap

 

d)    november 10., szombat    munkanap

    november 2., péntek    pihenőnap

 

e)    december 15., szombat    munkanap

    december 24., hétfő    pihenőnap

3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2012. december 31-én hatályát veszti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!