nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
16/2011. (V. 10.) KIM rendelet
az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról
2018-03-13
infinity
9
Jogszabály

16/2011. (V. 10.) KIM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet 1. mellékletében foglalt Ipari Termékosztályozást (a továbbiakban: ITO) kell alkalmazni a statisztikai adatszolgáltatásokban a hazai előállítású ipari termék besorolása esetében. Az adatszolgáltatás során a 2. mellékletben felsorolt mértékegységeket kell alkalmazni.

2. § Az ITO kód felépítése:

a) 1–4. számjegy megfelel a tevékenységek egységes osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti kódnak;

b) 5–6. számjegy megfelel a termékek és szolgáltatások új statisztikai osztályozása (CPA) szerinti kódnak;

c) 8. számjegy megfelel az ipari termékek osztályozása (PRODCOM) szerinti kódnak, „HU” jelölésű termékek esetében a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által képzett kód;

d) 9. szám minden kódnál „0”-val jelölt;

e) 10–12. mértékegységet jelölő kód.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a KSH elnökének az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről szóló 6/2010. (IV. 21.) számú közleménye.

4. § E rendelet

a) az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról szóló, 1991. december 19-i 3924/91/EGK tanácsi rendelet;

b) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és

d) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2010-es évre történő megállapításáról szóló, 2010. szeptember 10-i 860/2010/EU bizottsági rendelet;

e)1 a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2011-es évre történő megállapításáról szóló, 2011. július 27-i 830/2011/EU bizottsági rendelet

f)2 a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2012-es évre történő megállapításáról szóló, 2012. augusztus 20-i 907/2012/EU bizottsági rendelet;

g)3 az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 912/2004/EK bizottsági rendelet

h)4 a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2013. évre történő megállapításáról szóló, 2013. szeptember 12-i 936/2013/EU bizottsági rendelet;

i)5 a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2014. évre történő megállapításáról szóló, 2014. július 4-i 842/2014/EU bizottsági rendelet;

j)6 a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2015. évre történő megállapításáról szóló, 2015. szeptember 17-i 2015/1711 bizottsági (EU) rendelet;

k)7 a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2016. évre történő megállapításáról szóló, 2016. október 6-ai (EU) 2016/1872 bizottsági rendelet

l)8 a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2017. évre történő megállapításáról szóló, 2017. november 22-i (EU) 2017/2119 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 16/2011. (V. 10.) KIM rendelethez9

Ipari Termékosztályozás (ITO)

 

 

A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS

 

 

 

KÓDSZÁMA

MEGNEVEZÉSE

MENNYISÉGI EGYSÉGE

FORRÁSA

1

B+C+D+E36

IPAR

 

 

2

B

BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS

 

 

3

05

SZÉNBÁNYÁSZAT

 

 

4

05.1

FEKETESZÉN-BÁNYÁSZAT

 

 

5

05.10

FEKETESZÉN-BÁNYÁSZAT

 

TE

6

051010 00 0 055

- Feketeszén, nem agglomerált

t

CP

7

051010 30 0 055

- - Feketeszén (antracit), kokszosítható, fűtőértéke nagyobb mint 23865 kJ/kg, kohókoksz alapanyaga

t

HU

8

051010 50 0 055

- - Feketeszén (antracit), fűtőértéke nagyobb mint 23865 kJ/kg,(kivéve a kokszosítható)

t

HU

9

05.2

BARNASZÉN-, LIGNITBÁNYÁSZAT

 

 

10

05.20

BARNASZÉN-, LIGNITBÁNYÁSZAT

 

TE

11

052010 00 0 055

- Barnaszén és lignit

t

CP

12

052010 10 0 055

- - Barnaszén

t

HU

13

052010 20 0 055

- - Lignit

t

HU

14

06

KŐOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS

 

 

15

06.1

KŐOLAJ-KITERMELÉS

 

 

16

06.10

KŐOLAJ-KITERMELÉS

 

TE

17

061010 00 0 055

- Kőolaj és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers

t

CP

18

061010 30 0 055

- - Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj (kivéve a földgáz-kondenzátum)

t

HU

19

061010 50 0 055

- - Földgáz-kondenzátumok

t

HU

20

061020 00 0 055

- Bitumenes vagy olajpala és olajhomok

t

CP

21

06.2

FÖLDGÁZKITERMELÉS

 

 

22

06.20

FÖLDGÁZKITERMELÉS

 

TE

23

062010 00 0 055

- Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű

t

CP

24

062010 00 0 094

- Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű

GJ

CP

25

062010 00 0 702

- Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű

1000 m3

CP

26

07

FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA

 

 

27

07.1

VASÉRCBÁNYÁSZAT

 

 

28

07.10

VASÉRCBÁNYÁSZAT

 

TE

29

071010 00 0 055

- Vasérc és dúsítmányai (a pörkölt vaspirit kivételével)

t

PR, CP

30

07.2

EGYÉB FÉM ÉRC BÁNYÁSZATA

 

 

31

07.21

URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT

 

TE

32

072110 00 0 055

- Urán- és tóriumérc

t

CP

33

07.29

SZÍNESFÉM ÉRC BÁNYÁSZATA

 

TE

34

072910 00 0 055

- Színesfém érc és dúsítmányai

t

CP

35

072911 00 0 055

- - Rézérc és dúsítmányai

t

PR, CP

36

072912 00 0 055

- - Nikkelérc és dúsítmányai

t

PR, CP

37

072913 00 0 055

- - Bauxit és dúsított érc

t

PR, CP

38

072914 00 0 055

- - Nemesfémérc és dúsítmányai

t

PR, CP

39

072915 00 0 055

- - Ólom-, cink- és ónérc és dúsítmányaik

t

PR, CP

40

072919 00 0 055

- - Egyéb színesfémtartalmú ércek és dúsítmányaik

t

PR, CP

41

08

EGYÉB BÁNYÁSZAT

 

 

42

08.1

KŐFEJTÉS, HOMOK-, AGYAGBÁNYÁSZAT

 

 

43

08.11

KŐFEJTÉS, GIPSZ, KRÉTA BÁNYÁSZATA

 

TE

44

081110 00 0 055

- Építőkő vagy díszítőkő

t

CP

45

081111 00 0 055

- - Márványból és egyéb mészkőből készült építőkő vagy díszítőkő

t

CP

46

081111 30 0 055

- - - Márvány és travertin

t

HU

47

081111 33 0 055

- - - - Márvány és travertin, nyersen vagy durván nagyolva

t

PR

48

081111 36 0 055

- - - - Márvány és travertin egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában

t

PR

49

081111 50 0 055

- - - Ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből, legalább 2,5 térfogattömegű

t

PR

50

081112 00 0 055

- - Gránit, homokkő és egyéb építőkő vagy díszítőkő

t

CP

51

081112 30 0 055

- - - Gránit

t

HU

52

081112 33 0 055

- - - - Gránit, nyersen vagy durván nagyolva

t

PR

53

081112 36 0 055

- - - - Gránit egyszerűen vágva, tömb, téglalap (beleértve: négyzetes) alakú tábla formában

t

PR

54

081112 50 0 055

- - - Homokkő

t

PR

55

081112 90 0 055

- - - Porfír, bazalt, kvarcit és más emlékművi vagy építőkő, nyers, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva (kivéve a legalább 2,5 térfogattömegű emlékművi vagy építőkövet mészkőből, a gránitot és a homokkövet)

t

PR

56

081120 00 0 055

- Mészkő és gipsz

t

CP

57

081120 30 0 055

- - Gipsz és anhidrit

t

PR

58

081120 50 0 055

- - Kohómészkő, mészkő és más mésztartalmú kő, mész vagy cement előállításához (adalékanyagként használt zúzott mészkő és faragott mészkő kivételével)

t

PR

59

081130 00 0 055

- Kréta és dolomit

t

CP

60

081130 10 0 055

- - Kréta

t

PR

61

081130 30 0 055

- - Dolomit, nyers, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában (kivéve a kalcinált vagy zsugorított [szinterelt] dolomitot, agglomerált dolomitot, a tört vagy zúzott dolomitot, amelyet betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak használnak)

t

PR

62

081140 00 0 055

- Palakő, nyersen, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában

t

PR, CP

63

08.12

KAVICS-, HOMOK-, AGYAGBÁNYÁSZAT

 

TE

64

081210 00 0 055

- Kavics és homok

t

CP

65

081211 00 0 055

- - Természetes homok

t

CP

66

081211 50 0 055

- - - Kovasavtartalmú homok (kvarchomok vagy ipari homok)

t

PR

67

081211 90 0 055

- - - Építési homok, mint az agyagos homok, a kaolinos homok, a földpátos homok (a kvarchomok, a fémtartalmú homok kivételével)

t

PR

68

081212 00 0 055

- - Kőszemcse, -szilánk, -por, kavics, sóder

t

CP

69

081212 10 0 055

- - - Kavics, sóder, amelyet általában betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak használnak, gömbölyű kavics és kvarckavics

t

PR

70

081212 30 0 055

- - - Zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak használnak (a sóder, kavics, gömbölyű kavics és kvarckavics kivételével)

t

PR

71

081212 50 0 055

- - - Szemcse, szilánk és por márványból

t

PR

72

081212 90 0 055

- - - Szemcse, szilánk, por travertinből, ekozinból, gránitból, porfírból, bazaltból, homokkőből és más emlékművi kőből

t

PR

73

081213 00 0 055

- - Terméksalak és hasonló ipari hulladékok keveréke (építési célú kavics­, sóder­, murva­ vagy kvarckavicstartalommal vagy anélkül)

t

PR, CP

74

081220 00 0 055

- Agyag és kaolin

t

CP

75

081221 00 0 055

- - Kaolin és egyéb kaolintartalmú agyag

t

CP

76

081221 40 0 055

- - - Kaolin, nem kalcinált

t

PR

77

081221 60 0 055

- - - Kaolintartalmú agyag (képlékeny agyag)

t

PR

78

081222 00 0 055

- - Egyéb agyag, andaluzit, kianit és szillimanit, mullit, samott és tűzálló agyagok

t

CP

79

081222 10 0 055

- - - Bentonit

t

PR

80

081222 30 0 055

- - - Tűzálló agyag

t

PR

81

081222 50 0 055

- - - Közönséges agyag és pala építési célra (kivéve a bentonitot, tűzálló agyagot, duzzasztott [expandált] agyagot, kaolint és kaolinos agyagot); andaluzit, kianit és szillimanit; mullit; samott, illetve tűzálló agyag

t

PR

82

08.9

M.N.S. BÁNYÁSZAT

 

 

83

08.91

VEGYI ÁSVÁNY BÁNYÁSZATA

 

TE

84

089110 00 0 055

- Vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok

t

CP

85

089111 00 0 055

- - Természetes kalcium-foszfát és természetes alumínium-kalcium-foszfát; foszfátkréta

t

PR, CP

86

089112 00 0 055

- - Pörköletlen vaspirit; nyers vagy nem finomított kén (beleértve a melléktermékként keletkező ként is)

t

PR, CP

87

089119 00 0 055

- - Egyéb vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok

t

PR, CP

88

08.92

TŐZEGKITERMELÉS

 

TE

89

089210 00 0 055

- Tőzeg

t

CP

90

08.93

SÓKITERMELÉS

 

TE

91

089310 00 0 055

- Só (beleértve a denaturált sót, de az asztali só kivételével) és tiszta nátrium-klorid (ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal is)

t

PR, CP

92

08.99

EGYÉB M.N.S. BÁNYÁSZAT

 

TE

93

089910 00 0 055

- Természetes bitumen és aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet

t

PR, CP

94

089920 00 0 706

- Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers drágakövek és féldrágakövek, ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránát, más természetes csiszolóanyag, egyéb ásványok

1000 Ft

CP

95

089921 00 0 056

- - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított drágakövek és féldrágakövek (kivéve az ipari gyémántok)

k

PR, CP

96

089922 00 0 055

- - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránát, más természetes csiszolóanyag

t

PR, CP

97

089929 00 0 055

- - Egyéb ásványok

t

PR, CP

98

09

BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS

 

 

99

09.1

KŐOLAJ-, FÖLDGÁZ-KITERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS

 

 

100

09.10

KŐOLAJ-, FÖLDGÁZ-KITERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS

 

TE

101

091010 00 0 706

- Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatások

1000 Ft

CP

102

091011 00 0 706

- - Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatások

1000 Ft

CP

103

091012 00 0 706

- - Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás, valamint a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos hasonló szolgáltatások

1000 Ft

CP

104

091013 00 0 706

- - Földgáz cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá szállítási célra a kitermelés helyszínén

1000 Ft

CP

105

09.9

EGYÉB BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS

 

 

106

09.90

EGYÉB BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS

 

TE

107

099010 00 0 706

- Egyéb bányászati szolgáltatás

1000 Ft

CP

108

099011 00 0 706

- - Feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai

1000 Ft

CP

109

099019 00 0 706

- - Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások

1000 Ft

CP

110

C

FELDOLGOZÓIPAR

 

 

111

CA

ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA

 

 

112

10

ÉLELMISZERGYÁRTÁS

 

 

113

10.1

HÚSFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS, HÚSKÉSZÍTMÉNY GYÁRTÁSA

 

 

114

10.11

HÚSFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS

 

TE

115

101110 00 0 055

- Friss vagy hűtött szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhús és más lófélék húsa

t

CP

116

101111 00 0 055

- - Friss vagy hűtött marhahús

t

CP

117

101111 40 0 055

- - - Csontos marha- vagy borjúhús frissen vagy hűtve, egészben, félben és negyedben

t

PR

118

101111 90 0 055

- - - Darabolt marha- vagy borjúhús frissen vagy hűtve*

t

PR

119

101112 00 0 055

- - Friss vagy hűtött sertéshús

t

CP

120

101112 30 0 055

- - - Csontos sertéshús, frissen vagy hűtve, egészben és félben (beleértve az ideiglenes tartósítószerként sóval csomagolt friss húst is)

t

PR

121

101112 50 0 055

- - - Csontos sertéssonka és -lapocka és ezek részei, csonttal, frissen vagy hűtve (beleértve az ideiglenes tartósítószerként sóval csomagolt friss húst is)*

t

PR

122

101112 90 0 055

- - - Friss vagy hűtött sertéshús (beleértve az ideiglenes tartósítószerként sóval csomagolt friss húst is, kivéve az egészet vagy felet, sonkát, lapockát és ezek részeit csonttal)*

t

PR

123

101113 00 0 055

- - Bárány- és juhhús frissen vagy hűtve, egész, fél és részei

t

PR, CP

124

101114 00 0 055

- - Kecskehús frissen vagy hűtve

t

PR, CP

125

101115 00 0 055

- - Ló és más lófélék húsa frissen vagy hűtve

t

PR, CP

126

101120 00 0 055

- Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló és más lófélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége frissen vagy hűtve

t

PR, CP

127

101130 00 0 055

- Fagyasztott hús és ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből; friss, hűtött vagy fagyasztott egyéb hús és ehető belsőség

t

CP

128

101131 00 0 055

- - Marha- vagy borjúhús fagyasztva, egész, fél, negyed és részei*

t

PR, CP

129

101132 00 0 055

- - Fagyasztott sertéshús

t

CP

130

101132 30 0 055

- - - Sertéshús fagyasztva, egész és fél*

t

PR

131

101132 50 0 055

- - - Sertéshús fagyasztva, comb, lapocka és részei, csonttal*

t

PR

132

101132 90 0 055

- - - Fagyasztott sertéshús (kivéve az egészet vagy felet, a combot, lapockát és részeit, csonttal)*

t

PR

133

101133 00 0 055

- - Bárány- és juhhús fagyasztva, egész, fél és részei*

t

PR, CP

134

101134 00 0 055

- - Kecskehús fagyasztva*

t

PR, CP

135

101135 00 0 055

- - Ló és más lófélék fagyasztott húsa*

t

PR, CP

136

101139 00 0 055

- - Friss, hűtött és fagyasztott egyéb hús és ehető belsőségei

t

CP

137

101139 10 0 055

- - - Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló és más lófélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége fagyasztva

t

PR

138

101139 30 0 055

- - - Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva (beleértve a házi-, üregi vagy mezei nyúl húsát és belsőségét, vadat, kivéve a békacombot, a baromfi, a szarvasmarhafélék, a lófélék, a sertés, a juh- és kecskefélék húsát és belsőségét)

t

PR

139

101140 00 0 706

- Zsíros gyapjú, irha, nyersbőr szarvasmarha- vagy lófélékből, juhból és kecskéből

1000 Ft

CP

140

101141 00 0 055

- - Zsíros gyapjú nem kártolva vagy fésülve (beleértve az állaton mosott gyapjút is) (kivéve a nyírt gyapjút)

t

PR, CP

141

101142 00 0 194

- - Szarvasmarhafélék és lófélék nyersbőre és irhája, egészben (kivéve a 4101 90 vtsz. alá soroltak)

db

PR, CP

142

101143 00 0 055

- - Szarvasmarhafélék és lófélék egyéb nyersbőre és irhája

t

PR, CP

143

101144 00 0 194

- - Juh- és báránybőr nyersen

db

PR, CP

144

101145 00 0 194

- - Nyers kecske- vagy gidabőr, nem cserzett, kezeletlenül vagy tartósítva

db

PR, CP

145

101150 00 0 055

- Zsiradék, szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből

t

CP

146

101150 40 0 055

- - Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna), frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva vagy füstölve (nem olvasztott)

t

PR

147

101150 60 0 055

- - Sertészsiradék és más sertészsír, olvasztott

t

PR

148

101150 70 0 055

- - Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, nyers vagy olvasztott

t

PR

149

101160 00 0 055

- Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan

t

CP

150

101160 30 0 055

- - Állati bél, hólyag és gyomor, egészben vagy darabban (a halból származó kivételével)

t

PR

151

101160 90 0 055

- - Emberi étkezésre alkalmatlan állati hulladék (a halból származó, az állati bél, hólyag és gyomor kivételével)

t

PR

152

101190 00 0 706

- Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

153

101199 00 0 706

- - Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

154

10.12

BAROMFIHÚS FELDOLGOZÁSA, TARTÓSÍTÁSA

 

TE

155

101210 00 0 055

- Friss vagy hűtött baromfihús

t

CP

156

101210 10 0 055

- - Csirke egészben, frissen vagy hűtve

t

PR

157

101210 20 0 055

- - Pulyka egészben, frissen vagy hűtve

t

PR

158

101210 30 0 055

- - Liba, kacsa és gyöngytyúk egészben, frissen vagy hűtve

t

PR

159

101210 50 0 055

- - Csirkedarabok, frissen vagy hűtve

t

PR

160

101210 60 0 055

- - Pulykadarabok, frissen vagy hűtve

t

PR

161

101210 70 0 055

- - Liba-, kacsa- és gyöngytyúkdarabok, frissen vagy hűtve

t

PR

162

101220 00 0 055

- Fagyasztott baromfihús

t

CP

163

101220 10 0 055

- - Fagyasztott baromfihús, egészben

t

HU

164

101220 13 0 055

- - - Csirke egészben, fagyasztva

t

PR

165

101220 15 0 055

- - - Pulyka egészben, fagyasztva

t

PR

166

101220 17 0 055

- - - Liba, kacsa és gyöngytyúk egészben, fagyasztva

t

PR

167

101220 50 0 055

- - Fagyasztott baromfihús, darabolva

t

HU

168

101220 53 0 055

- - - Csirkedarabok fagyasztva

t

PR

169

101220 55 0 055

- - - Pulykadarabok fagyasztva

t

PR

170

101220 57 0 055

- - - Liba-, kacsa- és gyöngytyúkdarabok, fagyasztva

t

PR

171

101230 00 0 055

- Baromfizsiradék

t

PR, CP

172

101240 00 0 055

- Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség

t

PR, CP

173

101240 10 0 055

- - Hízott liba- és kacsamáj frissen vagy hűtve

t

HU

174

101240 30 0 055

- - Baromfimáj fagyasztva

t

HU

175

101240 40 0 055

- - Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség (kivéve hízott liba- és kacsamáj frissen vagy hűtve, valamint baromfimáj fagyasztva)

t

HU

176

101250 00 0 055

- Kikészített madárbőr tollal vagy pehellyel, toll stb.

t

PR, CP

177

101290 00 0 706

- Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

178

101299 00 0 706

- - Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

179

10.13

HÚS-, BAROMFIHÚS-KÉSZÍTMÉNY GYÁRTÁSA

 

TE

180

101310 00 0 055

- Húskészítmények és konzervek húsból, belsőségből és vérből

t

CP

181

101311 00 0 055

- - Darabolt, sózott, szárított vagy füstölt sertéshús (beleértve a szalonnát és sonkát is)

t

CP

182

101311 20 0 055

- - - Csontos sertéssonka és -lapocka és ezek részei sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

t

PR

183

101311 50 0 055

- - - Sertésoldalas és -dagadó és részei, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

t

PR

184

101311 80 0 055

- - - Sertéshús sózva, sós lében, szárítva vagy füstölve (beleértve a szalonnás oldalt, a háromnegyed oldalt, az elülső részeket, a tarját, karajt és részeit, kivéve a csontos sonkát, lapockát és ezek részeit, az oldalast, dagadót és ezek részeit)

t

PR

185

101312 00 0 055

- - Marha- és borjúhús, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

t

PR, CP

186

101313 00 0 055

- - Hús sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; húsból, vágási melléktermékből és belsőségből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény (kivéve a sertéshúst, a marha- és borjúhúst sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve)

t

PR, CP

187

101314 00 0 055

- - Töltött termék húsból, belsőségből vagy vérből

t

CP

188

101314 30 0 055

- - - Májból készült kolbász és ilyen alapú, hasonló termék és élelmiszer-készítmény (kivéve készétel)

t

PR

189

101314 60 0 055

- - - Húsból, belsőségből vagy vérből készült kolbász és ilyen alapú, hasonló termék és élelmiszer-készítmény (kivéve májból készült kolbász és készétel)

t

PR

190

101314 61 0 055

- - - - Szárazkolbász, sertés, marha, ló, egyéb állat húsából

t

HU

191

101314 62 0 055

- - - - Félszáraz kolbász, sertés, marha, ló vagy egyéb állat húsából

t

HU

192

101314 63 0 055

- - - - Egyéb kolbászfélék, sertés, marha, ló vagy egyéb állat húsából

t

HU

193

101314 64 0 055

- - - - Szalámi

t

HU

194

101314 65 0 055

- - - - Kolbász, szalámi baromfihúsból

t

HU

195

101314 66 0 055

- - - - Egyéb töltött hústermék, baromfihúsból, sertés, marha, ló, egyéb állat húsából

t

HU

196

101315 00 0 055

- - Egyéb húskészítmény és konzerv húsból, belsőségből vagy vérből

t

CP

197

101315 05 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított liba- vagy kacsamáj (kivéve kolbászok és készétel)

t

PR

198

101315 15 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított máj más állatból (kivéve kolbászok és készétel)

t

PR

199

101315 25 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított pulykahús vagy -belsőség (kivéve kolbászok, májkészítmény és készétel)

t

PR

200

101315 35 0 055

- - - Más feldolgozott vagy tartósított baromfihús (kivéve kolbászok, májkészítmény és készétel)

t

PR

201

101315 45 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított sertéshús: sonka és részei (kivéve készétel)

t

PR

202

101315 55 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított sertéshús: lapocka és részei (kivéve készétel)

t

PR

203

101315 65 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított házisertés-hús, -belsőség és ezek keveréke, 40 % alatti bármely fajtájú hús- vagy belsőségtartalommal és bármely fajtájú zsírtartalommal; tepertő (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel)

t

PR

204

101315 75 0 055

- - - Egyéb feldolgozott vagy tartósított sertéshús, -belsőség, beleértve ezek keverékét is (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel)

t

PR

205

101315 85 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított hús szarvasmarhafélékből (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel)

t

PR

206

101315 95 0 055

- - - Egyéb feldolgozott vagy tartósított hús vagy belsőség, beleértve a vért is (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel)

t

PR

207

101316 00 0 055

- - Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermékből, belsőségből; tepertő

t

PR, CP

208

101390 00 0 706

- Hús és húskészítmény főzése, előkészítése; hús­ és baromfihús­készítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

209

101391 00 0 706

- - Húskészítmények főzése, előkészítése

1000 Ft

PR, CP

210

101399 00 0 706

- - Hús- és baromfihús-készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

211

10.2

HALFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS

 

 

212

10.20

HALFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS

 

TE

213

102010 00 0 055

- Friss, hűtött vagy fagyasztott hal

t

CP

214

102011 00 0 055

- - Friss vagy hűtött halfilé és halhús, egészben vagy darabolva

t

PR, CP

215

102012 00 0 055

- - Halmáj és ikra, frissen vagy hűtve

t

PR, CP

216

102013 00 0 055

- - Fagyasztott hal

t

CP

217

102013 30 0 055

- - - Tengeri hal egészben, fagyasztva

t

PR

218

102013 60 0 055

- - - Édesvízi hal egészben, fagyasztva

t

PR

219

102014 00 0 055

- - Halfilé, fagyasztva

t

PR, CP

220

102015 00 0 055

- - Fagyasztott halhús egészben vagy darabolva (a filé kivételével)

t

PR, CP

221

102016 00 0 055

- - Halmáj és ikra, fagyasztva

t

PR, CP

222

102020 00 0 055

- Más módon feldolgozott vagy konzervált hal; kaviár és kaviárpótló

t

CP

223

102021 00 0 055

- - Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve

t

PR, CP

224

102022 50 0 055

- - - Hal mája, ikrája, úszója, feje, farka, úszóhólyagja és élelmezési célra alkalmas más belsősége és bontási mellékterméke: szárítva, füstölve, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas halliszt, haldara és halpellet

t

PR

225

102023 00 0 055

- - Szárított, pácolt, sózott vagy nem sózott, vagy sós lében tartósított hal

t

CP

226

102023 50 0 055

- - - Sózott vagy nem sózott szárított hal; sózott, de nem szárított hal; hal sós lében (a füstölt filé, fej, farok és úszóhólyag kivételével)

t

PR

227

102024 00 0 055

- - Füstölt hal és halfilé

t

CP

228

102024 25 0 055

- - - Csendes-óceáni, atlanti-óceáni és dunai füstölt lazac (beleértve a filét is, azonban a fej, a farok és az úszóhólyag kivételével)

t

PR

229

102024 55 0 055

- - - Füstölt hering (beleértve a filét is, azonban a fej, a farok és az úszóhólyag kivételével)

t

PR

230

102024 85 0 055

- - - Füstölt hal (kivéve a heringet, a csendes-óceáni, az atlanti-óceáni és a dunai lazacot), beleértve a filét is, azonban a fej, a farok és az úszóhólyag kivételével

t

PR

231

102025 00 0 055

- - Más módon feldolgozott vagy tartósított hal, a kész halételek kivételével

t

CP

232

102025 10 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított lazac, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel)

t

PR

233

102025 20 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított hering, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel)

t

PR

234

102025 30 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított szardínia, szardella, brisling és spratt (sprotni), egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel)

t

PR

235

102025 40 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított tonhal, csíkosbonitó és palamida, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel)

t

PR

236

102025 50 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított makréla, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel)

t

PR

237

102025 60 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított ajóka, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel)

t

PR

238

102025 70 0 055

- - - Halfilé híg tésztában vagy morzsában, beleértve a halrudacskákat is (kivéve darált termék és készétel)

t

PR

239

102025 80 0 055

- - - Más feldolgozott vagy tartósított hal, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel)

t

PR

240

102025 90 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított hal (nem egészben vagy darabokban és a készétel kivételével)

t

PR

241

102026 00 0 055

- - Kaviár és kaviárpótló

t

CP

242

102026 30 0 055

- - - Kaviár (tokhalikra)

t

PR

243

102026 60 0 055

- - - Kaviárpótló

t

PR

244

102030 00 0 055

- Fagyasztott, feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestűek, tengeri moszat és egyéb gerinctelen vízi állat

t

CP

245

102031 00 0 055

- - Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított rákfélék

t

PR, CP

246

102032 00 0 055

- - Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított puhatestűek

t

CP

247

102032 50 0 055

- - - Puhatestűek (fésűskagyló, éti kagyló, tintahal és polip) fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva

t

PR

248

102033 00 0 055

- - Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított egyéb gerinctelen víziállat, tengeri moszat

t

CP

249

102033 50 0 055

- - - Egyéb gerinctelen víziállat (sávos vénuszkagyló, medúza stb.), fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és pellet gerinctelen víziállatból a rákfélék kivételével, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva

t

PR

250

102034 00 0 055

- - Más módon feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestűek, egyéb gerinctelen víziállat, tengeri moszat

t

PR, CP

251

102040 00 0 055

- Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara, pellet és egyéb termékek m.n.s. halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból

t

CP

252

102041 00 0 055

- - Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és pellet halból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból

t

PR, CP

253

102042 00 0 055

- - Emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termékek halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból (beleértve a halhulladékot is, kivéve a bálnacsontot és bálnacsontszőrt, a korallt vagy hasonló anyagot, a kagylót és szépiacsontot, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve/ a természetes szivacsot)

t

PR, CP

254

102090 00 0 706

- Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon; feldolgozott és tartósított halak, rákfélék és puhatestűek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

255

102091 00 0 706

- - Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon

1000 Ft

CP

256

102099 00 0 706

- - Halfeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

257

10.3

GYÜMÖLCS-, ZÖLDSÉGFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS

 

 

258

10.31

BURGONYAFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS

 

TE

259

103110 00 0 055

- Feldolgozott és tartósított burgonya

t

CP

260

103111 00 0 055

- - Fagyasztott burgonya

t

CP

261

103111 10 0 055

- - - Fagyasztott burgonya nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve

t

PR

262

103111 30 0 055

- - - Fagyasztott burgonya elkészítve vagy tartósítva (beleértve az olajban vagy részben olajban sült, majd lefagyasztott burgonyát is, kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet)

t

PR

263

103112 00 0 055

- - Szárított burgonya vágva, szeletelve is, de további feldolgozás nélkül

t

PR, CP

264

103113 00 0 055

- - Liszt, dara, pehely, granulátum és pellet szárított burgonyából

t

PR, CP

265

103114 00 0 055

- - Feldolgozott vagy tartósított burgonya

t

CP

266

103114 30 0 055

- - - Burgonya elkészítve vagy tartósítva liszt, dara, pelyhesített formában (kivéve a fagyasztottat, az olajban ropogósra sütöttet, ecettel vagy ecetsavval elkészítettet)

t

PR

267

103114 60 0 055

- - - Burgonya elkészítve vagy tartósítva (beleértve az olajban ropogósra sütöttet, kivéve a fagyasztottat, szárítottat, ecettel vagy ecetsavval elkészítettet, liszt, dara vagy pelyhesített formában)

t

PR

268

103190 00 0 706

- Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon; feldolgozott és tartósított burgonya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

269

103191 00 0 706

- - Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon

1000 Ft

CP

270

103199 00 0 706

- - Burgonyafeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

271

10.32

GYÜMÖLCS-, ZÖLDSÉGLÉ GYÁRTÁSA

 

TE

272

103210 00 0 703

- Gyümölcs- és zöldséglé

1000 l

CP

273

103211 00 0 703

- - Paradicsomlé

1000 l

PR, CP

274

103212 00 0 703

- - Narancslé

1000 l

CP

275

103212 10 0 055

- - - Nem sűrített narancslé, fagyasztva

t

PR

276

103212 10 0 703

- - - Nem sűrített narancslé, fagyasztva

1000 l

HU

277

103212 20 0 703

- - - Nem sűrített narancslé (kivéve a fagyasztottat)

1000 l

PR

278

103212 30 0 703

- - - Narancslé, m.n.s.

1000 l

PR

279

103213 00 0 703

- - Grépfrútlé

1000 l

PR, CP

280

103214 00 0 703

- - Ananászlé

1000 l

PR, CP

281

103215 00 0 703

- - Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is)

1000 l

PR, CP

282

103216 00 0 703

- - Almalé

1000 l

PR, CP

283

103217 00 0 703

- - Gyümölcs- és zöldséglékeverék

1000 l

PR, CP

284

103219 00 0 703

- - Egyéb gyümölcs- és zöldséglé

1000 l

CP

285

103219 10 0 703

- - - Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs nem sűrített leve (a narancs és grépfrút kivételével)

1000 l

PR

286

103219 20 0 703

- - - Bármilyen más egynemű gyümölcs/zöldség nem sűrített leve, nem erjesztve, hozzáadott alkoholtartalom nélkül (a narancslé, a grépfrútlé, az ananászlé, a paradicsomlé, a szőlőlé és az almalé kivételével)

1000 l

PR

287

103219 30 0 703

- - - Más gyümölcs- és zöldséglé, m.n.s.

1000 l

PR

288

103290 00 0 706

- Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

289

103299 00 0 706

- - Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

290

10.39

EGYÉB GYÜMÖLCS-, ZÖLDSÉGFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS

 

TE

291

103910 00 0 055

- Elkészített és tartósított zöldség (a burgonya kivételével)

t

CP

292

103911 00 0 055

- - Zöldség vagy zöldségkeverék nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva (kivéve a burgonyát)

t

PR, CP

293

103912 00 0 055

- - Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

t

PR, CP

294

103913 00 0 055

- - Szárított zöldség

t

CP

295

103913 30 0 055

- - - Szárított vöröshagyma egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

t

PR

296

103913 50 0 055

- - - Szárított gomba és szarvasgomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

t

PR

297

103913 90 0 055

- - - Szárított zöldség a burgonya, vöröshagyma, gomba és szarvasgomba kivételével; és zöldségkeverék egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

t

PR

298

103914 00 0 055

- - Összevágott és csomagolt gyümölcsök és zöldségek

t

CP

299

103915 00 0 055

- - Bab, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve a zöldséges készételt)

t

PR, CP

300

103916 00 0 055

- - Borsó, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve a zöldséges készételt)

t

PR, CP

301

103917 00 0 055

- - Egyéb tartósított zöldségek (kivéve: burgonya); nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve: zöldséges készétel)

t

CP

302

103917 10 0 055

- - - Tartósított paradicsom egészben vagy darabolva (kivéve a zöldséges készételt és az ecettel vagy ecetsavval elkészített paradicsomot)

t

PR

303

103917 20 0 055

- - - Paradicsompüré

t

HU

304

103917 21 0 055

- - - - Nem sűrített paradicsompüré vagy -krém

t

PR

305

103917 25 0 055

- - - - Sűrített paradicsompüré vagy -krém

t

PR

306

103917 30 0 055

- - - Elkészített vagy tartósított gomba és szarvasgomba (kivéve a zöldséges készételt és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított gombát és szarvasgombát)

t

PR

307

103917 40 0 055

- - - Zöldség és zöldségkeverék, fagyasztva (kivéve a zöldséges készételt, a fagyasztott zöldséget és a nem főzött vagy gőzben, illetve vízben főzött vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított zöldségkeveréket)

t

PR

308

103917 50 0 055

- - - Tartósított savanyú káposzta (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított savanyú káposzta kivételével)

t

PR

309

103917 60 0 055

- - - Spárga (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított spárga kivételével)

t

PR

310

103917 70 0 055

- - - Elkészített vagy tartósított olajbogyó (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított olajbogyó kivételével)

t

PR

311

103917 80 0 055

- - - Elkészített vagy tartósított csemegekukorica (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított csemegekukorica kivételével)

t

PR

312

103917 90 0 055

- - - Zöldség és zöldségkeverék, m.n.s. (a zöldséges készétel és a fagyasztott zöldség és zöldségkeverék kivételével)

t

PR

313

103918 00 0 055

- - Zöldség (a burgonya kivételével), gyümölcs, dió és a növények más ehető részei, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

t

PR, CP

314

103920 00 0 055

- Elkészített és tartósított gyümölcs és dió

t

CP

315

103921 00 0 055

- - Fagyasztott gyümölcs és diófélék, nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve

t

PR, CP

316

103922 00 0 055

- - Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcs- és diópüré és -krém

t

CP

317

103922 30 0 055

- - - Dzsem, gyümölcsíz, gyümölcskocsonya (zselé), püré vagy krém citrusfélékből, főzéssel készítve (kivéve a homogenizált készítményeket)

t

PR

318

103922 90 0 055

- - - Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve (kivéve a citrusféléket és a homogenizált készítményeket)

t

PR

319

103923 00 0 055

- - Dió, földimogyoró, pörkölt, sózott vagy más módon elkészített

t

CP

320

103923 30 0 055

- - - Elkészített vagy tartósított földimogyoró (beleértve az amerikai mogyoróvajat, kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet, a fagyasztottat, a pürét vagy krémet)

t

PR

321

103923 90 0 055

- - - Elkészített vagy tartósított diófélék a földimogyoró kivételével, valamint más magok és keverékek (kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet, a fagyasztottat, a pürét vagy krémet, a cukorral tartósítottat)

t

PR

322

103924 00 0 055

- - Félkész gyümölcs- és diókonzerv, közvetlen fogyasztásra nem alkalmas

t

CP

323

103924 10 0 055

- - - Citrusfélék vagy dinnyefélék héja frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósítóoldatban ideiglenesen tartósítva

t

PR

324

103924 30 0 055

- - - Más gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

t

PR

325

103925 00 0 055

- - Földimogyoró, diófélék, tisztított és napraforgómag, hántolt

t

PR, CP

326

103929 00 0 055

- - Egyéb elkészített, szárított vagy tartósított gyümölcs és diófélék

t

CP

327

103929 10 0 055

- - - Szőlő szárítva

t

PR

328

103929 20 0 055

- - - Szárított gyümölcs (kivéve a datolyát, ananászt, avokádót, guajavát, mangót, mangosztánt, a citrusféléket és a szőlőt); szárított diófélék és/vagy szárított gyümölcsök keveréke

t

PR

329

103929 50 0 055

- - - Máshova nem sorolt elkészített vagy tartósított gyümölcs (kivéve a müzlit)

t

PR

330

103930 00 0 055

- Állatok etetésére szolgáló, m.n.s. növényi melléktermék és növényi hulladék

t

PR, CP

331

103990 00 0 706

- Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb tartósítása; egyéb feldolgozott és tartósított gyümölcs és zöldség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

332

103991 00 0 706

- - Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb elkészítése (sűrítés stb.) tartósítás céljából

1000 Ft

PR, CP

333

103999 00 0 706

- - Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással, - tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

334

10.4

NÖVÉNYI, ÁLLATI OLAJ GYÁRTÁSA

 

 

335

10.41

OLAJ GYÁRTÁSA

 

TE

336

104110 00 0 055

- Nyers állati zsírok, olajok és frakcióik

t

CP

337

104111 00 0 055

- - Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj (nem emulgálva, nem keverve vagy más módon nem elkészítve)

t

PR, CP

338

104112 00 0 055

- - Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva)

t

PR, CP

339

104119 00 0 055

- - Egyéb állati zsírok, olajok és frakcióik, akár finomítva akár nem (vegyi átalakítás nélkül)

t

PR, CP

340

104120 00 0 055

- Nyers növényi olajok

t

CP

341

104121 00 0 055

- - Nyers földimogyoró-olaj

t

CP

342

104121 10 0 055

- - - Nyers földimogyoró-olaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

t

PR

343

104122 00 0 055

- - Nyers olívaolaj

t

CP

344

104122 10 0 055

- - - Szűz olívaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

t

PR

345

104122 20 0 055

- - - Kizárólag olívabogyóból nyert olaj és frakciói nyersen (a szűz olajjal kevert, finomított is) (a szűz olaj és a vegyileg átalakított olaj kivételével)

t

PR

346

104123 00 0 055

- - Nyers napraforgómag- és pórsáfránymagolaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva)

t

PR, CP

347

104124 00 0 055

- - Nyers repce- és mustármagolaj

t

CP

348

104124 10 0 055

- - - Nyers olajrepce-, repce- és mustárolaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva)

t

PR

349

104125 00 0 055

- - Nyers pálmaolaj

t

CP

350

104125 10 0 055

- - - Nyers pálmaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

t

PR

351

104129 00 0 055

- - Egyéb nyers növényolaj

t

CP

352

104129 10 0 055

- - - Egyéb nyers növényolaj (a vegyileg átalakított olaj kivételével)

t

PR

353

104130 00 0 055

- Gyapothulladék (pamutlinters)

t

PR, CP

354

104140 00 0 055

- Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék; liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből

t

CP

355

104141 00 0 055

- - Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék

t

CP

356

104141 30 0 055

- - - Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék

t

PR

357

104141 50 0 055

- - - Napraforgómag zsírjai és olajai kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék

t

PR

358

104141 70 0 055

- - - Olajrepce és repcemag zsírjai vagy olajai kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék

t

PR

359

104141 90 0 055

- - - Növényi zsírok/olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék (beleértve a gyapotmagot, lenmagot, kókuszdiót, koprát, pálmadiót vagy -magot, kivéve a szójababot, napraforgómagot, olajrepce- vagy repcemagot)

t

PR

360

104142 00 0 055

- - Olajosmagliszt és -dara, olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara (a mustárliszt és -dara kivételével)

t

PR, CP

361

104150 00 0 055

- Finomított olaj (vegyi átalakítás nélkül)

t

CP

362

104151 00 0 055

- - Finomított szójababolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

t

PR, CP

363

104152 00 0 055

- - Finomított földimogyoró-olaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

t

PR, CP

364

104153 00 0 055

- - Finomított olívaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

t

CP

365

104153 10 0 055

- - - Finomított olívaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

t

PR

366

104153 30 0 055

- - - Kizárólag olívabogyóból nyert olaj és frakciói (a szűz olajjal kevert, finomított is) (a nyersolaj, a szűz olaj és a vegyileg átalakított olaj kivételével)

t

PR

367

104154 00 0 055

- - Finomított napraforgómag-, pórsáfránymagolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

t

PR, CP

368

104155 00 0 055

- - Finomított gyapotmagolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

t

PR, CP

369

104156 00 0 055

- - Finomított olajrepce-, repce- és mustárolaj és ezek frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

t

PR, CP

370

104157 00 0 055

- - Finomított pálmaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

t

PR, CP

371

104158 00 0 055

- - Finomított kókuszdió (kopra) -olaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

t

PR, CP

372

104159 00 0 055

- - M.n.s. más olaj és frakciói, finomítva, de vegyi átalakítás nélkül; stabilizált növényi zsír és más növényi olaj (a kukoricaolaj kivételével) és frakciói, finomítva, de vegyi átalakítás nélkül

t

PR, CP

373

104160 00 0 055

- Keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül

t

CP

374

104160 30 0 055

- - Állati zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, beészterezve, átészterezve vagy elaidinizálva, de tovább nem feldolgozva (finomítva is)

t

PR

375

104160 50 0 055

- - Növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, beészterezve, átészterezve vagy elaidinizálva, de tovább nem feldolgozva (finomítva is)

t

PR

376

104170 00 0 055

- Növényi viasz (kivéve: a trigliceridek); degras; állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai

t

CP

377

104171 00 0 055

- - Növényi viasz (finomítva is) (kivéve a triglicerideket)

t

PR, CP

378

104172 00 0 055

- - Degras; zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai

t

PR, CP

379

104190 00 0 706

- Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

380

104199 00 0 706

- - Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

381

10.42

MARGARIN GYÁRTÁSA

 

TE

382

104210 00 0 055

- Margarin és hasonló ehető készítmények

t

CP

383

104210 30 0 055

- - Margarin, valamint csökkentett és alacsony zsírtartalmú kenhető készítmények (a folyékony margarin kivételével)

t

PR

384

104210 50 0 055

- - Más étkezési célra alkalmas készítmények zsírból és olajból, beleértve a folyékony margarint is

t

PR

385

104290 00 0 706

- Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

386

104299 00 0 706

- - Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

387

10.5

TEJFELDOLGOZÁS

 

 

388

10.51

TEJTERMÉK GYÁRTÁSA

 

TE

389

105110 00 0 050

- Feldolgozott folyékony tej és tejszín

kg

CP

390

105110 00 0 703

- Feldolgozott folyékony tej és tejszín

1000 l

CP

391

105111 00 0 050

- - Feldolgozott folyékony tej

kg

CP

392

105111 00 0 703

- - Feldolgozott folyékony tej

1000 l

CP

393

105111 30 0 050

- - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

kg

HU

394

105111 30 0 703

- - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

1000 l

HU

395

105111 33 0 050

- - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben

kg

PR

396

105111 33 0 703

- - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben

1000 l

HU

397

105111 37 0 050

- - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben

kg

PR

398

105111 37 0 703

- - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben

1000 l

HU

399

105111 40 0 050

- - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

kg

HU

400

105111 40 0 703

- - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

1000 l

HU

401

105111 42 0 050

- - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben

kg

PR

402

105111 42 0 703

- - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben

1000 l

HU

403

105111 48 0 050

- - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben

kg

PR

404

105111 48 0 703

- - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben

1000 l

HU

405

105112 00 0 050

- - Tej és tejszín, 6%-ot meghaladó zsírtartalommal, sűrítés és édesítés nélkül

kg

CP

406

105112 00 0 703

- - Tej és tejszín, 6%-ot meghaladó zsírtartalommal, sűrítés és édesítés nélkül

1000 l

CP

407

105112 10 0 050

- - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben

kg

PR

408

105112 10 0 703

- - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben

1000 l

HU

409

105112 20 0 050

- - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben

kg

PR

410

105112 20 0 703

- - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben

1000 l

HU

411

105112 30 0 050

- - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben

kg

PR

412

105112 30 0 703

- - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben

1000 l

HU

413

105112 40 0 050

- - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben

kg

PR

414

105112 40 0 703

- - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben

1000 l

HU

415

105120 00 0 055

- Tej és tejszín szilárd formában

t

CP

416

105121 00 0 055

- - Zsírszegény tej­ és tejszínpor

t

CP

417

105121 30 0 055

- - - Sovány tejpor (tej és tejszín szilárd állapotban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal), legfeljebb 2,5 kg-os kiszerelésben

t

PR

418

105121 60 0 055

- - - Sovány tejpor (tej és tejszín szilárd állapotban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal), 2,5 kg-nál nagyobb kiszerelésben

t

PR

419

105122 00 0 055

- - Teljes tej­ és tejszínpor

t

CP

420

105122 30 0 055

- - - Teljes tejpor vagy teljes tejszínpor (tej és tejszín szilárd állapotban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal), legfeljebb 2,5 kg-os kiszerelésben

t

PR

421

105122 60 0 055

- - - Teljes tejpor vagy teljes tejszínpor (tej és tejszín szilárd állapotban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal), 2,5 kg-nál nagyobb kiszerelésben

t

PR

422

105130 00 0 055

- Vaj és vajkészítmények

t

CP

423

105130 30 0 055

- - Vaj, legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtartalommal

t

PR

424

105130 50 0 055

- - Vaj, 85 tömegszázaléknál nagyobb zsírtartalommal és tejből nyert más zsír és olaj (a kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalmú kenhető tejkészítmények [vajkrém] kivételével)

t

PR

425

105130 70 0 055

- - A kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalmú kenhető tejkészítmények (vajkrém)

t

PR

426

105140 00 0 055

- Sajt és túró

t

CP

427

105140 30 0 055

- - Érleletlen vagy különlegesen nem kezelt (friss) sajt (beleértve a savósajtot is és a túrót)

t

PR

428

105140 31 0 055

- - - Érleletlen vagy különlegesen nem kezelt (friss) sajt

t

HU

429

105140 32 0 055

- - - Túró és savósajt

t

HU

430

105140 50 0 055

- - Reszelt, őrölt, kék erezetű és más nem ömlesztett sajt (a friss sajt, a savósajt és a túró kivételével)

t

PR

431

105140 70 0 055

- - Ömlesztett sajt (nem reszelve, nem őrölve)

t

PR

432

105150 00 0 055

- Egyéb tejtermékek

t

CP

433

105151 00 0 055

- - Sűrített tej és tejszín, hozzáadott cukor, illetve más édesítőanyag tartalommal, a szilárd állapotú kivételével

t

CP

434

105151 04 0 055

- - - Sűrített/nem porított tej, nem édesítve

t

PR

435

105151 08 0 055

- - - Sűrített/nem porított tej, édesítve

t

PR

436

105152 00 0 055

- - Joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín

t

CP

437

105152 40 0 055

- - - Aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett termékek, natúr vagy ízesített

t

HU

438

105152 41 0 055

- - - - Aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett termékek

t

PR

439

105152 45 0 055

- - - - Ízesített folyékony joghurt vagy savanyított tej (aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett termék ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is)

t

PR

440

105152 60 0 055

- - - Író és írópor

t

HU

441

105152 63 0 055

- - - - Írópor

t

PR

442

105152 65 0 055

- - - - Író

t

PR

443

105153 00 0 055

- - Kazeinek és kazeinátok

t

PR, CP

444

105154 00 0 055

- - Tejcukor és tejcukorszirup (beleértve a vegytiszta tejcukrot)

t

PR, CP

445

105155 00 0 055

- - Tejsavó

t

CP

446

105155 30 0 055

- - - Tejsavó és módosított tejsavó, por, granulátum vagy más szilárd alakban, sűrítve is, édesítőanyag hozzáadásával is

t

PR

447

105155 60 0 055

- - - Tejsavó és módosított tejsavó, folyékony vagy paszta formában, sűrítve is, édesítőanyag hozzáadásával is

t

PR

448

105156 00 0 055

- - Természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmények, m.n.s.

t

PR, CP

449

105190 00 0 706

- Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

450

105199 00 0 706

- - Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

451

10.52

JÉGKRÉM GYÁRTÁSA

 

TE

452

105210 00 0 703

- Fagylalt és más jégkrém (beleértve a sörbetet, a pálcikás jégkrémet) (kivéve por és keverék fagylalthoz)

1000 l

PR, CP

453

105290 00 0 706

- Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

454

105299 00 0 706

- - Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

455

10.6

MALOMIPARI TERMÉK, KEMÉNYÍTŐ GYÁRTÁSA

 

 

456

10.61

MALOMIPARI TERMÉK GYÁRTÁSA

 

TE

457

106110 00 0 055

- Félig vagy teljesen őrölt, hántolt vagy tört rizs

t

CP

458

106111 00 0 055

- - Előmunkált (barna) rizs

t

PR, CP

459

106112 00 0 055

- - Félig vagy teljesen őrölt tört rizs

t

CP

460

106112 30 0 055

- - - Félig vagy teljesen hántolt (fehérített) rizs polírozva vagy fényezve is

t

PR

461

106112 50 0 055

- - - Törmelék rizs

t

PR

462

106120 00 0 055

- Gabonafélékből és zöldségből készített liszt; ezek keverékei

t

CP

463

106121 00 0 055

- - Búzaliszt vagy kétszeres liszt

t

PR, CP

464

106122 00 0 055

- - Gabonaliszt (a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével)

t

PR, CP

465

106123 00 0 055

- - Liszt, dara szárított borsóból, babból, lencséből, szágóból, maniókából, arrowrootból, szálepgyökérből, csicsókából, édesburgonyából vagy hasonló gyökérből/gumóból, liszt, dara, por élelmezési célra alkalmas gyümölcsből és diófélékből

t

PR, CP

466

106124 00 0 055

- - Keverék és tészta kenyér, kalács, cukrászsütemény, ropogós sütemény ("„knäckebrot"”), édes keksz (biscuit), gofri és ostya, kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék és más pékáru készítéséhez

t

PR, CP

467

106130 00 0 055

- Dara, korpa, pellet és más malomipari termékek gabonafélékből

t

CP

468

106131 00 0 055

- - Búzadara, -korpa

t

CP

469

106131 33 0 055

- - - Durva őrlemény és dara keménybúzából

t

PR

470

106131 35 0 055

- - - Durva őrlemény és dara közönséges búzából és tönkölyből

t

PR

471

106132 00 0 055

- - Egyéb gabonadara, -korpa és -pellet m.n.s.

t

CP

472

106132 30 0 055

- - - Durva őrlemény és dara zabból, kukoricából, rizsből, rozsból, árpából, és más gabonából (kivéve a búzát)

t

PR

473

106132 40 0 055

- - - Labdacs (pellet) búzából

t

PR

474

106132 50 0 055

- - - Labdacs (pellet) zabból, kukoricából, rizsből, rozsból, árpából és más gabonából (kivéve a búzát)

t

PR

475

106133 00 0 055

- - Müzli típusú készítmények és egyéb malomipari termékek gabonafélékből

t

CP

476

106133 30 0 055

- - - Hántolt, pelyhesített, lapított, fényezett, szeletelt vagy durván darált gabonaféle és gabonacsíra (kivéve a rizs)

t

HU

477

106133 33 0 055

- - - - Hántolt, pelyhesített, lapított, fényezett, szeletelt vagy durván darált gabonaféle (a rizs kivételével)

t

PR

478

106133 35 0 055

- - - - Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve (a rizs kivételével)

t

PR

479

106133 50 0 055

- - - Pirítatlan, pirított, puffasztott gabonapehely vagy gabonamagvak szem formában (kivéve a kukorica)

t

HU

480

106133 51 0 055

- - - - Pirítatlan gabonapehely-alapú müzli típusú készítmény

t

PR

481

106133 53 0 055

- - - - Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített más élelmiszer

t

PR

482

106133 55 0 055

- - - - Gabonamagvak szem formában, előfőzve vagy másképp elkészítve (a kukorica kivételével)

t

PR

483

106140 00 0 055

- Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék

t

CP

484

106140 10 0 055

- - Kukorica szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék

t

PR

485

106140 30 0 055

- - Rizs szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék

t

PR

486

106140 50 0 055

- - Búza szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék

t

PR

487

106140 90 0 055

- - Gabonafélék szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék (a kukorica, rizs és búza kivételével)

t

PR

488

106190 00 0 706

- Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

489

106199 00 0 706

- - Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

490

10.62

KEMÉNYÍTŐ, KEMÉNYÍTŐTERMÉK GYÁRTÁSA

 

TE

491

106210 00 0 055

- Keményítő és keményítőtermék; m.n.s. cukor és cukorszirup

t

CP

492

106211 00 0 055

- - Keményítő, inulin, búzasikér (glutin) dextrin és más átalakított keményítő

t

CP

493

106211 10 0 055

- - - Keményítő

t

HU

494

106211 11 0 055

- - - - Búzakeményítő

t

PR

495

106211 13 0 055

- - - - Kukoricakeményítő

t

PR

496

106211 15 0 055

- - - - Burgonyakeményítő

t

PR

497

106211 19 0 055

- - - - Keményítők (a rizzsel, maniókával, arrowroottal és szágópálmabéllel együtt) (a búza, kukorica, burgonya kivételével)

t

PR

498

106211 30 0 055

- - - Inulin

t

PR

499

106211 50 0 055

- - - Búzasikér (az enyvként vagy bevonóanyagként vagy appretálóként a textiliparban használt búzasikér kivételével)

t

PR

500

106211 70 0 055

- - - Dextrinek és más átalakított keményítők (az észterezett/éterezett, oldódó keményítő, előkocsonyásított/puffasztott keményítő, dialdehid-keményítő, formaldehiddel/epiklórhidrinnel kezelt keményítő is)

t

PR

501

106212 00 0 055

- - Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

t

PR, CP

502

106213 00 0 055

- - Glükóz (szőlőcukor) és szőlőcukorszirup, fruktóz (gyümölcscukor) és gyümölcscukorszirup, invertcukor (szaharáz), cukor és cukorszirup m.n.s.

t

CP

503

106213 10 0 055

- - - Szőlőcukor és szőlőcukorszirup (ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül)

t

PR

504

106213 20 0 055

- - - Vegytiszta gyümölcscukor szilárd állapotban, gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup 50 tömegszázalékot meghaladó gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva, izoglükóz ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül

t

PR

505

106213 30 0 055

- - - Maltodextrin és maltodextrin-szirup (ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül)

t

PR

506

106213 90 0 055

- - - M.n.s. más cukor, beleértve az invertcukrot

t

PR

507

106214 00 0 055

- - Kukoricaolaj

t

CP

508

106214 30 0 055

- - - Nyers kukoricaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

t

PR

509

106214 60 0 055

- - - Finomított kukoricaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

t

PR

510

106220 00 0 055

- Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék

t

PR, CP

511

106290 00 0 706

- Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

512

106299 00 0 706

- - Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

513

10.7

PÉKÁRU, TÉSZTAFÉLÉK GYÁRTÁSA

 

 

514

10.71

KENYÉR; FRISS PÉKÁRU GYÁRTÁSA

 

TE

515

107110 00 0 055

- Kenyér, friss tésztafélék és sütemények

t

CP

516

107111 00 0 055

- - Friss kenyér, legfeljebb 5 tömegszázalék cukor-, és legfeljebb 5 tömegszázalék zsírtartalommal, szárazanyagra számítva (méz, tojás, sajt vagy gyümölcs hozzáadása nélkül)

t

PR, CP

517

107112 00 0 055

- - Kalács és cukrászsütemények; más pékáru, édesítőanyag hozzáadásával

t

PR, CP

518

107190 00 0 706

- Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

519

107199 00 0 706

- - Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

520

10.72

TARTÓSÍTOTT LISZTES ÁRU GYÁRTÁSA

 

TE

521

107210 00 0 055

- Kétszersült és keksz, tartósított tésztafélék és sütemények

t

CP

522

107211 00 0 055

- - Extrudált kenyér (crisp), kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termékek

t

CP

523

107211 30 0 055

- - - Ropogós kenyér (knäckebrot)

t

PR

524

107211 50 0 055

- - - Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék

t

PR

525

107212 00 0 055

- - Gyömbérkenyér (gyömbéres mézeskalács) és hasonlók, édes keksz, amerikai palacsinta (waffle, gofri) és ostya

t

CP

526

107212 30 0 055

- - - Mézeskalács és hasonló

t

PR

527

107212 50 0 055

- - - Édes keksz (biscuit), gofri és ostya

t

HU

528

107212 53 0 055

- - - - Édes keksz (biscuit), gofri és ostya csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevonva vagy borítva

t

PR

529

107212 55 0 055

- - - - Édes keksz (biscuit) (a szendvics keksz [biscuit] is; a csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevontak vagy borítottak kivételével)

t

PR

530

107212 57 0 055

- - - - Gofri és ostya a késztermék 10 tömegszázalékát meghaladó víztartalommal (a fagylaltos tölcsér, a szendvicsgofri és más hasonló termék kivételével)

t

PR

531

107212 59 0 055

- - - - Gofri és ostya (sózott is) (a csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevontak vagy borítottak kivételével)

t

PR

532

107219 00 0 055

- - Egyéb száraz vagy tartósított lisztesáru

t

CP

533

107219 10 0 055

- - - Pászka

t

PR

534

107219 20 0 055

- - - Áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek

t

PR

535

107219 40 0 055

- - - Biscuit (a csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevontak vagy borítottak, az édes keksz [biscuit], a gofri és az ostya kivételével)

t

PR

536

107219 50 0 055

- - - Ízesített vagy sózott extrudált vagy puffasztott termék

t

PR

537

107219 90 0 055

- - - Pékáruk hozzáadott édesítőszer nélkül (a crepe, palacsinta, quiche, pizza is, de a szendvicsek, a ropogós kenyér [„"knäckebrot"”], a gofri és az ostya, a kétszersült, pirított, ízesített vagy sózott extrudált/puffasztott termékek kivételével)

t

PR

538

107290 00 0 706

- Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

539

107299 00 0 706

- - Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

540

10.73

TÉSZTAFÉLÉK GYÁRTÁSA

 

TE

541

107310 00 0 055

- Lisztből készült tésztafélék

t

CP

542

107311 00 0 055

- - Lisztből készült tésztafélék

t

CP

543

107311 30 0 055

- - - Nem főtt tészta tojástartalommal (nem töltve vagy másképp nem elkészítve)

t

PR

544

107311 50 0 055

- - - Nem főtt tészta, tojás nélkül (nem töltve vagy másképp nem elkészítve)

t

PR

545

107312 00 0 055

- - Kuszkusz

t

PR, CP

546

107390 00 0 706

- Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

547

107399 00 0 706

- - Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

548

10.8

EGYÉB ÉLELMISZER GYÁRTÁSA

 

 

549

10.81

CUKORGYÁRTÁS

 

TE

550

108110 00 0 055

- Feldolgozatlan vagy finomított nád- és répacukor; melasz

t

CP

551

108111 00 0 055

- - Nyers nád- vagy répacukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül

t

PR, CP

552

108112 00 0 055

- - Finomított nád- és répacukor, vegytiszta szaharóz, szilárd alakban, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyag nélkül

t

CP

553

108112 30 0 055

- - - Finomított fehér nád- vagy répacukor szilárd állapotban

t

PR

554

108112 90 0 055

- - - Finomított nád- vagy répacukor szilárd állapotban (a fehér cukor kivételével)

t

PR

555

108113 00 0 055

- - Finomított nád- vagy répacukor, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával; juharcukor és juharszirup

t

PR, CP

556

108114 00 0 055

- - Melasz

t

CP

557

108114 30 0 055

- - - Nádmelasz

t

PR

558

108114 50 0 055

- - - Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz (a nádmelasz kivételével)

t

PR

559

108120 00 0 055

- Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék (beleértve a cukorgyári mésziszapot és a szűrőprésiszapot)

t

PR, CP

560

108190 00 0 706

- Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

561

108199 00 0 706

- - Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

562

10.82

ÉDESSÉG GYÁRTÁSA

 

TE

563

108210 00 0 055

- Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanított, kakaóvaj, -zsír és -olaj, kakaópor

t

CP

564

108211 00 0 055

- - Kakaómassza (cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül)

t

PR, CP

565

108212 00 0 055

- - Kakaóvaj, -zsír és -olaj

t

PR, CP

566

108213 00 0 055

- - Kakaópor (cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül)

t

PR, CP

567

108214 00 0 055

- - Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

t

PR, CP

568

108220 00 0 055

- Csokoládé- és cukorkaáru

t

CP

569

108221 00 0 055

- - Ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével)

t

CP

570

108221 30 0 055

- - - Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény, tömb, tábla vagy rúd formában, 2 kg-nál nagyobb tömegben, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben, legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal

t

PR

571

108221 50 0 055

- - - Tejcsokoládé-morzsa legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal, csomagolva, 2 kg-nál nagyobb tömegben

t

PR

572

108221 70 0 055

- - - Csokoládé ízű bevonat legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal és több mint 2 kg tömegű csomagolásban

t

PR

573

108221 90 0 055

- - - Élelmiszer-készítmény 18 tömegszázalékot nem meghaladó kakaóvaj-tartalommal és több mint 2 kg tömegű csomagolásban (kivéve a csokoládéízű bevonatot és a tejcsokoládé-morzsát)

t

PR

574

108222 00 0 055

- - Nem ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével)

t

CP

575

108222 30 0 055

- - - Csokoládé, töltött csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban

t

HU

576

108222 33 0 055

- - - - Töltött csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban, van közepe (beleértve a krémet, likőrt vagy gyümölcsmasszát, kivéve a csokoládékekszet [-biscuitet])

t

PR

577

108222 35 0 055

- - - - Csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban, gabona, gyümölcs vagy diófélék hozzáadásával (kivéve a töltöttet, a csokoládékekszet [-biscuitet])

t

PR

578

108222 39 0 055

- - - - Csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban (töltetlen, gabona, gyümölcs vagy diófélék hozzáadása nélkül, kivéve a csokoládékekszet [-biscuitet])

t

PR

579

108222 40 0 055

- - - Csokoládé ( nem tömb, tábla vagy rúd alakban)

t

HU

580

108222 43 0 055

- - - - Csokoládé alkoholtartalommal (beleértve a pralinét),(nem tömb, tábla vagy rúd alakban)

t

PR

581

108222 45 0 055

- - - - Csokoládé (az alkoholtartalmú kivételével, nem tömb, tábla vagy rúd alakban)

t

PR

582

108222 50 0 055

- - - Egyéb édesipari termék (nem tömb, tábla vagy rúd alakban, nem csokoládékeksz (-biscuit), nem csokoládé)

t

HU

583

108222 53 0 055

- - - - Töltött csokoládéáru (nem tömb, tábla vagy rúd alakban, kivéve a csokoládékekszet[-biscuitet], csokoládét)

t

PR

584

108222 55 0 055

- - - - Csokoládéáru (nem töltött, nem tömb, tábla vagy rúd alakban, kivéve a csokoládékekszet[-biscuitet], csokoládét)

t

PR

585

108222 60 0 055

- - - Cukorkaáru és kakaótartalmú cukorhelyettesítő termékből készült cukorkapótló (a csokoládénugát is) (a fehér csokoládé kivételével)

t

PR

586

108222 70 0 055

- - - Kakaótartalmú kenhető termékek

t

PR

587

108222 80 0 055

- - - Kakaótartalmú készítmények italok készítéséhez

t

PR

588

108222 90 0 055

- - - Kakaótartalmú élelmiszer-készítmények (kivéve a kakaómasszát, -vajat, por, tömb, tábla, hasáb formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, 2 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban, italok, kakaótartalmú kenhető termékek készítéséhez)

t

PR

589

108223 00 0 055

- - Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét), kakaótartalom nélkül

t

CP

590

108223 10 0 055

- - - Rágógumi

t

PR

591

108223 20 0 055

- - - 10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú édesgyökér-darabok, -tömbök, -rudak és -pasztillák, más anyag hozzáadása nélkül

t

PR

592

108223 30 0 055

- - - Fehér csokoládé

t

PR

593

108223 50 0 055

- - - Cukorkaáru-massza és a torokpasztilla és köhögés elleni cukorka, alapvetően cukor- és ízesítőanyag-tartalommal

t

HU

594

108223 53 0 055

- - - - Cukorkaáru-massza legalább 1 kg-os nettó tömegű közvetlen kiszerelésben (beleértve a marcipánt, a fondantot, a nugátot és a mandulamasszát is)

t

PR

595

108223 55 0 055

- - - - Torokpasztilla és köhögés elleni cukorka alapvetően cukor- és ízesítőanyag-tartalommal (kivéve a gyógyászati tulajdonságokkal rendelkező ízesitőanyagokat tartalmazó pasztillákat és cukorkákat)

t

PR

596

108223 60 0 055

- - - Cukorral bevont termékek (a cukrozott mandula is) és a gumicukorka, zselécukorka, gyümölcsmassza cukorka alakban (kivéve a rágógumi)

t

HU

597

108223 63 0 055

- - - - Cukorral bevont termékek (a cukrozott mandula is)

t

PR

598

108223 65 0 055

- - - - Gumicukorka, zselécukorka és cukorka alakban megjelenő gyümölcsmassza (a rágógumi kivételével)

t

PR

599

108223 70 0 055

- - - Főzött édesség és vajas karamellcukorka, égetett cukor és hasonló édesség (toffee)

t

HU

600

108223 73 0 055

- - - - Főzött édesség

t

PR

601

108223 75 0 055

- - - - Vajas karamellcukorka, égetett cukor és hasonló édességek (toffee)

t

PR

602

108223 83 0 055

- - - Sajtolt tablettából készült cukorkaáru (beleértve a kasu-cukorkát)

t

PR

603

108223 90 0 055

- - - Cukorkaáru, m.n.s.

t

PR

604

108224 00 0 055

- - Gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)

t

PR, CP

605

108230 00 0 706

- Kakaóhéj, -burok, -hártya és más kakaóhulladék

1000 Ft

CP

606

108290 00 0 706

- Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

607

108299 00 0 706

- - Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

608

10.83

TEA, KÁVÉ FELDOLGOZÁSA

 

TE

609

108310 00 0 706

- Feldolgozott kávé és tea

1000 Ft

CP

610

108311 00 0 055

- - Kávé, koffeinmentesített vagy pörkölt

t

CP

611

108311 30 0 055

- - - Koffeinmentes nyers kávé

t

PR

612

108311 50 0 055

- - - Pörkölt kávé, nem koffeinmentes

t

PR

613

108311 70 0 055

- - - Pörkölt, koffeinmentes kávé

t

PR

614

108312 00 0 055

- - Pótkávé, kávé- vagy pótkávékivonat, -eszencia és -koncentrátum; kávéburok és -hártya

t

CP

615

108312 10 0 055

- - - Valódi kávét tartalmazó pótkávé

t

PR

616

108312 40 0 055

- - - Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén alapuló készítmények

t

PR

617

108312 70 0 055

- - - Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma

t

PR

618

108313 00 0 055

- - Tea, legfeljebb 3 kg tömegű kiszerelésben

t

PR, CP

619

108314 00 0 055

- - Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán és matéteán alapuló készítmények

t

PR, CP

620

108315 00 0 055

- - Gyógytea

t

PR, CP

621

108316 00 0 055

- - Tea, 3 kg-nál nagyobb kiszerelésben

t

HU

622

108390 00 0 706

- Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

623

108399 00 0 706

- - Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

624

10.84

FŰSZER, ÉTELÍZESÍTŐ GYÁRTÁSA

 

TE

625

108410 00 0 706

- Ecet; mártás (szósz), fűszerkeverékek, mustárliszt és -dara, elkészített mustár

1000 Ft

CP

626

108411 00 0 703

- - Ecet és ecetpótló ecetsavból

1000 l

CP

627

108411 30 0 703

- - - Borecet

1000 l

PR

628

108411 90 0 703

- - - Ecet és ecetpótló (kivéve a borból nyertet)

1000 l

PR

629

108412 00 0 055

- - Mártás (szósz), fűszer- és ételízesítő-keverék, mustárliszt és dara, elkészített mustár

t

CP

630

108412 10 0 055

- - - Szójamártás

t

PR

631

108412 30 0 055

- - - Paradicsomketchup és más paradicsommártás

t

PR

632

108412 50 0 055

- - - Mustár, mustárliszt és -dara

t

HU

633

108412 53 0 055

- - - - Mustárliszt és -dara

t

PR

634

108412 55 0 055

- - - - Elkészített mustár

t

PR

635

108412 70 0 055

- - - Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő-, és fűszerkeverék (a szójamártás, a paradicsomketchup és más paradicsommártás, a mustárliszt és -dara, az elkészített mustár kivételével)

t

PR

636

108420 00 0 055

- Feldolgozott fűszer

t

CP

637

108421 00 0 055

- - Feldolgozott bors

t

CP

638

108422 00 0 055

- - Feldolgozott, száraz csili és paprika

t

CP

639

108423 00 0 055

- - Feldolgozott fahéj (fehérfahéj); más feldolgozott fűszer

t

CP

640

108430 00 0 055

- Emberi fogyasztásra alkalmas só

t

PR, CP

641

108490 00 0 706

- Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

642

108499 00 0 706

- - Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

643

10.85

KÉSZÉTEL GYÁRTÁSA

 

TE

644

108510 00 0 055

- Készétel

t

CP

645

108511 00 0 055

- - Készételek döntően húsból, belsőségből és vérből

t

PR, CP

646

108512 00 0 055

- - Készételek döntően halból, rákfélékből vagy puhatestűekből

t

PR, CP

647

108513 00 0 055

- - Készétel döntően zöldségből

t

PR, CP

648

108514 00 0 055

- - Készétel döntően főtt tésztából

t

CP

649

108514 10 0 055

- - - Főtt vagy nem főtt tészta bármilyen mennyiségű hússal, hallal, sajttal vagy más anyaggal töltve

t

PR

650

108514 30 0 055

- - - Szárított, nem szárított és fagyasztott tészta és tésztából készült termékek (a készételeket is beleértve) (a nem főtt tészta és a töltött tészta kivételével)

t

PR

651

108519 00 0 055

- - Egyéb készétel

t

CP

652

108519 10 0 055

- - - Egyéb készétel beleértve a fagyasztott pizzát is, a friss pizza kivételével

t

PR

653

108590 00 0 706

- Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

654

108599 00 0 706

- - Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

655

10.86

HOMOGENIZÁLT ÉTELKÉSZÍTMÉNY ÉS DIÉTÁS ÉTEL GYÁRTÁSA

 

TE

656

108610 00 0 055

- Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek

t

CP

657

108610 10 0 055

- - Húsból, belsőségből vagy vérből készült homogenizált készítmények (a kolbász és a húsból készült hasonló termékek, az e termékeken alapuló élelmiszerek kivételével)

t

PR

658

108610 30 0 055

- - Homogenizált zöldségek (a fagyasztott és az ecettel vagy ecetsavval tartósított (savanyúság) kivételével)

t

PR

659

108610 50 0 055

- - Homogenizált dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy diófélékből (mogyoróból)

t

PR

660

108610 60 0 055

- - Homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény gyermektápszerhez vagy dietetikus célokra, a kiskereskedelemben szokásos módon, legfeljebb 250 g-os tárolóedényekben kiszerelve

t

PR

661

108610 70 0 055

- - Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve (a homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény kivételével)

t

PR

662

108690 00 0 706

- Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

663

108699 00 0 706

- - Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

664

10.89

M.N.S. EGYÉB ÉLELMISZER GYÁRTÁSA

 

TE

665

108910 00 0 055

- Leves, tojás, élesztő és egyéb élelmiszerek; húsból halból és gerinctelen vízi állatból készült kivonat és lé

t

CP

666

108911 00 0 055

- - Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény

t

PR, CP

667

108912 00 0 055

- - Tojás héj nélkül és tojássárgája, friss vagy tartósított; tojás héjában, tartósított vagy főzött; tojásfehérje

t

CP

668

108912 30 0 055

- - - Tojástermékek frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva (héj és fehérje nélkül)

t

PR

669

108912 50 0 055

- - - Tojásfehérje

t

PR

670

108913 00 0 055

- - Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus; elkészített sütőpor

t

CP

671

108913 30 0 055

- - - Sütőélesztő és aktív élesztő

t

HU

672

108913 34 0 055

- - - - Sütőélesztő

t

PR

673

108913 39 0 055

- - - - Aktív élesztő (a sütőélesztő kivételével)

t

PR

674

108913 50 0 055

- - - Nem aktív élesztő és más egysejtű, nem élő mikroorganizmus

t

PR

675

108913 70 0 055

- - - Elkészített sütőpor

t

PR

676

108914 00 0 055

- - Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból

t

PR, CP

677

108915 00 0 055

- - Növényi nedv és -kivonat, emésztést javító anyagok, nyálka és dúsító anyagok

t

CP

678

108916 00 0 055

- - Romlandó élelmiszer beleértve a friss pizzát és a szendvicset

t

PR, CP

679

108917 00 0 055

- - Emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítő

t

PR, CP

680

108919 00 0 055

- - M.n.s. egyéb élelmiszerek

t

CP

681

108919 10 0 055

- - - Égetett cukor

t

PR

682

108919 20 0 055

- - - Vegytiszta malátacukor

t

HU

683

108919 25 0 055

- - - - Malátakivonat

t

PR

684

108919 30 0 055

- - - Élelmiszer-készítmény lisztből, darából, keményítőből stb.

t

PR

685

108919 35 0 055

- - - - Fehérjekoncentrátum és ízesített vagy színezett cukorszirup

t

PR

686

108919 50 0 055

- - - M.n.s. egyéb élelmiszer-készítmények

t

PR

687

108990 00 0 706

- Egyéb ételek m.n.s. gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

688

108999 00 0 706

- - M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

689

10.9

TAKARMÁNY GYÁRTÁSA

 

 

690

10.91

HASZONÁLLAT-ELEDEL GYÁRTÁSA

 

TE

691

109110 00 0 055

- Kész állati táplálék haszonállatok részére (kivéve: szénaliszt és pellet)

t

CP

692

109110 10 0 055

- - Haszonállatok etetésére szolgáló előkeverék*

t

PR

693

109110 30 0 055

- - Állatok etetésére szolgáló készítmény (kivéve előkeverék)

t

HU

694

109110 33 0 055

- - - Sertéstakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével)

t

PR

695

109110 35 0 055

- - - Szarvasmarhatakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével)

t

PR

696

109110 37 0 055

- - - Szárnyastakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével)

t

PR

697

109110 39 0 055

- - - M.n.s. haszonállattakarmány-készítmények (az előkeverékek kivételével)

t

PR

698

109120 00 0 055

- Szénaliszt (lucerna) és pellet

t

PR, CP

699

109190 00 0 706

- Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

700

109199 00 0 706

- - Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

701

10.92

HOBBIÁLLAT-ELEDEL GYÁRTÁSA

 

TE

702

109210 00 0 055

- Kész állati táplálék hobbiállatok részére

t

CP

703

109210 30 0 055

- - Kutya- és macskaeledel, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve

t

PR

704

109210 60 0 055

- - Hobbiállatok etetésére szolgáló készítmény (a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt kutya- és macskaeledel kivételével)

t

PR

705

109290 00 0 706

- Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

706

109299 00 0 706

- - Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

707

11

ITALGYÁRTÁS

 

 

708

11.0

ITALGYÁRTÁS

 

 

709

11.01

DESZTILLÁLT SZESZES ITAL GYÁRTÁSA

 

TE

710

110110 00 0 036

- Desztillált szeszes italok

hl

CP

711

110110 00 0 271

- Desztillált szeszes italok

abs.hl

CP

712

110110 20 0 036

- - Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

hl

HU

713

110110 20 0 271

- - Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

abs.hl

PR

714

110110 30 0 036

- - Whisky (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

hl

HU

715

110110 30 0 271

- - Whisky (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

abs.hl

PR

716

110110 40 0 036

- - Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert egyéb szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

hl

HU

717

110110 40 0 271

- - Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert egyéb szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

abs.hl

PR

718

110110 50 0 036

- - Gin és holland gin (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

hl

HU

719

110110 50 0 271

- - Gin és holland gin (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

abs.hl

PR

720

110110 60 0 036

- - Vodka és gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt(fontos: az alkohol adója nélkül)

hl

HU

721

110110 60 0 271

- - Vodka és gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt(fontos: az alkohol adója nélkül)

abs.hl

HU

722

110110 63 0 036

- - - Vodka, legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

hl

HU

723

110110 63 0 271

- - - Vodka, legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

abs.hl

PR

724

110110 65 0 036

- - - Gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt) (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

hl

HU

725

110110 65 0 271

- - - Gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt) (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

abs.hl

PR

726

110110 70 0 036

- - Tiszta alkohol (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

hl

HU

727

110110 70 0 271

- - Tiszta alkohol (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

abs.hl

PR

728

110110 80 0 036

- - Párlatok, likőrök és egyéb szeszes ital (a szőlőbor, szőlőtörköly vagy gyümölcs desztillálásából nyert párlat/whisky, rum, nyugat-indiai rum, gin és holland gin, gyümölcs desztillálásából nyert párlat és a vodka -legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal- kivételével) (fontos: az alkoholra kivetett adót kivéve)

hl

HU

729

110110 80 0 271

- - Párlatok, likőrök és egyéb szeszes ital (a szőlőbor, szőlőtörköly vagy gyümölcs desztillálásából nyert párlat/whisky, rum, nyugat-indiai rum, gin és holland gin, gyümölcs desztillálásából nyert párlat és a vodka -legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal- kivételével) (fontos: az alkoholra kivetett adót kivéve)

abs.hl

PR

730

110190 00 0 706

- Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

731

110199 00 0 706

- - Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

732

11.02

SZŐLŐBOR TERMELÉSE

 

TE

733

110210 00 0 703

- Bor friss szőlőből; szőlőmust

1000 l

CP

734

110211 00 0 703

- - Pezsgőbor (habzóbor) friss szőlőből

1000 l

CP, HU

735

110211 30 0 703

- - - Champagn-i pezsgő (Franciaország Champagne régiójában termett szőlőből készült pezsgő)

1000 l

PR, HU

736

110211 90 0 703

- - - Friss szőlőből készült pezsgőbor, habzóbor (kivéve Champagne-i pezsgő)

1000 l

PR, HU

737

110212 00 0 703

- - Bor friss szőlőből (kivéve: a pezsgőbor); szőlőmust

1000 l

CP

738

110212 11 0 703

- - - Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott fehérborok

1000 l

PR

739

110212 15 0 703

- - - Bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, 20 Celsius fokon a CO2-nyomás az oldatban legalább 1 bar és kevesebb mint 3 bar (kivéve a habzóbort)

1000 l

PR

740

110212 17 0 703

- - - Minőségi bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott minőségi bor legfeljebb 15 térfogatszázalék alkoholtartalommal (kivéve a fehérbort és a habzóbort)

1000 l

PR

741

110212 20 0 703

- - - Bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, legfeljebb 15 térfogatszázalék alkoholtartalommal (kivéve oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott minőségi bort és habzóbort)

1000 l

PR

742

110212 31 0 703

- - - 15 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú portói, madeira, sherry és egyéb

1000 l

PR

743

110212 50 0 703

- - - Szőlőmust (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

1000 l

PR

744

110220 00 0 706

- Borseprő, nyers borkő

1000 Ft

CP

745

110290 00 0 706

- Szőlőbor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

746

110299 00 0 706

- - Szőlőbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

747

11.03

GYÜMÖLCSBOR TERMELÉSE

 

TE

748

110310 00 0 703

- Erjesztett ital, erjesztett italok keverékei (alkoholmentes italokkal, almaborral, körteborral és mézborral, de nem malátasörrel, növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesített szőlőborral)

1000 l

PR, CP

749

110390 00 0 706

- Alma- és más gyümölcsbor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

750

110399 00 0 706

- - Alma- és más gyümölcsbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

751

11.04

EGYÉB NEM DESZTILLÁLT, ERJESZTETT ITAL GYÁRTÁSA

 

TE

752

110410 00 0 703

- Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

1000 l

PR, CP

753

110490 00 0 706

- Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

754

110499 00 0 706

- - Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

755

11.05

SÖRGYÁRTÁS

 

TE

756

110510 00 0 703

- Malátából készült sör (az alkoholmentes sör, a legfeljebb 0,5 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör kivételével) (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

1000 l

PR, CP

757

110510 10 0 703

- - Alkoholmentes sör és legfeljebb 0,5 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör

1000 l

PR

758

110520 00 0 055

- Sör- és szeszgyártási üledék és hulladék (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

t

PR, CP

759

110590 00 0 706

- Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

760

110599 00 0 706

- - Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

761

11.06

MALÁTAGYÁRTÁS

 

TE

762

110610 00 0 055

- Maláta

t

CP

763

110610 30 0 055

- - Maláta, nem pörkölt (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

t

PR

764

110610 50 0 055

- - Maláta, pörkölt (kivéve azon termékeket, amelyeket tovább feldolgoztak, a kávépótlóként elkészített pörkölt malátát) (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

t

PR

765

110690 00 0 706

- Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

766

110699 00 0 706

- - Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

767

11.07

ÜDÍTŐITAL; ÁSVÁNYVÍZ ÉS EGYÉB PALACKOZOTT VÍZ GYÁRTÁSA

 

TE

768

110710 00 0 703

- Ásványvíz és üdítőitalok

1000 l

CP

769

110711 00 0 703

- - Ásványvíz és szódavíz, nem édesített, nem ízesített

1000 l

CP

770

110711 30 0 703

- - - Ásványvíz és szénsavas víz, nem édesített

1000 l

PR

771

110711 50 0 703

- - - Víz, édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó (az ásványvíz és a szénsavas víz kivételével)

1000 l

PR

772

110719 00 0 703

- - Más alkoholmentes ital

1000 l

CP

773

110719 30 0 703

- - - Víz cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, azaz üdítőital (beleértve az ásványvizet és a szénsavas vizet is)

1000 l

PR

774

110719 50 0 703

- - - Alkoholmentes ital tejzsírtartalom nélkül (az édesített vagy nem édesített ásványvíz, szénsavas víz vagy ízesített víz kivételével)

1000 l

PR

775

110719 70 0 703

- - - Alkoholmentes ital, tejzsírtartalommal

1000 l

PR

776

110790 00 0 706

- Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

777

110799 00 0 706

- - Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

778

12

DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA

 

 

779

12.0

DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA

 

 

780

12.00

DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA

 

TE

781

120010 00 0 706

- Dohánytermékek (kivéve: dohányhulladék)

1000 Ft

CP

782

120011 00 0 712

- - Szivar, vágott végű szivar, szivarka és cigaretta, dohányból és dohánypótlóból

1000 db

CP

783

120011 30 0 712

- - - Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos), dohánytöltettel vagy dohánykeverékkel és dohánypótlókkal (a dohányra kivetett adó nélkül)

1000 db

PR

784

120011 50 0 712

- - - Cigaretta dohánytöltettel vagy dohánykeverékkel és dohánypótlókkal (a dohányra kivetett adó nélkül)

1000 db

PR

785

120011 70 0 055

- - - Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta kizárólag dohánypótlóból (a dohányra kivetett adó nélkül)

t

PR

786

120011 70 0 712

- - - Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta kizárólag dohánypótlóból (a dohányra kivetett adó nélkül)

1000 db

HU

787

120012 00 0 055

- - Elsődlegesen feldolgozott dohány

t

PR, CP

788

120012 00 0 712

- - Elsődlegesen feldolgozott dohány

1000 db

PR, CP

789

120013 00 0 055

- - Cigaretta, szivar, kisalakú szivar dohánytöltet, dohánykeverék és dohánypótló nélkül

t

HU

790

120013 00 0 712

- - Cigaretta, szivar, kisalakú szivar dohánytöltet, dohánykeverék és dohánypótló nélkül

1000 db

HU

791

120019 00 0 055

- - Más feldolgozott dohány és dohánypótló, homogenizált vagy visszanyert dohány, dohánykivonat és -eszencia

t

CP

792

120019 30 0 055

- - - Fogyasztási dohány (elszívásra) (a dohányra kivetett adó nélkül)

t

PR

793

120019 90 0 055

- - - Feldolgozott dohány, dohánykivonat és -eszencia, más „homogenizált” vagy „visszanyert” dohány (dohányfólia), m.n.s.

t

PR

794

120020 00 0 055

- Dohányhulladék

t

CP

795

120090 00 0 706

- Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

796

120099 00 0 706

- - Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

797

CB

TEXTÍLIA, RUHÁZAT, BŐR ÉS BŐRTERMÉK GYÁRTÁSA

 

 

798

13

TEXTÍLIA GYÁRTÁSA

 

 

799

13.1

TEXTILSZÁLAK FONÁSA

 

 

800

13.10

TEXTILSZÁLAK FONÁSA

 

TE

801

131010 00 0 055

- Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai, beleértve a lanolint is

t

PR, CP

802

131020 00 0 055

- Fonáshoz előkészített természetes alapú textilszálak

t

CP

803

131021 00 0 055

- - Nyers selyem (nem sodorva)

t

PR, CP

804

131022 00 0 055

- - Gyapjú, zsírtalanított vagy karbonizált, nem kártolva, nem fésülve

t

PR, CP

805

131023 00 0 055

- - Fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből

t

PR, CP

806

131024 00 0 055

- - Kártolt vagy fésült gyapjú vagy állati szőr (beleértve a fésűsgyapjú szalagot is)

t

PR, CP

807

131025 00 0 055

- - Pamut kártolva vagy fésülve

t

PR, CP

808

131026 00 0 055

- - Juta és más textilszálak (kivéve: a len, tiszta kender és rami) feldolgozva, de nem fonva

t

PR, CP

809

131029 00 0 055

- - Egyéb növényi textilszál feldolgozva, de nem fonva

t

PR, CP

810

131030 00 0 055

- Fonáshoz feldolgozott mesterséges alapú vágott szálak

t

CP

811

131031 00 0 055

- - Szintetikus vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál

t

PR, CP

812

131032 00 0 055

- - Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál

t

PR, CP

813

131040 00 0 055

- Selyemfonal, fonal selyemhulladékból

t

CP

814

131040 10 0 055

- - Selyemfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve (a selyemhulladékból készült fonal kivételével)

t

PR

815

131040 30 0 055

- - Fonal selyemhulladékból, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve

t

PR

816

131040 50 0 055

- - Fonal selyemből és selyemhulladékból, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve; selyemhernyóbél

t

PR

817

131050 00 0 055

- Gyapjúfonal, kiskereskedelmi és nem kiskereskedelmi kiszerelésben, fonal finom vagy durva állati szőrből, -lószőrbőr

t

CP

818

131050 10 0 055

- - Kártolt gyapjúból vagy finom állati szőrből készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve

t

PR

819

131050 30 0 055

- - Fésült gyapjúból vagy finom állati szőrből készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve

t

PR

820

131050 50 0 055

- - Gyapjúból és finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve

t

PR

821

131060 00 0 055

- Pamutfonal, pamut varrócérna

t

CP

822

131061 00 0 055

- - Pamutfonal (kivéve: a varrócérna)

t

CP

823

131061 30 0 055

- - - Pamutfonal nem fésült pamutból (kiszerelése nem kiskereskedelmi)

t

HU

824

131061 32 0 055

- - - - Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, szövetnek (a szőnyeg és padlóborító kivételével)

t

PR

825

131061 33 0 055

- - - - Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, kötött kelmének és harisnyaárunak

t

PR

826

131061 35 0 055

- - - - Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, más célra (szőnyegnek és padlóborítónak is)

t

PR

827

131061 50 0 055

- - - Pamutfonal fésült pamutból (kiszerelése nem kiskereskedelmi)

t

HU

828

131061 52 0 055

- - - - Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, szövetnek (a szőnyeg és padlóborító kivételével)

t

PR

829

131061 53 0 055

- - - - Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, kötött kelmének és harisnyaárunak

t

PR

830

131061 55 0 055

- - - - Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, más célra (szőnyegnek és padlóborítónak is)

t

PR

831

131061 60 0 055

- - - Pamutfonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve (a varrócérna kivételével)

t

PR

832

131062 00 0 055

- - Pamut varrócérna

t

PR, CP

833

131070 00 0 055

- Fonal növényi textilrostból (kivéve: pamutból), beleértve a lent, a jutát, a kókuszrostot, a tiszta kendert is; papírfonal

t

CP

834

131071 00 0 055

- - Lenfonal

t

CP

835

131071 10 0 055

- - - Lenfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve

t

PR

836

131071 20 0 055

- - - Lenfonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

t

PR

837

131072 00 0 055

- - Növényből vagy háncsrostból készült fonal (kivéve a lent), papírfonal

t

PR, CP

838

131080 00 0 055

- Mesterséges és szintetikus textilfonal és -cérna végtelen szálból vagy vágott szálból

t

CP

839

131081 00 0 055

- - Fonal mesterséges végtelen szálból, többágú vagy sodrott (kivéve: a varrócérna, nagy szakítószilárdságú poliamid, poliészter vagy viszkóz fonal), nem kiskereskedelmi kiszerelésben; fonal mesterséges végtelen szálból (kivéve: a varrócérna) kiskereskedelmi kiszerelésben

t

CP

840

131081 10 0 055

- - - Szintetikus végtelen szálból készült, többágú vagy cérnázott fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

t

PR

841

131081 30 0 055

- - - Mesterséges végtelen szálból készült, többágú vagy cérnázott fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (a varrócérna kivételével)

t

PR

842

131081 50 0 055

- - - Végtelen műszálból készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (a varrócérna kivételével)

t

PR

843

131082 00 0 055

- - Fonal legalább 85% szintetikus vágott szál tartalommal (kivéve: a varrócérna)

t

CP

844

131082 10 0 055

- - - Fonal (a varrócérna kivételével), legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

t

PR

845

131082 50 0 055

- - - Fonal (a varrócérna kivételével), legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

t

PR

846

131083 00 0 055

- - Fonal kevesebb, mint 85% szintetikus vágott szál tartalommal (kivéve: a varrócérna)

t

CP

847

131083 20 0 055

- - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb poliésztervágottszál-tartalommal, mesterséges szállal keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

t

PR

848

131083 30 0 055

- - - Fonal, 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágott szál tartalommal, gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve, a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben

t

HU

849

131083 33 0 055

- - - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, kártolt gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

t

PR

850

131083 36 0 055

- - - - Fonal, 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, fésült gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

t

PR

851

131083 40 0 055

- - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, pamuttal keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

t

PR

852

131083 80 0 055

- - - Más fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal máshová nem sorolt, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

t

PR

853

131083 90 0 055

- - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

t

PR

854

131084 00 0 055

- - Fonal mesterséges vágott szálból (kivéve a varrócérna)

t

CP

855

131084 10 0 055

- - - Mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

t

PR

856

131084 30 0 055

- - - Mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

t

PR

857

131085 00 0 055

- - Varrócérna és -fonal mesterséges vagy szintetikus végtelen szálból vagy vágott szálból

t

CP

858

131085 10 0 055

- - - Végtelen műszálból készült varrócérna

t

PR

859

131085 50 0 055

- - - Szintetikus vagy mesterséges vágott szálból készült varrócérna

t

PR

860

131090 00 0 706

- Foszlatott textilszál, természetes textilszállal kapcsolatos előkészítési szolgáltatások; textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

861

131091 00 0 706

- - Foszlatott gyapjú és finom vagy durva állatszőr

1000 Ft

CP

862

131092 00 0 706

- - Egyéb pamuthulladék, foszlatott

1000 Ft

CP

863

131093 00 0 706

- - Természetes textilszál előkészítése

1000 Ft

CP

864

131099 00 0 706

- - Textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

865

13.2

TEXTILSZÖVÉS

 

 

866

13.20

TEXTILSZÖVÉS

 

TE

867

132010 00 0 015

- Szövet (kivéve: a speciális szövet) pamuttól különböző természetes szálból

m2

CP

868

132011 00 0 015

- - Szövet selyemből vagy selyemhulladékból

m2

PR, CP

869

132012 00 0 015

- - Szövet kártolt vagy fésült gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből, vagy lószőrből

m2

CP

870

132012 30 0 015

- - - Szövet kártolt gyapjúból vagy kártolt finom állati szőrből

m2

PR

871

132012 60 0 015

- - - Szövet fésűsgyapjúból vagy fésűs finom állati szőrből; szövet durva állati szőrből

m2

PR

872

132013 00 0 015

- - Szövet lenből

m2

CP

873

132013 30 0 015

- - - Szövet legalább 85 tömegszázalék lentartalommal

m2

PR

874

132013 60 0 015

- - - Szövet legfeljebb 85 tömegszázalék lentartalommal

m2

PR

875

132014 00 0 015

- - Jutaszövet vagy más textil háncsrostból készült szövet (a len, a valódi kender, és a rami kivételével)

m2

PR, CP

876

132019 00 0 015

- - Szövet valódi kenderből, ramiból vagy más növényi rostból (a len, juta, más textilháncsrost kivételével); szövet papírfonalból

m2

PR, CP

877

132020 00 0 015

- Szövet pamutból

m2

CP

878

132020 10 0 015

- - Pamut ruházati szövet, ágynemű-, háztartási és lakástextília-szövet, valamint pamutszövet műszaki és ipari célra , legfeljebb 200 g/m2 tömegű

m2

HU

879

132020 14 0 015

- - - Pamutszövet, nem különféle színű fonalból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, ruházat céljára

m2

PR

880

132020 17 0 015

- - - Pamutszövet, nem különféle színű fonalból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, háztartási vászonnemű vagy bútorszövetek céljára

m2

PR

881

132020 19 0 015

- - - Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, műszaki vagy ipari felhasználásra (kivéve a gézt, orvosi gézt)

m2

PR

882

132020 20 0 015

- - Pamutszövet, legfeljebb 100 g/m2 tömegű, orvosi géznek, szövet kötszernek

m2

PR

883

132020 31 0 015

- - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, ingnek és blúznak

m2

PR

884

132020 40 0 015

- - Pamutszövet, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű

m2

HU

885

132020 42 0 015

- - - Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt, 200 g/m2-ot meghaladó tömegű, ruházatnak

m2

PR

886

132020 44 0 015

- - - Pamutszövet, nem különféle színű fonalból szőtt, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű, háztartási vászonnemű vagy bútorszövetek céljára

m2

PR

887

132020 49 0 015

- - - Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű, műszaki vagy ipari felhasználásra

m2

PR

888

132020 60 0 015

- - Denimszövet, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű (a nem kék denim is)

m2

PR

889

132020 70 0 015

- - Tarkánszőtt pamutszövet

m2

HU

890

132020 72 0 015

- - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, más ruházatnak

m2

PR

891

132020 74 0 015

- - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, háztartási vászonnemű vagy bútorszövetek céljára

m2

PR

892

132020 79 0 015

- - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, műszaki vagy ipari felhasználásra

m2

PR

893

132030 00 0 015

- Szövet (kivéve: a speciális szövet) mesterséges és szintetikus végtelen szálból és vágott szálból

m2

CP

894

132031 00 0 015

- - Szövet szintetikus és mesterséges végtelen fonalból

m2

CP

895

132031 30 0 015

- - - Mesterséges végtelen szálú fonalból készült szövet, amely nagy szakítószilárdságú fonalból, szalagból vagy hasonló termékből készült (beleértve a nejlont, más poliamidot, poliésztert, viszkózselymet is)

m2

PR

896

132031 50 0 015

- - - Szövet szintetikus végtelen szálú fonalból (kivéve a nagy szakítószilárdságú fonalból vagy szalagból és hasonlókból előállítottat)

m2

PR

897

132031 70 0 015

- - - Mesterséges végtelen szálból készült szövet (kivéve a nagy szakítószilárdságú fonalból készülteket)

m2

PR

898

132032 00 0 015

- - Szövet szintetikus vágott szálból

m2

CP

899

132032 10 0 015

- - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal

m2

PR

900

132032 20 0 015

- - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, kevesebb mint 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve (kivéve a különböző színű fonalakból készült szöveteket)

m2

PR

901

132032 30 0 015

- - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, kevesebb mint 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve, különböző színű fonalakból készült szövet

m2

PR

902

132032 40 0 015

- - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, elsősorban vagy kizárólag kártolt gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve

m2

PR

903

132032 50 0 015

- - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, elsősorban vagy kizárólag fésült gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve

m2

PR

904

132032 90 0 015

- - - A gyapjún, a finom állati szőrön és gyapoton kívül mással kevert szövet szintetikus vágott szálból

m2

PR

905

132033 00 0 015

- - Szövet mesterséges vágott szálból

m2

CP

906

132033 30 0 015

- - - Mesterséges vágott szálból készült szövet, nem különféle színű fonalakból készült

m2

PR

907

132033 50 0 015

- - - Mesterséges vágott szálból készült szövet, különböző színű fonalakból

m2

PR

908

132040 00 0 706

- Bolyhos szövet, frottír és egyéb speciális kelme

1000 Ft

CP

909

132041 00 0 015

- - Láncbolyhos és vetülékbolyhos szövet, zseníliaszövet (kivéve a frottírtörülköző- és hasonló frottírszövetet pamutból, a tűzött szöveteket, a keskeny szövött árut)

m2

PR, CP

910

132042 00 0 015

- - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet pamutból

m2

PR, CP

911

132043 00 0 015

- - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet (nem pamutból)

m2

PR, CP

912

132044 00 0 015

- - Gézszövet (az orvosi géz, a keskeny szövött áru kivételével)

m2

PR, CP

913

132045 00 0 015

- - Tűzött szövetek (a tűzött szőnyeg és más textil padlóborító kivételével)

m2

PR, CP

914

132046 00 0 055

- - Szövet üvegrostból (beleértve a keskeny szövött árut és az üveggyapotot is)

t

PR, CP

915

132050 00 0 706

- Szövéssel készült műszőrme

1000 Ft

CP

916

132090 00 0 706

- Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

917

132099 00 0 706

- - Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

918

13.3

TEXTILKIKÉSZÍTÉS

 

 

919

13.30

TEXTILKIKÉSZÍTÉS

 

TE

920

133010 00 0 706

- Textilgyártás befejező munkálatai

1000 Ft

CP

921

133011 00 0 706

- - Textilszál és fonal fehérítése és festése

1000 Ft

CP

922

133011 10 0 706

- - - Textilszál festése

1000 Ft

PR

923

133011 20 0 706

- - - Fonal festése

1000 Ft

HU

924

133011 21 0 706

- - - - Selyemfonal festése

1000 Ft

PR

925

133011 22 0 706

- - - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült fonal festése

1000 Ft

PR

926

133011 23 0 706

- - - - Pamutfonal festése (a varrócérna kivételével)

1000 Ft

PR

927

133011 24 0 706

- - - - Len, juta, más textilháncsrost, növényi rost, papírfonal festése

1000 Ft

PR

928

133011 25 0 706

- - - - Szintetikus szálból készült cérna festése (a varrócérna kivételével)

1000 Ft

PR

929

133011 26 0 706

- - - - Mesterséges szálból készült cérna festése (a varrócérna kivételével)

1000 Ft

PR

930

133011 27 0 706

- - - - Szintetikus vágott szálból készült fonal festése (a varrócérna kivételével)

1000 Ft

PR

931

133011 28 0 706

- - - - Mesterséges vágott szálból készült fonal festése (a varrócérna kivételével)

1000 Ft

PR

932

133012 00 0 706

- - Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) fehérítése

1000 Ft

CP

933

133012 10 0 706

- - - Selyemből készült szövet fehérítése

1000 Ft

PR

934

133012 20 0 706

- - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet fehérítése

1000 Ft

PR

935

133012 30 0 706

- - - Pamutszövet fehérítése

1000 Ft

PR

936

133012 40 0 706

- - - Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet fehérítése

1000 Ft

PR

937

133012 50 0 706

- - - Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet fehérítése

1000 Ft

PR

938

133012 60 0 706

- - - Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet fehérítése

1000 Ft

PR

939

133012 70 0 706

- - - Bolyhos szövet és zseníliaszövet fehérítése (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a keskeny szövött áru kivételével)

1000 Ft

PR

940

133012 80 0 706

- - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet fehérítése (a tűzött szövetek kivételével)

1000 Ft

PR

941

133012 90 0 706

- - - Kötött vagy hurkolt kelme fehérítése

1000 Ft

PR

942

133013 00 0 706

- - Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) festése

1000 Ft

CP

943

133013 10 0 706

- - - Selyemből vagy selyemhulladékból készült szövet festése

1000 Ft

PR

944

133013 20 0 706

- - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet festése

1000 Ft

PR

945

133013 30 0 706

- - - Pamutszövet festése

1000 Ft

PR

946

133013 40 0 706

- - - Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet festése

1000 Ft

PR

947

133013 50 0 706

- - - Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet festése

1000 Ft

PR

948

133013 60 0 706

- - - Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet festése

1000 Ft

PR

949

133013 70 0 706

- - - Bolyhos szövet és zseníliaszövet festése (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a keskeny szövött áru kivételével)

1000 Ft

PR

950

133013 80 0 706

- - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet festése (a tűzött szövetek kivételével)

1000 Ft

PR

951

133013 90 0 706

- - - Kötött vagy hurkolt kelme és nem szőtt textília festése

1000 Ft

PR

952

133019 00 0 706

- - Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) egyéb kikészítése

1000 Ft

CP

953

133019 10 0 706

- - - Selyemből készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével)

1000 Ft

PR

954

133019 20 0 706

- - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével)

1000 Ft

PR

955

133019 30 0 706

- - - Pamutszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével)

1000 Ft

PR

956

133019 40 0 706

- - - Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével)

1000 Ft

PR

957

133019 50 0 706

- - - Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével)

1000 Ft

PR

958

133019 60 0 706

- - - Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével)

1000 Ft

PR

959

133019 70 0 706

- - - Bolyhos szövet és zseníliaszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a keskeny szövött áru kivételével)

1000 Ft

PR

960

133019 80 0 706

- - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) (a tűzött szövetek kivételével)

1000 Ft

PR

961

133019 90 0 706

- - - Kötött vagy hurkolt kelme és nem szőtt textília kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével)

1000 Ft

PR

962

133019 95 0 706

- - - - Ruházatkikészítési szolgáltatások

1000 Ft

PR

963

13.9

EGYÉB TEXTILÁRU GYÁRTÁSA

 

 

964

13.91

KÖTÖTT, HURKOLT KELME GYÁRTÁSA

 

TE

965

139110 00 0 055

- Kötött-hurkolt kelme

t

CP

966

139111 00 0 055

- - Kötött vagy hurkolt bolyhos kelme, frottír

t

PR, CP

967

139119 00 0 055

- - Egyéb kötött, hurkolt kelme, beleértve a kötött műszőrmét is

t

CP

968

139119 10 0 055

- - - Kötött vagy hurkolt kelme (kivéve a bolyhos kelmét)

t

PR

969

139119 20 0 055

- - - Műszőrme és ebből készült áru

t

PR

970

139190 00 0 706

- Kötött-hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

971

139199 00 0 706

- - Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

972

13.92

KONFEKCIONÁLT TEXTILÁRU GYÁRTÁSA (KIVÉVE: RUHÁZAT)

 

TE

973

139210 00 0 706

- Konfekcionált háztartási textília

1000 Ft

CP

974

139211 00 0 194

- - Paplan és úti takaró, pléd (kivéve: az elektromos melegítő takaró)

db

CP

975

139211 30 0 194

- - - Takaró és útitakaró gyapjúból vagy finom állati szőrből (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével)

db

PR

976

139211 50 0 194

- - - Takaró és útitakaró szintetikus szálból (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével)

db

PR

977

139211 90 0 194

- - - Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró texilanyagokból (a gyapjúból vagy finom állati szőrből, a szintetikus szálból készült kivételével)

db

PR

978

139212 00 0 055

- - Ágynemű

t

CP

979

139212 30 0 055

- - - Ágynemű, kötött vagy hurkolt textíliából

t

PR

980

139212 50 0 055

- - - Ágynemű pamutból, lenből és egyéb szőtt textilanyagból

t

HU

981

139212 53 0 055

- - - - Pamutágynemű (a kötött vagy hurkolt kivételével)

t

PR

982

139212 55 0 055

- - - - Len- vagy ramiágynemű (a kötött vagy hurkolt kivételével)

t

PR

983

139212 59 0 055

- - - - Ágynemű szőtt textíliából (a pamut, len vagy rami kivételével)

t

PR

984

139212 70 0 055

- - - Ágynemű nem szőtt műszálból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

t

PR

985

139213 00 0 055

- - Asztalnemű

t

CP

986

139213 30 0 055

- - - Asztalnemű, kötött vagy hurkolt textíliából

t

PR

987

139213 50 0 055

- - - Asztalnemű pamutból vagy lenből (kivéve a kötött, hurkolt)

t

HU

988

139213 53 0 055

- - - - Pamutasztalnemű (a kötött vagy hurkolt kivételével)

t

PR

989

139213 55 0 055

- - - - Lenasztalnemű (a kötött vagy hurkolt kivételével)

t

PR

990

139213 59 0 055

- - - - Asztalnemű műszálból készült szövetből és szőtt vagy nem szőtt textíliából (a pamut és a len kivételével)

t

PR

991

139213 70 0 055

- - - Asztalnemű nem szőtt műszálból

t

PR

992

139214 00 0 050

- - Testápolási és konyhai textília

kg

CP

993

139214 30 0 050

- - - Testápolási és konyhai textília, frottírtörülköző vagy hasonló pamut frottírszövetből

kg

PR

994

139214 50 0 050

- - - Szőtt testápolási és konyhai textília (a frottírtörülköző vagy hasonló pamut frottírszövet kivételével)

kg

PR

995

139214 70 0 050

- - - Testápolási és konyhai textília, nem szőtt műszálból

kg

PR

996

139215 00 0 015

- - Függöny (beleértve a drapériát is) és belső napellenző; függöny- és ágykárpit

m2

CP

997

139215 30 0 015

- - - Függöny, belső vászonroló; függöny- és ágydrapéria, kötött vagy hurkolt anyagból

m2

PR

998

139215 50 0 015

- - - Függöny, belső vászonroló; függöny- és ágydrapéria, szőtt anyagból

m2

PR

999

139215 70 0 015

- - - Függöny, belső vászonroló; függöny- és ágydrapéria, nem szőtt anyagból

m2

PR

1000

139216 00 0 706

- - M.n.s. lakástextília; szövetből és fonalból álló készlet, szőnyeg, faliszőnyeg (pl.: gobelin) és hasonlók előállításához

1000 Ft

CP

1001

139216 20 0 706

- - - Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és a tűvarrással (pontöltéssel és keresztöltéssel is) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

1000 Ft

PR

1002

139216 40 0 194

- - - Ágyterítő (a dunnahuzat kivételével)

db

PR

1003

139216 60 0 706

- - - Lakástextília, beleértve a bútor- és párnahuzatot, valamint az autóülés-huzatot stb. is (a takaró és útitakaró, ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília, függöny, belső vászonroló, drapéria és ágyterítő kivételével)

1000 Ft

PR

1004

139216 80 0 706

- - - Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő, szalvéta vagy hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben

1000 Ft

PR

1005

139220 00 0 706

- Egyéb konfekcionált textília

1000 Ft

CP

1006

139221 00 0 055

- - Csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó textilből

t

CP

1007

139221 30 0 055

- - - Zsák és zacskó pamutból, áruk csomagolására

t

PR

1008

139221 50 0 055

- - - Zsák és zacskó kötött vagy hurkolt polietilén vagy polipropilén csíkból, áruk csomagolására

t

PR

1009

139221 70 0 055

- - - Zsák és zacskó polietilén vagy polipropilén csíkból, árucsomagolásra (a kötött vagy hurkolt kivételével)

t

PR

1010

139221 90 0 055

- - - Zsák és zacskó áruk csomagolására (a pamut, polietilén vagy polipropilén kivételével)

t

PR

1011

139222 00 0 055

- - Vitorlavászon, vitorla csónakhoz, vitorláshoz vagy hajóhoz, ponyva, napernyő, sátor és kempingáruk (beleértve a pneumatikus matracokat is)

t

CP

1012

139222 10 0 055

- - - Ponyva, vászontető és napellenző (a lakókocsi-elősátor kivételével)

t

PR

1013

139222 30 0 055

- - - Sátor (beleértve a lakókocsi-elősátrat)

t

PR

1014

139222 50 0 055

- - - Vitorla

t

PR

1015

139222 70 0 055

- - - Felfújható matrac és más kempingcikk (a lakókocsi-elősátor, sátor, hálózsák kivételével)

t

PR

1016

139223 00 0 055

- - Ejtőernyő és forgó (rotáló) ejtőernyő; mindezek tartozéka (a kormányozható ernyő is)

t

PR, CP

1017

139224 00 0 194

- - Paplan, pehelypaplan, díszpárna, puff, párna, hálózsák és hasonló termékek, beépített rugókkal; bármely anyaggal töltve; szivacsból vagy műanyagból is

db

CP

1018

139224 30 0 194

- - - Hálózsák

db

PR

1019

139224 90 0 194

- - - Ágybetét, ágyfelszerelés (paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna, kispárna stb.) (kivéve a matrac és hálózsák)

db

HU

1020

139224 93 0 194

- - - - Ágyfelszerelés tollal vagy pehellyel töltve (beleértve a paplant és dunnát, a vánkost, a henger alakú párnát, a kispárnát is) (kivéve a matracot és a hálózsákot)

db

PR

1021

139224 99 0 194

- - - - Ágyfelszerelés nem tollal vagy pehellyel töltve (beleértve a paplant és dunnát, a vánkost, a henger alakú párnát, a kispárnát is) (kivéve a matracot és a hálózsákot)

db

PR

1022

139229 00 0 055

- - Egyéb konfekcionált termékek (beleértve a felmosóruhát, törlőruhát, portörlőruhát, mentőmellényt és mentőövet is)

t

CP

1023

139229 50 0 055

- - - Felmosóruha, törlőruha, portörlő stb.

t

HU

1024

139229 53 0 055

- - - - Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák nem szőtt textíliából

t

PR

1025

139229 57 0 055

- - - - Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák (a kötött vagy hurkolt, a nem szőtt textília kivételével)

t

PR

1026

139229 93 0 055

- - - Egészségügyi betét, tampon és hasonló, textilanyagú cikkek (vatta kivételével)

t

PR

1027

139229 97 0 055

- - - Csecsemőpelenka, pelenkabetét és hasonló, textilanyagú cikkek (vatta kivételével)

t

PR

1028

139229 99 0 055

- - - Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák kötött vagy hurkolt anyagból; mentőmellény, mentőöv és más készáru (egészségügyi betét, pelenka és hasonló cikkek kivételével)

t

PR

1029

139290 00 0 706

- Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1030

139299 00 0 706

- - Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1031

13.93

SZŐNYEGGYÁRTÁS

 

TE

1032

139310 00 0 015

- Szőnyeg

m2

CP

1033

139311 00 0 015

- - Csomózott szőnyeg és más csomózott textil padlóborító

m2

PR, CP

1034

139312 00 0 015

- - Szőtt szőnyeg és más szőtt textil padlóborító (tűzött vagy bolyhozott kivételével)

m2

PR, CP

1035

139313 00 0 015

- - Tűzött szőnyeg és más tűzött textil padlóborító

m2

PR, CP

1036

139319 00 0 015

- - Egyéb szőnyeg és textil padlóburkoló (beleértve a nemezeltet is)

m2

CP

1037

139319 30 0 015

- - - Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből (tűzött vagy bolyhozott kivételével)

m2

PR

1038

139319 90 0 015

- - - Szőnyeg és más textil padlóborító (csomózott, szőtt, tűzött, nemezelt kivételével)

m2

PR

1039

139390 00 0 706

- Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1040

139399 00 0 706

- - Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1041

13.94

KÖTÉLÁRU GYÁRTÁSA

 

TE

1042

139410 00 0 055

- Kötéláru, kötél, zsineg és háló (kivéve: a hulladék)

t

CP

1043

139411 00 0 055

- - Zsineg, kötéláru, kötél és kábel (vontatókötél) jutából vagy más textilrostból

t

CP

1044

139411 30 0 055

- - - Zsineg, kötél és hajókötél és kábel szizálból vagy az Agave nemhez tartozó más növények rostjaiból, jutából vagy más textilháncsrostból és keményszálú rostból (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével)

t

PR

1045

139411 50 0 055

- - - (Mezőgazdasági) kötöző- vagy bálázózsineg

t

HU

1046

139411 53 0 055

- - - - (Mezőgazdasági) kötöző- vagy bálázózsineg szizálból

t

PR

1047

139411 55 0 055

- - - - (Mezőgazdasági) kötöző- vagy bálázózsineg polietilénből vagy polipropilénből

t

PR

1048

139411 60 0 055

- - - Kötél és hajókötél és kábel polietilénből, polipropilénből, nejlonból vagy más poliamidból, amelynek finomsági száma több mint 50 000 decitex; más szintetikus szálból (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével)

t

PR

1049

139411 70 0 055

- - - Zsineg polietilénből, polipropilénből, nejlonból vagy más poliamidból, amelynek finomsági száma legfeljebb 50 000 decitex (5 g/m) (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével)

t

PR

1050

139411 90 0 055

- - - Zsineg, kötél és hajókötél és kábel textilanyagokból (kivéve a jutát és más textilháncsrostot, a szizált, az abakát és más keményszálú rostot, a szintetikus szálat)

t

PR

1051

139412 00 0 055

- - Csomózott háló zsinegből, kötéláruból vagy kötélből, konfekcionált háló textilanyagból; m. n. s. termékek fonalból, szalagból

t

CP

1052

139412 30 0 055

- - - Összeállított halászháló, műszálból készült zsinegből, fonalból, kötélből és hajókötélből (kivéve a merítőhálót)

t

HU

1053

139412 33 0 055

- - - - Összeállított halászháló, műszálból készült zsinegből, kötélből és hajókötélből (kivéve a merítőhálót)

t

PR

1054

139412 35 0 055

- - - - Összeállított halászháló, műszálból készült fonalból (kivéve a merítőhálót)

t

PR

1055

139412 50 0 055

- - - Összeállított halászháló, nejlonból vagy más poliamidból készült zsinegből, kötélből vagy hajókötélből

t

HU

1056

139412 53 0 055

- - - - Összeállított halászháló, nejlonból vagy más poliamidból készült zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kábelből (kivéve a hurkolással készített darabból álló hálót, a hajhálót, a sport- és merítőhálót)

t

PR

1057

139412 55 0 055

- - - - Összeállított halászháló, nejlonból vagy más poliamidból (kivéve a hurkolással készített darabból álló hálót, a hajhálót, a sport- és merítőhálót, a zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kábelből készített hálót)

t

PR

1058

139412 59 0 055

- - - - Csomózott háló textilanyagokból (kivéve a műszálból készült összeállított halászhálót és a nejlonból vagy más poliamidból készült más összeállított hálót)

t

PR

1059

139412 80 0 055

- - - Zsinegből, kötélből, hajókötélből és kábelből készült áru

t

PR

1060

139420 00 0 706

- Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált termékek

1000 Ft

CP

1061

139490 00 0 706

- Kötéláru, kötél, zsineg és háló gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1062

139499 00 0 706

- - Kötéláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1063

13.95

NEM SZŐTT TEXTÍLIA ÉS TERMÉK GYÁRTÁSA (KIVÉVE: RUHÁZAT)

 

TE

1064

139510 00 0 055

- Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat)

t

CP

1065

139510 10 0 055

- - Nem szőtt textília, legfeljebb 25 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket)

t

PR

1066

139510 20 0 055

- - Nem szőtt textília, legalább 25 g/m2, de legfeljebb 70 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket)

t

PR

1067

139510 30 0 055

- - Nem szőtt textília, legalább 70 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket)

t

PR

1068

139510 50 0 055

- - Nem szőtt textília, legalább 150 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket)

t

PR

1069

139510 70 0 055

- - Nem szőtt textília, bevont vagy beborított (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a ruházati cikkeket)

t

PR

1070

139590 00 0 706

- Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1071

139599 00 0 706

- - Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1072

13.96

MŰSZAKI TEXTILÁRU GYÁRTÁSA

 

TE

1073

139610 00 0 706

- Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal, szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból, gumicérna és kord, műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek textil bevonattal

1000 Ft

CP

1074

139611 00 0 055

- - Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal

t

PR, CP

1075

139612 00 0 055

- - Fémszálból vagy fémezett fonalból szőtt olyan szövet, amelyet ruházati célokra, bútorszövetként vagy hasonló célra használnak

t

PR, CP

1076

139613 00 0 055

- - Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; textilszál, -szalag gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy ezekbe az anyagokba bemártva

t

PR, CP

1077

139614 00 0 015

- - M.n.s. szövetek impregnálva vagy bevonva

m2

PR, CP

1078

139615 00 0 015

- - Gumiabroncs­betétszövet nagy szakítószilárdságú nylon, poliamid, poliészter, viszkóz vagy műselyem fonalból

m2

PR, CP

1079

139616 00 0 055

- - Műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek (beleértve a lámpabél, gázharisnyaszövet, textil tömlő, szállítószalag, meghajtó- vagy erőátviteli szíj, szitaszövet és szűrőszövet is)

t

CP

1080

139616 20 0 055

- - - Textilanyagból készült tömlő öntözéshez és hasonló célra, impregnálva és bevonva is, bélelve is, és más anyagokból készült szerelékkel vagy tartozékkal is

t

PR

1081

139616 50 0 055

- - - Textilanyagból készült bél, szállítószalag, textilanyagból készült tömlő (beleértve a fémmel vagy más anyaggal erősítettet is)

t

PR

1082

139616 80 0 055

- - - Szövet és nemez a papírgyártó és hasonló gépekhez (a papírrost vagy az azbesztcement-készítő gépekhez is)

t

PR

1083

139617 00 0 706

- - Keskeny szövött áru; vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru; paszományáru és hasonlók

1000 Ft

CP

1084

139617 30 0 706

- - - Keskeny szövött áru, a címke, jelvény és hasonló cikk kivételével

1000 Ft

PR

1085

139617 50 0 706

- - - Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból (nem hímezve)

1000 Ft

PR

1086

139617 70 0 706

- - - Zsinór méteráruban, bojt, rojt, szegély, pompon, díszítőpaszomány (a kötött és hurkolt kivételével)

1000 Ft

PR

1087

139690 00 0 706

- Műszaki és ipari textíliák gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1088

139699 00 0 706

- - Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1089

13.99

EGYÉB TEXTILÁRU GYÁRTÁSA M.N.S.

 

TE

1090

139910 00 0 706

- Tüll, csipke, hímzés, paszományozott fonal és szalag; zseníliafonal; fonatolt termék

1000 Ft

CP

1091

139911 00 0 706

- - Tüll és más necckelme (kivéve: a szövött, kötött-hurkolt kelme); csipke végben, szalagként vagy motívumonként

1000 Ft

CP

1092

139911 30 0 706

- - - Tüll és más hálószövet (a szövött, a kötött és hurkolt kivételével)

1000 Ft

PR

1093

139911 50 0 706

- - - Gépi csipke méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

1000 Ft

PR

1094

139911 70 0 706

- - - Kézi csipke méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

1000 Ft

PR

1095

139912 00 0 706

- - Hímzés végben, szalagban vagy motívumonként

1000 Ft

CP

1096

139912 30 0 706

- - - Hímzés (látható alapszövet nélkül) méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

1000 Ft

PR

1097

139912 50 0 706

- - - Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban, pamutból (a látható alap nélküli hímzés kivételével)

1000 Ft

PR

1098

139912 70 0 706

- - - Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban, textilből (kivéve a látható alapszövet nélkülit, a pamutot)

1000 Ft

PR

1099

139913 00 0 055

- - Nemez, impregnált, bevont vagy rétegelt is

t

PR, CP

1100

139914 00 0 055

- - Textilpihe, -por és őrölt elemi szál

t

PR, CP

1101

139915 00 0 055

- - Paszományozott fonal és paszományozott szalag és hasonló áru legfeljebb 5 mm látható szélességű műszálas textilanyagból; zseníliafonal, hurkolt, bordázott fonal

t

PR, CP

1102

139916 00 0 015

- - Steppelt termék méteráruban (a hímzés kivételével)

m2

PR, CP

1103

139919 00 0 194

- - Púderpamacs és párna test- és szépségápoló készítmény felviteléhez

db

PR, CP

1104

139990 00 0 706

- M.n.s. egyéb textiltermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1105

139999 00 0 706

- - Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1106

14

RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA

 

 

1107

14.1

RUHÁZAT GYÁRTÁSA (KIVÉVE: SZŐRMERUHÁZAT)

 

 

1108

14.11

BŐRRUHÁZAT GYÁRTÁSA

 

TE

1109

141110 00 0 194

- Ruházati cikk természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből (a kabát és a felsőkabát is) (a ruházati tartozék, fejfedő, lábbeli kivételével)

db

PR, CP

1110

141190 00 0 706

- Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1111

141199 00 0 706

- - Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1112

14.12

MUNKARUHÁZAT GYÁRTÁSA

 

TE

1113

141210 00 0 194

- Férfi munkaruházat

db

CP

1114

141211 00 0 194

- - Férfi munkaruházati együttes, dzseki és blézer

db

CP

1115

141211 20 0 194

- - - Férfi- vagy fiúruha-együttes, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

db

PR

1116

141211 30 0 194

- - - Férfi- vagy fiúzakó és -blézer, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

db

PR

1117

141212 00 0 194

- - Férfi munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort

db

CP

1118

141212 40 0 194

- - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

db

PR

1119

141212 50 0 194

- - - Férfi- vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall), pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

db

PR

1120

141220 00 0 194

- Női munkaruházat

db

CP

1121

141221 00 0 194

- - Női munkaruházati együttes, dzseki és blézer

db

CP

1122

141221 20 0 194

- - - Női vagy leánykaruha-együttes, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

db

PR

1123

141221 30 0 194

- - - Női vagy leánykaujjas és -blézer, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

db

PR

1124

141222 00 0 194

- - Női munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort

db

CP

1125

141222 40 0 194

- - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

db

PR

1126

141222 50 0 194

- - - Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall), pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

db

PR

1127

141230 00 0 194

- Egyéb munkaruházat

db

CP

1128

141230 13 0 194

- - Más férfi- vagy fiúruha pamutból, ipari és munkahelyi viseletre

db

PR

1129

141230 23 0 194

- - Más női vagy leánykaruha pamutból, ipari és munkahelyi viseletre

db

PR

1130

141290 00 0 706

- Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1131

141299 00 0 706

- - Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1132

14.13

FELSŐRUHÁZAT GYÁRTÁSA (KIVÉVE: MUNKARUHÁZAT)

 

TE

1133

141310 00 0 194

- Felsőruházat, kötött, hurkolt

db

CP

1134

141311 00 0 194

- - Férfi- és fiúfelsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

db

CP

1135

141311 10 0 194

- - - Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (a zakó és -blézer, az -anorák, -viharkabát és -széldzseki kivételével)

db

PR

1136

141311 20 0 194

- - - Férfi- vagy fiúmellény, -anorák, -sízubbony, -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (a -zakó és -blézer kivételével)

db

PR

1137

141312 00 0 194

- - Férfi- és fiúöltöny, -együttes, -zakó, -blézer, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, kötött, hurkolt

db

CP

1138

141312 30 0 194

- - - Férfi- vagy fiúzakó és -blézer kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1139

141312 60 0 194

- - - Férfi- vagy fiúöltöny és -ruhaegyüttes kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1140

141312 70 0 194

- - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1141

141313 00 0 194

- - Női és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki, és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

db

CP

1142

141313 10 0 194

- - - Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (az -ujjas és -blézer kivételével)

db

PR

1143

141313 20 0 194

- - - Női vagy leánykamellény, -anorák, -sízubbony, -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (az -ujjas és -blézer kivételével)

db

PR

1144

141314 00 0 194

- - Női és leányka-kosztüm, -együttes (komplé), -kosztümkabát, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág, -sort, kötött, hurkolt

db

CP

1145

141314 30 0 194

- - - Női vagy leánykaujjas és -blézer kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1146

141314 60 0 194

- - - Női vagy leánykakosztüm és ruhaegyüttes kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1147

141314 70 0 194

- - - Női vagy leánykaruha kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1148

141314 80 0 194

- - - Női vagy leánykaszoknya és nadrágszoknya kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1149

141314 90 0 194

- - - Női vagy leányka-hosszúnadrág, -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1150

141320 00 0 194

- Egyéb felsőruházat fiúk és férfiak részére (kivéve: a kötött, hurkolt)

db

CP

1151

141321 00 0 194

- - Férfi- és fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

db

CP

1152

141321 15 0 194

- - - Férfi- vagy fiúesőkabát, -felsőkabát, autóskabát, pelerin stb.

db

PR

1153

141321 30 0 194

- - - Férfi- vagy fiúmellény, -anorák, -sízubbony, -széldzseki és hasonló áruk (kivéve a kötött vagy horgolt, impregnált, bevont, burkolt, rétegelt vagy gumírozott kabátokat és blézereket)

db

PR

1154

141322 00 0 194

- - Férfi- vagy fiúöltöny és -együttes (kötött és hurkolt kivételével)

db

CP, PR

1155

141323 00 0 194

- - Férfi- vagy fiúzakó és -blézer (kötött és hurkolt kivételével)

db

PR, CP

1156

141324 00 0 194

- - Férfi- és fiúnadrág, -melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból

db

CP

1157

141324 40 0 194

- - - Férfi és fiú hosszúnadrág, bricsesznadrág

db

HU

1158

141324 42 0 194

- - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág denimből (az ipari és munkaruha kivételével)

db

PR

1159

141324 44 0 194

- - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, -bricsesznadrág és -sortnadrág gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha kivételével)

db

PR

1160

141324 45 0 194

- - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág műszálból (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha kivételével)

db

PR

1161

141324 48 0 194

- - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból (denim, kötött és hurkolt kivételével)

db

PR

1162

141324 49 0 194

- - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) (a gyapjú, pamut és műszál, a kötött vagy hurkolt kivételével)

db

PR

1163

141324 55 0 194

- - - Férfi- vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall) (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha kivételével)

db

PR

1164

141324 60 0 194

- - - Férfi- vagy fiúsortnadrág, pamutból vagy műszálból (kötött és hurkolt kivételével)

db

PR

1165

141330 00 0 194

- Női és leányka egyéb felsőruházat (kivéve: a kötött, hurkolt)

db

CP

1166

141331 00 0 194

- - Női és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

db

CP

1167

141331 15 0 194

- - - Női vagy leányka-esőkabát, -felsőkabát stb.

db

PR

1168

141331 30 0 194

- - - Női vagy leánykaanorák, -sízubbony, -lemberdzsek és hasonló áru (kivéve a kötött vagy horgolt, impregnált, bevont, burkolt, rétegelt vagy gumírozott kabátokat és -blézereket)

db

PR

1169

141332 00 0 194

- - Női vagy leánykakosztüm és együttes (kötött és hurkolt kivételével)

db

CP, PR

1170

141333 00 0 194

- - Női és leányka-kosztümkabát és blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból

db

CP

1171

141333 30 0 194

- - - Női vagy leánykaujjas és -blézer (kötött és hurkolt kivételével)

db

PR

1172

141334 00 0 194

- - Női és leánykaruha, -szoknya és -nadrágszoknya, nem kötött, hurkolt textilanyagból

db

CP

1173

141334 70 0 194

- - - Női vagy leánykaruha (kötött és hurkolt kivételével)

db

PR

1174

141334 80 0 194

- - - Női vagy leánykaszoknya és -nadrágszoknya (kötött és hurkolt kivételével)

db

PR

1175

141335 00 0 194

- - Női- és leánykanadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból

db

CP

1176

141335 40 0 194

- - - Női és leányka hosszúnadrág, bricsesznadrág stb

db

HU

1177

141335 42 0 194

- - - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág denimből (ipari és munkaruha kivételével)

db

PR

1178

141335 48 0 194

- - - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból (denim, ipari és munkaruha kivételével)

db

PR

1179

141335 49 0 194

- - - - Női vagy leánykanadrág és -bricsesznadrág (más néven térdnadrág) gyapjúból, finom állati szőrből vagy műszálból (a kötött vagy hurkolt, valamint az ipari- és munkaruha kivételével)

db

PR

1180

141335 51 0 194

- - - Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall) pamutból (a kötött vagy hurkolt, valamint az ipari és munkaruha kivételével)

db

PR

1181

141335 61 0 194

- - - Női vagy leánykasortnadrág pamutból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

db

PR

1182

141335 63 0 194

- - - Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall) gyapjúból vagy finom állati szőrből és műszálból (pamut, kötött és hurkolt, ipari és munkaruha kivételével) és női vagy leánykasortnadrág, gyapjúból vagy finom állati szőrből (kötött és hurkolt kivételével)

db

PR

1183

141335 65 0 194

- - - Női vagy leánykasortnadrág műszálból (kötött vagy hurkolt kivételével)

db

PR

1184

141335 69 0 194

- - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) textilből (pamut, gyapjú vagy finom állati szőr, műszál, kötött vagy hurkolt kivételével)

db

PR

1185

141390 00 0 706

- Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1186

141399 00 0 706

- - Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1187

14.14

ALSÓRUHÁZAT GYÁRTÁSA

 

TE

1188

141410 00 0 194

- Alsóruházat, kötött, hurkolt

db

CP

1189

141411 00 0 194

- - Férfi- vagy fiúing, kötött vagy hurkolt

db

PR, CP

1190

141412 00 0 194

- - Férfi- és fiúalsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny -hálóköntös és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

db

CP

1191

141412 20 0 194

- - - Férfi- vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág kötött vagy hurkolt anyagból (beleértve a boxeralsót is)

db

PR

1192

141412 30 0 194

- - - Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1193

141412 40 0 194

- - - Férfi- vagy fiúháziköntös, -fürdőköpeny és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1194

141413 00 0 194

- - Női és leánykablúz, -ing és -ingblúz, kötött, hurkolt

db

CP

1195

141413 10 0 194

- - - Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1196

141414 00 0 194

- - Női és leánykakombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

db

CP

1197

141414 20 0 194

- - - Női vagy leányka-rövidnadrág és -alsónadrág kötött vagy hurkolt anyagból (beleértve a -boxeralsót is)

db

PR

1198

141414 30 0 194

- - - Női vagy leánykahálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1199

141414 40 0 194

- - - Női vagy leányka-hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1200

141414 50 0 194

- - - Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1201

141420 00 0 194

- Alsóruházat, nem kötött, hurkolt

db

CP

1202

141421 00 0 194

- - Férfi- vagy fiúing (kötött és hurkolt kivételével)

db

PR, CP

1203

141422 00 0 194

- - Férfi- és fiútrikó és egyéb alsóing, -alsónadrág, rövid alsónadrág, hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, hálóköntös, nem kötött, hurkolt textilanyagból

db

CP

1204

141422 20 0 194

- - - Férfi- vagy fiúalsónadrág és -rövidnadrág (boxeralsó is) (kötött és hurkolt kivételével)

db

PR

1205

141422 30 0 194

- - - Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama (kivéve kötött és hurkolt)

db

PR

1206

141422 40 0 194

- - - Férfi- vagy fiúatléta, -alsóing, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru (kivéve kötött és hurkolt)

db

PR

1207

141423 00 0 194

- - Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz (kivéve kötött és hurkolt)

db

PR, CP

1208

141424 00 0 194

- - Női és leánykaalsóing és egyéb trikó, -kombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, -hálóing, -pizsama -fürdőköpeny, -hálóköntös és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

db

CP

1209

141424 30 0 194

- - - Női vagy leánykahálóing és -pizsama (kivéve kötött és hurkolt)

db

PR

1210

141424 50 0 194

- - - Női vagy leánykakombiné és -alsószoknya (kivéve kötött és hurkolt)

db

PR

1211

141424 60 0 194

- - - Női vagy leányka-atlétaing és más alsóing, rövidnadrág, alsónadrág, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös, háziruha és hasonló pamutáru (kivéve kötött és hurkolt)

db

PR

1212

141424 80 0 194

- - - Női vagy leányka-hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös, -atlétaing, más -alsóing, -rövidnadrág és -alsónadrág (beleértve a -boxeralsót is) műszálból (nem kötött vagy hurkolt)

db

PR

1213

141424 89 0 194

- - - - Női vagy leányka-atlétaing, más -alsóing, -rövidnadrág, -alsónadrág -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru textilből (kivéve pamut, műszál, kötött vagy hurkolt)

db

PR

1214

141425 00 0 194

- - Melltartó, harisnyatartó, fűző, nadrágtartó, zoknikötő és hasonló cikkek és részeik, nem kötött, hurkolt

db

CP

1215

141425 30 0 194

- - - Melltartó

db

PR

1216

141425 50 0 194

- - - Csípőszorító, nadrágos csípőszorító és fűző (body is állítható pánttal)

db

PR

1217

141425 70 0 194

- - - Nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei

db

PR

1218

141430 00 0 194

- Póló, atléta és alsóing kötött vagy hurkolt

db

PR, CP

1219

141490 00 0 706

- Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1220

141499 00 0 706

- - Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1221

14.19

EGYÉB RUHÁZAT, KIEGÉSZÍTŐK GYÁRTÁSA

 

TE

1222

141910 00 0 706

- Csecsemőruházat, tréningruha és egyéb ruházat, ruházati kiegészítők és részeik, kötött-hurkolt

1000 Ft

CP

1223

141911 00 0 706

- - Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból, a mellény, kezeslábas, alsónadrág, nyújtható ruha, kesztyű, vagy ujjatlan vagy egyujjas kesztyű, felsőruházat (legfeljebb 86 cm magas gyermekeknek) is

1000 Ft

PR, CP

1224

141912 00 0 706

- - Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, kötött-hurkolt

1000 Ft

CP

1225

141912 10 0 194

- - - Tréningruha kötött vagy hurkolt anyagból

db

PR

1226

141912 30 0 194

- - - Síruha kötött vagy hurkolt textilből

db

PR

1227

141912 40 0 194

- - - Férfi- vagy fiúfürdőruha kötött vagy hurkolt textilből

db

PR

1228

141912 50 0 194

- - - Női vagy leányka-fürdőruha kötött vagy hurkolt textilből

db

PR

1229

141912 90 0 055

- - - Egyéb ruha kötött vagy hurkolt anyagból (body is megfelelő ujjal)

t

PR

1230

141913 00 0 197

- - Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű kötött vagy hurkolt anyagból

pár

PR, CP

1231

141919 00 0 706

- - Egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, valamint ruházati termékek és kiegészítők részei, kötött-hurkolt

1000 Ft

CP

1232

141919 30 0 194

- - - Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló kötött vagy hurkolt textilből

db

PR

1233

141919 60 0 706

- - - Ruházati kellékek és azok tartozékai, kötött vagy hurkolt textilből (kivéve a kesztyűt, ujjatlan kesztyűt, kendőt, sálat és nyaksálat, mantillát és fátyolt)

1000 Ft

PR

1234

141920 00 0 706

- Csecsemőruházat, egyéb ruházat és egyéb ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból

1000 Ft

CP

1235

141921 00 0 706

- - Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból

1000 Ft

CP

1236

141921 50 0 706

- - - Csecsemőruha és tartozékai textilből, nem kötött vagy hurkolt (legfeljebb 86 cm magas gyermekeknek), mellény, kezeslábas, alsónadrág, nyújtható ruha, kesztyű, vagy ujjatlan vagy egyujjas kesztyű, felsőruházat is (egészségügyi betét, pelenka és hasonló cikkek kivételével)

1000 Ft

PR

1237

141922 00 0 194

- - Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, nem kötött-hurkolt textilanyagból

db

CP

1238

141922 10 0 194

- - - M.n.s. más férfi- és fiúruházat, -tréningruha és -szabadidőruha is (kivéve -mellény, -síruha, kötött vagy hurkolt)

db

PR

1239

141922 20 0 194

- - - M.n.s. más női vagy leánykaruházat, -tréningruha és -szabadidőruha is (kivéve -mellény, -síruha, kötött vagy hurkolt)

db

PR

1240

141922 30 0 194

- - - Síruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból)

db

PR

1241

141922 40 0 194

- - - Férfi- vagy fiúfürdőruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból)

db

PR

1242

141922 50 0 194

- - - Női vagy leányka-fürdőruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból)

db

PR

1243

141923 00 0 706

- - Zsebkendő, sál, kendő, stóla, nyakkendő, fátyol, kesztyű és egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, m.n.s. ruházati termékek és ruházati kiegészítők részei, nem kötött-hurkolt textilanyagból

1000 Ft

CP

1244

141923 10 0 194

- - - Zsebkendő

db

PR

1245

141923 30 0 194

- - - Sál, kendő, stóla, fátyol és hasonló cikkek

db

HU

1246

141923 33 0 194

- - - - Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló (kivéve selyemből vagy selyemhulladékból készült cikkek, kötött vagy hurkolt cikkek)

db

PR

1247

141923 38 0 194

- - - - Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló selyemből vagy selyemhulladékból (kivéve kötött vagy hurkolt)

db

PR

1248

141923 50 0 194

- - - Nyakkendő, csokornyakkendő

db

HU

1249

141923 53 0 194

- - - - Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli (kivéve selyemből vagy selyemhulladékból készült cikkek, kötött vagy hurkolt cikkek)

db

PR

1250

141923 58 0 194

- - - - Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli selyemből vagy selyemhulladékból (kivéve kötött vagy hurkolt)

db

PR

1251

141923 70 0 197

- - - Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű (kivéve kötött vagy hurkolt)

pár

PR

1252

141923 90 0 706

- - - Egyéb ruhák részei, ruházati kiegészítők textilből

1000 Ft

HU

1253

141923 96 0 706

- - - - Ruházati kellékek és tartozékok, ruhák vagy ruházati kellékek és tartozékok részei textilből, m.n.s. és részeik (kivéve kendő, sál és nyaksál, mantilla és fátyol, nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű és részeik; melltartó, csipőszorító és fűző, nadrágtartó, harisnyatartó és zoknitartó és részeik, kötött vagy hurkolt)

1000 Ft

PR

1254

141930 00 0 706

- Ruházati kiegészítők bőrből, ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, ruházati termékek bevont textíliából

1000 Ft

CP

1255

141931 00 0 706

- - Ruházati kiegészítők bőrből vagy rekonstruált bőrből (kivéve: a sportkesztyű)

1000 Ft

CP

1256

141931 75 0 197

- - - Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből (kivéve a sport-, munka- és védőkesztyű)

pár

PR

1257

141931 80 0 194

- - - Derékszíj és vállszíj bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből

db

PR

1258

141931 90 0 706

- - - Ruházati tartozék bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből (kivéve kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, derékszíj és vállszíj)

1000 Ft

PR

1259

141932 00 0 194

- - Ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, impregnált vagy bevont textíliából

db

PR, CP

1260

141940 00 0 194

- Kalap és fejfedő

db

CP

1261

141941 00 0 194

- - Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből; nagy lapos tetejű női kalap nemezből; kalapforma, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállítva

db

CP

1262

141941 30 0 194

- - - Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből, korong és henger nemezből (beleértve felhasítottat is) (nem formázva, nem karimázva)

db

PR

1263

141941 50 0 194

- - - Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalapforma (nem formázva, nem karimázva, bélés vagy díszítés nélkül)

db

PR

1264

141942 00 0 194

- - Kalap és más fejfedő nemezből, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállított, kötött- hurkolt kelméből, csipkéből vagy más textilanyagból készített; hajháló

db

CP

1265

141942 30 0 194

- - - Kalap és más fejfedő nemezből, kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva

db

PR

1266

141942 50 0 194

- - - Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalap és más fejfedő

db

PR

1267

141942 70 0 194

- - - Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva; hajháló bármilyen anyagból

db

PR

1268

141943 00 0 706

- - Egyéb fejfedő (kivéve: a kalap és egyéb fejfedő gumiból vagy műanyagból, biztonsági kalap és azbesztkalap); hajszalag, hajpánt, bélés, huzat, kalapváz, kalapkarima, ellenző és rohamszíj fejfedőhöz

1000 Ft

PR, CP

1269

141990 00 0 706

- Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1270

141999 00 0 706

- - Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1271

14.2

SZŐRMECIKK GYÁRTÁSA

 

 

1272

14.20

SZŐRMECIKK GYÁRTÁSA

 

TE

1273

142010 00 0 706

- Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (kivéve: a fejfedő)

1000 Ft

CP

1274

142010 30 0 706

- - Ruházati cikk és ruházati tartozék szőrméből (kivéve a kalapot és fejfedőt)

1000 Ft

PR

1275

142010 90 0 706

- - Szőrmeáru (kivéve a ruházati cikket, ruházati tartozékot, kalapot és fejfedőt)

1000 Ft

PR

1276

142090 00 0 706

- Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1277

142099 00 0 706

- - Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1278

14.3

KÖTÖTT, HURKOLT CIKK GYÁRTÁSA

 

 

1279

14.31

KÖTÖTT, HURKOLT HARISNYAFÉLÉK GYÁRTÁSA

 

TE

1280

143110 00 0 706

- Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött, hurkolt

1000 Ft

CP

1281

143110 30 0 194

- - Harisnyanadrág és harisnya

db

HU

1282

143110 33 0 194

- - - Harisnyanadrág és harisnya kötött vagy hurkolt szintetikus szálból, az egyes egyágú fonalak finomsági száma kevesebb mint 67 decitex

db

PR

1283

143110 35 0 194

- - - Harisnyanadrág és harisnya kötött vagy hurkolt szintetikus szálból, az egyes egyágú fonalak finomsági száma legalább 67 decitex

db

PR

1284

143110 37 0 194

- - - Harisnyanadrág és harisnya textilanyagból, kötött vagy horgolt (kivéve a kalibrált kompressziós harisnyaárut, a szintetikus szálból készültet és a csecsemők számára készült harisnyaárut)

db

PR

1285

143110 50 0 197

- - Kötött vagy hurkolt női hosszú vagy térdharisnya, az egyes egyágú fonalak finomsági száma kevesebb mint 67 decitex

pár

PR

1286

143110 90 0 197

- - Kötött vagy hurkolt harisnya és lábbeli (beleértve a zoknit, kivéve a női hosszú/ térdharisnyát, amelynél az egyágú fonalak finomsági száma kevesebb mint 67 decitex; a harisnyanadrágot és a harisnyát, a talp nélküli harisnyát)

pár

PR

1287

143190 00 0 706

- Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1288

143199 00 0 706

- - Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1289

14.39

EGYÉB KÖTÖTT, HURKOLT RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA

 

TE

1290

143910 00 0 194

- Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

db

CP

1291

143910 30 0 194

- - Ujjas mellény, pulóver, melegítőfelső, mellény, kardigán és trikó gyapjúból vagy finom állati szőrből (kivéve az ujjas mellény és pulóver, legalább 50 % gyapjútartalmú és tömege legalább 600 g/db)

db

HU

1292

143910 31 0 194

- - - Férfi- vagy fiú-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán gyapjúból vagy finom állati szőrből (kivéve az ujjas mellényt és pulóvert, legalább 50 % gyapjútartalommal és legalább 600 g-os darabtömeggel)

db

PR

1293

143910 32 0 194

- - - Női vagy leányka-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán gyapjúból vagy finom állati szőrből (kivéve az ujjas mellényt és pulóvert, legalább 50 % gyapjútartalommal és legalább 600 g-os darabtömeggel)

db

PR

1294

143910 33 0 194

- - - Ujjas mellény és pulóver, legalább 50 % gyapjútartalommal és legalább 600 g-os darabtömeggel

db

PR

1295

143910 50 0 194

- - Könnyű finom póló, magasnyakú blúz és pulóver

db

HU

1296

143910 53 0 194

- - - Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver pamutból

db

PR

1297

143910 55 0 194

- - - Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver műszálból

db

PR

1298

143910 60 0 194

- - Trikó, pulóver, garbó, mellény, kardigán pamutból (kivéve a könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver)

db

HU

1299

143910 61 0 194

- - - Férfi- vagy fiú-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán pamutból (kivéve a könnyű finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert)

db

PR

1300

143910 62 0 194

- - - Női vagy leányka-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán pamutból (kivéve a könnyű finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert)

db

PR

1301

143910 70 0 194

- - Trikó, pulóver, garbó, mellény, kardigán, szintetikus vagy mesterséges szálból (kivéve a könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver)

db

HU

1302

143910 71 0 194

- - - Férfi- vagy fiú-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán műszálból (kivéve a könnyű finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert)

db

PR

1303

143910 72 0 194

- - - Női vagy leányka-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán műszálból (kivéve a könnyű finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert)

db

PR

1304

143910 90 0 194

- - Ujjas mellény, pulóver, melegítőfelső, mellény és kardigán textilanyagból (kivéve a gyapjúból vagy finom állati szőrből, a pamutból, a műszálból készültet)

db

PR

1305

143990 00 0 706

- Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1306

143999 00 0 706

- - Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1307

15

BŐR, BŐRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA

 

 

1308

15.1

BŐR, SZŐRME KIKÉSZÍTÉSE; TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT GYÁRTÁSA

 

 

1309

15.11

BŐR, SZŐRME KIKÉSZÍTÉSE

 

TE

1310

151110 00 0 706

- Cserzett és kikészített szőrmésbőr

1000 Ft

CP

1311

151110 30 0 194

- - Cserzett vagy kikészített egész szőrme, nem összeállítva, házi, üregi vagy mezei nyúlból vagy bárányból

db

PR

1312

151110 50 0 706

- - Cserzett vagy kikészített szőrme (kivéve házi, üregi vagy mezei nyúlból, bárányból)

1000 Ft

PR

1313

151120 00 0 015

- Samoa bőr; lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr

m2

CP

1314

151121 00 0 015

- - Puhított bőr és samoa kombinációval kikészített bőr

m2

PR, CP

1315

151122 00 0 015

- - Lakkbőr, laminált lakkbőr; metallizált bőr

m2

PR, CP

1316

151130 00 0 055

- Szarvasmarha- és lófélék bőre, szőr nélkül

t

CP

1317

151131 00 0 055

- - Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, egészben

t

PR, CP

1318

151132 00 0 055

- - Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, darabokban

t

PR, CP

1319

151133 00 0 055

- - Lófélék bőre, szőr nélkül

t

PR, CP

1320

151140 00 0 706

- Juh-, kecske- és sertésbőr, szőr nélkül

1000 Ft

CP

1321

151141 00 0 706

- - Juh- és báránybőr, gyapjú nélkül

1000 Ft

CP

1322

151141 30 0 055

- - - Juh- és bárány gyapjú nélküli bőre, cserzett, de tovább nem kikészített (kivéve a puhított bőrt)

t

PR

1323

151141 50 0 015

- - - Juh és bárány gyapjú nélküli, cserzés után tovább kikészített vagy pergamentált bőre (a puhított bőr, lakkbőr, laminált lakkbőr és metallizált bőr kivételével)

m2

PR

1324

151142 00 0 706

- - Kecske- és kecskegidabőr, szőr nélkül

1000 Ft

CP

1325

151142 30 0 055

- - - Kecske vagy gida szőrtelenül cserzett vagy előcserzett, de tovább nem kikészített bőre (kivéve a puhított bőrt)

t

PR

1326

151142 50 0 015

- - - Kecske vagy gida szőrtelen, cserzés után tovább kikészített vagy pergamentált bőre (a puhított bőr, lakkbőr, laminált lakkbőr és metallizált bőr kivételével)

m2

PR

1327

151143 00 0 706

- - Sertésbőr

1000 Ft

CP

1328

151143 30 0 055

- - - Sertés szőrtelenül cserzett, de tovább nem kikészített bőre

t

PR

1329

151143 50 0 015

- - - Sertés szőrtelen, cserzés után tovább kikészített vagy pergamentált bőre (a lakkbőr, laminált lakkbőr és metallizált bőr kivételével)

m2

PR

1330

151150 00 0 706

- Egyéb állatok bőre; rekonstruált bőr

1000 Ft

CP

1331

151151 00 0 055

- - Más állatok bőre, szőr nélkül

t

PR, CP

1332

151152 00 0 015

- - Rekonstruált bőr kikészített bőrből vagy bőrrostból, lemez, lap vagy csík alakban

m2

PR, CP

1333

151190 00 0 706

- Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1334

151199 00 0 706

- - Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1335

15.12

TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT GYÁRTÁSA

 

TE

1336

151210 00 0 706

- Nyergesáru és lószerszám, táskafélék, valamint egyéb cikkek bőrből

1000 Ft

CP

1337

151211 00 0 706

- - Nyergesáru és lószerszám bármilyen állat számára, bármilyen anyagból

1000 Ft

CP

1338

151211 10 0 706

- - - Nyergesáru és lószerszám bármilyen állat számára, bármilyen anyagból (beleértve a lovaglóostort és -korbácsot és ezek alkatrészeit, az istrángot, hámot, pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyeregtakarót, kutyakabátot is)

1000 Ft

PR

1339

151212 00 0 706

- - Bőrönd, kézitáska és hasonló cikkek bőrből, rekonstruált bőrből, műanyag lapból, textilanyagból, vulkanizált szálból vagy kartonból; utazási készlet testápoláshoz, varráshoz, cipő- vagy ruhatisztításhoz

1000 Ft

CP

1340

151212 10 0 194

- - - Bőrönd, koffer, piperedoboz, aktatáska, iskolatáska és hasonlók bőrből, mesterséges vagy rekonstruált bőrből, lakkbőrből, műanyagból, textilanyagból, alumíniumból vagy más anyagból

db

PR

1341

151212 20 0 194

- - - Kézitáska bőrből, mesterséges vagy rekonstruált bőrből, lakkbőrből, műanyag lapokból, textilanyagból vagy más anyagból (beleértve a fogó nélkülit is)

db

PR

1342

151212 30 0 706

- - - Zsebben vagy kézitáskában hordható cikkek

1000 Ft

PR

1343

151212 50 0 706

- - - Táskák m. n. s.

1000 Ft

PR

1344

151212 70 0 194

- - - Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz (a manikűrkészlet kivételével)

db

PR

1345

151213 00 0 194

- - Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze (bőrből, mesterséges vagy rekonstruált bőrből vagy műanyagból, de nem nemesfémből, nem nemesfémmel plattírozott/bevont fémből vagy nem nemesfémből)

db

PR, CP

1346

151219 00 0 706

- - Egyéb cikkek bőrből vagy rekonstruált bőrből (beleértve a gépekhez és mechanikai berendezésekhez használt cikkeket, és a m.n.s. egyéb műszaki célra szolgáló cikkeket is)

1000 Ft

CP

1347

151219 30 0 055

- - - Gépekhez, mechanikus berendezésekhez vagy egyéb műszaki célra használatos cikkek természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből

t

PR

1348

151219 60 0 706

- - - Egyéb áru természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből

1000 Ft

PR

1349

151290 00 0 706

- Nyergesáru és lószerszám, táskafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1350

151299 00 0 706

- - Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1351

15.2

LÁBBELIGYÁRTÁS

 

 

1352

15.20

LÁBBELIGYÁRTÁS

 

TE

1353

152010 00 0 197

- Lábbeli (kivéve: a sport- és munkavédelmi lábbeli és orthopédiai cipő)

pár

CP

1354

152011 00 0 197

- - Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag felsőrésszel (kivéve a beépített védő fém cipőorral rendelkezőt)

pár

PR, CP

1355

152012 00 0 197

- - Lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (kivéve: a vízálló lábbeli és sportcipő)

pár

CP

1356

152012 10 0 197

- - - Szandál gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot)

pár

PR

1357

152012 30 0 197

- - - Utcai cipő és csizma, valamint papucs és egyéb házicipő, műanyag felsőrésszel (a szobapapucs, a tánccipő, a mamusz is)

pár

HU

1358

152012 31 0 197

- - - - Utcai lábbeli gumi- vagy műanyag felsőrésszel.

pár

PR

1359

152012 37 0 197

- - - - Papucs és más házicipő gumi- vagy műanyag talppal és műanyag felsőrésszel (beleértve a szobapapucsot és a tánccipőt, a mamuszt)

pár

PR

1360

152013 00 0 197

- - Lábbeli bőr felsőrésszel (kivéve: a sportcipő, a lábbeli beépített fém cipőorrvédővel és különféle speciális lábbeli)

pár

CP

1361

152013 30 0 197

- - - Lábbeli fából készült alappal és bőr felsőrésszel (telitalppal is) (talpbélés vagy beépített védő fém cipőorr nélkül)

pár

PR

1362

152013 50 0 197

- - - Utcai lábbeli bőr felsőrésszel, a bakancs és cipő is (kivéve a vízhatlan lábbeli, lábbeli védő fém cipőorral)

pár

HU

1363

152013 51 0 197

- - - - Férfi utcai lábbeli bőr felsőrésszel (beleértve a bakancsot és cipőt, kivéve a vízhatlan lábbelit, védő fém cipőorral rendelkező lábbelit)

pár

PR

1364

152013 52 0 197

- - - - Női utcai lábbeli bőr felsőrésszel (beleértve a bakancsot és cipőt, kivéve a vízhatlan lábbelit, védő fém cipőorral rendelkező lábbelit)

pár

PR

1365

152013 53 0 197

- - - - Gyermek utcai lábbeli bőr felsőrésszel (beleértve a bakancsot és cipőt, kivéve a vízhatlan lábbelit, védő fém cipőorral rendelkező lábbelit)

pár

PR

1366

152013 60 0 197

- - - Szandál bőr felsőrésszel ( a szíjas szandál és a vietnami papucs is)

pár

HU

1367

152013 61 0 197

- - - - Férfiszandál bőr felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot)

pár

PR

1368

152013 62 0 197

- - - - Női szandál bőr felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot)

pár

PR

1369

152013 63 0 197

- - - - Gyermekszandál bőr felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot)

pár

PR

1370

152013 70 0 197

- - - Papucs és más házicipő gumi, műanyag vagy bőrtalppal és bőr felsőrésszel (beleértve a szobapapucsot és a tánccipőt, a mamuszt)

pár

PR

1371

152013 80 0 197

- - - Lábbeli fa, parafa vagy más talppal és bőr felsőrésszel (kivéve a gumi-, műanyag vagy bőrtalpat)

pár

PR

1372

152014 00 0 197

- - Lábbeli textil felsőrésszel (kivéve: a sportcipő)

pár

CP

1373

152014 40 0 197

- - - Papucs, egyéb lábbeli textil felsőrésszel

pár

HU

1374

152014 44 0 197

- - - - Papucs és más házicipő textil felsőrésszel (beleértve a szobapapucsot és a tánccipőt, a mamuszt)

pár

PR

1375

152014 45 0 197

- - - - Lábbeli gumi-, műanyag vagy bőrtalppal és textil felsőrésszel (kivéve a papucsot és más házicipőt, sportcipőt)

pár

PR

1376

152014 46 0 197

- - - - Lábbeli textil felsőrésszel (kivéve a papucsot és más házicipőt, a gumi-, műanyag bőr vagy mesterséges, illetve rekonstruált bőr talpasat)

pár

PR

1377

152020 00 0 197

- Sportcipő

pár

CP

1378

152021 00 0 197

- - Sportcipő gumi- vagy műanyag talppal és textil felsőrésszel (beleértve a teniszcipőt, kosárlabdacipőt, tornacipőt, edzőcipőt és hasonlókat)

pár

PR, CP

1379

152029 00 0 197

- - Más sportcipő, a sí- és korcsolyacipő kivételével

pár

PR, CP

1380

152030 00 0 197

- Munkavédelmi és m.n.s. egyéb lábbeli

pár

CP

1381

152031 00 0 197

- - Lábbeli beépített fém cipőorrvédővel

pár

CP

1382

152031 20 0 197

- - - Lábbeli (vízhatlan lábbeli is), beépített védő fém cipőorral, gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel

pár

PR

1383

152031 50 0 197

- - - Lábbeli gumi-, műanyag vagy bőrtalppal és bőr felsőrésszel, védő fém cipőorral

pár

PR

1384

152032 00 0 197

- - Falábbeli, különféle speciális lábbelik és m.n.s. egyéb lábbeli

pár

PR, CP

1385

152040 00 0 706

- Lábbeli bőrrészei, kivehető talpbetét, sarokpárna és hasonló cikkek, kamásli, lábszárvédő és hasonló cikkek, és részeik

1000 Ft

CP

1386

152040 20 0 706

- - Lábbeli bőr felsőrésze és annak részei (a kéreg kivételével)

1000 Ft

PR

1387

152040 50 0 706

- - Lábbeli felsőrésze és annak részei (a kéreg kivételével, nem bőrből)

1000 Ft

PR

1388

152040 80 0 706

- - Lábbeli része (a felsőrész kivételével) más anyagból

1000 Ft

PR

1389

152090 00 0 706

- Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1390

152099 00 0 706

- - Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1391

CC

FAFELDOLGOZÁS, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG

 

 

1392

16

FAFELDOLGOZÁS (KIVÉVE: BÚTOR), FONOTTÁRU GYÁRTÁSA

 

 

1393

16.1

FŰRÉSZÁRUGYÁRTÁS

 

 

1394

16.10

FŰRÉSZÁRUGYÁRTÁS

 

TE

1395

161010 00 0 706

- Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, vastagsága több mint 6 mm; vasúti vagy villamos vasúti talpfa fából, nem impregnált

1000 Ft

CP

1396

161011 00 0 030

- - Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb, tűlevelű fából

m3

CP

1397

161011 30 0 030

- - - Fűrészáru tűlevelű fából

m3

HU

1398

161011 34 0 030

- - - - Lucfenyő (Picea abies Karst.) vagy közönséges jegenyefenyő (Abies alba Mill.) fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb

m3

PR

1399

161011 36 0 030

- - - - Erdei fenyő (Pinus sylvestris L.) fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb

m3

PR

1400

161011 38 0 030

- - - - Tűlevelű fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb (kivéve a „Picea abies Karst.” lucfenyőt, az „Abies alba Mill.” jegenyefenyőt és a „Pinus sylvestris L.” fenyőt)

m3

PR

1401

161012 00 0 706

- - Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm­nél vastagabb, nem tűlevelű fából

1000 Ft

CP

1402

161012 50 0 030

- - - Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb (kivéve a tűlevelű fát, trópusi fát, a tölgyfablokkot, szalagot és szegélylécet)

m3

PR

1403

161012 70 0 706

- - - Trópusi fa, hosszában fűrészelt, fogazott illesztéssel is, 6 mm-nél vastagabb, gyalult vagy csiszolt is, valamint tábla, csík, szegélyléc és friz parketta gyártásához, tölgyfából

1000 Ft

HU

1404

161012 71 0 030

- - - - Trópusi fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb, végillesztéssel összeállítva, csiszolva/gyalulva

m3

PR

1405

161012 77 0 015

- - - - Tölgyfablokk, szalag vagy szegélyléc, parketta vagy más fa padlóburkoló gyártásához, gyalulva, de nem összeállítva (kivéve a folyamatosan alakítottat)

m2

PR

1406

161013 00 0 030

- - Vasúti vagy villamosvasúti talpfa, nem impregnált

m3

PR, CP

1407

161020 00 0 055

- Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva; fagyapot; faliszt; faforgács vagy -törmelék

t

CP

1408

161021 00 0 055

- - Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc), tűlevelű fából

t

CP

1409

161021 10 0 055

- - - Tűlevelű fa (beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve

t

PR

1410

161022 00 0 055

- - Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc); bambusznádból

t

CP

1411

161022 10 0 055

- - - Bambusznád, beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, az éle, vége vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, "V" illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

t

PR

1412

161023 00 0 055

- - Fa, beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, az éle, vége vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, "V" illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is (a tűlevelű fa és a bambusznád kivételével)

t

CP, PR

1413

161024 00 0 055

- - Fagyapot; faliszt

t

PR, CP

1414

161025 00 0 055

- - Faforgács vagy -törmelék

t

CP

1415

161025 03 0 055

- - - Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából

t

PR

1416

161025 03 1 055

- - - - Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából energetikai célra

t

HU

1417

161025 03 2 055

- - - - Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából nem energetikai célra

t

HU

1418

161025 05 0 055

- - - Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából

t

PR

1419

161025 05 1 055

- - - - Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából energetikai célra

t

HU

1420

161025 05 2 055

- - - - Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából nem energetikai célra

t

HU

1421

161030 00 0 030

- Durván megmunkált fa; vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált vagy más módon kezelt

m3

CP

1422

161031 00 0 030

- - Durván megmunkált fa, festékkel, színezőanyaggal, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve

m3

CP

1423

161031 16 0 030

- - - Durván megmunkált fa, festékkel, színezőanyaggal, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve

m3

PR

1424

161032 00 0 030

- - Vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált

m3

PR, CP

1425

161039 00 0 030

- - Egyéb durván faragott fa, (beleértve a hasított karót és botot)

m3

PR, CP

1426

161090 00 0 706

- Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai kezelő szolgáltatások; fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1427

161091 00 0 706

- - Fa kezelése, impregnálása és tartósítása (a kikészítés és szárítás is)

1000 Ft

PR, CP

1428

161099 00 0 706

- - Fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1429

16.2

FA-, PARAFATERMÉK, FONOTTÁRU GYÁRTÁSA

 

 

1430

16.21

FALEMEZGYÁRTÁS

 

TE

1431

162110 00 0 706

- Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru; forgácslemez és hasonló lemezek fából vagy más fás anyagból

1000 Ft

CP

1432

162111 00 0 030

- - Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, bambusznádból

m3

PR, CP

1433

162112 00 0 030

- - Forgácslemez fából

m3

PR, CP

1434

162113 00 0 030

- - Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB)

m3

CP

1435

162113 16 0 030

- - - - Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) fából

m3

PR

1436

162114 00 0 030

- - Egyéb lemez, fából vagy más fás anyagból

m3

CP

1437

162114 19 0 030

- - - - Ostyalemez és hasonló lemez fából (kivéve a forgácslemezt és az irányított forgácselrendezésű lemezt [OSB-t])

m3

PR

1438

162114 50 0 030

- - - Forgácslemez és hasonló lemez fatartalmú anyagból (a fa kivételével)

m3

PR

1439

162115 00 0 015

- - Farostlemez fából vagy más fás anyagból

m2

CP

1440

162115 20 0 015

- - - Közepes fajlagos tömegű rostlemez (MDF) fából, más fatartalmú anyagból gyantával, más szerves kötőanyaggal kezelt is

m2

HU

1441

162115 23 0 015

- - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, legfeljebb 5 mm vastagságú

m2

PR

1442

162115 26 0 015

- - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, vastagsága meghaladja az 5 mm-t, de legfeljebb 9 mm

m2

PR

1443

162115 29 0 015

- - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, 9 mm-t meghaladó vastagságú

m2

PR

1444

162115 40 0 015

- - - Egyéb rostlemez fából, más fatartalmú anyagból, gyantával, más szerves kötőanyaggal kezelt is

m2

HU

1445

162115 43 0 015

- - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, 0,8 g/cm3-t meghaladó sűrűséggel

m2

PR

1446

162115 46 0 015

- - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, 0,5 g/cm3-t meghaladó, de legfeljebb 0,8 g/cm3 sűrűséggel

m2

PR

1447

162115 49 0 015

- - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, legfeljebb 0,5 g/cm3 sűrűséggel

m2

PR

1448

162116 00 0 030

- - Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, tűlevelű fából

m3

PR, CP

1449

162117 00 0 030

- - Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru, legalább egy külső rétege (színoldal) trópusi fából

m3

CP

1450

162117 11 0 030

- - - - Kizárólag olyan fa furnérlapokból (kivéve a bambusznádat) előállított rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, és legalább egy külső rétege (színoldal) trópusi fából készült

m3

PR

1451

162118 00 0 030

- - Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, egyéb fából

m3

PR, CP

1452

162120 00 0 030

- Furnér és más falemez rétegelt-lemez gyártásához; tömörített fa

m3

CP

1453

162121 00 0 030

- - Tömörített fa táblában, lapban vagy idomra formázva

m3

PR, CP

1454

162122 00 0 030

- - Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, tűlevelű fából

m3

CP

1455

162122 10 0 030

- - - Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, tűlevelű fából

m3

PR

1456

162123 00 0 030

- - Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, trópusi fából

m3

PR, CP

1457

162124 00 0 030

- - Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, a tűlevelű és a trópusi fától eltérő fából

m3

PR, CP

1458

162190 00 0 706

- Falemezgyártás befejező műveletei; falemez és fa anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1459

162191 00 0 706

- - Falemezgyártás befejező műveletei

1000 Ft

CP

1460

162199 00 0 706

- - Falemez és fa anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1461

16.22

PARKETTAGYÁRTÁS

 

TE

1462

162210 00 0 015

- Összeállított parkettatábla

m2

CP

1463

162210 30 0 015

- - Összeállított parkettatábla mozaikpadlóhoz, fából

m2

PR

1464

162210 60 0 015

- - Parkettatábla fából (kivéve mozaikpadlóhoz)

m2

PR

1465

162290 00 0 706

- Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1466

162299 00 0 706

- - Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1467

16.23

ÉPÜLETASZTALOS-IPARI TERMÉK GYÁRTÁSA

 

TE

1468

162310 00 0 706

- Ács- és épületasztalos-ipari termékek fából (kivéve: az előre gyártott épületek)

1000 Ft

CP

1469

162311 00 0 194

- - Ablak, franciaablak és kereteik, ajtó és kerete, valamint küszöb fából

db

CP

1470

162311 10 0 194

- - - Ablak, franciaablak és ezek kerete, fából

db

PR

1471

162311 50 0 194

- - - Ajtó és kerete, küszöb, fából

db

PR

1472

162312 00 0 055

- - Zsaluzat betonszerkezeti munkákhoz, zsindely fából

t

PR, CP

1473

162319 00 0 055

- - Ács- és épületasztalos-ipari termék, kivéve az ablakot, franciaablakot és ajtót, ezek keretét/küszöbét, parkettatáblát, zsaluzatot betonszerkezeti munkához, zsindelyt

t

PR, CP

1474

162320 00 0 706

- Előre gyártott épület fából

1000 Ft

PR, CP

1475

162390 00 0 706

- Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1476

162399 00 0 706

- - Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1477

16.24

TÁROLÓ FATERMÉK GYÁRTÁSA

 

TE

1478

162410 00 0 706

- Tároló fatermék

1000 Ft

CP

1479

162411 00 0 194

- - Rakodólap, keretezett szállítótálca és egyéb rakományhordó lapok fából

db

CP

1480

162411 30 0 194

- - - Rakodólap, rakodólap-láda és egyéb rakományhordó lapok fából

db

HU

1481

162411 33 0 194

- - - - Rakodólap és rakodólapkeret fából

db

PR

1482

162411 35 0 194

- - - - Keretezett és más szállítólap fából (kivéve a rakodólapot)

db

PR

1483

162412 00 0 055

- - Hordó, kád, dézsa és fából készült kádáripari termékek és azok elemei (beleértve a hordódongát is)

t

PR, CP

1484

162413 00 0 055

- - Egyéb tároló fatermékek és részeik

t

CP

1485

162413 20 0 055

- - - Láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag fából (a kábeldob kivételével)

t

PR

1486

162413 50 0 055

- - - Kábeldob fából

t

PR

1487

162490 00 0 706

- Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1488

162499 00 0 706

- - Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1489

16.29

EGYÉB FA-, PARAFATERMÉK, FONOTTÁRU GYÁRTÁSA

 

TE

1490

162910 00 0 706

- Egyéb fatermékek

1000 Ft

CP

1491

162911 00 0 055

- - Szerszám, szerszámtest, szerszámnyél, seprű és kefe teste és nyele, fatömb pipa készítéséhez, csizma- és cipőkaptafa, sámfa fából

t

CP

1492

162911 30 0 055

- - - Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprű-, kefe- és ecsetnyél és -test fából; csizma- és cipőkaptafa és sámfa fából

t

PR

1493

162911 80 0 055

- - - Fa- vagy gyökértömb pipakészítéshez durván kialakítva

t

PR

1494

162912 00 0 055

- - Étkezési (evő)eszközök és konyhai cikkek fából

t

PR, CP

1495

162913 00 0 706

- - Intarziás és berakott famunka; ékszeres vagy evőeszközös ládikó/doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszműáru fából; fogas/kalaptartó, irodai levéltartó doboz, hamutartó, tolltartó, tintatartó

1000 Ft

PR, CP

1496

162914 00 0 706

- - Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyakhoz, valamint egyéb fatermékek

1000 Ft

CP

1497

162914 20 0 001

- - - Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete

m

PR

1498

162914 91 0 706

- - - Egyéb faáru (kivéve rakodólapkeret és fából készült koporsó)

1000 Ft

PR

1499

162915 00 0 055

- - Pellet vagy brikett, préselt és agglomerált faanyagból, növényi hulladékból és törmelékből

t

PR, CP

1500

162915 10 0 055

- - - Pellet, préselt és agglomerált faanyagból, növényi hulladékból és törmelékből

t

HU

1501

162915 20 0 055

- - - Brikett, préselt és agglomerált faanyagból, növényi hulladékból és törmelékből

t

HU

1502

162920 00 0 055

- Parafatermék, fonottáru; kosárkötő­ és fonásáruk

t

CP

1503

162921 00 0 055

- - Természetes parafa, kéregtelenítve; durván négyszögletes alakúra formázva vagy táblában, lapban, lemezben vagy szalagban; préselt, granulált parafa vagy őrölt parafa; parafahulladék

t

CP

1504

162921 30 0 055

- - - Parafa hulladék, aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa (kivéve a természetes parafát, nyersen vagy egyszerűen előkészítve)

t

PR

1505

162921 50 0 055

- - - Természetes parafa kéregtelenítve, vagy durván négyzetes alakúra vágva, vagy téglalap alakú tömb, lemez, lap vagy csík alakban

t

PR

1506

162922 00 0 055

- - Természetes parafából készült cikkek

t

CP

1507

162922 50 0 055

- - - Természetes parafából készült dugó és lezáró

t

PR

1508

162922 90 0 055

- - - Más természetes parafából készült áru

t

PR

1509

162923 00 0 055

- - Táblák, lemezek és szalagok, bármilyen alakú lapok, tömör henger, agglomerált parafából

t

CP

1510

162923 20 0 055

- - - Hengeres dugó és lezáró agglomerált parafából habzóborhoz, beleértve a természetes parafa alátétlemezes dugókat is

t

PR

1511

162923 50 0 055

- - - Hengeres dugó és lezáró agglomerált parafából borhoz (kivéve a habzóbor)

t

PR

1512

162923 80 0 055

- - - Agglomerált parafa – tömb, lemez, lap és csík; bármilyen alakú burkolólap; tömör henger, beleértve a tárcsát vagy korongot is, az agglomerált duzzasztott parafa vagy égetett parafa is, (kivéve a dugót és lezárót)

t

PR

1513

162924 00 0 055

- - Agglomerált parafa; m.n.s. termékek agglomerált parafából

t

PR, CP

1514

162925 00 0 055

- - Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonott áruk

t

PR, CP

1515

162990 00 0 706

- Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás; egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1516

162991 00 0 706

- - Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás

1000 Ft

CP

1517

162999 00 0 706

- - Egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1518

17

PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA

 

 

1519

17.1

PAPÍRIPARI ROSTANYAG, PAPÍR GYÁRTÁSA

 

 

1520

17.11

PAPÍRIPARI ROSTANYAG GYÁRTÁSA

 

TE

1521

171110 00 0 055

- Rostanyag fából vagy más cellulóz tartalmú anyagból

t

CP

1522

171110 00 0 503

- Rostanyag fából vagy más cellulóz tartalmú anyagból

t/90%száraza.tart.

CP

1523

171111 00 0 055

- - Kémiai úton előállított, oldódó papíripari rostanyag

t

HU

1524

171111 00 0 503

- - Kémiai úton előállított, oldódó papíripari rostanyag

t/90%száraza.tart.

PR, CP

1525

171112 00 0 055

- - Kémiai úton előállított, lúgos vagy szulfátos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével

t

HU

1526

171112 00 0 503

- - Kémiai úton előállított, lúgos vagy szulfátos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével

t/90%száraza.tart.

PR, CP

1527

171113 00 0 055

- - Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével

t

HU

1528

171113 00 0 503

- - Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével

t/90%száraza.tart.

PR, CP

1529

171114 00 0 055

- - Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat; papíripari rostanyag, más cellulóztartalmú rostos anyagból

t

HU

1530

171114 10 0 055

- - - Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat

t

HU

1531

171114 20 0 055

- - - Papíripari rostanyag, más cellulóztartalmú rostos anyagból

t

HU

1532

171114 00 0 503

- - Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat; papíripari rostanyag, más cellulóztartalmú rostos anyagból

t/90%száraza.tart.

PR, CP

1533

171114 10 0 503

- - - Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat

t/90%száraza.tart.

HU

1534

171114 20 0 503

- - - Papíripari rostanyag, más cellulóztartalmú rostos anyagból

t/90%száraza.tart.

HU

1535

171190 00 0 706

- Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1536

171199 00 0 706

- - Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1537

17.12

PAPÍRGYÁRTÁS

 

TE

1538

171210 00 0 055

- Újságnyomó papír, kézi merítésű papír és egyéb mázolatlan papír és karton, nyomdai célokra

t

CP

1539

171211 00 0 055

- - Újságnyomó papír tekercsben vagy ívben

t

PR, CP

1540

171212 00 0 055

- - Kézi merítésű papír és karton

t

PR, CP

1541

171213 00 0 055

- - Alappapír és karton hő­, fény vagy elektromosság-érzékeny papír gyártásához; karbon­alappapír; tapéta­alappapír

t

PR, CP

1542

171214 00 0 055

- - Egyéb papír és karton nyomdai célokra vagy író-, nyomópapír

t

CP

1543

171214 10 0 055

- - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz, 40 g/m2-nél kisebb tömegű

t

PR

1544

171214 30 0 055

- - - Grafikai papír és karton (író- , nyomópapír és karton), tekercsben és ívben, mechanikai úton nyert rostanyag-tartalma legfeljebb 10 tömegszázalék, tömege legalább 40 g/m2, legfeljebb 150 g/m2

t

HU

1545

171214 35 0 055

- - - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz, legalább 40 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű, tekercsben

t

PR

1546

171214 39 0 055

- - - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz, legalább 40 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű, ívben

t

PR

1547

171214 50 0 055

- - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz, több mint 150 g/m2 tömegű

t

PR

1548

171214 70 0 055

- - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely több mint 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz

t

PR

1549

171220 00 0 055

- Toilett- vagy arcápoló tissue alappapír, törölköző vagy zsebkendőpapír, cellulózvatta és cellulózszálakból álló szövedék

t

CP

1550

171220 30 0 055

- - Cellulózvatta háztartási vagy egészségügyi célokra, 36 cm-nél szélesebb tekercsben vagy olyan téglalap alakban, amelynek legalább az egyik oldala összehajtás nélkül 36 cm-nél hosszabb (négyzet alakú ívben is)

t

PR

1551

171220 50 0 055

- - Papíranyag(pép) háztartási termékek gyártásához: krepp-papír, tissue papír

t

HU

1552

171220 55 0 055

- - - Krepp-papír és cellulózszálakból álló szövedék, háztartási/egészségügyi célokra, 36 cm-nél szélesebb tekercsben, vagy összehajtás nélkül legalább az egyik oldalon 36 cm-nél hosszabb téglalap alakú ívben, legfeljebb 25 g/m2 tömeggel

t

PR

1553

171220 57 0 055

- - - Krepp-papír és cellulózszálakból álló szövedék, háztartási/egészségügyi célokra, 36 cm-nél szélesebb tekercsben, vagy összehajtás nélkül legalább az egyik oldalon 36 cm-nél hosszabb téglalap alakú ívben, 25 g/m2-t meghaladó tömeggel

t

PR

1554

171220 90 0 055

- - Egyéb háztartási célú alappapír

t

PR

1555

171230 00 0 055

- Hullámlemez-alappapírok

t

CP

1556

171231 00 0 055

- - Nem bevont, fehérítetlen nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) tekercsben vagy ívben (kivéve az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló papírt, a lyukkártya- és lyukszalagpapírt)

t

PR, CP

1557

171232 00 0 055

- - Nem bevont nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) tekercsben vagy ívben (kivéve a fehérítettet, írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló papírt, a lyukkártya- és lyukszalagpapírt)

t

PR, CP

1558

171233 00 0 055

- - Félkémiai eljárással nyert hullám-alappapír (fluting)

t

PR, CP

1559

171234 00 0 055

- - Újrahasznosított és más hullám alappapír

t

PR, CP

1560

171235 00 0 055

- - Tesztliner (hulladékpapírból készült hullámlemezhez vagy fedőréteghez)

t

CP

1561

171235 20 0 055

- - - Nem bevont testliner (hulladékpapírból nyert fedőréteg), legfeljebb 150 g/m2 tömegű, tekercsben vagy ívben

t

PR

1562

171235 40 0 055

- - - Nem bevont testliner (hulladékpapírból nyert fedőréteg), 150 g/m2-t meghaladó tömegű, tekercsben vagy ívben

t

PR

1563

171240 00 0 055

- Mázolatlan (nem bevont) papír

t

CP

1564

171241 00 0 055

- - Nem bevont nátronpapír; nátron zsákpapír, kreppelve vagy gyűrve

t

CP

1565

171241 20 0 055

- - - Nem bevont, fehérítetlen nátron zsákpapír (kivéve az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló papírt, lyukkártya- és lyukszalagpapírt)

t

PR

1566

171241 40 0 055

- - - Nem bevont nátron zsákpapír (kivéve a fehérítetlent, írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló papírt, a lyukkártya- és lyukszalagpapírt)

t

PR

1567

171241 60 0 055

- - - Nem bevont nátronpapír és -karton legfeljebb 150 g/m2 tömegben (kivéve a nátron csomagolópapírt és kartont (kraftliner), a nátron zsákpapírt az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra stb. szolgáló papírt)

t

PR

1568

171241 80 0 055

- - - Kreppelt vagy redőzött nátron zsákpapír, tekercsben vagy ívben

t

PR

1569

171242 00 0 055

- - Szulfit csomagolópapír és egyéb nem bevont papír (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló)

t

CP

1570

171242 20 0 055

- - - Szulfit csomagolópapír, tekercsben vagy ívben

t

PR

1571

171242 40 0 055

- - - Más, legfeljebb 150 g/m2 tömegű, nem bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (a 4802 vámtarifaszám alá tartozó termékek, a hullám alappapír, a testliner, a szulfit csomagolópapír, a szűrő- vagy a nemezpapír és -karton kivételével)

t

PR

1572

171242 60 0 055

- - - Más, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb tömegű, nem bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (a 4802 vámtarifaszám alá tartozó termékek, a hullám alappapír, a testliner, a szulfit csomagolópapír, a szűrő- vagy a nemezpapír és -karton kivételével)

t

PR

1573

171242 80 0 055

- - - Más, legalább 225 g/m2 tömegű, nem bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (a 4802 vámtarifaszám alá tartozó termékek, a hullám alappapír, a testliner, a szulfit csomagolópapír, a szűrő- vagy a nemezpapír és -karton kivételével)

t

PR

1574

171243 00 0 055

- - Szűrőpapír és -karton; -lemez

t

CP

1575

171243 30 0 055

- - - Nem bevont szűrőpapír és karton, tekercsben vagy ívben

t

PR

1576

171243 60 0 055

- - - Nem bevont nemezpapír és -karton, tekercsben vagy ívben

t

PR

1577

171244 00 0 055

- - Cigarettapapír (kivéve könyvecske vagy szivarkahüvely alakban), 5 cm-nél szélesebb tekercsben

t

PR, CP

1578

171250 00 0 055

- Nem bevont karton

t

HU

1579

171251 00 0 055

- - Nem bevont karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel

t

CP

1580

171251 10 0 055

- - - Nem bevont karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel

t

PR

1581

171259 00 0 055

- - Egyéb nem bevont karton

t

CP

1582

171259 10 0 055

- - - Egyéb nem bevont karton

t

PR

1583

171260 00 0 055

- Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír

t

PR, CP

1584

171270 00 0 055

- Tovább feldolgozott papír és karton

t

CP

1585

171271 00 0 055

- - Társított papír és karton, tekercsben vagy ívben (a szalmapapír és -karton is) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül

t

PR, CP

1586

171272 00 0 055

- - Kreppelt, hullámosított, dombornyomású vagy perforált papír és karton

t

PR, CP

1587

171273 00 0 055

- - Papír és karton, írásra, nyomtatásra vagy más nyomdai célra, kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

t

CP

1588

171273 36 0 055

- - - Fény-, hő- vagy elektromosságérzékeny papír és karton gyártására alkalmas bevont alappapír, amely legfeljebb 10 % százalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, valamint papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, legfeljebb 150 g/m2 tömegű

t

PR

1589

171273 60 0 055

- - - Kis négyzetmétertömegű bevont papír írásra, nyomtatásra, grafikai célra, 10 tömegszázaléknál több mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz

t

PR

1590

171273 70 0 055

- - - Egyéb mázolt mechanikai grafikai papír írásra, nyomtatásra, grafikai célra, tekercsben és ívben, mechanikai úton nyert rostanyag-tartalma 10 tömegszázaléknál nagyobb

t

HU

1591

171273 75 0 055

- - - - Egyéb bevont, grafikai papír, írásra, nyomtatásra, grafikai célra, 10 tömegszázaléknál több mechanikai eljárással nyert rostanyagtartalommal, tekercsben

t

PR

1592

171273 79 0 055

- - - - Egyéb bevont, grafikai papír, írásra, nyomtatásra, grafikai célra, 10 tömegszázaléknál több mechanikai eljárással nyert rostanyagtartalommal, ívben

t

PR

1593

171274 00 0 055

- - Nátronpapír (kivéve: az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevont

t

PR, CP

1594

171275 00 0 055

- - Nátronkarton (kivéve: az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevont

t

PR, CP

1595

171276 00 0 055

- - Karbonpapír, önmásoló papír és más másoló- vagy átírópapír, tekercsben vagy ívben

t

PR, CP

1596

171277 00 0 055

- - Papír, karton, cellulózvatta és cellulózrost-szövedék, mázolva, impregnálva, bevonva, felületileg festve vagy nyomtatva, tekercsben vagy ívben

t

CP

1597

171277 10 0 055

- - - Kátránnyal, bitumennel vagy aszfalttal bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben

t

PR

1598

171277 30 0 055

- - - Öntapadó és gumival vagy ragasztó anyaggal bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben

t

HU

1599

171277 33 0 055

- - - - Öntapadó papír és karton, tekercsben vagy ívben

t

PR

1600

171277 35 0 055

- - - - Gumival bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (az öntapadó kivételével)

t

PR

1601

171277 50 0 055

- - - Papír és karton, műanyaggal impregnált, bevont, fehérített, tekercsben vagy ívben

t

HU

1602

171277 55 0 055

- - - - Fehérített, 150 g/m2 tömeget meghaladó, műanyaggal bevont, impregnált vagy beborított papír és karton, tekercsben vagy ívben (az öntapadó kivételével)

t

PR

1603

171277 59 0 055

- - - - Műanyaggal bevont, impregnált vagy beborított papír és karton, tekercsben vagy ívben (az öntapadó, fehérített, 150 g/m2 tömeget meghaladó kivételével)

t

PR

1604

171277 70 0 055

- - - Viasszal, parafinviasszal, sztearinnal, olajjal vagy glicerinnel bevont, impregnált vagy borított papír és karton, tekercsben vagy ívben

t

PR

1605

171277 80 0 055

- - - M.n.s. más bevont papír vagy karton…

t

PR

1606

171278 00 0 055

- - Karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

t

CP

1607

171278 20 0 055

- - - Nátronpapír és nátronkarton, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben, négyzet vagy téglalap alakú bármilyen méretben, ívben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló, valamint az olyan papír és karton kivételével, amely anyagában egyenletesen fehérített és több mint 95 tömegszázalék kémiailag feldolgozott rostanyagot tartalmaz a teljes rostanyagtartalomhoz viszonyítva)

t

PR

1608

171278 50 0 055

- - - Más többrétegű papír vagy karton, bevonva

t

PR

1609

171279 00 0 055

- - Egyéb karton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

t

CP

1610

171279 50 0 055

- - - Többrétegű papír és karton

t

HU

1611

171279 53 0 055

- - - - Többrétegű papír vagy karton, bevonva, minden rétege fehérített

t

PR

1612

171279 55 0 055

- - - - Többrétegű papír vagy karton, bevonva, csak egy külső rétege fehérített

t

PR

1613

171279 70 0 055

- - - Egyéb papír és karton tekercsben vagy ívben, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kivéve a bármilyen grafikai célra használt papírt, a többrétegű papírt/kartont

t

PR

1614

171290 00 0 706

- Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1615

171299 00 0 706

- - Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1616

17.2

PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA

 

 

1617

17.21

PAPÍR CSOMAGOLÓESZKÖZ GYÁRTÁSA

 

TE

1618

172110 00 0 055

- Hullámpapír és -lemez, csomagolóeszköz papírból és kartonból

t

CP

1619

172111 00 0 055

- - Hullámpapír és -karton, tekercsben vagy ívben

t

PR, CP

1620

172112 00 0 055

- - Papírzsák és -zacskó

t

CP

1621

172112 30 0 055

- - - Zsák és zacskó, amelynek talp-szélessége legalább 40 cm, papírból, kartonból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből

t

PR

1622

172112 50 0 055

- - - Zsák és zacskó papírból, kartonból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből (kivéve azt, amelynek talpszélessége legalább 40 cm)

t

PR

1623

172113 00 0 055

- - Doboz, láda és rekesz hullámpapírból vagy -kartonból

t

PR, CP

1624

172114 00 0 055

- - Összehajtható doboz, láda és rekesz, a hullámpapírból vagy -kartonból készültek kivételével

t

PR, CP

1625

172115 00 0 055

- - Iratgyűjtő doboz, levélrendező, tároló doboz és hasonló cikkek papírból, irodai, üzleti vagy hasonló célra

t

CP

1626

172115 30 0 055

- - - Más csomagolóeszköz, beleértve a hanglemezborítót is, m.n.s.

t

PR

1627

172115 50 0 055

- - - Iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk papírból és kartonból, irodai, üzleti vagy hasonló célra

t

PR

1628

172190 00 0 706

- Hullámpapír és -lemez, valamint -dobozok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1629

172199 00 0 706

- - Hullámpapír és -lemez, valamint papír csomagolóeszközök gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1630

17.22

HÁZTARTÁSI, EGÉSZSÉGÜGYI PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA

 

TE

1631

172210 00 0 055

- Háztartási és egészségügyi papír és papírtermékek

t

CP

1632

172211 00 0 055

- - Toalett (WC)papír, zsebkendő, tisztító- és arctörlő kendő és kéztörlő, abrosz és szalvéta papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből

t

CP

1633

172211 20 0 055

- - - Toalett- (WC-) papír

t

PR

1634

172211 40 0 055

- - - Zsebkendő, tisztító- vagy arckendő papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből

t

PR

1635

172211 60 0 055

- - - Kéztörlő papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből

t

PR

1636

172211 80 0 055

- - - Asztalterítő és szalvéta papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből

t

PR

1637

172212 00 0 055

- - Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, valamint ruházati cikk és kellék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből

t

CP

1638

172212 10 0 055

- - - Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka, pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk vattából

t

PR

1639

172212 20 0 055

- - - Egészségügyi betét, tampon és hasonló cikk papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből

t

PR

1640

172212 30 0 055

- - - Csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből (kivéve a toalett- (WC-) papírt, egészségügyi betétet, tampont és hasonló cikket)

t

PR

1641

172212 40 0 055

- - - Vatta; más, vattából készült áru

t

PR

1642

172212 50 0 055

- - - Ruházati cikk és tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből (kivéve a zsebkendőt, fejfedőt)

t

PR

1643

172212 90 0 055

- - - Háztartási, egészségügyi vagy kórházi termékek papírból stb., m.n.s.

t

PR

1644

172213 00 0 055

- - Tálca, tál, tányér, pohár és hasonló papírból és kartonból

t

PR, CP

1645

172290 00 0 706

- Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1646

172299 00 0 706

- - Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1647

17.23

IRODAI PAPÍRÁRU GYÁRTÁSA

 

TE

1648

172310 00 0 055

- Irodai papíráru

t

CP

1649

172311 00 0 055

- - Karbonpapír, önmásoló papír és más másoló- vagy átírópapír; sokszorosító stencil- és ofszet nyomólemezpapír; gumival vagy ragasztóanyaggal bevont papír

t

PR, CP

1650

172312 00 0 055

- - Boríték, levélpapír, postai levelezőlap, képeslap papírból vagy kartonból; irodai papírárut, levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, kompendium, tasak, tárca és mappa

t

CP

1651

172312 30 0 055

- - - Boríték papírból vagy kartonból

t

PR

1652

172312 50 0 055

- - - Zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból

t

PR

1653

172312 70 0 055

- - - Levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa

t

PR

1654

172313 00 0 055

- - Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból

t

CP

1655

172313 10 0 055

- - - Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból

t

HU

1656

172313 13 0 055

- - - - Regiszter, üzleti könyv, megrendelőkönyv és orvosi vénytömb papírból vagy kartonból

t

PR

1657

172313 15 0 055

- - - - Jegyzetfüzet (notesz), írótömb, előjegyzési tömb papírból vagy kartonból

t

PR

1658

172313 17 0 055

- - - - Napló papírból vagy kartonból

t

PR

1659

172313 19 0 055

- - - - Programnaptár, címjegyzék, telefonszám-regiszter vagy másolófüzet papírból vagy kartonból (a napló kivételével)

t

PR

1660

172313 30 0 055

- - - Iskolai füzet papírból vagy kartonból

t

PR

1661

172313 50 0 055

- - - Iratrendező, dosszié és iratborító papírból vagy kartonból (a könyvborító kivételével)

t

PR

1662

172313 70 0 055

- - - Átírópapíros üzleti űrlap és karbonbetétlapos tömb, papírból vagy kartonból

t

PR

1663

172313 80 0 055

- - - Album minták, gyűjtemények, bélyegek vagy fényképek számára, papírból vagy kartonból

t

PR

1664

172313 90 0 055

- - - Irómappa és könyvborító, papírból vagy kartonból

t

PR

1665

172314 00 0 055

- - Egyéb nyomott, dombornyomású vagy perforált papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy más grafikai célra

t

PR, CP

1666

172390 00 0 706

- Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1667

172399 00 0 706

- - Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1668

17.24

TAPÉTAGYÁRTÁS

 

TE

1669

172410 00 0 055

- Tapéta

t

CP

1670

172411 00 0 055

- - Tapéta és hasonló falburkoló, átlátszó ablakpapír

t

PR, CP

1671

172412 00 0 055

- - Textil falburkoló

t

PR, CP

1672

172490 00 0 706

- Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1673

172499 00 0 706

- - Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1000 Ft

CP

1674

17.29

EGYÉB PAPÍR-, KARTONTERMÉK GYÁRTÁSA

 

TE

1675

172910 00 0 055

- M.n.s. egyéb papír- és kartontermékek

t

CP

1676

172911 00 0 055

- - Címke papírból vagy kartonból

t

CP

1677

172911 20 0 055

- - - Öntapadó nyomtatott címke papírból vagy kartonból

t

PR

1678

172911 40 0 055

- - - Nyomtatott címke papírból vagy kartonból (kivéve az öntapadót)

t

PR

1679

172911 60 0 055

- - - Öntapadó címke papírból vagy kartonból (kivéve a nyomtatottat)

t

PR

1680

172911 80 0 055

- - - Címke papírból vagy kartonból (kivéve a nyomtatottat, az öntapadót)

t