nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
2012-01-11
2013-09-01
7

25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról1

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfelesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a), b), c), e), f), g) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolását.

(2)2 Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit a 2–12/B. melléklet tartalmazza.

(3) A 13. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(4) A 14. melléklet tartalmazza a külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel, valamint az Országos Képzési jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések között.

(4a)3 E rendelet 14/A. melléklete tartalmazza a külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések között.

(5) A 15. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

2. § (1) Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)4 E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

(3) A 2. § (2) bekezdése 2013. szeptember 1-jén hatályát veszti. E bekezdés 2013. szeptember 2-án hatályát veszti.

(4)5 Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról szóló ÖM rendelet6 hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2012. augusztus 31-ig van lehetőség.

3. §7

1. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez8

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolása

Sor-
szám

Szakképesítés 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben
szereplő adatai

azonosító szám

megnevezés

1-2.*

3.

52

341

03

0000

00

00

Ingatlanközvetítő

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

4.*

5.

52

861

04

0000

00

00

Polgári védelmi előadó

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Polgári védelmi főelőadó

6.

52

861

05

1000

00

00

Polgári védelmi szakelőadó

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:

Katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó

7.

52

813

01

Sportedző (sportág megjelölésével)

0100

33

01

Részszakképesítés:
Sportoktató (sportág megjelölésével)

0010

52

01

Szakképesítés-elágazás:
Fittness-wellness asszisztens

0010

52

02

Szakképesítés-elágazás:
Sportedző (sportág megjelölésével)

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Rekreációs mozgásprogram-vezető
(a szakirány megjelölésével)

8.

52

813

02

0000

00

00

Sportszervező, -menedzser

9.

52

814

01

0000

00

00

Társasházkezelő

 

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Ingatlankezelő

10.

51

853

01

0000

00

00

Temetkezési szolgáltató

 

0100

33

01

Részszakképesítés:
Temetkezési asszisztens

 

0100

21

01

Részszakképesítés:
Temetői munkás

11.

52

861

08

0000

00

00

Tűzoltó I.

0100

31

01

Részszakképesítés:

Tűzoltó II.

 

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Tűzoltó szerparancsnok

12.

54

861

02

0000

00

00

Tűzoltó technikus

13.

52

861

07

0000

00

00

Tűzvédelmi előadó

 

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Tűzvédelmi főelőadó

2–3. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez9

4. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez10

INGATLANKÖZVETÍTŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 03 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Ingatlanközvetítő

3. Szakképesítések köre:

3.1. Részszakképesítés: Nincs

3.2. Elágazások: Nincsenek

3.3. Ráépülés

Azonosítószám: 52 341 03 0001 54 01

Megnevezés: Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3621

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Ingatlanközvetítő

450

Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

600

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Ingatlanközvetítő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –

Időtartama (évben vagy félévben): –

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Ráépülés megnevezése: Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: 52 341 03 0000 00 00 Ingatlanközvetítő

Előírt gyakorlat: Műszaki egyetemi, műszaki főiskolai, közgazdasági és jogi felsőfokú diploma esetében legalább 1 év, minden más esetben legalább 2 év ingatlanközvetítői gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 40%

3. Gyakorlat aránya: 60%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3621

Kereskedelmi ügyintéző

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Kezeli az ingatlanpiac kínálati oldalát

Kezeli az ingatlanpiac keresleti oldalt

Elvégzi az adminisztrációs feladatokat

Fejleszti szakmai ismereteit, követi az európai szabályokat

Lebonyolítja az adásvétel, bérlet és csere üzletkötéseket

Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában

Adatbázist készít, számítástechnikai tevékenységet végez

Matematikai, statisztikai gazdasági számításokat végez

Befektetői szakértői anyagot készít

Marketingtevékenységet végez

Értékbecslést készít

Ingatlanvagyon értékelést végez

Hitelbiztosítéki értékelést végez

Ingatlanszakmai tanácsadást végez

Ingatlanszakmai vállalkozást (társaságot) irányít

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0764–06    Ingatlanközvetítéssel kapcsolatos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felkutatja a kínálati ingatlanokat

Elkészíti a megbízási szerződést a mellékleteivel

Szemlézi az ingatlant

Javaslatot tesz az árra

Dokumentálja a szemlézett ingatlant (műszaki paraméterek, ár stb.)

Feladja a hirdetést

Kapcsolatot tart az ügyfelekkel

Létrehozza a kínálati oldal adatbázisát

Elkészíti a vásárlási szándéknyilatkozatot

Összeveti az adatbázisokat (kereslet-kínálat)

Értesíti az ingatlant kereső ügyfeleket

Bemutatja az ingatlanokat

Tanácsot ad az ingatlanra vonatkozóan

Létrehozza a keresleti oldal adatbázisát

Felelősen kiállítja a pénzügyi bizonylatokat

E-maileket fogad, válogat, kezel

Kapcsolatot tart a hatóságokkal

Karbantartja az adatbázist (információkat felvesz, módosít, töröl)

Alkalmazza a szerződéstípusokat (kizárólagos vagy általános)

Követi és alkalmazza a jogszabályi és a helyi rendeleti változásokat

Követi az építészeti, műszaki és épületgépészeti fejlődést

Üzleti információkat gyűjt és alkalmazza azokat

Figyelemmel kíséri a szakmai lapokat

Egyeztet az ügyletről a vevő és az eladó között

Időpontot egyeztet az eladóval, vevővel és az ügyvéddel a szerződéskötésről

Begyűjti az adásvételi szerződéshez szükséges adatokat (eladó, vevő, ingatlan)

A begyűjtött adatokat feldolgozza és továbbítja az ügyvédnek

Előkészíti a szerződéskötést

Kiállítja a pénzügyi bizonylatot

Átveszi a szolgáltatás díját

Minőségcélokat tűz ki

Visszajelzéseket kér, dolgoz fel és értékel

Fejleszti a szolgáltatásokat és azok színvonalát

Minőségügyi reklamációkat kezel

Kezeli a minőségirányítási rendszer dokumentumait

Hozzájárul az iroda tevékenységének reklámozásához

Üzleti hirdetéseket készít

Részt vesz a vállalkozás egyéni arculatának kialakításában

Részt vesz a referencia és bemutató anyagok elkészítésében

Adatbázis hozzáférést és egyéb szolgáltatásokat nyújt

Médiakapcsolatokat fejleszt

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B    A Polgári Törvénykönyv tulajdonjogra és szerződésekre vonatkozó elemei

B    Az ingatlanok adásvételére vonatkozó jogszabályok

B    A társasházakról szóló törvény

B    A lakás- és helyiségbérletről szóló törvény

B    A lakásszövetkezetekről szóló törvény

B    A gazdálkodó szervezetek ingatlanszerzésére vonatkozó jogszabályok

B    A nem magyar állampolgárok ingatlanszerzésére vonatkozó törvények és korlátozások

B    A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény ingatlanközvetítőkre vonatkozó rendelkezései

B    A szolgáltatásokra vonatkozó EU direktíva

B    Az építési telek fogalmának, a beépítési kötelezettség és beépítési mód előírásai

B    A lakóingatlan és a nem lakóingatlan fogalma és típusai

B    A földhivatalok nyilvántartási rendszere

B    Ingatlan-nyilvántartási alapok

B    A tulajdoni lapok szerkezete és tartalma

B    A földhivatali térkép

B    Az építészeti és település-rendezési tervek felhasználása

B    Az adásvételi szerződések kötelező elemei

B    A bérleti szerződések kötelező elemei

C    Szabadkézi műszaki rajz/vázlat készítése kötelező informális tartalommal

B    Építési anyagok

B    Építési technológiák, építési módok

B    Épületszerkezetek

B    A felépítmények típusai és jellemzői

B    Az ingatlan-felépítmények kötelező tartalmi elemei és tartozékai

B    Karbantartás, felújítás, korszerűsítés fogalmai

B    A szemrevételezéses épületdiagnosztika alapfogalmai

B    Az ingatlan tranzakciókkal kapcsolatos legfontosabb pénzügyi és közgazdasági terminológia és alapfogalmak

B    A marketing alapfogalmai

B    A különböző típusú ingatlanok értékesítése, bérbeadása során használható marketing, módszerek és eszközök

B    Az ingatlanokkal kapcsolatos vagyonszerzési és eljárási illetékek

B    A pénzintézeti hitelek formái és feltételei

B    A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás állami és önkormányzati támogatása

B    Az értékesítési, csere- és bérbeadási ügyletekből származó jövedelmek adóvonzata

B    Az ingatlanok biztosítása

C    Adatbázisok létrehozása, üzemeltetése

B    Az ingatlan értékbecslés alapfogalmai

C    Lakóingatlanok értékbecslése a piaci adatok összehasonlításán alapuló módszerrel (páros és csoportos összehasonlítási módszerek)

C    Ingatlanok alapterületének felmérése

C    Számítógép kezelése

B    Tárgyalástechnika

B    Üzleti etika

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2    Számítógépes alapismeretek

2    Szövegszerkesztés

2    Táblázatkezelés

2    Adatbázis-kezelés

2    Prezentáció

2    Információ és kommunikáció

5    Köznyelvi beszédkészség

3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

3    Szakmai nyelvű beszédkészség

4    Tárgyalási technikák alkalmazása

3    Információforrások kezelése

3    Helyszínrajz olvasása, értelmezése

3    Helyszínrajz készítése

3    Épület/lakás alaprajz olvasása, értelmezése

3    Épület/lakás alaprajz készítése

3    Gépészeti tervrajz olvasása, értelmezése

3    Elemi számolási készség

3    Tájékozódás

3    Tér-érzékelés

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Felelősségtudat

Türelmesség

Szervezőkészség

Térlátás

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Konszenzus készség

Kapcsolatteremtő és kapcsolattartó készség

Közérthetőség

Tömör fogalmazás készsége

Módszerkompetenciák:

Figyelemmegosztás

Információgyűjtés

Helyzetfelismerés

Rendszerező képesség

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0765–06    Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elkészíti és megköti a megbízási szerződést a mellékleteivel

Kapcsolatot tart a hatóságokkal

Helyszíni szemlét tart a megbízó jelenlétében

Felméri az ingatlant a hatályos jogszabályok alapján

Az ingatlanról fénykép és/vagy videó dokumentációt készít

Tanulmányozza az ingatlanra vonatkozó dokumentációkat

Információt gyűjt az értékbecsléshez földhivatalnál, műszaki osztályon

Szakértői jelentést készít az ingatlanvagyon hasznosítására

Ingatlanbefektetési tanácsokat ad

Tanulmányozza az ingatlanhoz tartozó vagyonértékű jogokat

Ingatlanmarketing tevékenységet folytat

Kiválasztja és alkalmazza az ingatlanvagyon-értékelési módszereket

Elkészíti az értékbecslési szakvéleményt az európai normák szerint

Átadja az értékbecslési szakvéleményt és a mellékleteket

Kiállítja a számlát

Létrehozza a kínálati oldal adatbázisát

Összeveti az adatbázisokat (kereslet-kínálat)

E-maileket fogad, válogat, kezel

Biztonsággal kezeli az Internet hálót

Karbantartja az adatbázist (információkat felvesz, módosít, töröl)

Követi és alkalmazza a jogszabályi és helyi rendeleti változásokat

Követi az építészeti, műszaki és épületgépészeti fejlődést

Figyelemmel kíséri a szakirodalmat és a szakmai lapokat

Kialakítja és kezeli a minőségirányítási rendszer dokumentumait

Tervezi és ellenőrzi az időbeosztást

Irányítja a szervezet munkatársainak szakmai munkáját

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B    Engedélytől eltérően megvalósított felépítményre vonatkozó jogszabályok

A    Értékbecslési, vagyonértékelési módszerek

A    Értékbecslési szakvélemény tartalmi és formai követelményei

B    A pénzintézeti hitelek formái és feltételei

B    Az illetékjog

B    Gazdasági társaságokról törvény

B    Földjog

B    Építésigazgatás

B    Adóügy

B    Az építészeti és település-rendezési tervek felhasználása

B    A tulajdoni lapok szerkezete, tartalma, térképtár

B    Ingatlan nyilvántartás, dokumentumtár

B    Építészeti stílusok

B    Épületek, szerkezetek élettartama

B    Értékarányok az épületszerkezetek között

B    Szerkezeti diagnosztika

B    Épületfenntartás és karbantartás

B    Az ingatlanpiac szereplői

B    Az ingatlanpiaci hazai és nemzetközi szervezetek

B    Makroökonómia

B    Mikroökonómia

B    Az ingatlanpiaci kereslet és kínálat elemzése

B    Ingatlan marketing

B    Statisztikai gyakorlat

B    Számviteli alapok

B    Adóügyi és társadalombiztosítási alapok

C    Üzleti tervezés

B    Vállalkozási alapok

B    Európai értékbecslési normák

B    Ingatlanközvetítői gyakorlat az Európai Unióban

B    Állami, önkormányzati ingatlanok

B    Környezetvédelmi tényezők

B    Gazdasági matematika

B    Kockázatok kezelése

B    Befektetői elemzések

B    Minőségbiztosítási rendszerek

B    A minőségjavítás eszközei

B    Ingatlanfejlesztések értéknövelő hatása

C    Ingatlaninformatika

C    A helyérték számítása

C    Adatbázisok kezelése

C    Internetes információk

C    Ingatlanpiaci adatok analízise

C    Etika

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

5    Szakmai nyelvű beszédkészség

4    Információforrások kezelése

5    Helyszínrajz olvasása, értelmezése

4    Helyszínrajz készítése

5    Épület/lakás alaprajz olvasása, értelmezése

4    Épület/lakás alaprajz készítése

4    Gépészeti tervrajz olvasása, értelmezése

5    Elemi számolási készség

5    Tájékozódás

5    Tér-érzékelés

Személyes kompetenciák:

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Türelmesség

Precizitás

Önállóság

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Konszenzus készség

Kapcsolatteremtő készség

Közérthetőség

Tömör fogalmazása készsége

Irányító készség

Udvariasság

Tolerancia

Empatikus készség

Módszerkompetenciák:

Figyelemmegosztás

Információgyűjtés

Helyzetfelismerés

Rendszerező képesség

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Áttekintő képesség

Rendszerekben való gondolkodás

Az 52 341 03 0000 00 00 azonosító számú,
Ingatlanközvetítő megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0764–06

Ingatlanközvetítéssel kapcsolatos feladatok

Az 52 341 03 0001 54 01 azonosító számú,
Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő megnevezésű ráépülés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0765–06

Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele: –

Szakmai dolgozat:

– Ingatlanközvetítő szakképesítéshez

A valóságban létező lakóingatlan forgalmi értékbecslése az ingatlanközvetítői piaci adatok összehasonlításán alapulva tárgyú

– Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő ráépüléshez

A valóságban létező üzleti ingatlan ingatlanvagyon-értékelése a hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel, és legalább még egy értékelési módszer segítségével tárgyú

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0764–06    Ingatlanközvetítéssel kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Lakossági ingatlanok műszaki dokumentációi, építési módok, szerkezetek és diagnosztika; jogszabályok és eljárások; gazdasági alapismeretek; ingatlanközvetítéshez kapcsolódó érték meghatározása piaci alapokon; információs és kommunikációs ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az ingatlanközvetítés gyakorlata és technikája (egy folyamat komplex megvalósítása, bemutatása, szakmai dolgozat megvédése)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0765–06    Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Lakó és üzleti ingatlanok műszaki dokumentációi; jogszabályok és eljárások; közgazdasági ismeretek; értékbecslési normák; befektetői megtérülési számítások; hitelekkel kapcsolatos számítások; ingatlanvagyon értékelési technikák; ingatlanközvetítői technikák

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az ingatlanvagyon értékelés és közvetítés gyakorlata és technikája (egy folyamat komplex megvalósítása, bemutatása, szakmai dolgozat megvédése)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 52 341 03 0000 00 00 azonosító számú, Ingatlanközvetítő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 100

Az 52 341 03 0001 54 01 azonosító számú, Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

2. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

1. Az 1. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész hozzárendelt 1. számú írásbeli vizsgafeladatát 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, valamint a szakmai dolgozatot a szóbeli vizsgatevékenység időpontját megelőző nyolcadik munkanapig benyújtotta és 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, és az 1. vizsgarészt 50%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette.

2. A 2. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész hozzárendelt 1. számú írásbeli vizsgafeladatát 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, valamint a szakmai dolgozatot a szóbeli vizsgatevékenység időpontját megelőző nyolcadik munkanapig benyújtotta és 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, és a 2. vizsgarészt 50%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette.

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Ingatlan-
közvetítő

Ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő

Irodahelyiség

X

X

Oktatóterem, tábla, vetítővászon

X

X

Irodatechnikai eszközök

X

X

Számítástechnikai eszközök

X

X

Vizuáltechnikai eszközök

X

X

Telekommunikációs eszközök

X

X

5. melléklet a 25/2007. (IV. 29.) ÖTM rendelethez11

6. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez12

POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.    A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Polgári védelmi előadó

3. Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

 

3.2

Szakképesítés- elágazások

Nincsenek

 

3.3.

Szakképesítés- ráépülés

 

 

 

 

Azonosítószám

52 861 05 0001 54 01

 

 

Megnevezés

Polgári védelmi főelőadó

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3524

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/ Szakképesítés-ráépülés megnevezése

Szakképzési
évfolyamok száma

Óraszám

Polgári védelmi előadó

-

350

Polgári védelmi főelőadó

-

250

II.

EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:     Polgári védelmi előadó

1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:     -

Iskolai előképzettség:     érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:     -

Előírt gyakorlat:     -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények:     nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya:     60%

3. Gyakorlat aránya:     40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):     -

Időtartama (évben vagy félévben):     -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):     nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor:     -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS- RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Polgári védelmi főelőadó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség:     52 861 05 0000 00 00 Polgári védelmi előadó

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények:     nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:     nem szükségesek

2. Elmélet aránya:     60%

3. Gyakorlat aránya:     40%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:     nem szükséges

III.

MUNKATERÜLET

1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3524

Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Informálódik és kommunikál

Veszélyazonosítást és veszélyelemzést végez

Terveket készít

Szervezeteket hoz létre és működtet

Döntés előkészítést végez

Részt vesz szakmai területének szabályozásában

Védelemszervezői tevékenységet végez

Veszélykezelésben vesz részt

Kapcsolatot tart és együttműködik

Részt vesz a készletképzésben és a készletgazdálkodásban

Életvédelmi létesítményeket kezel

Oktat, felkészít

Szakmailag továbbképzi magát

Adatkezelést és adminisztrációs feladatokat végez

Ellenőrzést végez.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

52 861 05 1000 00 00

Polgári védelmi szakelőadó

IV.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3751-11 A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Információt gyűjt a szakterületet érintő szabályozókról

Információt gyűjt a veszélyforrásokról, a veszélyeztetés mértékéről, a rendelkezésre álló erőforrásokról

Információt gyűjt a lakosságról és az anyagi javakról

Információkat szolgáltat a szakterületét érintően

Veszélyek (katasztrófa- és fegyveres események) azonosítását végzi

Részt vesz hatásvizsgálatban, kockázatelemzésben

Gondoskodik a tervek naprakészen tartásáról

Térképet készít elő, vezet és alkalmaz

Előkészíti a polgári védelmi szervezetek alkalmazását

Gondoskodik a szervezetek alkalmazhatóságának fenntartásáról

Normál (béke) körülmények közötti működésre vonatkozó döntéseket készít elő

Minősített időszaki, helyzeti működésre vonatkozó döntéseket készít elő

Közreműködik az esemény katasztrófává, a terület katasztrófa sújtotta területté nyilvánításának előkészítésében

Közreműködik hatósági döntések, szakhatósági állásfoglalások előkészítésében

Előkészíti a kijelölő és beosztási határozatokat

Segítségnyújtási, együttműködési megállapodásokat készít elő

Végzi a jogszabályok követését

Végzi a kapcsolódó jogi szabályozó eszközök véleményezését

Közreműködik a helyi szabályozók előkészítésében

Előkészíti a vezető katasztrófavédelmi és polgári védelmi utasításait, intézkedéseit

Előkészíti a minősített időszaki szervezeti és működési szabályozókat

Elkészíti a rendkívüli intézkedések helyi bevezetésére vonatkozó szabályozókat

Szervezi a riasztást és tájékoztatást, az egyéni védelmet, a helyi védelmet

Szervezi a távolsági védelmet (kimenekítés, kitelepítés, kiürítés, befogadás-elhelyezés, visszatelepítés

Közreműködik a folyamatos ellátás szervezésében, az anyagi javak védelmének szervezésében

Közreműködik a logisztikai támogatás szervezésében, a továbbtermelő üzemek biztosításának megszervezésében

Közreműködik a kritikus infrastruktúra védelmének szervezésében

Az esemény jellegének megfelelő helyzetelemzést, pontosítást végez

Veszélykezelési alternatívákat készít elő

Közreműködik az operatív irányításban

Koordinálja a veszélykezelésben résztvevő szervek, szervezetek tevékenységét

Szervezi a mindenoldalú biztosítást

Közreműködik a következmények felszámolásában

Részt vesz a kárfelmérésben és a helyreállításban

Jelentést, tájékoztatást készít az elöljáró szervek számára

Tájékoztatja az alárendelteket, szervezeti egységeket

Kapcsolatot tart és együttműködik az önkormányzati szervekkel, a védelmi igazgatási szervekkel, a rendvédelmi, rendészeti szervekkel

Kapcsolatot tart és együttműködik a Magyar Honvédség kijelölt szerveivel, a közszolgáltatást, közellátást végző szervekkel

Kapcsolatot tart és együttműködik a közszolgálati média szervekkel, a karitatív szervekkel, önkéntesekkel

Megbízás esetén kapcsolatot tart és együttműködik nemzetközi szervekkel, szervezetekkel

Közreműködik a béke és minősített időszaki készletek kialakításában, a készletek előírás szerinti tárolási feltételeinek biztosításában

Közreműködik a tárolt készletek frissítésében, alkalmazhatóságának biztosításában, a lejárt készletek használatból történő kivonásában, hasznosításában

Nyilvántartásba veszi a védőlétesítményeket

Javaslatot tesz a védőlétesítmény minősítésére

Szervezi a védőlétesítmények fenntartását, karbantartását, hasznosítását

Közreműködik helyi életvédelmi létesítmény kijelölésében

Szervezi a védőlétesítmény készenlétbe helyezését, üzemeltetését

Szervezi a szükség életvédelmi létesítmény kialakítását

Javaslatot készít elő az életvédelmi létesítmény megszüntetésére

Közreműködik a polgári védelmi szervezetek felkészítésében

Közreműködik gyakorlatok végrehajtásában

Szakmai tanfolyamon, továbbképzésen, rendezvényen vesz részt

Fizikai állóképességét fejleszti, karbantartja

Adatokat kér, adatokat szolgáltat

Személyes, közérdekű és különleges adatokat kezel

Ügyintézést, ügyiratkezelést folytat

Minősített ügyintézést, iratkezelést végez

Elkészíti a szakmai tárgyú leveleket, ügyiratokat

Kezeli a szervezetekkel kapcsolatos dokumentációkat

Kezeli a terveket

Nyilvántartásokat, kimutatásokat, statisztikát készít

Elektronikus adatfeldolgozást, iratkezelést és ügyintézést végez

Közreműködik hatósági és szakhatósági eljárásban, ellenőrzésben

Végzi a szakterületi helyi szabályozók megvalósulásának ellenőrzését

Végzi a hatósági döntések érvényesülésének ellenőrzését

Részt vesz a veszélyes áru szállítás ellenőrzésében.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    Közigazgatási, védelmi igazgatás ismeretek

E    Büntetőjogi és szabálysértési jogi alapfogalmak

E    A polgári jog alapelvei

E    Nemzetközi jogi alapelvek

E    A hadviselés alapvető nemzetközi szabályai

C    Válságok, konfliktusok, háborúk

C    Békeműveletek

C    Terrorcselekmény, terrorfenyegetettség

C    A polgári javak védelmének nemzetközi szabályai

C    A kulturális javak védelmének nemzetközi szabályai

C    A minősített időszakok rendszere, sajátosságai

C    Minősített időszakokban bevezethető rendkívüli intézkedések

C    Befogadó nemzeti támogatás polgári védelmi feladatai

C    A védelmi igazgatás szervezete és működése

C    A polgári védelem lényege és jogi szabályozása

C    A magánszemélyek (állampolgárok) polgári védelmi kötelezettségei

C    A közigazgatási és más állami szervek polgári védelmi kötelezettségei

C    Ágazati polgári védelmi feladatok

C    A polgári szervek polgári védelmi kötelezettségei

B    A települések polgári védelmi besorolása és annak védelmi követelményei

C    A területi polgári védelmi szervezetek

C    A települési polgári védelmi szervezetek

C    A munkahelyi polgári védelmi szervezetek

C    A polgári védelmi szervezetek létrehozása, felkészítése, megalakítása és alkalmazása

C    A polgári védelmi tervezés rendszere és folyamata

C    A katasztrófavédelmi tervezés rendszere és folyamata

C    Minősített időszaki tervezés rendszere

C    A tervek naprakészen tartása

C    A lakosság felkészítése

C    A polgári védelmi szervezetek felkészítése

C    A munkavállalók felkészítése

D    Polgári védelmi hatósági jogkörök és gyakorlásuk

D    A polgári védelmi szakhatóság jogkör

C    A védelmi felkészítés alanyai, időszakai, feladatai

D    Az ország mozgósítás rendszere, szervei, eszközrendszere

C    A gazdaságmozgósítás felkészülési feladatai

C    A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek

C    A védelmi célú tartalékok

C    A riasztás, értesítés fogalma, alapelvei, eszközei, módszerei

C    A riasztás végrehajtása katasztrófariadó, légiriadó esetén

C    A polgári védelmi szervezetek riasztása, alkalmazási készenlétbe helyezése

C    A lakosság riasztása, tájékoztatása

C    A katasztrófák elleni védekezés elvei, szervei, feladatai

D    Katasztrófa elleni védekezés központi és területi szervei, feladataik,

E    A parancsnoki és törzsmunka alapjai, tartalma

E    A korszerű vezetési ismeretek alkalmazása a parancsnoki munkában

C    Vezetési és munkaokmányok

C    Tereptan, térképismeret

C    Térképvezetés

C    Az írott és grafikus, valamint az elektronikus okmányok fajtái, készítésük rendje

C    A katasztrófavédelem híradó rendszere

C    A híradás és hírforgalmazás elvei, szabályai

C    A katasztrófavédelem ügyeleti rendszere

E    A katasztrófavédelmi munka sajátos pénzügyi-gazdálkodási előírásai

D    A helyreállítás- újjáépítés során alkalmazandó pénzügyi előírások

C    A lakosság és az anyagi javak védelmének alapjai

B    Az egyéni védelem

B    A helyi védelem

B    A távolsági védelem

D    Egészségügyi ellátás, járványvédelem, állat és növényvédelem

C    A műszaki védelem feladatai és módjai

D    A közművek általános műszaki védelme

C    A kritikus infrastruktúra védelme, ideiglenes helyreállítása

C    Az életvédelmi létesítmények létesítése és fenntartása

C    A radioaktív szennyeződést előidéző okok és azok hatásai

C    Járványtani alapfogalmak

C    Vegyivédelmi és toxikológiai alapfogalmak

B    A RBV kárterület jellemzői

B    A terep és meteorológiai tényezők módosító hatása

C    A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmének elvei és feladatai

C    A kulturális javak védelme

B    A mentés fogalma, irányításának feladatai a kárhelyen

C    Az ágazatok polgári védelmi feladatai

B    A műszaki felderítés módszerei, eszközei

B    Az RBV felderítés módszerei és eszközei

B    A romok alóli mentés elvei, feladatai

C    A mentéshez szükséges feltételek és szükségeszközök

C    A kommunikáció elvei, területei, szerepe

C    Veszélyhelyzeti kommunikáció

C    A tömegpszichológia alapelvei

C    A pánikhelyzet elkerüléséhez szükséges fontos teendők

C    A veszélyhelyzeti segítségnyújtás közreműködői

E    A rendkívüli időszak logisztikai biztosításának rendje

C    A vegyi és sugármentesítés és fertőtlenítés elvei, feladatai, módszerei

D    Katasztrófa fogalmának értelmezése, a csoportosítás lehetőségei

C Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettsége

C    A katasztrófa elleni védelem szervezeti és irányítási rendszere

C    A katasztrófavédelemben együttműködő szervek

C    A katasztrófa elleni védelem területei, feladatai

E    A katasztrófavédelmi monitoring-rendszer szerkezete és működése

C    A veszélyes anyagok tulajdonságai

C    A kémiai biztonság követelményei

C    A veszélyes anyagok azonosítása

C    A veszélyes anyagok szállítása

C    A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés rendszere

C    Az adatbázisok használata

C    Az elméleti és gyakorlati oktatás módszertana

D    Gyakorlatok szervezésének elvei, módszerei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3    Információs és adatrögzítő eszközök használata

5    Védőruhák használata

4    Mérőműszerek használata

3    Kéziszerszámok használata

1    Elemi szintű számítógép-használat

5    Olvasott szakmai szöveg megértése

3    Szakmai nyelvű beszédkészség

3    Felderítő és mentesítő eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Megbízhatóság

Pontosság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő képesség

Határozottság

Meggyőzőkészség

Együttműködési készség

Módszerkompetenciák:

Helyzetfelismerés

Gyakorlatias feladatértelmezés

Körültekintés

Elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3752-11 Polgári védelmi főelőadói tevékenység

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Veszély elhárítási terveket és általános polgári védelmi terveket készít

Helyreállítási feladatokban vesz részt

Intézkedési és végrehajtási terveket készít

Katasztrófavédelmi felkészítési tevékenységet végez

Közreműködik a káresemények felszámolásának szervezésében

Koordinálja a megerősítők és együttműködök tevékenységét

Részt vesz a katasztrófa következményeinek felmérésében és felszámolásában

Megbízás esetén kárhely parancsnoki feladatokat lát el

Válság, konfliktushelyzet felszámolásában vesz részt

Közreműködik a kárenyhítésben

Részt vesz a veszélyes anyagok ártalmatlanításában és a környezet rekreációjában

Részt vesz a biztonsági elemzés és biztonsági jelentés elkészítésében

Részt vesz a belső és külső védelmi tervek elkészítésében

Közreműködik a polgári védelmi szervezet működtetésében

Részt vesz az életvédelmi létesítmények engedélyezésében

Közreműködik a lakossággal való párbeszédben

Közreműködik ipari baleset országhatáron átterjedő hatásai elleni védekezésben

Ipari katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez

Földrengés katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez

Nukleáris katasztrófa/baleset-elhárítási feladatokat tervez, szervez

Migrációs katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez

Árvíz, belvíz, helyi vízkár katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez

Közegészségügyi katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez

Közlekedési, szállítási katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez

Környezeti katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez

Rendkívüli időjárásból eredő katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez

Egyéb (pl. terrorcselekmény, légi jármű baleset, stb.) katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek

C    Katasztrófavédelmi tervezés

C    Katasztrófavédelmi felkészítés

C    Kritikus infrastruktúra elemzése

E    Hazai és nemzetközi előírások, szerződések előírásainak alkalmazása a káresemények felszámolása során

E    Katasztrófává minősítési eljárásban részvétel

C    Logisztikai feladatok tervezése, szervezése, irányítása

E    Karbantartások, felújítások szervezése, tervezése

B    Polgári védelmi szervezetek létrehozása, felkészítése

C    Lakosság riasztása, tájékoztatásának szervezése, tájékoztatók készítése

C    Katasztrófavédelmi koordináció

C    Kárhely parancsnoki feladatok végrehajtása

C    Meteorológiai helyzet, időjárás elemzése, értékelése

E    Veszélyazonosítás, veszélyelemezés, hatásvizsgálat

C    Az esemény katasztrófává minősítésének, kinyilvánításában való részvétel

C    Egyéni és társadalmi kockázatok értékelése

C    Veszélyes anyagok előállításával, tárolásával, szállításával kapcsolatos ellenőrzési, hatósági, szakhatósági feladatok

C    A katasztrófák következményeinek felmérése és felszámolása

E    Veszélyazonosítás, veszélyelemzés, hatásvizsgálatában való közreműködés

E    Biztonsági elemzés és jelentés

E    Védekezésbe bevonható eszközök, gépek, berendezések és azok alkalmazása

E    Belső és külső védelmi tervek készítése, felülvizsgálata

C    Tájékoztatási eszközök és módszerek ismerete

E    Ipari baleset határokon átterjedő hatásai elleni védekezés elveinek alkalmazása

C    Az árvizek, belvizek, vízszennyezés elleni védekezés szervezése

C    A földrengések elleni védekezés szervezése, tervezése

C    Rendkívüli időjárási katasztrófák elleni védekezés szervezése

C    Az ipari tevékenység veszélyei elleni védekezés szervezése

C    A nukleáris és radiológiai veszélyek elleni védekezés szervezése

C    A közlekedési, szállítási katasztrófák elleni védekezés szervezése

C    A biológiai katasztrófák elleni védekezés szervezése

C    Az urbanizációs katasztrófák elleni védelem szervezése

C    A terrorcselekmények elleni védekezés szervezése

C    Helyreállítási és újjáépítési feladatok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3    A katasztrófavédelmi tervezés során használt egyezményes jelek alkalmazása

3    Információforrások kezelése

3    Helyszínrajzok olvasása, értelmezése

4    Olvasott szakmai szöveg megértése

4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4    Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Terhelhetőség

Szervezőkészség

Pontosság

Döntésképesség

Monotónia-tűrés

Önállóság

Társas kompetenciák:

Irányítási készség

Kompromisszumkészség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Ismeretek helyén való alkalmazása

Rendszerben való gondolkodás.

Az 52 861 05 0000 00 00 azonosító számú Polgári védelmi előadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3751-11

A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése

Az 54 861 05 0001 54 01 azonosító számú, Polgári védelmi főelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljának

azonosítója

megnevezése

3752-11

Polgári védelmi főelőadói tevékenység

V.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele.

A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a Képzési Programban rögzített összóraszám 15%-át.

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3751-11 A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Védelmi igazgatási, polgári védelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama:     60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Lakosság és anyagi javak védelme

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 30%

2. feladat: 50%

3. feladat: 20 %

2. vizsgarész

A hozzárendelt ráépülés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3752-11 Polgári védelmi főelőadói tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A katasztrófa elleni védekezés megszervezése I.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama:     45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A katasztrófák elleni védekezés megszervezése II.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Ágazati katasztrófa- és polgári védelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 30 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 20%

2. feladat: 20%

3. feladat: 60 %

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 52 861 05 0000 00 00 azonosító számú Polgári védelmi előadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 100

Az 52 861 05 0001 54 01 azonosító számú Polgári védelmi főelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

2. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.

A tanulmányi pontok beszámítása a továbbtanulás és a teljesítményértékelés során vehető figyelembe.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

a) Ha a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007.

(V. 21.) SZMM rendelet 20. §-ának (1) bekezdése alapján a vizsgabizottság a gyakorlati vizsgafeladatok, illetve ezek értékelési útmutatóinak jóváhagyását megelőzően azokat módosította, vagy a vizsgaszervezővel módosíttatta, illetve átdolgoztatta, akkor e tényt a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.

b) Az 1. vizsgarész 1. számú, a 2. vizsgarész 1. számú írásbeli vizsgafeladatánál a kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatokat és az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát az értékelést végző szakértő a %-os értékelési javaslatával legkésőbb az utolsó vizsgatevékenység megkezdése előtt adja át a vizsgabizottság elnökének.

c) Az 1. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1., 2. és 3. számú gyakorlati vizsgafeladatát külön-külön 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette és a vizsgarész %-os eredménye is meghaladja az 50%-ot.)

d) A 2. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1. számú gyakorlati vizsgafeladatát 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette és a vizsgarész %-os eredménye is meghaladja az 50%-ot.

VI.

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Polgári
védelmi
előadó

Polgári védelmi
főelőadó

Informatikai eszközök

X

X

Szoftverek

X

X

Térképek, rajzeszközök

X

X

Szűrő, szigetelő légzésvédők

X

X

Szűrő, szigetelő bőrvédők

X

Egyéni sugáradag mérők

X

Sugárfelderítő műszerek

X

Vegyi felderítő műszerek

X

Mintavevő felszerelés

X

Meteorológiai felderítő eszközök

X

Mentesítő eszközök és anyagok

X

Oxigén koncentráció mérők

X

Építmény és gépészeti makettek

X

Műszaki mentő gépek, eszközök

X

X

Vegyi mentő gépek, eszközök

X

X

Szállítóeszközök

X

X

Falitáblák

X

X

Híradó eszközök

X

Oktatástechnikai eszközök

X

X

VII.

EGYEBEK

1.    A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság látja el.

2.    A képzésben résztvevők részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

3.

Korábbi eredményes szakmai követelménymodulok

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint megfeleltetett szakmai követelménymodulok

0770-06

és

0771-06

modulok együttes megléte

A polgári védelmi tevékenység megszervezése

és

Polgári védelmi tevékenység működtetése

3751-11

A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése

0772-06

A katasztrófavédelmi- és polgári védelmi főelőadói tevékenység

3752-11

Polgári védelmi főelőadói tevékenység

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen teljesítette, az mentesül a 2011-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai követelménymodulok teljesítése alól.

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket folytathatja.

7. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

SPORTEDZŐ (SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL)
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 813 01

2. A szakképesítés megnevezése: Sportedző (sportág megjelölésével)

3. Szakképesítések köre:

3.1. Részszakképesítés

Azonosítószám: 52 813 01 0100 33 01

Megnevezés: Sportoktató (sportág megjelölésével)

3.2. Elágazások

Azonosítószám: 52 813 01 0010 52 01

Megnevezés: Fitness-wellness asszisztens

Azonosítószám: 52 813 01 0010 52 02

Megnevezés: Sportedző (sportág megjelölésével)

3.3. Ráépülés

Azonosítószám: 52 813 01 0001 54 01

Megnevezés: Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével)

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3419

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Ráépülés megnevezése

Szakképzési évfolyamok
száma

Óraszám

Sportedző (sportág megjelölésével)

1

1000

Rekreációs mozgásprogram- vezető (a szakirány megjelölésével)

1

1000

II.

Egyéb adatok

Elágazás megnevezése: Fitness-wellness asszisztens

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –

Időtartama (évben vagy félévben): –

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elágazás megnevezése: Sportedző (sportág megjelőlésével)

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –

Időtartama (évben vagy félévben): –

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Részszakképesítés megnevezése: Sportoktató (sportág megjelölésével)

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: –

Óraszám: 500

3. Elmélet aránya: 50%

4. Gyakorlat aránya: 50%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékossággal élők esetében, iskolai rendszerben): –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Ráépülés megnevezése: Rekreációs mozgásprogram- vezető (a szakirány megjelölésével)

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: 33 8962 01 Sportoktató

52 8962 01 Sportedző

52 8962 02 Sportszervező, -menedzser

51 5008 02 Masszőr (sportmasszőr)

51 7872 02 Lovastúra-vezető

52 813 01 Sportedző

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3419

Egyéb pedagógusok

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Népszerűsíti az egészséges életmódot, kiemelten a rendszeres testedzést és sportolást, hozzájárul az egészség megalapozásához és megszilárdításához

Etikusan kezeli a teljesítményértékekkel összefüggő cél-eszköz kapcsolat elemeit és megvalósítási módjait

Felismeri a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat, elősegíti megelőzésüket, illetve kivédésüket

Együttműködik a szervezet vezetőivel, edzőivel, közreműködik a szervezet kapcsolatainak ápolásában, fejlesztésében

Sporttanfolyamokat szervez és vezet

Ellátja a munkakörével együtt járó rutin- és egyéb feladatokat

Közvetlen kapcsolatot tart a szolgáltatásokat igénybe vevő vendégekkel

Működteti a rábízott sportrekreációs létesítményt

Ellátja a klubban működő büfé üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, értékesíti a klub kereskedelmi céllal forgalmazott termékeit (sportruházat, étrend-kiegészítők)

Részt vesz a klub menedzselésében

Megtervezi, megszervezi és irányítja sportolói felkészülését

Az életkori sajátosságok, és az egyéni adottságok figyelembevételével sportág-specifikusan felkészíti, és teljesítményorientáltan versenyezteti a sportolókat

Ismeri és alkalmazza a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit

Felkészíti és versenyezteti tanítványait

Egyénre szabott éves edzéstervet készít és gondoskodik annak végrehajtásáról

Hozzájárul a lakosság rekreációs kultúrájának fejlesztéséhez

Tervezi, szervezi és vezeti a testkultúra központok, civil szervezetek (szabadidősport egyesületek, klubok), munkahelyek, szállodák, üdülők, szanatóriumok, művelődési, közösségi házak, önkormányzatok sportrekreációs programjait

Népszerűsíti az egészségorientált rekreációs tevékenységfajtákat

Együttműködik más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel

Az animátor elsősorban az idegenforgalomban dolgozó szakember, aki összeállítja, megszervezi és felügyeli szállodák, üdülők, szanatóriumok sportos, szórakoztató, aktív kikapcsolódást célzó programjait

Az aqua tréner uszodákban, medencével rendelkező szállodákban, aqua-parkokban vízi rekreációs foglalkozásokat tervez, szervez és vezet

A fitness instruktor fitness termekben, táncklubokban, továbbá szabadidőközpontok sportos létesítményeiben a legújabb és legnépszerűbb fitness programokat szervezi és vezeti

A gyermekkori mozgásprogram-vezető a közoktatási intézmények – kiemelten a 4–8 éves korosztály – tanórán kívüli és szünidei sportrekreációs foglalkozásainak, tanfolyamainak és táborainak mozgásprogramjait szervezi és vezeti

Megismerteti a mozgást, mint alapvető örömforrást

Az orientális táncoktató táncklubok, fitness termek, szabadidőközpontok, művelődési házak orientális tánctanfolyamainak programját szervezi és vezeti

A személyi edző az egyéni vagy kis közösségi edzésvezetés specialistájaként a különböző sportlétesítményekben megszervezi vendégkörét, és segíti őket az ideális edzések tervezésében és végrehajtásában, egészséges életvitelük kialakításában

A szenior tréner idősek klubjában, fitness termekben, civil szervezeteknél, szabadidős programszervező cégeknél, vállalkozásoknál a testedzés és a sportolás eszközrendszerének alkalmazásával életminőség-javító foglalkozásokat szervez és vezet

A wellness tanácsadó elsősorban a wellness turizmus és az egészségorientált szolgáltató ipar területén működik

Szakértőként közreműködik modern, közérzetjavító és élménygazdag szolgáltatásokat nyújtó sportrekreációs létesítmények tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

52 813 02 0000 00 00

Sportszervező

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0078–06    Az egészséges életmód népszerűsítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Meggyőződéssel érvel a mozgás, a rendszeres testedzés és sportolás egészségre gyakorolt kedvező hatása mellett az ép és a fogyatékossággal élő emberek számára egyaránt (személyes példamutatással, publikációkkal, előadások, szakmai fórumok és egyéb programok szervezésével, értekezletek és beszélgetések alkalmával).

Részt vesz minden olyan feladat megvalósításában, amely hozzájárulhat környezetének, sportágának és az általa foglalkoztatottak személyiségének fejlődéséhez.

Hozzájárul az általa foglalkoztatottak egészségtudatos magatartásának kialakításához, higiénés, mentálhigiénés és környezettudatos neveléséhez.

Tudatosítja a bemelegítés élettani és sportszakmai jelentőségét.

Elősegíti a helyes táplálkozási szokások kialakulását.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    Az emberi szervezet felépítése

C    A mozgató szervrendszer

C    A szív és a keringési szervrendszer

C    A légzés szervrendszere

C    A kiválasztás szervrendszere

C    A szabályozó szervrendszer

C    Az emésztőrendszer, az anyag- és energiaforgalom

C    A táplálkozás és a testsúlyszabályozás

C    Teljesítményfokozás

C    A rekreációval kapcsolatos fogalmak

C    Napjaink rekreációs irányzatai

B    Az egészség értelmezése és az életmód

D    A minőségi élet megteremtésének eszménye

C    Testkultúra – testedzés – sport – rekreációs sport

C    Ismeretek a fogyatékosok sportjáról

C    A testedzés és a sport, mint az egészség megőrzésének eszköze

C    A bemelegítés élettani és sportszakmai jelentősége

D    A fittségi edzés alapjai

D    Fitness-termi óratípusok

D    A wellness elmélete

D    A wellness módszertana

C    Életmód és életvezetési tanácsadás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Szakmai nyelv használata

4    Motoros képességek

Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Megbízhatóság

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Meggyőző készség

Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Rendszerező képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0079–06    A sport, mint a nevelés színtere és eszköze

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kiemelt figyelmet fordít az általa irányított közösség vagy egyén egészséges testi, motoros, továbbá teljesítmény- és személyiségfejlődésére

Tisztában van a teljesítményfokozás megengedett és tiltott eszközeivel, tudatosítja a fair play követelményeit, betartja és betartatja a doppingellenes tevékenység szabályait

Tudatosan alkalmazza a korszerű pedagógia és pszichológia elveit, módszereit és eszközeit

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    Pedagógiai alapfogalmak

C    A nevelés lényeges jegyei

C    A nevelés lehetősége és szükségessége

C    A nevelés területei

C    A nevelés folyamata

C    A nevelés alapelvei és módszerei

B    A sport és a nevelés

C    A sportoktatás elmélete

C    A sport szociálpedagógiai problémái

D    Általános lélektani ismeretek

C    A személyiség pszichológiai értelmezése

D    A megismerő tevékenység jellemzői

C    A megismerés eredményességét befolyásoló tényezők

C    Lelki egészség, pszichés problémák

C    A sporttevékenység folyamatának pszichológiai kérdései

C    A sport és a személyiség

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Olvasott szöveg megértése

4    Motoros képességek

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Tolerancia

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyükön való alkalmazása

Problémaelemzés, -feltárás

Nyitott hozzáállás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0080–06    A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A foglalkozások (edzések) tervezésekor és vezetésekor kiemelt figyelmet fordít az edzésártalmak megelőzésére, kivédésére, szükség szerint elsősegélyt nyújt

Felismeri az edzésártalmak tüneteit, ennek megfelelően módosítja a foglalkozások (edzések) tartalmát, az alkalmazott módszereket és eszközöket

Szükség szerint kéri egészségügyi szakemberek segítségét az edzésártalmak kivédéséhez, illetve gyógyításához

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D    A táplálkozás és a testsúlyszabályozás

C    Teljesítményfokozás lehetséges és tiltott eszközei

C    A gimnasztika, mint a prevenció eszköze

C    A test- és az alakformálás veszélyei

B    A sportszerek, -eszközök és a sportruházat preventív vonatkozásai

C    A sportártalmak tünetei, a sportártalmak megelőzése

B    Sportsérülések, sportbalesetek, elsősegélynyújtás

B    A krónikus betegek testedzése, sportolása

C    Gerinc- és ízületvédelem

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Olvasott szöveg megértése

3    Hallott szöveg megértése

3    Motoros képességek

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Meggyőző készség

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatelemzés

Okok feltárása

Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0081–06    Tanfolyamszervezés és -vezetés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felméri a lehetőségeket és az igényeket

Ellátja a tanfolyam szervezésével és vezetésével kapcsolatos jogi és igazgatási feladatokat (egyeztetések, programok, engedélyek, nyilvántartások, jelentések, költségvetés stb.)

Elvégzi a tanfolyammal kapcsolatos marketingfeladatokat (hirdetés, toborzás stb.)

Tervezi, szervezi és vezeti a tanfolyamot

Sporttanfolyam szervezése és vezetése során kiemelt figyelmet fordít a sportban tehetséges fiatalok kiválasztására és ösztönzésére a rendszeres testedzés irányába

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B    Sportszervezési és -vezetési ismeretek

C    A sportbeli tehetség ismérvei

C    A tehetségkiválasztás és -gondozás rendszere hazánkban

C    Személyközi kapcsolatok

C    A fittségi edzés alapjai

C    Gimnasztikai alapismeretek

C    Fitness-termi óratípusok

D    Test- és alakformálás

D    A wellness elmélete

D    Wellness-szolgáltatások

C    Üzleti kommunikáció

D    Vendégközi kapcsolatok

C    Számítás- és irodatechnika

C    Irodai adminisztráció

B    Írásbeli kommunikáció

C    Általános viselkedéskultúra

C    Munkahelyi viselkedéskultúra

C    A megjelenés kultúrája

B    A verbális és nonverbális kommunikáció

C    Szociálpszichológia

C    Jogi ismeretek

B    Vállalkozási alapismeretek

C    Önmenedzselés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Fogalmazás írásban

4    Motoros képességek

Személyes kompetenciák:

Kockázatvállalás

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatfenntartó készség

Irányítási készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Helyzetfelismerés

Áttekintő képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0082–06    Rutin- és egyéb feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Eredményesen hasznosítja a testnevelés és sport hazai szervezetrendszerével, működésével, szabályozottságával és finanszírozásával kapcsolatos ismereteket

Együttműködik a szervezet vezetőivel (kiemelten a sportszervező, -menedzserrel), valamint edzőivel

Közreműködik a szervezet kapcsolatainak ápolásában, fejlesztésében

Betartja és betartatja a munkakörére vonatkozó jogszabályokat

Ellenőrzi a munkaeszközök állapotát, a sportszerek és -eszközök rendeltetésszerű használatát

Elemzi a programok hatékonyságát, levonja a szükséges következtetéseket, javaslatot tesz új programokra

Reklámozza a szaktevékenységet, részt vesz a marketing alakításában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D    Testkultúra – testedzés – sport – rekreációs sport

C    A magyar sport irányítási, igazgatási és finanszírozási rendszere

B    Személyközi kapcsolatok

D    Fitness-szakemberek

D    Wellness-szakemberek

D    Vevőismeret

D    Irodai adminisztráció

D    Írásbeli kommunikáció

B    Általános viselkedéskultúra

B    Munkahelyi viselkedéskultúra

B    A megjelenés kultúrája

D    Egyéb járulékos fitness-termi szolgáltatások

D    Klub-ergonómia

D    Belső mikroklíma

D    Esztétika és hangulat

B    Környezetvédelem, biztonság

D    Pénzkezelés

C    Vállalkozási alapismeretek

D    Önmenedzselés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Olvasott szöveg megértése

4    Fogalmazás írásban

4    Hallott szöveg megértése

2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek

2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

4    Motoros képességek

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Megbízhatóság

Terhelhetőség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatfenntartó készség

Közérthetőség

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Helyzetfelismerés

Kontroll

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0083–06    A sportoktató (a sportág megjelölésével) speciális tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid távú felkészítését és versenyeztetését

Megtanítja a sportág alapvető technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait

A sportág technikai elemeit az egyéni adottságok figyelembevételével oktatja

Tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok jelentőségét és szerepét a sportteljesítményben

Megszervezi és segíti a tanítványok korszerű felkészítését kezdő szinten, mindkét nem minden korosztályában

A sportágban eltöltött idő növekedésével fokozott figyelmet fordít a tanítványok speciális képességeinek és készségeinek fejlesztésére

Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve nyári táborokat, téli túrákat szervez, szükség szerint magasabb képesítésű szakember segítségével

A sportbeli felkészítés részeként tanítványainak látogatást szervez kiemelkedő hazai és nemzetközi versenyekre, mérkőzésekre

Rendszeresen felméri sportolói edzettségi állapotát és az eredményeket hasznosítja a további felkészítésben

Megtervezi és segíti tanítványai általános és sportágspecifikus képességeinek fejlesztését, sportteljesítményük növelését

Folyamatosan elemzi és értékeli az edzéstervek gyakorlati megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítja a további felkészítésben

Kiválasztja a jó adottságokkal rendelkező fiatalokat, segíti adottságaik kibontakoztatását

Rendszeres kapcsolatot tart a tanítványok nevelésében és felkészítésében érintett szereplőkkel

A tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit rendszeresen megosztja magasabb képesítésű szakemberekkel, véleményüket, javaslataikat hasznosítja a további edzésmunkába

Edzéseken, versenyeken figyelembe veszi a balesetmegelőzés szempontjait, szükség szerint elsősegélyt nyújt

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    A passzív mozgatórendszer és a sport

C    Az aktív mozgatórendszer és a sport

C    A keringési- és légzőrendszer és a sportedzés

B    Az edzés és az energiaforgalom

B    Az edzés és a szabályozórendszer

B    Az edzés a versenyzés egészségtana

C    A sportoló életmódja

B    A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott eszközei

C    Edzés, edzettség, sportforma

C    Teljesítőképesség, teljesítőkészség

C    Edzésterhelés, elfáradás és alkalmazkodás

C    Edzéseszközök és a terhelés összetevői

C    A kondicionális képességek és fejlesztésük

C    A koordinációs képességek és fejlesztésük

B    A sporttechnika oktatása

C    Taktikai képzés

B    Edzéstervezés, edzésvezetés

C    A versenyzés

C    Kiválasztás a sportban

C    A gimnasztika fogalma, alkalmazási területei

C    A szabadgyakorlatok csoportosítása hatásuk és a testrészek szerint

C    A gimnasztikai szaknyelv és szakleírás

C    A test tengelyei és síkjai

C    Kiindulóhelyzetek

C    A gimnasztika mozgásanyaga

C    Rajzírás

C    A gimnasztikai gyakorlatvezetés módszertana

C    Az ízületi mozgékonyság fejlesztése, lazítás

C    A stretching

C    Bemelegítés, csillapítás

D    Testnevelési és sportjátékok

D    A sportág kialakulása, nemzetközi és hazai története

C    A sportág jellemzői

C    A sportág mozgásanyaga

C    A sportolók általános és sportágspecifikus felkészítése, versenyeztetése

C    A kondicionális és koordinációs képességek sportágspecifikus fejlesztésének módszerei és eszközei

B    Az sportági alaptechnikák oktatásának módszerei és eszközei

C    A sportági taktika oktatása

C    A tehetségkiválasztás és -gondozás rendszere és módszere a sportágban

B    A sportág verseny-, illetve játékszabályai

C    Általános és sportágspecifikus gimnasztikai gyakorlatok tervezése és vezetése

C    Cél-, előkészítő és rávezető gyakorlatok tervezése és vezetése

D    Edzésrészek tervezése és vezetése

C    Gerinc- és ízületvédelem

C    Versenyszervezési ismeretek

C    Az edzésterv elemzésének szempontjai

C    Éves edzésterv készítése és indokolásának szempontjai

C    Az edzés- és a versenylátogatások szempontjai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3    A rajzírás használata

3    A sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

4    Motoros képességek

3    Mozgáselemzés, hibajavítás képessége

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Pontosság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség

Meggyőző készség

Motiváló készség

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Problémaelemzés, feltárás, hibajavítás

Módszeres munkavégzés

Ellenőrzőképesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Körültekintés, elővigyázatosság

Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0084–06    A sportedző (a sportág megjelölésével) speciális tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését

Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait

Felismeri és elemzi a technikai és taktikai hibákat, útmutatást ad azok kijavítására

Versenyzőit az életkori sajátosságok és az egyéni adottságok figyelembevételével készíti fel és versenyezteti

Tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok jelentőségét és szerepét a sportteljesítményben

Versenyeken, mérkőzéseken technikai- és taktikai tanácsokkal segíti sportolóit

Megtervezi és megszervezi tanítványai általános és sportágspecifikus képességeinek fejlesztését

A korszerű pedagógiai és edzéselvek és -módszerek figyelembevételével fejleszti sportolói teljesítőképességét és teljesítőkészségét

Kiemelt figyelmet fordít a magas szintű sportteljesítményhez szükséges speciális képességek és készségek fejlesztésére

Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez

Összeállítja az edzőtáborok szakmai programját és gondoskodik annak végrehajtásáról

A sportbeli felkészítés részeként tanítványainak látogatást szervez a kiemelkedő hazai és nemzetközi versenyekre, mérkőzésekre

Rendszeresen felméri és elemzi sportolói edzettségi állapotát és az eredményeket hasznosítja a további felkészítésben

Egyénre szabott edzéstervet készít és irányítja annak végrehajtását

Folyamatosan elemzi és értékeli az edzéstervek gyakorlati megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítja a további felkészítésben

Segíti tanítványai általános és sportágspecifikus képességeinek fejlesztését, sportteljesítményük növelését

Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.)

Kiválasztja a kedvező adottságokkal rendelkező fiatalokat, segíti az adottságok maximális kibontakoztatását

Rendszeres kapcsolatot tart a tanítványok nevelésében és felkészítésében érintett intézményekkel, szereplőkkel

A tehetséggondozással és a sportolók felkészítésével kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit megosztja más szakemberekkel, törekszik a legújabb szakmai ismeretek átvételére

Edzéseken, versenyeken figyelembe veszi a balesetmegelőzés szempontjait, szükség szerint elsősegélyt nyújt

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B    A passzív mozgatórendszer és a sport

B    Az aktív mozgatórendszer és a sport

B    A keringési- és légzőrendszer és a sportedzés

A    Az edzés és az energiforgalom

A    Az edzés és a szabályozórendszer

A    Az edzés és a versenyzés egészségtana

B    A sportoló életmódja

A    A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott eszközei

B    Edzés, edzettség, sportforma

B    Teljesítőképesség, teljesítőkészség

B    Edzésterhelés, elfáradás és alkalmazkodás

C    Gerinc- és ízületvédelem

B    Edzéseszközök és a terhelés összetevői

A    A kondicionális képességek és fejlesztésük

A    A koordinációs képességek és fejlesztésük

A    A sporttechnika oktatása

B    Taktikai képzés

A    Edzéstervezés, edzésvezetés

B    A versenyzés

B    Kiválasztás a sportban

C    A gimnasztika fogalma, alkalmazási területei

B    A szabadgyakorlatok csoportosítása hatásuk és a testrészek szerint

B    A gimnasztikai szaknyelv és szakleírás

B    A test tengelyei és síkjai

B    Kiindulóhelyzetek

B    A gimnasztika mozgásanyaga

B    Rajzírás

B    A gimnasztikai gyakorlatok összeállításának szempontjai

B    A gimnasztikai gyakorlatok vezetésének módszertana

A    Az ízületi mozgékonyság fejlesztése, lazítás

B    A stretching

A    Bemelegítés, csillapítás

C    Testnevelési és sportjátékok

C    A sportág kialakulása, nemzetközi és hazai története

C    A sportág jellemzői

B    A sportág mozgásanyaga

A    A sportolók általános és sportágspecifikus felkészítése és versenyeztetése

A    A kondicionális és koordinációs képességek sportágspecifikus fejlesztésének módszerei és eszközei

A    A sportág technikai elemeinek oktatása

B    A sportági taktika oktatása

C    Az edzőtáborok tervezése és szervezése

B    A tehetségkiválasztás és -gondozás rendszere és módszere a sportágban

A    A sportág verseny-, illetve játékszabályai

B    Általános és speciális gimnasztikai gyakorlatok tervezése és vezetése

B    Cél-, előkészítő és rávezető gyakorlatok tervezése és vezetése

B    Versenyek szervezése és lebonyolítása

B    Az edzésterv készítésének és az edzés vezetésének szempontjai

B    Az edzés- és versenylátogatás szempontjai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    A rajzírás használata

4    A sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

4    Motoros képességek

5    Mozgáselemzés, hibajavítás képessége

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség

Kezdeményezőkészség

Motiváló készség

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Problémaelemzés, -feltárás, hibajavítás

Módszeres munkavégzés

Ellenőrző képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Körültekintés, elővigyázatosság

Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0085–06    Ügyfélszolgálat

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Fogadja, és szakszerűen tájékoztatja a vendégeket a testedzési lehetőségekről, feltárja igényeiket, és javaslatot tesz az általa legmegfelelőbbnek ítélt szolgáltatásokra

Bemutatja, ha szükséges megmagyarázza a legjellemzőbb sportszerek és -eszközök használatát

Biztosítja a kapcsolattartást és az információáramlást a vendégek, a szakemberek (foglalkozásvezetők) és a klub vezetői között

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    Egyéb járulékos fitness-termi szolgáltatások

C    A wellness elmélete

C    Wellness-szolgáltatások

C    Termék- és szolgáltatásismeret

C    Vevőismeret

D    Általános vendéglátói alapismeretek

C    Személyi és tárgyi feltételek

C    „Vendégközi” kapcsolatok

C    Kiszolgálás ismeretek

D    Sportsérülések, sportbalesetek, elsősegélynyújtás

C    Pénzkezelés

D    Írásbeli kommunikáció

C    Munkahelyi viselkedéskultúra

C    A megjelenés kultúrája

C    A verbális és nonverbális kommunikáció

D    Önmenedzselés

D    Fitness- és wellness-szolgáltatások hospitálása

D    Öltözködési és kozmetikai gyakorlat

C    A vendégfogadás asszisztálása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Fogalmazás írásban

Személyes kompetenciák:

Megnyerő fellépés

Elhivatottság

Stressztűrő képesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatfenntartó készség

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

A környezet tisztántartása

Nyitott hozzáállás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0086–06    Létesítmény-működtetés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Gondoskodik a létesítményre vonatkozó környezetvédelmi, közegészségügyi és balesetvédelmi előírások betartásáról

Részt vesz az esztétikus környezet megteremtésében, felel a klub rendjéért és tisztaságáért

Betartja és betartatja a sportlétesítményben használatos berendezések, gépek, továbbá sportszerek és -eszközök rendeltetésszerű használatával, kezelésével kapcsolatos rendszabályokat, elhárítja az egyszerűbb működési zavarokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D    Fitness-termi óratípusok és létesítmény-igényük

D    A wellness szolgáltatások általános létesítmény- igénye

D    Munkahelyi viselkedéskultúra

D    Üzleti kommunikáció

B    Személyi és tárgyi feltételek

C    Kiszolgálás-ismeretek

B    Környezetvédelem, biztonság

D    Számítás- és irodatechnika

D    Irodai adminisztráció

D    Írásbeli kommunikáció

C    Különböző típusú létesítmények meglátogatása, működésük tanulmányozása

C    Fitness- és wellness-szolgáltatások hospitálása

C    Rekreációs létesítmény működtetésének tanulmányozása

B    A sportlétesítmények üzemeltetésére vonatkozó környezetvédelmi, közegészségügyi és balesetvédelmi előírások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Olvasott szöveg megértése

4    Motoros képességek

Személyes kompetenciák:

Esztétikai igényesség

Szervezőkészség

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Irányítási készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Környezet tisztántartása

Figyelem megosztása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0087–06    Kereskedelmi tevékenység

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Gondoskodik a termékek beszerzéséről, esztétikus kihelyezéséről, illetve higiénikus tárolásáról

Tájékoztatja az érdeklődőket a sportlétesítmény által kínált étrend-kiegészítők egészségre gyakorolt hatásáról, a forgalmazott áruk tulajdonságairól (összetétel, hatás), a javasolt felhasználási területeikről

Betartja a klub büféjében engedélyezett étrend-kiegészítők, továbbá ételek, italok szállítására, tárolására, eltarthatóságára vonatkozó egészségügyi és higiéniai előírásokat, rendszabályokat

Elvégzi az üzemeltetéssel együtt járó adminisztrációs feladatokat

Közreműködik a vendéglátással kapcsolatos feladatok ellátásában

Hatékonyan alkalmazza a fogyasztást és a vásárlást ösztönző technikákat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B    Termék- és szolgáltatásismeret

B    Eladástan

B    Az engedélyezett étrend-kiegészítők jellemzői (hatásai) és a forgalmazásukkal kapcsolatos rendszabályok

C    Az ételek és italok egészségügyi és higiéniai előírásai a sportklubok büféjében

B    Vevőismeret

C    Üzleti kommunikáció

C    Általános vendéglátó alapismeretek, tevékenységi körök

D    Személyi és tárgyi feltételek

C    Vendégközi kapcsolatok

B    Kiszolgálás-ismeretek

C    Számítás- és irodatechnikai ismeretek

C    Irodai adminisztráció

C    Írásbeli kommunikáció

C    Munkahelyi viselkedéskultúra

C    A sportszervezetek kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos jogi ismeretek

C    Vállalkozási alapismeretek

D    Önmenedzselés

B    Vásárlói meggyőzés

C    Üzleti adminisztráció, számlázás

C    Kirakatrendezés és áruismeret

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Fogalmazás írásban

3    Elemi számolási készség

1    Elemi szintű számítógéphasználat

Személyes kompetenciák:

Haszonelvűség

Felelősségtudat

Türelem

Társas kompetenciák:

Kapcsolatfenntartó készség

Kommunikációs rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Emlékezőképesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0088–06    Menedzselés, marketing

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Gyűjti, rendszerezi és elemzi a munkakörét érintő adatokat, információkat, dönt a képesítésének megfelelő ügyekben

Ötleteivel segíti a klub népszerűsítését, a szakmai munka korszerűsítését

Szervezi és bonyolítja a létesítmény működéséhez szükséges írásbeli kommunikációt (formális és informális levélírás), egyéb információs anyagokat készít (felhívás, hirdetés, tájékoztató, plakát, órarend)

Ellátja a klub működési formájához (gazdasági társaság, egyesület stb.) igazodó adminisztratív feladatokat (iratkezelés, nyilvántartások, beszámolók stb.)

Kezeli a munkavégzéséhez szükséges irodatechnikai eszközöket (fax, fénymásoló gép, pénztárgép stb.), alkalmazza az alapvető számítógép-ismereteket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    Klub-ergonómia

C    Belső mikroklíma

C    Színelmélet

C    Esztétika és hangulat

C    Számítás- és irodatechnika

C    Irodai adminisztráció

C    Pénzkezelés

B    Írásbeli kommunikáció

C    Általános viselkedéskultúra

B    Munkahelyi viselkedéskultúra

B    A megjelenés kultúrája

B    A verbális és non-verbális kommunikáció

C    Vállalkozási alapismeretek

C    Önmenedzselés

C    Fitness- és wellness-létesítmény működésének tanulmányozása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Olvasott szöveg megértése

4    Fogalmazás írásban

2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek

2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

Személyes kompetenciák:

Haszonelvűség

Elhivatottság

Önállóság

Társas kompetenciák:

Fogalmazókészség

Prezentációs készség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Áttekintő képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0430–06    Általános tevékenységi kör

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Terjeszti a testkulturális műveltséget, tudatosítja a motoros képességek fejlesztésének ismeretanyagát és módszertanát

Az egészségkultúrának a minőségi élethez szükséges ismeretanyagát továbbítja a vendégeknek, klienseknek

A felfrissülés és a szórakozás együttes élményének biztosításával járul hozzá a résztvevők-vendégek-kliensek rekreációs tudatának formálásához

A programok tartalmának, továbbá a módszereknek és az eszközöknek a meghatározásakor különös figyelmet fordít arra, hogy a résztvevők felüdülést és sikerélményt remélnek, valamint a jó közérzet kialakulását várják tőle

Feltárja és kiszolgálja az egyéni és a kollektív rekreációs igényeket minden korosztályban

Alkalmazza a rekreációs élménykeltés módszereit és eszközeit

Alkalmazza a stresszoldást és a lazítást célzó technikákat

Tudatosítja, hogy a rendszeres mozgás, a testedzés és a sportolás, továbbá a helyes táplálkozás és a megfontolt szórakozás fontos eleme az egészség megőrzésének és fejlesztésének

Felismeri és kihasználja a kreativitás kibontakoztatásának és fejlesztésének lehetőségeit

Felismeri és kihasználja a zene és a tánc rekreációs lehetőségeit

A mozgásprogram részeként alkalmazza a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, illetve fenntartását szolgáló speciális tartásjavító gyakorlatokat

Az edzésterhelésre nem az elvárható módon reagáló sportolót ismételt sportorvosi vagy szakorvosi vizsgálatra utalja

Szükség szerint együttműködik gyógytornásszal, dietetikussal

Sportszakmai kérdésekben tanácsot kér testnevelőktől vagy sportszakemberektől

Szervezési ügyekben segítséget kér sportmenedzserektől

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    A fizikai aktivitás hatása az egyes szervrendszerekre

B    Egészségvédelem

B    Addiktív személy (személyiség jegyei), az addiktív érintettség felismerése, segítségnyújtás a sport eszközeivel

C    Táplálkozás

C    Testközpontúság

C    A rekreáció fogalma és története

C    A rekreáció megjelenítése az egyes kultúrkörökben

D    Globális jelenségek napjaink életmód-kultúrájában

C    A rekreáció feltételrendszere és területei

B    A szabadidős (rekreációs) tevékenység jellemzése

B    Az életminőség javítását célzó elvek és módszerek

C    A rekreáció szervezeti háttere

C    Rekreáció-menedzsment és -marketing

D    A csoportképzés alapjai

C    Életkor-tan

C    A fogyatékossággal élő személyek sportrekreációja

D    A személyiség

D    A megismerő tevékenység

C    Személyközi kapcsolatok

D    A tanácsadás módszertana

D    Egészséglélektan

C    A rekreációs tevékenység pszichológiai sajátosságai

C    A fittség lélektana

C    A rekreációs foglalkozás sajátosságai

C    A fittségi edzés

C    Mozgástan

C    Tesztek, próbák

C    Sportsérülések, elsősegélynyújtás

C    Gerinc- és ízületvédelem

C    Önmenedzsment

C    Munkaszervezés

C    A hatékony rekreátor eszköztára

D    Viselkedéstan

D    Megjelenéskultúra

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Megbízhatóság

Szervezőkészség

Testi ügyesség, erő

Társas kompetenciák:

Meggyőző készség

Közérthetőség

Interperszonális rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Rendszerben való gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0431–06    Az animátor szakirány speciális tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Munkájában eredményesen alkalmazza a turizmus alapismereteit, a sport és az egészségturizmus sajátosságait

Alkalmazza a wellness, a SPA, a gyógy- és a sportszállói minősítések kritériumait, továbbá e kategóriák rész-szolgáltatásainak jellemzőit (tartalmát)

Gyűjti és hasznosítja az információkat a szállodatípusok vendégköréről

Gyűjti és hasznosítja az információkat a külföldi turisták és a hazai lakosság utazási szokásairól és szabadidő-eltöltésük tipikus formáiról

Kirándulásokat és túrákat szervez és vezet

Labdás, ütős, kaland-, gördülő, vízi, havas és jeges játékokat tervez, szervez és lebonyolít

Szellemi vetélkedőket, ügyességi játékokat, kézműves foglalkozásokat szervez és vezet

Ismerkedési és búcsúesteket, táncos mulatságokat szervez és vezet

Felismeri és kihasználja az aktuális feltételekhez igazodó programmódosítási lehetőségeket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    Viselkedéstan

D    Megjelenéskultúra

C    Az animáció elmélete

B    Az animáció módszertana

C    Táborozás

C    Rekreációs programszervezés

C    Rekreációs eseményszervezés

D    Játékelmélet

C    Játéktár

C    A játékok tervezése

C    Játékszervezés

D    Turisztikai alapfogalmak

D    Szállodai alapfogalmak

D    Szállodai szolgáltatások

C    Természeti rekreációs tevékenységek

C    Sportrekreációs mozgásformák

C    Egészségközpontú tevékenységek

B    Gyermekprogramok

B    Kulturális és egyéb programok

C    Wellness-szolgáltatások

C    Intézménylátogatás

C    Megfigyelések

B    Gyakorló foglalkozások

C    Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Irányítási készség

5    Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Csoportok mozgatásának, működtetésének készsége

Megbízhatóság

Szervezőkészség

Testi ügyesség, kézügyesség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Meggyőző készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0432–06    Az aqua tréner szakirány speciális tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Szórakoztató és fizikai képességeket fejlesztő programokat, továbbá vízi játékokat tervez, szervez és vezet uszodai és állóvízi feltételek között egyaránt

Személyre szabott vízi fittségi programokat tervez, és végrehajtását szakmailag segíti

Gondoskodik az uszodahasználat egészségügyi és baleset-megelőzési szabályainak betartásáról

Alkalmazza a vízi foglalkozásokhoz szükséges segédeszközöket és felszereléseket

Zenés vízi gimnasztikát tervez és vezet

Munkájában az egyéni bánásmód elvét a szokatlan közegnek megfelelően különös gonddal alkalmazza

Közreműködik a gyermekek és a felnőttek úszásoktatásában, továbbá fittségi úszó programok szervezésében, végrehajtásában, illetve szakmai ellenőrzésében

Vízi közegre adaptálja az egyes sportjátékokat, ilyen foglalkozásokat tervez és vezet

A tartáshibák megelőzésére és korrekciójára alkalmas vízi foglalkozásokat tervez és vezet

Alkalmazza a vízi relaxációs technikákat

Szakszerűen alkalmazza a vízből mentés szabályait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    Viselkedéstan

C    Megjelenéskultúra

C    Általános víz- és medence ismeretek

C    Vízi foglalkozástan

C    Vízi elsősegélynyújtás

C    Általános aquatréning

C    Vízi mozgásprogram- és gyakorlattár

C    Vízi szertár

D    A fitness-úszás alapjai

C    A fitness-úszás edzéstana

D    Fitness-úszás és úszásnemek

C    A speciális vízi foglalkozások célcsoport-tana

B    A vízi foglalkozások prevenciós és korrekciós szerepe

B    Aqua „harmónia-gyakorlatok” és terápiák

C    A vízijátékok alapjai

C    Játéktervezés és -szervezés

C    A vízijáték-gyűjtemény

C    Intézménylátogatás

C    Megfigyelések

B    Gyakorló foglalkozások

C    Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

5    Úszáskészség

5    Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Testi ügyesség, -erő

Társas kompetenciák:

Meggyőző készség

Határozottság

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Interperszonális rugalmasság

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0433–06    A fitness instruktor szakirány speciális tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Népszerűsíti azokat az új csoportos és zenés fitness irányzatokat, amelyeknek mind a nemzetközi, mind a hazai tapasztalatok szerint egészségfejlesztő hatásuk van

A vendégek érdeklődéséhez (igényeihez) és a foglalkozások céljához igazodóan egyaránt felhasználja az újdonságokat és a hagyományosan bevált mozgásfajtákat

Pozitív modellként a gyakorlatanyagot szakszerűen és esztétikusan mutatja be, megteremti a kellemes és ösztönző fitness-termi hangulatot

Felismeri, és differenciáltan foglalkoztatja a terhelés szempontjából egyéni bánásmódot igénylő személyeket

Célszerűen és hatékonyan megoldja az interperszonális helyzeteket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    Viselkedéstan

C    Megjelenéskultúra

C    A táncos műfajokról általában

D    Latin-amerikai tánc alapú fitness irányzatok

D    Street-dance alapú fitness irányzatok

D    Egyéb ismert táncstílusok megjelenítése a fitness programokban

D    Egyéb világzenék és népi táncelemek megjelenítése a fitness programokban

D    Step

C    Gumiszalag

C    Óriáslabda

C    Kézi súlyzók

C    Csoportos teremkerékpáros órák a fitness-termekben

C    A küzdősportok mozgásanyagának megjelenítése a fitness-programokban

C    Gerinc- és ízületvédelem

C    A korcsolyázás mozgásanyagának megjelenítése a fitness-programokban (slide)

D    Alakformáló óratípusok

C    Zenés csoportos köredzés a fitness órán

C    Nyújtó-lazító óratípusok

D    Versenyelmélet

D    Verseny-edzésmódszertan

D    Versenylélektan

C    Intézménylátogatás

C    Megfigyelések

B    Gyakorló foglalkozások

C    Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Irányítási készség

5    Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

Személyes kompetenciák:

A zene és a mozgás összekapcsolásának képessége

Szervezőkészség

Rugalmasság

Testi ügyesség, erő

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Meggyőző készség

Empatikus készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0434–06    A gyermekkori mozgásprogram-vezető szakirány speciális tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Mozgásos foglalkozásokat tervez és vezet különböző létszámú és korú gyermekcsoportok számára

Mozgásfejlesztő játékokat alkalmaz és animál változatos körülmények között (játszótéren, erdei tornapályán, sportpályán, vízben, hóban, jégen)

Zenés – elsősorban aerobik és néptánc alapú – foglalkozásokat is szakszerűen vezet

Mozgásfejlesztő tanfolyamokat és táborokat szervez és vezet

Ellátja a csoportszervezéssel összefüggő reklám- és adminisztrációs feladatokat

Figyelemmel kíséri a gyerekek fejlődését, tapasztalatairól tájékoztatja a szülőket, és szükség szerint az iskolát

Használja a korosztálynak megfelelő speciális képességfejlesztő sportszereket és -eszközöket (babzsák, rúd, ugrókötél)

Szakmai tanácsot ad a működési körét érintő kérdésekben

Kiemelt figyelmet fordít a leggyakoribb gyermekbalesetek megelőzésére, valamint a gerinc- és izületvédelemre

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    Viselkedéstan

C    Megjelenéskultúra

C    Játékelmélet

C    Játéktár

C    A játékok tervezése

C    Játékszervezés

B    Gyermekélettan és anatómia

B    Gyermek sportélettan

C    Egészségnevelés

C    Baleset-megelőzés

D    Általános fejlődéslélektan

D    A lelki funkciók fejlődése

D    A gondolkodás fejlődése

C    Az alkotó tevékenység lélektana

C    Erkölcsi és szociális nevelés a gyermekkorban

B    Mozgásfejlődés a gyermekkorban

B    A testi képességek fejlesztése a gyermekkorban

B    Mozgástanulás

B    A játék pszichológiája és pedagógiája

C    A játékok fajtái

C    A vizijátékok jellemzői, szervezésük módszerei

C    Játékoktatás

C    Táboroztatás, túrázás a gyermekkorban

C    Gyermek-foglalkozás elmélet

B    A gyermek-foglalkozás felépítése (szerkezete)

C    A foglalkozások tervezése és szervezése

C    A gyermekfoglalkozások animálása

C    A foglalkozások gyakorlatai

C    A foglalkozások helyszínei

C    Gerinc- és ízületvédelem

C    A foglalkozások eszközei

C    Alkalmazási lehetőségek

C    Intézménylátogatás

C    Megfigyelések

B    Gyakorló foglalkozások

C    Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

5    Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Szervezőkészség

Türelem

Kézügyesség, testi ügyesség

Társas kompetenciák:

Empatikus készség

Meggyőző készség

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0435–06    A orientális táncoktató szakirány speciális tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A programok összeállításánál felhasználja az arab, a török és a távolkeleti zene jellemzőit, a dallam- és a ritmushangszerek sajátosságait

Összekapcsolja a keleti zenei és tánckultúra hagyományait a mai modern fittségi edzésmódszertan elveivel

Tánctanfolyamokat, táborokat, bemutatókat és színpadi produkciókat szervez, és részt vesz lebonyolításukban

Hozzásegíti tanítványait a tánc örömforrásként, önkifejezésként, képességfejlesztésként, alkotásként történő megéléséhez

Igény szerint egyéni koreográfiákat állít össze, és azokat megtanítja

A táncot – a szocializáció eszközeként – felhasználja a közösségteremtés és -fejlesztés céljaira

Tevékenységét az orientális tánc sajátos módszertanának megfelelően végzi

A foglalkozásokon és fellépéseken megteremti az irányzatra jellemző hangulatot

Bemutatja és oktatja az orientális tánc alapmozdulatait és kombinációs lehetőségeit

Megválasztja a tanítványok tudásszintjének megfelelő pedagógiai módszereket és oktatási eszközöket

Megjeleníti az irányzatot a viselkedésében, a kommunikációjában, a zenehasználatában és az öltözködésében egyaránt

Felismeri és javítja a tartáshibákat

Improvizál az oktatás vagy a fellépés aktuális igényeihez igazodóan

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    Viselkedéstan

C    Megjelenéskultúra

C    Zeneelmélet

C    A tánc kultúrtörténete

B    Az orientális tánctanítás elmélete

B    A tánc és a tánctanítás lélektana

D    Produkciószervezés

D    Tanfolyam- és rendezvénytípusok

D    Tárgyi feltételek

B    Viselkedés és stílus

C    Mozgáselemzés

C    A tánc tér-idő-dinamikai-plasztikai vizsgálata

C    Klasszikus balett

C    Kéztechnikák

C    Lábtechnikák

C    Talajtánc

C    A hangszerek és a testrészek közötti kapcsolatok

C    Egyszerű és összetett improvizációk

C    Alakzatok, formációk a csoportos táncokban

C    Szólótánc, csoportos tánc és kombinációjuk

C    Koncepció a produkcióban

D    Indulatok, érzelmek a táncban

D    A tánc elbeszélő, mesélő lehetőségei

D    A saját test megismerése, a helyes önértékelés

C    A tánchoz szükséges helyes testtartás

C    A kondicionális képességek fejlesztése

D    A gerinc mozgáslehetőségei

C    A szimmetrikus mozdulatok tükrözése

C    Intézménylátogatás

C    Megfigyelések

B    Gyakorló foglalkozások

C    Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

3    Testi ügyesség, ritmusérzék

Személyes kompetenciák:

A zene és a mozgás összekapcsolásának képessége

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Empatikus készség

Motiváló készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Cselekvéstanulási képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0436–06    A személyi edző szakirány speciális tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felméri a kliens fittségi állapotát és testalkati mutatóit (vizsgálatok, tesztek)

A kiinduló szintnek, az egyéni igényeknek, valamint a lehetőségeknek (szabadidő, anyagiak) megfelelően prognózist készít. Ennek alapján hosszú-, közép- és rövid távú célokat fogalmaz meg, optimális edzésfajtát ajánl (mozgásforma, intenzitás, terjedelem)

A klienssel közösen meghatározott célok alapján edzéstervet készít, és segíti annak végrehajtását

Alkalmazza a fittségi edzés elveit, módszereit és eszközeit

Kiemelt figyelmet fordít a kliensek keringési, légző- és mozgatórendszerének aktuális állapotára a sporttevékenység során

Ellenőrzi a terhelés által kiváltott reakciókat, szükség szerint javaslatot tesz az edzésingerek módosítására

Kompetenciahatárain belül szakmai tanácsot ad az egészség megőrzéséhez és fejlesztéséhez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    Viselkedéstan

C    Megjelenéskultúra

B    A mozgató szervrendszer működése

C    A mozgató szervrendszer patológiája

C    Az egészségvédelem és a személyi edzés

B    A fittségi állapot meghatározásának módszerei és eszközei (vizsgálatok, tesztek)

C    A személyi edzésről általában

D    Programtervezés

B    A személyi edzés folyamata

B    A személyi edzés vállalkozástana

D    Szakmai együttműködés, továbbképzés

C    A testmozgás szerepe az elhízás megelőzésében, illetve csökkentésében

C    Táplálkozási szokások

C    Sporttáplálkozás és egyéb sajátos táplálkozási szempontok

C    Gyakorlati táplálkozástan

B    A cardioedzés elmélete

B    Pulzustan

B    A cardioedzés eszközrendszere

C    A testformálás elmélete

C    Az erőedzésről általában

B    Az erőedzés eszközrendszere

C    A nyújtás

C    Izomlazítás, ellazulás, stretching

C    A biomechanikailag helyes testtartást elősegítő és fenntartó gyakorlatok

D    Labdajátékok a személyi edzésben

C    Speciális egészségfejlesztő programok

D    Wellness-szolgáltatások

C    Intézménylátogatás

C    Megfigyelések

B    Gyakorló foglalkozások

C    Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Irányítási készség

5    Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Önállóság

Rugalmasság

Testi ügyesség, erő

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő- és fenntartó készség

Motiváló készség

Empatikus készség

Interperszonális rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Gyakorlatias feladatértelmezés

Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0437–06    A szenior tréner szakirány speciális tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felméri az időskorúak fittségi állapotát és testalkati mutatóit (vizsgálatok, tesztek)

A kiinduló szintnek, az egyéni igényeknek, valamint a lehetőségeknek (egészségi állapot, anyagiak) megfelelően prognózist készít. Ennek alapján – az életkori sajátosságok figyelembevételével – hosszú-, közép- és rövid távú célokat fogalmaz meg és optimál

A mozgásfajtákat, a sportági technikákat és a játékszabályokat a korosztály anatómiai, élettani és lélektani sajátosságaihoz igazítva, sajátos pedagógia módszerekkel oktatja és gyakoroltatja

Folyamatosan ellenőrzi a terhelés által kiváltott reakciókat, szükség szerint módosítja az edzésingereket

Szenior sportrekreációs rendezvényeket szervez és vezet

Szeretet- és tiszteletteljes bánásmódot alkalmaz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    A fittségi állapot meghatározásának módszerei és eszközei (vizsgálatok, tesztek)

D    Játékelmélet

C    Játéktár

D    A játékok tervezése

C    Játékszervezés

C    Természeti rekreációs tevékenységek

C    Egészségközpontú tevékenységek

C    Az öregedésről általában

C    Az öregség képe a közgondolkodásban

B    Az időskor élettana

B    Az időskor szociológiája

B    Az időskor pszichológiai és életviteli sajátosságai

B    A sikeres öregedés jellemzői

C    A generációk együttműködése

B    Időskori terheléstan

B    Mozgásformák az időskorban

C    A szenior sportszakember munkája

C    Az időskori foglalkozásszervezés specifikumai

C    Foglalkozás-módszertan

C    Rendezvényszervezés

C    Intézménylátogatás

C    Megfigyelések

B    Gyakorló foglalkozások

C    Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

5    Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Kifejezett empatikus és kapcsolatépítő készség

Szervezőkészség

Türelmesség

Kézügyesség, testi ügyesség

Társas kompetenciák:

Konszenzus készség

Kommunikációs rugalmasság

Segítőkészség

Konfliktuskezelő készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0438–06    A wellness tanácsadó szakirány speciális tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kompetenciahatárain belül szakmai tanácsot ad szállodák és rekreációs sportlétesítmények számára egészségbarát és közérzetjavító szolgáltatások tervezésére, kivitelezésére és működtetésére

Preventív céllal alkalmazza az egyes környezeti tényezők (hőmérséklet, víz, fény, szín, hang stb.) szervezetre gyakorolt hatását

Oktatja a wellness fogalmához szorosan kapcsolódó életmódelemeket és egészségfejlesztő technikákat

Összeállít konkrét egyéni egészségfejlesztő programot

Egyénre szabott pihentető programokat és kúrákat tervez, és irányítja végrehajtásukat

Átérzi és közvetíti a pozitív életérzések fő típusait és jellemzőit

Együttműködik a rokon szakmák és szakirányok képviselőivel (természetgyógyász, animátor, személyi edző, masszőr, táplálkozási szakember stb.)

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    Viselkedéstan

C    Szállodai fogalmak

C    Szállodai szolgáltatások

C    Egészségközpontú tevékenységek

D    A szálloda humánerőforrása

B    A wellness filozófiája

C    A wellness társadalmi környezete

C    A wellness megjelenése a hétköznapi gondolkodásban és tevékenységrendszerben

C    A wellness elemei

D    Az érzékszervek felfedezése

C    Egészségvédelem, népegészségügy

C    Az egészségtudatos magatartás kialakítása

C    Egészséges táplálkozás

C    Egészséges környezet

C    Lelki egészség

D    Turisztika

C    Szolgáltatástan

C    Elem és környezeti hatáskúrák

C    Fürdőkultúra

D    Szépészeti eljárások

D    Kineziológiai alapok

C    Pihentető kúrák

C    Intézménylátogatás

C    Megfigyelések

B    Gyakorló foglalkozások

C    Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Irányítási készség

5    Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Stressztűrő képesség

Testi ügyesség

Társas kompetenciák:

Empatikus készség

Segítőkészség

Interperszonális rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Az 52 813 01 0010 52 01 azonosító számú, Fitness-wellness asszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0078–06

Az egészséges életmód népszerűsítése

0079–06

A sport, mint a nevelés színtere és eszköze

0080–06

A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése

0081–06

Tanfolyamszervezés és -vezetés

0082–06

Rutin- és egyéb feladatok

0085–06

Ügyfélszolgálat

0086–06

Létesítmény-működtetés

0087–06

Kereskedelmi tevékenység

0088–06

Menedzselés, marketing

Az 52 813 01 0010 52 02 azonosító számú, Sportedző (sportág megjelölésével) megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0078–06

Az egészséges életmód népszerűsítése

0079–06

A sport, mint a nevelés színtere és eszköze

0080–06

A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése

0081–06

Tanfolyamszervezés és -vezetés

0082–06

Rutin- és egyéb feladatok

0084–06

A sportedző (a sportág megjelölésével) speciális tevékenységi köre

Az 52 813 01 0100 33 01 azonosító számú, Sportoktató (sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0078–06

Az egészséges életmód népszerűsítése

0079–06

A sport, mint a nevelés színtere és eszköze

0080–06

A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése

0081–06

Tanfolyamszervezés és -vezetés

0082–06

Rutin- és egyéb feladatok

0083–06

A sportoktató (a sportág megjelölésével) speciális tevékenységi köre

Az 52 813 01 0001 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével) megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0430–06

Általános tevékenységi kör

0431–06

Az animátor szakirány speciális tevékenységi köre

0432–06

Az aqua tréner szakirány speciális tevékenységi köre

0433–06

A fitness instruktor szakirány speciális tevékenységi köre

0434–06

A gyermekkori mozgásprogram-vezető szakirány speciális tevékenységi köre

0435–06

A orientális táncoktató szakirány speciális tevékenységi köre

0436–06

A személyi edző szakirány speciális tevékenységi köre

0437–06

A szenior tréner szakirány speciális tevékenységi köre

0438–06

A wellness tanácsadó szakirány speciális tevékenységi köre

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele.

Iskolai rendszerben is oktatható szakképesítés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével.

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0078–06    Az egészséges életmód népszerűsítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az egészséges életmód és a rendszeres testedzés, sportolás összefüggésének, jelentőségének ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0079–06    A sport mint a nevelés színtere és eszköze

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A sport és a nevelés kapcsolatának, valamint a sporttevékenység megengedett és a tiltott eszközeinek ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0080–06    A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az edzésártalmak megelőzésének, felismerésének és kivédésének ismeretei. Elsősegélynyújtási alapismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0081–06    Tanfolyamszervezés és -vezetés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A sporttanfolyamok szervezésének folyamata és vezetésének bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0082–06    Rutin- és egyéb feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A testnevelés és sport hazai szervezetrendszerének, működésének és finanszírozásának bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A munkakörrel együtt járó rutinfeladatok és tevékenységek bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0083–06    A sportoktató (a sportág megjelölésével) speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A rendszeres edzés hatása a szervezetre

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az alkalmazkodás és a teljesítményfokozás elméleti háttere. A motoros képességek fejlesztése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A sporttechnika oktatási folyamatának ismertetése. Stratégia, taktika

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

A sportág mozgásanyagának ismertetése. A sportág versenyszabályai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:

A képességfejlesztés sportágspecifikus módszerei és eszközei

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:

A sportág egy technikai eleme oktatásának megtervezése, majd egy részének levezetése gyakorlatban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 20%

2. feladat: 15%

3. feladat: 15%

4. feladat: 15%

5. feladat: 15%

6. feladat: 20%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0084–06    A sportedző (a sportág megjelölésével) speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A különböző típusú edzések által kiváltott szervi, szervrendszeri és funkcionális változások

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A sportág teljesítmény-összetevői, az összetevők értelmezése és elemzése. A sportágspecifikus képességfejlesztés elvei, módszerei és eszközei

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A sportág technikai képzésének specifikumai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

A taktikai képzés sportágspecifikus ismeretei. Speciális verseny-, illetve versenyeztetési ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:

A sportági profil és a sportág mozgásanyaga. Kiválasztás, tehetséggondozás a sportágban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:

A sportág egy jellemző technikai eleme oktatásának tervezése és egy részének levezetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 10%

2. feladat: 15%

3. feladat: 15%

4. feladat: 20%

5. feladat: 15%

6. feladat: 25%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0085–06    Ügyfélszolgálat

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A fitness-wellness termekben telepített legjellemzőbb sportszerek és -eszközök használatának ismertetése, bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlat

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0086–06    Létesítmény-működtetés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A fitness-wellness termekben használatos berendezések és gépek, továbbá sportszerek és -eszközök rendeltetésszerű használatával, kezelésével kapcsolatos rendszabályok ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

10. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0087–06    Kereskedelmi tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A fitness-wellness termekben működő büfé által forgalmazott áruk ismertetése, különös tekintettel az étrend-kiegészítők egészségre gyakorolt hatására

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlat

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

11. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0088–06    Menedzselés, marketing

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Egy klub menedzselését és marketing tevékenységét segítő projekt készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

12. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0430–06    Általános tevékenységi kör

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A rekreációs kultúra szerepe és jelentősége a lakosság életminőségében, különös tekintettel az egészség-, környezet-, szabadidő- és testkulturális vonatkozásokra

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

13. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0431–06    Az animátor szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Turisztikai alapismeretek. Az animátor tevékenysége a turizmusban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az animátori tevékenység táborokban, klubokban, civil szervezetekben, általában a szabadidős programokban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Játék a szabadidős programokban. Játékszervezés és -vezetés különböző célcsoportok foglalkozásain. Szellemi és mozgásos játékok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Készítsen csoportanimálási forgatókönyvet egyhetes üdülésre/táborozásra megadott célcsoportnak és prezentálja egy részegységét a gyakorlatban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:

Készítsen csoportanimálási forgatókönyvet egy nyitott rendezvényre (farsang, majális stb.) és prezentálja egy részegységét a gyakorlatban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 20%

2. feladat: 20%

3. feladat: 20%

4. feladat: 20%

5. feladat: 20%

14. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0432–06    Az aqua tréner szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Rekreációs célú vízi foglalkozások szervezése és vezetése a rendelkezésre álló víz jellegének (medence vagy nyíltvíz), továbbá a célcsoport és a tevékenység jellegének megfelelően (aqua fitness, vízi aerobik, kondicionálás, játék stb.)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A vízi foglalkozások egészségügyi, higiénés és baleset-megelőzési szabályai. Szakszerű vízből mentés és elsősegélynyújtás

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Vízi gimnasztika tervezése zenére megadott célcsoportnak, és egy részegység prezentációja

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 25%

2. feladat: 25%

3. feladat: 50%

15. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0433–06    A fitness instruktor szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A zene és a mozgás kapcsolata. A tánc a testkultúrában. Divatos (tánc) irányzatok. A tánctanítás algoritmusa

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Eszközök felhasználása a fittségi programokban. Az eszközök élmény- és hatásfokozó szerepe és mértéke

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Megadott célcsoportnak eszközös, vagy speciális mozgástípusú fittségi foglalkozás tervezése. Egy eszköz, vagy egy speciális típus jellegzetességeinek, használatnak a gyakorlati bemutatása. Egy csillapítás levezénylése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 25%

2. feladat: 25%

3. feladat: 50%

16. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0434–06    A gyermekkori mozgásprogram-vezető szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyermekkor testi, lelki, szociális és értelmi jellemzői. A növekedés, fejlődés és érés folyamata a korosztályban. A gyermekfoglalkozások sajátosságai, módszerei és eszközei. A játék mint a foglalkozások központi eleme

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Cselekvéstanulás a gyermekkorban. A mozgás, a zene és a játék szerepe a motoros képességek és a személyiség fejlődésében

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Megadott célcsoportnak játékos gyerektorna tervezése különböző eszközökkel. Egy részegység levezénylése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 25%

2. feladat: 25%

3. feladat: 50%

17. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0435–06    A orientális táncoktató szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A zene és tánckultúra elméleti alapjai. A zene és a mozgás kapcsolata. A tánc a testkultúrában. A keleti tánckultúra

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az orientális tánctanítás elmélete és módszertana. Tanfolyam- és produkciószervezési ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Egy célcsoportnak megadott témában koreográfia tervezése és betanítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 25%

2. feladat: 25%

3. feladat: 50%

18. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0436–06    A személyi edző szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A fittségi edzés elmélete és módszertana. A tervkészítés folyamata a diagnózistól a kész programig

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A személyi és kiscsoportos edzés (foglalkozás) specifikumai. Az életmód és a fittség kapcsolata. Táplálkozástan és testkontroll. Pihenéskultúra, regeneráció, relaxáció. A cardio- és az alakformáló edzések azonosságai (hasonlóságai) és különbözőségei. Pulzustan

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Megadott célcsoportnak eszközös, vagy speciális mozgástípusú fittségi foglalkozás tervezése. Bemelegítő program levezénylése után a gyakorlatban egy eszköz, vagy egy speciális típus jellegzetességének, használatának bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 25%

2. feladat: 25%

3. feladat: 50%

19. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0437–06    A szenior tréner szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gerontológia, az idősödés tana. Testi, lelki, szociális és szellemi változások az időskorban. Az idősek életmódja és terhelhetősége

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az időskori mozgásprogramok eszközrendszere és sajátos módszertana

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Programtervezés (zenés-táncos, vagy kirándulás-túrázás) egy adott célcsoportnak. Egy relaxációs, lazító program levezetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 25%

2. feladat: 25%

3. feladat: 50%

20. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0438–06    A wellness tanácsadó szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A wellness filozófiája, elmélete és módszertana. Wellness szolgáltatások és programok a turizmusban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Egészségkultúra, egészségtudat, egészség-magatartás. A wellness és az egészségkultúra kapcsolata

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Egy megadott korú, egészségi állapotú és szociális viszonyok között élő házaspárnak életmódváltó program készítése. Meggyőzés az életmódváltás helyességérő. Légző és nyújtó gyakorlatok tanítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Megadott célcsoportnak wellness-hétvége tervezése egy termálfürdőben. Egy relaxációs program levezetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 25%

2. feladat: 25%

3. feladat: 25%

4. feladat: 25%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 52 813 01 0010 52 01 azonosító számú, Fitness- wellness asszisztens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 10

4. vizsgarész: 5

5. vizsgarész: 15

8. vizsgarész: 15

9. vizsgarész: 15

10. vizsgarész: 15

11. vizsgarész: 5

Az 52 813 01 0010 52 02 azonosító számú, Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 10

4. vizsgarész: 5

5. vizsgarész: 15

7. vizsgarész: 50

Az 52 813 01 0100 33 01 azonosító számú, Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 10

4. vizsgarész: 5

5. vizsgarész: 15

6. vizsgarész: 50

Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (animátor szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25

13. vizsgarész: 75

Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (aqua tréner szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25

14. vizsgarész: 75

Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (fittnes intruktor szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25

15. vizsgarész: 75

Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (gyermekkori mozgásprogram-vezető szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25

16. vizsgarész: 75

Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (orientális táncoktató szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25

17. vizsgarész: 75

Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (személyi edző szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25

18. vizsgarész: 75

Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (szenior tréner szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25

19. vizsgarész: 75

Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (wellnes tanácsadó szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25

20. vizsgarész: 75

Az 52 813 01 0010 52 01 azonosító számú, Fitness- wellness asszisztens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 52 813 01 0100 33 01 azonosító számú, Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

8. vizsgarész: 25

9. vizsgarész: 25

10. vizsgarész: 25

11. vizsgarész: 25

Az 52 813 01 0010 52 02 azonosító számú, Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 52 813 01 0100 33 01 azonosító számú, Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik

7. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

Az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma

Sport-
oktató (a sportág megjelö-
lésével)

Sportedző
(a sportág meg-
jelölésével)

Fitness- wellness asszisztens elágazás

Rekreációs mozgásprogram-vezető ráépülés

Animátor szakirány

Aqua tréner szakirány

Fitness instruktor szakirány

Gyermek-
kori mozgás-
program vezető szakirány

Személyi edző
szakirány

Szenior tréner szakirány

Wellness tanácsadó szakirány

Tornaterem (tornaszoba)

*

*

X

X

X

X

X

X

X

Tantermi fehér tábla

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Írásvetítő

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projektor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Laptop

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Videó lejátszó

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Videó kamera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hangosító rendszer

*

*

X

X

X

X

X

X

X

X

Mikrofon

*

*

X

X

X

X

X

X

X

X

Anatómiai szemléltető eszközök

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pulzuskövető órák

*

*

X

X

X

X

X

X

Fejmikrofon

*

*

X

X

X

X

X

X

X

Step-lépcsők

*

*

X

X

X

X

Gumiszalag

*

*

X

X

X

X

Gumikötél

*

*

X

X

X

X

Csuklósúlyzók

*

*

X

X

Bokasúlyzók

*

*

X

X

Kézisúlyzók

*

*

X

X

Szőnyegek

*

*

X

X

X

X

X

Teremkerékpár

*

*

X

X

X

X

Taposógép

*

*

X

X

X

X

Evezőpad

*

*

X

X

X

X

Futószalag

*

*

X

X

X

X

Kar-ergométer

*

*

X

X

X

Ellipszis-tréner

*

*

X

X

X

Mell-, láb- és vádli-
erősítőgép

*

*

X

X

X

Fekvenyomó pad

*

*

X

X

X

Kétkezes súlyzók (rúd tárcsa)

*

*

X

X

X

Scott-pad

*

*

X

X

X

Római-pad

*

*

X

X

X

Súlytartó állványok

*

*

X

X

X

Húzódzkodó-állvány

*

*

X

X

X

Tolódzkodó-állvány

*

*

X

X

X

Uszoda

*

*

X

X

X

X

X

X

X

X

Vízben alkalmazott segédeszközök (közegellenállást fokozók)

*

*

X

X

X

X

X

Úszómellények

*

*

X

X

X

Vízfestékek

*

*

X

Ceruzák

*

*

X

Gyurmák

*

*

X

Gyöngyök

*

*

X

Papírok

*

*

X

Hajtogató-lapok

*

*

X

Fonalak

*

*

X

Zsírkréták

*

*

X

Filctollak

*

*

X

Mesekönyv

*

*

X

Karikák

*

*

X

Labdák

*

*

X

Az elsősegélynyújtás az egészségmegőrzés kompetenciák fejlesztéséhez szükséges releváns eszközök

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Megjegyzés:

1. * jelmagyarázat: A sportoktató részszakképesítés és a sportedző szakképesítés képzési feladatainak teljesítéséhez szükséges további eszközöket és felszereléseket az adott sportág sajátosságainak fegyelembevételével kell biztosítani

2. A képzőhelyek számára javasolt az automata defibrillátor készülék beszerzése

VII.

Egyebek

1. A 52 813 01 0100 33 01 OKJ számú, Sportoktató (a sportág megjelölésével) elnevezésű részszakképesítés esetében a képzés megkezdésének szükséges feltétele a betöltött 18. életév.

2. A vizsgabizottság egy tagját

a) a Sportoktató (sportág megjelölésével) részszakképesítés (OKJ szám: 52 813 01 0100 33 01) és a Sportedző (sportág megjelölésével) elágazás (OKJ szám: 52 813 01 0010 52 02) tekintetében az érintett országos sportági szakszövetség, illetve területi szervének képviselője,

b) a Fitness-wellness asszisztens elágazás (OKJ szám: 52 813 01 0010 52 01) és a Rekreációs mozgásprogram vezető ráépülés (OKJ szám: 52 813 01 0001 54 01) valamennyi szakiránya tekintetében a Nemzeti Szabadidősport Szövetség delegálja.

A vizsgaszervező intézmény a vizsga szakterületének figyelembevételével kéri fel az illetékes szervezetet a vizsgabizottsági tag kijelölésére.

3. A Sportoktató (sportág megjelölésével) részszakképesítés (OKJ szám: 52 813 01 0100 33 01) és a Sportedző (sportág megjelölésével) elágazás (OKJ szám: 52 813 01 0010 52 02) azokban a sportágakban szerezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség működik.

4. A sportoktató (búvársport, evezés, golf, hegymászás, jégkorong, kajak-kenu, korcsolya, sí, snowboard, vitorlázás sportágakban) rész-szakképesítés 6. vizsgarész hozzárendelt 6. vizsgafeladata, továbbá a sportedző (búvársport, evezés, golf, hegymászás, jégkorong, kajak- kenu, korcsolya, sí, snowboard, vitorlázás sportágakban) elágazás 7. vizsgarész hozzárendelt 6. vizsgafeladata teljesítésének időpontját a vizsgaszervező határozza meg. Ebben az esetben a vizsga befejezésének – az első vizsgatevékenység napjától számított 30 napon belüli – határidejétől el lehet térni. A vizsgafeladatok teljesítéséről a vizsgabizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a szakmai vizsga irataihoz kell csatolni.

8. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 813 02 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Sportszervező, -menedzser

3. Szakképesítések köre:

3.1. Részszakképesítés: Nincs

3.2. Elágazások: Nincsenek

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3716

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok
száma

Óraszám

Sportszervező, -menedzser

1

1000

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Sportszervező, -menedzser

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –

Időtartama (évben vagy félévben): –

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3716

Hivatásos sportoló

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Közreműködik a sporttevékenység szakmai feltételeinek megteremtésében

Közreműködik a sportszervezet gazdasági feltételeinek biztosításában

Marketing, PR tevékenységet végez

Közreműködik az egészséges életmód szemléletének kialakításában, megerősítésében

Részt vesz a szakmai tevékenység értékelésében

Sporttanfolyamokat szervez és vezet

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

52 813 01 0000 0000

Sportedző

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0081–06    Tanfolyamszervezés és -vezetés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felméri a lehetőségeket és az igényeket

Ellátja a tanfolyam szervezésével és vezetésével kapcsolatos jogi és igazgatási feladatokat (egyeztetések, programok, engedélyek, nyilvántartások, jelentések, költségvetés stb.)

Elvégzi a tanfolyammal kapcsolatos marketingfeladatokat (hirdetés, toborzás stb.)

Tervezi, szervezi és vezeti a tanfolyamot

Sporttanfolyam szervezése és vezetése során kiemelt figyelmet fordít a sportban tehetséges fiatalok kiválasztására és ösztönzésére a rendszeres testedzés irányába

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B    Sportszervezési és -vezetési ismeretek

C    A sportbeli tehetség ismérvei

C    A tehetségkiválasztás és -gondozás rendszere hazánkban

C    Személyközi kapcsolatok

C    A fittségi edzés alapjai

C    Gimnasztikai alapismeretek

C    Fitness-termi óratípusok

D    Test- és alakformálás

D    A wellness elmélete

D    Wellness-szolgáltatások

C    Üzleti kommunikáció

D    Vendégközi kapcsolatok

C    Számítás- és irodatechnika

C    Irodai adminisztráció

B    Írásbeli kommunikáció

C    Általános viselkedéskultúra

C    Munkahelyi viselkedéskultúra

C    A megjelenés kultúrája

B    A verbális és nonverbális kommunikáció

C    Szociálpszichológia

C    Jogi ismeretek

B    Vállalkozási alapismeretek

C    Önmenedzselés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Fogalmazás írásban

4    Motoros képességek

Személyes kompetenciák:

Kockázatvállalás

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatfenntartó készség

Irányítási készség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Helyzetfelismerés

Áttekintő képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1269–06    A sportszervezet működésének szervezése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Részt vesz a szervezet tevékenységének adott időszakra történő meghatározásában (célok), éves munkatervet készít (feladatok, felelősök, határidők)

A célkitűzések megvalósítása érdekében kialakítja a munkaszervezeteket és a munkafolyamatokat

Összehangolja a sportszervezetben folyó szakmai tevékenységet

Kialakítja a szervezet munkatársainak ösztönzési rendszerét

Éves eseménynaptárt egyeztet az érintett szakmai szervezetekkel

Biztosítja, illetve összehangolja a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeit

Megteremti a sportolók mentális felkészítésének lehetőségeit

Közreműködik a versenyek előkészítésében és lebonyolításában (szakmai egyeztetés, forgatókönyv elkészítése, engedélyek beszerzése, egészségügyi szolgálat igénylése, közreműködők biztosítása és tevékenységük megszervezése)

Megszervezi a versenyek biztonságos lebonyolításának feltételeit

Közreműködik az edzőtáborok szervezésében

Az oktatók és az edzők részére szakmai továbbképzéseket szervez, illetve koordinál

Irányítja a szakmai tevékenységhez kapcsolódó technikai személyzetet

Ellenőrzi a feladat- és munkaköréhez kapcsolódó technikai személyzet tevékenységét

Rendszeresen tájékozódik az oktatóktól és az edzőktől a célkitűzések teljesítésének állásáról és az időszerű feladatokról

Az edzőkkel egyezteti az aktuális szakmai és szervezési feladatokat

Ellátja a jogszabályban meghatározott, a kötelező statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat

Éves szakmai beszámolót készít a felügyeleti szerv részére

Tapasztalatot és információt cserél a társszervezetek hasonló feladatokat ellátó munkatársaival

Versenyeket szervez a hazai és külföldi kapcsolatok megteremtése, fejlesztése céljából

Szakmai konferenciákat szervez

Részt vesz, és felkérésre előadást tart szakmai konferenciákon

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    A pedagógiai alapfogalmak jellemzői

C    A nevelés tényezői (természeti, társadalmi, pedagógiai)

C    A nevelés lehetősége és szükségessége

C    A fontosabb személyiségtípusok jellemzői

D    A tanulás fogalma, a tanuláselméletek fontosabb ismérvei

C    A motiváció és az érzelem

D    Az egyén és a csoport pszichológiai jellemzői

B    A döntés fogalma, a döntési folyamat jellemzői

C    A szervezet jellemzői (fogalma, lényeges jegyei, struktúrája)

B    A szervezet és a vezetés kapcsolatának jellemzői

C    Szervezeti problémák, az egyén és a szervezet viszonyának jellemzői

B    A fontosabb vezetői feladatok és jellemzőik (képviselet, döntéshozatal, szervezés, irányítás, ellenőrzés, értékelés)

C    A vezetéselméleti irányzatok és iskolák jellemzői, a vezetői hierarchia sajátosságai

C    Az Európai Sport Charta fontosabb tartalmi jegyei

C    Az Európai Unió sportpolitikájának fontosabb jellemzői

C    A testnevelés és a sport területei (versenysport, rekreációs célú sport, diáksport, egyetemi-főiskolai sport, tanórai és tanórán kívüli testnevelés)

B    A sport társadalmi funkcióinak jellemzői

C    A sportszervezetek létrehozásának szabályai

C    Az irányító és a végrehajtó sportszervezetek főbb jellemzői

B    A sportvezetés fogalma, a jellegzetes sportvezetési stílusok ismérvei

B    A hazai sportszervezetek jellemzői

B    A magyar sport irányítási, igazgatási és finanszírozási rendszerének jellemzői

C    A magyar sport versenyrendszerének jellemzői

C    A magyar sport utánpótlás-nevelési rendszerének főbb sajátosságai

C    Az iskolai testnevelés és sport sajátosságai, társadalmi és sportszakmai vonatkozásai

C    A magyar sport nemzetközi kapcsolatrendszerének főbb jellemzői

B    Az eseményszervezés folyamata

C    A versenykiírás funkciója, tartalmának fontosabb elemei

C    Vezetéslélektani alapismeretek

C    A vezetési stílusok jellemzői

B    A hatékony vezetés jellemzői (személyiségtényezői)

B    A sportmenedzser funkciói (szerep és státusz)

B    A munkahelyi közérzet kialakításának és formálásának folyamata, módszerei és eszközei

C    A csapatszerkezet jellemzői

C    A beilleszkedés pszichológiai háttere

B    A beosztottak ösztönzésének módszerei és eszközei

C    A participáció jellemzői. Az alkalmasság és a beválás problematikája

B    Az imázs kialakításának folyamata

C    A konfliktushelyzetek és kezelésük technikái

B    Tárgyalási stratégiák és pszichológiai jellemzőik

C    Jogi alapfogalmak (jog, jogtípusok, jogrendszer, jogágak, jogforrások, hatáskör és illetékesség)

D    A jogi normák jellemzői (fogalma, fajtái, érvényessége és hatályossága stb.)

D    A jogvesztés és elévülés ismérvei

C    A jogalkalmazás, a jogkövetés és a jogértelmezés szabályai

C    A polgári jogi jogviszony jellemzői

D    A vagyoni viszonyok szabályai

C    Tulajdonjogi alapismeretek

C    A kötelmi jog jellemzői, a szerződéssel kapcsolatos alapismeretek

C    A kártérítés szabályai

C    A polgári peres és nem peres eljárás jellemzői

D    A magyar közigazgatás jellemzői

B    A magyar sportigazgatás jellemzői

C    A testnevelés és sport jogi háttere (Alkotmány, törvények, rendeletek)

C    A sport-munkajogviszony jellemzői

C    A felelősségi alakzatok jellemzői a sportban (fegyelmi felelősség, vétség, büntetés stb.)

C    A magyar központi sportirányítás rendszerének jellemzői

C    A sportszövetségek feladat- és hatáskörének jellemzői

C    A sportköztestületek feladat- és hatáskörének jellemzői

C    A helyi önkormányzatok testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatai és hatáskörének jellemzői

B    A sportvállalkozások szervezésének és működtetésének szabályai

C    Sportesemények tervezésének, szervezésének és lebonyolításának fontosabb szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

3    Szakmai nyelv használata

3    Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3    Alapszintű számítógéphasználat

Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Önállóság

Szervezőkészség

Döntésképesség

Társas kompetenciák:

Adekvát metakommunikációs készség

Irányítási készség

Motiváló készség

Prezentácós készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Eredményorientáltság

Tervezés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1270–06    Gazdasági feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Éves költségvetést egyeztet a gazdasági vezetővel

Pénzügyi tervet készít a szakmai feladatok megvalósításához

A programok lebonyolításához szponzorokat, mecénásokat szervez

Kiemelt figyelmet fordít a saját bevételi lehetőségek kiaknázására (ingatlan-bérbeadás, tagdíj, pártoló tagság, tanfolyamok, egyéb rendezvények)

Részt vesz konferenciák és továbbképzések financiális feltételeinek megteremtésében

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    A gazdaság általános jellemzői (erőforrások, termelési tényezők), a gazdasági rendszer fogalma

C    Az ár fontosabb ismérvei

D    Az árugazdaság jellemzői

D    A termelési tényezők piacának sajátosságai

C    A vállalkozás sajátosságai (termelési tényező, gazdasági forma)

C    Az üzleti vállalkozás kialakításának, átalakításának és megszűnésének szabályai

B    A szervezet finanszírozási döntési mechanizmusának jellemzői

C    A sportpiac általános jellemzői

B    A hazai sportvállalkozások jellemzői, érdekeltségi viszonyai

B    A sport adóvonatkozásai

C    Marketingszabályok a szervezet sikeres működtetésében

D    A szükséglet-igény-kereslet összefüggésének jellemzői

C    Az információgyűjtés módszerei, az értékelés eszközei, a sportpiac megismerésének szabályai

D    Az árképzés szabályai (fedezetszámítás), az árak és a kínálat kapcsolatának jellemzői

C    A pályázatok elkészítésének fontosabb tudnivalói

C    Biztosítási alapismeretek, a kockázat és a biztosítás kapcsolatának jellemzői

B    A beszámolók formái és jellemzői

B    A szervezet vagyona meghatározásának és dokumentálásának szabályai

C    A számlakeret és a számlarend jellemzői

C    A befektetett és a forgóeszközök sajátosságai

C    A források jellemzői (saját tőke, hitelek stb.)

C    A jövedelem összetevőinek sajátosságai

C    A költségek és csoportosításuk jellemzői

C    Az értékelés és az eredmény megállapításának szabályai

B    A könyvvitel fogalma, az egyszeres könyvvitel szabályai

D    Tulajdonjogi alapismeretek

D    A kártérítés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Fogalmazás írásban

4    Alapszintű számítógéphasználat

3    Testi képességek

Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Megbízhatóság

Szervezőkészség

Meggyőző készség

Társas kompetenciák:

Kezdeményezőkészség

Interperszonális rugalmasság

Fogalmazó készség

Módszerkompetenciák:

Eredményorientáltság

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

Tervezés

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1271–06    Marketing és PR-tevékenység

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Közreműködik a szervezet pozitív megítélésének kialakításában

Kialakítja és működteti a szervezet külső és belső kommunikációs rendszerét

Innovációs javaslatokat készít a szervezet működésének korszerűsítésére

Gondoskodik reklámanyagok elkészítéséről és kiadásáról, illetve terjesztéséről

Sajtótájékoztatót szervez, tájékoztatja a médiát a szervezet tevékenységéről

Összeállítja és aktualizálja a szervezethez kapcsolódó VIP-listát

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D    A gazdaság általános jellemzői (erőforrások, termelési tényezők), a gazdasági rendszer fogalma

C    A piac fogalma és szerkezetének sajátosságai

C    A piac legfontosabb tényezői (kereslet, kínálat, ár)

D    A tőkepiac és a munkaerőpiac jellemzői

C    A szervezet finanszírozási döntési mechanizmusának jellemzői

B    A sportpiac általános jellemzői

C    A hazai sportvállalkozások jellemzői, érdekeltségi viszonyai

C    A sport adóvonatkozásai

C    Kommunikációelméleti alapismeretek

B    Az információ sajátosságai

B    Közhasznú információs források és jellemzőik

B    A nyilvánosság jellemzői (fogalma, fórumai)

B    A médiapiac jellemzői

C    A közvélemény fogalma, sajátosságai

C    Alapvető közvéleménykutató-technikák és jellemzőik

B    A tömegkommunikációs technika eszközrendszere és főbb jellemzői

C    A politikai tömegkommunikáció jellemzői („negyedik hatalmi ág”)

C    A pártatlan tájékoztatás kritériumai

B    A hatásosság jellemzői a befolyásolás különböző szinterein

C    Az irányító és a végrehajtó sportszervezetek főbb jellemzői

C    A hazai sportszervezetek rendszerének jellemzői

C    Az imázs kialakításának folyamata

C    Tárgyalási stratégiák és pszichológiai jellemzőik

B    A figyelemfelkeltés technikái

B    A marketing alapfogalmak ismérvei

B    Marketingszabályok a szervezet sikeres működtetésében

B    A piaci formák jellemzői

C    A szükséglet-igény-kereslet összefüggésének jellemzői

C    A tervezés szerepe a marketingben

B    A fogyasztói, illetve a vásárlói magatartás szociológiai, lélektani és társadalomlélektani tényezői

C    A sportszektor nonprofit és szolgáltató jellegéből fakadó sajátosságok

B    A sportfogyasztó sajátos magatartásának jellemzői, a sportpiac szegmentációja

B    Az információgyűjtés módszerei, az értékelés eszközei, a sportpiac megismerésének szabályai

B    A sporttermékek és szolgáltatások sajátosságai

C    A sporttermékek elosztási formái és jellemzői

C    A kommunikáció és a marketing kapcsolatának jellemzői

B    A reklám és a reklámhordozók jellemzői

B    A vásárlásösztönzés formái és jellemzői

B    A Public Relations (PR) szerepe a sportpiacon. A sport és a közvélemény kapcsolatának jellemzői

B    A kapcsolatteremtés, az imázsalakítás, a jó hírnév megteremtésének szabályai

B    A szponzorálás formái a sportban, a szponzor és a szponzorált jogai és kötelességei

B    Mecenatúra, sztárok, szervezetek, profit és nonprofit érdekek jellemzői a sportban

B    A pályázatok elkészítésének fontosabb tudnivalói

D    Biztosítási alapismeretek, a kockázat és a biztosítás kapcsolatának jellemzői

B    A kommunikáció szerepének sajátosságai a sportban, illetve a sportszervező, -menedzser tevékenységében

B    A kommunikáció szabályai

C    A tömegkommunikáció és a közönség kapcsolatának jellemzői

B    A befolyásolás tárgyi technikai eszközei működtetésének sajátosságai a sportszervező, -menedzser tevékenységében

B    A reklám és a hirdetésszervezés elvei, módszerei és eszközei

B    A magyar nyelvhelyesség és nyelvművelés fontosabb szabályai

B    A stílus és a nyelvhasználat összefüggésének jellemzői

C    Az írott és a beszélt nyelvhasználat azonosságai és különbözőségei

C    A helyes beszédlégzés technikája, a beszédhibáktól mentes hangképzés jellemzői

C    A megértést segítő beszéd dallam és beszédritmus sajátosságai

B    A leggyakoribb stilisztikai hibák okai és megelőzésük, illetve kiküszöbölésük módszerei

C    A humor, mint hatásforrás jellemzői az interperszonális kommunikációban

B    A média nyelvhasználatának fontosabb szabályai (közérthetőség, hitelesség, pontosság)

B    Az idegen szavak használatának fontosabb szabályai

B    A hatásosság szabályai az élőszavas kommunikációban (vita, meggyőzés, előadás)

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Fogalmazás írásban

2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek

2    ECDL 3.m. Szövegszerkesztés

2    ECDL 4.m. Táblázatkezelés

2    ECDL 7.m. Információ és kommunikáció

3    Motoros képességek

Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Pontosság

Rugalmasság

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Kommunikációs rugalmasság

Udvariasság

Közérthetőség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Információgyűjtés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1272–06    A rendszeres testedzés és a mozgás népszerűsítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Meggyőződéssel érvel a mozgás, a rendszeres testedzés és sportolás egészségre gyakorolt kedvező hatása mellett (személyes példamutatással, publikációkkal, előadások, szakmai fórumok és egyéb programok szervezésével, értekezletek és beszélgetések alkalmáva

Részt vesz minden olyan testkulturális feladat megvalósításában, amely hozzájárulhat környezetének, sportágának és az általa foglalkoztatottak személyiségének fejlődéséhez

Hozzájárul az általa foglalkoztatottak egészségtudatos magatartásának kialakításához, higiénés, mentálhigiénés és környezettudatos neveléséhez

Elősegíti a helyes táplálkozási szokások kialakulását

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B    Az egészség értelmezése

B    Az életmód és az életvezetés fogalma

B    Az emberi szervezet felépítése és működése

C    A mozgató rendszer felépítése és működése

D    A keringési és légzőrendszer felépítése és működése

D    Az idegrendszer felépítése és működése

D    Az energianyerés formái, az energiaforgalom

C    A rendszeres testedzés hatása a szervrendszerekre

C    A testkultúra, a testedzés, a sport és a rekreációs sport fogalma

C    A fittségi edzés alapjai

C    A wellness elmélete és módszertana

D    A teljesítményfokozás alapjai

D    A sportártalmak tünetei és megelőzésük módja

D    A sportsérülések, sportbalesetek okai és megelőzésük módja

D    Az elsősegélynyújtás alapismeretei

C    A nevelés célja és fő feladatai

C    A tömegkommunikációs technika eszközrendszere és főbb jellemzői

C    Az atlétika jellemzői és felosztása

C    A sportjátékok jellemzői és felosztásuk

C    A küzdősportok jellemzői és felosztásuk

C    A gördülő sportok jellemzői és felosztásuk

C    A vízi sportok jellemzői és felosztásuk

C    A téli sportok jellemzői és felosztásuk

C    Az extrém sportok jellemzői és felosztásuk

C    A technikai sportok jellemzői és felosztásuk

D    A testnevelés és sport területei (versenysport, rekreációs célú sport, diáksport, egyetemi-főiskolai sport, tanórai és tanórán kívüli testnevelés)

B    A sport társadalmi funkcióinak jellemzői

B    A figyelemfelkeltés technikái

C    A befolyásolás tárgyi technikai eszközei működtetésének sajátosságai a sportszervező, menedzser tevékenységében

B    Az írott és a beszélt nyelvhasználat azonosságai és különbözőségei

D    A humor, mint hatásforrás jellemzői az interperszonális kommunikációban

C    A média nyelvhasználatának fontosabb szabályai (közérthetőség, hitelesség, pontosság)

C    Az idegen szavak használatának fontosabb szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Szakmai nyelvhasználat

3    Motoros képességek

Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Szervezőkészség

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Közérthetőség

Meggyőző készség

Prezentációs készség

Motiváló készség

Módszerkompetenciák:

Lényegfelismerő képesség

Rendszerező képesség

Módszeres feladatértelmezés

A környezet tisztántartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1273–06    A szakmai munka elemzése, értékelése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Folyamatosan figyelemmel kíséri a szervezetben folyó szakmai tevékenységet

Összeveti az eredményeket a tervekkel, illetve a célkitűzésekkel, erről írásos beszámolót készít a vezetés által meghatározott módon

Közreműködik a szakmai munka elemzésében, minősítésében, javaslatot tesz a kiemelkedően eredményes szakemberek és versenyzők elismerésére

Feltárja a szabályellenességeket, megállapítja azok okait, javaslatot tesz a megszüntetésükhöz szükséges intézkedésekre

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    A sportolók nevelésének folyamata, alapelvei és módszerei

D    A sportmozgások oktatásának jellemzői

C    A sport szociálpedagógiai problémái

B    A motiváció és az érzelem jellemzői

C    Az egyén és a csoport pszichológiai jellemzői

C    A döntés fogalma, a döntési folyamat jellemzői

D    Az atlétika jellemzői és felosztása

D    A sportjátékok jellemzői és felosztásuk

D    A küzdősportok jellemzői és felosztásuk

D    A gördülő sportok jellemzői és felosztásuk

D    A vízi sportok jellemzői és felosztásuk

D    A téli sportok jellemzői és felosztásuk

D    Az extrém sportok jellemzői és felosztásuk

D    A technikai sportok jellemzői és felosztásuk

C    A szervezet és a vezetés kapcsolatának jellemzői

D    Szervezeti problémák, az egyén és a szervezet viszonyának jellemzői

D    A fontosabb vezetői feladatok és jellemzőik (képviselet, döntéshozatal, szervezés, irányítás, ellenőrzés, értékelés)

D    A magyar sport versenyrendszerének jellemzői

D    A magyar sport utánpótlásnevelési rendszerének főbb sajátosságai

C    Az iskolai testnevelés és sport sajátosságai, társadalmi és sportszakmai vonatkozásai

C    Az eseményszervezés folyamata

C    A hatékony vezetés jellemzői (személyiségtényezői)

C    A munkahelyi közérzet kialakításának és formálásának folyamata, módszerei és eszközei

D    A csapatszerkezet jellemzői

D    A beilleszkedés pszichológiai háttere

C    A beosztottak ösztönzésének módszerei és eszközei

D    A participáció jellemzői. Az alkalmasság és a beválás problematikája

D    A konfliktushelyzetek és a kezelésük technikái

B    Az információgyűjtés módszerei, az értékelés eszközei, a sportpiac megismerésének szabályai

C    A kapcsolatteremtés, az imázsalakítás, a jó hírnév megteremtésének szabályai

C    Mecenatúra, sztárok, szervezetek, profit és nonprofit érdekek jellemzői a sportban

D    A beszámolók formái és jellemzői

C    Az értékelés és az eredmény megállapításának szabályai

D    Jogi alapfogalmak (jog, jogtípusok, jogrendszer, jogágak, jogforrások, hatáskör és illetékesség)

D    A jogalkalmazás, a jogkövetés és a jogértelmezés szabályai

B    A felelősségi alakzatok jellemzői a sportban (fegyelmi felelősség, vétség, büntetés stb.)

C    A magyar sportirányítás rendszerének jellemzői

D    A sportszövetségek feladat- és hatáskörének jellemzői

D    A sportköztestületek feladat- és hatáskörének jellemzői

D    A helyi önkormányzatok testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladat- és hatáskörének jellemzői

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Beszédkészség

4    Fogalmazás írásban

2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek

2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Felelősségtudat

Önállóság

Önfegyelem

Társas kompetenciák:

Kapcsolatfenntartó készség

Határozottság

Visszacsatolási készség

Tolerancia

Módszerkompetenciák:

Kritikus gondolkodás

Lényegfelismerés képessége

Információgyűjtés

Értékelés

Kontroll

Az 52 813 02 0000 00 00 azonosító számú, Sportszervező, -manager megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0081–06

Tanfolyamszervezés és -vezetés

1269–06

A sportszervezet működésének szervezése

1270–06

Gazdasági feladatok

1271–06

Marketing és PR-tevékenység

1272–06

A rendszeres testedzés és a mozgás népszerűsítése

1273–06

A szakmai munka elemzése

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele.

Iskolai rendszerben is oktatható szakképesítés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével.

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0081–06    Tanfolyamszervezés és -vezetés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A sporttanfolyamok szervezésének folyamata és vezetésének bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1269–06    A sportszervezet működésének szervezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Éves munkaterv készítése egy sportszervezet számára, a szükséges munkaszervezetek és munkafolyamatok kialakítása, javaslat készítése a munkatársak ösztönzési rendszerére.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A versenyek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ismertetése, a személyi és a tárgyi feltételek megteremtésének részletes tennivalói.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai beszámoló összeállítási szempontjainak és módszereinek ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 25%

3. feladat: 25%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1270–06    Gazdasági feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A magyar sport többcsatornás finanszírozási rendszerének ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Pénzügyi terv készítése egy konferencia vagy egy továbbképzés financiális feltételeinek megteremtéséhez.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 50%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1271–06    Marketing és PR-tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Vita szervezése és levezetése a humor sportbeli szerepéről, a jó értelemben vett terheléskönnyítésről és a lehetséges túlzásokról, hibákról, tapintatlanságokról. Vitavezetés közben a saját élmény hasznosítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Sajtótájékoztató szervezése és levezetése, ezen a média tájékoztatása a vizsgázó sportszervezetének tevékenységéről

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 50%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1272–06    A rendszeres testedzés és a mozgás népszerűsítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Előadás tartása a mozgás, a rendszeres testedzés és sportolás egészségre gyakorolt hatásáról, a helyes táplálkozás sportbeli jelentőségéről

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 100%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1273–06    A szakmai munka elemzése, értékelése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A szakmai munka elemzése és értékelési szempontjainak és módszereinek ismertetése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A jutalmazás és a büntetés elveinek, módszereinek és eszközeinek ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 50%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 52 813 02 0000 00 00 azonosító számú, Sportszervező, -menedzser megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 15

2. vizsgarész: 15

3. vizsgarész: 15

4. vizsgarész: 20

5. vizsgarész: 20

6. vizsgarész: 15

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Sportszervező,
menedzser

Tornaterem szerekkel és eszközökkel

X

Szabadtéri sportlétesítmények (sportpályák) szerekkel és eszközökkel

X

Uszoda

X

A sportági ismeretek tematikájának megfelelő sportszerek és eszközök

X

Falitábla

X

Írásvetítő

X

Projektor

X

Mikrofon

X

Laptop

X

Videotechnikai eszközök

X

Hangosító rendszer

X

Mikrofon

X

Anatómiai szemléltető eszközök

X

Tankönyvek, jegyzetek

X

Pénzforgalmi nyomtatványok

X

Adóbevallási nyomtatványok

X

Értékpapírfajták

X

Mérlegnyomtatványok

X

Pénztárkönyv

X

Naplófőkönyv

X

VII.

Egyebek

A vizsgabizottság egy tagját az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága delegálja. A vizsgaszervező intézmény kéri fel az illetékes szervezetet a vizsgabizottsági tag kijelölésére.

9. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez13

TÁRSASHÁZKEZELŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 814 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Társasházkezelő

3. Szakképesítések köre:

3.1. Részszakképesítés: Nincs

3.2. Elágazások: Nincsenek

3.3. Ráépülés:

Azonosítószám: 52 814 01 0001 54 01

Megnevezés: Ingatlankezelő

4. Hozzárendelt FEOR szám: 5359

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Ráépülés megnevezése

Szakképzési évfolyamok
száma

Óraszám

Társasházkezelő

400

Ingatlankezelő

600

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Társasházkezelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –

Időtartama (évben vagy félévben): –

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Ráépülés megnevezése: Ingatlankezelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: 52 814 01 0000 00 00 Társasházkezelő

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5359

Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat lát el

Kapcsolatot tart külső és belső partnerekkel

A közös képviselővel vagy az ingatlan tulajdonosával történő szerződés alapján jogi eljárásokban vesz részt

Üzemelteti az ingatlant

Környezet- és biztonságvédelmi feladatokat lát el

Megismeri az ingatlan jellemzőit

Működési és tőkeköltségvetést készít

Megismeri a piaci viszonyokat

Ingatlan bérbeadási tevékenységet végez

Marketing feladatokat lát el

Előkészíti és lebonyolítja az ingatlan felújítását

Pályázatokat készít

Ingatlanbefektetési tanácsadást végez

Gazdasági elemzéseket végez

Megbízói szerződéses feladatokat lát el

Megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1391–06    Társasházkezelő feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kezeli a társasház iratait

Adatbázisokba adatokat tölt fel, frissít

Határidős írásos ügyintézést végez

Ellenőrzi az aktuális pénzügyi helyzetet

Megállapítja a pénzügyi egyenleget

Lekönyveli a napi pénzügyi mozgásokat

Pályázati lehetőségeket keres

Pályázatokat ír, kiír

Bekéri az árajánlatokat

Javaslatokat készít a döntéshozóknak

Gondozza a nyertes pályázatokat

Elkészíti a társasház éves költségvetését

Elszámolást, beszámolót készít a közgyűlésnek

A számviteli szabályoknak megfelelően elkészíti a társasház beszámolóját

Kapcsolatot tart a döntéshozókkal

Átadja az információt

Panaszügyekben eljár, visszajelzést ad

Együttműködik a számvizsgáló bizottsággal

Kapcsolatot tart az ingatlanhasználókkal

Naprakész információs rendszert működtet

Naprakészen követi a tulajdonosok változását

Előkészíti és szervezi az ingatlan felújítását

Kapcsolatot tart a szakhatóságokkal

Adatokat szolgáltat a vizsgálatokhoz

Biztosítja az eljárások helyi körülményeit

Kapcsolatot tart a helyi szakvállalkozókkal

Gondoskodik a közös tulajdont érintő hibaelhárításról, javításokról

Szerződést előkészít (köt) az SZMSZ szerint

Megszervezi a szakmunka végrehajtásának ellenőrzését

Megbízási és szolgáltatási szerződésekben eljár

Értékesítési szerződéseket előkészít

Jogi lépéseket kezdeményez

Fizetési meghagyásokat bonyolít

Birtokháborítási és birtokvédelmi eljárást kezdeményez

Szabálysértési eljárást kezdeményez

Felújítási és karbantartási tervet készít

Intézkedik az azonnali beavatkozásokról

Erőforrásokkal a közgyűlés felhatalmazása szerint gazdálkodik

Tárgyi eszközparkot megőriz, fejleszt

Tűz,- baleset,- érintés- és környezetvédelmi feladatokat kezdeményez

Az ügyintézés adta kereteken belül alkalmazkodik az ügyfél igényeihez és személyes jellemzőihez (pl. lelkiállapot, életkor, fogyatékosság)

Ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ

Képviseli, védi a tulajdonosi kör érdekeit

Közgyűlésekkel kapcsolatos teendőket ellátja

A feladatokat a közgyűlési határozatnak megfelelő minőségben és határidőre végrehajtja

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B    Polgári jog, társasházakról szóló törvény

A    Munkajog

A    Polgári eljárásjog

B    Közigazgatási jog

B    Pénzügyi jog

A    Aktuális, fontosabb jogszabályok

B    Birtokvédelem

A    Jogorvoslatok

A    Földhivatali eljárások

B    Adózás és illeték

B    Szakhatósági eljárások

B    Partneri igények és elvárások

A    Partneri elégedettség

C    Információk áramlásának módjai

C    Minőségbiztosítás

A    SZMSZ

A    Tulajdonosi, használói érdek védelme

A    Titoktartás, etika

C    Tervezés, szervezés

B    Pályázatírás, értékelés, kezelés

A    Közbeszerzési eljárás

C    Informatikai rendszer a társasházkezelői munkában

B    Dokumentációs rendszerek és követelmények

C    Szerkezeti ismeretek

C    Épületdiagnosztikai ismeretek

C    Karbantartás, felújítás lebonyolítása

B    Társasházi dokumentációk hozzáférése, használata

C    Bankügyi ismeretek

B    Gyakorlati módszerek és technikák

A    Társasházi bevételek

A    Társasházi kiadások

C    Hitelek

C    Jelzálog

B    Társasházi pénzügyi eljárások rendje

A    Könyvvezetés és beszámoló készítés

A    A számviteli információs rendszer

B    Eszközismeret

A    Leltározás

A    Selejtezés

A    Tűz- és robbanásveszély a társasházban

A    Társasházi eszközök

A    Jogi előírások

A    Megelőzés és védekezési eljárások

A    Tűzvédelmi ellenőrzések

A    Balesetveszély a társasházban

A    Balesetvédelmi ellenőrzések

A    Érintésvédelmi helyzet a társasházban

A    Érintésvédelmi ellenőrzések

C    Az emberi viselkedés mozgatói, motivációk

C    Szerepformák, szerepkonfliktusok

B    Rugalmas szóbeli közlés módjai

C    A szakmai írásbeliség szabályai

C    Prezentáció

C    Írásbeli közlés köznyelven

B    Információ gyűjtés

B    Információ feldolgozás, összegzés

B    Információ elemzése, értékelése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1    Elemi szintű számítógéphasználat

3    Információforrások kezelése

1    Műszaki rajz olvasása, értelmezése

3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése

4    Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Pontosság

Szervezőkészség

Felelősségtudat

Precizitás

Megbízhatóság

Stressztűrő képesség

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Rugalmasság

Szorgalom, igyekezet

Terhelhetőség

Elhivatottság, elkötelezettség

Térbeli tájékozódás

Türelem

Kitartás

Társas kompetenciák:

Konfliktusmegoldó készség

Kapcsolatfenntartó készség

Határozottság

Kapcsolatteremtő készség

Kezdeményezőkészség

Udvariasság

Motiválhatóság

Segítőkészség

Meggyőző készség

Motiváló készség

Tolerancia

Empatikus készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Áttekintő képesség

Helyzetfelismerés

Módszeres munkavégzés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Problémaelemzés, -feltárás

Eredményorientáltság

Kontroll (ellenőrző képesség)

Figyelem-összpontosítás

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Nyitott hozzáállás

Körültekintés, elővigyázatosság

Általános tanulóképesség

Logikus gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1392–06    Ingatlankezelő feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Áttanulmányozza a műszaki tervdokumentációt

Tanulmányozza a környezeti viszonyokat

Felméri az ingatlant használók körét

Tájékozódik az értékesítés lehetőségeiről

Felméri a konkurens ingatlanok piaci helyzetét

Tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására

Tervajánlatot készít az ingatlan karbantartására

Tervajánlatot készít az ingatlan felújítására

Tervajánlatot készít az ingatlan üzemeltetésére

Karbantartási feladatokat lát el

Üzemeltetési feladatokat lát el

Irányítja és ellenőrzi a tervezett munkákat

Kialakítja az ingatlan fenntartásával összefüggésben a gazdálkodás feladatait

Javaslatokat dolgoz ki az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

Befektetési célú javaslatokat ad

Megtérülési számításokat végez

Kapcsolatot tart a hatóságokkal, bankkal

Kapcsolatot tart a közüzemi szolgáltatókkal

Kapcsolatot tart a bérlőkkel, használókkal

Kapcsolatot tart a tulajdonosokkal

Szakértő jelentést készít az ingatlanvagyon hasznosítására

Ingatlanmarketing tevékenységet folytat

E-maileket fogad, válogat, kezel

Biztonsággal kezeli az Internet hálót

Követi és alkalmazza a jogszabályi és a helyi rendeleti változásokat

Követi az építészeti, műszaki és épületgépészeti fejlődést

Figyelemmel kíséri a szakirodalmat és a szakmai lapokat

Tervezi és ellenőrzi az időbeosztást

Irányítja a szervezet munkatársainak szakmai munkáját

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B    Pénzügyi jog

A    Aktuális, fontosabb jogszabályok

B    Adózás és illeték

B    Szakhatósági eljárások

B    A külső és belső partnerkör

B    Partneri igények és elvárások

A    Partneri elégedettség

C    Minőségbiztosítás

B    Projekt tevékenység

C    Tervezés, szervezés

A    Szerződéses, alkalmazotti jogviszony

C    Marketing technikák

B    Ingatlan pénzügyi kezelése

A    Szelektív hulladékgyűjtés

C    Az emberi viselkedés mozgatói, motivációk

B    Rugalmas szóbeli közlés módjai

C    Szóbeli közlés

C    Írásbeli közlés köznyelven

B    Információ gyűjtés

B    Információ feldolgozás, összegzés

B    Információ elemzése, értékelése

B    Ingatlanok kategóriái

A    Ingatlanárak, piaci bérleti díjak

A    Ingatlan piaci értéke

A    Befektetési érték

A    Kereslet-kínálat, piacelemzés

A    Garancia, szavatosság, kötelező alkalmasság

B    Építész- és épületgépész tervek olvasása

B    Épületdiagnosztika

B    Engedélytől eltérően megvalósított felépítményre vonatkozó jogszabályok

B    Társasházakkal és lakásszövetkezetekkel kapcsolatos jogi ismeretek

B    Társasági törvény

B    Adóügyi ismeretek

B    Az építészeti és település-rendezési tervek felhasználása

B    Épületek, szerkezetek élettartalma

B    Értékarányok az épületszerkezetek között

B    Szerkezeti diagnosztika

B    Épületfenntartás és karbantartás

B    Az ingatlanpiac szereplői

B    Az ingatlanpiaci hazai és nemzetközi szervezetek

B    Makroökonómia

B    Mikroökonómia

B    Ingatlan marketing

B    Statisztikai gyakorlat

B    Számviteli alapismeretek

B    Társadalombiztosítás

B    Üzleti tervezés

B    Vállalkozási alapismeretek

B    Befektetői elemzések

B    Minőségbiztosítási rendszerek

B    Ingatlanfejlesztések értéknövelő hatása

C    Ingatlaninformatika

C    Adatbázisok kezelése

C    Internetes információk

C    Etika

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1    Elemi szintű számítógéphasználat

4    Információforrások kezelése

2    Műszaki rajz olvasása, értelmezése

4    Helyszínrajz készítése

4    Diagram, nomogram kitöltése, készítése

4    Elemi számolási készség

4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

5    Szakmai nyelvű beszédkészség

3    Statisztikai adatok értelmezése

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Pontosság

Szervezőkészség

Felelősségtudat

Precizitás

Megbízhatóság

Stressztűrő képesség

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Rugalmasság

Szorgalom, igyekezet

Terhelhetőség

Elhivatottság, elkötelezettség

Térbeli tájékozódás

Türelem

Kitartás

Társas kompetenciák:

Konfliktusmegoldó készség

Kapcsolatfenntartó készség

Határozottság

Kapcsolatteremtő készség

Kezdeményezőkészség

Udvariasság

Motiválhatóság

Segítőkészség

Meggyőző készség

Motiváló készség

Konfliktuskerülő készség

Tolerancia

Empatikus készség

Közérthetőség

Tömör fogalmazás készsége

Irányító készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Áttekintő képesség

Helyzetfelismerés

Módszeres munkavégzés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Problémaelemzés, -feltárás

Eredményorientáltság

Kontroll (ellenőrző képesség)

A környezet tisztántartása

Hibakeresés (diagnosztizálás)

Figyelem-összpontosítás

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Nyitott hozzáállás

Körültekintés, elővigyázatosság

Általános tanulóképesség

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Az 52 814 01 0000 00 00 azonosító számú, Társasházkezelő
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1391–06

Társasházkezelő feladatai

Az 52 814 01 0001 54 01 azonosító számú, Ingatlankezelő
megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1392–06

Ingatlankezelő feladatai

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele: –

Szakmai dolgozat:

– Társasházkezelő szakképesítéshez

Társasház kezelési terve tárgyú

– Ingatlankezelő ráépüléshez

Üzleti ingatlan kezelési terve tárgyú

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1391–06    Társasházkezelő feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Társasházak műszaki dokumentációi; vonatkozó jogszabályok és eljárások; gazdasági,- munkaügyi,- számviteli alapok; külső- és belső partnerkapcsolatok; társasházak üzemeltetése; alapfokú információs és kommunikációs ismeretek és feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Társasházkezelés gyakorlata és technikája (egy folyamat komplex megvalósítása, bemutatása, szakmai dolgozat megvédése)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1392–06    Ingatlankezelő feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Üzleti ingatlanok műszaki dokumentációi; vonatkozó jogszabályok és eljárások; közgazdasági alapok; ingatlan marketing és PR; ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása, karbantartása, felújítása; befektetői megtérülési számítások; banki hitelekkel kapcsolatos számítások; ingatlankezelési technikák; információs és kommunikációs ismeretek és feladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az ingatlankezelés gyakorlata és technikája (egy folyamat komplex megvalósítása, bemutatása, szakmai dolgozat megvédése)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 52 814 01 0000 00 00 azonosító számú, Társasházkezelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 100

Az 52 814 01 0001 54 01 azonosító számú, Ingatlankezelő megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

2. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: –

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

1. Az 1. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész hozzárendelt 1. számú írásbeli vizsgafeladatát 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, valamint a szakmai dolgozatot a szóbeli vizsgatevékenység időpontját megelőző nyolcadik munkanapig benyújtotta és 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, és az 1. vizsgarészt 50%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette.

2. A 2. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész hozzárendelt 1. számú írásbeli vizsgafeladatát 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, valamint a szakmai dolgozatot a szóbeli vizsgatevékenység időpontját megelőző nyolcadik munkanapig benyújtotta és 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, és a 2. vizsgarészt 50%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette.

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma

Társasházkezelő

Ingatlankezelő

Irodahelyiség

X

X

Oktatóterem, tábla, vetítővászon

X

X

Irodatechnikai eszközök

X

X

Számítástechnikai eszközök

X

X

Vizuáltechnikai eszközök

X

X

Telekommunikációs eszközök

X

X

10. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez14

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosító száma: 51 853 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Temetkezési szolgáltató

3. Szakképesítések köre:

3.1. Részszakképesítések

Azonosítószám: 51 853 01 0100 33 01

Megnevezés: Temetkezési asszisztens

Azonosítószám: 51 853 01 0100 21 01

Megnevezés: Temetői munkás

3.2. Elágazások: Nincsenek

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 5354

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok
száma

Óraszám

Temetkezési szolgáltató

800

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Temetkezési szolgáltató

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: 2 éves, igazoltan a temetkezési szolgáltatásban eltöltött gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –

Időtartama (évben vagy félévben): –

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

7. Az is részt vehet képzésben, aki a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény hatálybalépésekor már végezte a szolgáltatást; 50. életévét betöltötte; legalább 5 éves szakmai gyakorlattal és szakmunkás végzettséggel rendelkezik.

Részszakképesítés megnevezése: Temetkezési asszisztens

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: –

Óraszám: 300

3. Elmélet aránya: 50%

4. Gyakorlat aránya: 50%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékossággal élők esetében, iskolai rendszerben):

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Részszakképesítés megnevezése: Temetői munkás

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: –

Óraszám: 200

3. Elmélet aránya: 30%

4. Gyakorlat aránya: 70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékossággal élők esetében, iskolai rendszerben): –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5354

Temetkezési foglalkozású

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Temetést vesz fel

Halottat szállít

Előkészíti a halottat a temetésre

Kellékekkel ellát

Ravataloz

Búcsúztatja a halottat

Sírba helyezi a halottat

Elvégzi a sírnyitást, exhumálást, újratemetést

Lebonyolítja a hamvasztásos temetést

Üzemelteti, fenntartja a temetőt

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0780-06

Temetkezési szolgáltatási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Adminisztrációt végez

Ajánlatot tesz a feliratozásra

Ajánlatot tesz a kellékekre

Átveszi a ruhákat jegyzék szerint és öltözteti a halottat

Átveszi a szükséges iratokat

Átveszi, azonosítja és elszállítja a halottat

Azonosítja és minőségileg átveszi a kellékeket

Azonosítja, átveszi, majd átadja a halottat

Azonosítja, fóliába vagy exhumaládába helyezi a csontokat

Beazonosítja a sírt

Behelyezi a koporsót a gyászkocsiba

Betartja a halottszállításra, valamint a rendkívüli halálesetre vonatkozó szabályokat

Betartja az egészségügyi és kegyeleti szabályokat, fertőtlenít

Biztosítja a búcsúztatás kellékeit

Biztosítja a ravatal eszközeinek működését

Biztosítja a tárolást, hűtést

Biztosítja a temetések feltételeit

Biztosítja az állandó készenlétet, a szállítójárművet szállításra alkalmas állapotban tartja

Biztosítja az exhumálás feltételeit

Búcsúztatja a halottat

Egyeztet a búcsúztatóval

Egyezteti és felveszi a temetés lebonyolítására vonatkozó rendeléseket

Egyeztet a megrendelővel

Egyeztet a sírhelyről és az időpontról

Egyeztet az illetékes hatóságokkal és szervekkel

Egyeztet az ügyeletes orvossal a szállítás helyéről és módjáról

Egyezteti az exhumálás idejét, módját, helyszínét

Együttműködik a kerámia-lappal történő azonosításban

Elkészíti a sírjelzőt és kellékeit

Ellátja a megrendelőt gyászjelentéssel, értesítővel, köszönő lappal

Ellenőrzi a hamvaszthatóság tényét

Ellenőrzi a nemesfém nyilatkozatot

Ellenőrzi az exhumálási engedélyt, beszerzi a sírnyitási engedélyt

Előkészíti a halottat a temetésre

Előkészíti a sírba helyezés eszközeit

Elvégzi a hamvasztást

Elvégzi a koporsóval kapcsolatos munkákat

Elvégzi a sírnyitást, exhumálást, újratemetést

Értesíti az ügyeletes szállítót és ellenőrzi a szállítás kellékeit

Felépíti a ravatalt

Feltakarítja a ravatal helyét

Felveszi a búcsúbeszéd adatait

Fenntartja és működteti a temető infrastruktúráját, zöldfelületeit, épületeit

Figyelemmel kíséri a szertartás menetét

Fogadja a búcsúztatót

Fogadja a hozzátartozókat

Gondoskodik az újratemetésről vagy hamvasztásról

Hamvakat hűt, őröl és urnabetétbe helyez

Hamvakat szór

Hamvasztóba tolja a halottat

Kellékekkel ellát

Kiadja az urnát és a kiadást dokumentálja

Kialakítja és betartatja a temető rendjét

Kitölti a temetkezéshez szükséges iratokat

Kiviszi a koszorúkat és a kellékeket a gyászkocsihoz

Koordinálja a közreműködők munkáját

Koszorúkat az állványra helyezi

Közreműködik a kellékek kiválasztásában és tájékoztat a közzététel lehetőségeiről

Közreműködik az engedélyek beszerzésében

Lebontja a ravatalt

Lebonyolítja a hamvasztásos temetést

Leereszti a koporsót a szertartással összhangban

Lezárja a koporsót

Megírja és elmondja a búcsúbeszédet

Megrendeli a meglévő sírhellyel kapcsolatos munkákat

Megrendelőt, számlát készít

Összehangolja a temetéseket, kijelöli a temetés helyét

Ravataloz

Ravataltól a sírhelyig szállítja a halottat

Rendelkezik a sírkő bontásáról

Rögzíti a bejelentés tényét

Rögzíti a megrendelőkkel történt egyeztetéseket

Sírba vagy urnafülkébe, urnasírba, urnakriptába temet

Sírhelyet kiássa

Sírhoz szállítja a gyászkocsiból a halottat, pallóra vagy koporsóliftre helyezi

Sírt befed, az eszközöket elszállítja

Szerződést köt a temető fenntartójával, üzemeltetőjével

Tájékozódik az elhunytról

Tájékoztat a kegyeleti kellékekről

Tájékoztat a kötelező temetkezési kellékekről

Tájékoztat a szolgáltatásról

Temetőgondnoki feladatokat lát el

Temetőről térképet készíttet, aktualizálja, kifüggeszti

Tisztítja, kozmetikázza, borotválja, helyreállítja a halottat

Urnabetétet urnába helyez, azonosít, feliratoz

Üzemelteti, fenntartja a temetőt

Vezeti a szükséges nyilvántartásokat

Zárszót mond a sírnál

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A    A temetőkre és a temetkezésre vonatkozó általános jogi ismeretek alkalmazása

A    A temetkezési szolgáltatás szakmai ismereteinek alkalmazása

B    A kegyeleti kommunikációra vonatkozó szakmai ismeretek alkalmazása

B    A temető- és a temetkezési kultúrára vonatkozó ismeretek bemutatása

B    A temető fenntartásának és a temető üzemeltetésének gyakorlata

B    Közegészségügyi, környezet-egészségügyi, munkabiztonsági normák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4    Köznyelvi beszédkészség

4    Olvasott szakmai szöveg megértése

3    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4    Szakmai nyelvű beszédkészség

3    Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Térbeli tájékozódás

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Pontosság

Szervezőkészség

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Irányítási készség

Fogalmazó készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0781-06

Temetkezési asszisztensi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Adminisztrációt végez

Ajánlatot tesz a feliratozásra

Ajánlatot tesz a kellékekre

Átveszi a ruhákat jegyzék szerint és öltözteti a halottat

Átveszi a szükséges iratokat

Azonosítja, fóliába vagy exhumaládába helyezi a csontokat

Beazonosítja a sírt

Behelyezi a koporsót a gyászkocsiba

Betartja az egészségügyi és kegyeleti szabályokat, fertőtlenít

Biztosítja a búcsúztatás kellékeit

Biztosítja a ravatal eszközeinek működését

Búcsúztatja a halottat

Egyeztet a búcsúztatóval

Egyezteti és felveszi a temetés lebonyolítására vonatkozó rendeléseket

Egyeztet a megrendelővel

Egyeztet a sírhelyről és az időpontról

Egyeztet az ügyeletes orvossal a szállítás helyéről és módjáról

Egyezteti az exhumálás idejét, módját, helyszínét

Együttműködik a kerámia-lappal történő azonosításban

Elkészíti a sírjelzőt és kellékeit

Ellátja a megrendelőt gyászjelentéssel, értesítővel, köszönő lappal

Előkészíti a halottat a temetésre

Előkészíti a sírba helyezés eszközeit

Elvégzi a hamvasztást

Elvégzi a koporsóval kapcsolatos munkákat

Elvégzi a sírnyitást, exhumálást, újratemetést

Értesíti az ügyeletes szállítót és ellenőrzi a szállítás kellékeit

Felépíti a ravatalt

Feltakarítja a ravatal helyét

Felveszi a búcsúbeszéd adatait

Fenntartja és működteti a temető infrastruktúráját, zöldfelületeit, épületeit

Fogadja a búcsúztatót

Fogadja a hozzátartozókat

Hamvakat hűt, őröl és urnabetétbe helyez

Hamvakat szór

Hamvasztóba tolja a halottat

Kellékekkel ellát

Kiadja az urnát és a kiadást dokumentálja

Kitölti a temetkezéshez szükséges iratokat

Kiviszi a koszorúkat és a kellékeket a gyászkocsihoz

Koszorúkat az állványra helyezi

Közreműködik a kellékek kiválasztásában és tájékoztat a közzététel lehetőségeiről

Közreműködik az engedélyek beszerzésében

Lebontja a ravatalt

Leereszti a koporsót a szertartással összhangban

Lezárja a koporsót

Megírja és elmondja a búcsúbeszédet

Megrendeli a meglévő sírhellyel kapcsolatos munkákat

Megrendelőt, számlát készít

Ravataloz

Ravataltól a sírhelyig szállítja a halottat

Rögzíti a bejelentés tényét

Rögzíti a megrendelőkkel történt egyeztetéseket

Sírba vagy urnafülkébe, urnasírba, urnakriptába temet

Sírhelyet kiássa

Sírhoz szállítja a gyászkocsiból a halottat, pallóra vagy koporsóliftre helyezi

Sírt befed, az eszközöket elszállítja

Tájékozódik az elhunytról

Tájékoztat a kegyeleti kellékekről

Tájékoztat a kötelező temetkezési kellékekről

Tájékoztat a szolgáltatásról

Temetőgondnoki feladatokat lát el

Tisztítja, kozmetikázza, borotválja, helyreállítja a halottat

Urnabetétet urnába helyez, azonosít, feliratoz

Zárszót mond a sírnál

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B    A kegyeleti kommunikációra vonatkozó szakmai ismeretek alkalmazása

B    A temető- és a temetkezési kultúrára vonatkozó ismeretek bemutatása

C    A temető fenntartásának és a temető üzemeltetésének gyakorlata

C    Közegészségügyi, környezet-egészségügyi, munkabiztonsági normák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

3    Köznyelvi beszédkészség

3    Olvasott szakmai szöveg megértése

3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3    Szakmai nyelvű beszédkészség

3    Elemi számolási készség

3    Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Pontosság

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Udvariasság

Empatikus készség

Adekvát metakommunikáció

Kompromisszumkészség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0782-06

Temetői munkás feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Átveszi a ruhákat jegyzék szerint és öltözteti a halottat

Azonosítja, fóliába vagy exhumaládába helyezi a csontokat

Beazonosítja a sírt

Behelyezi a koporsót a gyászkocsiba

Betartja az egészségügyi és kegyeleti szabályokat, fertőtlenít

Biztosítja a ravatal eszközeinek működését

Előkészíti a halottat a temetésre

Előkészíti a sírba helyezés eszközeit

Elvégzi a hamvasztást

Elvégzi a koporsóval kapcsolatos munkákat

Elvégzi a sírnyitást, exhumálást, újratemetést

Felépíti a ravatalt

Feltakarítja a ravatal helyét

Fenntartja és működteti a temető infrastruktúráját, zöldfelületeit, épületeit

Hamvakat hűt, őröl és urnabetétbe helyez

Hamvakat szór

Hamvasztóba tolja a halottat

Kellékekkel ellát

Kiviszi a koszorúkat és a kellékeket a gyászkocsihoz

Koszorúkat az állványra helyezi

Lebontja a ravatalt

Leereszti a koporsót a szertartással összhangban

Lezárja a koporsót

Ravataloz

Ravataltól a sírhelyig szállítja a halottat

Sírba vagy urnafülkébe, urnasírba, urnakriptába temet

Sírhelyet kiássa

Sírhoz szállítja a gyászkocsiból a halottat, pallóra vagy koporsóliftre helyezi

Sírt befed, az eszközöket elszállítja

Temetőgondnoki feladatokat lát el

Tisztítja, kozmetikázza, borotválja, helyreállítja a halottat

Urnabetétet urnába helyez, azonosít, feliratoz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B    A temető fenntartására és a temető üzemeltetésére vonatkozó gyakorlat bemutatása

C    Közegészségügyi, környezet-egészségügyi, munkabiztonsági normák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Tájékozódás

Személyes kompetenciák:

Erős fizikum

Térbeli tájékozódás

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Pontosság

Testi erő

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elővigyázatosság

Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési szolgáltató megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0780-06

Temetkezési szolgáltatási feladatok

0781-06

Temetkezési asszisztensi feladatok

0782-06

Temetői munkás feladatok

Az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú, Temetkezési asszisztens megnevezésű részszakképesítés
szakmai kö
vetelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0781-06

Temetkezési asszisztensi feladatok

0782-06

Temetői munkás feladatok

Az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Temetői munkás megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0782-06

Temetői munkás feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele: –

Szakmai dolgozat:

Temetkezési szolgáltató szakmai követelménymodul teljesítése esetén: A temetkezési szolgáltatás szakmai ismereteinek alkalmazása tárgykörben szakmai dolgozat készítése

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0780-06

Temetkezési szolgáltatási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A temetőkre és temetkezésre vonatkozó jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A temetkezési szolgáltatás szakmai ismereteinek alkalmazása, valamint a szakmai dolgozat megvédése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 50%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0781-06

Temetkezési asszisztensi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A kegyeleti kommunikáció alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A temetőkultúrával és a temetkezési kultúrával kapcsolatos ismeretek bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 50%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0782-06

Temetői munkás feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A temető fenntartása és üzemeltetése gyakorlatának bemutatása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Közegészségügyi, környezet-egészségügyi, munkabiztonsági előírások ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 50%

2. feladat: 50%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési szolgáltató megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 40

2. vizsgarész: 30

3. vizsgarész: 30

Az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú, Temetkezési asszisztens megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

2. vizsgarész: 50

3. vizsgarész: 50

Az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Temetői munkás megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

3. vizsgarész: 100

Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési szolgáltató megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú, Temetkezési asszisztens megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik

1. vizsgarész: 100

Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési szolgáltató megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Temetői munkás megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik

1. vizsgarész: 60

2. vizsgarész: 40

Az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú, Temetkezési asszisztens megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Temetői munkás megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik

2. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Temetkezési szolgáltató

Temetkezési asszisztens

Temetői munkás

Halottszállító gépkocsi

X

X

 

„Szent Mihály lova”

X

X

 

Gyászhintó

X

X

 

Ravatalasztal

X

X

 

Papasztal

X

X

 

Közönségkényelmi berendezések

X

X

 

Díszítőeszközök, berendezések

X

X

 

Hangosító berendezés

X

X

 

Hűtő, tároló berendezés

X

X

 

Leengedő berendezés

X

X

 

Ravatalozó helyiség

X

X

 

Boncterem

X

X

 

Hordágy, szállítókoporsó

X

X

X

Sírásó kellékek

X

 

X

Munkavédelmi kellékek

X

X

X

Kertészeti eszközök, gépek

X

 

X

Síkosságmentesítő eszközök

X

 

X

Takarító, szeméttároló, szemétszállító eszközök

X

 

X

Hamvasztó berendezés

X

X

 

Számítógép

X

X

 

Irodai eszközök

X

X

 

Felvételi iroda

X

X

 

Bemutató terem

X

X

 

Környezetvédelmi berendezések

X

X

X

11. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez15

TŰZOLTÓ I. SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 08 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Tűzoltó I.

3. Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

 

 

 

 

Azonosítószám

52 861 08 0100 31 01

 

 

Megnevezés

Tűzoltó II.

3.2

Szakképesítés- elágazások

Nincsenek

 

3.3

Szakképesítés- ráépülés

 

 

 

 

Azonosítószám

52 861 08 0001 54 01

 

 

Megnevezés

Tűzoltó szerparancsnok

4. Hozzárendelt FEOR szám: 5362

5. Képzés maximális időtartama:

 

Szakképesítés/Szakképesítés- ráépülés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Tűzoltó I.

-

1120

Tűzoltó szerparancsnok

-

900

II.

EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:     Tűzoltó I.

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:      -

Iskolai előképzettség:     érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:      -

Előírt gyakorlat:      -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya:     30%

3. Gyakorlat aránya:     70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    -

Időtartama (évben vagy félévben):    -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):    -

Ha szervezhető, mikor:    -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges.

Egyéb bemeneti követelmények:

- a jelentkező legyen tűzoltóság, illetve hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagja, vagy rendelkezzen a beiskolázó befogadó nyilatkozatával.

- legalább a 18. életév betöltése

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:     Tűzoltó II.

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:     -

Iskolai előképzettség:     nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:     -

Elérhető kreditek mennyisége:    -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2.    A képzés maximális időtartama:    -

Szakképzési évfolyamok száma:    -

Óraszám:    800

3. Elmélet aránya: 35%

4. Gyakorlat aránya: 65%

5. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):     -

Időtartama (évben vagy félévben):     -

6. Szintvizsga (iskolai rendszerben):     -

Ha szervezhető, mikor:     -

7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Egyéb bemeneti követelmények:

- a jelentkező legyen tűzoltóság, illetve hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagja, vagy rendelkezzen a beiskolázó befogadó nyilatkozatával.

- legalább a 18. életév betöltése

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:     Tűzoltó szerparancsnok

1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: 52 861 08 0000 00 00 Tűzoltó I. szakképesítés, vagy a 2011.

december 31-ig megkezdett képzésben szerzett tűzoltó szakképesítés.

Előírt gyakorlat: 2 év tűzoltói gyakorlat, a szakmai előképzettség megszerzését követően.

Elérhető kreditek mennyisége:    -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.

MUNKATERÜLET

1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5362

Tűzoltó

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Tűzoltó II.:

Napirend szerinti tevékenységet végez

Vonulós tűzoltói szolgálatot lát el

Életmentést végez

Tűzoltási feladatot lát el

Műszaki mentést végez

Beavatkozás közben tekintettel van a tűzvizsgálatra

Tűzoltó I.:

Híradó-ügyeleti szolgálatot lát el

Közreműködik a felderítési csoport, illetve a mentési csoport munkájában

A káresetnél sürgősségi laikus elsősegély-nyújtási feladatokat lát el

Különleges tűzoltási, műszaki mentési feladatokat lát el

Gépjárműfecskendő-kezelési feladatot lát el

Támogatja a tűzvizsgálatot

Tűzoltó szerparancsnok:

Gyakorlatot irányít

Riasztást rendel el

Tűzoltásvezetői feladatot lát el

Mentésvezetői feladatot lát el

Készenléti szolgálat ellátása során az irányítói feladatok ellátásában közreműködik

Közreműködik tűzoltási és műszaki mentési terv készítése során

Figyelembe veszi a tűzmegelőzési szabályokat

Tűzvizsgálathoz adatokat, információkat gyűjt

Tűzoltás alapvető feltételeit biztosító tűzmegelőzési szabályok megsértését felismeri

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

52 861 01 0000 00 00

Büntetés- végrehajtási felügyelő

52 861 05 1000 00 00

Polgári védelmi szakelőadó

52 861 06

Rendőr

61 861 01

Rendészeti szervező

IV.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja az alaki, öltözködési és az általános megjelenési szabályokat

Egyéni felszerelését, fegyverzetét, ruházatát ellenőrzi, rendszeresen karbantartja, kezeli

Alkalmazza a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységes, valamint a saját szervezetére vonatkozó tűz-, munka-, baleset-, egészség- és környezetvédelmi rendszabályokat

Következetesen betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységesen vonatkozó általános adatvédelmi-, ügyviteli-, titoktartási szabályokat

Alkalmazza és betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre általánosan vonatkozó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint a rá vonatkozó egyéb előírásokat

Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat

Betartja a rendészeti szervek tevékenységére vonatkozó egységes közszolgálati etikai szabályokat

Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, teljesíti a kötelező fizikai-erőnléti felméréseket, részt vesz az előírt egészségügyi szűréseken

Elsősegélyt nyújt, szükség esetén orvosi ellátást kezdeményez

Felismeri a káresemény helyszínén lévő veszélyeket, ismeri és alkalmazza azok elhárításának alapvető szabályait, továbbá szükség szerint közreműködik elhárításukban

Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, továbbá jelentést, feljegyzést készít

Eligazításon vesz részt, átveszi/átadja a szolgálatot és szolgálatba lép

Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, őrzését

Bevonul szolgálatból, feladat teljesítésből és jelentést tesz elöljárójának

Tisztán és rendben tartja a szolgálati-, pihenő körletét, valamint annak környezetét

A fegyveres- és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő fegyverzettechnikai, számítástechnikai- (hardver, szoftver), híradástechnikai-, biztonsági-berendezéseket kezel, felügyel, használ, alkalmaz

Kényszerítő eszközt felismer, megkülönböztet

Együttműködik más fegyveres és rendvédelmi szervek képviselőivel

Az egységes szabályok szerint díszeleg, díszőri feladatokat lát el

Szolgálat ellátása közben idegen nyelven is megnyilvánul

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D     Munka-, baleset-, tűz-, környezetvédelmi- és egészségügyi általános szabályok

D     Adat-, ügykezelésre, ügyvitelre, titokvédelemre vonatkozó előírások, titoktartási szabályok

B     Alaki, öltözködési, szabályok, előírások

D     A hon-, rendvédelem, a rendészet alapvető fogalmai, alapelvei, viszonyai

B     A felügyeletet gyakorló minisztérium helye, szerepe, általános rendeltetése, felépítése

B     A szolgálati formákra, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvető elvárások, követelmények

D     Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, viselkedési, közszolgálati, etikai szabályok

B     A fegyveres- és rendvédelmi szerveknél a szolgálati jogviszonyra vonatkozó általános szabályok, jogosultságok, kötelezettségek, valamint juttatások, járandóságok, karrierlehetőségek

D     A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának egységesen érvényes rendje

D     Alkotmányjogi-, jogi alapismeretek

D     Emberi-, polgári- és kisebbségjogi, közigazgatási, belügyi alapismeretek

C     A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok

D     A közigazgatási hatósági eljárás alapjai

D     Kapcsolódó legáltalánosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások

C     Objektumvédelmi és őrzési, személy- és vagyonvédelmi általános szabályok

C     Fegyverzeti, fegyverbiztonsági, ballisztikai és lőelméleti alapismeretek

C     A kényszerítő eszköz alkalmazásának és csomag-, ruházat átvizsgálás végzésének követelményei

C     Alapvető elsősegély-nyújtási és újraélesztési alapismeretek

B     Az adott országos hatáskörű szerv híradására, összeköttetésére, adattovábbítására vonatkozó sajátos lehetőségek és szabályok

C     Az adott országos hatáskörű szervre vonatkozó rendvédelmi technikai eszközök és berendezések sajátosságai, eszközkezelési és alkalmazási ismeretei

C     Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek

D     Idegen nyelvi kommunikáció

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3     Rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfelszerelések kezelése, használata

3     Híradástechnikai eszközök, berendezések használata

3     Laikus elsősegélynyújtás teljesítése

2     Kényszerítő eszközök felismerése, megkülönböztetése

2     Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3     Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

2     Idegen nyelvi kommunikáció

2     Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

2     Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Szabálytudat

Kötelességérzet

Önfegyelem

Terhelhetőség

Testi erő

Mozgás koordinációk

Monotónia-tűrés

Társas kompetenciák:

Együttműködés

Empátia

Irányíthatóság

Segítőkészség

Módszer kompetenciák:

Helyzetfelismerés

Problémamegoldás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3754-11 Tűzoltó II. feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A közművek szerelvényeit felderíti, elzárásukban közreműködik

A lehetséges és valós veszélyforrásokat beazonosítja

A tűz továbbterjedését megakadályozza

Anyagi javakat ment

Berendezéseket, felszereléseket ellenőriz, karbantart

Egyéni felszerelést ellenőriz

Egyéni védőfelszereléseket használ

Életjelenségeket vizsgál, életveszélyt felismer

Életmentést végez

Felkészül tűzoltási és mentési feladatra

Fizikai erőnlétet fejlesztő foglalkozáson vesz részt

Gyakorlatokon vesz részt

Helyszínbiztosításban közreműködik

Kapuügyeletes szolgálatot lát el

Kárelhárítási, műszaki mentési feladatot végez

Káreset jellegének megfelelően tűzoltó járművet, kisgépet, eszközt kezel

Készenlétben áll

Készenléti állapotot visszaállít

Készenléti járműveket málház

Tudatos beavatkozással elősegíti a tűzvizsgálatot

Napi továbbképzésen szakmai ismereteit bővíti

Rádióforgalmazást folytat

Vonul a kárhelyre

Saját munkaterületén felderítésben közreműködik

Sérüléseket felismer, laikus elsősegélynyújtás szintjén ellát (vérzéscsillapítás, kötözés, rögzítés stb.)

Sérültet kiment, mobilizál

Szakfelszereléseket szerel, használ, visszaszerel

Szolgálatot átad, átvesz

Tűzoltás részfeladatait végzi

Tűzoltó gépjárművet vezet

Utómunkálatokat végez

Veszélyes anyagot ártalmatlanít, mentesít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A    Az egyes gépjárműveken málházott felszerelések elhelyezése

A    Légzésvédő eszközök működése és használata

A    Szakfelszerelések használata

B    Védőruhák felépítése, használata

B    Egyéb védőeszközök alkalmazása

B    Szerelési, mentési gyakorlatok

B    A tűzoltóság kisgépeinek működése és alkalmazása

B    A készenléti szolgálat váltásának rendje

B    A parancsok, utasítások végrehajtásának rendje

B    Az alkalmazott eszközök biztonságtechnikai előírásai

B    Egyéb szakfelszerelések és eszközök

B    Kézi szerelésű létrák

B    Hordozható tűzoltó készülékek működése és alkalmazása

B    Műszaki mentési ismeretek

B    Szívóoldali és nyomóoldali szakfelszerelések

B    Tűzoltási feladatok végrehajtása szabadban, zárt térben

C    Erőnléti állapot fejlesztése, fizikai felmérés elemeinek teljesítése

C    Pszichikai tűrőképesség fejlesztése

C    Sérült kimentése és mobilizálása

C    A tűzoltó laktanya rendje

C    A tűzoltóság szolgálati rendje, tagozódása

C    Az alkalmazott híreszközök működése és alkalmazása

C    Hírközpontok feladatrendszere

C    Sérülések felismerése

C    Laikus elsősegélynyújtás

C    Szolgálati jogok és kötelezettségek

C    Veszélyforrások felismerése és csoportosítása

D    A gépjárműfecskendők ismerete

D    A tűzoltás szervezete, feladatrendszere

D    A tűzoltásra, műszaki mentésre, valamint a katasztrófa-elhárításra vonatkozó szabályozás

D    A tűzoltó szolgálati viszonyának szabályozása

D    A tűzoltóság felépítése, szervezete, irányítása

D    Az égés fajtái és a tűz jellemzése

D    Szivattyú- és motorismeret

D    Tűzoltósport

E    Tűzvédelem megelőzési feladatai

E    A speciális tűzoltó gépjárművek ismerete

E    Katasztrófa-elhárítási ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4    Szakfelszerelések megszerelése, használata

3    Tűzoltó-készülékek kezelése

3    Tűzoltó kisgépek kezelése

3    Testi erő

3    Térérzékelés

3    Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

3    Tájékozódás

3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3    Szakmai nyelvű beszédkészség

3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3    Mennyiségérzék

3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

3    Köznyelvi beszédkészség

3    Az alkalmazott híreszközök kezelése

2    Kézírás

1    Információforrások kezelése

1    Tűzoltástaktikai jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Alkalmazkodóképesség

Állóképesség

Egyensúlyérzékelés

Elhivatottság, elkötelezettség

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Felelősségtudat

Kitartás

Kockázatvállalás

Pontosság

Szervezőkészség

Tűrőképesség

Társas kompetenciák:

Bajtársiasság

Módszerkompetenciák:

Felfogóképesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Módszeres munkavégzés

Intenzív munkavégzés

Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3753-11 Tűzoltó I. feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Híradó-ügyeleti szolgálatot lát el

Tűzjelzést felvesz, rögzít

Riasztást végrehajt, visszajelzéseket rögzít

Végrehajtja a társszervek, felsőbb szervek, közműszolgáltatók értesítését

Megkezdi a halaszthatatlan elsősegély-nyújtási beavatkozásokat

Megkezdi az újraélesztést

Magasból, illetve mélyből mentési feladatokat lát el

Vízből, jégről mentési feladatokat lát el

Kommunikál a sérültekkel, károsultakkal

Közreműködik a veszélyes anyagok azonosításában

Veszélyes anyagok jelenlétében történő beavatkozásban vesz részt

Közreműködik a tűzvizsgálatban, nyomokat biztosít

Felderítő csoport vezetőjeként vagy tagjaként közreműködik a felderítésben

Mentési csoport vezetőjeként vagy tagjaként közreműködik az életmentésben

Anyagokat és azok tűzvédelmi tulajdonságait beazonosítja

Omlásveszélyes környezetben munkaterületet biztosít

Födémszerkezetet alátámaszt

Mentésnél munkaárok falat kitámaszt

Szakfelszerelések időszakos vizsgálatait végzi, nyilvántartja

Felszerelések selejtezésére javaslatot tesz

Vízeltávolítási feladatokat hajt végre

Szükségáramforrásokat üzemeltet

Munkaterületet megvilágít

Elektromos fogyasztókat biztonságosan kiszolgál

Tűzesetek után füsteltávolítást, frisslevegő betáplálást végez

Gépjárművekre málházott elektromos fogyasztókat üzemeltet

Napi továbbképzésen szakmai ismereteit bővíti

Gépjárműfecskendővel káresethez vonul

Gépjárműfecskendő szivattyút üzemeltet

Gépjárműfecskendőt és felszereléseit karbantartja

Beavatkozás közben hasznosítja a tűzoltás alapvető feltételeit tartalmazó tűzmegelőzési szabályokat

Tűzvizsgálatra tekintettel avatkozik be, nyomokat megőriz, a kötelező adatgyűjtésben részt vesz

Közreműködik a tűzoltóság készenlétének fokozásában, a felriasztással kapcsolatos feladatokban

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B    A gépjárműfecskendők málházott technikai eszközeinek ismerete

B    A gépjárműfecskendők tűzoltó-technikai és gépjármű-technikai ismeretei

B    A híradóügyelet szolgálati okmányainak fajtái, vezetésének, kezelésének szabályai

B    A hírközpontokban rendszeresített távközlési és informatikai eszközök, szoftverek kezelése

B    A tűzjelzés felvétele, szabályos rögzítése és jelentése

B    Az alkalmazott híreszközök működése és alkalmazása

B    A traumás sérülések felismerése és elsődleges laikus ellátása

C     Hírközpontok feladatrendszere

C    Épületek födémszerkezetének statikai megerősítése

C    Mentésnél munkaárok-fala kitámasztása

C    Omlásveszélyes környezetben a biztonságos munkavégzés biztosítása

C    A gyermekek, mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek mentésének különös szabályai

C    A híradó-ügyeleti szolgálat váltásának és ellátásának rendje

C    A társszervek, felettes szervek, közműszolgáltatók értesítése

C    A visszajelzések szabályos rögzítése, a további riasztás végrehajtása

C    Minősített időszaki, riasztási feladatok

D     A Tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet segítő tervek, valamint az alaprajzok, térképek és a vízkataszter helyes értelmezése

D    A káreset helyszínének biztosításával kapcsolatos tűzoltói feladatok

D    A magasból, illetve mélyből mentés végrehajtása, szakmai fogásai

D    A sérültekkel, károsultakkal való kommunikáció szabályai

D    A tömeges balesetek felszámolásának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos tűzoltói feladatok,

D    A tűzoltóság által használatos, egyszerű mentéstechnikai eszközök alkalmazása

D    A veszélyes anyagok azonosítása segédanyagok felhasználásával.

D    A veszélyes anyagok jelenlétében történő beavatkozások különleges biztonsági szabályai, eszközei, szakmai fogásai

D    A vízből, jégről mentés biztonságos végrehajtása, szakmai fogásai

D    Kockázat beazonosításának tűzmegelőzési szabályai

D    Tűzoltás feltételeit biztosító tűzmegelőzési szabályok

E    Tűzvizsgálat

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5    Szakfelszerelések megszerelése

4    Tűzoltó készülékek kezelése

4    Az alkalmazott híreszközök kezelése

4    Tűzoltó kisgépek kezelése

3    Szakmai nyelvű íráskészség

3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3    Szakmai nyelvű beszédkészség

3    Olvasott szakmai szöveg megértése

3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3    Mennyiségérzék

3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

3    Köznyelvi íráskészség

3    Köznyelvi beszédkészség

3    Információforrások kezelése

2    Tűzoltástaktikai jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Egyensúlyérzékelés

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Tűrőképesség

Elhivatottság, elkötelezettség

Felelősségtudat

Kitartás

Kockázatvállalás

Pontosság

Stressztűrő képesség

Szervezőkészség

Terhelhetőség

Testi erő

Alkalmazkodóképesség

Társas kompetenciák:

Segítőkészség

Irányíthatóság

Bajtársiasság

Adekvát metakommunikáció

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Felfogóképesség

Módszeres munkavégzés

Intenzív munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3755-11 Tűzoltó szerparancsnok feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felkészül, önképzést folytat

Foglalkozási vázlatot, illetve gyakorlattervet készít

Gyakorlati foglalkozást tart

Értékeli a szakmai tapasztalatokat

Tűzjelzést értékel

Riasztási fokozatot határoz meg

Szükség szerint kommunikál a társszervekkel

Felügyeli, irányítja a műszaki mentést

Káresetek során irányítja a rábízott tűzoltók munkáját

Megválasztja a veszélyes anyagok jelenlétében alkalmazható elsődleges eljárásokat

Veszélyes anyagok adatbázisait kezeli

Szakértőkkel együttműködik

Intézkedik a környezetvédelmi és munkavédelmi szabályok betartása érdekében

Meghatározza a felállítási helyet

Meghatározza a tűz megközelítésének módját

Meghatározza a használandó oltóanyagot, szervezi annak ellátását

Meghatározza a szükséges védőeszközöket

Irányítja a felderítést és a beavatkozást

Folyamatosan értékeli a rendelkezésre álló információkat

Meghatározza a beavatkozás módját és taktikáját

Tűzoltó gépeket kiválaszt és kezel

Irányítja és ellenőrzi a tűzoltók napirend szerinti tevékenységét

Közreműködik a szolgálatszervezési feladatotokban

Koordinálja a híradó-ügyeleti szolgálatot

Adatkommunikációt folytat és speciális szoftvereket kezel

A tevékenységi körébe tartozó tűzoltó-technikai eszközök karbantartását és ellenőrzését felügyeli

Közreműködik a tűzoltási és műszaki mentési tervek elkészítésében

Információkat számítógépen feldolgoz

Eljárást kezdeményez (szükség esetén)

Közreműködik katasztrófa-elhárítási feladatokban

Adatokat gyűjt

Kommunikál az érintettekkel

Helyszínt biztosít, helyszínrajzot készít

Jelentésben rögzíti a helyszínre vonatkozó adatokat

Dokumentál, és statisztikai adatokat rögzít

Beavatkozás során tekintetbe veszi a tűzoltással összefüggő tűzmegelőzési szabályokat

Beavatkozás során alkalmazza a tűzoltással kapcsolatos létesítési és használati szabályokat

Építési módokból adódó beavatkozási kockázatot felismer

Az épített környezetből adódó beavatkozási lehetőségeket értékel.

Tevékenysége során felmerülő tűzvédelmi szabálysértéseket felismer

Tűzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén intézkedést kezdeményez

Tűzvizsgálathoz kapcsolódó kötelező adatgyűjtést végez

Ismeri a térképek jelöléseit és tud azokból olvasni

Térkép és tájoló használatával tudja meghatározni a helyzetét

Használja a műholdas helymeghatározó rendszereket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A    Alkalmazott rádióeszközök működése és kezelése

A    Műszaki mentési ismeretek

A    Szakfelszerelések taktikai alkalmazása

A    Tűzoltási feladatok szabadban, zárt térben

A    Tűzoltásvezetői tevékenység, alapirányítási módozattal

B    A készenléti szolgálat váltásának rendje

B    A parancsok, utasítások végrehajtásának rendje

B    A tűz fogalomrendszere és fejlődésének sajátosságai

B    Hírközpontok feladatrendszere

B    Szolgálati jogok és kötelezettségek

B    Tűzoltás és műszaki mentés megszervezése

B    Veszélyforrások felismerése és csoportosítása

B    A tűzoltó-technikai eszközök taktikai alkalmazása

C    A beavatkozásokkal összefüggő térképolvasás, térképjelek értelmezése

C    A beosztotti állomány irányítása, laktanyai és kárhelyi körülmények között

C    A tűzoltás szervezete, feladatrendszere

C    A tűzoltóság felépítése, szervezete, irányítása

C    A tűzoltóság szolgálati rendje, tagozódása

C    Az oltóanyag-ellátás

C    Képzés, továbbképzés módszerei

C    Laikus sérültellátás, a sérültek kárhelyi mozgatása és felügyelete

C    Pszichikai tűrőképesség fejlesztése

C    Az oltóanyag ellátás tervezése

C    A tűzoltó gépjárművek, berendezések ,gépek és eszközök felépítésének, működésének és használatának sajátosságai

C    Veszélyes anyagok és technológiák sajátosságai

C    A katasztrófavédelem szervezeti felépítése, szervezete, irányítása

C    Alkalmazott munkavédelem

D    A tűzoltás, mentés erő-eszköz számítása

D    Erőnléti állapot fejlesztése, fizikai felmérés elemeinek teljesítése

D    Gyakorlatok rendszere, megtartásuk rendje

D    Katasztrófa-elhárítási és együttműködési ismeretek

D    Tűz észlelő, jelző és beavatkozó rendszerek feladata

D     Tűzoltósport

D     Tűzveszélyességi osztályba sorolás

D    A tűzvédelemben alkalmazott szankciók

D    A tűzvizsgálati eljárás szabályai, folyamata

D    Az építési termékek, épületszerkezetek, építmények tűzvédelmi jellemzői

D    Építészeti ismeretek

D    Létesítés és használat tűzvédelmi szabályai

D    Műholdas navigációs rendszer alkalmazásával történő helymeghatározás

D    Tűzkeletkezés statisztikai okai

D    Tűzvédelmi igazgatás

D    Tűzvédelmi megfelelőség vizsgálata

E    Közigazgatási eljárási ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5    Térérzékelés

5    Szakfelszerelések alkalmazása

4    Tűzoltástaktikai rajz olvasása, értelmezése

4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4    Szakmai nyelvű beszédkészség

4    Olvasott szakmai szöveg megértése

4    Mennyiségérzék

4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4    Köznyelvi beszédkészség

4    Információforrások kezelése

3    Tűzoltástaktikai rajz készítése

3    Térkép jelölések felismerése, alkalmazása

3    Számolási készség

3    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3    Kézírás

3    Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3    Folyamatábrák olvasása, értelmezése

2    Felhasználói szintű számítógép-használat

2    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Testi erő

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítókészség

Hatékony kérdezés készsége

Kompromisszum-készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Helyzetfelismerés

Rendszerekben való gondolkodás

Az 52 861 08 0000 00 00 azonosító számú Tűzoltó I. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

Azonosítója

Megnevezése

3753-11

Tűzoltó I. feladatok

3754-11

Tűzoltó II. feladatok

3690-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

Az 52 861 08 0100 31 01 azonosító számú Tűzoltó II. megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

Azonosítója

Megnevezése

3754-11

Tűzoltó II. feladatok

3690-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

Az 52 861 08 0001 54 01 azonosító számú Tűzoltó szerparancsnok szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

Azonosítója

Megnevezése

3755-11

Tűzoltó szerparancsnok feladatok

V.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele.

A hiányzási óraszám modulonként nem haladhatja meg a képzési programban rögzített összóraszám 15%-át.

Tűzoltó II. részszakképesítés esetén kisgépkezelői vizsga megléte (a kisgépkezelői vizsgán a képzési programban meghatározott, legalább 3 gépcsaládból egy sikeres vizsga).

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama:     45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Rendészeti alapfeladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, gyakorlati feladat-végrehajtás 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3754-11 Tűzoltó II. feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szakfelszerelések megszerelése, alkalmazása rajkötelékben

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama:     30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A védőeszközök kezelése, ellenőrzése, használata és karbantartása

A hírforgalmi eszközök kezelése és rádiókapcsolat megvalósítása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama:     30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó I. tűzoltási, mentési és szolgálati feladatainak, valamint az alkalmazott technikai eszközök műszaki sajátosságainak ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:     25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 30%

2. feladat: 40%

3. feladat: 30%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3753-11 Tűzoltó I. feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó szolgálati, tűzoltási és műszaki feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama:     60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó műszaki feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama:     30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó különleges tűzoltási, mentési és szolgálati feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 20

2. feladat: 30

3. feladat: 50

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3755-11 Tűzoltó szerparancsnok feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Feltételezett tűzoltási szituáció felszámolási feladatainak vezetése (a tűzvizsgálathoz kapcsolódó kötelező adatgyűjtési tevékenység végrehajtásával)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama:     30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A tűzoltást és műszaki mentést segítő szaktevékenységek ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama:     90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A készenléti szolgálat ellátásával összefüggő tűzoltás-és műszaki mentés vezetésének és a technikai eszközök alkalmazásának tűzoltó szerparancsnoki feladatai, illetve ezekhez kapcsolódó tűzmegelőzési ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:     25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 45 %

2. feladat: 15 %

3. feladat: 40 %

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

A 52 861 08 0100 31 01 azonosító számú Tűzoltó II. megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 20

2. vizsgarész: 80

Az 52 861 08 0000 00 00 azonosító számú Tűzoltó I. megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 40

3. vizsgarész: 50

Az 52 861 08 0001 54 01 azonosító számú Tűzoltó szerparancsnok megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

4. vizsgarész: 100

Az 52 861 08 0000 00 00 azonosító számú Tűzoltó I. szakképesítéshez rendelt vizsgarész és ennek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 52 861 08 0100 31 01 azonosító számú Tűzoltó II. megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik:

3. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

a) Ha a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 20. §-ának (1) bekezdése alapján a vizsgabizottság a gyakorlati vizsgafeladatok, illetve ezek értékelési útmutatóinak jóváhagyását megelőzően azokat módosította, vagy a vizsgaszervezővel módosíttatta, illetve átdolgoztatta, akkor e tényt a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.

b) A 2. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1. és 2. számú gyakorlati vizsgafeladatát külön-külön 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette és a vizsgarész %-os eredménye is meghaladja az 50%-ot.

c) A 4. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1., 2., és 3. számú vizsgafeladatát külön-külön 50%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette. Bármely vizsgafeladat 50% vagy az alatti teljesítése esetén a teljes 4. vizsgarészt meg kell ismételni.

d) Az 1. vizsgarész 1. számú, a 3. vizsgarész 1. számú, valamint a 4. vizsgarész 2. számú írásbeli vizsgafeladatánál a kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatokat és az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát az értékelést végző szakértő a %-os értékelési javaslatával legkésőbb az utolsó vizsgatevékenység megkezdése előtt adja át a vizsgabizottság elnökének.

A 2. vizsgarész 1. és 2. számú vizsgafeladatának 60% vagy az alatti teljesítése esetén a teljes 2. vizsgarészt meg kell ismételni.

VI.

ESZKÖZ - ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Tűzoltó II.

Tűzoltó I.

Tűzoltó szerparancsnok

Tűzoltógépjárművek

X

X

X

Tűzoltó szakfelszerelések

X

X

X

Híradóeszközök (rádiók)

X

X

X

Műszaki gyakorló pálya

X

X

X

Tűzoltási gyakorlópálya

X

X

X

Védőeszközök (védőruhák légzésvédők)

X

X

X

Tűzvizsgálati eszközök

X

X

X

Tűz-szimulációs eszközök, kabinet

X

X

X

Műszaki mentés eszközei

X

X

X

(Szak)tantermek, oktatástechnika

X

X

X

Munkaokmányok, nyilvántartások

X

X

X

Számítástechnikai eszközök, szoftverek

X

X

X

Tűzoltósporteszközök, mászóház

X

X

X

Vízből mentési eszközök, tanuszoda

X

X

X

Külső gyakorlati helyszínek

X

X

X

Szakmai jegyzetek, tankönyvek

X

X

X

VII.

EGYEBEK

A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság látja el.

Korábbi eredményes szakmai követelménymodulok

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint megfeleltetett szakmai követelménymodulok

0783-06

Tűzoltó feladatok

3690-11

és

3754-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

és

Tűzoltó II. feladatok

0783-06

Tűzoltó feladatok

3753-11

Tűzoltó I. feladatok érettségi megléte esetén

0784-06

Tűzoltó technikusi feladatok

3755-11

Tűzoltó szerparancsnok feladatok

53891502 OKJ számú

Katasztrófa- és tűzvédelmi technikus

3755-11

Tűzoltó szerparancsnok feladatok

32891501 OKJ számú

Tűzoltó (10 hónap képzési idejű)

3755-11

Tűzoltó szerparancsnok feladatok

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen teljesítette, az mentesül a 2011-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai követelménymodulok teljesítése alól.

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket folytathatja.

A képzésben résztvevők részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

12. melléklet a 25/2007. (IV. 29.) ÖTM rendelethez16

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 07 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó

3. Szakképesítések köre:

3.1. Részszakképesítés: Nincs

3.2. Elágazások: Nincsenek

3.3. Ráépülés

Azonosítószám: 52 861 07 0001 54 01

Megnevezés: Tűzvédelmi főelőadó

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3521

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Ráépülés
megnevezése

Szakképzési évfolyamok
száma

Óraszám

Tűzvédelmi előadó

350

Tűzvédelmi főelőadó

250

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 70%

3. Gyakorlat aránya: 30%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –

Időtartama (évben vagy félévben): –

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –

Ha szervezhető, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Ráépülés megnevezése: Tűzvédelmi főelőadó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: 52 861 07 0000 00 00 Tűzvédelmi előadó

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 70%

3. Gyakorlat aránya: 30%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3521

Tűzrendész

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Információkat gyűjt

Elemzi a létesítmény tűzvédelmi helyzetét

Elkészíti a tűzvédelmi szabályozást

Tűzvédelmi oktatási tevékenységet végez

Szervezi a tűzvédelmi szervezet munkáját

Ellenőrzési tevékenységet végez

Vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, és kezeli a kapcsolódó dokumentumokat

Kapcsolatot tart külső szervezetekkel

Kapcsolatot tart a szervezeten belül

Elemzi a létesítmény tűzvédelmi helyzetét

Közreműködik a fejlesztések tűzvédelmének biztosításában

Irányítja az alárendelt szervek tűzvédelmi szervezetét

Közreműködik a beruházások tűzvédelmi terveinek értékelésében

Szervezi a kiemelten veszélyes üzem tűzvédelmét

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0785–06    Tűzvédelmi előadó feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Vizsgálja a helyiségek, szabad terek rendeltetését

Vizsgálja az alkalmazott technológiákat

Vizsgálja a felhasznált, tárolt anyagok tűzvédelmi jellemzőit

Veszélyes anyag adatbázisokat kezel

Vizsgálja a szervezet felépítését, működését

Vizsgálja az ott tartózkodók számát, összetételét (kor, nem, mozgásképesség, tűzvédelmi ismeretszint stb.)

Vizsgálja a rendelkezésre álló tűzvédelmi felszereléseket, oltóanyagokat

Vizsgálja a létesítményre vonatkozó általános és eseti követelményeket

Felméri a helyiségek, szabad terek méreteit

Felméri a kiürítés lehetőségeit

Vizsgálja az épületszerkezetek biztonságát és a tűzszakaszolást

Vizsgálja a létesítmény tűzoltási megközelítési és felvonulási lehetőségeit

Vizsgálja a létesítmény közműrendszerét (elzárhatóság, szakaszolás stb.)

Vizsgálja a létesítmény használatbavételi, telepengedély és működési engedély dokumentációit

Elkészíti a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását

Meghatározza a tűzoltó készülékek fajtáját, számát, helyét

Meghatározza az építmények és a szabad terek tűzszakaszolását

Elvégzi a tűzterhelés meghatározását

Meghatározza az oltóvízszükségletet és annak biztosítását

Meghatározza a főbb veszélyforrásokat

Meghatározza a kiürítés feltételeit

Értékeli az aktív és a passzív tűzvédelem elemeit

A tűzesetek tapasztalatait hasznosítja

Meghatározza a tűzeset során a beavatkozási, mentési és védekezési módokat, eszközöket

Elkészíti a tűzvédelmi szabályzatot

Meghatározza a használati szabályokat

Naprakészen tartja a tűzvédelmi szabályzókat

Elkészíti a tűzriadó tervet

Közreműködik a létesítményi tűzoltóság működésének szabályozásában

Továbbképzi magát

Tűzvédelmi oktatási anyagokat készít

Oktatja a belépő dolgozókat

Elkészíti a továbbképzési ütemtervet

Szervezi és végzi a munkavállalók tűzvédelmi továbbképzését

Végzi a rendkívüli tűzvédelmi oktatásokat

Közreműködik a tűzvédelmi szakvizsga szervezésében

Közreműködik a létesítményi tűzoltók továbbképzésében

Szervezi a tűzvédelmi szervezet tagjainak felkészítését

Tűzvédelmi propagandatevékenységet végez

Megszervezi a tűzriadó terv gyakoroltatását

Javaslatot tesz a tűzvédelmi szervezet felépítésére, működésére

Előkészíti a tűzvédelmi szervezet munkatervét

Részt vesz a tűzvédelmi szervezet munkájában

Segíti a telephelyek tűzvédelmi szervezetének munkáját

Összehangolja a tűzvédelmi előírások és a betartásuk lehetőségeit

Koordinálja a létesítményi tűzoltóság tűzmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységét

Szervezi és felügyeli a tűzvédelmi belső ellenőrzés működését

Ellenőrzi a tűzvédelmi követelmények érvényesülését

Intézkedik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén

Szervezi a tűzvédelmi felszerelések, berendezések üzemképességének ellenőrzését

Ellenőrzi a munkaköri leírások tűzvédelmi vonatkozásait

Ellenőrzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket

Felkészíti a létesítményt és a munkaszervezetet a hatósági tűzvédelmi ellenőrzésre

Kezdeményezi a feltárt hiányosságok megszüntetését

Figyelemmel kíséri a beruházások és fejlesztések tűzvédelmi vonatkozásait

Tűzvédelmi cél – és utóellenőrzéseket tart

Vezeti az oktatási, továbbképzési nyilvántartásokat

Vezeti a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek nyilvántartását

Dokumentálja a tűzriadó gyakorlatokat

Vezeti a időszakos vizsgálatok, karbantartások ütemezését, nyilvántartását

Vezeti a tűzoltó készülékek nyilvántartását

Vezeti a tűzoltó vízforrások nyilvántartását

Elkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos levéltervezeteket (külső-belső)

Elkészíti az előírt statisztikákat, jelentéseket

Előkészíti a szolgáltatói szerződéseket

Tűzvédelmi adatbázisokat készít és kezel

Tervezi a tűzvédelem pénzügyi szükségletét

Nyilvántartja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket

Munkakapcsolatot tart a hivatásos önkormányzati, önkéntes – és létesítményi tűzoltósággal

Kezdeményezi és végzi a bejelentési kötelezettségek teljesülését

Munkakapcsolatot tart a tűzvédelmi szolgáltatókkal

Munkakapcsolatot tart a katasztrófavédelmi szervekkel

Kapcsolatot tart szakértőkkel

Kapcsolatot tart a társadalmi szervezetekkel (érdekképviselet)

Kapcsolatot tart a szomszédos létesítmények tűzvédelmi szakembereivel, létesítményi tűzoltóságaival

Együttműködik más biztonságtechnikai szervezetekkel (munka-, vagyon-, környezetvédelem)

Együttműködik a műszaki szakterülettel

Együttműködik létesítményi tűzoltó-parancsnokkal

Együttműködik valamennyi szakterület vezetőjével

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

E    Alapismeretek az államról és a jogról

E    Közigazgatás

E    Büntetőjog és szabálysértési jog

E    Polgári jog

B    A tűz elleni védekezés szabályozása

C    A tűzvédelmi kötelezettségek és kötelezettek

C    A tűz elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszere

D    A tűzoltóságok feladatai

D    A tűzvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörök

D    A tűzvizsgálat lefolytatása

D    A tűzvédelemben alkalmazott szankciók

E    A tűzvédelmi szakértői tevékenység

B    A gazdálkodó szerv tűzvédelmi kötelezettségei

C    A gazdálkodó szerv tűzvédelmi szervezete

B    A tűzvédelmi viszonyok szabályozása

D    A tűzoltást, mentést segítő tervek

C    A tűzvédelmi iratok és kezelésük

C    A biztonsági felülvizsgálatok

C    A tűzvédelmi ellenőrzés szabályai és módszerei

C    A munkavállalók tűzvédelmi oktatása és továbbképzése

C    A tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítése és képzése

D    A tűzvédelmi szakvizsga rendszere

D    A tűzvédelmi tájékoztatás és propaganda

C    A tűzvédelmi oktatás és képzés módszertana

C    Veszélyes anyagok tulajdonságai

C    Veszélyes anyagok jelölései és adatbázisai

C    A tűzvédelem szakmai fogalomrendszere

C    A tűzvédelmi kockázat megítélése

C    Az építési termékek, épületszerkezetek, építmények tűzvédelmi jellemzői és módosításuk

C    Tűzvédelmi megfelelőség vizsgálata

E    A tervezés, kivitelezés tűzvédelmi feladatai, vonatkozásai

E    A tűzvédelem által igényelt dokumentációk készítése, tervdokumentáció ellenőrzése

D    Az elhelyezés tűzvédelmi szabályai

D    Az építés tűzvédelmi követelményei

D    Az épületgépészet létesítési használati és üzemeltetési követelményei

C    A tűzvédelmi berendezések létesítése, használata és üzemeltetése

C    Az építmények használatbavételének feltételei

B    A használat általános tűzvédelmi szabályai

C    A raktározás, tárolás tűzvédelme

C    A szállítás tűzvédelme

D    A tömeg(ek) tartózkodására szolgáló építmények tűzvédelme

D    A mozgásában, cselekvőképességben korlátozottak, gátoltak elhelyezésére szolgáló épületek tűzvédelme

D    A középmagas, magas építmények tűzvédelme

E    Veszélyes ipari, raktárüzemek és szállítmányok tűzvédelme

D    Az égés

D    A tűz terjedésének lehetőségei

C    Az égés megszüntetésének módjai

C    Oltóanyagok ismerete és alkalmazása

E    A tűzoltás, mentés szervezete

E    A tűzoltás megszervezése és irányítása

E    A tűzoltó szakfelszerelések

C    A tűzoltó készülékek alkalmazása

C    Munkabiztonsági követelmények

C    Védőeszközök

D    Beépített tűzjelző berendezések felépítése és működése

D    Beépített tűzoltó berendezések felépítése és működése

E    Folyadékszállító berendezések jellemzése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1    Elemi szintű számítógéphasználat

3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

3    Köznyelvi beszédkészség

3    Olvasott szakmai szöveg megértése

3    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3    Szakmai nyelvű beszédkészség

4    Információforrások kezelése

1    Tűzoltástaktikai rajz olvasása, értelmezése

2    Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

2    Folyamatábrák olvasása, értelmezése

1    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

1    Tűzoltástaktikai jelképek értelmezése

4    Számolási készség

3    Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Térbeli tájékozódás

Felelősségtudat

Precizitás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Fogalmazó készség

Kommunikációs rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Információgyűjtés

Kontroll (ellenőrzőképesség)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0786–06    Tűzvédelmi főelőadó feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Figyelemmel kíséri a tűzterhelés alakulását

Közreműködik a robbanásveszélyes terek, zónák meghatározásában

Közreműködik a tűzoltási terv elkészítésében

Végzi a tűzvédelmi viszonyok változáskezelését

Javaslatot készít a létesítmények tűzvédelmének fejlesztésére

Tűzvédelmi szempontból véleményezi az új technológiákat

Tűzvédelmi minősítő vizsgálatokat kezdeményez

Szakmailag irányítja és segíti a telephelyek tűzvédelmi szervezetének munkáját

Közreműködik a létesítményi tűzoltóság létrehozásában

Tervezi, szervezi és ellenőrzi a tűzvédelmi oktatási, felkészítési tevékenységet

Ellenőrzi (felhatalmazás szerint igazolja) a tűzvédelmi szolgáltatók tevékenységét

Elkészíti a tűzvédelmi felülvizsgálatok, karbantartások terveit, szervezi az időszakos vizsgálatokat, karbantartásokat

Elkészíti a tűzvédelmi költségvetési tervet

Tűzvédelmi tájékoztató, felvilágosító tevékenységet végez

Értékeli a tűzállósági követelmények teljesülését

Értékeli az oltóvízellátás biztosítását

Értékeli a hasadó-nyíló felület, hő és füstelvezetés méretezését

Ellenőrzi és értékeli a beépített tűzvédelmi berendezés terveit

Értékeli a kiürítési követelmények teljesülését

Szervezi a tűz- és robbanásveszélyes üzem tűzvédelmét

Szervezi a mozgásukban korlátozottak elhelyezésére szolgáló létesítmények tűzvédelmét

Szervezi a domino-hatást előidéző üzem tűzvédelmét

Közreműködik a biztonsági elemzés és biztonsági jelentés elkészítésében és kezelésében

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A    A tűzvédelmi kötelezettségek és kötelezettek

C    A tűzvédelemben alkalmazott szankciók

D    A tűzvédelmi szakértői tevékenység

C    A tűzvédelem személyi, tárgyi, pénzügyi feltételei

C    A gazdálkodó szerv tűzvédelmének megszervezése

D    A tűzoltást, mentést segítő tervek

B    A tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítése és képzése

C    Veszélyes technológiák

A    A tűzvédelmi kockázat megítélése

C    A tervezés, kivitelezés tűzvédelmi feladatai, vonatkozásai

C    A tűzvédelem által igényelt dokumentációk készítése, tervdokumentáció ellenőrzése

C    Az elhelyezés tűzvédelmi szabályai

C    Az építés tűzvédelmi követelményei

C    Az épületgépészet létesítési használati és üzemeltetési követelményei

B    A tűzvédelmi berendezések létesítése, használata és üzemeltetése

C    A tűzvédelmi műszaki számítások és méretezések

C    A kiemelten veszélyes létesítmények alkalmazott tűzvédelme

B    A tömeg tartózkodására szolgáló építmények tűzvédelme

B    A mozgásában, cselekvőképességben korlátozottak, gátoltak elhelyezésére szolgáló épületek tűzvédelme

B    A középmagas, magas építmények tűzvédelme

B    Veszélyes ipari, raktárüzemek és szállítmányok tűzvédelme

C    Tűzkeletkezési körülmények elemzése

B    Munkabiztonsági követelmények

C    Beépített tűzjelző berendezések felépítése és működése

C    Beépített tűzoltó berendezések felépítése és működése

E    Tűzoltó gépjárművek jellemzése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3    Elemi szintű számítógéphasználat

4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4    Olvasott szakmai szöveg megértése

4    Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban

4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4    Szakmai nyelvű beszédkészség

2    Tűzoltás taktikai rajz olvasása

3    Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

3    Folyamatábrák olvasása értelmezése

3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3    Tűzoltás taktikai jelképek értelmezése

4    Mennyiségi érzék

Személyes kompetenciák:

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Önállóság

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatfenntartó készség

Irányítási készség

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Következtetési képesség

Problémaelemzés -feltárás

Tervezés

Rendszerekben való gondolkodás

Figyelemmegosztás

A(z) 52 861 07 0000 00 00 azonosító számú, Tűzvédelmi előadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0785–06

Tűzvédelmi előadó feladatai

A(z) 52 861 07 0001 54 01 azonosító számú, Tűzvédelmi főelőadó megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0786–06

Tűzvédelmi főelőadó feladatai

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele.

A képzési programban előírt tanórákon való részvétel – az elfogadott tudásfelmérés kivételével – kötelező. Az igazolt távollét felső határa a képzési programban meghatározott óraszám 15%-a.

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0785–06    Tűzvédelmi előadó feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Feltételezett létesítmény tűzvédelmi szempontból történő értékelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A tűzvédelmi jogok és kötelezettségek ismertetése. A tűzmegelőzési követelmények ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 60 (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A tűzoltó készülékek, tűzoltó felszerelések és berendezések bemutatása, ellenőrzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 40%

3. feladat: 20%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0786–06    Tűzvédelmi főelőadó feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Feltételezett létesítmény valamely tűzvédelmi vonatkozásának értékelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Megadott gazdálkodó szerv tűzvédelmének megszervezése és működtetése. A tűzmegelőzési követelmények érvényesítése fokozottan veszélyes körülmények között

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli

Időtartama: 60 (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 40%

2. feladat: 60%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 52 861 07 0000 00 00 azonosító számú, Tűzvédelmi előadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 100

Az 52 861 07 0001 54 01 azonosító számú, Tűzvédelmi főelőadó megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

2. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

a) Ha a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 20. §-ának (1) bekezdése alapján a vizsgabizottság a gyakorlati vizsgafeladatok, illetve ezek értékelési útmutatóinak jóváhagyását megelőzően azokat módosította, vagy a vizsgaszervezővel módosíttatta, illetve átdolgoztatta, akkor e tényt a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.

b) Az 1. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1. számú gyakorlati vizsgafeladatát 50%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette és a vizsgarész %-os eredménye is meghaladja az 50%-ot.

c) Az 1. vizsgarész 1. számú gyakorlati, valamint a 2. vizsgarész 1. számú írásbeli vizsgafeladatánál a kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatokat és az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát az értékelést végző szakértő a %-os értékelési javaslatával legkésőbb az utolsó vizsgatevékenység megkezdése előtt adja át a vizsgabizottság elnökének.

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Tűzvédelmi előadó

Tűzvédelmi főelőadó

Szoftverek

X

X

Számítógép

X

X

Jogszabálygyűjtemény

X

X

Speciális adatbázis

X

X

Egyéni védőfelszerelés

X

X

Tűzoltó készülékek

X

X

Tűzoltó szakfelszerelések

X

X

Tűzoltó anyagok

X

X

Valós üzemi körülmények (eseti gyakorlásra)

X

X

VII.

Egyebek

A vizsgabizottság egy tagját az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság delegálja.

A vizsgaszervező intézmény kéri fel az illetékes szervezetet a vizsgabizottsági tag kijelölésére.

12/A. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez17

TŰZOLTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 02 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Tűzoltó technikus

3. Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

 

3.2

Szakképesítés-elágazások

Nincsenek

 

3.3

Szakképesítés-ráépülés

Nincs

 

4. Hozzárendelt FEOR szám: 5362

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Szakképesítés ráépülés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Tűzoltó technikus

-

500

II.

EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Tűzoltó technikus

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:     -

Iskolai előképzettség:     érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:     52 861 08 0001 54 01    Tűzoltó szerparancsnok

Előírt gyakorlat: a Tűzoltó szerparancsnok szakképesítés ráépülés megszerzését követő 2 év szakmai gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya:50%

3. Gyakorlat aránya:50%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    -

Időtartama(évben, vagy félévben):    -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):    -

Ha szervezhető, mikor:    -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.

MUNKATERÜLET

1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5362

Tűzoltó

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Képzést, gyakorlatot irányít

Riasztást rendel el

Káresetnél mentés parancsnoki feladatot lát el

Tűzoltás vezetői feladatot lát el

Készenléti szolgálat során irányítói feladatokat lát el

Minősített időszaki logisztikai feladatok ellátásában részt vesz

Közreműködik tűzoltási és műszaki mentési terv készítésében

Figyelembe veszi a tűzmegelőzési szabályokat

Tűzoltó járműveket kezel

Megszervezi és felügyeli a tűzoltótechnikai eszközök javítását, ellenőrzését és karbantartását

Felügyeli a hír, és információs- rendszerek működését, működtetését

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

-

-

IV.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3756-11 Tűzoltó technikusi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Vezeti a munkavédelmi őr naplót

Szolgálati balesetet jelent

Részt vesz munkabalesetek kivizsgálásában

Intézkedik a munkavédelmi szabályok betartása érdekében

Megválasztja a beavatkozáshoz szükséges gépeket, gépi berendezéseket, tűzoltó járműveket, és kezeli azokat, irányítja a beavatkozásukat.

A rábízott tűzoltó járművek időszakos karbantartási munkálatait elvégzi, irányítja, felügyeli.

Gondoskodik a rábízott tűzoltó járművek és eszközök folyamatos készenlétben tarthatóságáról.

Megszervezi a tűzoltó járművek és eszközök időszakos felülvizsgálatát.

Szervezi, és végrehajtja a tűzoltó járművek képzése során elvégzendő mentori feladatokat.

Kezeli a kézi és motoros vonóeszközöket

Elvégzi, és irányítja a teherkötözést, és a gépi anyagmozgatást

Hidraulikus mentőszerszám kiegészítő készlettel történő beavatkozást hajt végre, és irányítja azt.

Felügyeli és irányítja a híradó ügyeleti szolgálatot

Szolgálatszervezési feladatokat hajt végre

Irányítja és ellenőrzi a tűzoltók napirend szerinti tevékenységét

Irányítja és felügyeli a belső szolgálat tevékenységét

Vizsgálja a szervezet minősített időszaki felépítését, normatíváit

Felméri a minősített időszaki feladatok végrehajtásának szükségleteit

Elkészíti és naprakészen tartja a minősített időszaki szükségleti terveket

Kezeli a minősített időszaki adatbázisokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A    Szolgálati jogok és kötelezettségek

A    A parancsok, utasítások végrehajtásának rendje

A    A készenléti szolgálat váltásának rendje

A    A tűz fogalomrendszere és fejlődésének sajátosságai

A    Tűzoltás vezetői tevékenység, csoportirányítási módozattal

B    A tűzoltóság felépítése, szervezete, irányítása

B    A munkavédelmi őrnapló vezetésének szabályai, előírásai

B    A beosztotti állomány irányítása, laktanyai és kárhelyi körülmények között

B    A tűzoltóság szolgálati rendje, tagozódása

B    Képzés, továbbképzés módszerei

B    Pszichikai tűrőképesség fejlesztése

B    Az oltóanyag-ellátás

B    Tűzterjedési és oltóanyag számítások

B    A tűzoltásra, műszaki mentésre, valamint a katasztrófa-elhárításra vonatkozó szabályozás

B    A tűzoltás szervezete, feladatrendszere

C    Gyakorlatok rendszere, megtartásuk rendje

C    Munkavédelmi célellenőrzés végrehajtása

C    Munkabaleset kivizsgálása

C    Erőnléti állapot fejlesztése, fizikai felmérés elemeinek teljesítése

C    Tűzoltósport

A    A tűzoltó járművek taktikailag helyes megválasztása és felhasználása

A    A tűzoltó járművek felállítási helyének megválasztása

A    A tűzoltó járművekre málházott tűzoltó felszerelések helyének meghatározása

A    A tűzoltó járművek, azok beépített berendezéseinek, málházott tűzoltó felszereléseinek alkalmazáskori veszélyforrásainak ismerete, elhárításának lehetőségei

A    A tűzoltó járművek alkalmazás biztonság-technikai szabályai

B    A tűzoltó járművek karbantartásának lépései, vonatkozó előírások tartalma, karbantartási feladatok jogkörei

B    A tűzoltó járművekbe beépített biztonság-technikai berendezések működési sajátosságai

B    A tűzoltó járművek gépjármű-technikai működése, működtetése

B    A tűzoltó járművekbe beépített műszaki mentő, balesetelhárító, tűzoltó berendezések működése, működtetése

B    Hír-, és információs központok működésének irányítása és felügyelete

B    Alkalmazott speciális szoftverek kezelése

C    Minősített időszaki tervezés feladatai

C    Katasztrófa-elhárítási ismeretek

E    Rendkívüli jogrend szabályozása

E    Minősített időszaki alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2    Számítógép-használat szakmai felhasználási szinten

4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4    Kézírás

5    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5    Köznyelvi beszédkészség

5    Olvasott szakmai szöveg megértése

4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5    Szakmai nyelvű beszédkészség

2    Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

4    Információforrások kezelése

5    Tűzoltástaktikai rajz olvasása, értelmezése

4    Tűzoltástaktikai rajz készítése

4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése

3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

5    Tűzoltástaktikai jelképek értelmezése

5    Veszélyforrások felismerése

4    Hidraulikus kapcsolási rajz értelmezése

4    Számolási készség

4    Mennyiségérzék

5    Térérzékelés

5    Szakfelszerelések alkalmazása

3    Normatáblázatok kezelése

Személyes kompetenciák:

E lhivatottság, elkötelezettség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Ö nállóság

P ontosság

S zervezőkészség

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Udvariasság

Kezdeményezőkészség

Meggyőzőkészség

Irányítási készség

Kommunikációs rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Áttekintőképesség

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Ismeretek helyükön való alkalmazása

Módszeres munkavégzés

Körültekintés elővigyázatosság

 

Az 54 861 02 0000 00 00 azonosító számú Tűzoltó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljának

azonosítója

megnevezése

3756-11

Tűzoltó technikusi feladatok

V.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1.     A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Modulzáró vizsga eredményes letétele.

A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a Képzési Programban rögzített összóraszám 15%-át.

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3756-11 Tűzoltó technikusi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A tűzoltást és műszaki mentés vezetést segítő szaktevékenységek.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama:     60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A készenléti szolgálat ellátásához kapcsolódó műszaki, technikai ismeretek.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:     25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 30%

2. feladat: 70%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 54 861 02 0000 00 00 azonosító számú, Tűzoltó technikus megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:    -

VI.

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Tűzoltó technikus

Tűzoltó járművek

X

Tűzoltó szakfelszerelések

X

Híradóeszközök (rádiók)

X

Műszaki gyakorló pálya

X

Tűzoltási gyakorlópálya

X

Védőeszközök (védőruhák, légzésvédők)

X

Műszaki mentés eszközei

X

(Szak)tantermek, oktatástechnika

X

Munkaokmányok, nyilvántartások

X

Számítástechnikai eszközök, szoftverek

X

Külső gyakorlati helyszínek

X

Szakmai jegyzetek, tankönyvek

X

VII.

EGYEBEK

A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság látja el.

A képzésben résztvevők részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

Korábbi eredményes szakmai
követelménymodulok

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint megfeleltetett szakmai követelménymodulok

0784-06

Tűzoltó technikusi feladatok

3756-11

Tűzoltó technikusi feladatok

53 8915 02 OKJ számú

Katasztrófa- és tűzvédelmi technikus

3756-11

Tűzoltó technikusi feladatok

32 8915 01 OKJ számú

Tűzoltó (10 hónap képzési idejű)

3756-11

Tűzoltó technikusi feladatok

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen teljesítette, az mentesül a 2011-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai követelménymodulok teljesítése alól.

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket folytathatja.

A képzésben résztvevők részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

12/B. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez18

POLGÁRI VÉDELMI SZAKELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05 1000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Polgári védelmi szakelőadó

3. Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

 

3.2

Szakképesítés- elágazások

Nincsenek

 

3.3

Szakképesítés-ráépülés

 

 

 

 

Azonosítószám

52 861 05 0001 54 01

 

 

Megnevezés

Katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3519

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/ Szakképesítés-ráépülés megnevezése

Szakképzési
évfolyamok száma

Óraszám

Polgári védelmi szakelőadó

-

700

Katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó

-

250

II.

EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:     Polgári védelmi szakelőadó

2.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:     -

Iskolai előképzettség:     érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:     -

Előírt gyakorlat:     -

Pályaalkalmassági követelmények:     nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya:     60%

3. Gyakorlat aránya:     40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):     -

Időtartama (évben vagy félévben):     -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):     nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor:     -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS- RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Katasztrófa- és polgári védelmi

főelőadó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség:     52 861 05 1000 00 00 Polgári védelmi szakelőadó

Előírt gyakorlat:     -

Elérhető kreditek mennyisége:    -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya:     60%

3. Gyakorlat aránya:     40%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:     nem szükséges

III.

MUNKATERÜLET

3.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3519

Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Informálódik és kommunikál

Veszélyazonosítást és veszélyelemzést végez

Terveket készít

Szervezeteket hoz létre és működtet

Döntés előkészítést végez

Részt vesz szakmai területének szabályozásában

Védelemszervezői tevékenységet végez

Veszélykezelésben vesz részt

Kapcsolatot tart és együttműködik

Részt vesz a készletképzésben és a készletgazdálkodásban

Életvédelmi létesítményeket kezel

Oktat, felkészít

Szakmailag továbbképzi magát

Adatkezelést és adminisztrációs feladatokat végez

Ellenőrzést végez.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

52 861 01 0000 00 00

Büntetés- végrehajtási felügyelő

52 861 06

Rendőr

61 861 01

Rendészeti szervező

52 861 08 0000 00 00

Tűzoltó I.

52 861 05 0000 00 00

Polgári védelmi előadó

IV.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja az alaki, öltözködési és az általános megjelenési szabályokat

Egyéni felszerelését, fegyverzetét, ruházatát ellenőrzi, rendszeresen karbantartja, kezeli

Alkalmazza a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységes, valamint a saját szervezetére vonatkozó tűz-, munka-, baleset-, egészség- és környezetvédelmi rendszabályokat

Következetesen betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységesen vonatkozó általános adatvédelmi-, ügyviteli-, titoktartási szabályokat

Alkalmazza és betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre általánosan vonatkozó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint a rá vonatkozó egyéb előírásokat

Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat

Betartja a rendészeti szervek tevékenységére vonatkozó egységes közszolgálati etikai szabályokat

Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, teljesíti a kötelező fizikai-erőnléti felméréseket, részt vesz az előírt egészségügyi szűréseken

Elsősegélyt nyújt, szükség esetén orvosi ellátást kezdeményez

Felismeri a káresemény helyszínén lévő veszélyeket, ismeri és alkalmazza azok elhárításának alapvető szabályait, továbbá szükség szerint közreműködik elhárításukban

Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, továbbá jelentést, feljegyzést készít

Eligazításon vesz részt, átveszi/átadja a szolgálatot és szolgálatba lép

Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, őrzését

Bevonul szolgálatból, feladat teljesítésből és jelentést tesz elöljárójának

Tisztán és rendben tartja a szolgálati-, pihenő körletét, valamint annak környezetét

A fegyveres- és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő fegyverzettechnikai, számítástechnikai- (hardver, szoftver), híradástechnikai-, biztonsági-berendezéseket kezel, felügyel, használ, alkalmaz

Kényszerítő eszközt felismer, megkülönböztet

Együttműködik más fegyveres és rendvédelmi szervek képviselőivel

Az egységes szabályok szerint díszeleg, díszőri feladatokat lát el

Szolgálat ellátása közben idegen nyelven is megnyilvánul

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D     Munka-, baleset-, tűz-, környezetvédelmi- és egészségügyi általános szabályok

D     Adat-, ügykezelésre, ügyvitelre, titokvédelemre vonatkozó előírások, titoktartási szabályok

B     Alaki, öltözködési, szabályok, előírások

D     A hon-, rendvédelem, a rendészet alapvető fogalmai, alapelvei, viszonyai

B     A felügyeletet gyakorló minisztérium helye, szerepe, általános rendeltetése, felépítése

B     A szolgálati formákra, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvető elvárások, követelmények

D     Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, viselkedési, közszolgálati, etikai szabályok

B     A fegyveres- és rendvédelmi szerveknél a szolgálati jogviszonyra vonatkozó általános szabályok, jogosultságok, kötelezettségek, valamint juttatások, járandóságok, karrierlehetőségek

D     A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának egységesen érvényes rendje

D     Alkotmányjogi-, jogi alapismeretek

D     Emberi-, polgári- és kisebbségjogi, közigazgatási, belügyi alapismeretek

C     A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok

D     A közigazgatási hatósági eljárás alapjai

D     Kapcsolódó legáltalánosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások

C     Objektumvédelmi és őrzési, személy- és vagyonvédelmi általános szabályok

C     Fegyverzeti, fegyverbiztonsági, ballisztikai és lőelméleti alapismeretek

C     A kényszerítő eszköz alkalmazásának és csomag-, ruházat átvizsgálás végzésének követelményei

C     Alapvető elsősegély-nyújtási és újraélesztési alapismeretek

B     Az adott országos hatáskörű szerv híradására, összeköttetésére, adattovábbítására vonatkozó sajátos lehetőségek és szabályok

C     Az adott országos hatáskörű szervre vonatkozó rendvédelmi technikai eszközök és berendezések sajátosságai, eszközkezelési és alkalmazási ismeretei

C     Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek

D     Idegen nyelvi kommunikáció

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3     Rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfelszerelések kezelése, használata

3     Híradástechnikai eszközök, berendezések használata

3     Laikus elsősegélynyújtás teljesítése

2     Kényszerítő eszközök felismerése, megkülönböztetése

2     Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3     Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

2     Idegen nyelvi kommunikáció

2     Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

2     Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Szabálytudat

Kötelességérzet

Önfegyelem

Terhelhetőség

Testi erő

Mozgás koordinációk

Monotónia-tűrés

Társas kompetenciák:

Együttműködés

Empátia

Irányíthatóság

Segítőkészség

Módszer kompetenciák:

Helyzetfelismerés

Problémamegoldás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3751-11 A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Információt gyűjt a szakterületet érintő szabályozókról

Információt gyűjt a veszélyforrásokról, a veszélyeztetés mértékéről, a rendelkezésre álló erőforrásokról

Információt gyűjt a lakosságról és az anyagi javakról

Információkat szolgáltat a szakterületét érintően

Veszélyek (katasztrófa- és fegyveres események) azonosítását végzi

Részt vesz hatásvizsgálatban, kockázatelemzésben

Gondoskodik a tervek naprakészen tartásáról

Térképet készít elő, vezet és alkalmaz

Előkészíti a polgári védelmi szervezetek alkalmazását

Gondoskodik a szervezetek alkalmazhatóságának fenntartásáról

Normál (béke) körülmények közötti működésre vonatkozó döntéseket készít elő

Minősített időszaki, helyzeti működésre vonatkozó döntéseket készít elő

Közreműködik az esemény katasztrófává, a terület katasztrófa sújtotta területté nyilvánításának előkészítésében

Közreműködik hatósági döntések, szakhatósági állásfoglalások előkészítésében

Előkészíti a kijelölő és beosztási határozatokat

Segítségnyújtási, együttműködési megállapodásokat készít elő

Végzi a jogszabályok követését

Végzi a kapcsolódó jogi szabályozó eszközök véleményezését

Közreműködik a helyi szabályozók előkészítésében

Előkészíti a vezető katasztrófavédelmi és polgári védelmi utasításait, intézkedéseit

Előkészíti a minősített időszaki szervezeti és működési szabályozókat

Elkészíti a rendkívüli intézkedések helyi bevezetésére vonatkozó szabályozókat

Szervezi a riasztást és tájékoztatást, az egyéni védelmet, a helyi védelmet

Szervezi a távolsági védelmet (kimenekítés, kitelepítés, kiürítés, befogadás-elhelyezés, visszatelepítés

Közreműködik a folyamatos ellátás szervezésében, az anyagi javak védelmének szervezésében

Közreműködik a logisztikai támogatás szervezésében, a továbbtermelő üzemek biztosításának megszervezésében

Közreműködik a kritikus infrastruktúra védelmének szervezésében

Az esemény jellegének megfelelő helyzetelemzést, pontosítást végez

Veszélykezelési alternatívákat készít elő

Közreműködik az operatív irányításban

Koordinálja a veszélykezelésben résztvevő szervek, szervezetek tevékenységét

Szervezi a mindenoldalú biztosítást

Közreműködik a következmények felszámolásában

Részt vesz a kárfelmérésben és a helyreállításban

Jelentést, tájékoztatást készít az elöljáró szervek számára

Tájékoztatja az alárendelteket, szervezeti egységeket

Kapcsolatot tart és együttműködik az önkormányzati szervekkel, a védelmi igazgatási szervekkel, a rendvédelmi, rendészeti szervekkel

Kapcsolatot tart és együttműködik a Magyar Honvédség kijelölt szerveivel, a közszolgáltatást, közellátást végző szervekkel

Kapcsolatot tart és együttműködik a közszolgálati média szervekkel, a karitatív szervekkel, önkéntesekkel

Megbízás esetén kapcsolatot tart és együttműködik nemzetközi szervekkel, szervezetekkel

Közreműködik a béke és minősített időszaki készletek kialakításában, a készletek előírás szerinti tárolási feltételeinek biztosításában

Közreműködik a tárolt készletek frissítésében, alkalmazhatóságának biztosításában, a lejárt készletek használatból történő kivonásában, hasznosításában

Nyilvántartásba veszi a védőlétesítményeket

Javaslatot tesz a védőlétesítmény minősítésére

Szervezi a védőlétesítmények fenntartását, karbantartását, hasznosítását

Közreműködik helyi életvédelmi létesítmény kijelölésében

Szervezi a védőlétesítmény készenlétbe helyezését, üzemeltetését

Szervezi a szükség életvédelmi létesítmény kialakítását

Javaslatot készít elő az életvédelmi létesítmény megszüntetésére

Közreműködik a polgári védelmi szervezetek felkészítésében

Közreműködik gyakorlatok végrehajtásában

Szakmai tanfolyamon, továbbképzésen, rendezvényen vesz részt

Fizikai állóképességét fejleszti, karbantartja

Adatokat kér, adatokat szolgáltat

Személyes, közérdekű és különleges adatokat kezel

Ügyintézést, ügyiratkezelést folytat

Minősített ügyintézést, iratkezelést végez

Elkészíti a szakmai tárgyú leveleket, ügyiratokat

Kezeli a szervezetekkel kapcsolatos dokumentációkat

Kezeli a terveket

Nyilvántartásokat, kimutatásokat, statisztikát készít

Elektronikus adatfeldolgozást, iratkezelést és ügyintézést végez

Közreműködik hatósági és szakhatósági eljárásban, ellenőrzésben

Végzi a szakterületi helyi szabályozók megvalósulásának ellenőrzését

Végzi a hatósági döntések érvényesülésének ellenőrzését

Részt vesz a veszélyes áru szállítás ellenőrzésében.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C    Közigazgatási, védelmi igazgatás ismeretek

E    Büntetőjogi és szabálysértési jogi alapfogalmak

E    A polgári jog alapelvei

E    Nemzetközi jogi alapelvek

E    A hadviselés alapvető nemzetközi szabályai

C    Válságok, konfliktusok, háborúk

C    Békeműveletek

C    Terrorcselekmény, terrorfenyegetettség

C    A polgári javak védelmének nemzetközi szabályai

C    A kulturális javak védelmének nemzetközi szabályai

C    A minősített időszakok rendszere, sajátosságai

C    Minősített időszakokban bevezethető rendkívüli intézkedések

C    Befogadó nemzeti támogatás polgári védelmi feladatai

C    A védelmi igazgatás szervezete és működése

C    A polgári védelem lényege és jogi szabályozása

C    A magánszemélyek (állampolgárok) polgári védelmi kötelezettségei

C    A közigazgatási és más állami szervek polgári védelmi kötelezettségei

C    Ágazati polgári védelmi feladatok

C    A polgári szervek polgári védelmi kötelezettségei

B    A települések polgári védelmi besorolása és annak védelmi követelményei

C    A területi polgári védelmi szervezetek

C    A települési polgári védelmi szervezetek

C    A munkahelyi polgári védelmi szervezetek

C    A polgári védelmi szervezetek létrehozása, felkészítése, megalakítása és alkalmazása

C    A polgári védelmi tervezés rendszere és folyamata

C    A katasztrófavédelmi tervezés rendszere és folyamata

C    Minősített időszaki tervezés rendszere

C    A tervek naprakészen tartása

C    A lakosság felkészítése

C    A polgári védelmi szervezetek felkészítése

C    A munkavállalók felkészítése

D    Polgári védelmi hatósági jogkörök és gyakorlásuk

D    A polgári védelmi szakhatóság jogkör

C    A védelmi felkészítés alanyai, időszakai, feladatai

D    Az ország mozgósítás rendszere, szervei, eszközrendszere

C    A gazdaságmozgósítás felkészülési feladatai

C    A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek

C    A védelmi célú tartalékok

C    A riasztás, értesítés fogalma, alapelvei, eszközei, módszerei

C    A riasztás végrehajtása katasztrófariadó, légiriadó esetén

C    A polgári védelmi szervezetek riasztása, alkalmazási készenlétbe helyezése

C    A lakosság riasztása, tájékoztatása

C    A katasztrófák elleni védekezés elvei, szervei, feladatai

D    Katasztrófa elleni védekezés központi és területi szervei, feladataik,

E    A parancsnoki és törzsmunka alapjai, tartalma

E    A korszerű vezetési ismeretek alkalmazása a parancsnoki munkában

C    Vezetési és munkaokmányok

C    Tereptan, térképismeret

C    Térképvezetés

C    Az írott és grafikus, valamint az elektronikus okmányok fajtái, készítésük rendje

C    A katasztrófavédelem híradó rendszere

C    A híradás és hírforgalmazás elvei, szabályai

C    A katasztrófavédelem ügyeleti rendszere

E    A katasztrófavédelmi munka sajátos pénzügyi-gazdálkodási előírásai

D    A helyreállítás- újjáépítés során alkalmazandó pénzügyi előírások

C    A lakosság és az anyagi javak védelmének alapjai

B    Az egyéni védelem

B    A helyi védelem

B    A távolsági védelem

D    Egészségügyi ellátás, járványvédelem, állat és növényvédelem

C    A műszaki védelem feladatai és módjai

D    A közművek általános műszaki védelme

C    A kritikus infrastruktúra védelme, ideiglenes helyreállítása

C    Az életvédelmi létesítmények létesítése és fenntartása

C    A radioaktív szennyeződést előidéző okok és azok hatásai

C    Járványtani alapfogalmak

C    Vegyivédelmi és toxikológiai alapfogalmak

B    A RBV kárterület jellemzői

B    A terep és meteorológiai tényezők módosító hatása

C    A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmének elvei és feladatai

C    A kulturális javak védelme

B    A mentés fogalma, irányításának feladatai a kárhelyen

C    Az ágazatok polgári védelmi feladatai

B    A műszaki felderítés módszerei, eszközei

B    Az RBV felderítés módszerei és eszközei

B    A romok alóli mentés elvei, feladatai

C    A mentéshez szükséges feltételek és szükségeszközök

C    A kommunikáció elvei, területei, szerepe

C    Veszélyhelyzeti kommunikáció

C    A tömegpszichológia alapelvei

C    A pánikhelyzet elkerüléséhez szükséges fontos teendők

C    A veszélyhelyzeti segítségnyújtás közreműködői

E    A rendkívüli időszak logisztikai biztosításának rendje

C    A vegyi és sugármentesítés és fertőtlenítés elvei, feladatai, módszerei

D    Katasztrófa fogalmának értelmezése, a csoportosítás lehetőségei

C    Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettsége

C    A katasztrófa elleni védelem szervezeti és irányítási rendszere

C    A katasztrófavédelemben együttműködő szervek

C    A katasztrófa elleni védelem területei, feladatai

E    A katasztrófavédelmi monitoring-rendszer szerkezete és működése

C    A veszélyes anyagok tulajdonságai

C    A kémiai biztonság követelményei

C    A veszélyes anyagok azonosítása

C    A veszélyes anyagok szállítása

C    A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés rendszere

C    Az adatbázisok használata

C    Az elméleti és gyakorlati oktatás módszertana

D    Gyakorlatok szervezésének elvei, módszerei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3    Információs és adatrögzítő eszközök használata

5    Védőruhák használata

4    Mérőműszerek használata

3    Kéziszerszámok használata

1    Elemi szintű számítógép-használat

5    Olvasott szakmai szöveg megértése

3    Szakmai nyelvű beszédkészség

3    Felderítő és mentesítő eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Megbízhatóság

Pontosság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő képesség

Határozottság

Meggyőzőkészség

Együttműködési készség

Módszerkompetenciák:

Helyzetfelismerés

Gyakorlatias feladatértelmezés

Körültekintés

Elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3757-11 A katasztrófa- és polgári védelmi főelőadói tevékenység

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Részt vesz a természeti és civilizációs katasztrófák megelőzési tevékenységében

Veszély elhárítási terveket és általános polgári védelmi terveket készít

Szervezi a lakosság, a veszélyeztettek riasztását, tájékoztatását, védekezésre való felkészítését

Közreműködik a lakosság katasztrófa- és polgári védelmi felkészítésében

Közreműködik önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozásában, felkészítésében, alkalmazásuk megszervezésében

Közreműködik a polgári védelmi szakalegységek létrehozásában, felkészítésében, alkalmazásuk megszervezésében

Besorolja a településeket meghatározza a védelmi követelményeket

Létrehozza a polgári védelmi szervezeteket

Biztonsági elemzést és biztonsági jelentést készít

Meghatározza a veszélyeztetettség szintjét

Terveket készít lefedéséhez

Munkatervet készít

Polgári védelmi terveket készít

Veszélyelhárítási (katasztrófavédelmi) terveket készít

Belső védelmi tervet készít

Külső védelmi tervet készít

Értesítési tervet és készenlétbe helyezési tervet készít

Szükségleti tervet készít

Intézkedési tervet készít

Végrehajtási tervet készít

Szállítási tervet készít

Részt vesz a védelmi bizottság tevékenységében

Ellenőrzést végez, szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol

Közreműködik önkormányzatok védelemigazgatási feladatainak megoldásában

Gazdálkodási feladatokat lát el

Szervezi a katasztrófavédelmi felkészítést

Közreműködik helyreállítási és újjáépítési feladatokban

Közreműködik a káresemény felszámolásának szervezésében

Koordinálja a veszélykezelésben résztvevők tevékenységét

Megbízás esetén kárhely parancsnoki feladatot lát el

Részt vesz a katasztrófa következményeinek felmérésében és felszámolásában

Közreműködik a veszélyes anyagok ártalmatlanításának szervezésében

Közreműködik a veszély - és kockázatelemzésben

Részt vesz a biztonsági elemzés és biztonsági jelentés elkészítésében

Részt vesz a belső és külső védelmi tervek elkészítésében

Közreműködik a (polgári) védelmi szervezet működtetésében

Szervezeteket hoz létre és működtet lefedéséhez

Kialakítja működéshez, veszélykezeléshez szükséges szervezeti struktúrát

Javaslatot készít elő a szervezetek megalakítására

Közreműködik a polgári védelmi szervezetek megalakításában

Közreműködik a polgári védelmi szervezetek felkészítésében

Közreműködik ipari baleset országhatáron átterjedő hatásai elleni védekezésben

Ipari katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez

Földrengés katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez

Nukleáris katasztrófa/baleset-elhárítási feladatokat tervez, szervez

Migrációs katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez

Közreműködik a nemzetközi védekezési szervezetek közötti információcserében

Árvíz, belvíz, helyi vízkár katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez

Közreműködik biológiai (járvány) katasztrófa elhárítási feladatok megszervezésében

Közreműködik közlekedési, szállítási katasztrófa elhárítási feladatok szervezésében

Közreműködik környezeti katasztrófa elhárítási feladatok tervezésében, szervezésében

Közreműködik rendkívüli időjárásból eredő katasztrófa elhárítási feladatok tervezésében, szervezésében

Közreműködik egyéb (pl. terrorcselekmény, légi jármű baleset stb.) katasztrófa elhárítási feladatok tervezésében, szervezésében

Közreműködik anyagi javak védelmének, kulturális javak biztonságba helyezésének tervezésében, szervezésében.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek

B    Katasztrófavédelmi tervezés

C    Katasztrófavédelmi felkészítés

E    Település polgári védelmi besorolásában részvétel

E    Veszélyhelyzetet megelőző időszak feladataiban való részvétel

C    Logisztikai feladatok tervezése, szervezése, irányítása

E    Karbantartások, felújítások szervezése, tervezése

B    Polgári védelmi szervezetek létrehozása

B    Polgári védelmi szervezetek felkészítése

C    Lakosság riasztása, tájékoztatásának szervezése, tájékoztatók készítése

C    Védekezésben résztvevő szervezetekkel való kapcsolattartás és együttműködés

C    Polgári védelmi, katasztrófavédelmi gyakorlatok szervezése, végrehajtása

E    A kritikus infrastruktúra elemzése, védelmének szervezésében való részvétel

C    Meteorológiai helyzet, időjárás elemzése, értékelése

E    Szakterületre vonatkozó hazai, nemzetközi jogszabályok, szakmai előírások alkalmazása

C    Az esemény katasztrófává minősítésének, kinyilvánításában való részvétel

C    Életvédelmi létesítmények létesítésével, kialakításával kapcsolatos hatósági, szakhatósági feladatok

C    Hatósági, szakhatósági eljárási cselekmények, hatósági jellegű döntések előkészítése

E    Veszélyes üzemek ellenőrzése

E    Közigazgatási bírságolási eljárás kezdeményezése, szabálysértési, büntető feljelentések megtétele

C    Veszélyes anyagok előállításával, tárolásával, szállításával kapcsolatos ellenőrzési, hatósági, szakhatósági feladatok

C    A katasztrófák következményeinek felmérése és felszámolása

E    Veszélyazonosítás, veszélyelemzés, hatásvizsgálatában való közreműködés

E    Biztonsági elemzés és jelentés

E    Védekezésbe bevonható eszközök, gépek, berendezések és azok alkalmazása

C    Mentesítési feladatok szervezése, végrehajtásának irányítása

E    Egyéni és társadalmi kockázatok értékelése

E    Belső és külső védelmi tervek ellenőrzése, felülvizsgálata

C    Tájékoztatási eszközök és módszerek ismerete

E    Ipari baleset határokon átterjedő hatásai elleni védekezés elveinek alkalmazása

C    Minősített időszaki feladatok megoldása a parancsnoki munka rendszerével

C    Kárhely parancsnok tevékenységének rendje

C    Az árvizek, belvizek, vízszennyezés elleni védekezés szervezése

C    A földrengések elleni védekezés szervezése, tervezése

C    Rendkívüli időjárási katasztrófák elleni védekezés szervezése

C    Az ipari tevékenység veszélyei elleni védekezés szervezése

C    A nukleáris és radiológiai veszélyek elleni védekezés szervezése

C    A közlekedési, szállítási katasztrófák elleni védekezés szervezése

C    A biológiai katasztrófák elleni védekezés szervezése

C    Az urbanizációs katasztrófák elleni védelem szervezése

C    A terrorcselekmények elleni védekezés szervezése

C    Helyreállítási és újjáépítési feladatok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3     A katasztrófavédelmi tervezés során használt egyezményes jelek alkalmazása

3     Információforrások kezelése

3     Helyszínrajzok olvasása, értelmezése

4     Olvasott szakmai szöveg megértése

4     Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4     Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat

Szervezőkészség

Pontosság

Döntésképesség

Monotónia-tűrés

Önállóság

Társas kompetenciák:

Irányítási készség

Kompromisszumkészség

Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Ismeretek helyén való alkalmazása

Rendszerben való gondolkodás.

Az 52 861 05 1000 00 00 azonosító számú Polgári védelmi szakelőadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3751-11

A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése

3690-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

Az 52 861 05 0001 54 01 azonosító számú, Katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljának

azonosítója

megnevezése

3757-11

A katasztrófa- és polgári védelmi főelőadói tevékenység

V.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele.

A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a Képzési Programban rögzített összóraszám 15%-át.

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama:     45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Rendészeti alapfeladatok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, gyakorlati feladat-végrehajtás 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3751-11 A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Védelmi igazgatási, polgári védelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama:     60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Lakosság és anyagi javak védelme

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 30%

2. feladat: 50%

3. feladat: 20 %

3. vizsgarész

A hozzárendelt ráépülés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3757-11 A katasztrófa- és polgári védelmi főelőadói tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A katasztrófa elleni védekezés megszervezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama:     180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Ágazati katasztrófa- és polgári védelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat: 60%

2. feladat: 40%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 52 861 05 1000 00 00 azonosító számú Polgári védelmi szakelőadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 20

2. vizsgarész: 80

Az 52 861 05 0001 54 01 azonosító számú Katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó megnevezésű szakképesítés- ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

3. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

a) Ha a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007.

(V. 21.) SZMM rendelet 20. §-ának (1) bekezdése alapján a vizsgabizottság a gyakorlati vizsgafeladatok, illetve ezek értékelési útmutatóinak jóváhagyását megelőzően azokat módosította, vagy a vizsgaszervezővel módosíttatta, illetve átdolgoztatta, akkor e tényt a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.

b) Az 1. vizsgarész 1. számú, a 2. vizsgarész 1. számú írásbeli vizsgafeladatánál a kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatokat és az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát az értékelést végző szakértő a %-os értékelési javaslatával legkésőbb az utolsó vizsgatevékenység megkezdése előtt adja át a vizsgabizottság elnökének.

c) A 2. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1., 2. és 3. számú gyakorlati vizsgafeladatát külön-külön 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette és a vizsgarész %-os eredménye is meghaladja az 50%-ot.)

d) A 3. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1. számú gyakorlati vizsgafeladatát 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette és a vizsgarész %-os eredménye is meghaladja az 50%-ot.

VI.

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK


A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma


Polgári
védelmi
szakelőadó

Katasztrófa- és
polgári védelmi
főelőadó

Informatikai eszközök

X

X

Szoftverek

X

X

Térképek, rajzeszközök

X

X

Szűrő, szigetelő légzésvédők

X

X

Szűrő, szigetelő bőrvédők

X

Egyéni sugáradag mérők

X

Sugárfelderítő műszerek

X

Vegyi felderítő műszerek

X

Mintavevő felszerelés

X

Meteorológiai felderítő eszközök

X

Mentesítő eszközök és anyagok

X

Oxigén koncentráció mérők

X

Építmény és gépészeti makettek

X

Műszaki mentő gépek, eszközök

X

X

Vegyi mentő gépek, eszközök

X

X

Szállítóeszközök

X

X

Falitáblák

X

X

Híradó eszközök

X

Oktatástechnikai eszközök

X

X

VII.

EGYEBEK

A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság látja el.

A képzésben résztvevők részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

Korábbi eredményes szakmai követelménymodulok

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint megfeleltetett szakmai követelménymodulok

0770-06

és

0771-06

modulok együttes megléte

A polgári védelmi tevékenység megszervezése

és

Polgári védelmi tevékenység működtetése

3690-11

és

3751-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

és

A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése

0772-06

A katasztrófa- és polgári védelmi főelőadói tevékenység

3757-11

A katasztrófa- és polgári védelmi főelőadói tevékenység

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen teljesítette, az mentesül a 2011-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai követelménymodulok teljesítése alól.

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket folytathatja.

13. számú melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez19

14. számú melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése az Országos Képzési Jegyzékről szóló
37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel
és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről
szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések között

Sor-
szám

Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adatai

A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
szerinti egyenértékű szakképesítés
azonosító száma és megnevezése

azonosító száma

megnevezése

1.

61

582

01

0000

00

00

Építési műszaki ellenőr I.

71 5801 01 Építési műszaki ellenőr I. [Épület (É) Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (M), Építmény-épületgépészet (G), Építmény- és épületvillamosság (V) szakirány]

0100

52

01

Részszakképesítés: Építési műszaki ellenőr II.

53 5801 03 Építési műszaki ellenőr II. [Épület (É) Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (M), Építmény- épületgépészet (G), Építmény- és épületvillamosság (V) szakirány]

2.

61

521

01

 

 

 

Felvonó- és mozgólépcső ellenőr

 

0010

61

01

Elágazás: Felvonóellenőr

71 5483 01 Felvonó- és mozgólépcső-ellenőr (Felvonóellenőr szakirány)

0010

61

02

Elágazás: Mozgólépcső-ellenőr

71 5483 01 Felvonó- és mozgólépcső-ellenőr (Mozgólépcső-ellenőr szakirány)

3.

52

341

03

0000

00

00

Ingatlanközvetítő

52 3439 02 Ingatlanközvetítő

0001

54

01

Ráépülés: Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

54 3439 02 Ingatlanvagyon- értékelő és közvetítő

4.

33

814

01

0000

00

00

Kéményvizsgáló

33 7899 01 Kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó

0100

31

01

Részszakképesítés: Kéményseprő

33 7899 01 Kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó

5.

52

861

05

0000

00

00

Polgári védelmi előadó

52 8919 03 Katasztrófavédelmi előadó

0001

54

01

Ráépülés: Katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó

54 8919 03 Katasztrófavédelmi főelőadó

6.

52

813

01

 

 

 

Sportedző (sportág megjelölésével)

 

0100

33

01

Részszakképesítés: Sportoktató (sportág megjelölésével)

33 8962 01 Sportoktató (a szakág megjelölésével)

0010

52

01

Elágazás: Fittness-wellness asszisztens

0010

52

02

Elágazás: Sportedző (sportág megjelölésével)

52 8962 01 Sportedző (a szakág megjelölésével)

0001

54

01

Ráépülés: Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével)

7.

52

813

02

0000

00

00

Sportszervező, -menedzser

52 8962 02 Sportszervező, -menedzser

8.

52

814

01

0000

00

00

Társasházkezelő

52 7899 03 Társasházkezelő

0001

54

01

Ráépülés: Ingatlankezelő

54 7899 03 Ingatlankezelő

9.

51

853

01

0000

00

00

Temetkezési szolgáltató

51 7899 03 Temetkezési szolgáltató

0100

33

01

Részszakképesítés: Temetkezési asszisztens

51 7899 03 Temetkezési szolgáltató

0100

21

01

Részszakképesítés: Temetői munkás

51 7899 03 Temetkezési szolgáltató

10.

51

861

01

0000

00

00

Tűzoltó

32 8915 01 Tűzoltó

0001

54

01

Ráépülés: Tűzoltó technikus

53 8915 02 Katasztrófa- és tűzvédelmi technikus

11.

52

861

07

0000

00

00

Tűzvédelmi előadó

52 8915 02 Tűzvédelmi előadó

0001

54

01

Ráépülés: Tűzvédelmi főelőadó

54 8915 01 Tűzvédelmi főelőadó

14/A. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez20

Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések között

A

B

C

D

1

Sorszám

Szakképesítés 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő azonosító száma és megnevezése

Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti egyenértékű szakképesítés azonosító száma és megnevezése

2

1

52 861 05 0000 00 00 Polgári védelmi előadó

52 861 05 0000 00 00 Polgári védelmi előadó

3

2

52 861 05 0001 54 01 Polgári védelmi főelőadó

52 861 05 0001 54 01 Katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó

4

3

52 861 05 1000 00 00 Polgári védelmi szakelőadó

61 861 01 0010 61 02 Katasztrófavédelmi – és polgári védelmi szervező

5

52 861 05 0001 54 01 Katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó

6

4

52 861 08 0000 00 00 Tűzoltó I.

51 861 01 0000 00 00 Tűzoltó

51 861 01 0001 54 01 Tűzoltó technikus

7

52 861 08 0001 54 01 Tűzoltó szerparancsnok

8

5

54 861 02 0000 00 00 Tűzoltó technikus

51 861 01 0001 54 01 Tűzoltó technikus

15. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

I. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb.

„A” típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

„B” típus

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

„C” típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

„D” típus

Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

„E” típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

II. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!