nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
31/2011. (X. 24.) KIM rendelet
a területi számjelrendszerről
2019-12-01
infinity
9
Jogszabály

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet 1. mellékletében, valamint 2. mellékletében foglalt területi számjelrendszert kell alkalmazni az ország településeinek egyedi azonosítására, valamint statisztikai szempontok szerinti csoportosítására, a statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során a települések meghatározására.

2. § (1) A területi számjelrendszer a települések nevét és területi számjelét tartalmazza.

(2)1 A települések neve megegyezik a „Magyarország közigazgatási helynévkönyve” kiadványban szereplő névvel.

(3)2 A települések területi számjele két részből áll:

a) a településazonosító törzsszámból és

b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők:

ba) a megyét,

bb) a főváros kerületeit,

bc) a település jogállását,

bd) a megyeszékhelyet,

be) a jogállás 2005-öt,

bf) a statisztikai nagyrégiót,

bg) a régiót,

bh) a NUTS szintet,

bi) a járást,

bj) az agglomerációt,

bk) a borrégiót,

bl) a borvidéket,

bm) a turisztikai régiót,

bn) a világörökségi helyszínt,

bo) a világörökségi helyszín védőövezetét,

bp) a nemzeti parkot,

bq) a kedvezményezett településeket,

br) a kedvezményezett járásokat,

bs) a szabad vállalkozási zónákat,

bt) a területfejlesztési szempontból kiemelt térségeket

jelölő kód.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)3 E rendeletnek a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról szóló 15/2019. (XI. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését4 követően teljesített, először a 2019. tárgyévre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során kell alkalmazni.

(3)5

4. §6 Ez a rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez7

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1.     A területi számjelrendszer

A területi számjelrendszer az államigazgatási területi egységek nevét és számjelét tartalmazza a 2019. január 1-jei állapotnak megfelelő áll amigazgatási területi beosztás szerint.

1.2. Területi számjel

A területi számjel két részből áll:

–    településazonosító törzsszám (1–5. pozíció),

–    csoportképző ismérvek sorozata (6–46. pozíció).

 

Fejezet

Pozíció

Megnevezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

1–5

A településazonosító törzsszám,

 

 

 

ebből az 5. a CDV-szám

 

 

 

 

 

1.2.2.

6–11

A területi jelzőszám:

 

1.2.2.1.

 

6–7    A megyekód

 

1.2.2.2.

 

8–9    A főváros kerületeinek kódja

 

1.2.2.3.

 

10    A település jogállásának kódja

 

1.2.2.4.

 

11    A megyeszékhely kódja

 

 

 

 

 

1.2.3

12–13

A jogállás 2005 kódja

 

 

 

 

 

1.2.4.

14

A statisztikai nagyrégió kódja

 

 

 

 

 

1.2.5.

15–16

A régiókód

 

 

 

 

 

1.2.6.

17–21

A NUTS-kód

 

 

 

 

 

1.2.7.

22–25

A járás kódja

 

1.2.8.

26–29

Az agglomeráció kódja

 

 

 

 

 

1.2.9.

30

A borrégiók kódja

 

 

 

 

 

1.2.10.

31–34

A borvidék kódja

 

 

 

 

 

1.2.11.

35–36

A turisztikai régió kódja

 

 

 

 

 

1.2.12.

37–38

A világörökségi helyszín kódja

 

 

 

 

 

1.2.13.

39–40

A világörökségi helyszín védőövezetének kódja

 

 

 

 

 

1.2.14.

41–42

A nemzeti park kódja

 

 

 

 

 

1.2.15.

43

A kedvezményezett települések kódja

 

 

 

 

 

1.2.16.

44

A kedvezményezett járások kódja

 

 

 

 

 

1.2.17.

45

A szabad vállalkozási zónák kódja

 

 

 

 

 

1.2.18.

46

A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódja

1.2.1. A településazonosító törzsszám


A településazonosító törzsszám a település egyedi meghatározására szolgáló, sorszám jellegű, tartalom nélküli egyedi azonosító, amely a település alakulásától megszűnéséig változatlan, és a település megszűnése után sem használható fel más település azonosítására. 5 jegyből áll, ebből 4 azonosítja a települést, 1 pedig az ún. CDV-szám, amely az automatikus számítógépes ellenőrzést szolgálja.

A településhálózat változása esetén a települések településazonosító törzsszámával kapcsolatos feladatokat a Központi Statisztikai Hivatal a kialakult gyakorlat szerint végzi.

A törzsszám használata:

A településazonosító törzsszámhoz bármelyik csoportképző ismérv kódszáma hozzárendelhető és a kívánt csoportosítás elvégezhető. A csoportképző ismérvek nómenklatúráit az 1. melléklet 2. fejezete tartalmazza.

1.2.2. A területi jelzőszám

A területi jelzőszám az alábbi négy részből áll:

– megyekód,
– a főváros kerületeinek kódja,
– a település jogállásának kódja és
– a megyeszékhely kódja.

1.2.2.1. A megyekód

A megyekód – a területi jelzőszám első két számjegye – Budapest főváros és a megyék meghatározására szolgál.

1.2.2.2. A főváros kerületeinek kódja

A főváros kerületei kód – a területi jelzőszám harmadik és negyedik számjegye – a főváros kerületeinek a meghatározására szolgál.

1.2.2.3. A település jogállásának kódja

A település jogállása kód – a területi jelzőszám ötödik számjegye – a településnek a területi közigazgatási rendszerben elfoglalt helyét fejezi ki.

1.2.2.4. A megyeszékhely kódja

A megyeszékhely kód – a területi jelzőszám hatodik számjegye – a megyeszékhelyeket különbözteti meg.

1.2.3. A jogállás 2005 kódja

A jogállás 2005 kód a település jogállása kódnak a nagyközségek szerepeltetésével bővített kétpozíciós rendszere.

1.2.4. A statisztikai nagyrégió kódja

A települések nagyrégiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.5. A régiókód

A települések régiókba sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.6. A NUTS-kód

A területi számjelben – a NUTS rendszernek megfelelően – ötpozíciós kódot alkalmazunk, melyben a megyék szintjéig azonosítjuk a településeket.

1.2.7. A járás kódja

A települések járásokba sorolását négypozíciós kód fejezi ki.

Az 1-3. pozíció a járáshoz való tartozást,

a 4. pozíció a járási központokat jelöli.

1.2.8. Az agglomeráció kódja

A települések agglomerációkba sorolását négypozíciós kód fejezi ki. A négypozíciós kód 1. pozíciója az agglomeráció típusát fejezi ki, a 2–3. pozíció azonosítja az adott agglomerációt, a 4. pozíció egy adott agglomeráción belül különbözteti meg

– az agglomeráció központját,
– az agglomeráció társközpontjait,
– az agglomeráció egyéb településeit.

1.2.9. A borrégiók kódja

A települések borrégiókba való sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.10. A borvidék kódja

A települések borvidékbe való sorolását négypozíciós kód fejezi ki.

1.2.11. A turisztikai régió kódja

A települések turisztikai régiókba sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.12. A világörökségi helyszín kódja

A települések világörökségi helyszínekhez való tartozását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.13. A világörökségi helyszín védőövezetének kódja

A települések világörökségi helyszínek védőövezetéhez való tartozását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.14. A nemzeti park kódja

A települések nemzeti parkokhoz való besorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.15. A kedvezményezett települések kódja

A települések kedvezményezett települések közé való sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.16. A kedvezményezett járások kódja

A települések kedvezményezett járásokhoz való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.17. A szabad vállalkozási zónák kódja

A települések szabad vállalkozási zónákhoz való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.18. A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódja

A települések területfejlesztési szempontból kiemelt térségekhez való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

2. A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

2.1. A megyekód (1.2.2.1.) nómenklatúrája

 

Budapest

01

 

Baranya megye

02

 

Bács-Kiskun megye

03

 

Békés megye

04

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

05

 

Csongrád megye

06

 

Fejér megye

07

 

Győr-Moson-Sopron megye

08

 

Hajdú-Bihar megye

09

 

Heves megye

10

 

Komárom-Esztergom megye

11

 

Nógrád megye

12

 

Pest megye

13

 

Somogy megye

14

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

15

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye

16

 

Tolna megye

17

 

Vas megye

18

 

Veszprém megye

19

 

Zala megye

20

 

Országhatáron kívüli tevékenység

21

 

Az ország területre nem bontható adatai

22

2.2. A főváros kerületei kódjának (1.2.2.2.) nómenklatúrája

 

Budapest

I.

kerület

01

 

Budapest

II.

kerület

02

 

Budapest

III.

kerület

03

 

Budapest

IV.

kerület

04

 

Budapest

V.

kerület

05

 

Budapest

VI.

kerület

06

 

Budapest

VII.

kerület

07

 

Budapest

VIII.

kerület

08

 

Budapest

IX.

kerület

09

 

Budapest

X.

kerület

10

 

Budapest

XI.

kerület

11

 

Budapest

XII.

kerület

12

 

Budapest

XIII.

kerület

13

 

Budapest

XIV.

kerület

14

 

Budapest

XV.

kerület

15

 

Budapest

XVI.

kerület

16

 

Budapest

XVII.

kerület

17

 

Budapest

XVIII.

kerület

18

 

Budapest

XIX.

kerület

19

 

Budapest

XX.

kerület

20

 

Budapest

XXI.

kerület

21

 

Budapest

XXII.

kerület

22

 

Budapest

XXIII.

kerület

23

 

Valamennyi település kódja (Budapesté is)

00

 

Nem település (fiktív területi egység)

99

2.3. A település jogállása kódjának (1.2.2.3.) nómenklatúrája

 

Főváros

1

 

Megyei jogú város

2

 

Város

3

 

Község

4

 

Nem település (kerület, fiktív területi egység)

9

2.4. A megyeszékhely kódjának (1.2.2.4.) nómenklatúrája

 

Megyeszékhely

1

 

Nem megyeszékhely

2

 

Nem település (kerület, fiktív területi egység)

9

2.5. A jogállás 2005 kódja (1.2.3.) nómenklatúrája

 

Főváros

10

 

Megyei jogú város

20

 

Város

30

 

Nagyközség

41

 

Község

42

 

Nem település (kerület, fiktív területi egység)

90

2.6. A statisztikai nagyrégió kódjának (1.2.4.) nómenklatúrája

 

Közép-Magyarország (Budapest, Pest)

1

 

Dunántúl (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl)

2

 

Alföld és Észak (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld)

3

2.7. A régió kódjának (1.2.5.) nómenklatúrája

A tervezési-statisztikai régiók és a hozzájuk tartozó megyék (főváros)

 

Budapest, (Budapest)

11

 

Pest (Pest)

12

 

Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém)

20

 

Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala)

30

 

Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna)

40

 

Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád)

50

 

Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg)

60

 

Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád)

70

 

Az ország területre nem bontható adatai

80

 

Országhatáron kívüli tevékenység

90

2.8. A NUTS-kódrendszer (1.2.6.) nómenklatúrája

 

1–2. pozíció: országazonosító – HU

 

3. pozíció: 1. szint – statisztikai nagyrégió

 

4. pozíció: 2. szint – tervezési-statisztikai régiók

 

– statisztikai nagyrégión belül

 

5. pozíció: 3. szint – megyék, főváros – a régión belül

Magyarország

HU

Közép-Magyarország

HU1

Budapest

HU11

Budapest

HU110

Pest

HU12

Pest

HU120

Dunántúl

HU2

Közép-Dunántúl

HU21

Fejér

HU211

Komárom-Esztergom

HU212

Veszprém

HU213

Nyugat-Dunántúl

HU22

Győr-Moson-Sopron

HU221

Vas

HU222

Zala

HU223

Dél-Dunántúl

HU23

Baranya

HU231

Somogy

HU232

Tolna

HU233

Alföld és Észak

HU3

Észak-Magyarország

HU31

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU311

Heves

HU312

Nógrád

HU313

Észak-Alföld

HU32

Hajdú-Bihar

HU321

Jász-Nagykun-Szolnok

HU322

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU323

Dél-Alföld

HU33

Bács-Kiskun

HU331

Békés

HU332

Csongrád

HU333

 

 

Nem besorolható (Extra-Régió)

HUZZZ

2.9. A járás kódjának (1.2.7.) nómenklatúrája

2.9.1. A járás kódja

 

Budapest 01. ker.

001

 

Budapest 02. ker.

002

 

Budapest 03. ker.

003

 

Budapest 04. ker.

004

 

Budapest 05. ker.

005

 

Budapest 06. ker.

006

 

Budapest 07. ker.

007

 

Budapest 08. ker.

008

 

Budapest 09. ker.

009

 

Budapest 10. ker.

010

 

Budapest 11. ker.

011

 

Budapest 12. ker.

012

 

Budapest 13. ker.

013

 

Budapest 14. ker.

014

 

Budapest 15. ker.

015

 

Budapest 16. ker.

016

 

Budapest 17. ker.

017

 

Budapest 18. ker.

018

 

Budapest 19. ker.

019

 

Budapest 20. ker.

020

 

Budapest 21. ker.

021

 

Budapest 22. ker.

022

 

Budapest 23. ker.

023

 

 

 

 

Bólyi járás

024

 

Hegyháti járás

025

 

Komlói járás

026

 

Mohácsi járás

027

 

Pécsi járás

028

 

Pécsváradi járás

029

 

Sellyei járás

030

 

Siklósi járás

031

 

Szentlőrinci járás

032

 

Szigetvári járás

033

 

Bácsalmási járás

034

 

 

 

 

Bajai járás

035

 

Jánoshalmai járás

036

 

Kalocsai járás

037

 

Kecskeméti járás

038

 

Kiskőrösi járás

039

 

Kiskunfélegyházi járás

040

 

Kiskunhalasi járás

041

 

Kiskunmajsai járás

042

 

Kunszentmiklósi járás

043

 

Tiszakécskei járás

044

 

 

 

 

Békési járás

045

 

Békéscsabai járás

046

 

Gyomaendrődi járás

047

 

Gyulai járás

048

 

Mezőkovácsházai járás

049

 

Orosházi járás

050

 

Sarkadi járás

051

 

Szarvasi járás

052

 

Szeghalmi járás

053

 

 

 

 

Cigándi járás

054

 

Edelényi járás

055

 

Encsi járás

056

 

Gönci járás

057

 

Kazincbarcikai járás

058

 

Mezőcsáti járás

059

 

Mezőkövesdi járás

060

 

Miskolci járás

061

 

Ózdi járás

062

 

Putnoki járás

063

 

Sárospataki járás

064

 

Sátoraljaújhelyi járás

065

 

Szerencsi járás

066

 

Szikszói járás

067

 

Tiszaújvárosi járás

068

 

Tokaji járás

069

 

 

 

 

Csongrádi járás

070

 

Hódmezővásárhelyi járás

071

 

Kisteleki járás

072

 

Makói járás

073

 

Mórahalmi járás

074

 

Szegedi járás

075

 

Szentesi járás

076

 

 

 

 

Bicskei járás

077

 

Dunaújvárosi járás

078

 

Enyingi járás

079

 

Gárdonyi járás

080

 

Martonvásári járás

081

 

Móri járás

082

 

Sárbogárdi járás

084

 

Székesfehérvári járás

085

 

 

 

 

Csornai járás

086

 

Győri járás

087

 

Kapuvári járás

088

 

Mosonmagyaróvári járás

089

 

Pannonhalmi járás

090

 

Soproni járás

091

 

Téti járás

092

 

 

 

 

Balmazújvárosi járás

093

 

Berettyóújfalui járás

094

 

Debreceni járás

095

 

Derecskei járás

096

 

Hajdúböszörményi járás

097

 

Hajdúhadházi járás

098

 

Hajdúnánási járás

099

 

Hajdúszoboszlói járás

100

 

Nyíradonyi járás

101

 

Püspökladányi járás

102

 

 

 

 

Bélapátfalvai járás

103

 

Egri járás

104

 

Füzesabonyi járás

105

 

Gyöngyösi járás

106

 

Hatvani járás

107

 

Hevesi járás

108

 

Pétervásárai járás

109

 

 

 

 

Esztergomi járás

110

 

Kisbéri járás

111

 

Komáromi járás

112

 

Oroszlányi járás

113

 

Tatai járás

114

 

Tatabányai járás

115

 

 

 

 

Balassagyarmati járás

116

 

Bátonyterenyei járás

117

 

Pásztói járás

118

 

Rétsági járás

119

 

Salgótarjáni járás

120

 

Szécsényi járás

121

 

 

 

 

Aszódi járás

122

 

Budakeszi járás

123

 

Ceglédi járás

124

 

Dabasi járás

125

 

Dunakeszi járás

126

 

Érdi járás

127

 

Gödöllői járás

128

 

Gyáli járás

129

 

Monori járás

130

 

Nagykátai járás

131

 

Nagykőrösi járás

132

 

Pilisvörösvári járás

133

 

Ráckevei járás

134

 

Szentendrei járás

135

 

Szigetszentmiklósi járás

136

 

Szobi járás

137

 

Váci járás

138

 

Vecsési járás

139

 

 

 

 

Barcsi járás

140

 

Csurgói járás

141

 

Fonyódi járás

142

 

Kaposvári járás

143

 

Marcali járás

144

 

Nagyatádi járás

145

 

Siófoki járás

146

 

Tabi járás

147

 

 

 

 

Baktalórántházai járás

148

 

Csengeri járás

149

 

Fehérgyarmati járás

150

 

Ibrányi járás

151

 

Kemecsei járás

152

 

Kisvárdai járás

153

 

Mátészalkai járás

154

 

Nagykállói járás

155

 

Nyírbátori járás

156

 

Nyíregyházai járás

157

 

Tiszavasvári járás

158

 

Vásárosnaményi járás

159

 

Záhonyi járás

160

 

 

 

 

Jászapáti járás

161

 

Jászberényi járás

162

 

Karcagi járás

163

 

Kunhegyesi járás

164

 

Kunszentmártoni járás

165

 

Mezőtúri járás

166

 

Szolnoki járás

167

 

Tiszafüredi járás

168

 

Törökszentmiklósi járás

169

 

 

 

 

Bonyhádi járás

170

 

Dombóvári járás

171

 

Paksi járás

172

 

Szekszárdi járás

173

 

Tamási járás

174

 

Tolnai járás

175

 

 

 

 

Celldömölki járás

176

 

Körmendi járás

177

 

Kőszegi járás

178

 

Sárvári járás

179

 

Szentgotthárdi járás

180

 

Szombathelyi járás

181

 

Vasvári járás

182

 

 

 

 

Ajkai járás

183

 

Balatonalmádi járás

184

 

Balatonfüredi járás

185

 

Devecseri járás

186

 

Pápai járás

187

 

Sümegi járás

188

 

Tapolcai járás

189

 

Várpalotai járás

190

 

Veszprémi járás

191

 

Zirci járás

192

 

 

 

 

Keszthelyi járás

193

 

Lenti járás

194

 

Letenyei járás

195

 

Nagykanizsai járás

196

 

Zalaegerszegi járás

197

 

Zalaszentgróti járás

198

 

 

 

 

Budapest, illetve fiktív területi egység

999

2.9.2. A járás székhely kódja

 

Nem székhelytelepülés

0

 

Székhelytelepülés

1

 

Budapest, illetve fiktív területi egység

9

2.10. Az agglomeráció kódjának (1.2.8.) nómenklatúrája

1. pozíció

 

Budapesti agglomeráció

0

 

Vidéki agglomeráció

1

 

Agglomerálódó térség

2

 

Nagyvárosi településegyüttes

3

 

Településegyüttesbe nem tartozó települések

9

1–3. pozíció

A konkrét agglomerációt (agglomerálódó térséget stb.)

 

azonosító két pozíció

 

Budapest

000

Budapesti agglomeráció

 

Északi szektor

001

Keleti szektor

002

Délkeleti szektor

003

Déli szektor

004

Nyugati szektor

005

Északnyugati szektor

006

 

 

Győri agglomeráció

101

Miskolci agglomeráció

102

Pécsi agglomeráció

103

Balatoni agglomerálódó térség

201

Egri agglomerálódó térség

202

Szombathelyi agglomerálódó térség

203

Zalaegerszegi agglomerálódó térség

204

Békéscsabai nagyvárosi településegyüttes

301

Debreceni nagyvárosi településegyüttes

302

Kaposvári nagyvárosi településegyüttes

303

Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes

304

Nyíregyházi nagyvárosi településegyüttes

305

Salgótarjáni nagyvárosi településegyüttes

306

Soproni nagyvárosi településegyüttes

307

Szegedi nagyvárosi településegyüttes

308

Szekszárdi nagyvárosi településegyüttes

309

Székesfehérvári nagyvárosi településegyüttes

310

Szolnoki nagyvárosi településegyüttes

311

Tatabányai nagyvárosi településegyüttes

312

Veszprémi nagyvárosi településegyüttes

313

Dunaújvárosi nagyvárosi településegyüttes

314

Nagykanizsai településegyüttes

315

Településegyüttesbe nem tartozó település

999

4. pozíció

 

Központ

1

 

Társközpont

2

 

Egyéb település

3

 

Településegyüttesbe nem tartozó település

9

2.11. A borrégiók kódjának (1.2.9.) nómenklatúrája

 

Pannon borrégió

1

 

Balaton borrégió

2

 

Duna borrégió

3

 

Felső-Magyarország borrégió

4

 

Felső Pannon borrégió

5

 

Tokaj borrégió

6

 

Nem tartozik borrégióhoz

9

2.12. A borvidék kódjának (1.2.10.) nómenklatúrája

 

Csongrádi borvidék

1400

 

Hajós-Bajai borvidék

1500

 

Kunsági borvidék

1600

 

Neszmélyi borvidék

1700

 

Badacsonyi borvidék

1800

 

Balatonfüred-Csopaki borvidék

1900

 

Balaton-felvidéki borvidék

2000

 

Etyek-Budai borvidék

2100

 

Móri borvidék

2200

 

Pannonhalmi borvidék

2300

 

Nagy-Somlói borvidék

2400

 

Soproni borvidék

2500

 

Balatonboglári borvidék

2600

 

Pécsi borvidék

2700

 

Szekszárdi borvidék

2800

 

Villányi borvidék

2900

 

Bükki borvidék

3000

 

Egri borvidék

3100

 

Mátrai borvidék

3200

 

Tokaji borvidék

3300

 

Zalai borvidék

3400

 

Tolnai borvidék

3500

 

A település nem tartozik borvidékbe - Észak

9991

 

A település nem tartozik borvidékbe - Alföld

9992

 

A település nem tartozik borvidékbe - Dunántúl

9993

 

Nem besorolható

9999

2.13. A turisztikai régió kódjának (1.2.11.) nómenklatúrája

 

Budapest–Közép-dunavidéki régió

01

 

Észak-magyarországi régió

02

 

Észak-alföldi régió

03

 

Tisza-tavi régió

04

 

Dél-alföldi régió

05

 

Közép-dunántúli régió

06

 

Balatoni régió

07

 

Dél-dunántúli régió

08

 

Nyugat-dunántúli régió

09

 

Nem település (fiktív területi egység)

99

2.14. A világörökségi helyszín kódjának (1.2.12.) nómenklatúrája

 

Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed

 

 

és az Andrássy út

01

 

Hollókő ófalu és környezete

02

 

Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjai

03

 

Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és

 

 

természeti környezete

04

 

Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta

05

 

Pécsi (Sopianae) ókeresztény temetője

06

 

Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj

07

 

Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj

08

 

Nem világörökségi helyszín

99

2.15. A világörökségi helyszín védőövezeti kódjának (1.2.13.) nómenklatúrája

 

Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed

 

 

és az Andrássy út védőövezete

01

 

Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjainak

 

 

védőövezete

03

 

Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj védőövezete

07

 

Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj

 

 

védőövezete

08

 

Nem világörökségi helyszín védőövezete

99

2.16. A nemzeti park kódjának (1.2.14.) nómenklatúrája

 

Aggteleki Nemzeti Park

01

 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park

02

 

Bükki Nemzeti Park

03

 

Duna–Dráva Nemzeti Park

04

 

Duna–Ipoly Nemzeti Park

05

 

Fertő–Hanság Nemzeti Park

06

 

Hortobágyi Nemzeti Park

07

 

Kiskunsági Nemzeti Park

08

 

Körös–Maros Nemzeti Park

09

 

Őrségi Nemzeti Park

10

 

Nem tartozik nemzeti parkhoz

99

2.17. A kedvezményezett települések kódjának (1.2.15.) nómenklatúrája

 

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett

 

 

települések

1

 

Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések

2

 

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett

 

 

és a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések

3

 

Nem kedvezményezett település

9

2.18. A kedvezményezett járások kódjának (1.2.16.) nómenklatúrája

 

Kedvezményezett járások

1

 

Fejlesztendő járások

2

 

Komplex programmal fejlesztendő járások

3

 

Regionális szempontból kedvezményezett járások

4

 

Nem tartozik kedvezményezett járáshoz

9

2.19. A szabad vállalkozási zónák kódjának (1.2.17.) nómenklatúrája

 

Szabad vállalkozási zóna

1

 

Nem szabad vállalkozási zóna

9

2.20. A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódjának (1.2.18.) nómenklatúrája

 

Balaton Fejlesztési Tanács működési területe

1

 

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács működési területe

2

 

Nem tartozik területfejlesztési szempontból kiemelt

 

 

térséghez

 

2. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez8

Település-
azonosító törzsszám

Név

Területi jelzőszám

Jogállás 2005

Statisztikai nagyrégió kódja

Régió 2016

NUTS '16

Járás kód

Járás központ kódja

Agglomeráció kódja

Borrégió '19

Borvidék '19

Turisztikai

régió

Világörökségi helyszínek

Világörökségi helyszínek védőövezete

Nemzeti parkok

Kedvezményezett települések kódja

Kedvezményezett járások kódja

Szabad vállalkozási zónák

Terület-
fejlesztési szempontból kiemelt térség

00019

Budapest kerületre nem bontható adatai

0199 9 9

90

1

11

HU110

999

9

9999

9

9999

99

99

99

99

9

9

9

9

00028

Baranya megye területre nem bontható adatai

0299 9 9

90

2

40

HU231

999

9

9999

9

9993

99

99

99

99

9

9

9

9

00037

Bács-Kiskun megye területre nem bontható adatai

0399 9 9

90

3

70

HU331

999

9

9999

9

9992

99

99

99

99

9

9

9

9

00046

Békés megye területre nem bontható adatai

0499 9 9

90

3

70

HU332

999

9

9999

9

9992

99

99

99

99

9

9

9

9

00055

Borsod-A-Z megye területre nem bontható adatai

0599 9 9

90

3

50

HU311

999

9

9999

9

9991

99

99

99

99

9

9

9

9

00064

Csongrád megye területre nem bontható adatai

0699 9 9

90

3

70

HU333

999

9

9999

9

9992

99

99

99

99

9

9

9

9

00073

Fejér megye területre nem bontható adatai

0799 9 9

90

2

20

HU211

999

9

9999

9

9993

99

99

99

99

9

9

9

9

00082

Győr-Sopron megye területre nem bontható adatai

0899 9 9

90

2

30

HU221

999

9

9999

9

9993

99

99

99

99

9

9

9

9

00091

Hajdu-Bihar megye területre nem bontható adatai

0999 9 9

90

3

60

HU321

999

9

9999

9

9992

99

99

99

99

9

9

9

9

00107

Heves megye területre nem bontható adatai

1099 9 9

90

3

50

HU312

999

9

9999

9

9991

99

99

99

99

9

9

9

9

00116

Komárom-E megye területre nem bontható adatai

1199 9 9

90

2

20

HU212

999

9

9999

9

9993

99

99

99

99

9

9

9

9

00125

Nógrád megye területre nem bontható adatai

1299 9 9

90

3

50

HU313

999

9

9999

9

9991

99

99

99

99

9

9

9

9

00134

Pest megye területre nem bontható adatai

1399 9 9

90

1

12

HU120

999

9

9999

9

9999

99

99

99

99

9

9

9

9

00143

Somogy megye területre nem bontható adatai

1499 9 9

90

2

40

HU232

999

9

9999

9

9993

99

99

99

99

9

9

9

9

00152

Szabolcs-Sz-B megye területre nem bontható adatai

1599 9 9

90

3

60

HU323

999

9

9999

9

9992

99

99

99

99

9

9

9

9

00161

Jász-N-Sz megye területre nem bontható adatai

1699 9 9

90

3

60

HU322

999

9

9999

9

9992

99

99

99

99

9

9

9

9

00170

Tolna megye területre nem bontható adatai

1799 9 9

90

2

40

HU233

999

9

9999

9

9993

99

99

99

99

9

9

9

9

00189

Vas megye területre nem bontható adatai

1899 9 9

90

2

30

HU222

999

9

9999

9

9993

99

99

99

99

9

9

9

9

00198

Veszprém megye területre nem bontható adatai

1999 9 9

90

2

20

HU213

999

9

9999

9

9993

99

99

99

99

9

9

9

9

00204

Zala megye területre nem bontható adatai

2099 9 9

90

2

30

HU223

999

9

9999

9

9993

99

99

99

99

9

9

9

9

00213

Országhatáron kívüli tevékenység

2199 9 9

90

9

90

HUZZZ

999

9

9999

9

9999

99

99

99

99

9

9

9

9

00222

Országos területre nem bontható adatok

2299 9 9

90

8

80

HUZZZ

999

9

9999

9

9999

99

99

99

99

9

9

9

9

01508

Ipolyszög

1200 4 2

42

3

50

HU313

116

0

9999

9

9991

02

99

99

05

1

1

9

9

01526

Somoskőújfalu

1200 4 2

42

3

50

HU313

120

0

3063

9

9991

02

99

99

99

9

1

1

9

02015

Ráckeresztúr

0700 4 2

42

2

20

HU211

081

0

9999

9

9993

06

99

99

99

9

9

9

9

02024

Martonyi

0500 4 2

42

3

50

HU311

055

0

9999

9

9991

02

03

03

01

1

3

1

9

02033

Kakasd

1700 4 2

42

2

40

HU233

170

0

3093

1

2800

08

99

99

99

9

9

9

9

02042

Narda

1800 4 2

42

2

30

HU222

181

0

2033

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02051

Sávoly

1400 4 2

42

2

40

HU232

144

0

9999

9

9993

07

99

99

02

2

1

9

1

02060

Gönyű

0800 4 2

42

2

30

HU221

087

0

1013

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02079

Dunaremete

0800 4 2

42

2

30

HU221

089

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02088

Mánd

1500 4 2

42

3

60

HU323

150

0

9999

9

9992

03

99

99

99

3

3

1

9

02097

Gutorfölde

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02103

Maróc

2000 4 2

42

2

30

HU223

195

0

9999

9

9993

09

99

99

99

3

1

9

9

02112

Budapest 17. ker.

0117 9 9

90

1

11

HU110

017

1

0001

4

3200

01

99

99

99

9

9

9

9

02121

Csanádalberti

0600 4 2

42

3

70

HU333

073

0

9999

9

9992

05

99

99

99

1

1

9

9

02130

Mihályfa

2000 4 2

42

2

30

HU223

198

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

1

9

9

02149

Foktő

0300 4 2

42

3

70

HU331

037

0

9999

9

9992

05

99

99

99

9

1

9

9

02158

Muhi

0500 4 2

42

3

50

HU311

068

0

9999

9

9991

02

99

99

99

9

9

9

9

02167

Komádi

0900 3 2

30

3

60

HU321

094

0

9999

9

9992

03

99

99

99

1

3

1

9

02185

Csopak

1900 4 2

42

2

20

HU213

185

0

2013

2

1900

07

99

99

02

9

9

9

1

02194

Nemesvámos

1900 4 2

42

2

20

HU213

191

0

3133

9

9993

06

99

99

99

9

9

9

9

02200

Isztimér

0700 4 2

42

2

20

HU211

082

0

3103

9

9993

06

99

99

99

9

9

9

9

02219

Balatonfűzfő

1900 3 2

30

2

20

HU213

184

0

2013

9

9993

07

99

99

99

9

9

9

1

02228

Martonfa

0200 4 2

42

2

40

HU231

029

0

1033

9

9993

08

99

99

99

9

1

9

9

02237

Vág

0800 4 2

42

2

30

HU221

086

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

4

9

9

02246

Vát

1800 4 2

42

2

30

HU222

181

0

2033

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02264

Vásárosdombó

0200 4 2

42

2

40

HU231

025

0

9999

9

9993

08

99

99

99

3

3

1

9

02273

Abaújvár

0500 4 2

42

3

50

HU311

057

0

9999

9

9991

02

99

99

99

1

3

1

9

02282

Hejőkürt

0500 4 2

42

3

50

HU311

068

0

9999

9

9991

04

99

99

99

2

9

9

9

02291

Tiszabábolna

0500 4 2

42

3

50

HU311

060

0

9999

9

9991

04

05

99

07

9

1

1

9

02307

Kaba

0900 3 2

30

3

60

HU321

102

0

9999

9

9992

03

99

99

99

2

3

1

9

02316

Etyek

0700 4 2

41

2

20

HU211

077

0

9999

5

2100

06

99

99

99

9

9

9

9

02325

Baktalórántháza

1500 3 2

30

3

60

HU323

148

1

9999

9

9992

03

99

99

99

2

3

1

9

02343

Kincsesbánya

0700 4 2

42

2

20

HU211

082

0

3103

9

9993

06

99

99

99

9

9

9

9

02352

Újkígyós

0400 3 2

30

3

70

HU332

046

0

3013

9

9992

05

99

99

09

9

9

9

9

02361

Nagybajcs

0800 4 2

42

2

30

HU221

087

0

1013

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02370

Rád

1300 4 2

42

1

12

HU120

138

0

9999

9

9991

01

99

99

99

9

9

9

9

02389

Bercel

1200 4 2

42

3

50

HU313

116

0

9999

9

9991

02

99

99

99

9

1

9

9

02404

Surd

2000 4 2

42

2

30

HU223

196

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02413

Kisbabot

0800 4 2

42

2

30

HU221

092

0

1013

9

9993

09

99

99

99

9

1

9

9

02422

Hegyesd

1900 4 2

42

2

20

HU213

189

0

9999

2

2000

07

99

99

02

9

9

9

1

02431

Bük

1800 3 2

30

2

30

HU222

178

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02440

Szatta

1800 4 2

42

2

30

HU222

177

0

9999

9

9993

09

99

99

10

9

4

9

9

02459

Vajta

0700 4 2

42

2

20

HU211

084

0

9999

9

9993

06

99

99

99

3

3

1

9

02468

Hegymeg

0500 4 2

42

3

50

HU311

055

0

9999

9

9991

02

99

99

99

2

3

1

9

02477

Csombárd

1400 4 2

42

2

40

HU232

143

0

9999

9

9993

08

99

99

99

9

1

9

9

02486

Zalacséb

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02495

Nagycenk

0800 4 2

41

2

30

HU221

091

0

3073

5

2500

09

07

07

99

9

9

9

9

02501

Kisunyom

1800 4 2

42

2

30

HU222

181

0

2033

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02510

Kocs

1100 4 2

42

2

20

HU212

114

0

9999

5

1700

06

99

99

99

9

9

9

9

02529

Várfölde

2000 4 2

42

2

30

HU223

195

0

9999

9

9993

09

99

99

99

3

1

9

9

02547

Sumony

0200 4 2

42

2

40

HU231

032

0

9999

9

9993

08

99

99

99

3

1

9

9

02556

Mórichida

0800 4 2

42

2

30

HU221

092

0

1013

9

9993

09

99

99

99

9

1

9

9

02565

Döbrököz

1700 4 2

42

2

40

HU233

171

0

9999

9

9993

08

99

99

99

3

1

9

9

02574

Kenéz

1800 4 2

42

2

30

HU222

179

0

2033

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02583

Csesztreg

2000 4 2

42

2

30

HU223

194

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

1

9

9

02608

Zalaszentiván

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

2043

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02617

Sopronnémeti

0800 4 2

42

2

30

HU221

086

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

4

9

9

02626

Martfű

1600 3 2

30

3

60

HU322

167

0

9999

9

9992

03

99

99

99

9

9

9

9

02635

Öttevény

0800 4 2

42

2

30

HU221

087

0

1013

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02644

Alibánfa

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

2043

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02653

Nagyharsány

0200 4 2

42

2

40

HU231

031

0

9999

1

2900

08

99

99

99

3

1

9

9

02662

Milejszeg

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

2043

9

9993

09

99

99

99

3

9

9

9

02671

Kántorjánosi

1500 4 2

42

3

60

HU323

154

0

9999

9

9992

03

99

99

99

3

3

1

9

02680

Békésszentandrás

0400 4 2

41

3

70

HU332

052

0

9999

9

9992

05

99

99

09

9

1

9

9

02699

Sárkeszi

0700 4 2

42

2

20

HU211

085

0

3103

9

9993

06

99

99

99

9

9

9

9

02705

Pálmonostora

0300 4 2

42

3

70

HU331

040

0

9999

3

1600

05

99

99

99

1

1

9

9

02714

Tótvázsony

1900 4 2

42

2

20

HU213

191

0

3133

9

9993

07

99

99

99

9

9

9

1

02723

Sáregres

0700 4 2

42

2

20

HU211

084

0

9999

9

9993

06

99

99

99

1

3

1

9

02741

Fáj

0500 4 2

42

3

50

HU311

056

0

9999

9

9991

02

99

99

99

1

3

1

9

02750

Vértesacsa

0700 4 2

42

2

20

HU211

077

0

9999

9

9993

06

99

99

99

9

9

9

9

02769

Tápiószőlős

1300 4 2

42

1

12

HU120

124

0

9999

9

9992

01

99

99

99

9

1

9

9

02778

Ludányhalászi

1200 4 2

42

3

50

HU313

121

0

9999

9

9991

02

99

99

99

1

3

1

9

02787

Nemesgulács

1900 4 2

42

2

20

HU213

189

0

9999

2

1800

07

99

99

02

9

9

9

1

02796

Nak

1700 4 2

42

2

40

HU233

171

0

9999

9

9993

08

99

99

99

3

1

9

9

02802

Enying

0700 3 2

30

2

20

HU211

079

1

9999

9

9993

06

99

99

99

2

2

1

9

02811

Miszla

1700 4 2

42

2

40

HU233

174

0

9999

9

9993

08

99

99

99

1

3

1

9

02820

Abaújlak

0500 4 2

42

3

50

HU311

067

0

9999

9

9991

02

99

99

99

1

3

1

9

02839

Nemeskocs

1800 4 2

42

2

30

HU222

176

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

1

9

9

02848

Felsőzsolca

0500 3 2

30

3

50

HU311

061

0

1023

9

9991

02

99

99

99

9

9

1

9

02857

Geresdlak

0200 4 2

42

2

40

HU231

029

0

9999

9

9993

08

99

99

99

9

1

9

9

02866

Oszlár

0500 4 2

42

3

50

HU311

068

0

9999

9

9991

04

99

99

99

9

9

9

9

02875

Sáta

0500 4 2

42

3

50

HU311

062

0

9999

9

9991

02

99

99

99

3

3

1

9

02884

Vasalja

1800 4 2

42

2

30

HU222

177

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

4

9

9

02893

Söréd

0700 4 2

42

2

20

HU211

082

0

3103

5

2200

06

99

99

99

9

9

9

9

02909

Magyarszentmiklós

2000 4 2

42

2

30

HU223

196

0

3153

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02918

Balmazújváros

0900 3 2

30

3

60

HU321

093

1

9999

9

9992

03

05

99

07

9

1

1

9

02927

Duka

1800 4 2

42

2

30

HU222

176

0

9999

9

9993

09

99

99

99

1

1

9

9

02936

Dudar

1900 4 2

42

2

20

HU213

192

0

9999

9

9993

06

99

99

99

9

9

9

9

02945

Biri

1500 4 2

42

3

60

HU323

155

0

9999

9

9992

03

99

99

99

9

2

1

9

02954

Felsőszentiván

0300 4 2

42

3

70

HU331

035

0

9999

9

9992

05

99

99

99

1

1

9

9

02963

Bükkszék

1000 4 2

42

3

50

HU312

109

0

9999

9

9991

02

99

99

99

9

2

1

9

02972

Zalasárszeg

2000 4 2

42

2

30

HU223

196

0

3153

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

02981

Egerfarmos

1000 4 2

42

3

50

HU312

105

0

9999

9

9991

02

99

99

99

1

2

1

9

02990

Bátorliget

1500 4 2

42

3

60

HU323

156

0

9999

9

9992

03

99

99

99

1

3

1

9

03009

Szombathely

1800 2 1

20

2

30

HU222

181

1

2031

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

03018

Szebény

0200 4 2

42

2

40

HU231

027

0

9999

9

9993

08

99

99

99

3

1

9

9

03036

Döröske

1800 4 2

42

2

30

HU222

177

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

4

9

9

03045

Hajdúböszörmény

0900 3 2

30

3

60

HU321

097

1

9999

9

9992

03

05

99

07

9

1

9

9

03054

Lickóvadamos

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

9

9

9

03063

Zádorfalva

0500 4 2

42

3

50

HU311

063

0

9999

9

9991

02

99

03

99

1

3

1

9

03072

Balatoncsicsó

1900 4 2

42

2

20

HU213

185

0

9999

2

1900

07

99

99

02

9

9

9

1

03081

Sajóhídvég

0500 4 2

42

3

50

HU311

061

0

9999

9

9991

02

99

99

99

9

9

9

9

03090

Borgáta

1800 4 2

42

2

30

HU222

176

0

9999

2

2400

09

99

99

99

1

1

9

9

03106

Kétsoprony

0400 4 2

42

3

70

HU332

046

0

9999

9

9992

05

99

99

99

9

9

9

9

03115

Dunaújváros

0700 2 2

20

2

20

HU211

078

1

3141

9

9993

06

99

99

99

9

9

9

9

03124

Szentkozmadombja

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

9999

9

9993

09

99

99

99

2

9

9

9

03133

Taktaszada

0500 4 2

42

3

50

HU311

066

0

9999

9

9991

02

99

99

99

3

2

1

9

03142

Vönöck

1800 4 2

42

2

30

HU222

176

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

1

9

9

03151

Kistapolca

0200 4 2

42

2

40

HU231

031

0

9999

9

9993

08

99

99

99

2

1

9

9

03160

Szuhafő

0500 4 2

42

3

50

HU311

063

0

9999

9

9991

02

03

03

01

9

3

1

9

03179

Budapest 02. ker.

0102 9 9

90

1

11

HU110

002

1

0001

9

9993

01

01

01

99

9

9

9

9

03188

Iborfia

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

9999

9

9993

09

99

99

99

3

9

9

9

03197

Rábahídvég

1800 4 2

42

2

30

HU222

182

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

2

1

9

03203

Nyim

1400 4 2

42

2

40

HU232

146

0

9999

9

9993

07

99

99

99

2

9

9

1

03212

Sajóivánka

0500 4 2

42

3

50

HU311

058

0

9999

9

9991

02

99

99

99

9

1

9

9

03221

Magyarlak

1800 4 2

42

2

30

HU222

180

0

9999

9

9993

09

99

99

10

9

9

9

9

03230

Fajsz

0300 4 2

42

3

70

HU331

037

0

9999

9

9992

05

99

99

04

9

1

9

9

03249

Őrhalom

1200 4 2

42

3

50

HU313

116

0

9999

9

9991

02

99

99

99

9

1

9

9

03258

Földes

0900 4 2

41

3

60

HU321

102

0

9999

9

9992

03

99

99

99

9

3

1

9

03267

Badacsonytördemic

1900 4 2

42

2

20

HU213

189

0

2013

2

1800

07

99

99

02

9

9

9

1

03276

Füzesabony

1000 3 2

30

3

50

HU312

105

1

9999

9

9991

04

99

99

99

9

2

1

9

03285

Hirics

0200 4 2

42

2

40

HU231

030

0

9999

9

9993

08

99

99

04

1

3

1

9

03294

Molnaszecsőd

1800 4 2

42

2

30

HU222

177

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

4

9

9

03300

Iklad

1300 4 2

42

1

12

HU120

122

0

9999

9

9991

01

99

99

99

9

4

9

9

03319

Ártánd

0900 4 2

42

3

60

HU321

094

0

9999

9

9992

03

99

99

99

9

3

1

9

03328

Ipolytarnóc

1200 4 2

42

3

50

HU313

120

0

9999

9

9991

02

99

99

99

1

1

1

9

03337

Ivánbattyán

0200 4 2

42

2

40

HU231

031

0

9999

1

2700

08

99

99

99

9

1

9

9

03346

Ivándárda

0200 4 2

42

2

40

HU231

027

0

9999

9

9993

08

99

99

99

9

1

9

9

03355

Nova

2000 4 2

42

2

30

HU223

194

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

1

9

9

03364

Szilsárkány

0800 4 2

42

2

30

HU221

086

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

4

9

9

03373

Tiszapüspöki

1600 4 2

42

3

60

HU322

169

0

9999

9

9992

03

99

99

99

1

2

1

9

03382

Szarvaskő

1000 4 2

42

3

50

HU312

104

0

2023

9

9991

02

99

99

03

9

9

9

9

03391

Piricse

1500 4 2

42

3

60

HU323

156

0

9999

9

9992

03

99

99

99

3

3

1

9

03407

Budajenő

1300 4 2

42

1

12

HU120

123

0

0053

5

2100

01

99

99

99

9

9

9

9

03416

Somogyszil

1400 4 2

42

2

40

HU232

143

0

9999

9

9993

08

99

99

99

3

1

9

9

03425

Bogyiszló

1700 4 2

42

2

40

HU233

175

0

9999

9

9993

08

99

99

04

9

9

9

9

03434

Lasztonya

2000 4 2

42

2

30

HU223

195

0

9999

9

9993

09

99

99

99

3

1

9

9

03443

Mezőzombor

0500 4 2

42

3

50

HU311

066

0

9999

6

3300

02

08

08

99

1

2

1

2

03452

Boldog

1000 4 2

42

3

50

HU312

107

0

9999

9

9991

02

99

99

99

9

9

9

9

03461

Kétegyháza

0400 4 2

41

3

70

HU332

048

0

9999

9

9992

05

99

99

09

9

9

9

9

03470

Meződ

0200 4 2

42

2

40

HU231

025

0

9999

9

9993

08

99

99

99

1

3

1

9

03489

Edde

1400 4 2

42

2

40

HU232

143

0

9999

9

9993

08

99

99

99

3

1

9

9

03498

Vereb

0700 4 2

42

2

20

HU211

080

0

9999

9

9993

06

99

99

99

9

9

9

9

03504

Sajóbábony

0500 3 2

30

3

50

HU311

061

0

1023

9

9991

02

99

99

99

2

9

9

9

03513

Visznek

1000 4 2

42

3

50

HU312

106

0

9999

9

9991

02

99

99

99

9

9

9

9

03522

Baja

0300 3 2

30

3

70

HU331

035

1

9999

3

1500

05

99

99

04

9

1

9

9

03531

Léh

0500 4 2

42

3

50

HU311

067

0

9999

9

9991

02

99

99

99

3

3

1

9

03540

Kökény

0200 4 2

42

2

40

HU231

028

0

1033

9

9993

08

99

99

99

9

9

9

9

03559

Balatonvilágos

1400 4 2

42

2

40

HU232

146

0

2013

2

1900

07

99

99

99

9

9

9

1

03568

Szentantalfa

1900 4 2

42

2

20

HU213

185

0

9999

2

1900

07

99

99

02

9

9

9

1

03577

Géderlak

0300 4 2

42

3

70

HU331

037

0

9999

9

9992

05

99

99

99

3

1

9

9

03586

Szabolcsveresmart

1500 4 2

42

3

60

HU323

153

0

9999

9

9992

03

99

99

99

3

1

1

9

03595

Abaújszántó

0500 3 2

30

3

50

HU311

057

0

9999

6

3300

02

99

08

99

9

3

1

2

03601

Sóly

1900 4 2

42

2

20

HU213

191

0

3133

9

9993

06

99

99

99

9

9

9

9

03610

Malomsok

1900 4 2

42

2

20

HU213

187

0

9999

9

9993

06

99

99

99

9

1

9

9

03629

Géberjén

1500 4 2

42

3

60

HU323

154

0

9999

9

9992

03

99

99

99

9

3

1

9

03638

Balatonhenye

1900 4 2

42

2

20

HU213

189

0

9999

2

2000

07

99

99

02

9

9

9

1

03647

Döge

1500 4 2

42

3

60

HU323

153

0

9999

9

9992

03

99

99

99

2

1

1

9

03656

Bátmonostor

0300 4 2

42

3

70

HU331

035

0

9999

3

1500

05

99

99

04

9

1

9

9

03665

Cered

1200 4 2

42

3

50

HU313

120

0

3063

9

9991

02

99

99

99

3

1

1

9

03674

Nemeskeresztúr

1800 4 2

42

2

30

HU222

176

0

9999

9

9993

09

99

99

99

1

1

9

9

03683

Magyarhomorog

0900 4 2

42

3

60

HU321

094

0

9999

9

9992

03

99

99

99

1

3

1

9

03692

Mende

1300 4 2

42

1

12

HU120

131

0

9999

9

9992

01

99

99

99

9

1

9

9

03708

Taktabáj

0500 4 2

42

3

50

HU311

069

0

9999

9

9991

02

99

99

99

3

2

1

9

03717

Tiszadorogma

0500 4 2

42

3

50

HU311

059

0

9999

9

9991

04

99

99

99

9

3

1

9

03726

Zebecke

2000 4 2

42

2

30

HU223

194

0

9999

9

9993

09

99

99

99

3

1

9

9

03735

Bárdudvarnok

1400 4 2

42

2

40

HU232

143

0

9999

9

9993

08

99

99

99

9

1

1

9

03744

Gagyvendégi

0500 4 2

42

3

50

HU311

067

0

9999

9

9991

02

99

99

99

3

3

1

9

03753

Rábcakapi

0800 4 2

42

2

30

HU221

086

0

9999

9

9993

09

99

99

99

9

4

9

9

03762

Kiskinizs

0500 4 2

42

3

50

HU311

067

0

9999

9

9991

02

99

99

99

9

3

1

9

03771

Arnót

0500 4 2

42

3

50

HU311

061

0

1023

9

9991

02

99

99

99

9

9

9

9

03780

Ócsárd

0200 4 2

42

2

40

HU231

028

0

9999

9

9993

08

99

99

99

9

9

9

9

03799

Csákány

1400 4 2

42

2

40

HU232

144

0

9999

9

9993

08

99

99

99

3

1

9

9

03805

Szakáld

0500 4 2

42

3

50

HU311

068

0

9999

9

9991

04

99

99

99

9

9

9

9

03814

Hévíz

2000 3 2

30

2

30

HU223

193

0

2013

2

2000

07

99

99

99

9

9

9

1

03823

Ároktő

0500 4 2

42

3

50

HU311

059

0

9999

9

9991

04

05

99

07

1

3

1

9

03832

Keszü

0200 4 2

42

2

40

HU231

028

0

1033

1

2700

08

99

99

99

9

9

9

9

03841

Bokor

1200 4 2

42

3

50

HU313

118

0

9999

9

9991

02

99

99

99

3

1

1

9

03850

Tiszabercel

1500 4 2

42

3

60

HU323

151

0

9999

9

9992

03

99

99

99

3

3

1

9

03869

Kistormás

1700 4 2

42

2

40

HU233

173

0

9999

9

9993

08

99

99

99

9

9

9

9

03878

Nyírpilis

1500 4 2

42

3

60

HU323

156

0

9999

9

9992

03

99

99

99

3

3

1

9

03887

Szerecseny

0800 4 2

42

2

30

HU221

092

0

1013

9

9993

09

99

99

99

9

1

9

9

03896

Cserkút

0200 4 2

42

2

40

HU231

028

0

1033

1

2700

08

99

99

99

9

9

9

9

03902

Mád

0500 4 2

42

3

50

HU311

066

0

9999

6

3300

02

08

08

99

9

2

1

2

03911

Csákánydoroszló

1800 4 2

42

2

30

HU222

177

0

9999

9

9993

09

99

99

10

9

4

9

9

03939

Cigánd

0500 3 2

30

3

50

HU311

054

1

9999

9

9991

02

99

99

99

3

3

1

9

03948

Raposka

1900 4 2

42

2

20

HU213

189

0

9999

2

1800

07

99

99

02

9

9

9

1

03957

Viszló

0500 4 2

42

3

50

HU311

055

0

9999

9

9991

02

99

99

99

3

3

1

9

03966

Ruzsa

0600 4 2

42

3

70

HU333

074

0

9999

3

1400

05

99

99

99

1

1

1

9

03975

Baksa

0200 4 2

42

2

40

HU231

030

0

1033

9

9993

08

99

99

99

9

3

1

9

03984

Nagybudmér

0200 4 2

42

2

40

HU231

024

0

9999

9

9993

08

99

99

99

3

1

9

9

03993

Héhalom

1200 4 2

42

3

50

HU313

118

0

9999

9

9991

02

99

99

99

9

1

1

9

04002

Zalacsány

2000 4 2

42

2

30

HU223

193

0

9999

9

9993

07

99

99

99

9

9

9

1

04011

Budapest 19. ker.

0119 9 9

90

1

11

HU110

019

1

0001

9

9992