nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2008. évi LXII. törvény
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről
2008-12-02
2016-05-07
3

2008. évi LXII.
törvény

a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről1

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) módosítása kötelező hatályának elismerésére.

2. §2

3. §3

4. §4

5. § (1) E törvény – a (2) és a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2–3. §-a az Egyezmény 20. cikkének 2. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény módosításának, illetve e törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény 4. §-a a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az Országos Atomenergia Hivatal felügyeletét ellátó miniszter gondoskodik.

(6) Felhatalmazást kap az Országos Atomenergia Hivatal felügyeletét ellátó miniszter, hogy az Egyezménynek az Egyezmény módosításával egységes szerkezetbe foglalt, hiteles angol nyelvű szövegét és annak magyar nyelvű hivatalos fordítását a Magyar Közlönyben közzétegye.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!