nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
31/2011. (X. 24.) KIM rendelet
a területi számjelrendszerről
2013-01-01
2013-07-09
3
Jogszabály

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet 1. mellékletében, valamint 2. mellékletében foglalt területi számjelrendszert kell alkalmazni az ország településeinek egyedi azonosítására, valamint statisztikai szempontok szerinti csoportosítására, a statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során a települések meghatározására.

2. § (1) A területi számjelrendszer a települések nevét és területi számjelét tartalmazza.

(2) A települések neve megegyezik a „Magyar Köztársaság helynévkönyve” kiadványban szereplő névvel.

(3) A települések területi számjele két részből áll:

a) a településazonosító törzsszámból és

b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők:

ba) a megyét,

bb) a főváros kerületeit,

bc) a település jogállását,

bd) a megyeszékhelyet,

be) a jogállás 2005-öt,

bf)1 a járást,

bg)2 a kistérséget,

bh) a statisztikai nagyrégiót,

bi)3 a régiót,

bj)4 agglomerációt

bk) a mezőgazdasági tájkörzetet,

bl) a szőlő termőtájat,

bm) a borvidéket,

bn) a vállalkozási övezetet,

bo) az idegenforgalmi régiót,

bp) az üdülőkörzetet,

bq) a világörökségi helyszínt,

br) a nemzeti parkot,

bs)5 a NUTS szintet

bt)6

jelölő kód.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben foglaltakat az e rendelet hatálybalépését követően teljesített, először a 2011. tárgyévre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során kell alkalmazni.

(3)7

1. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez8

1.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A területi számjelrendszer

A területi számjelrendszer az államigazgatási területi egységek nevét

és számjelét tartalmazza a 2013. január 1-jei állapotnak megfelelő

államigazgatási területi beosztás szerint.

1.2. Területi számjel

A területi számjel két részből áll:

– településazonosító törzsszám (1–5. pozíció),

– csoportképző ismérvek sorozata (6–46. pozíció).

    Fejezet    Pozíció    Megnevezés

 

 

    1.2.1.    1–5    A településazonosító törzsszám,

             ebből az 5. a CDV-szám

    1.2.2.    6–11    A területi jelzőszám:

    1.2.2.1.        6–7    A megyekód

    1.2.2.2.        8–9    A főváros kerületeinek kódja

    1.2.2.3.        10    A település jogállásának kódja

    1.2.2.4.        11    A megyeszékhely kódja

    1.2.3    12–13    A jogállás 2005 kódja

 

    1.2.4.     14–17    A járás kódja

    1.2.5.    18    A statisztikai nagyrégió kódja

    1.2.6.     19    A régiókód

    1.2.7.    20–23    Az agglomeráció kódja

    1.2.8.    24–26    A mezőgazdasági tájkörzet kódja

 

 

Fejezet    Pozíció     Megnevezés

 

    1.2.9.    27    A szőlőtermőtáj kódja

 

    1.2.10.    38–29    A borvidék kódja

    1.2.11.    30–31    A vállalkozási övezet kódja

    1.2.12.    32–33    Az idegenforgalmi régió kódja

    1.2.13.    34–35    Az üdülőkörzet kódja

    1.2.14.    36–37    A világörökségi helyszín kódja

 

    1.2.15.    38–39    A nemzeti park kódja

 

    1.2.16.    40–46    A NUTS-kód

1.2.1. A településazonosító törzsszám

A településazonosító törzsszám a település egyedi meghatározására szolgáló, sorszám jellegű, tartalom nélküli egyedi azonosító, amely a település alakulásától megszűnéséig változatlan, és a település megszűnése után sem használható fel más település azonosítására. 5 jegyből áll, ebből 4 azonosítja a települést, 1 pedig az ún. CDV-szám, amely az automatikus számítógépes ellenőrzést szolgálja.

A településhálózat változása esetén a települések településazonosító törzsszámával kapcsolatos feladatokat a Központi Statisztikai Hivatal a kialakult gyakorlat szerint végzi.

A törzsszám használata:

A településazonosító törzsszámhoz bármelyik csoportképző ismérv kódszáma hozzárendelhető, és a kívánt csoportosítás elvégezhető. A csoportképző ismérvek nómenklatúráit az 1. melléklet 2. fejezete tartalmazza.

1.2.2. A területi jelzőszám

A területi jelzőszám az alábbi négy részből áll:

– megyekód,

– a főváros kerületeinek kódja,

– a település jogállásának kódja, és

– a megyeszékhely kódja.

1.2.2.1. A megyekód

A megyekód – a területi jelzőszám első két számjegye – Budapest főváros és a megyék meghatározására szolgál.

1.2.2.2. A főváros kerületeinek kódja

A főváros kerületei kód – a területi jelzőszám harmadik és negyedik számjegye – a főváros kerületeinek a meghatározására szolgál.

1.2.2.3. A település jogállásának kódja

A település jogállása kód – a területi jelzőszám ötödik számjegye – a településnek a területi közigazgatási rendszerben elfoglalt helyét fejezi ki.

1.2.2.4. A megyeszékhely kódja

A megyeszékhely kód – a területi jelzőszám hatodik számjegye – a megyeszékhelyeket különbözteti meg.

1.2.3. A jogállás 2005 kódja

A jogállás 2005 kód a település jogállása kódnak a nagyközségek szerepeltetésével bővített kétpozíciós rendszere.

1.2.4. A járás kódja

A települések járásokba sorolását négypozíciós kód fejezi ki.

Az 1-3. pozíció a járáshoz való tartozást

A 4.. pozíció járási központokat jelöli.

1.2.5. A statisztikai nagyrégió kódja

A települések nagyrégiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.6. A régiókód

A települések régiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.7. Az agglomeráció kódja

A települések agglomerációkba sorolását négypozíciós kód fejezi ki. A négypozíciós kód 1. pozíciója az agglomeráció típusát fejezi ki, a 2–3. pozíció azonosítja az adott agglomerációt, a 4. pozíció egy adott agglomeráción belül különbözteti meg

– az agglomeráció központját,

– az agglomeráció társközpontjait,

– az agglomeráció egyéb településeit.

1.2.8. A mezőgazdasági tájkörzet kódja

A települések mezőgazdasági tájkörzetbe való tartozását hárompozíciós kód fejezi ki.

Az 1. pozíció a makrokörzet kódja (egyszerű sorszám 1-től 9-ig).

A 2. pozíció a mezokörzet sorszáma a makrokörzeten belül.

A 3. pozíció a mikrokörzet sorszáma a megyén belül.

1.2.9. A szőlőtermőtáj kódja

A települések szőlőtermőtájba való sorolását 1 pozíciós kód fejezi ki.

1.2.10. A borvidék kódja

A települések borvidékbe való sorolását 2 pozíciós kód fejezi ki.

1.2.11. A vállalkozási övezet kódja

A települések vállalkozási övezetekbe való sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.12. Az idegenforgalmi régió kódja

A települések idegenforgalmi régiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.13. Az üdülőkörzet kódja

Az üdülőkörzet kódja a települések kiemelt üdülőkörzetekbe sorolására nyújt információkat két pozícióban.

1.2.14. A világörökségi helyszín kódja

A települések világörökségi helyszínekhez való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.15. A nemzeti park kódja

A települések nemzeti parkokhoz való besorolását egypozíciós kód fejezi ki..

1.2.16. A NUTS-kód

A területi számjelben – a NUTS rendszernek megfelelően – hétpozíciós kódot alkalmazunk, melyben a járások szintjéig azonosítjuk a településeket.

Budapestet ebben a rendszerben egy egységnek tekintjük.

2.

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

2.1. A megyekód (1.2.2.1.) nómenklatúrája (STAR T03)

Budapest    01

Baranya megye    02

Bács-Kiskun megye    03

Békés megye    04

Borsod-Abaúj-Zemplén megye    05

Csongrád megye    06

Fejér megye    07

Győr-Moson-Sopron megye    08

Hajdú-Bihar megye    09

Heves megye    10

Komárom-Esztergom megye    11

Nógrád megye    12

Pest megye    13

Somogy megye    14

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye    15

Jász-Nagykun-Szolnok megye    16

Tolna megye    17

Vas megye    18

Veszprém megye    19

Zala megye    20

Országhatáron kívüli tevékenység    21

Az ország területre nem bontható adatai    22

2.2. A főváros kerületei kódjának (1.2.2.2.)

    nómenklatúrája (STAR T37)

    Budapest    I.     kerület    01

    Budapest    II.    kerület    02

    Budapest    III.     kerület    03

    Budapest    IV.    kerület    04

    Budapest    V.     kerület    05

    Budapest    VI.    kerület    06

    Budapest    VII.     kerület    07

    Budapest    VIII.    kerület    08

    Budapest    IX.     kerület    09

    Budapest    X.    kerület    10

    Budapest    XI.     kerület    11

    Budapest    XII.    kerület    12

    Budapest    XIII.     kerület    13

    Budapest    XIV.    kerület    14

    Budapest    XV.     kerület    15

    Budapest    XVI.    kerület    16

    Budapest    XVII.     kerület    17

    Budapest    XVIII.    kerület    18

    Budapest    XIX.     kerület    19

    Budapest    XX.    kerület    20

    Budapest    XXI.     kerület    21

    Budapest    XXII.    kerület    22

    Budapest    XXIII.    kerület    23

    Valamennyi település kódja (Budapesté is)    00

    Nem település (fiktív területi egység)    99

2.3. A település jogállása kódjának (1.2.2.3.)

    nómenklatúrája (STAR T38)

 

    Főváros    1

    Megyei jogú város    2

    Város    3

    Község    4

    Nem település (kerület, fiktív területi egység)    9

 

2.4. A megyeszékhely kódjának (1.2.2.4.)

    nómenklatúrája (STAR T39)

    Megyeszékhely    1

    Nem megyeszékhely    2

    Nem település (kerület, fiktív területi egység)    9

2.5. A jogállás 2005 kódja (1.2.3.) nómenklatúrája

(STAR T156)

    Főváros    10

    Megyei jogú város    20

    Város    30

    Nagyközség    41

    Község    42

    Nem település (kerület, fiktív területi egység)    90

2.6. A járás kódjának (1.2.4.) nómenklatúrája

2.6.1. A járás kódja (STAR T150)

 

    Budapest 01. ker.    001

    Budapest 02. ker.    002

    Budapest 03. ker.    003

    Budapest 04. ker.    004

    Budapest 05. ker.    005

    Budapest 06. ker.    006

    Budapest 07. ker.    007

    Budapest 08. ker.    008

    Budapest 09. ker.    009

    Budapest 10. ker.    010

    Budapest 11. ker.    011

    Budapest 12. ker.    012

    Budapest 13. ker.    013

    Budapest 14. ker.    014

    Budapest 15. ker.    015

    Budapest 16. ker.    016

    Budapest 17. ker.    017

    Budapest 18. ker.    018

    Budapest 19. ker.    019

    Budapest 20. ker.    020

    Budapest 21. ker.    021

    Budapest 22. ker.    022

    Budapest 23. ker.    023

    Bólyi járás    024

    Hegyháti járás    025

    Komlói járás    026

    Mohácsi járás    027

    Pécsi járás    028

    Pécsváradi járás    029

    Sellyei járás    030

    Siklósi járás    031

    Szentlőrinci járás    032

    Szigetvári járás    033

    Bácsalmási járás    034

 

    Bajai járás    035

    Jánoshalmai járás    036

    Kalocsai járás    037

    Kecskeméti járás    038

    Kiskőrösi járás    039

    Kiskunfélegyházi járás    040

    Kiskunhalasi járás    041

    Kiskunmajsai járás    042

    Kunszentmiklósi járás    043

    Tiszakécskei járás    044

 

    Békési járás    045

    Békéscsabai járás    046

    Gyomaendrődi járás    047

    Gyulai járás    048

    Mezőkovácsházai járás    049

    Orosházi járás    050

    Sarkadi járás    051

    Szarvasi járás    052

    Szeghalmi járás    053

 

    Cigándi járás    054

    Edelényi járás    055

    Encsi járás    056

    Gönci járás    057

    Kazincbarcikai járás    058

    Mezőcsáti járás    059

    Mezőkövesdi járás    060

    Miskolci járás    061

    Ózdi járás    062

    Putnoki járás    063

    Sárospataki járás    064

    Sátoraljaújhelyi járás    065

    Szerencsi járás    066

    Szikszói járás    067

    Tiszaújvárosi járás    068

    Tokaji járás    069

 

    Csongrádi járás    070

    Hódmezővásárhelyi járás    071

    Kisteleki járás    072

    Makói járás    073

    Mórahalmi járás    074

    Szegedi járás    075

    Szentesi járás    076

 

    Bicskei járás    077

    Dunaújvárosi járás    078

    Enyingi járás    079

    Gárdonyi járás    080

    Martonvásári járás    081

    Móri járás    082

    Polgárdi járás    083

    Sárbogárdi járás    084

    Székesfehérvári járás    085

 

    Csornai járás    086

    Győri járás    087

    Kapuvári járás    088

    Mosonmagyaróvári járás    089

    Pannonhalmi járás    090

    Soproni járás    091

    Téti járás    092

 

    Balmazújvárosi járás    093

    Berettyóújfalui járás    094

    Debreceni járás    095

    Derecskei járás    096

    Hajdúböszörményi járás    097

    Hajdúhadházi járás    098

    Hajdúnánási járás    099

    Hajdúszoboszlói járás    100

    Nyíradonyi járás    101

    Püspökladányi járás    102

 

    Bélapátfalvai járás    103

    Egri járás    104

    Füzesabonyi járás    105

    Gyöngyösi járás    106

    Hatvani járás    107

    Hevesi járás    108

    Pétervásárai járás    109

 

    Esztergomi járás    110

    Kisbéri járás    111

    Komáromi járás    112

    Oroszlányi járás    113

    Tatai járás    114

    Tatabányai járás    115

 

    Balassagyarmati járás    116

    Bátonyterenyei járás    117

    Pásztói járás    118

    Rétsági járás    119

    Salgótarjáni járás    120

    Szécsényi járás    121

 

    Aszódi járás    122

    Budakeszi járás    123

    Ceglédi járás    124

    Dabasi járás    125

    Dunakeszi járás    126

    Érdi járás    127

    Gödöllői járás    128

    Gyáli járás    129

    Monori járás    130

    Nagykátai járás    131

    Nagykőrösi járás    132

    Pilisvörösvári járás    133

    Ráckevei járás    134

    Szentendrei járás    135

    Szigetszentmiklósi járás    136

    Szobi járás    137

    Váci járás    138

    Vecsési járás    139

    Barcsi járás    140

    Csurgói járás    141

    Fonyódi járás    142

    Kaposvári járás    143

    Marcali járás    144

    Nagyatádi járás    145

    Siófoki járás    146

    Tabi járás    147

 

    Baktalórántházai járás    148

    Csengeri járás    149

    Fehérgyarmati járás    150

    Ibrányi járás    151

    Kemecsei járás    152

    Kisvárdai járás    153

    Mátészalkai járás    154

    Nagykállói járás    155

    Nyírbátori járás    156

    Nyíregyházai járás    157

    Tiszavasvári járás    158

    Vásárosnaményi járás    159

    Záhonyi járás    160

 

 

    Jászapáti járás    161

    Jászberényi járás    162

    Karcagi járás    163

    Kunhegyesi járás    164

    Kunszentmártoni járás    165

    Mezőtúri járás    166

    Szolnoki járás    167

    Tiszafüredi járás    168

    Törökszentmiklósi járás    169

 

    Bonyhádi járás    170

    Dombóvári járás    171

    Paksi járás    172

    Szekszárdi járás    173

    Tamási járás    174

    Tolnai járás    175

    

    Celldömölki járás    176

    Körmendi járás    177

    Kőszegi járás    178

    Sárvári járás    179

    Szentgotthárdi járás    180

    Szombathelyi járás    181

    Vasvári járás    182

 

    Ajkai járás    183

    Balatonalmádi járás    184

    Balatonfüredi járás    185

    Devecseri járás    186

    Pápai járás    187

    Sümegi járás    188

    Tapolcai járás    189

    Várpalotai járás    190

    Veszprémi járás    191

    Zirci járás    192

 

    Keszthelyi járás    193

    Lenti járás    194

    Letenyei járás    195

    Nagykanizsai járás    196

    Zalaegerszegi járás    197

    Zalaszentgróti járás    198

 

 

    Budapest, illetve fiktív területi egység

 

 

2.6.2. A járás székhely kódja (STAR T151)

    Nem székhelytelepülés    0

    Székhelytelepülés    1

    Budapest, illetve fiktív területi egység    9

 

 

2.7. A statisztikai nagyrégió kódjának (1.2.5.) nómenklatúrája

(STAR T155)

 

    Közép-Magyarország (Közép-Magyarország)    1

    Dunántúl (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl)    2

    Alföld és Észak (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld)    3

 

2.8. A régió kódjának (1.2.6.) nómenklatúrája (STAR T50)

    A tervezési-statisztikai régiók és a hozzájuk tartozó megyék

(főváros)

 

Közép-Magyarország (Budapest, Pest)    1

Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém)    2

Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala)    3

Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna)    4

Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád)    5

Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,

Szabolcs-Szatmár-Bereg)    6

Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád)    7

 

2.9. Az agglomeráció kódjának (1.2.7.) nómenklatúrája

    (STAR T99, T100, T101)

1. pozíció

Budapesti agglomeráció    0

Vidéki agglomeráció    1

Agglomerálódó térség    2

Nagyvárosi településegyüttes    3

Településegyüttesbe nem tartozó települések    9

 

 

1–3. pozíció

A konkrét agglomerációt (agglomerálódó térséget stb.)

azonosító két pozíció

    Budapest        000

     Budapesti agglomeráció

     Északi szektor    001

Keleti     szektor    002

Délkeleti szektor    003

Déli     szektor    004

Nyugati szektor    005

     Északnyugati szektor    006

Győri agglomeráció    101

Miskolci agglomeráció    102

Pécsi agglomeráció    103

Balatoni agglomerálódó térség    201

Egri agglomerálódó térség    202

Szombathelyi agglomerálódó térség    203

Zalaegerszegi agglomerálódó térség    204

Békéscsabai nagyvárosi településegyüttes    301

Debreceni nagyvárosi településegyüttes    302

Kaposvári nagyvárosi településegyüttes    303

Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes    304

Nyíregyházi nagyvárosi településegyüttes    305

Salgótarjáni nagyvárosi településegyüttes    306

Soproni nagyvárosi településegyüttes    307

Szegedi nagyvárosi településegyüttes    308

Szekszárdi nagyvárosi településegyüttes    309

Székesfehérvári nagyvárosi településegyüttes    310

Szolnoki nagyvárosi településegyüttes    311

Tatabányai nagyvárosi településegyüttes    312

Veszprémi nagyvárosi településegyüttes    313

Településegyüttesbe nem tartozó település    999

4. pozíció

Központ    1

Társközpont    2

Egyéb település    3

Településegyüttesbe nem tartozó település    9

2.10. A mezőgazdasági tájkörzet kódjának (1.2.8.) nómenklatúrája

        (STAR T33)

II. Fejezet Megnevezés

Makro-

Mezo-

Mikro-

körzetkód

ÉSZAKI–KÖZÉPHEGYSÉG    1

BÖRZSÖNY–CSERHÁT VIDÉKE        11

Ipoly völgye            111

Cserhát vidéke            112

Börzsöny vidéke            113

MÁTRA–BÜKK ÉSZAKI TÉRSÉG        12

Észak-Borsod            121

Mátra–Bükk északi vidéke            123

MÁTRA–BÜKK ELŐTERE        13

Közép-hevesi térség            131

Mátraalja            133

Mezőség            134

MÁTRA–BÜKK DÉLI LEJTŐJE        14

Mátra–Bükk déli lejtője            142

Bükkalja            143

SAJÓ ÉS HERNÁD VÖLGYE        15

Sajó és Hernád völgye            152

HEGYKÖZ        16

Hegyköz            166

 

NYÍRSÉG    2

FELSŐ-TISZA-VIDÉK        21

Tiszavasvári vidéke            211

Rétköz            212

Szatmár-beregi síkság            213

Bodrogköz            217

Taktaköz            218

NYÍRSÉG        22

Nyírség-Erdőspuszták            223

Észak-Nyírség            224

Dél-Nyírség            225

III. Fejezet Megnevezés

Makro-

Mezo-

Mikro-

körzetkód

TISZA ÉS KÖRÖS MENTE    3

KÖZÉP-TISZA-VIDÉK        31

Tiszamellék            311

Nagykunság            312

Tiszazug            313

Hevesi-Tisza-vidék            314

Tisza mente            315

HAJDÚSÁG        32

Hajdúság            322

BERETTYÓ–KÖRÖSÖK VIDÉKE        33

Szeghalomi körzet            331

Szarvasi körzet            332

Békés–Gyula–Sarkadi körzet            333

Bihar-Sárrét            334

BÉKÉS–CSANÁDI LÖSZHÁT        34

Maros–Körös köze            343

Békési síkság            344

ALSÓ-TISZA VÖLGYE        35

Alsó-Tisza völgye            352

DUNAI ALFÖLD    4

MEZŐFÖLD        41

Mezőföld II.            411

Mezőföld I.            412

Mezőföld III.            415

SÁRVÍZ KÖRNYÉKE        42

Sárvíz környéke            423

DRÁVA MENTE        43

Drávavölgy a Pécsi medencével            433

Ormánság            434

Dráva melléke és Csurgó környéke            437

IV. Fejezet Megnevezés

Makro-

Mezo-

Mikro-

körzetkód

BARANYAI LÖSZSZIGET        44

Baranyai löszsziget            445

DUNA MENTI SÍKSÁG        45

Dunamellék            451

Dunavölgy            452

Sárköz-Duna menti síkság            453

DUNA–TISZA-KÖZI HÁTSÁG        46

Csongrádi homokhát            461

Bács-Kiskun megyei homokhátság            462

Pest megyei homokhátság            464

JÁSZSÁG        47

Jászság Jász-Nagykun-Szolnok

megyei része            471

Jászság Pest megyei része            475

BÁCSKA        48

Bácska            483

KISALFÖLD        5

KISALFÖLD            51

Komáromi síkság            511

Szigetköz–mosoni hátság            512

Hanság–Fertővidék            513

Rábaköz            514

FOLYÓK VÖLGYE I.        52

Folyók völgye I.            524

Folyók völgye II.            533

MARCAL-MEDENCE        53

Marcal-medence            531

Cser            532

DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG    6

BAKONY–VÉRTES HEGYVIDÉK        61

Vértes hegyvidék            611

Bakony hegyvidék            612

Bársonyosi dombvidék            613

Sukorói dombvidék            615

DUNAZUG-HEGYVIDÉK        62

Pilis–budai hegyvidék            621

V. Fejezet Megnevezés

Makro-

Mezo-

Mikro-

körzetkód

Gerecse–Pilis hegyvidék            622

BALATON-FELVIDÉK        63

Balaton-felvidék            633

Keszthelyi -hegység és környéke            634

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI

DOMBSÁG    7

ALPOKALJA        71

Soproni-hegyvidék–Cseri táj            711

Határ mente            716

GÖCSEJ–HETÉS–ŐRSÉG        72

Göcsej–Hetés            721

Őrség            725

VASI–ZALAI DOMBSÁG        73

Hegyhát            731

Észak-zalai dombság            732

DÉL-ZALAI DOMBSÁG        74

Dél-zalai dombság            743

DUNÁNTÚLI-DOMBSÁG    8

MARCALI-HÁT és KÖRNYÉKE        81

Marcali-hát és környéke            812

SOMOGY–TOLNAI DOMBVIDÉK        82

Tabi dombvidék            821

Tolnai dombvidék            822

SOMOGYI HOMOKVIDÉK        83

Somogyi homokvidék            834

KAPOS VÖLGYE        84

Kapos völgye            846

MECSEK VIDÉKE    9

MECSEK–ZSELIC HEGYHÁT        91

Mecsek–Zselic hegyhát            911

Baranyai–geresdi dombság            912

Zselicség            913

Völgység–hegyhát            914

Nem település (fiktív területi egység)            999

2.11. A szőlőtermőtáj kódjának (1.2.9.) nómenklatúrája

    (STAR T167)

    Alföldi szőlőtermő táj    1

    Észak-Dunántúli szőlőtermő táj    2

    Dél-Dunántúli szőlőtermő táj    3

    Észak-Magyarországi szőlőtermő táj    4

    Nem település (fiktív területi egység)    9

 

2.12. A borvidék kódjának (1.2.10.) nómenklatúrája

    (STAR T168)

 

    Csongrádi borvidék    01

    Hajós-Bajai borvidék    02

    Kunsági borvidék    03

    Ászár-Neszmélyi borvidék    04

    Badacsonyi borvidék    05

    Balatonfüred-Csopaki borvidék    06

aa)        Balaton-felvidéki borvidék    07

    Etyek-Budai borvidék    08

    Móri borvidék    09

    Pannonhalmi borvidék    10

    Nagy-Somlói borvidék    11

    Soproni borvidék    12

    Balatonboglári borvidék    13

    Pécsi borvidék    14

    Szekszárdi borvidék    15

    Villányi borvidék    16

    Bükki borvidék    17

    Egri borvidék    18

    Mátrai borvidék    19

    Tokaji borvidék    20

    Zalai borvidék    21

    Tolnai borvidék    22

    A település nem tartozik borvidékbe    99

 

2.13. A vállalkozási övezet kódjának (1.2.11.) nómenklatúrája

(STAR T52)

    Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet    09

    Zalai Regionális – Lenti központú Vállalkozási Övezet    10

    Békés Megyei Vállalkozási Övezet    11

    A település nem tartozik vállalkozási övezetbe    99

 

2.14. Az idegenforgalmi régió kódjának (1.2.12.) nómenklatúrája

(STAR T102)

 

    Budapest–Közép-dunavidéki régió    01

    Észak-magyarországi régió    02

    Észak-alföldi régió    03

    Tisza-tavi régió    04

    Dél-alföldi régió    05

    Közép-dunántúli régió    06

    Balatoni régió    07

    Dél-dunántúli régió    08

    Nyugat-dunántúli régió    09

    Nem település (fiktív területi egység)    99

 

2.15. Az üdülőkörzet kódjának (1.2.13.) nómenklatúrája

(STAR T103)

 

Budapest kiemelt üdülőkörzet    01

Balaton kiemelt üdülőkörzetbe tartozó partközeli települések    02

Balaton kiemelt üdülőkörzetbe tartozó további települések    03

Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet    04

Mátra–Bükk kiemelt üdülőkörzet    05

Mecsek és Villány kiemelt üdülőkörzet    06

Sopron–Kőszeghegyalja kiemelt üdülőkörzet    07

Tisza-tó kiemelt üdülőkörzet    08

Velencei-tó–Vértes kiemelt üdülőkörzet    09

Egyéb, üdülőkörzetbe nem tartozó települések    99

 

 

 

2.16. A világörökségi helyszín kódjának (1.2.14.) nómenklatúrája

(STAR T104)

 

    Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várnegyed,
az Andrássy út és történelmi környezete    01

    Hollókő    02

    Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjai    03

    Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság
és természeti környezete    04

    Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta    05

    Pécsi ókeresztény sírkamrák    06

    Fertő/Neusiedlerseekultúrtáj    07

    Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj    08

    Nem világörökségi helyszín    99

 

2.17. A nemzeti park kódjának (1.2.15.) nómenklatúrája

(STAR T105)

 

    Aggteleki Nemzeti Park    01

    Balaton-felvidéki Nemzeti Park    02

    Bükki Nemzeti Park    03

    Duna–Dráva Nemzeti Park    04

    Duna–Ipoly Nemzeti Park    05

    Fertő–Hanság Nemzeti Park    06

    Hortobágyi Nemzeti Park    07

    Kiskunsági Nemzeti Park    08

    Körös–Maros Nemzeti Park    09

    Őrségi Nemzeti Park    10

    Nem tartozik nemzeti parkhoz    99

 

2.18. A NUTS-kódrendszer (1.2.16.) nómenklatúrája

(STAR T158)

 

    1–2. pozíció: országazonosító – HU

    3. pozíció: 1. szint – statisztikai nagyrégió

    4. pozíció: 2. szint – tervezési-statisztikai régiók

     – statisztikai nagyrégión belül

    5. pozíció: 3. szint – megyék, főváros – a régión belül

    6–7. pozíció: 4. szint – járások – a megyén belül

 

 

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

    Budapest    HU10101

Pest megye

    Aszódi járás    HU10201

    Budakeszi járás    HU10202

    Ceglédi járás    HU10203

    Dabasi járás    HU10204

    Dunakeszi járás    HU10205

    Érdi járás    HU10206

    Gödöllői járás    HU10207

    Gyáli járás    HU10208

    Monori járás    HU10209

    Nagykátai járás    HU10210

    Nagykőrösi járás    HU10211

    Pilisvörösvári járás    HU10212

    Ráckevei járás    HU10213

    Szentendrei járás    HU10214

    Szigetszentmiklósi járás    HU10215

    Szobi járás    HU10216

    Váci járás    HU10217

    Vecsési járás    HU10218

 

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

 

Fejér megye

    Bicskei járás    HU21101

    Dunaújvárosi járás    HU21102

    Enyingi járás    HU21103

    Gárdonyi járás    HU21104

    Martonvásári járás    HU21105

    Móri járás    HU21106

    Polgárdi járás    HU21107

    Sárbogárdi járás    HU21108

    Székesfehérvári járás    HU21109

 

 

 

Komárom-Esztergom megye

    Esztergomi járás    HU21201

    Kisbéri járás    HU21202

    Komáromi járás    HU21203

    Oroszlányi járás    HU21204

    Tatai járás    HU21205

    Tatabányai járás    HU21206

 

Veszprém megye

    Ajkai járás    HU21301

    Balatonalmádi járás    HU21302

    Balatonfüredi járás    HU21303

    Devecseri járás    HU21304

    Pápai járás    HU21305

    Sümegi járás    HU21306

    Tapolcai járás    HU21307

    Várpalotai járás    HU21308

    Veszprémi járás    HU21309

    Zirci járás    HU21310

 

NYUGAT-DUNÁNTÚL

 

Győr-Moson-Sopron megye

    Csornai járás    HU22101

    Győri járás    HU22102

    Kapuvári járás    HU22103

    Mosonmagyaróvári járás    HU22104

    Pannonhalmi járás    HU22105

    Soproni járás    HU22106

    Téti járás    HU22107

 

Vas megye

    Celldömölki járás    HU22201

    Körmendi járás    HU22202

    Kőszegi járás    HU22203

    Sárvári járás    HU22204

    Szentgotthárdi járás    HU22205

    Szombathelyi járás    HU22206

    Vasvári járás    HU22207

Zala megye

    Keszthelyi járás    HU22301

    Lenti járás    HU22302

    Letenyei járás    HU22303

    Nagykanizsai járás    HU22304

    Zalaegerszegi járás    HU22305

    Zalaszentgróti járás    HU22306

 

DÉL-DUNÁNTÚL

 

Baranya megye

    Bólyi járás    HU23101

    Hegyháti járás    HU23102

    Komlói járás    HU23103

    Mohácsi járás    HU23104

    Pécsi járás    HU23105

    Pécsváradi járás    HU23106

    Sellyei járás    HU23107

    Siklósi járás    HU23108

    Szentlőrinci járás    HU23109

    Szigetvári járás    HU23110

 

Somogy megye

    Barcsi járás    HU23201

    Csurgói járás    HU23202

    Fonyódi járás    HU23203

    Kaposvári járás    HU23204

    Marcali járás    HU23205

    Nagyatádi járás    HU23206

    Siófoki járás    HU23207

    Tabi járás    HU23208

Tolna megye

    Bonyhádi járás    HU23301

    Dombóvári járás    HU23302

    Paksi járás    HU23303

    Szekszárdi járás    HU23304

    Tamási járás    HU23305

    Tolnai járás    HU23306

 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

    Cigándi járás    HU31101

    Edelényi járás    HU31102

    Encsi járás    HU31103

    Gönci járás    HU31104

    Kazincbarcikai járás    HU31105

    Mezőcsáti járás    HU31106

    Mezőkövesdi járás    HU31107

    Miskolci járás    HU31108

    Ózdi járás    HU31109

    Putnoki járás    HU31110

    Sárospataki járás    HU31111

    Sátoraljaújhelyi járás    HU31112

    Szerencsi járás    HU31113

    Szikszói járás    HU31114

    Tiszaújvárosi járás    HU31115

    Tokaji járás    HU31116

Heves megye

    Bélapátfalvai járás    HU31201

    Egri járás    HU31202

    Füzesabonyi járás    HU31203

    Gyöngyösi járás    HU31204

    Hatvani járás    HU31205

    Hevesi járás    HU31206

    Pétervásárai járás    HU31207

Nógrád megye

    Balassagyarmati járás    HU31301

    Bátonyterenyei járás    HU31302

    Pásztói járás    HU31303

    Rétsági járás    HU31304

    Salgótarjáni járás    HU31305

    Szécsényi járás    HU31306

 

ÉSZAK-ALFÖLD

 

Hajdú-Bihar megye

    Balmazújvárosi járás    HU32101

    Berettyóújfalui járás    HU32102

    Debreceni járás    HU32103

    Derecskei járás    HU32104

    Hajdúböszörményi járás    HU32105

    Hajdúhadházi járás    HU32106

    Hajdúnánási járás    HU32107

    Hajdúszoboszlói járás    HU32108

    Nyíradonyi járás    HU32109

    Püspökladányi járás    HU32110

Jász-Nagykun-Szolnok megye

    Jászapáti járás    HU32201

    Jászberényi járás    HU32202

    Karcagi járás    HU32203

    Kunhegyesi járás    HU32204

    Kunszentmártoni járás    HU32205

    Mezőtúri járás    HU32206

    Szolnoki járás    HU32207

    Tiszafüredi járás    HU32208

    Törökszentmiklósi járás    HU32209

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

    Baktalórántházai járás    HU32301

    Csengeri járás    HU32302

    Fehérgyarmati járás    HU32303

    Ibrányi járás    HU32304

    Kemecsei járás    HU32305

    Kisvárdai járás    HU32306

    Mátészalkai járás    HU32307

    Nagykállói járás    HU32308

    Nyírbátori járás    HU32309

    Nyíregyházai járás    HU32310

    Tiszavasvári járás    HU32311

    Vásárosnaményi járás    HU32312

    Záhonyi járás    HU32313

 

DÉL-ALFÖLD

 

Bács-Kiskun megye

    Bácsalmási járás    HU33101

    Bajai járás    HU33102

    Jánoshalmai járás    HU33103

    Kalocsai járás    HU33104

    Kecskeméti járás    HU33105

    Kiskőrösi járás    HU33106

    Kiskunfélegyházi járás    HU33107

    Kiskunhalasi járás    HU33108

    Kiskunmajsai járás    HU33109

    Kunszentmiklósi járás    HU33110

    Tiszakécskei járás    HU33111

Békés megye

    Békési járás    HU33201

    Békéscsabai járás    HU33202

    Gyomaendrődi járás    HU33203

    Gyulai járás    HU33204

    Mezőkovácsházai járás    HU33205

    Orosházi járás    HU33206

    Sarkadi járás    HU33207

    Szarvasi járás    HU33208

    Szeghalmi járás    HU33209

Csongrád megye

    Csongrádi járás    HU33301

    Hódmezővásárhelyi járás    HU33302

    Kisteleki járás    HU33303

    Makói járás    HU33304

    Mórahalmi járás    HU33305

    Szegedi járás    HU33306

    Szentesi járás    HU33307

Nem település (kerület, fiktív területi egység)    HU99999

2. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez9

Település-
azonosító
törzsszám

Helységnév

Területi
jelzőszám

Jogállás
2005

Járás kód

Statisztikai
nagyrégió
kódja

Régió kód

Agglome-
ráció
kódja

Mezőgaz-
dasági
tájkörzet
kódja

Szőlőtermő-
táj kódja

Borvidék
kódja

Vállal-
kozási
övezet
kódja

Idegen-
forgalmi
régió kódja

Üdülő-
körzeti
kód

Világ-
örökségi helyszín kódja

Nemzeti
park
kódja

NUTS kód

17376

Aba

0700 4 2

41

085 0

2

2

9999

423

2

22

99

06

99

99

99

HU21109

12441

Abádszalók

1600 3 2

30

164 0

3

6

9999

312

1

99

09

04

08

99

99

HU32204

12548

Abaliget

0200 4 2

42

028 0

2

4

9999

911

3

99

99

08

06

99

99

HU23105

24554

Abasár

1000 4 2

42

106 0

3

5

9999

142

4

19

99

02

05

99

99

HU31204

15662

Abaújalpár

0500 4 2

42

057 0

3

5

9999

152

4

99

99

02

99

99

99

HU31104

26718

Abaújkér

0500 4 2

42

057 0

3

5

9999

152

4

99

99

02

99

99

99

HU31104

02820

Abaújlak

0500 4 2

42

067 0

3

5

9999

121

4

99

99

02

99

99

99

HU31114

03595

Abaújszántó

0500 3 2

30

057 0

3

5

9999

134

4

20

99

02

99

08

99

HU31104

26338

Abaújszolnok

0500 4 2

42

067 0

3

5

9999

121

4

99

99

02

99

99

99

HU31114

02273

Abaújvár

0500 4 2

42

057 0

3

5

9999

152

4

99

99

02

99

99

99

HU31104

11882

Abda

0800 4 2

42

087 0

2

3

1101

512

2

99

99

09

99

99

99

HU22102

10357

Abod

0500 4 2

42

055 0

3

5

9999

152

4

99

99

02

99

99

99

HU31102

27872

Abony

1300 3 2

30

124 0

1

1

9999

475

1

99

99

01

99

99

99

HU10203

04561

Ábrahámhegy

1900 4 2

42

189 0

2

2

2201

633

2

05

99

07

02

99

02

HU21307

04428

Ács

1100 3 2

30

112 0

2

2

9999

511

2

99

99

06

99

99

99

HU21203

18573

Acsa

1300 4 2

42

138 0

1

1

9999

113

4

99

99

01

99

99

99

HU10217

07214

Acsád

1800 4 2

42

181 0

2

3

9999

524

2

99

99

09

99

99

99

HU22206

33385

Acsalag

0800 4 2

42

086 0

2

3

9999

513

2

99

99

09

99

99

99

HU22101

18139

Ácsteszér

1100 4 2

42

111 0

2

2

9999

613

2

99

99

06

99

99

99

HU21202

23241

Adács

1000 4 2

42

106 0

3

5

9999

131

4

99

99

02

99

99

99

HU31204

06080

Ádánd

1400 4 2

42

146 0

2

4

9999

415

3

99

99

07

03

99

99

HU23207

07302

Adásztevel

1900 4 2

42

187 0

2

2

9999

612

2

99

99

06

99

99

99

HU21305

08925

Adony

0700 3 2

30

078 0

2

2

9999

412

2

99

99

06

99

99

99

HU21102

31307

Adorjánháza

1900 4 2

42

186 0

2

2

9999

531

2

99

99

06

99

99

99

HU21304

06868

Adorjás

0200 4 2

42

030 0

2

4

9999

434

3

99

99

08

99

99

99

HU23107

25812

Ág

0200 4 2

42

025 0

2

4

9999

911

3

99

99

08

99

99

99

HU23102

17686

Ágasegyháza

0300 4 2

42

038 0

3

7

9999

462

1

03

99

05

99

99

08

HU33105

04880

Ágfalva

0800 4 2

42

091 0

2

3

3307

711

2

99

99

09

07

99

99

HU22106

09362

Aggtelek

0500 4 2

42

063 0

3

5

9999

121

4

99

99

02

99

03

01

HU31110

29407

Agyagosszergény

0800 4 2

42

091 0

2

3

9999

513

2

99

99

09

07

99

99

HU22106

08776

Ajak

1500 4 2

41

153 0

3

6

9999

224

1

99

99

03

99

99

99

HU32306

06673

Ajka

1900 3 2

30

183 1

2

2

9999

612

2

99

99

06

99

99

99

HU21301

06682

Aka

1100 4 2

42

111 0

2

2

9999

613

2

99

99

06

99

99

99

HU21202

21944

Akasztó

0300 4 2

42

039 0

3

7

9999

462

1

03

99

05

99

99

08

HU33106

33093

Alacska

0500 4 2

42

058 0

3

5

9999

152

4

99

99

02

99

99

99

HU31105

26824

Alap

0700 4 2

42

084 0

2

2

9999

412

2

99

99

06

99

99

99

HU21108

25265

Alattyán

1600 4 2

42

161 0

3

6

9999

471

1

99

99

03

99

99

99

HU32201

31653

Albertirsa

1300 3 2

30

124 0

1

1

9999

464

1

03

99

01

99

99

99

HU10203

15176

Alcsútdoboz

0700 4 2

42

077 0

2

2

9999

611

2

08

99

06

09

99

99

HU21101

06345

Aldebrő

1000 4 2

42

105 0

3

5

9999

142

4

18

99

02

99

99

99

HU31203

34245

Algyő

0600 4 2

41

075 0

3

7

3308

352

1

99

99

05

99

99

99

HU33306

02644

Alibánfa

2000 4 2

42

197 0

2

3

2204

732

3

99

99

09

99

99

99

HU22305

13329

Almamellék

0200 4 2

42

033 0

2

4

9999

911

3

99

99

08

99

99

99

HU23110

32346

Almásfüzitő

1100 4 2

42

112 0

2

2

9999

511

2

99

99

06

99

99

99

HU21203

23384

Almásháza

2000 4 2

42

197 0

2

3

9999

634

3

99

99

09

99

99

99

HU22305

29595

Almáskamarás

0400 4 2

42

049 0

3

7

9999

344

1

99

99

05

99

99

99

HU33205

20376

Almáskeresztúr

0200 4 2

42

033 0

2

4

9999

911

3

99

99

08

06

99

99

HU23110

27641

Álmosd

0900 4 2

42

101 0

3

6

9999

223

1

99

99

03

99

99

99

HU32109

20482

Alsóberecki

0500 4 2

42

065 0

3

5

9999

166

4

99

99

02

99

99

99

HU31112

34184

Alsóbogát

1400 4 2

42

143 0

2

4

9999

846

3

99

99

08

99

99

99

HU23204

19664

Alsódobsza

0500 4 2

42

066 0

3

5

9999

134

4

99

99

02

99

99

99

HU31113

14429

Alsógagy

0500 4 2

42

056 0

3

5

9999

121

4

99

99

02

99

99

99

HU31103

17385

Alsómocsolád

0200 4 2

42

025 0

2

4

9999

911

3

99

99

08

99

99

99

HU23102

29665

Alsónána

1700 4 2

42

173 0

2

4

9999

453

3

15

99

08

99

99

99

HU23304

23199

Alsónémedi

1300 4 2

41

129 0

1

1

0003

464

1

99

99

01

99

99

99

HU10208

19512

Alsónemesapáti

2000 4 2

42

197 0

2

3

9999

732

3

99

99

09

99

99

99

HU22305

11563

Alsónyék

1700 4 2

42

173 0

2

4

9999

453

3

15

99

08

99

99

99

HU23304

30526

Alsóörs

1900 4 2

42

185 0

2

2

2201

633

2

06

99

07

02

99

02

HU21303

32081

Alsópáhok

2000 4 2

42

193 0

2

3

2201

634

3

99

99

07

02

99

99

HU22301

16425

Alsópetény

1200 4 2

42

119 0

3

5

9999

112

4

99

99

02

99

99

99

HU31304

18829

Alsórajk

2000 4 2

42

196 0

2

3

9999

743

3

99

99

09

99

99

99

HU22304

23223

Alsóregmec

0500 4 2

42

065 0

3

5

9999

166

4

99

99

02

99

99

99

HU31112

08767

Alsószenterzsébet

2000 4 2

42

194 0

2

3

9999

721

3

99

99

09

99

99

99

HU22302

25283

Alsószentiván

0700 4 2

42

084 0

2

2

9999

412

2

99

99

06

99

99

99

HU21108

33279

Alsószentmárton

0200 4 2

42

031 0

2

4

9999

434

3

99

99

08

99

99

04

HU23108

22549

Alsószölnök

1800 4 2

42

180 0

2

3

9999

725

2

99

99

09

99

99

10

HU22205

28839

Alsószuha

0500 4 2

42

063 0

3

5

9999

121

4

99

99

02

99

99

99

HU31110

08217

Alsótelekes

0500 4 2

42

058 0

3

5

9999

152

4

99

99

02

99

99

99

HU31105

07621

Alsótold

1200 4 2

42

118 0

3

5

9999

112

4

99

99

02

99

99

99

HU31303

22725

Alsóújlak

1800 4 2

42

182 0

2

3

9999

731

2

99

99

09

99

99

99

HU22207

29814

Alsóvadász

0500 4 2

42

067 0

3

5

9999

152

4

99

99

02

99

99

99

HU31114

21032

Alsózsolca

0500 3 2

30

061 0

3

5

1102

134

4

99

99

02

99

99

99

HU31108

16197

Ambrózfalva

0600 4 2

42

073 0

3

7

9999

343

1

99

99

05

99

99

09

HU33304

29975

Anarcs

1500 4 2

42

153 0

3

6

9999

224

1

99

99

03

99

99

99

HU32306

28714

Andocs

1400 4 2

42

147 0

2

4

9999

821

3

13

99

07

03

99

99

HU23208

17987

Andornaktálya

1000 4 2

42

104 0

3

5

2202

142

4

18

99

02

05

99

99

HU31202

12317

Andrásfa

1800 4 2

42

182 0

2

3

9999

731

2

99

99

09

99

99

99

HU22207

34227

Annavölgy

1100 4 2

42

110 0

2

2

9999

622

2

99

99

06

99

99

99

HU21201

28370

Apácatorna

1900 4 2

42

186 0

2

2

9999

612

2

99

99

06

99

99

99

HU21304

20303

Apagy

1500 4 2

42

157 0

3

6

9999

224

1

99

99

03

99

99

99

HU32310

33561

Apaj

1300 4 2

42

134 0

1

1

9999

452

1

99

99

01

99

99

08

HU10213

26125

Aparhant

1700 4 2

42

170 0

2

4

9999

914

3

22

99

08

99

99

99

HU23301

14252

Apátfalva

0600 4 2

42

073 0

3

7

9999

343

1

99

99

05

99

99

09

HU33304

08873

Apátistvánfalva

1800 4 2

42

180 0

2

3

9999

725

2

99

99

09

99

99

10

HU22205

27298

Apátvarasd

0200 4 2

42

029 0

2

4

9999

911

3

99

99

08

06

99

99

HU23106

07241

Apc

1000 4 2

42

107 0

3

5

9999

131

4

19

99

02

99

99

99

HU31205

10108

Áporka

1300 4 2

42

134 0

1

1

9999

452

1

99

99

01

99

99

99

HU10213

21148

Apostag

0300 4 2

42

043 0

3

7

9999

451

1

03

99

05

99

99

99

HU33110

09353

Aranyosapáti

1500 4 2

42

159 0

3

6

9999

224

1

99

99

03

99

99

99

HU32312

06886

Aranyosgadány

0200 4 2

42

028 0

2

4

9999

433

3

99

99

08

99

99

99

HU23105

26198

Arka

0500 4 2

42

057 0

3

5

9999

152

4

99

99

02

99

99

99

HU31104

14331

Arló

0500 4 2

41

062 0

3

5

9999

121

4

99

99

02

99

99

99

HU31109

03771

Arnót

0500 4 2

42

061 0

3

5

1102

134

4

99

99

02

99

99

99

HU31108

03823

Ároktő

0500 4 2

42

059 0

3

5

9999

315

4

99

99

04

08

05

07

HU31106

19062

Árpádhalom

0600 4 2

42

076 0

3

7

9999

343

1

99

99

05

99

99

99

HU33307

32249

Árpás

0800 4 2

42

092 0

2

3

9999

514

2

99

99

09

99

99

99

HU22107

03319

Ártánd

0900 4 2

42

094 0

3

6

9999

334

1

99

99

03

99

99

99

HU32102

10339

Ásotthalom

0600 4 2

42

074 0

3

7

9999

461

1

01

99

05

99

99

99

HU33305

26921

Ásványráró

0800 4 2

42

089 0

2

3

9999

512

2

99

99

09

99

99

99

HU22104

04233

Aszaló

0500 4 2

42

067 0

3

5

9999

152

4

17

99

02

99

99

99

HU31114

23852

Ászár

1100 4 2

42

111 0

2

2

9999

511

2

04

99

06

99

99

99

HU21202

16188

Aszód

1300 3 2

30

122 1

1

1

9999

113

4

99

99

01

99

99

99

HU10201

07339

Aszófő

1900 4 2

42

185 0

2

2

2201

633

2

06

99

07

02

99

02

HU21303

28583

Áta

0200 4 2

42

028 0

2

4

9999

433

3

99

99

08

06

99

99

HU23105

06503

Átány

1000 4 2

42

108 0

3

5

9999

314

4

99

99

04

99

99

99

HU31206

16090

Atkár

1000 4 2

42

106 0

3

5

9999

131

4

19

99

02

99

99

99

HU31204

32735

Attala

1700 4 2

42

171 0

2

4

9999

822

3

99

99

08

99

99

99

HU23302

05403

Babarc

0200 4 2

42

024 0

2

4

9999

445

3

14

99

08

99

99

99

HU23101

09663

Babarcszőlős

0200 4 2

42

031 0

2

4

9999

433

3

99

99

08

99

99

99

HU23108

30474

Babócsa

1400 4 2

42

140 0

2

4

9999

437

3

99

99

08

99

99

04

HU23201

19363

Bábolna

1100 3 2

30

112 0

2

2

9999

511

2

99

99

06

99

99

99

HU21203

28316

Bábonymegyer

1400 4 2

42

147 0

2

4

9999

821

3

99

99

07

03

99

99

HU23208

21263

Babosdöbréte

2000 4 2

42

197 0

2

3

2204

732

3

99

99

09

99

99

99

HU22305

15042

Babót

0800 4 2

42

088 0

2

3

9999

513

2

99

99

09

99

99

99

HU22103

10719

Bácsalmás

0300 3 2

30

034 1

3

7

9999

483

1

03

99

05

99

99

99

HU33101

10180

Bácsbokod

0300 4 2

41

034 0

3

7

9999

483

1

99

99

05

99

99

99

HU33101

27234

Bácsborsód

0300 4 2

42

034 0

3

7

9999

483

1

99

99

05

99

99

99

HU33101

00037

Bács-Kiskun megye területre nem bontható adatai

0399 9 9

90

999 9

3

7

9999

999

9

99

99

99

99

99

99

HU99999

08697

Bácsszentgyörgy

0300 4 2

42

035 0

3

7

9999

483

1

99

99

05

99

99

99

HU33102

30155

Bácsszőlős

0300 4 2

42

034 0

3

7

9999

483

1

03

99

05

99

99

99

HU33101

22327

Badacsonytomaj

1900 3 2

30

189 0

2

2

2201

633

2

05

99

07

02

99

02

HU21307

03267

Badacsonytördemic

1900 4 2

42

189 0

2

2

2201

633

2

05

99

07

02

99

02

HU21307

09131

Bag

1300 4 2

41

122 0

1

1

9999

475

1

99

99

01

99

99

99

HU10201

20011

Bagamér

0900 4 2

41

101 0

3

6

9999

223

1

99

99

03

99

99

99

HU32109

11059

Baglad

2000 4 2

42

194 0

2

3

9999

721

3

99

99

09

99

99

99

HU22302

30368

Bagod

2000 4 2

42

197 0

2

3

2204

732

3

99

99

09

99

99

99

HU22305

28769

Bágyogszovát

0800 4 2

42

086 0

2

3

9999

514

2

99

99

09

99

99

99

HU22101

29212

Baj

1100 4 2

42

114 0

2

2

3312

622

2

04

99

06

99

99

99

HU21205

03522

Baja

0300 3 2

30

035 1

3

7

9999

451

1

02

99

05

99

99

04

HU33102

17020

Bajánsenye

1800 4 2

42

177 0

2

3

9999

725

2

99

99

09

99

99

10

HU22202

16744

Bajna

1100 4 2

42

110 0

2

2

9999

622

2

99

99

06

99

99

99

HU21201

29355

Bajót

1100 4 2

42

110 0

2

2

9999

622

2

04

99

06

99

99

99

HU21201

04738

Bak

2000 4 2

42

197 0

2

3

9999

732

3

21

99

09

99

99

99

HU22305

14395

Bakháza

1400 4 2

42

145 0

2

4

9999

834

3

99

99

08

99

99

99

HU23206

22275

Bakóca

0200 4 2

42

025 0

2

4

9999

911

3

99

99

08

99

99

99

HU23102

15167

Bakonszeg

0900 4 2

42

094 0

3

6

9999

334

1

99

99

03

99

99

99

HU32102

08299

Bakonya

0200 4 2

42

028 0

2

4

1103

433

3

99

99

08

06

99

99

HU23105

24244

Bakonybánk

1100 4 2

42

111 0

2

2

9999

613

2

99

99

06

99

99

99

HU21202

23746

Bakonybél

1900 4 2

42

192 0

2

2

9999

612

2

99

99

06

99

99

99

HU21310

08730

Bakonycsernye

0700 4 2

42

082 0

2

2

9999

611

2

99

99

06

99

99

99

HU21106

28936

Bakonygyirót

0800 4 2

42

090 0

2

3

9999

615

2

99

99

09

99

99

99

HU22105

29513

Bakonyjákó

1900 4 2

42

187 0

2

2

9999

612

2

99

99

06

99

99

99

HU21305

07287

Bakonykoppány

1900 4 2

42

187 0

2

2

9999

612

2

99

99

06

99

99

99

HU21305

23153

Bakonykúti

0700 4 2

42

085 0

2

2

9999

611

2

99

99

06

99

99

99

HU21109

25991

Bakonynána

1900 4 2

42

192 0

2

2

9999

612

2

99

99

06

99

99

99

HU21310

30410

Bakonyoszlop

1900 4 2

42

192 0

2

2

9999

612

2

99

99

06

99

99

99

HU21310

22062

Bakonypéterd

0800 4 2

42

090 0

2

3

9999

615

2

99

99

09

99

99

99

HU22105

06327

Bakonypölöske

1900 4 2

42

187 0

2

2

9999

612

2

99

99

06

99

99

99

HU21305

29902

Bakonyság

1900 4 2

42

187 0

2

2

9999

531

2

99

99

06

99

99

99

HU21305

25229

Bakonysárkány

1100 4 2

42

111 0

2

2

9999

613

2

99

99

06

99

99

99

HU21202

23922

Bakonyszentiván

1900 4 2

42

187 0

2

2

9999

531

2

99

99

06

99

99

99

HU21305

22813

Bakonyszentkirály

1900 4 2

42

192 0

2

2

9999

612

2

99

99

06

99

99

99

HU21310

05944

Bakonyszentlászló

0800 4 2

42

090 0

2

3

9999

615

2

99

99

09

99

99

99

HU22105

22381

Bakonyszombathely

1100 4 2

42

111 0

2

2

9999

613

2

99

99

06

99

99

99

HU21202

26417

Bakonyszücs

1900 4 2

42

187 0

2

2

9999

612

2

99

99

06

99

99

99

HU21305

24129

Bakonytamási

1900 4 2

42

187 0

2

2

9999

531

2

99

99

06

99

99

99

HU21305

29106

Baks

0600 4 2

42

072 0

3

7

9999

352

1

99

99

05

99

99

99

HU33303

03975

Baksa

0200 4 2

42

030 0

2

4

9999

433

3

99

99

08

99

99

99

HU23107

18184

Baktakék

0500 4 2

42

056 0

3

5

9999

121

4

99

99

02

99