nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1163/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat
az Új Széchenyi Terv előkészítéséről és az ezzel összefüggő feladatokról
2010-08-04
infinity
1

1163/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat

az Új Széchenyi Terv előkészítéséről és az ezzel összefüggő feladatokról

A Kormány

1. a gazdaság talpraállásáért és felemelkedéséért vállalt felelőssége alapján, a magyar vállalkozások versenyképességének javítása érdekében úgy dönt, hogy elkészíti az Új Széchenyi Tervet, melynek a Talpraállás és Felemelkedés Fejlesztéspolitikai Programja című Vitairatát jóváhagyja és társadalmi vitára bocsátja; ennek keretében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az illetékes szakterületeket felügyelő miniszterekkel együttműködve készítse el az Új Széchenyi Tervet;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2011. január 15.

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a hatáskörrel rendelkező miniszterekkel együttműködve szervezze meg és bonyolítson le konzultáció-sorozatot a gazdaság és a társadalom érintett szereplőivel és javaslataikat, igényeiket vegye figyelembe az Új Széchenyi Terv kialakításakor;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2010. október 30.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve alakítsa ki és indítsa el az Új Széchenyi Terv végrehajtási és pályázati rendszerét;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2011. január 15.

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy

a) a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve építse ki az Új Széchenyi Terv értékelési rendszerét,

b) évente nyújtson be jelentést a Kormány számára az Új Széchenyi Terv végrehajtásának előrehaladásáról, eredményeiről, hatásairól és vállalkozói, lakossági fogadtatásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a) 2011. január 15.

b) 2011. december 1., majd évente

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Új Széchenyi Tervet hangolja össze a költségvetés-tervezési folyamattal és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve az európai uniós fejlesztési források tervezésével, intézményrendszerével;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2010. december 15.

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a hatáskörrel rendelkező miniszterekkel együttműködve teremtse meg az összhangot az Új Széchenyi Terv és a versenyképességet erősítő törvényhozási, szabályozási és igazgatási tevékenységek között;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2010. december 15.

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy hangolja össze az Új Széchenyi Terv készítését és végrehajtását az uniós politikákkal, különösen a konvergencia programmal, az EU 2020 cselekvési tervvel, a kohéziós és szociális politikával.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2010. december 15., majd folyamatos

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!