nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól
2013-01-01
2013-06-17
18
Jogszabály

152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) és f) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) I. kötetének kötelező előírásait az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény hatálya alá tartozó, Magyarországon előállított, illetve forgalomba hozott élelmiszerekre, továbbá az élelmiszerekkel kapcsolatos tevékenységekre kell alkalmazni.

(2)2 A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) I. kötetének az alábbi tárgyköröket szabályozó, közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásait e rendelet következő mellékleteiben adom ki:

1. az élelmiszerek tápérték jelöléséről szóló 1. melléklet,

2. a végső fogyasztóknak szánt alkoholtartalmú italok alkoholtartalmának jelöléséről szóló 2. melléklet,

3. az élelmiszerekben használható édesítőszerekről szóló 3. melléklet,

4. az élelmiszerekben használható színezékekről szóló 4. melléklet,

5. az élelmiszerekben használható édesítőszereken és a színezékeken kívüli adalékanyagokról szóló 5. melléklet,

6. az élelmiszerekben használható édesítőszerek tisztasági követelményeiről szóló 6. melléklet,

7. az élelmiszerekben használható színezékek tisztasági követelményeiről szóló 7. melléklet,

8. a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok tisztasági követelményeiről szóló 8. melléklet,

9. az emberi fogyasztásra szánt tejfehérjékről (kazeinekről és kazeinátokról) szóló 9. melléklet,

10. a mézről szóló 10. melléklet,

11. a gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló 11. melléklet,

12. az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerekről szóló 14. melléklet,

13. az étolajokban, zsírokban, valamint hozzáadott étolajat és zsírt tartalmazó élelmiszerekben megengedett erukasav-tartalomról szóló 15. melléklet,

14. a gyorsfagyasztott élelmiszerekről szóló 16. melléklet,

15. a gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének hatósági ellenőrzésére vonatkozó mintavételi eljárásról és vizsgálati módszerről szóló 17. melléklet,

16. a kávé- és cikóriakivonatokról szóló 18. melléklet,

17. az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről szóló 19. melléklet,

18. az emberi fogyasztásra szánt egyes cukortermékekről szóló 20. melléklet,

19. az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsem, zselé, marmelád és cukrozott gesztenyekrém termékekről szóló 21. melléklet,

20. a részben vagy teljesen dehidratált, emberi fogyasztásra szánt, tartós tejtermékekről (sűrített tej és tejpor) szóló 22. melléklet,

21. az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő vinil-klorid monomert tartalmazó anyagokkal és tárgyakkal szemben támasztott minőségi követelményekről szóló 23. melléklet,

22. az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő kerámiatárgyakról szóló 24. melléklet,

23. az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmekről szóló 25. melléklet,

24. az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak komponenseinek kioldódási vizsgálatairól szóló 26. melléklet,

25–27.3

28.4 az etilalkohol–víz elegyek alkoholtartalmának meghatározásához szükséges táblázatról szóló 30. melléklet,

29.5 a cukortermékek vizsgálati módszereiről szóló 31. melléklet,

30.6 a sűrített tej és tejporfélék vizsgálatáról szóló 32. melléklet,

31.7 az étolaj, az étkezési zsír, valamint ezek hozzáadásával készült élelmiszerek erukasav-tartalmának meghatározási módszeréről szóló 33. melléklet,

32.8 az étkezési kazeinek és kazeinátok vizsgálati módszereiről szóló 34. melléklet,

33.9 az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereiről szóló 35. melléklet,

34.10 a sűrített tej és tejporfélék mintavételi módszereiről szóló 36. melléklet,

35.11 a közvetlen emberi fogyasztásra szánt, hőkezelt tej mintavételi és vizsgálati módszereiről szóló 37. melléklet.

(3)12 A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) I. kötetének nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásait e rendelet következő mellékleteiben adom ki:

a) a húskészítményekről szóló 12. melléklet,

b) a tejtermékekről szóló 13. melléklet.

2. § (1) Ez a rendelet a (4) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2)13 A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 140/2008. (X. 30.) FVM rendeletben szereplő 1-3/51-1 számú előírásnak megfelelő, de e rendelet 13. melléklete szerinti előírásnak nem megfelelő jelölésű termékek 2011. október 31-ig előállíthatóak, és az addig előállított termékek ezt az időpontot követően is forgalomba hozhatóak.

(3) Az R. Mellékletének 2. sora szerinti, a Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú előírása 2. kiadásának megfelelő, de e rendelet 1. melléklete szerinti új előírásainak nem megfelelő termékek 2012. október 31-ig forgalmazhatóak.

(4) Az 1. § (2) bekezdésének c)–e) pontja és a 3–5. melléklet 2010. január 20-án lép hatályba.

(5)14 2011. május 1-jétől tilos azon műanyagok és műanyag tárgyak gyártása, valamint 2011. július 1-jétől forgalomba hozatala és Magyarország területére történő behozatala, amelyek élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülnek, és nem felelnek meg e rendelet előírásainak.

(6) Az 1. § (2) bekezdésének h) pontja és a 8. melléklet 2010. február 13-án lép hatályba.

(7)15 A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelethez az európai Unió Hivatalos Lapjában 2010. március 12-én megjelent helyesbítés szerinti „sovány (fölözött) tej”, illetve „zsírszegény tej” megjelölésnek nem megfelelő, de a helyesbítést megelőzően ezen tanácsi rendelet „fölözött tej”, illetve „félzsíros tej”megjelölésének megfelelő jelöléssel előállított csomagoló anyagok 2011. október 31-ig felhasználhatóak.

(8)16

(9)17

3. §18 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

1. a Tanács 90/496/EGK irányelve (1990. szeptember 24.) az élelmiszerek tápértékjelöléséről, valamint az ezt módosító, a Bizottság 2003/120/EK és 2008/100/EK irányelvei;

2. a Bizottság 87/250/EGK irányelve (1987. április 15.) a végső fogyasztók részére értékesítendő alkoholtartalmú italok címkézésénél az alkoholtartalom térfogatszázalékos jelöléséről;

3. az Európai Parlament és a Tanács 94/35/EK irányelve (1994. június 30.) az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről, valamint az azt módosító 96/83/EK, 2003/115/EK, 2006/52/EK és a 2009/163/EU iránylevei;

4. az Európai Parlament és a Tanács 94/36/EK irányelve (1994. június 30.) az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről;

5. a Bizottság 884/2007/EK rendelete (2007. július 26.) az E 128 Vörös 2G élelmiszer-színezékként történő felhasználását felfüggesztő sürgősségi intézkedésekről;

6.19 az Európai Parlament és a Tanács 95/2/EK irányelve (1995. február 20.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról, valamint az azt módosító 96/85/EK, 98/72/EK, 2001/5/EK, 2003/52/EK, 2003/114/EK, 2006/52/EK irányelvei, valamint az ezt módosító, a Bizottság 2010/69/EU irányelve;

7.20 a Bizottság 2008/60/EK irányelve (2008. június 17.) az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról, valamint az azt módosító, a Bizottság 2010/37/EU irányelve

8.21 a Bizottság 2008/128/EK irányelve (2008. december 22.) az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat), valamint az ezt módosító, a Bizottság 2011/3/EU irányelve;

9.22 a Bizottság 2008/84/EK irányelve (2008. augusztus 27.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat), valamint az azt módosító 2009/10/EK irányelve, valamint az ezt módosító, a Bizottság 2010/67/EU irányelve;

10. a Tanács 83/417/EGK irányelve (1983. július 25.) az emberi fogyasztásra szánt egyes tejfehérjékre (kazeinekre és kazeinátokra) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről;

11. a Tanács 2001/110/EK irányelve (2001. december 20.) a mézről;

12. a Tanács 2001/112/EK irányelve (2001. december 20.) a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről és az ezt módosító, a Bizottság 2009/106/EK irányelve;

13. az Európai Parlament és a Tanács 1332/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról;

14. az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról;

15. az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról;

16. a Tanács 96/21/EK irányelve (1996. március 29.) a bizonyos élelmiszerek címkézésén a 79/112/EGK tanácsi irányelvben előírt adatoktól eltérő adatok kötelező feltüntetéséről szóló 94/54/EK bizottsági irányelv módosításáról;

17.23 az Európai Parlament és a Tanács 2009/32/EK irányelve (2009. április 23.) az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, valamint az ezt módosító, a Bizottság 2010/59/EU irányelve;

18. a Tanács 76/621/EGK irányelve (1976. július 20.) a közvetlenül emberi fogyasztásra szánt olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), valamint a hozzáadott olajokat és zsírokat tartalmazó élelmiszerek erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről;

19. a Tanács 89/108/EGK irányelve (1988. december 21.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről;

20. a Bizottság 92/2/EGK irányelve (1992. január 13.) az emberi fogyasztásra szánt mélyfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének hatósági ellenőrzéséhez szükséges mintavételi eljárás és közösségi vizsgálati módszer meghatározásáról;

21. az Európai Parlament és a Tanács 1999/4/EK irányelve (1999. február 22.) a kávé- és a cikóriakivonatokról;

22. az Európai Parlament és a Tanács 2000/36/EK irányelve (2000. június 23.) az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről;

23. a Tanács 2001/111/EK irányelve (2001. december 20.) az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákról;

24. a Tanács 2001/113/EK irányelve (2001. december 20.) az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsemekről, zselékről, marmeládokról és a cukrozott gesztenyekrémről;

25. a Tanács 2001/114/EK irányelve (2001. december 20.) egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről, valamint az ezt módosító, a Tanács 2007/61/EK irányelve;

26. a Tanács 78/142/EGK irányelve (1978. január 30.) a vinilklorid monomert tartalmazó és élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről;

27–28.24

29. a Tanács 82/711/EGK irányelve (1982. október 18.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak összetevői kioldódásának vizsgálatához szükséges alapvető szabályok megállapításáról, valamint az ezt módosító, a Bizottság 93/8/EGK és 97/48/EK irányelvei;

30. a Tanács 84/500/EGK irányelve (1984. október 15.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő kerámiatárgyakra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, valamint az ezt módosító, a Bizottság 2005/31/EK irányelve;

31. a Tanács 85/572/EGK irányelve (1985. december 19.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak összetevői kioldódásának vizsgálatához alkalmazandó élelmiszer-utánzó modellanyagok listájának megállapításáról, valamint az ezt módosító, a Bizottság 2007/19/EK irányelve;

32.25

33. A Bizottság 2007/42/EK irányelve (2007. június 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmből készült anyagokról és tárgyakról;

34.26 a Tanács 76/766/EGK irányelve (1976. július 27.) az alkoholtáblázatokról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről;

35.27 a Bizottság 79/796/EGK első irányelve (1979. július 26.) az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajták vizsgálatára szolgáló közösségi vizsgálati módszerek megállapításáról;

36.28 a Bizottság 79/1067/EGK első irányelve (1979. november 13.) az egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejtermékek vizsgálatára szolgáló közösségi elemzési módszerek megállapításáról;

37.29 a Bizottság 80/891/EGK irányelve (1980. július 25.) a közvetlenül emberi fogyasztásra szánt olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), valamint a hozzáadott olajokat és zsírokat tartalmazó élelmiszerek erukasav-tartalmának meghatározására vonatkozó közösségi vizsgálati módszerekről;

38.30 a Bizottság 85/503/EGK első irányelve (1985. október 25.) az étkezési kazeinek és kazeinátok vizsgálati módszereiről;

39.31 a Bizottság 86/424/EGK első irányelve (1986. július 15.) az étkezési kazeinek és kazeinátok vegyi elemzéséhez szükséges közösségi mintavételi módszerek megállapításáról;

40.32 a Bizottság 87/524/EGK első irányelve (1987. október 6.) a tartós tejtermékek vizsgálatára szolgáló vegyi elemzéséhez szükséges közösségi mintavételi módszerek megállapításáról;

41.33 a Tanács 92/608/EGK határozata (1992. november 14.) a közvetlen emberi fogyasztásra szánt hőkezelt tej elemzési és vizsgálati módszereinek megállapításáról;

42.34 Bizottság 2011/8/EU irányelve (2011. január 28.) a biszfenol A csecsemőknek szánt cumisüvegekben való felhasználásának korlátozása tekintetében a 2002/72/EK irányelv módosításáról.

4. §35 A 12. és 13. mellékleteknek a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú előírása az élelmiszerek tápérték jelöléséről

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú előírása az élelmiszerek tápérték jelöléséről

A rész

I.    1.    Ez az előírás a végső fogyasztók számára szánt élelmiszerek tápértékjelölésére vonatkozik. Alkalmazni kell a vendéglátás (beleértve az éttermek, kórházak, üzemi étkezdék és más tömeges étkeztetésre szolgáló helyek) számára szánt élelmiszerekre is.

2.    Ez az előírást nem kell alkalmazni

–     ásványvizek és emberi fogyasztásra szánt egyéb vizek,

–     étrend kiegészítők

esetében.

3.    Ez az előírás nem sértheti a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló külön jogszabályokban meghatározott egyéb jelölési előírásokra vonatkozó szabályokat.

4.    Ezen előírás szempontjából:

a)    a „tápértékjelölés” a jelölésen feltüntetett olyan információkat jelenti, amelyek az alább felsoroltakra vonatkoznak:

(i)     az energia tartalomra,

(ii)     a következő tápanyagokra:

–     fehérje,

–     szénhidrát,

–     zsír,

–     élelmi rost,

–     nátrium,

–     a B részben felsorolt olyan ásványi anyagok és vitaminok, amelyek az ott meghatározottak értelmében jelentős mennyiségben vannak jelen;

b)    „tápanyag összetételére vonatkozó állítás” minden olyan állítás, amely kijelenti, állítja, sugallja vagy sejteti, hogy az adott élelmiszer különleges táplálkozási sajátságokkal rendelkezik

–     annak az energia tartalomnak következtében, amelyet tartalmaz vagy nem tartalmaz, illetve csökkentett vagy megemelt mértékben tartalmaz, és/vagy

–     annak következtében, hogy bizonyos tápanyagokat tartalmaz vagy nem tartalmaz, illetve csökkentett vagy megnövelt mennyiségben tartalmaz.A jogszabályok által megkövetelt olyan jelölések, amelyek egyes tápanyagok minőségére vagy mennyiségére vonatkoznak, nem minősülnek tápanyag összetételére vonatkozó állításnak;

c)    a „fehérje” a következő módon számított fehérje-értéket jelenti: fehérje = a Kjeldahl szerint mért nitrogén tömege szorozva 6,25-tel;

d)    a „szénhidrát” az ember anyagcseréjében átalakuló összes szénhidrátot jelenti, beleértve a cukoralkoholokat (poliolokat) is;

e)    a „cukor” az élelmiszerben lévő mono- és diszacharidokat jelenti, a cukoralkoholokat (poliolokat) kivéve;

f)    a „zsír” az összes lipidet jelenti, beleértve a foszfolipideket is;

g)    „telített zsírsavak” azok a zsírsavak, amelyek nem tartalmaznak kettős kötést;

h)    „egyszeresen telítetlen zsírsavak” azok a zsírsavak, amelyek egy cisz kettős kötést tartalmaznak;

i)    „többszörösen telítetlen zsírsavak” azok a zsírsavak, amelyek cisz-cisz metiléncsoporttal elválasztott kettős kötéseket tartalmaznak;

j)    az „élelmi rost” fogalommeghatározását a C rész tartalmazza;

k)    „átlagérték” az az érték, amely a legjobban reprezentálja az adott tápanyag mennyiségét az egyes élelmiszerekben és figyelembe veszi a szezonális ingadozásokat, a fogyasztói szokásokat, valamint olyan egyéb tényezőket is, amik az aktuális érték változását okozhatják.

II.    1.    A tápértékjelölés nem kötelező.

2.    Az 1. pontban foglaltaktól eltérően, amennyiben az élelmiszer jelölésén, megjelenítésén vagy reklámjában – kivéve az általános jellegű reklámokat – tápanyag-összetételére vonatkozó állítás szerepel, a tápértékjelölés kötelező.

3.    Külön jogszabály más esetben is kötelezővé teheti a tápértékjelölést.

III.    Tápanyag összetételére vonatkozó állításokat csak az energia tartalommal, az I. fejezet 4. a) pontjában felsorolt tápanyagokkal, valamint olyan anyagokkal kapcsolatban lehet közölni, amelyek ezen tápanyagok csoportjába tartoznak, illetve ezek összetevői.

IV.    1.    Ahol tápértékjelölést alkalmaznak, az információkat a megadott sorrendben, az alábbi minták egyike szerint kell megadni:

1. minta:

a)    energiatartalom,

b)    a fehérje, a szénhidrát és a zsír mennyisége.

2. minta:

a)    energiatartalom,

b)    a fehérje, a szénhidrát, a cukrok, a zsír, a telített zsírsavak, az élelmi rost és a nátrium mennyisége.

2.    Azokban az esetekben, amikor a tápanyag összetételére vonatkozó állítás cukrokra, telített zsírsavakra, élelmi rostra vagy nátriumra vonatkozik, az információkat a 2. minta szerint kell feltüntetni.

3.    A tápértékjelölésben az alább felsorolt összetevők közül egynek vagy többnek a mennyisége is megadható:

–     keményítő,

–     cukoralkoholok (poliolok),

–     egyszeresen telítetlen zsírsavak,

–     többszörösen telítetlen zsírsavak,

–     koleszterin,

–     bármely vitamin vagy ásványi anyag a B részben felsoroltak közül, amennyiben az ott megadottak értelmében jelentős mennyiségben van jelen.

4.    Azoknak az 1. és 3. pontban felsorolt tápanyagok csoportjaiba tartozó anyagoknak vagy összetevőiknek a mennyiségét, amelyekkel kapcsolatban tápanyag összetételére vonatkozó állításokat tesznek, az élelmiszeren kötelező feltüntetni.

Amennyiben a tápértékjelölésben szerepel a többszörösen telítetlen zsírsavak és/vagy az egyszeresen telítetlen zsírsavak és/vagy a koleszterin mennyisége, a telített zsírsavak mennyiségének feltüntetése is kötelező. Ebben az esetben ez utóbbi feltüntetése nem jelent a 2. pont szerinti tápanyag összetételére vonatkozó állítást.

V.    A feltüntetendő energiatartalmakat az alábbi faktorokkal kell kiszámítani:

–     szénhidrát (a poliolok kivételével)     4 kcal/g – 17 kJ/g

–     cukoralkoholok (poliolok)     2,4 kcal/g – 10 kJ/g

–     fehérje     4 kcal/g – 17 kJ/g

–     zsír     9 kcal/g – 37 kJ/g

–     alkohol (etilalkohol)     7 kcal/g – 29 kJ/g

–     szerves savak     3 kcal/g – 13 kJ/g

–     szalatrim különböző formái     6 kcal/g – 25 kJ/g

–     élelmi rost     2 kcal/g – 8 kJ/g

–     eritrit     0 kcal/g – 0 kJ/g

VI.    1.    Az energiatartalom, illetve a tápanyagoknak vagy azok összetevőinek mennyiségét számszerűen kell megadni, a következő mértékegységekben:

–     energia: kilojoule (kJ) és kilokalória (kcal)

–     fehérje: gramm (g)

–     szénhidrát: gramm (g)

–     zsír: gramm (g)

–     élelmi rost: gramm (g)

–     nátrium: gramm (g)

–     koleszterin: milligramm (mg)

–     vitaminok és ásványi anyagok: a B részben megadott mértékegységek szerint.

2.    A mennyiségeket 100 grammra vagy 100 milliliterre vonatkoztatva kell megadni. Kiegészítésként az adatok megadhatók a címkén feltüntetett egyszeri fogyasztási mennyiségre vagy adagra is. Az adagra való feltüntetés esetén meg kell adni a csomagolásban lévő adagok számát.

3.    A közölt mennyiségeket az élelmiszer forgalomba hozott formájára kell megadni. Megadhatók az értékek a fogyasztásra elkészített élelmiszerre vonatkoztatva is abban az esetben, ha az elkészítéséhez szükséges információkat egyértelműen közlik.

4.    a) A vitaminokkal és ásványi anyagokkal kapcsolatos információkat – a B részben megadott – napi ajánlott bevitel (recommended daily allowance – RDA) százalékában is meg kell adni, a 2. pont szerinti mennyiségekre vonatkoztatva.

b)    A vitaminoknak és ásványi anyagoknak az RDA százalékában megadott mennyiségét grafikus formában is lehet közölni.

5.    Cukrok és/vagy cukoralkoholok (poliolok) és/vagy keményítő mennyiségének feltüntetése esetén ezeket az adatokat közvetlenül a szénhidrátok mennyisége után kell a címkén feltüntetni az alábbiak szerint:

–     szénhidrát     gramm (g)

ebből:

=     cukrok     gramm (g)

=     cukoralkoholok (poliolok)     gramm (g)

=     keményítő     gramm (g)

6.    A különböző típusú zsírsavak és/vagy a koleszterin mennyiségének feltüntetése esetén ezeket az adatokat közvetlenül a zsírtartalomra vonatkozó értékek után kell feltüntetni a következő módon:

–     zsír     gramm (g)

ebből:

=     telített zsírsav     gramm (g)

=     egyszeresen telítetlen zsírsav     gramm (g)

=     többszörösen telítetlen zsírsav     gramm (g)

=     koleszterin     milligramm (mg)

7.    A feltüntetett értékeknek az adott terméktől függően olyan átlagértékeknek kell lenniük, amelyek a következőkön alapszanak:

a)    az előállító analitikai vizsgálatain,

b)    a felhasznált összetevők ismert vagy mért átlagos értékeiből való számításon,

c)    általánosan elfogadott adatokból való számításokon.

VII.    1.    A jelen előírásban említett adatokat a jelölésen egy helyen, táblázatos formában kell megadni. Amennyiben a rendelkezésre álló hely ezt nem teszi lehetővé, a lineáris elrendezés is megengedhető. Az adatokat jól olvashatóan, letörölhetetlenül, feltűnő helyen kell jelölni.

2.    Az összes információt a fogyasztók számára közérthetően, magyar nyelven kell megadni, amellett más nyelven is megadható.

B rész

Feltüntethető vitaminok, ásványi anyagok és azok felnőttek számára ajánlott napi beviteli mennyisége (RDA)

A-vitamin

800 mg

D-vitamin

5 mg

E-vitamin

12 mg

K-vitamin

75 mg

C-vitamin

80 mg

B1-vitamin (tiamin)

1,1 mg

B2-vitamin (riboflavin)

1,4 mg

Niacin

16 mg

B6-vitamin (piridoxin)

1,4 mg

Folsav

200 mg

B12-vitamin

2,5 mg

Biotin

50 mg

Pantoténsav

6 mg

Kálium

2000 mg

Klorid

800 mg

Kalcium

800 mg

Foszfor

700 mg

Magnézium

375 mg

Vas

14 mg

Cink

10 mg

Réz

1 mg

Mangán

2 mg

Fluorid

3,5 mg

Szelén

55 mg

Króm

40 mg

Molibdén

50 mg

Jód

150 mg

A jelen előírás szempontjából egy vitamin, illetve ásványi anyag mennyisége akkor tekintendő jelentősnek, ha 100 gramm vagy 100 milliliter termékben, illetve – abban az esetben, ha egy csomag egy adagnak felel meg – egy csomagban az adott vitamin/vitaminok, illetve ásványi anyag/anyagok mennyisége legalább a táblázatban feltüntetett mennyiségek 15%-a.

C rész

Az élelmi rost meghatározása

Élelmi rost: olyan, legalább három monomer egységgel rendelkező szénhidrát-polimer, amelyeket a vékonybél nem emészt meg és nem szív fel és amely az alábbi kategóriába tartozik:

–     az élelmiszer fogyasztásra kerülő formájában természetes módon jelen levő, ehető szénhidrát-polimer,

–     élelmiszer-nyersanyagból fizikai, enzimes vagy vegyi eljárással kinyert ehető szénhidrát polimer, amely általánosan elfogadott tudományos bizonyítékok szerint kedvező élettani hatással bír,

–     ehető szintetikus szénhidrát polimer, amely általánosan elfogadott tudományos bizonyítékok szerint kedvező élettani hatással bír.

2. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-87/250 számú előírása a végső fogyasztóknak szánt alkoholtartalmú italok alkoholtartalmának jelöléséről

I.

Ez az előírás az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú italra vonatkozik, a 2204 és 2205 vámtarifaszám alá tartozó italok (borok) kivételével.

II.

1. Az alkoholtartalom meghatározása 20 °C-on történik.

2. Az alkoholtartalom értékét legfeljebb egy tizedesjegyig kell megadni. A szám után a „% (V/V)”, vagy „tf%”, vagy „%vol” jelet kell írni. A szám elé az „alkohol” szót, az „alk.” vagy „alc.” rövidítést lehet tenni.

III.

1. Az alkoholtartalom értékét az alábbiak szerint megengedett eltérésekkel kell megadni:

a) valamennyi, a következőkben nem részletezett ital esetében: ±0,3% (V/V);

b) az 5,5% (V/V)-nál kisebb alkoholtartalmú sörök, valamint a szőlőből készült 2207 20 vámtarifaszám alá tartozó italok (denaturált etilalkohol) esetében: ±0,5% (V/V);

c) – az 5,5 % (V/V)-nál nagyobb alkoholtartalmú sörök,

– a szőlőből készült 2207 10 vámtarifaszám alá tartozó italok (nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal),

– a gyümölcs- és mézborok esetében: ±1,0% (V/V);

d) gyümölcsökből vagy növényi részekből kivonatolással készült italok esetében (beleértve a gyümölcságyon érlelt italokat is): ±1,5% (V/V).

2. Az 1. pontban megengedett eltéréseket nem befolyásolhatják az alkoholtartalom meghatározására használt vizsgálati módszerek megengedett eltérései.

3. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez36

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/35 számú előírása az élelmiszerekben használható édesítőszerekről

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/35 számú előírása az élelmiszerekben használható édesítőszerekről

A rész

1.    Csak a B részben felsorolt édesítőszerek hozhatók forgalomba

a)    a végső fogyasztónak való eladás, vagy

b)    élelmiszer előállításban történő felhasználás

céljából.

2.    Az édesítőszerek csak a B részben felsorolt élelmiszerek előállítására, az ott leírt feltételek mellett édesítési célokra használhatók fel.

3.    A B részben feltüntetett maximálisan alkalmazható mennyiségek a felhasználási útmutató szerint elkészített, fogyasztásra kész élelmiszerekre vonatkoznak.

4.    A B rész alkalmazásában a „quantum satis” (elegendő mennyiség) alatt azt kell érteni, hogy nincs számszerűen rögzített felhasználási szint, az édesítőszereket csak olyan mennyiségben szabad használni, amely a Jó Gyártási Gyakorlat (GMP) szerint a kívánt cél elérése szempontjából feltétlenül szükséges és nem vezeti félre a fogyasztót.

5.    Az édesítőszert tartalmazó élelmiszerekben a megnevezéshez kapcsolódóan fel kell tüntetni az „édesítőszerrel” kifejezést.

6.    Hozzáadott cukrot és édesítőszert együtt tartalmazó élelmiszereken a megnevezéshez kapcsolódóan fel kell tüntetni a „cukorral és édesítőszerrel” kifejezést.

B rész

E szám

Név

Élelmiszerek

Maximális felhasználási szint

E 420

Szorbit

a) szorbit

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek és hasonló termékek

 

 

b) szorbitszirup

– Vízalapú ízesített desszertek, desszert porok

quantum satis

E 421

Mannit

– Tej- és tejtermékalapú készítmények, pudingporok

 

E 953
E 965

Izomalt

Maltit

– Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek (például édesített fokhagymával töltött szilva, ... lében)

 

 

a) maltit

– Tojásalapú desszertek

 

 

b) maltitszirup

– Gabonamag-alapú desszertek (például müzliszelet, rizses szelet)

 

E 966
E 967

Laktit
Xilit

– Reggeli gabonamagvak vagy gabonamagalapú termékek (például müzli, kukorica-, rizspelyhek)

 

E 968

Eritrit

– Zsíralapú desszertek

 

 

 

– Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények
(például fagylaltok, jégkrémek)

 

 

 

– Dzsem, zselé, marmelád, kandírozott gyümölcsök

 

 

 

– Gyümölcskészítmények, kivéve a gyümölcsléalapú italok gyártására szánt termékeket

 

 

 

Édességek és egyéb termékek

 

 

 

– Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított:

 

 

 

a) Keményítőalapú édességek

 

 

 

b) Szárítottgyümölcs-alapú édességek

 

 

 

c) Kakaóalapú termékek

 

 

 

d) Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy
zsíralapú krémek

 

 

 

e) Finom pékáruk, sütemények, tartós
lisztes készítmények

 

 

 

– Hozzáadott cukor nélkül előállított édességek

 

 

 

– Hozzáadott cukor nélküli rágógumi

 

 

 

– Szószok, mártások

 

 

 

– Mustár

 

 

 

– Különleges táplálkozási célokra készült élelmiszerek

 

 

 

– Szilárd – az étrend kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet [a továbbiakban: 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet] szerinti – étrend kiegészítők

 

E 950

K-Aceszulfám

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok

 

 

 

– Vízalapú ízesített italok

350 mg/l

 

 

– Tej- és tejtermékalapú italok

350 mg/l

 

 

– Gyümölcslé alapú italok

350 mg/l

 

 

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek

 

 

 

– Vízalapú ízesített desszertek

350 mg/kg

 

 

– Tej- és tejtermékalapú készítmények

350 mg/kg

 

 

– Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek

350 mg/kg

 

 

– Tojásalapú desszertek

350 mg/kg

 

 

– Gabonaalapú desszertek

350 mg/kg

 

 

– Zsíralapú desszertek

350 mg/kg

 

 

Snackek: meghatározott ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előrecsomagolt, száraz, pikáns ízű, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék

350 mg/kg

 

 

Édességek és egyéb termékek

 

 

 

– Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított:

 

 

 

a) Kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú édességek
(például szárított szilva csokoládéval mártva)

500 mg/kg

 

 

b) Keményítőlapú édességek (például tartós lisztes
készítmények, pudingporok, süteményporok)

1000 mg/kg

 

 

c) Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú
krémek

1000 mg/kg

 

 

d) Fagyasztott állapotban fogyasztandó
készítmények (például fagylaltok, jégkrémek)

800 mg/kg

 

 

e) Dobozos vagy üveges gyümölcskonzervek

350 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukor nélkül előállított édességek (például cukorka)

500 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukor nélküli rágógumi

2000 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és marmelád

1000 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények

350 mg/kg

 

 

– Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek

200 mg/kg

 

 

– Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, különleges táplálkozási célokra

1000 mg/kg

 

 

– Almabor és körtebor

350 mg/l

 

 

– Alkoholmentes sör vagy legfeljebb 1,2%-os (V/V) alkoholtartalmú sör

350 mg/l

 

 

– Asztali sör (/Biere de table/Tafelbier/ Table beer), amelynek eredeti extrakt tartalma legfeljebb 6%, kivéve a felső erjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”)

350 mg/l

 

 

– Sörök, amelyeknek minimális savtartalma 30 milliekvivalens, NaOH-ban kifejezve

350 mg/l

 

 

– „Oud bruin” típusú barna sörök

350 mg/l

 

 

– Édes-savanyú halkonzervek vagy félkonzervek, valamint marinírozott halak, rákok és puhatestűek

200 mg/kg

 

 

– Szószok, mártások

350 mg/kg

 

 

– Mustár

350 mg/kg

 

 

Különleges táplálkozási célokra készült termékek

 

 

 

– a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet [a továbbiakban: 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet] szerinti testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek (a továbbiakban: csökkentett energiatartalmú élelmiszerek)

450 mg/kg

 

 

– a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet [a továbbiakban: 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet] szerinti speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek, diétás élelmiszerek

450 mg/kg

 

 

– Folyékony – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

350 mg/l

 

 

– Szilárd – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

500 mg/kg

 

 

– Szirup- vagy rágótabletta-szerű – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal

2000 mg/kg

 

 

– Energiacsökkentett vagy hozzáadott cukor nélküli, több mint 15% rostot és legalább 20% korpát tartalmazó reggeli cereáliák

1200 mg/kg

 

 

– Energiacsökkentett levesek

110 mg/l

 

 

– Lehelet frissítő apró édességek, hozzáadott cukor nélkül

2500 mg/kg

 

 

– Energiacsökkentett sör

25 mg/l

 

 

– Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszesital vagy bor keverékéből álló italok

350 mg/l

 

 

– Legfeljebb 15% (V/V) alkoholtartalmú szeszesitalok

350 mg/l

 

 

– Hozzáadott cukrot nem tartalmazó fagylalttölcsérek és -ostyák

2000 mg/kg

 

 

– Energiacsökkentett, tablettázott cukorkák

500 mg/kg

 

 

Feinkostsalat

350 mg/kg

 

 

Essoblaten

2000 mg/kg

E 951

Aszpartám

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok

 

 

 

– Vízalapú ízesített italok

600 mg/l

 

 

– Tej- és tejtermékalapú italok

600 mg/l

 

 

– Gyümölcslé alapú italok

600 mg/l

 

 

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek

 

 

 

– Vízalapú ízesített desszertek

1000 mg/kg

 

 

– Tej- és tejtermékalapú készítmények

1000 mg/kg

 

 

– Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek

1000 mg/kg

 

 

– Tojásalapú desszertek

1000 mg/kg

 

 

– Gabonalapú desszertek

1000 mg/kg

 

 

– Zsíralapú desszertek

1000 mg/kg

 

 

Snackek: meghatározott ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előrecsomagolt, száraz, pikáns ízű, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék

500 mg/kg

 

 

Édességek és egyéb termékek

 

 

 

– Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított édességek:

 

 

 

a) Kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú édességek

2000 mg/kg

 

 

b) Keményítőalapú édességek

2000 mg/kg

 

 

c) Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú
krémek

1000 mg/kg

 

 

d) Fagyasztott állapotban fogyasztandó
készítmények (például fagylaltok, jégkrémek)

800 mg/kg

 

 

e) Dobozos vagy üveges gyümölcskonzervek

1000 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukor nélkül előállított cukorkák

1000 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukor nélküli rágógumi

5500 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és marmelád

1000 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények

1000 mg/kg

 

 

– Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek

300 mg/kg

 

 

– Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, különleges táplálkozási célokra

1700 mg/kg

 

 

– Almabor és körtebor

600 mg/l

 

 

– Alkoholmentes sör vagy legfeljebb 1,2%-os (V/V) alkoholtartalmú sör

600 mg/l

 

 

– Asztali sör (/Biere de table/Tafelbier/ Table beer), amelynek eredeti extrakttartalma legfeljebb 6%, kivéve a felsőerjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”)

600 mg/l

 

 

– Sörök, amelyeknek minimális savtartalma 30 milliekvivalens, NaOH-ban kifejezve

600 mg/l

 

 

– „Oud bruin” típusú barna sörök

600 mg/l

 

 

– Édes-savanyú halkonzervek és félkonzervek, valamint marinírozott halak, rákok és puhatestűek

300 mg/kg

 

 

– Szószok, mártások

350 mg/kg

 

 

– Mustár

350 mg/kg

 

 

Essoblaten

1000 mg/kg

 

 

Különleges táplálkozási célokra készült termékek

 

 

 

– A 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet szerinti csökkentett energiatartalmú élelmiszerek

800 mg/kg

 

 

– A 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet szerinti speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek, diétás élelmiszerek

1000 mg/kg

 

 

– Folyékony – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

600 mg/l

 

 

– Szilárd – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

2000 mg/kg

 

 

– Szirup- vagy rágótabletta-szerű – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal

5500 mg/kg

 

 

– Energiacsökkentett vagy hozzáadott cukor nélküli, több mint 15% rostot és legalább 20% korpát tartalmazó reggeli cereáliák

1000 mg/kg

 

 

– Energiacsökkentett levesek

110 mg/l

 

 

– Lehelet frissítő apró édességek, hozzáadott cukor nélkül

6000 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukrot nem tartalmazó, erősen ízesített torokfrissítő pasztillák

2000 mg/kg

 

 

– Energiacsökkentett sör

25 mg/l

 

 

– Akoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszesital vagy bor keverékéből álló italok

600 mg/l

 

 

– Legfeljebb 15% (V/V) alkoholtartalmú szeszesitalok

600 mg/l

 

 

Feinkostsalat

350 mg/kg

E 952

Ciklaminsav és nátrium-, illetve kalciumsói(1)

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok

 

 

 

– Vízalapú ízesített italok

250 mg/l

 

 

– Tej- és tejtermékalapú vagy gyümölcslé alapú italok

250 mg/l

 

 

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek

 

 

 

– Vízalapú ízesített desszertek

250 mg/kg

 

 

– Tej- és tejtermékalapú készítmények

250 mg/kg

 

 

– Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek

250 mg/kg

 

 

– Tojásalapú desszertek

250 mg/kg

 

 

– Gabonaalapú desszertek

250 mg/kg

 

 

– Zsíralapú desszertek

250 mg/kg

 

 

Édességek és egyéb termékek

 

 

 

– Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított édességek:

 

 

 

a) Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú
krémek

500 mg/kg

 

 

b) Dobozos vagy üveges gyümölcskonzervek

1000 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és marmelád

1000 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények

250 mg/kg

 

 

– Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, különleges táplálkozási célokra

1600 mg/kg

 

 

Különleges táplálkozási célokra készült termékek

 

 

 

– A 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet szerinti csökkentett energiatartalmú élelmiszerek

400 mg/kg

 

 

– A 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet szerinti speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek, diétás élelmiszerek

400 mg/kg

 

 

– Folyékony – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

400 mg/l

 

 

– Szilárd – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

500 mg/kg

 

 

– Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszesital vagy bor keverékéből álló italok

250 mg/l

 

 

– Szirup- vagy rágótabletta-szerű – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal

1250 mg/kg

E 954

Szacharin és
Na-, K- és Ca-sói(2)

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok

 

 

 

– Vízalapú ízesített italok

80 mg/l

 

 

– Tej- és tejtermékalapú vagy gyümölcsléalapú italok

80 mg/l

 

 

– „Gaseosa”: alkoholmentes, vízalapú ital, hozzáadott széndioxiddal, édesítőkkel és aromásítókkal

100 mg/l

 

 

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek

 

 

 

– Vízalapú ízesített desszertek

100 mg/kg

 

 

– Tej- és tejtermékalapú készítmények

100 mg/kg

 

 

– Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek

100 mg/kg

 

 

– Tojásalapú desszertek

100 mg/kg

 

 

– Gabonaalapú desszertek

100 mg/kg

 

 

– Zsíralapú desszertek

100 mg/kg

 

 

Snackek: meghatározott ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előrecsomagolt, száraz, pikáns ízű, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék

100 mg/kg

 

 

Édességek és egyéb termékek

 

 

 

– Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított:

 

 

 

a) Kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú édességek

500 mg/kg

 

 

b) Keményítőalapú édességek

300 mg/kg

 

 

c) Essoblaten

800 mg/kg

 

 

d) Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú
krémek

200 mg/kg

 

 

e) Fagyasztott állapotban fogyasztandó
készítmények (például fagylalt, jégkrém)

100 mg/kg

 

 

f) Dobozos vagy üveges gyümölcskonzervek

200 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukor nélkül előállított cukorkák

500 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukor nélküli rágógumi

1200 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és marmelád

200 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények

200 mg/kg

 

 

– Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek

160 mg/kg

 

 

– Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, speciális táplálkozási célokra

170 mg/kg

 

 

– Almabor és körtebor

80 mg/l

 

 

– Alkoholmentes sör vagy a legfeljebb 1,2% (V/V) alkoholtartalmú sör

80 mg/l

 

 

– Asztali sör (/Biere de table/Tafelbier/ Table beer), amelynek eredeti extrakttartalma legfeljebb 6%, kivéve a felsőerjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”)

80 mg/l

 

 

– Sörök, amelyeknek minimális savtartalma 30 milliekvivalens, NaOH-ban kifejezve

80 mg/l

 

 

– „Oud bruin” típusú barna sörök

80 mg/l

 

 

– Édes–savanyú halkonzervek vagy félkonzervek, valamint marinírozott halak, rákok és puhatestűek

160 mg/l

 

 

– Szószok, mártások

160 mg/kg

 

 

– Mustár

320 mg/kg

 

 

Különleges táplálkozási célokra készült termékek

 

 

 

– A 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet szerinti csökkentett energiatartalmú élelmiszerek

240 mg/kg

 

 

– A 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet szerinti speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek, diétás élelmiszerek

200 mg/kg

 

 

– Folyékony – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

80 mg/l

 

 

– Szilárd – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

500 mg/kg

 

 

– Szirup- vagy rágótabletta-szerű – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal

1200 mg/kg

 

 

– Energiacsökkentett vagy hozzáadott cukor nélküli, több mint 15% rostot és legalább 20% korpát tartalmazó reggeli cereáliák

100 mg/kg

 

 

– Energiacsökkentett levesek

110 mg/l

 

 

– Lehelet frissítő apró édességek, hozzáadott cukor nélkül

3000 mg/kg

 

 

– Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszesital vagy bor keverékéből álló italok

80 mg/l

 

 

– Legfeljebb 15% (V/V) alkoholtartalmú szeszesitalok

80 mg/l

 

 

– Hozzáadott cukrot nem tartalmazó fagylalttölcsérek és -ostyák

800 mg/kg

 

 

Feinkostsalat

160 mg/kg

E 955

Szukralóz

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok

 

 

 

– Vízalapú ízesített italok

300 mg/l

 

 

– Tej- és tejtermékalapú vagy gyümölcsléalapú italok

300 mg/l

 

 

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek és hasonló termékek

 

 

 

– Vízalapú ízesített desszertek, desszertporok

400 mg/kg

 

 

– Tej- és tejtermékalapú készítmények

400 mg/kg

 

 

– Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek

400 mg/kg

 

 

– Tojásalapú desszertek

400 mg/kg

 

 

– Gabonaalapú desszertek

400 mg/kg

 

 

– Zsíralapú desszertek

400 mg/kg

 

 

Snackek: meghatározott ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előrecsomagolt, száraz, pikáns ízű, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék

200 mg/kg

 

 

Édességek és egyéb termékek

 

 

 

– Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított:

 

 

 

a) Kakakó- vagy szárított gyümölcs-alapú édességek

800 mg/kg

 

 

b) Keményítőalapú édességek

1000 mg/kg

 

 

c) Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú
krémek

400 mg/kg

 

 

d) Reggeli gabonamagvak 15%-nál nagyobb
rostanyag- és legalább 20% korpatartalommal

400 mg/kg

 

 

e) Fagyasztott állapotban fogyasztandó
készítmények (például fagylalt, jégkrém)

320 mg/kg

 

 

f) Gyümölcskonzervek

400 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukor nélkül előállított cukorkák

1000 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukrot nem tartalmazó fagylalttölcsérek és ostyák

800 mg/kg

 

 

Essoblaten

800 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukor nélkül készített leheletfrissítő cukorkák

2400 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukor nélkül készített, erősen ízesített frissítő torokpasztillák

1000 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukor nélküli rágógumi

3000 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú tábla formájú édesség

200 mg/kg

 

 

– Almabor és körtebor

50 mg/l

 

 

– Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszesital vagy bor keverékéből álló italok

250 mg/l

 

 

– Legfeljebb 15% (V/V) alkoholtartalmú szeszesitalok

250 mg/l

 

 

– Alkoholmentes sör vagy a legfeljebb 1,2% (V/V) alkoholtartalmú sör

250 mg/l

 

 

– Asztali sör (/Biere de table/Tafelbier/ Table beer), amelynek eredeti extrakttartalma legfeljebb 6%, kivéve a felsőerjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”)

250 mg/l

 

 

– Sörök, amelyeknek minimális savtartalma 30 milliekvivalens, NaOH-ban kifejezve

250 mg/l

 

 

– „Oud bruin” típusú barna sörök

250 mg/l

 

 

– Csökkentett energiatartalmú sör

10 mg/l

 

 

– Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és gyümölcsíz

400 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények

400 mg/kg

 

 

– Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, különleges táplálkozási célokra

700 mg/kg

 

 

– Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek

180 mg/kg

 

 

Feinkostsalat

140 mg/kg

 

 

– Édes-savanyú halkonzervek vagy félkonzervek, valamint marinírozott halak, rákok és puhatestűek

120 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú levesek

45 mg/l

 

 

– Szószok, mártások

450 mg/kg

 

 

– Mustár

140 mg/kg

 

 

Különleges táplálkozási célokra készült termékek

 

 

 

– Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények különleges táplálkozási célokra

700 mg/kg

 

 

– A 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet szerinti csökkentett energiatartalmú élelmiszerek

320 mg/kg

 

 

– A 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet szerinti speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek, diétás élelmiszerek

400 mg/kg

 

 

– Folyékony – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

240 mg/l

 

 

– Szilárd – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

800 mg/kg

 

 

– Szirup- vagy rágótabletta-szerű – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal

2400 mg/kg

E 957

Taumatin

Édességek

 

 

 

– Hozzáadott cukor nélkül előállított cukorkák

50 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított kakaó- vagy szárítottgyümölcs- alapú édességek és fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (például fagylaltok, jégkrémek)

50 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukor nélküli rágógumi

50 mg/kg

 

 

– Szirup- vagy rágótabletta-szerű – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal

400 mg/kg

E 959

Neoheszperidin-
dihidrokalkon

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok

 

 

 

– Vízalapú ízesített italok

30 mg/l

 

 

– Tej- és tejtermékalapú italok

50 mg/l

 

 

– Gyümölcslé alapú italok

30 mg/l

 

 

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek

 

 

 

– Vízalapú ízesített desszertek

50 mg/kg

 

 

– Tej- és tejtermékalapú készítmények

50 mg/kg

 

 

– Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek

50 mg/kg

 

 

– Tojásalapú desszertek

50 mg/kg

 

 

– Gabonaalapú desszertek

50 mg/kg

 

 

– Zsíralapú desszertek

50 mg/kg

 

 

Édességek és egyéb termékek

 

 

 

– Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított édességek:

 

 

 

a) Kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú édességek

100 mg/kg

 

 

b) Keményítőalapú édességek

150 mg/kg

 

 

c) Kakaó-, tej-, szárítottgyümölcs- vagy zsíralapú
krémek

50 mg/kg

 

 

d) Fagyasztott állapotban fogyasztandó
készítmények (például fagylaltok, jégkrémek)

50 mg/kg

 

 

e) Dobozos vagy üveges gyümölcskonzervek

50 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukor nélkül előállított cukorkák

100 mg/kg

 

 

– Hozzáadott cukor nélküli rágógumi

400 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és marmelád

50 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények

50 mg/kg

 

 

– Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek

100 mg/kg

 

 

– Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, különleges táplálkozási célokra

150 mg/kg

 

 

– Almabor és körtebor

20 mg/l

 

 

– Alkoholmentes sör vagy legfeljebb 1,2% (V/V) alkoholtartalmú sör

10 mg/l

 

 

– Asztali sör (/Biere de table/Tafelbier/ Table beer), amelynek eredeti extrakttartalma legfeljebb 6%, kivéve a felső erjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”)

10 mg/l

 

 

– Sörök, amelyeknek minimális savtartalma 30 milliekvivalens, NaOH-ban kifejezve

10 mg/l

 

 

– „Oud bruin” típusú barna sörök

10 mg/l

 

 

– Édes-savanyú halkonzervek és félkonzervek, valamint marinírozott halak, rákok és puhatestűek

30 mg/kg

 

 

– Szószok, mártások

50 mg/kg

 

 

– Mustár

50 mg/kg

 

 

– Energiacsökkentett vagy hozzáadott cukor nélküli, több mint 15% rostot és legalább 20% korpát tartalmazó reggeli cereáliák

50 mg/kg

 

 

– Energiacsökkentett levesek

50 mg/l

 

 

– Lehelet frissítő apró édességek, hozzáadott cukor nélkül

400 mg/kg

 

 

– Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszesital vagy bor keverékéből álló italok

30 mg/l

 

 

– Legfeljebb 15% (V/V) alkoholtartalmú szeszesitalok

30 mg/l

 

 

– Hozzáadott cukrot nem tartalmazó fagylalt tölcsérek és -ostyák

50 mg/kg

 

 

Feinkostsalat

50 mg/kg

 

 

– Energiacsökkentett sör

10 mg/kg

 

 

Snackek: meghatározott ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előrecsomagolt, száraz, pikáns ízű, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék

50 mg/kg

 

 

Különleges táplálkozási célokra készített termékek

 

 

 

– A 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet szerinti csökkentett energiatartalmú élelmiszerek

100 mg/kg

 

 

– Folyékony – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

50 mg/l

 

 

– Szilárd – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

100 mg/kg

 

 

– Szirup- vagy rágótabletta-szerű – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal

400 mg/kg

 

 

– A 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet szerinti speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek, diétás élelmiszerek

100 mg/kg

E 961

Neotam

Alkoholmentes italok

 

 

 

– Vízalapú ízesített italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül

20 mg/l

 

 

– Tej- és tejszármazék-alapú, illetve gyümölcsléalapú italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül

20 mg/l

 

 

Desszertek és hasonló termékek

 

 

 

– Vízalapú ízesített desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül

32 mg/kg

 

 

– Tej- és tejszármazék-alapú készítmények, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül

32 mg/kg

 

 

– Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül

32 mg/kg

 

 

– Tojásalapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül

32 mg/kg

 

 

– Gabonaalapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül

32 mg/kg

 

 

– Zsíralapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül

32 mg/kg

 

 

– Snackek: különféle ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előre csomagolt, száraz, fűszeres, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék

18 mg/kg

 

 

Édességek

 

 

 

– Édesség hozzáadott cukor nélkül

32 mg/kg

 

 

– Kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül

65 mg/kg

 

 

– Keményítőalapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül

65 mg/kg

 

 

– Jégkrémhez való tölcsér vagy ostya, hozzáadott cukor nélkül

60 mg/kg

 

 

Essoblaten

60 mg/kg

 

 

– Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú kenhető készítmény, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül

32 mg/kg

 

 

– Reggeli gabonamagvak 15%-nál nagyobb rostanyag- és legalább 20% korpatartalommal, csökkentett energiatartalommal és hozzáadott cukor nélkül

32 mg/kg

 

 

– Leheletfrissítő cukorkák, hozzáadott cukor nélkül

200 mg/kg

 

 

– Erősen ízesített frissítő torokpasztillák, hozzáadott cukor nélkül

65 mg/kg

 

 

– Rágógumi, hozzáadott cukor nélkül

250 mg/kg

 

 

– Tábla formájú, csökkentett energiatartalmú édesség

15 mg/kg

 

 

– Almabor és körtebor

20 mg/l

 

 

– Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszes italok vagy bor keverékéből álló italok

20 mg/l

 

 

– 15% (V/V)-nál kisebb alkoholtartalmú szeszes italok

20 mg/l

 

 

– Alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2% (V/V) tényleges alkoholtartalmú sör

20 mg/l

 

 

– Asztali sör (»Bi!!re de table/Tafelbier/Table beer«), az eredeti extrakttartalom nem haladhatja meg a 6%-ot, kivéve a felső erjedésű egyszerű sört (»Obergäriges Einfachbier«)

20 mg/l

 

 

– Sörök, 30 milliekvivalens NaOH-ban kifejezett minimális savtartalommal

20 mg/l

 

 

»Oud bruin«-típusú barna sörök

20 mg/l

 

 

– Csökkentett energiatartalmú sör

1 mg/l

 

 

– Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények, csökkentett energiatartalommal és hozzáadott cukor nélkül

26 mg/kg

 

 

– Gyümölcskonzerv, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül

32 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és gyümölcsíz

32 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmény

32 mg/kg

 

 

– Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek

10 mg/kg

 

 

Feinskostsalat

12 mg/kg

 

 

– Édes-savanyú halkonzervek vagy félkonzervek, és halból, héjas és puhatestű víziállatból készült marinált termékek

10 mg/kg

 

 

– Csökkentett energiatartalmú levesek

5 mg/l

 

 

– Mártások

12 mg/kg

 

 

– Mustár

12 mg/kg

 

 

– Különleges táplálkozási igényeket kielégítő finom pékáru

55 mg/kg

 

 

– Testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt– a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet szerinti – élelmiszerek

26 mg/kg

 

 

Speciális gyógyászati célra szánt – a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet szerinti – tápszerek, diétás élelmiszerek

32 mg/kg

 

 

– Folyékony – az étrend kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

20 mg/kg

 

 

– Szilárd – az étrend kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend kiegészítők

60 mg/kg

 

 

– Vitamin- és/vagy ásványielem-alapú, szirup típusú vagy rágható– az étrend kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrendkiegészítők

185 mg/kg

 

 

– Asztali édesítőszerek

quantum satis

E 962(*)

Aszpartám- és aceszulfám sója

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok

 

 

 

– Vízalapú ízesített italok

350 mg/l (a)

 

 

– Tej- és tejtermékalapú italok

350 mg/l (a)

 

 

Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek és hasonló termékek

 

 

 

– Vízalapú ízesített desszertek

350 mg/kg (a)

 

 

– Tej- és tejtermékalapú készítmények

350 mg/kg (a)

 

 

– Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek

350 mg/kg (a)

 

 

– Tojásalapú desszertek

350 mg/kg (a)

 

 

– Gabonaalapú desszertek

350 mg/kg (a)

 

 

– Zsíralapú desszertek

350 mg/kg (a)

 

 

Snackek: meghatározott ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előrecsomagolt, száraz, pikáns ízű, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék

500 mg/kg (b)

 

 

Édességek és egyéb termékek

 

 

 

– Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított:

 

 

 

a) Kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú édességek

500 mg/kg (a)

 

 

b) Keményítőalapú édességek

1000 mg/kg (b)

 

 

c) Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú
krémek

1000 mg/kg (b)

 

 

d) Reggeli gabonamagvak 15%-nál nagyobb
rostanyag- és legalább 20% korpatartalommal

1000 mg/kg (b)

 

 

e) Fagyasztott állapotban fogyasztandó
készítmények (például fagylaltok, jégkrémek)

800 mg/kg (b)

 

 

f) Dobozos vagy üveges gyümölcskonzervek

350 mg/kg (a)

 

 

– Hozzáadott cukor nélkül előállított cukorkák

500 mg/kg (a)

 

 

Essoblaten

1000 mg/kg (b)

 

 

– Hozzáadott cukor nélkül készített leheletfrissítő cukorkák

2500 mg/kg (a)

 

 

– Hozzáadott cukor nélküli rágógumi

2000 mg/kg (a)

 

 

– Almabor és körtebor

350 mg/l (a)

 

 

– Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszesital vagy bor keverékéből álló italok

350 mg/l (a)

 

 

– Legfeljebb 15% (V/V) alkoholtartalmú szeszesitalok

350 mg/l (a)

 

 

– Alkoholmentes sör vagy a legfeljebb 1,2% (V/V) alkoholtartalmú sör

350 mg/l (a)

 

 

– Asztali sör (/Biere de table/Tafelbier/ Table beer), amelynek eredeti extrakttartalma legfeljebb 6%, kivéve a felsőerjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”)

350 mg/l (a)

 

 

– Sörök, amelyeknek minimális savtartalma 30 milliekvivalens, NaOH-ban kifejezve

350 mg/l (a)

 

 

– „Oud bruin” típusú barna sörök

350 mg/l (a)

 

 

– Csökkentett energiatartalmú sör

25 mg/l (b)

 

 

– Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és gyümölcsíz

1000 mg/kg (b)

 

 

– Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények

350 mg/kg (a)

 

 

– Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, különleges táplálkozási célokra

1000 mg/kg (a)

 

 

– Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek

200 mg/kg (a)

 

 

Feinkostsalat

350 mg/kg (b)

 

 

– Édes–savanyú halkonzervek vagy félkonzervek, valamint marinírozott halak, rákok és puhatestűek

200 mg/kg (a)

 

 

– Csökkentett energiatartalmú levesek

110 mg/l (b)

 

 

– Szószok, mártások

350 mg/kg (b)

 

 

– Mustár

350 mg/kg (b)

 

 

Különleges táplálkozási célokra készült termékek

 

 

 

– A 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet szerinti csökkentett energiatartalmú élelmiszerek

450 mg/kg (a)

 

 

– A 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet szerinti speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek, diétás élelmiszerek

450 mg/kg (a)

 

 

– Folyékony – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

350 mg/l (a)

 

 

– Szilárd – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők

500 mg/kg (a)

 

 

– Szirup- vagy rágótabletta-szerű – a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti – étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal

2000 mg/kg (a)

(*) Az aszpartám-aceszulfám sójának maximális felhasználási szintje alkotórészeinek, az aszpartámnak (E951) és az aceszulfám-K-nak (E950) a maximális felhasználási szintjéből vezethető le. Az aszpartám-aceszulfám sójának használata esetén sem az aszpartám (E951), sem az aceszulfám-K (E950) maximális felhasználási szintjét nem lehet túllépni sem külön-külön, sem együttesen (E950 + E951).

Az oszlopban megadott határértékek vagy

(a) aceszulfám-K vagy

(b) aszpartám equivalensben vannak kifejezve.

(1) A maximális felhasználási szintek szabad savban vannak kifejezve.

(2) A maximális felhasználási szintek szabad imidben vannak kifejezve.

4. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez37

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/36 számú előírása az élelmiszerekben használható színezékekről

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/36 számú előírása az élelmiszerekben használható színezékekről

A rész

1.    Az élelmiszerekben csak a B részben felsorolt anyag használható színezékként.

2.    A C részben felsorolt élelmiszerekben nem szabad színezéket használni, kivéve, ha erről a D, E vagy F rész másképpen rendelkezik.

3.    A D, E és F részekben felsorolt élelmiszerekben csak az ott leírt feltételekkel szabad színezékeket felhasználni. Ugyanezekben az élelmiszerekben akkor is fel szabad használni a színezékeket, ha azok a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet [a továbbiakban: 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet] szerinti különleges táplálkozási célokra szánt termékek.

4.    A kizárólag meghatározott felhasználási célra engedélyezett színezékeket az E rész tartalmazza.

5.    Az élelmiszerekben általánosan engedélyezett színezékek listáját és felhasználásuk feltételeit az F rész tartalmazza.

6.    A B–F részekben feltüntetett maximális szintek

a)    a használati utasítás szerint elkészített, fogyasztásra kész élelmiszerekre,

b)    a színezékkészítményben lévő tiszta színezőanyag mennyiségére vonatkoznak.

7.    A következő részek alkalmazásában a „quantum satis” (elegendő mennyiség) alatt azt kell érteni, hogy nincs számszerűen rögzített felhasználási szint, a színezékeket csak olyan mennyiségben szabad használni, amely a Jó Gyártási Gyakorlat (GMP) szerint a kívánt cél elérése szempontjából feltétlenül szükséges és nem vezeti félre a fogyasztót.

8.    A hústermékek egészségügyi vizsgálatának igazolására és másfajta jelölésére csak az E 155 Barna HT, az E 133 Brillantkék FCF vagy az E 129 Alluravörös AC, illetve az E 133 Brillantkék FCF és az E 129 Alluravörös AC megfelelő keveréke használható fel.

9.    A tojáshéj dekorációs színezésére vagy pecsételésére csak a B részben felsorolt színezékek használhatók fel.

10.    Közvetlenül a lakosság számára csak a B részben felsorolt színezékek árusíthatók, kivéve az E 123, E 127, E 154, E 160b, E 161g, E 173 és E 180 számú anyagokat.

B rész

Az engedélyezett élelmiszer-színezékek listája

Megjegyzés: A következőkben felsorolt színezékek alumíniumlakkjai szintén engedélyezve vannak.

E szám

Általános elnevezés

Colour Index(1)
vagy leírás

E 100

Kurkumin

75300

E 101

a) Riboflavin

 

 

b) Riboflavin-5-foszfát

 

E 102

Tartrazin

19140

E 104

Kinolinsárga

47005

E 110

Narancssárga FCF, Sunset Yellow FCF,

15985

 

Gelborange S, Orange Yellow S

 

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

75470

E 122

Azorubin, karmazsin

14720

E 123

Amaranth

16185

E 124

Neukokcin, Ponceau 4R, Kosnil vörös A

16255

E 127

Eritrozin

45430

E 129

Alluravörös AC

16035

E 131

Patentkék V

42051

E 132

Indigókármin, Indigotin

73015

E 133

Brillantkék FCF

42090

E 140

Klorofillok és klorofillinek

 

 

a) Klorofillok

75810

 

b) Klorofillinek

75815

E 141

Klorofillok és klorofillinek rézkomplexei

175815

 

a) Klorofillok rézkomplexei

 

 

b) Klorofillinek rézkomplexei

 

E 142

Zöld S, Green S

44090

E 150a

Karamell(2)

 

E 150b

Szulfitos karamell

 

E 150c

Ammóniás karamell

 

E 150d

Szulfitos-ammóniás karamell

 

E 151

Brillantfekete BN, Fekete PN

28440

E 153

Növényi szén

 

E 154

Barna FK, Brown FK

 

E 155

Barna HT, Brown HT

20285

E 160a

Karotinok

 

 

a) vegyes karotinok

75130

 

b) béta-karotin

40800

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

75120

E 160c

Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin

 

E 160d

Likopin

 

E 160e

Béta-apo-8-karotinal (C30)

40820

E 160f

Béta-apo-8-karotinsav etilésztere (C30)

40825

E 161b

Lutein

 

E 161g

Kantaxantin

 

E 162

Céklavörös, betanin

 

E 163

Antociánok

Gyümölcsből és zöldségekből fizikai eljárással készített

E 170

Kalcium-karbonát

77220

E 171

Titán-dioxid

77891

E 172

Vas-oxidok és vas-hidroxidok

77491

 

 

77492

 

 

77499

E 173

Alumínium

 

E 174

Ezüst

 

E 175

Arany

 

E 180

Litolrubin BK

 

(1) A Colour Index számok az 1982-es 3. kiadású Colour Index 1–7. köteteiből (1315. oldal), továbbá a következő módosításokból származnak: 37-40 (125.), 41-44 (127-50.), 45-48 (130.), 49-52 (132-50.) és 53-56 (135.).

(2) A karamell kifejezés többé-kevésbé intenzív barna színű, színezésre használt anyagokra utal. Nem azonos azzal a cukros aromás termékkel, amely cukrok melegítésével készül és cukorkák, sütemények és alkoholos italok ízesítésére használják.

C rész

Azon élelmiszerek listája, amelyek hozzáadott színezékeket nem tartalmazhatnak

(Ezen rész szerinti tilalom nem érinti az átvitel (carry-over) elvét, tehát az itt felsorolt élelmiszerek tartalmazhatnak olyan színezéket, amelyet az előállításukhoz felhasznált összetevőben engedélyezetten használtak fel.)

1.    Nyers élelmiszerek.

2.    Minden palackozott vagy csomagolt víz.

3.    Tej, részben fölözött vagy sovány tej, pasztőrözött vagy sterilezett, ideértve az UHT-kezelést is (ízesítés nélkül).

4.    Csokoládés tej.

5.    Savanyú tejkészítmények (fermentált tej, ízesítés nélkül).

6.    Részben vagy teljesen dehidratált tartós tejtermékek, az MÉ 1-3-2001/114 számú előírása értelmében (sűrített és porított tejtermékek).

7.    Író (ízesítés nélkül).

8.    Tejszín (ideértve az UHT-kezeléssel készültet is) és tejszínpor (ízesítés nélkül), tejfehérje-koncentrátumok.

9.    Állati és növényi eredetű olajok és zsírok.

10.    A baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló, a Tanács 1990. június 26-i 1906/90/EGK rendelete szerinti tojások és tojástermékek.

11.    Lisztek, malomipari őrlemények és keményítők.

12.    Kenyérfélék.

13.    Száraztészta és gnocchi.

14.    Cukor, beleértve az összes mono- és diszacharidot.

15.    Paradicsomsűrítmények és üveges vagy dobozos paradicsomkonzervek.

16.    Paradicsomalapú szószok.

17.    Gyümölcslé és gyümölcsnektár, az MÉ 1-3-2001/112 számú előírása értelmében, továbbá zöldséglevek.

18.    Gyümölcsök, zöldségek (beleértve a burgonyát is) és gombák – hőkezeléssel tartósítva vagy szárítva; feldolgozott gyümölcsök, zöldségek (a burgonyát is beleértve) és gombák.

19.    Extra dzsem, extra zselé és cukrozott gesztenyekrém, az MÉ 1-3-2001/113 számú előírása értelmében; créme de pruneaux.

20.    Halak, rákok és puhatestűek, hús, baromfi és vad, valamint ezek készítményei, de nem tartoznak ide az ezen összetevőket tartalmazó készételek.

21.    Kakaótermékek és csokoládé összetevők a kakaó- és csokoládétermékekben, az MÉ 1-3-2000/36 számú előírása értelmében.

22.    Pörkölt kávé, tea, cikória; tea- és cikóriakivonatok; forrázásra, illetve vizes kioldásra szánt tea, növény-, gyümölcs- és gabonamag-készítmények, valamint ezen termékek keverékei és instant keverékei.

23.    Étkezési só, sóhelyettesítők, fűszerek és fűszerkeverékek.

24.    Borok és más, a borpiac közös szervezéséről szóló, a Tanács 1999. május 17-i 1493/1999/EK rendeletében meghatározott egyéb termékek.

25.    Korn, Kornbrand, Ouzo, Grappa; Tsikoudia Krétáról, Tsipouro Macedóniából, Tsipouró Tesszáliából, Tsipouro Tyrnavosból, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise, London gin, gyümölcspárlatos italok, gyümölcspárlatok, a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, a Tanács 1989. május 29-i 1576/89/EGK rendelete (a továbbiakban: 1576/89/EGK rendelet) értelmében.

26.    Sambuca, Maraschino és Mistra az 1576/89/EGK rendelete értelmében.

27.    Boralapú, ízesített, kis alkoholtartalmú italok (Sangria, Clarea és Zurra).

28.    Borecet.

29.    Csecsemők és kisgyermekek számára készült ételek a 36/2004 (IV. 26.) ESZCSM rendelet értelmében, beleértve a nem egészséges csecsemők és kisgyermekek számára készült ételeket is.

30.    Méz.

31.    Maláta és malátatermékek.

32.    Érlelt és nem érlelt (friss) sajtok (ízesítés nélkül), natúrtúró.

33.    Juh és kecske tejéből készült vaj.

D rész

Azon élelmiszerek listája, amelyekhez csak az itt felsorolt színezőanyagok adhatók

Élelmiszerek

Engedélyezett színezékek

Maximális szint

Malátás kenyér

E 150a

Karamell

quantum satis

 

E 150b

Szulfitos karamell

 

 

E 150c

Ammóniás karamell

 

 

E 150d

Szulfitos-ammóniás karamell

 

 

E 150a

Karamell

quantum satis

Sör

E 150b

Szulfitos karamell

 

Cidre bouché

E 150c

Ammóniás karamell

 

 

E 150d

Szulfitos-ammóniás karamell

 

Vaj (a csökkentett zsírtartalmú és a kon- centrált vajat is beleértve)

E 160a

Karotinok

quantum satis

Margarin, minarin, más zsíremulziók és

E 160a

Karotinok

quantum satis

vizet eredendően nem tartalmazó zsírok

E 100

Kurkumin

quantum satis

 

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

10 mg/kg

Zsályás Derby sajt

E 140

Klorofillok

quantum satis

 

 

Klorofillinek

 

 

E 141

Klorofillok és klorofillinek

 

 

 

rézkomplexei

 

Érlelt narancssárga, sárga és csontfehér

E 160a

Karotinok

quantum satis

színű sajt, ízesítés nélküli ömlesztett sajtok

E 160c

Paprikakivonat

 

 

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

15 mg/kg

Vörös Leicester sajt

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

50 mg/kg

Mimolette sajt

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

35 mg/kg

Morbier sajt

E 153

Növényi szén

quantum satis

Vörös márványozott sajt

E 120

Kosnil, kárminsav és kárminok

125 mg/kg

 

E 163

Antociánok

quantum satis

Ecet

E 150a

Karamell

quantum satis

 

E 150b

Szulfitos karamell

 

 

E 150c

Ammóniás karamell

 

 

E 150d

Szulfitos-ammóniás karamell

 

Whisky, Whiskey, gabonapálinka (Korn vagy Kornbrand vagy az Eua de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise kivéte- lével), borpárlat, rum, brandy, weinbrand, szőlőtörköly, szőlőtörkölypárlat (a Tsikoudia Tsipouro és az Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise kivételével), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, az 1576/89/EGK rendelet értelmében

E 150a
E 150b
E 150c
E 150d

Karamell
Szulfitos karamell
Ammóniás karamell
Szulfitos-ammóniás karamell

quantum satis

Ízesített boralapú italok (a bitter soda kivételével) és ízesített borok, az ízesített bor, az ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, a Tanács 1991. június 10-i 1601/91/EGK rendelete (a továbbiakban: 1601/91/EGK rendelet) értelmében

E 150a
E 150b
E 150c
E 150d

Karamell
Szulfitos karamell
Ammóniás karamell
Szulfitos-ammóniás karamell

quantum satis

Americano

E 150a

Karamell

quantum satis

 

E 150b

Szulfitos karamell

 

 

E 150c

Ammóniás karamell

 

 

E 150d

Szulfitos-ammóniás karamell

 

 

E 163

Antociánok

 

 

E 100

Kurkumin

100 mg/l (egyedileg vagy keverten)

 

E 101

a) Riboflavin

 

 

 

b) Riboflavin-5-foszfát

 

 

E 102

Tartrazin

 

 

E 104

Kinolinsárga

 

 

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

 

 

E 122

Azorubin, karmazsin

 

 

E 123

Amaranth

 

 

E 124

Neukokcin, Ponceau 4R

 

Bitter soda és bitter vino

E 150a

Karamell

quantum satis

az 1601/91/EGK rendelet értelmében

E 150b

Szulfitos karamell

 

 

E 150c

Ammóniás karamell

 

 

E 150d

Szulfitos-ammóniás karamell

 

 

E 100

Kurkumin

100 mg/l (egyedileg vagy keverten)

 

E 101

a) Riboflavin

 

 

 

b) Riboflavin-5-foszfát

 

 

E 102

Tartrazin

 

 

E 104

Kinolinsárga

 

 

E 110

Narancssárga FCF,

 

 

 

Sunset Yellow FCF, Gelborange S

 

 

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

 

 

E 122

Azorubin

 

 

E 123

Amaranth

 

 

E 124

Neukokcin, Ponceau 4R

 

 

E 129

Alluravörös AC

 

Meghatározott termőhelyen termelt likőr

E 150a

Karamell

quantum satis

borok és minőségi likőrborok

E 150b

Szulfitos karamell

 

 

E 150c

Ammóniás karamell

 

 

E 150d

Szulfitos-ammóniás karamell

 

Zöldségek ecetes-sós felöntőlében vagy olajban (az olívabogyó kivételével)

E 101

a) Riboflavin

quantum satis

 

 

b) Riboflavin-5-foszfát

 

 

E 140

Klorofillok, klorofillinek

 

 

E 150a

Karamell

 

 

E 150b

Szulfitos karamell

 

 

E 150c

Ammóniás karamell

 

 

E 150d

Szulfitos-ammóniás karamell

 

 

E 141

Klorofillok és klorofillinek rézkomplexei

 

 

E 160a

Karotinok

 

 

 

a) vegyes karotinok

 

 

 

b) béta-karotinok

 

 

E 162

Céklavörös, betanin

 

 

E 163

Antociánok

 

Extrudált, puffasztott, illetve gyümölcsízű reggeli gabonatermékek

E 150c

Ammóniás karamell

quantum satis

 

E 160a

Karotinok

quantum satis

 

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

25 mg/kg

 

E 160c

Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin

quantum satis

Gyümölcsízesítésű reggeli gabonatermékek

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

200 mg/kg

 

E 162

Céklavörös, betanin

(egyedileg vagy keverten)

 

E 163

Antociánok

 

Az MÉ 1-3-2001/113 számú előírása szerinti dzsem, zselé és marmelád, továbbá más hasonló gyümölcskészítmények, a csökkentett energiatartalmú termékeket is beleértve

E 100
E 140

E 141
E 150a
E 150b
E 150c
E 150d
E 160a


E 160c

Kurkumin
Klorofillok
Klorofillinek
Klorofillok és klorofillinek réz-komplexei
Karamell
Szulfitos karamell
Ammóniás karamell
Szulfitos-ammóniás karamell
Karotinok
a) vegyes karotinok
b) béta-karotinok
Paprikakivonat, kapszantin, kapszurbin

quantum satis

 

E 162

Céklavörös, betanin

 

 

E 163

Antociánok

 

 

E 104

Kinolinsárga

100 mg/kg (egyedileg vagy keverten)

 

E 110

Narancssárga S,

 

 

 

Sunset Yellow FCF, Gelborange S

 

 

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

 

 

E 124

Neukokcin, Ponceau 4R

 

 

E 142

Zöld S, Green S

 

 

E 160d

Likopin

 

 

E 161b

Lutein

 

Töltelékes húskészítmények

E 100

Kurkumin

20 mg/kg

Pâtés és terrines

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

100 mg/kg

 

E 150a

Karamell

quantum satis

 

E 150b

Szulfitos karamell

quantum satis

 

E 150c

Ammóniás karamell

quantum satis

 

E 150d

Szulfitos-ammóniás karamell

quantum satis

 

E 160a

Karotinok

20 mg/kg

 

E 160c

Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin

10 mg/kg

 

E 162

Céklavörös, betanin

quantum satis

Luncheon meat

E 129

Alluravörös

25 mg/kg

Breakfast sausages legalább 6%

E 129

Alluravörös

25 mg/kg

cereáliatartalommal

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

100 mg/kg

Burger meat legalább 4% zöldség-, illetve

E 150a

Karamell

quantum satis

cereáliatartalommal

E 150b

Szulfitos karamell

quantum satis

 

E 150c

Ammóniás karamell

quantum satis

 

E 150d

Szulfitos-ammóniás karamell

quantum satis

Chorizó-kolbász

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

200 mg/kg

Salchichon

E 124

Neukokcin, Ponceau 4R

250 mg/kg

Sobrasada

E 110

Narancssárga S,

135 mg/kg

 

 

Sunset Yellow FCF, Gelborange S

 

 

E 124

Neukokcin, Ponceau 4R

200 mg/kg

Pasturmas (ehető külső burkolata)

E 100

Kurkumin

 

 

E 101

a) Riboflavin

quantum satis

 

 

b) Riboflavin-5-foszfát

 

 

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

 

Szárított burgonyagranulátumok és pelyhek

E 100

Kurkumin

quantum satis

Rehidratált borsókonzerv

E 102

Tartrazin

100 mg/kg

(processed mushy and garden peas)

E 133

Brillantkék FCF

20 mg/kg

 

E 142

Zöld S, Green S

10 mg/kg

E rész

A kizárólag meghatározott használatra engedélyezett színezékek listája

Színezék

Élelmiszer

Maximális szint

E 123

Amaranth

Aperitif borok, a 15% (V/V)-nál kevesebb alkoholt tartalmazó szeszesitalok

30 mg/l

 

 

Kaviár (halikra)

30 mg/kg

E 127

Eritrozin

Koktélcseresznye és cukrozott cseresznye

200 mg/kg

 

 

Bigarreaux cseresznye szirupban és koktélokban

150 mg/kg

E 154

Barna FK

Füstölt hering

20 mg/kg

E 161g

Kantaxantin

Saucisses de Strasbourg

15 mg/kg

E 173

Alumínium

Torták, sütemények, drazsé díszítésére használt külső cukorbevonatok

quantum satis

E 174

Ezüst

Édességek külső bevonata

quantum satis

 

 

Csokoládék díszítése

 

 

 

Likőrök

 

E 175

Arany

Édességek külső bevonata

quantum satis

 

 

Csokoládék díszítése

 

 

 

Likőrök

 

E 180

Litolrubin BK

Sajthéj

quantum satis

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

Margarin, minarin, más zsíremulziók és vizet eredendően nem tartalmazó zsírok

10 mg/kg

 

 

Díszítések és bevonatok

20 mg/kg

 

 

Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények

10 mg/kg

 

 

Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (fagylaltok, jégkrémek stb.)

20 mg/kg

 

 

Likőrök, a 15% (V/V)-nál kevesebb hozzáadott alkoholt tartalmazó italokat is beleértve

10 mg/l

 

 

Ízesített ömlesztett sajtok

15 mg/kg

 

 

Érlelt narancssárga, sárga és csontfehér színű sajtok, ízesítés nélküli ömlesztett sajtok

15 mg/kg

 

 

Desszertek

10 mg/kg

 

 

Snackek: száraz, pikáns ízű burgonya-, gabona- vagy keményítőalapú rágcsálnivalók:

 

 

 

– Extrudált és/vagy puffasztott pikáns ízű termékek

20 mg/kg

 

 

– Egyéb pikáns ízű snack-termékek, valamint pikáns ízű bevonattal ellátott dió- és mogyoróalapú snackek

10 mg/kg

 

 

Füstölt hal

10 mg/kg

 

 

Ehető sajthéj és ehető kolbász-burkolóanyag

20 mg/kg

 

 

Vörös Leicester sajt

50 mg/kg

 

 

Mimolette sajt

35 mg/kg

 

 

Extrudált, puffasztott, illetve gyümölcsízű reggeli gabonatermékek

25 mg/kg

F rész

A C és a D részben fel nem sorolt élelmiszerekhez engedélyezett színezékek

I.    A következő színezékek a II. fejezetben felsorolt élelmiszerekben és minden olyan élelmiszerben használhatók quantum satis szerint, amelyet a C és a D rész nem tartalmaz.

E 101

a) Riboflavin

 

b) Riboflavin-5-foszfát

E 140

Klorofillok és klorofillinek

E 141

Klorofillok és klorofillinek rézkomplexei

E 150a

Karamell

E 150b

Szulfitos karamell

E 150c

Ammóniás karamell

E 150d

Szulfitos-ammóniás karamell

E 153

Növényi szén

E 160a

Karotinok

E 160c

Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin

E 162

Céklavörös, betanin

E 163

Antociánok

E 170

Kalcium-karbonát

E 171

Titán-dioxid

E 172

Vas-oxidok és vas-hidroxidok

II.    A következő színezékeket egyedileg vagy keverten az e fejezetben megadott élelmiszerekhez a táblázatban megállapított maximális szintig szabad felhasználni.

Az alkoholmentes ízesített italok, szörpök, fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (fagylaltok, jégkrémek stb.), desszertek, finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények és édességek esetén azonban a színezékeket a táblázatban megadott határig csak úgy lehet használni, hogy az E 110, E 122, E 124 és E 155 számú színezékek közül egyiknek a mennyisége sem haladhatja meg az 50 mg/kg-ot vagy mg/l-t.

E 100

Kurkumin

E 102

Tartrazin

E 104

Kinolinsárga

E 110

Narancssárga FCF, Sunset Yellow FCF, Gelborange S, Orange Yellow S

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

E 122

Azorubin, karmazsin

E 124

Neukokcin, Ponceau 4R, Kosnil vörös A

E 129

Alluravörös AC

E 131

Patentkék V

E 132

Indigókármin, Indigotin

E 133

Brillantkék FCF

E 142

Zöld S, Green S

E 151

Brillantfekete BN, Fekete PN

E 155

Barna HT, Brown HT

E 160d

Likopin

E 160e

Béta-apo-8-karotinál (C 30)

E 160f

Béta-apo-8-karotinsav etilésztere (C 30)

E 161b

Lutein

Élelmiszerek

Maximális szint

Alkoholmentes, ízesített italok

100 mg/l

Kandírozott gyümölcsök és zöldségek, Mostarda di frutta

200 mg/kg

Piros gyümölcsök konzervei

200 mg/kg

Vegyesgyümölcs-íz és -lekvár (az MÉ 2-33 számú irányelv szerint szabályozott)

 

Édességek

300 mg/kg

Díszítések és bevonatok

500 mg/kg

Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények (például kekszek, kalácsok, ostyák)

200 mg/kg

Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (fagylaltok, jégkrémek stb.)

150 mg/kg

Ízesített ömlesztett sajtok

100 mg/kg

Desszertek (pl. pudingok, desszertöntetek)

150 mg/kg

Tejalapú desszertek, az ízesített tejtermékeket is beleértve (például Túró Rudi, túrókrémek)

150 mg/kg

Szószok, mártások, ízesítőanyagok (például curry-por, tandoora), relisch, ételízesítők, chutney és piccalilli

500 mg/kg

Mustár

300 mg/kg

Halkrém és rákkrém

100 mg/kg

Előfőzött rákok

250 mg/kg

Lazacpótlók

500 mg/kg

Surimi

500 mg/kg

Kaviár

300 mg/kg

Füstölt hal

100 mg/kg

Snackek: száraz, pikáns ízű, burgonya-, gabona- vagy keményítőalapú termékek:

– extrudált vagy puffasztott pikáns ízű termékek

– egyéb pikáns ízű snacktermékek, valamint pikáns ízű bevonattal ellátott dió- és mogyoróalapú snack

200 mg/kg

100 mg/kg

Ehető sajthéj és ehető kolbász-burkolóanyag

quantum satis

Teljes értékű fogyókúrás termékek, amelyek a teljes napi étrend-helyettesítői vagy csak egy étkezést helyettesítenek

50 mg/kg

Orvosi ellenőrzés mellett használható teljes értékű termékek és étrend-kiegészítők

50 mg/kg

Folyékony étrend-kiegészítők

100 mg/l

Szilárd étrend-kiegészítők

300 mg/kg

Levesek

50 mg/kg

Növényifehérje-alapú hús- és halanalógok

100 mg/kg

Szeszesitalok, a 15% (V/V)-nál kevesebb alkoholt tartalmazó italokat is beleértve,
a C és a D részben említettek kivételével

200 mg/l

Ízesített borok, ízesített boralapú italok és ízesített borkoktélok, a C és a D részben említettek kivételével

200 mg/l

Gyümölcsborok (csendes vagy szénsavas)

200 mg/l

Almabor (a cidre bouche kivételével) és körtebor

 

Ízesített gyümölcsborok, ízesített alma- és körtebor, gyümölcslikőrbor

 

5. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez38

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-95/2 számú előírása az édesítőszereken és a színezékeken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-95/2 számú előírása az édesítőszereken és a színezékeken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról

A rész

1.    Csak a B és a D, E, F részekben felsorolt anyagok használhatók az élelmiszerekben a 1333/2008/EK rendelet I. melléklet 3–26. pontjaiban meghatározott célokra.

2.    A B részben felsorolt élelmiszer-adalékanyagok az 1. pontban meghatározott célokra – a C részben felsorolt élelmiszerek kivételével a „quantum satis” elve szerint használhatók.

3.    A 2. pont – eltérő rendelkezés hiányában – nem alkalmazható a következőkre:

a)    – nyers élelmiszer (amely semmiféle, az eredeti állapotát lényegesen megváltoztató kezelésen nem ment keresztül; végezhettek azonban rajta válogatást, darabolást, csontozást, darálást, bőrtelenítést, hámozást, hántolást, aprítást, vagdalást, tisztítást, kopasztást, gyorsfagyasztást vagy fagyasztást, hűtést, őrlést, kifejtést, csomagolást vagy kicsomagolást),

– az MÉ 1-3-2001/110 számú előírása szerinti méz,

– növényi vagy állati eredetű, nem emulgeált olajok és zsírok,

– vaj,

– pasztőrözött és sterilezett (beleértve az UHT-kezelt), fölözött, részben fölözött és teljes zsírtartalmú tej és pasztőrözött teljes zsírtartalmú tejszín,

– nem ízesített, fermentált, élő mikroflórájú tejtermékek,

– a külön jogszabály szerinti természetes ásványvíz és forrásvíz,

– kávé (kivéve az ízesített instant kávét) és kávékivonatok,

– nem ízesített tealevél,

– az MÉ 1-3-2001/111 számú előírása szerinti cukrok,

– száraztészta, kivéve a gluténmentes, illetve a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendeletnek [a továbbiakban: 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet] megfelelően gyártott fehérjeszegény diétára szánt tésztát,

– természetes, nem ízesített író (kivéve a sterilezett írót),

b)    a 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek, beleértve a nem egészséges csecsemők és kisgyermekek számára szánt élelmiszereket is, amelyekre a G rész rendelkezései vonatkoznak,

c)    a C részben felsorolt élelmiszerekre, amelyek csak a C, D és E részekben felsorolt adalékanyagokat tartalmazhatják, az ott előírt feltételekkel.

4.    A D és E részben felsorolt adalékanyagokat csak az ott felsorolt élelmiszerekben, az ott megadott feltételekkel szabad használni.

5.    Az F részben felsorolt adalékanyagok az ott megadott feltételekkel használhatók hordozóként vagy hordozóoldószerként.

6.    Ezt az előírást a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre a 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelettel összhangban kell alkalmazni.

7.    A következő részekben engedélyezett szintek – ha más utalás nincs erre – az élelmiszer forgalomba került állapotára vonatkoznak.

8.    A következő részek alkalmazásában a „quantum satis” (elegendő mennyiség) alatt azt kell érteni, hogy nincs számszerűen rögzített felhasználási szint, az adalékanyagokat csak olyan mennyiségben szabad használni, amely a Jó Gyártási Gyakorlat (GMP) szerint a kívánt cél elérése szempontjából feltétlenül szükséges és nem vezeti félre a fogyasztót.

B rész

Az A rész 3. pont szerinti élelmiszerek kivételével általánosan használható élelmiszer-adalékanyagok

Megjegyzés:

1)     Az ezen a listán lévő anyagok – az A rész 3. pont szerinti élelmiszerek kivételével – valamennyi élelmiszerhez hozzáadhatók a „quantum satis” elv szerint.

2)     Az E 407, E 407a és E 440 számú anyagok cukorfélékkel standardizálhatók olyan feltétellel, hogy ezt az E szám vagy a megnevezés mellett deklarálják.

3)     A használt jelek:

*    Az E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 és E 949 számú anyagok az A rész 3. pont szerinti élelmiszerekben is használhatók.

#    Az E 410, E 412, E 415 és E 417 anyagok nem használhatók a fogyasztáskor rehidratálásra szánt dehidratált élelmiszerek előállítására.

4)     Az E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 és E 440 számok alatt felsorolt anyagok azonban nem használhatók fel zselés minicsészékben, amelyek ezen előírás alkalmazásában szilárd állagú zselés édességet jelentenek, félmerev minicsészékben vagy minikapszulákban, amelyek egy falatban történő elfogyasztásra valók, a minicsészékre vagy minikapszulákra gyakorolt nyomással juttatva őket a szájba.

E szám

Név

E 170

kalcium-karbonát

E 260

ecetsav

E 261

kálium-acetát

E 262

nátrium-acetátok

 

a) nátrium-acetát

 

b) nátrium-hidrogén-acetát (nátrium-diacetát)

E 263

kalcium-acetát

E 270

tejsav

E 290

szén-dioxid*

E 296

almasav

E 300

aszkorbinsav

E 301

nátrium-aszkorbát

E 302

kalcium-aszkorbát

E 304

aszkorbinsav zsírsav- észterei

 

a) aszkorbil-palmitát

 

b) aszkorbil-sztearát

E 306

tokoferolban dús extraktum

E 307

alfa-tokoferol

E 308

gamma-tokoferol

E 309

delta-tokoferol

E 322

lecitinek

E 325

nátrium-laktát

E 326

kálium-laktát

E 327

kalcium-laktát

E 330

citromsav

E 331

nátrium-citrátok

 

a) nátrium-dihidrogén-citrát

 

b) dinátrium-dihidrogén-citrát

 

c) trinátrium-citrát

E 332

kálium-citrátok

 

a) kálium-dihidrogén-citrát

 

b) trikálium-citrát

E 333

kalcium-citrátok

 

a) kalcium-hidrogén-citrát

 

b) dikalcium-dihidrogén-dicitrát

 

c) trikalcium-citrát (trikalcium-dicitrát)

E 334

borkősav (L(+)-)

E 335

nátrium-tartarátok

 

a) nátrium-hidrogén-tartarát

 

b) dinátrium-tartarát

E 336

kálium-tartarátok

 

a) kálium-hidrogén-tartarát

 

b) dikálium-tartarát

E 337

kálium-nátrium-tartarát

E 350

nátrium-malátok

 

a) nátrium-malát

 

b) nátrium-hidrogén-malát

E 351

kálium-malát

E 352

kalcium-malátok

 

a) kalcium-malát

 

b) kalcium-hidrogén-malát (kalcium-dihidrogén-dimalát)

E 354

kalcium-tartarát

E 380

triammónium-citrát

E 400

alginsav

E 401

nátrium-alginát

E 402

kálium-alginát

E 403

ammónium-alginát

E 404

kalcium-alginát

E 406

agar

E 407

karragén (gyöngyzuzmó)

E 407a

feldolgozott euchema tengeri moszat

E 410

szentjánoskenyérliszt#

E 412

guargumi# (guargyanta)

E 413

tragantmézga

E 414

gumiarábikum

E 415

xantángumi# (xantángyanta)

E 417

taramagliszt#

E 418

gellángumi

E 422

glicerin

E 440

pektinek

 

a) pektin

 

b) lebontott pektin (amidált pektin)

E 460

cellulóz

 

a) mikrokristályos cellulóz

 

b) porított cellulóz

E 461

metil-cellulóz

E 462

etil-cellulóz

E 463

(hidroxi-propil)-cellulóz

E 464

(hidroxi-propil)-metil-cellulóz

E 465

etil-metil-cellulóz

E 466

(karboxi-metil)-cellulóz

 

nátrium-[(karboxi-metil)-cellulóz]

 

cellulózgumi

E 469

enzimesen hidrolizált karboxi-metil cellulóz

 

enzimesen hidrolizált cellulózgumi

E 470a

zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsói

E 470b

zsírsavak magnéziumsói

E 471

zsírsavak mono- és digliceridjei

E 472a

zsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav- észterei

E 472b

zsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav- észterei

E 472c

zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav- észterei

E 472d

zsírsavak mono- és digliceridjeinek borkősav- észterei

E 472e

zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav észterei

E 472f

zsírsavak mono- és digliceridjeinek vegyes ecetsav- és borkősav- észterei

E 500

nátrium-karbonátok

 

a) nátrium-karbonát

 

b) nátrium-hidrogén-karbonát

 

c) nátrium-szeszkvikarbonát

E 501

kálium-karbonátok

 

a) kálium-karbonát

 

b) kálium-hidrogén-karbonát

E 503

ammónium-karbonátok

 

a) ammónium-karbonát

 

b) ammónium-hidrogén-karbonát

E 504

magnézium-karbonátok

 

a) magnézium-karbonát

 

b) magnézium-dihidrogén-dikarbonát

E 507

sósav

E 508

kálium-klorid

E 509

kalcium-klorid

E 511

magnézium-klorid

E 513

kénsav

E 514

nátrium-szulfátok

 

a) nátrium-szulfát

 

b) nátrium-hidrogén-szulfát

E 515

kálium-szulfátok

 

a) kálium-szulfát

 

b) kálium-hidrogén-szulfát

E 516

kalcium-szulfát

E 524

nátrium-hidroxid

E 525

kálium-hidroxid

E 526

kalcium-hidroxid

E 527

ammónium-hidroxid

E 528

magnézium-hidroxid

E 529

kalcium-oxid

E 530

magnézium-oxid

E 570

zsírsavak

E 574

glükonsav

E 575

glükono-delta-lakton

E 576

nátrium-glükonát

E 577

kálium-glükonát

E 578

kalcium-diglükonát

E 640

glicin és nátriumsója

E 920

L-cisztein (csak lisztkezelőszerként használható)

E 938

argon*

E 939

hélium*

E 941

nitrogén*

E 942

dinitrogén-oxid*

E 948

oxigén*

E 949

hidrogén*

E 1103

invertáz

E 1200

polidextróz

E 1404

oxidált keményítő

E 1410

monokeményítő-foszfát

E 1412

dikeményítő-foszfát

E 1413

foszforilezett dikeményítő-foszfát

E 1414

acetilezett dikeményítő-foszfát

E 1420

acetilezett keményítő

E 1422

acetilezett dikeményítő-adipát

E 1440

(hidroxi-propil)-keményítő

E 1442

(hidroxi-propil)-dikeményítő-foszfát

E 1450

keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát

E 1451

acetilezett oxidált keményítő

C rész

Azok az élelmiszerek, amelyekben a B rész szerinti adalékanyagok közül csak az itt felsoroltak használhatók fel

Élelmiszer

 

Adalékanyag

Maximális szint

Az MÉ 1-3-2000/36 számú előírás szerinti kakaó- és csokoládétermékek(1)

E 330

citromsav

5 g/kg

 

E 322

lecitinek

quantum satis

 

E 334

borkősav

5 g/kg

 

E 422

glicerin

quantum satis

 

E 471

zsírsavak mono- és digliceridjei

quantum satis

 

E 472c

zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav- észterei

quantum satis

 

E 170

kalcium-karbonát

a zsírmentes szárazanyag 7%-a, kálium-karbonátban kifejezve

 

E 500

nátrium-karbonátok

 

E 501

kálium-karbonátok

 

 

E 503

ammónium-karbonátok

 

 

E 504

magnézium-karbonát

 

 

E 524

nátrium-hidroxid

 

 

E 525

kálium-hidroxid

 

 

E 526

kalcium-hidroxid

 

 

E 527

ammónium-hidroxid

 

 

E 528

magnézium-hidroxid

 

 

E 530

magnézium-oxid

 

 

E 414

gumiarábikum

kizárólag fényező-anyagként, quantum satis

 

E 440

pektinek

 

Az MÉ 1-3-2001/112 számú előírás szerinti gyümölcslevek és nektárok

E 300

aszkorbinsav

quantum satis

Az MÉ 1-3-2001/112 számú előírás szerinti ananászlé

E 296

almasav

3 g/l

Az MÉ 1-3-2001/112 számú előírás szerinti nektárok

E 330

citromsav

5 g/l

E 270

tejsav

5 g/l

Az MÉ 1-3-2001/112 számú előírás szerinti szőlőlé

E 170

kalcium-karbonát

quantum satis

E 336

kálium-tartarátok

quantum satis

Az MÉ 1-3-2001/112 számú előírása szerinti gyümölcslevek

E 330

citromsav

3 g/l

Az MÉ 1-3-2001/113 számú előírás szerinti extra dzsem és extra zselé

E 440

pektinek

quantum satis

E 270

tejsav

quantum satis

E 296

almasav

 

 

E 300

aszkorbinsav

 

 

E 327

kalcium-laktát

 

 

E 330

citromsav

 

 

E 331

nátrium-citrátok

 

 

E 333

kalcium-citrátok

 

 

E 334

borkősav

 

 

E 335

nátrium-tartarátok

 

 

E 350

nátrium-malátok

 

 

E 471

zsírsavak mono- és digliceridjei

 

Az MÉ 1-3-2001/113 számú előírás szerinti dzsem, zselé és marmelád, valamint más kenhető gyümölcskészítmények, beleértve az MÉ 2-33 számú irányelv szerinti és a csökkentett energiatartalmú termékeket

E 440

pektinek

quantum satis

E 270

tejsav

 

E 296

almasav

 

E 300

aszkorbinsav

 

E 327

kalcium-laktát

 

E 330

citromsav

 

E 331

nátrium-citrátok

 

E 333

kalcium-citrátok

 

 

E 334

borkősav

 

 

E 335

nátrium-tartarátok

 

 

E 350

nátrium-malátok

 

 

E 400

alginsav

10 g/kg (önmagában vagy kombinációban)

 

E 401

nátrium-alginát

 

E 402

kálium-alginát

 

 

E 403

ammónium-alginát

 

 

E 404

kalcium-alginát

 

 

E 406

agar

 

 

E 407

karragén

 

 

E 410

szentjánoskenyérliszt

 

 

E 412

guargumi

 

 

E 415

xantángumi

 

 

E 418

gellángumi

 

 

E 471

zsírsavak mono- és digliceridjei

quantum satis

 

E 509

kalcium-klorid

 

 

E 524

nátrium-hidroxid

 

Az MÉ 1-3-2001/114 számú előírás szerinti részben vagy teljesen dehidratált tej (sűrített tej és tejpor)

E 300

aszkorbinsav

quantum satis

E 301

nátrium-aszkorbát

 

E 304

aszkorbinsav zsírsav- észterei

 

E 322

lecitinek

 

E 331

nátrium-citrátok

 

 

E 332

kálium-citrátok

 

 

E 407

karragén

 

 

E 500b

nátrium-hidrogén-karbonát

 

 

E 501b

kálium-hidrogén-karbonát

 

 

E 509

kalcium-klorid

 

Teljes zsírtartalmú pasztőrözött tejszín

E 401

nátrium-alginát

quantum satis

 

E 402

kálium-alginát

 

 

E 407

karragén

 

 

E 466

nátrium-[(karboxi-metil)-cellulóz]

 

 

E 471

zsírsavak mono- és digliceridjei

 

Fagyasztott és gyors-fagyasztott, nyers gyümölcsök és zöldségek; előcsomagolt, fogyasztásra kész hűtött gyümölcsök és zöldségek, előcsomagolt, nyers hámozott burgonya,
Gyümölcsbefőttek
Nyers halak, rákok és puhatestűek (fagyasztva és gyorsfagyasztva)

E 296

almasav

quantum satis (csak hámozott burgonya esetében)

E 300

aszkorbinsav

quantum satis

E 301

nátrium-aszkorbát

 

E 302

kalcium-aszkorbát

 

E 330

citromsav

 

E 331

nátrium-citrátok

 

E 332

kálium-citrátok

 

E 333

kalcium-citrátok

 

E 440

pektin

quantum satis (csak az almabefőttön kívüli gyümölcsbefőttekben)

 

E 509

kalcium-klorid

Gyorsan főzhető rizs

E 471 E 472a

zsírsavak mono- és digliceridjei zsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav- észterei

quantum satis

Állati vagy növényi eredetű, nem emulgeált olajok és zsírok (kivéve a nyers olajokat és az olívaolajokat)

E 304

aszkorbinsav zsírsav- észterei

quantum satis

E 306

tokoferolban dús extraktum

 

E 307

alfa-tokoferol

 

E 308

gamma-tokoferol

 

E 309

delta-tokoferol

 

E 322

lecitinek

30 g/l

E 471

zsírsavak mono- és digliceridjei

10 g/l

 

E 330

citromsav

quantum satis

 

E 331

nátrium-citrátok

 

 

E 332

kálium-citrátok

 

 

E 333

kalcium-citrátok

 

Állati vagy növényi eredetű, nem emulgeált olajok és zsírok (kivéve a nyers olajokat és az olívaolajokat), melyek speciális sütési, illetve főzési célra vagy mártásszósz készítésére szolgálnak

E 270

tejsav

quantum satis

E 300

aszkorbinsav

 

E 304

aszkorbinsav zsírsav- észterei

 

E 306

tokoferolban dús extraktum

 

E 307

alfa-tokoferol

 

E 308

gamma-tokoferol

 

 

E 309

delta-tokoferol

 

 

E 322

lecitinek

30 g/l

 

E 471

zsírsavak mono- és digliceridjei

10 g/l

 

E 472c

zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav észterei

quantum satis

 

E 330

citromsav

 

 

E 331

nátrium-citrátok

 

 

E 332

kálium-citrátok

 

 

E 333

kalcium-citrátok

 

Finomított olívaolaj, beleértve az olívapogácsa-olajat is

E 307

alfa-tokoferol

200 mg/l

Érlelt sajtok

E 170

kalcium-karbonát

quantum satis

 

E 504

magnézium-karbonátok

 

 

E 509

kalcium-klorid

 

 

E 575

glükono-delta-lakton

 

 

E 500b

nátrium-hidrogén-karbonát

quantum satis (csak a savanyútejsajt esetében)

Mozzarella és savósajtok

E 260

ecetsav

quantum satis

 

E 270

tejsav

 

 

E 330

citromsav

 

 

E 460b

cellulózpor

quantum satis (csak a reszelt és szeletelt sajtok esetében)

 

E 575

glükono-delta-lakton

quantum satis

Dobozos és üveges gyümölcs- és zöldségkonzervek

E 260

ecetsav

quantum satis

E 261

kálium-acetát

 

 

E 262

nátrium-acetát

 

 

E 263

kalcium-acetát

 

 

E 270

tejsav

 

 

E 296

almasav

 

 

E 300

aszkorbinsav

 

 

E 301

nátrium-aszkorbát

 

 

E 302

kalcium-aszkorbát

 

 

E 325

nátrium-laktát

 

 

E 326

kálium-laktát

 

 

E 327

kalcium-laktát

 

 

E 330

citromsav

 

 

E 331

nátrium-citrátok

 

 

E 332

kálium-citrátok

 

 

E 333

kalcium-citrátok

 

 

E 334

borkősav

 

 

E 335

nátrium-tartarátok

 

 

E 336

kálium-tartarátok

 

 

E 337

kálium-nátrium-tartarát

 

 

E 509

kalcium-klorid

 

 

E 575

glükono-delta-lakton

 

Gehakt

E 300

aszkorbinsav

quantum satis

 

E 301

nátrium-aszkorbát

 

 

E 302

kalcium-aszkorbát

 

 

E 330

citromsav

 

 

E 331

nátrium-citrátok

 

 

E 332

kálium-citrátok

 

 

E 333

kalcium-citrátok

 

Előrecsomagolt, friss, darált húsok

E 261

kálium-acetát

quantum satis

 

E 262i

nátrium-acetát

 

 

E 262ii

nátrium-hidrogén-acetát

 

 

E 300

aszkorbinsav

 

 

E 301

nátrium-aszkorbát

 

 

E 302

kalcium-aszkorbát

 

 

E 325

nátrium-laktát

 

 

E 326

kálium-laktát

 

 

E 330

citromsav

 

 

E 331

nátrium-citrátok

 

 

E 332

kálium-citrátok

 

 

E 333

kalcium-citrátok

 

Kizárólag liszt, víz, élesztő vagy kovász és só felhasználásával készített kenyér

E 260

ecetsav

quantum satis

E 261

kálium-acetát

 

E 262

nátrium-acetát

 

E 263

kalcium-acetát

 

E 270

tejsav

 

E 300

aszkorbinsav

 

 

E 301

nátrium-aszkorbát

 

 

E 302

kalcium-aszkorbát

 

 

E 304

aszkorbinsav zsírsav- észterei

 

 

E 322

lecitinek

 

 

E 325

nátrium-laktát

 

 

E 326

kálium-laktát

 

 

E 327

kalcium-laktát

 

 

E 471

zsírsavak mono- és digliceridjei

 

 

E 472a

zsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav- észterei

 

 

E 472d

zsírsavak mono- és digliceridjeinek borkősav- észterei

 

 

E 472e

zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav- észterei

 

 

E 472f

zsírsavak mono- és digliceridjeinek vegyes ecetsav- és borkősav- észterei

 

Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek, pain courant français

E 260

ecetsav

quantum satis

E 261

kálium-acetát

 

E 262

nátrium-acetát

 

E 263

kalcium-acetát

 

E 270

tejsav

 

E 300

aszkorbinsav

 

 

E 301

nátrium-aszkorbát

 

 

E 302

kalcium-aszkorbát

 

 

E 304

aszkorbinsav zsírsav- észterei

 

 

E 322

lecitinek

 

 

E 325

nátrium-laktát

 

 

E 326

kálium-laktát

 

 

E 327

kalcium-laktát

 

 

E 471

zsírsavak mono- és digliceridjei

 

Friss, nyers tészták

E 270

tejsav

quantum satis

 

E 300

aszkorbinsav

 

 

E 301

nátrium-aszkorbát

 

 

E 322

lecitinek

 

 

E 330

citromsav

 

 

E 334

borkősav

 

 

E 471

zsírsavak mono- és digliceridjei

 

 

E 575

glükono-delta-lakton

 

Borok, likőrborok pezsgők és részben erjesztett szőlőmustok

A borokra vonatkozó hatályos jogszabályokban előírtak szerint

 

Sör

E 270

tejsav

quantum satis

 

E 300

aszkorbinsav

 

 

E 301

nátrium-aszkorbát

 

 

E 330

citromsav

 

 

E 414

gumiarábikum

 

Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras
Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

E 300

aszkorbinsav

quantum satis

E 301

nátrium-aszkorbát

 

Ananász- és passió- gyümölcslevek és nektárok

E 440

pektin

3 g/l

Szeletelt és reszelt érlelt sajtok

E 170

kalcium-karbonát

quantum satis

 

E 504

magnézim-karbonátok

 

 

E 509

kalcium-klorid

 

 

E 575

glükono-deltalakton

 

 

E 460

cellulózok

 

Savanyú tejszín vaj

E 500

nátrium-karbonátok

quantum satis

UHT kecsketej

E 331

nátrium-citrátok

4 g/l

Gesztenye lében

E 410

szentjánoskenyérliszt

quantum satis

 

E 412

guargumi

 

 

E 415

xantángumi

 

Ízesítetlen, erjesztett, élő mikroflórájú tejtermékek és helyettesítő termékek kevesebb mint 20% zsírtartalommal

E 406

agar

quantum satis

 

E 407

karragén (gyöngyzuzmó)

 

 

E 410

szentjánoskenyérmag-liszt

 

 

E 412

guargumi (guargyanta)

 

 

E 415

xantángumi (xantángyanta)

 

 

E 440

pektinek

 

 

E 460

cellulóz

 

 

E 466

karboxi-metil-cellulóz

 

 

E 471

zsírsavak mono- és digliceridjei

 

 

E 1404

oxidált keményítő

 

 

E 1410

monokeményítő-foszfát

 

 

E 1412

dikeményítő-foszfát

 

 

E 1413

foszforilezett dikeményítő-foszfát

 

 

E 1414

acetilezett dikeményítő-foszfát

 

 

E 1420

acetilezett keményítő

 

 

E 1422

acetilezett dikeményítő-adipát

 

 

E 1440

hidroxil-propil-keményítő

 

 

E 1442

hidroxil-propil-dikeményítő-
foszfát

 

 

E 1450

keményítő-nátrium-oktenil szukcinát

 

 

E 1451

acetilezett oxidált keményítő

 

(1) A csökkentett energiatartalmú és a hozzáadott cukrot nem tartalmazó kakaó- és csokoládétermékekre a C rész nem vonatkozik.

D rész

Feltételekkel használható tartósítószerek és antioxidánsok

I.    Szorbátok, benzoátok és p-hidroxi-benzoátok

E szám

Név

Rövidítés

E 200

szorbinsav

SA

E 202

kálium-szorbát

 

E 203

kalcium-szorbát

 

E 210

benzoesav

BA1

E 211

nátrium-benzoát

 

E 212

kálium-benzoát

 

E 213

kalcium-benzoát

 

E 214

etil-(p-hidroxi-benzoát)

PHB

E 215

nátrium-etil-(p-hidroxi-benzoát)

 

E 218

metil-(p-hidroxi-benzoát)

 

E 219

nátrium-metil-(p-hidroxi-benzoát)

 

1 Benzoesav bizonyos fermentált termékekben a fermentációs eljárás eredményeként jó gyártási gyakorlat mellett is jelen lehet.

Megjegyzés:

1. Valamennyi fent említett anyag maximális szintje szabad savban van kifejezve.

2. A táblázatban használt rövidítések a következőt jelentik:

– SA + BA: SA és BA egyedileg vagy keverten használva,

– SA + PHB: SA és PHB egyedileg vagy keverten használva,

– SA + BA + PHB: SA, BA és PHB egyedileg vagy keverten használva.

3. A megadott maximális felhasználhatósági szintek a gyártó előírásait követő előállítási módon elkészített, fogyasztásra kész élelmiszerekre vonatkoznak.

Élelmiszer

Maximális szint, mg/kg vagy mg/l

SA

BA

PHB

SA +
BA

SA +
PHB

SA + BA +
PHB

Boralapú, ízesített, kis alkoholtartalmú italok

200

 

 

 

 

 

Alkoholmentes ízesített italok(1)

300

150

 

250 SA + 150 BA

 

 

Tea-, gyümölcs- és növénykivonat-koncentrátumok

 

 

 

600

 

 

Erjesztetlen szőlőlé vallási célra

 

 

 

2000

 

 

A borokra vonatkozó hatályos jogszabályokban előírtak szerinti borok; alkoholmentes bor; gyümölcsbor (beleértve az alkoholmentest) Made wine; almabor és körtebor (beleértve az alkoholmentest)

200

 

 

 

 

 

Sřd…. Saft vagy Sřdet... Saft

500

200

 

 

 

 

Alkoholmentes sör, KEG hordóban

 

200

 

 

 

 

Mézsör

200

 

 

 

 

 

15% (V/V)-nál kisebb alkoholtartalmú szeszes italok

200

200

 

400

 

 

Ravioli és hasonló termékek töltelékei

1000

 

 

 

 

 

Kis cukortartalmú dzsem, zselé, marmelád és hasonló kis energiatartalmú vagy cukormentes termékek; más gyümölcsalapú kenhető termékek Mermeladas

 

500

 

1000

 

 

Kandírozott, kristályosított és mázzal bevont gyümölcs és zöldség

 

 

 

1000

 

 

Aszalt gyümölcs

1000

 

 

 

 

 

Fruktgrod és Rote Grütze

1000

500

 

 

 

 

Gyümölcs- és zöldségkészítmények, beleértve a gyümölcsalapú szószokat, mártásokat, kivéve a tartósított püréket, habokat, befőtteket, salátát és hasonló termékeket

1000

 

 

 

 

 

Zöldségek ecetes-sós felöntőlében vagy olajban (kivéve az olívabogyót)

 

 

 

2000

 

 

Burgonyatészta és elősütött burgonyaszeletek

2000

 

 

 

 

 

Gnocchi

1000

 

 

 

 

 

Polenta

200

 

 

 

 

 

Olívabogyók és olívabogyó-alapú készítmények

1000

500

 

1000

 

 

Főtt, füstölt vagy szárított húskészítmények zselés bevonata, pástétom

 

 

 

 

1000

 

Szárított húskészítmények felületkezelésére

 

 

 

 

 

quantum satis

Féltartós haltermék, beleértve a halikratermékeket

 

 

 

2000

 

 

Sózott, szárított hal

 

 

 

200

 

 

Crangon crangon és crangon vulgaris, főtt

 

 

 

6000

 

 

Előcsomagolt, szeletelt sajt

1000

 

 

 

 

 

Nem érlelt (friss) sajt

1000

 

 

 

 

 

Ömlesztett sajt

2000

 

 

 

 

 

Rétegelt sajt és más élelmiszert tartalmazó sajt

1000

 

 

 

 

 

Hőkezeletlen, tejalapú desszertek

 

 

 

300

 

 

Alvasztott tej

1000

 

 

 

 

 

Tojáslé (fehérje, sárgája vagy teljes tojás)

 

 

 

5000

 

 

Dehidratált, koncentrált, fagyasztott, gyorsfagyasztott tojáskészítmények

1000

 

 

 

 

 

Előcsomagolt, szeletelt kenyér és rozskenyér

2000

 

 

 

 

 

Elősütött, előcsomagolt, kiskereskedelmi forgalomra szánt sütőipari termékek és csökkentett energiatartalmú, kiskereskedelmi forgalomra szánt kenyér

2000

 

 

 

 

 

Finom pékáruk, sütemények, réteslap, tartós lisztes készítmények, 0,65-nél nagyobb vízaktivitással

2000

 

 

 

 

 

Gabona- vagy burgonyaalapú snack és bevont dió

 

 

 

 

1000 (max. 300 PHB)

 

Folyékony tészták

2000

 

 

 

 

 

Édességek (csokoládé kivételével)

 

 

 

 

 

1500 (max. 300 PHB)

Rágógumi

 

 

 

1500

 

 

Öntetek (palacsinta-szirupok, ízesített turmix- és fagylaltszirupok; más hasonló termékek)

1000

 

 

 

 

 

Zsíremulziók (a vaj kivételével) 60% vagy ennél nagyobb zsírtartalommal

1000

 

 

 

 

 

Zsíremulziók 60%-nál kisebb zsírtartalommal (például margarinok)

2000

 

 

 

 

 

Emulgeált mártások, szószok (majonézek, salátaöntetek) 60% vagy ennél nagyobb zsírtartalommal

1000

500

 

1000

 

 

Emulgeált mártások, szószok (majonézek, salátaöntetek) 60%-nál kisebb zsírtartalommal

2000

1000

 

2000

 

 

Nem emulgeált mártások, szószok (például salátaöntetek)

 

 

 

1000

 

 

Elkészített saláták

 

 

 

1500

 

 

Mustár

 

 

 

1000

 

 

Ízesítők és fűszerkészítmények

 

 

 

1000

 

 

Folyékony levesek és erőlevesek (kivéve a konzerveket)

 

 

 

500

 

 

Aszpik

1000

500

 

 

 

 

24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet szerinti speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, kivéve a 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek.
27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet szerinti testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek

 

 

 

1500

 

 

Mehu és Makeutettu

500

200

 

 

 

 

Hús-, hal-, rák- és fejlábú analógok, valamint fehérje bázisú sajtok

2000

 

 

 

 

 

Dulce de membrillo

 

1000

 

 

 

 

Marmelada

 

 

 

1500

 

 

Ostkaka

2000

 

 

 

 

 

Pasha

1000

 

 

 

 

 

Semmelknödelteig

2000

 

 

 

 

 

Sajtok és sajtanalógok (csak felületkezelésre)

quantum satis

 

 

 

 

 

Főzött cékla

 

2000

 

 

 

 

Kollagén alapú burkolóanyagok 0,6 feletti vízaktivitással

quantum satis

 

 

 

 

 

Aromák

 

 

 

1500

 

 

Főtt rákfélék és puhatestűek

 

1000

 

2000

 

 

A 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerinti folyékony étrend-kiegészítők

 

 

 

2000

 

 

Algaalapú, halanalógok

1000

500

 

 

 

 

0,5%-nál több hozzáadott erjeszthető cukrokat és/vagy gyümölcslevet vagy gyümölcs-sűrítményt tartalmazó hordós sör

200

200

 

400

 

 

Hámozatlan friss citrus gyümölcsök (csak felületi kezelés)

20

 

 

 

 

 

A-vitamint, valamint A- és D-vitamin keverékét tartalmazó szilárd étrend-kiegészítők a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint

 

 

 

1000 a fogyasz-
tásra kész termé-
kekben

 

 

(1) Tejalapú italok nem tartoznak ide.

II.    Kén-dioxid és szulfitok

E szám

Név

E 220

kén-dioxid

E 221

nátrium-szulfit

E 222

nátrium-hidrogén-szulfit

E 223

dinátrium-diszulfit

E 224

dikálium-diszulfit

E 226

kalcium-szulfit

E 227

kalcium-hidrogén-szulfit (kalcium-dihidrogén-diszulfit)

E 228

kálium-hidrogén-szulfit

Megjegyzés:

1. A megengedett maximális szintek SO2-ként mg/kg vagy mg/l-ben vannak kifejezve és az összes forrásból származó teljes mennyiségre vonatkoznak.

2. A legfeljebb 10 mg/kg vagy mg/liter SO2-tartalom SO2-mentességet jelent.

Élelmiszer

Maximális szint, mg/kg vagy mg/l, SO2-ben kifejezve

Burger meat, legalább 4% zöldség-, illetve gabonaféle-tartalommal

450

Breakfast sausages

450

Longaniza fresca és Butifarra fresca

450

Gadidae hal, szárított, sózott

200

Rákfélék és lábasfejűek

 

– friss, fagyasztott és gyorsfagyasztott

150(1)

– rákfélék, Penaeidae Solenoceridae, Aristaeidae család:

 

– 80 egységig

150(1)

– 80 és 120 egység között

200(1)

– 120 egység felett

300(1)

Rákfélék és lábasfejűek

 

– főtt

50(1)

– főtt rákfélék, Penaeidae Solenoceridae, Aristaeidae család:

 

– 80 egységig

135(1)

– 80 és 120 egység között

180(1)

– 120 egység felett

270(1)

Száraz kekszek

50

Keményítők (kivéve az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben, feldolgozott gabona-alapú élelmiszerekben és a bébiételekben lévő keményítőket)

50

Sago

30

Gyöngyárpa

30

Szárított, granulált burgonya

400

Gabona- és burgonyaalapú snack

50

Hámozott burgonya

50

Feldolgozott burgonyák (beleértve a fagyasztott és a gyorsfagyasztott burgonyákat is)

100

Burgonyatészta

100

Fehér zöldségek, szárítva

400

Feldolgozott fehér zöldségek (beleértve a fagyasztott és gyorsfagyasztott fehér termékeket is)

50

Aszalt gyömbér

150

Szárított paradicsom

200

Tormakrém

800

Vöröshagyma-, fokhagyma- és gyöngyhagymapép vagy -krém

300

Zöldségek és gyümölcsök ecetes-sós felöntőlében vagy olajban (kivéve az olajbogyót és a sós vizes sárga paprikát)

100

Sárga paprika sós vízben

500

Feldolgozott gombák (beleértve a fagyasztott gombákat is)

50

Szárított gombák

100

Szárított gyümölcsök

 

– sárgabarack, őszibarack, szőlő, szilva és füge

2000

– banán

1000

– alma és körte

600

– egyéb (beleértve a héjas diót is)

500

Kókuszreszelék

50

Kandírozott, kristályos és mázzal bevont gyümölcs, zöldség, angelikagyökér, citrushéj

100

Az MÉ 1-3-2001/113 számú előírás szerinti dzsem, zselé, marmelád (kivéve extra dzsemet és extra zselét) és más kenhető gyümölcskészítmények, beleértve a csökkentett energiatartalmú termékeket

50

Jams, jellies és marmelades, kénessavval kezelt gyümölcsökből készítve

100

Gyümölcsalapú süteménytöltelékek

100

Citrusléalapú ízesítők

200

Sűrített szőlőlé, házi borkészítésre

2000

Mostarda di frutta

100

Zselézett gyümölcskivonat, a végső felhasználónak eladásra kínált folyékony pektin

800

Fehérhúsú cseresznyebefőtt, rehidratált aszalt gyümölcs

100

Citromszelet befőtt

250

Az MÉ 1-3-2001/111 számú előírás szerinti cukortermékek, kivéve a glükózszirupot és a szárított glükózszirupot

10

Glükózszirup és szárított glükózszirup

20

Cukorrépa- és cukornádmelasz

70

Egyéb cukrok

40

Öntetek (palacsinta-szirupok, ízesített szirupok tejturmixokhoz és fagylalthoz; hasonló termékek)

40

Narancs-, grapefruit-, alma- és ananászlé nagybani kiszerelésben a vendéglátó létesítmények számára

50

Zöldcitrom (lime) és citromlé

350

Gyümölcslé alapú koncentrátumok legalább 2,5% árpával (barley water)

350

Egyéb gyümölcslé vagy zúzottgyümölcs-alapú koncentrátumok; capilé groselha

250

Gyümölcslét tartalmazó alkoholmentes ízesített italok

20 csak carry overként a koncentrátumból

Alkoholmentes ízesített italok legalább 235 g/l glükózszirup-tartalommal

50

Erjesztetlen szőlőlé vallási célra

70

Glükózszirup-alapú édességek

50 csak carry overként a glükózszirupból

Sör, beleértve a kis alkoholtartalmú és az alkoholmentes sört

20

Sör, amelynek utóerjesztése a hordóban ment végbe

50

Borok

A borokra vonatkozó külön jogszabályokban előírtak szerint

Alkoholmentes bor

200

Made wine

260

Almabor, körtebor, gyümölcsbor (beleértve az alkoholmentes termékeket is)

200

Mézsör

200

Erjesztett ecet

170

Mustár, a dijoni mustár kivételével

250

Dijoni mustár

500

Zselatin

50

Zöldség és gabonafehérje alapú hús-, hal- és kagylóanalógok

200

Marinált dió, mogyoró

50

Vákuumcsomagolt kukorica

100

Egész körtét tartalmazó desztillált szeszes italok

50

Salsicha fresca

450

Csemegeszőlő

10

Friss licsi

10 (ehető részekben mérve)

Áfonya (csak Vaccinium corymbosum)

10

Fahéj (csak Cinnamomum zeylanicum)

150

(1) Az ehető részben.

III. Egyéb tartósítószerek

E szám

Név

Élelmiszer

Maximális szint

E 234

nizin (1)

Búzadara- és tápióka-pudingok és hasonló termékek

3 mg/kg

 

 

Érlelt sajtok és ömlesztett sajtok

12,5 mg/kg

 

 

Clotted cream

10 mg/kg

 

 

Mascarpone

10 mg/kg

 

 

Pasztőrözött folyékony tojás (tojásfehérje, tojássárgája vagy egész tojás)

6,25 mg/l

E 235

natamicin

Kemény, félkemény és fél-lágy sajtok, valamint szárított, füstölt kolbászok felületkezelésére

1 mg/dm2 felület (5 mm-es mélységben nem lehet jelen)

E 239

hexametilén-tetramin

Provolone sajt

25 mg/kg maradék mennyiség formaldehidben kifejezve

E 242

dimetil-dikarbonát

Alkoholmentes ízesített italok

Alkoholmentes bor

Folyékony tea- koncentrátum,

250 mg/l beadagolt mennyiség, maradék nem mutatható ki

Almabor, körtebor és gyümölcsborok

Csökkentett alkoholtartalmú bor

Boralapú italok és az 1601/91/EGK rendeletben meghatározott termékek

250 mg/l beadagolt mennyiség, maradék nem mutatható ki

E 284

bórsav

Kaviár

4 g/kg, bórsavban kifejezve

E 285

nátrium-tetraborát (borax)

 

 

(1) Ezen anyag bizonyos sajtokban az érési folyamat következtében természetesen is jelen lehet.


E szám


Név


Élelmiszer

Az előállítás során hozzáadható legnagyobb mennyiség (NaNO2-ben kifejezve)

Legmagasabb maradékszint (NaNO2-ben kifejezve)

E 249

kálium-nitrit (x)

Húskészítmények

150 mg/kg

 

E 250

nátrium-nitrit(x)

Sterilezett húskészítmények
(Fo > 3.00) ( y)

100 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagyományos sós lében pácolt

húskészítmények (1.):

 

 

 

 

Wiltshire bacon (1.1.);

 

175 mg/kg

 

 

Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados)

Toucinho fumado (1.2.);

és hasonló termékek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiltshire ham (1.1.);

 

100 mg/kg

 

 

és hasonló termékek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rohschinken nassgepökelt (1.6);

 

50 mg/kg

 

 

és hasonló termékek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cured tongue (1.3.)

 

50 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

Hagyományos szárazon pácolt húskészítmények (2.):

 

 

 

 

Dry cured bacon (2.1.);

 

175 mg/kg

 

 

és hasonló termékek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dry cured ham (2.1.);

 

100 mg/kg

 

 

Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2.);

Presunto, presunto da pá és paio do lombo (2.3.);

és hasonló termékek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rohschinken trockengepökelt (2.5.)

 

50 mg/kg

 

 

és hasonló termékek

 

 

 

 

Egyéb hagyományosan pácolt húskészítmények (3.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysočina

180 mg/kg

 

 

 

Selský salám

Turistický trvanlivý salám

Poličan

Herkules

Lovecký salám

Dunajská klobása

Paprikáš (3.5.);

és hasonló termékek

 

 

 

 

Rohschinken, trocken-/

nassgepökelt (3.1.);

és hasonló termékek

Jellied veal and brisket (3.2.)

 

50 mg/kg


E szám


Név


Élelmiszer

Az előállítás során hozzáadható legnagyobb mennyiség (NaNO3-ban kifejezve)

Legmagasabb maradékszint (NaNO3-ban kifejezve)

E 251

E 252

nátrium-nitrát (z)

kálium-nitrát(z)

Nem hőkezelt, száraz húskészítmények

150 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagyományos sós lében pácolt

húskészítmények (1.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylmäsavustettu poronliha;

300 mg/kg

 

 

 

Kallrökt renkött (1.4.);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiltshire bacon és Wiltshire ham

 

250 mg/kg

 

 

(1.1.);

 

 

 

 

Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados) és

Toucinho fumado (1.2.);

Rohschinken, nassgepökelt (1.6.);

és hasonló termékek