nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
17/2007. (III. 13.) IRM rendelet
a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól
2012-09-19
2015-04-14
5

17/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő
feladatairól

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 46. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §1 A rendőrség minden sértettnek – akkor, amikor az adott ügyben a rendőrséggel először kerülnek kapcsolatba – átadja a fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálata által a rendőrségre eljutatott tájékoztatót, egyúttal szóban felhívja figyelmüket az áldozatsegítés lehetőségére és arra, hogy az Ást. szerinti áldozatsegítő támogatások igénybevételéhez szükséges igazolást a rendőrség kérelmükre kiállítja. A tájékoztató átadásáról és a szóbeli figyelemfelhívásról feljegyzést kell készíteni, amit az ügyirathoz csatolni kell.

2. § Ha adott ügyben igazolást állítottak ki, az igazolás másolati példányát az igazolás kiállításának napján az ügyirathoz kell csatolni.

3. § (1)2 A rendőrség áldozatsegítő feladatai ellátása során együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatával, az áldozatsegítést végző civil szervezetekkel, valamint a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletekkel. Az áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásához az Országos Rendőr-főkapitányság módszertani segítséget nyújt.

(2)3 Az országos rendőrfőkapitány és a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány az áldozati jogok érvényesüléséről évente jelentést készít. A jelentéseket minden év március 1. napjáig kell a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatának megküldeni.

4. §4 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!